Kokousaika

21.2.2011 kello 16.00 – 18.02

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 182-183 §:t)

 

Halla-aho, Jussi

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 194 §)

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 182-183 §:t)

 

Rissanen, Laura

(paitsi 194 §)

 

Ylikahri, Ville

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(182-183, osa 190, osa 194 ja
osa 195 §:t)

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri


 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (osa 194 ja osa 195 §:t)

 

 

Poutanen, Olli-Pekka

liikennesuunnittelupäällikkö (osa 195 §)

 

 

Laurila, Tatu

toimitusjohtaja (osa 190 §)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


182-183,


184-186,


190-192, 

 Sauri

 

 

193,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
187,


194-196, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


197, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


198-200, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
188-189,


201-209, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

182

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

183

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

184

Kj/1

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

185

Kj/2

Erään vuoden 2010 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen

 

186

Kj/3

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

 

187

Ryj/4

Eron myöntäminen rakentamispalvelun toimitusjohtaja Mauri Suuperkolle ja  viran täyttömenettely

 

188

Kaj/5

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2011

 

189

Kaj/6

Vuosaaren korttelin nro 54353 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/1 sekä katu- ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaavan muuttaminen (nro 11720)

 

190

Kj/3

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakas- ja runkosopimukset

 

191

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 16.2.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

192

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

193

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

194

Ryj/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa tehtävä sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta ja jakamisesta

 

195

Ryj/2

Lausunto Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemalleista

 

196

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

197

Stj/1

Esityksen tekeminen sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistoiminnan edistämiseksi tietosuojalainsäädäntöä muuttamalla

 

198

Sj/1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

199

Sj/2

Khn käsiteltäväksi otettu opetuslautakunnan 14.12.2010 päätös § 337, Vetoomus koulujen ja opiskelijoiden terveellisten työolojen puolesta

 

200

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

201

Kaj/1

Valtuutettu Jorma Bergholmin toivomusponsi: Kaupungin investointiohjelman asuntorakentamista tukevien investointien toteuttaminen

 

202

Kaj/2

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Valtion kanssa neuvotteleminen korjausavustusten jatkamiseksi

 

203

Kaj/3

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Asumisoikeuslainsäädännön uudistaminen ja asumisoikeusasuntojen tuotanto

 

204

Kaj/4

Valtuutettu Lasse Männistön toivomusponsi: Tontinluovutuksesta rakentamisen käynnistymiseen kuluvan ajan lyhentäminen

 

205

Kaj/5

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi: Autottomien vuokrakohteiden toteuttaminen uusille alueille

 

206

Kaj/6

Valtuutettu Antti Vuorelan toivomusponsi: Savuttomien kaupungin vuokratalojen rakentaminen

 

207

Kaj/7

Matti Kokkosen puutarha Oy:n poikkeamishakemus

 

208

Kaj/8

7.2.2011 ja 14.2.2011 pöydälle pantu asia

Esiselvitys Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen, hallinnon ja hoidon järjestämiseksi

 

209

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

182 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Bryggare) ja Asko-Seljavaaran (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

183 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

184 - 189 §

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

184 §

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Elena Gorschkow-Salonrantaa uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

185 §

Erään vuoden 2010 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

186 §

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

187 §

Eron myöntäminen rakentamispalvelun toimitusjohtaja Mauri Suuperkolle ja  viran täyttömenettely

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

188 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.2.2011 pöydälle pantu asia
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2011

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Randell Mari, suunnittelija, puhelin 310 25823
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Meuronen Timo, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 70914

 

189 §

Vuosaaren korttelin nro 54353 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/1 sekä katu- ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaavan muuttaminen (nro 11720)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

190 §

GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY:N OSAKAS- JA RUNKOSOPIMUKSET

 

Khs 2011-288

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä

 

-                                       Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:tä koskevan osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti

 

-                                       Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:tä koskevan runkosopimuksen vuosille 2011-2013 liitteen 2 mukaisesti

 

-                                       vuosittain erikseen hyväksyttävän taloussuunnitelman vuodelle 2011 ja Helsingin maksuosuuden 947 250 euroa liitteen 3 mukaisesti, sekä

 

-                                       runkosopimuksen ulkopuolisiin Greater Helsinki Promotion  Ltd Oy:n toteuttamiin markkinointi- ja muihin erillistoimenpiteisiin käytettäväksi enintään 462 750 euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Helsingin kaupungin vuoden 2011 maksuosuuden 947 250 euroa (ilman arvonlisäveroa) ja runkosopimuksen ulkopuolisiin markkinointi- ja muihin toimenpiteisiin käytettävät enintään 462 750 euroa (ilman arvonlisäveroa) vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 04 02 käyttövarat, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitykseen lisättiin liite 3.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 310 36255

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Esityslistan liitteet 1 - 3

 

 

191 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.2.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 16.2.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Helsingin poliisilaitokselle sekä päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseota toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle, tukkutorille, rakennusvirastolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Juha Viljakainen).

 

15                 Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen 3 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 ja 32 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 2.3.2011.

