Vädret vid Helsingfors närvatten

Vågbojar:

Helsingfors öppna havet 2+2 dag   14 dagar

Sveaborg 2+2 dag   14 dagar

Se hur sjögången ser ut nu (lokaltid I Helsingfors är UTC+3)

   Information om sjögången utanför Sveaborg fås också via SMS:
   Skriv BOJ SVEABORG och sänd textmeddelandet till 16161 (0,85€/meddellande).

Väderleksstationer:

Gråhara 2 dag   14 dagar

Se också Meteorologiska institutets prognos

Kronobergsfjärden 2 dag   14 dagar

Mätstationer på kartan


Vågkarta över Helsingfors närvatten15.9.2019 11:00