Page 16 - Kulttuuriesite kevät 2018
P. 16

Sunnuntaitre t
Tekemistä koko perheelle
Sunnuntaitre t ovat maksu o- mia koko perheen tapahtumia, joissa osallistutaan hauskoihin työpajoihin ja nautitaan erilaisis- ta esityksistä. Osaan tapahtu- miin ja työpajoihin vaaditaan ennakkoilmoi autuminen.
Sunnuntaitre t on merki y esi eeseen S-symbolilla.
Katso lisää: annantalo. / /tapahtumat/
21.1.–13.5. | vapaa pääsy Annantalo
Vera Lapitskaya


   14   15   16   17   18