 

16–23           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24, 25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelu­lautakun­nalle, rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, ympäristökeskukselle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Kalervo Laineelle, Munkkivuoren Ostoskeskus Oy:lle ja Juhani Rinteelle ym.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

12, 13           Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Antero Enäjärvelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

27–29           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

192 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  16.2.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          15.2.2011

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

193 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

194 §

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS JOUKKOLIIKENNEINFRAN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA JA JAKAMISESTA

 

Khs 2010-2262

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikennelaitos -liikelaitoksen tekemään Helsingin joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta ja kustannusten jakamisesta HSL-kuntien kesken sopimuksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa esityksen mukaisesti niin, että vuositasolla (vuonna 2010) HSL maksaa HKL:lle joukkoliikenteen infran kustannusten korvauksena 57,0 miljoonaa euroa (ennuste, täsmentyy tilinpäätösvaiheessa) ja niin, että Helsingille maksettavaksi tulee vastaavasti samalta ajalta joukkoliikenneinfran käyttömaksuja yhteensä 50,6 milj. euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lähtökohtana vuoden 2011 jälkeen noudatettavien infrakorvausten jakoperusteiden osalta tulee olla kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos -liikelaitokselle ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola ja Rissanen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

195 §

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 VYÖHYKEMALLEISTA

 

Khs 2010-2381

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

196 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

16.2.2011

Palmia liikelaitoksen johtokunta

17.2.2011

yleisten töiden lautakunta

15.2.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

197 §

ESITYKSEN TEKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOSIAALITOIMEN JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINNAN EDISTÄMISEKSI TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖÄ MUUTTAMALLA

 

Khs 2010-2161

Esityslistan asia Stj/1

 

                                           Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

198 §

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2011-299

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kaudelle 2011 – 2012. Neuvottelukunnan tehtävänä on osaltaan

 

-          kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-          edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-          seurata maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän toimeenpanosuunnitelman toteutumista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä - ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

Zarmina Razai

 

Tarja Lamminperä

 

 

varapuheenjohtajaksi

Toni Randla

 

Ansumana Sabally

 

 

jäseniksi

henkilökohtaisiksi varajäseniksi

 

 

Pia Jardi

Nasima Razmyar

Zahra Abdullah

Maija Airas-Hyödynmaa

Husein Muhammed

Isak Abdulkadir

Marjo Mäkelä

Ari Salo

Elie El-Khouri

Matti Kopra

Dan Koivulaakso

Elena Rezov

Veronica Hertzberg

Munir Bakieh

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 

Pöytäkirjanote maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle, nimetyille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

199 §

KHN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU OPETUSLAUTAKUNNAN 14.12.2010 PÄÄTÖS § 337, VETOOMUS KOULUJEN JA OPISKELIJOIDEN TERVEELLISTEN TYÖOLOJEN PUOLESTA

 

Khs 2010-2244

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota opetuslautakunnan 14.12.2010 pöytäkirjan 337 §:n kohdalla tekemän päätöksen, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ilman esittelijän esitystä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa huolehtimaan siitä, että kaupungille tehtyyn kanteluun vastataan.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, jolle myös asiakirjat toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

200 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

17.2.2011

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

15.2.2011

liikuntalautakunta

15.2.2011

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

15.2.2011

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

15.2.2011

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

201 §

VALTUUTETTU JORMA BERGHOLMIN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN INVESTOINTIOHJELMAN ASUNTORAKENTAMISTA TUKEVIEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2010-958

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jorma Bergholm) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jorma Bergholmille, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

202 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: VALTION KANSSA NEUVOTTELEMINEN KORJAUSAVUSTUSTEN JATKAMISEKSI

 

Khs 2010-959

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

203 §

VALTUUTETTU TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: ASUMISOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN JA ASUMISOIKEUSASUNTOJEN TUOTANTO

 

Khs 2010-960

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tarja Kantola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Tarja Kantolalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

204 §

VALTUUTETTU LASSE MÄNNISTÖN TOIVOMUSPONSI: TONTINLUOVUTUKSESTA RAKENTAMISEN KÄYNNISTYMISEEN KULUVAN AJAN LYHENTÄMINEN

 

Khs 2010-962

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Lasse Männistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksen perusteluista ja liitteistä valtuutettu Lasse Männistölle, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

205 §

VALTUUTETTU SILVIA MODIGIN TOIVOMUSPONSI: AUTOTTOMIEN VUOKRAKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN UUSILLE ALUEILLE

 

Khs 2010-961

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Silvia Modig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Silvia Modigille sekä tiedoksi muille valtuutetuille. Ote jäljennöksin päätöksen perusteluista talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (MA-ohjelmatiimi), asuntotuotantotoimistolle sekä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

206 §

VALTUUTETTU ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: SAVUTTOMIEN KAUPUNGIN VUOKRATALOJEN RAKENTAMINEN

 

Khs 2010-1148

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Antti Vuorela) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelma-tiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

207 §

MATTI KOKKOSEN PUUTARHA OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1649

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1649/526 mukaisesti määräaikaisena 30.6.2013 asti.

                                           

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

208 §

7.2.2011 ja 14.2.2011 pöydälle pantu asia

ESISELVITYS HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTO-OMAISUUDEN OMISTUKSEN, HALLINNON JA HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI

 

Khs 2011-90

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä asian liitteenä olevan muistion Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen (12.1.2011) sekä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi.

 

Ennen kuin valitaan hallinnon ja hoidon järjestämisen vaihtoehto, selvitetään eri mallien edut ja haitat nyt esitettyä tarkemmin. Samalla selvitetään luottamuselinten rooli eri vaihtoehdoissa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

 

Ennen kuin valitaan hallinnon ja hoidon järjestämisen vaihtoehto, selvitetään eri mallien edut ja haitat nyt esitettyä tarkemmin. Samalla selvitetään luottamuselinten rooli eri vaihtoehdoissa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

209 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.2.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.2.2011

rakennuslautakunta

15.2.2011

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sirpa Asko-Seljavaara                          Jussi Halla-aho

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa   1.3.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 182, 184-189, 192-193, 195-197, 200-206 ja 208-209 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 183 ja 191 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 207 §

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         182, 184-189, 192-193, 195-197, 200-206 och 208-209§ i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   183 och 191 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

(Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

207 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.