Page 7 - Kulttuuriesite kevät 2018
P. 7

Gra ti
Gra ti -näy ely tarkastelee gra tin historiallisia juuria ja nykyisyy ä sekä erityisesti hel- sinkiläisen gra tikul uurin yh- tey ä kansainväliseen ken ään. Se esi elee myös nykytaide a, joka jakaa gra tillekin ominai- sen kaupunkitilan hyödyntämi- sen ja omaehtoisen tekemisen asenteen. Esillä on teoksia ja dokumentaarista materiaalia helsinkiläisiltä ja kansainvälisiltä tekijöiltä
6.4.–9.9.2018
Pulutunneli, 1992


   5   6   7   8   9