Page 65 - Kulttuuriesite kevät 2018
P. 65

KauhuCon 2018
Toista kertaa järjeste ävä Kau- huCon on kaikille kauhukul uu- rista kiinnostuneille suunna u avoin tapahtuma, joka tarjoilee ka auksen esitelmiä, luentoja, näy elyitä ja muuta aiheeseen lii yvää. Tarkemmat tiedot löy- dät osoi eesta helmet. .
6.–8.4. | Rikhardinkatu
Gurney Chris


   63   64   65   66   67