Denna sida har förnyats. Nya sidan hittas  här.


      Vädret vid Helsingfors närvatten

Vågbojar:

Helsingfors öppna havet 2+2 dag   14 dagar

Sveaborg 2+2 dag   14 dagar

   Information om sjögången utanför Sveaborg fås också via SMS:
   Skriv BOJ SVEABORG och sänd textmeddelandet till 16161 (0,85€/meddellande).

Väderleksstationer:

Gråhara 2 dag   14 dagar

Se också Meteorologiska institutets prognos

Kronobergsfjärden 2 dag   14 dagar

Västra hamnen Källa: Helsingin satama

Mätstationer på kartan


Vågkarta över Helsingfors närvatten22.10.2020 22:00