Kokousaika

14.02.2011 kello 16.00 – 17.10

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Rissanen, Laura

 

 

Räty, Laura

 

 

Peipinen, Vesa

varajäsen

 

Kontio, Timo

varajäsen

 

Tulenheimo, Martti

varajäsen

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 180-181 §:t)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 180-181 §:t)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri


 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


156-157,


158,


163-165, 

 Sauri

 

 

166,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


167-169, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


170-172, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


173, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
159-162,


174-181, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

156

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

157

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

158

Kj/1

Vuoden 2010 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

159

Kaj/2

Sörnäisten korttelin nro 10585 asemakaavan muuttaminen (nro 12005)

 

160

Kaj/3

Kiinteistöviraston virastopäällikkö Mikael Nordqvistin ilmoitus virkasuhteen päättymisestä

 

161

Kaj/4

Vuokrausperusteet yleisten rakennusten tontille (Suutarila, tontti 40063/4)

 

162

Kaj/5

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2011

 

163

Kj/3

Lainan myöntäminen Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors -nimiselle säätiölle

 

164

Kj/4

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista koskevista ehdotuksista

 

165

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

166

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

167

Ryj/1

Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueen vuokrausperusteiden määrääminen

 

168

Ryj/2

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tori- ja hallikauppiaiden osallistuminen tori- ja hallikaupan kehittämiseen

 

169

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

170

Stj/1

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011 - 2012

 

171

Stj/2

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011 - 2012

 

172

Stj/3

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

173

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

174

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

175

Kaj/1

Maankäyttösopimuksen tekeminen St 1 Energy Oy:n (ent. oy Shell ab) kanssa Etelä-Haagan huoltoasematonttia 29005/3 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11938)

 

176

Kaj/2

Kiinteistöjärjestely Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa (Koivusaari, kolme tilaa ja Lauttasaari, tontti 31139/3)

 

177

Kaj/3

Nikkilässä sijaitsevan Kiinteistö-oy Suursuonkuja 4:n osakkeiden myyminen Quorum Asuntoturva II Ky:lle ja tilojen myyminen Kiinteistö-oy Suursuonkuja 4:lle

 

178

Kaj/4

Kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen ilmoitus virkasuhteen päättymisestä eläkkeelle siirtymisen johdosta

 

179

Kaj/5

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Esiselvitys Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen, hallinnon ja hoidon järjestämiseksi

 

180

Kaj/6

7.2.2011 pöydälle pantu asia

Mahdollisuuksista lisätä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavia tuloja

 

181

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

156 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Puoskari) ja Pajamäen (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

157 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

158 - 162 §

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

158 §

Vuoden 2010 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

159 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.2.2011 pöydälle pantu asia
Sörnäisten korttelin nro 10585 asemakaavan muuttaminen (nro 12005)

 

 

Jäsen Peipinen teki jäsen Puoskarin kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että autopaikkanormiksi määritellään hallintomuodoittain seuraavasti:

 

omistusasunnot 1/140 kem

vuokratalo 1/160 kem

pientalot 2/talo kem

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Peipisen vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Peipinen, Moisio, Puoskari ja Tulenheimo.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

160 §

Kiinteistöviraston virastopäällikkö Mikael Nordqvistin ilmoitus virkasuhteen päättymisestä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

161 §

Vuokrausperusteet yleisten rakennusten tontille (Suutarila, tontti 40063/4)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

162 §

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2011

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Randell Mari, suunnittelija, puhelin 310 25823
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Meuronen Timo, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 70914

 

 

 

163 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN STIFTELSEN FÖR SVENSKA TEATERN I HELSINGFORS -NIMISELLE SÄÄTIÖLLE

 

Khs 2010-1194

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors -nimiselle säätiölle 2 500 000 euron suuruisen lainan Svenska Teaternin peruskorjauksen rahoittamiseen ilman vakuutta talousarvion tililtä 9 01 02 20 seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa, kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on vapaavuosi.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset otetaan huomioon vuosittain teatterille myönnettävässä avustuksessa.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa 21.6.2010 (787 §) tekemäänsä päätöstä 2 500 000 euron suuruisen lainan myöntämisestä Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors -nimiselle säätiölle siten, että lainan lyhennykset alkavat vuodesta 2012 muiden lainaehtojen pysyessä ennallaan.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

164 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMISTA KOSKEVISTA EHDOTUKSISTA

 

Khs 2011-194

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavaa:

 

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä asema ja rooli osana suomalaista koulutus- ja innovaatiojärjestelmää. Kunnat ovat ammattikorkeakoulujen merkittäviä omistajia ja osallistuvat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen tasasuuruisella kunnan asukasta kohden lasketulla rahoitusosuudella. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulujärjestelmää uudistettaessa kunnat ovat mukana ja niitä kuullaan uudistuksen valmistelun eri vaiheissa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ammattikorkeakoulut tukevat vahvasti Suomen eri alueiden menestystä. Korkeakoulut ovat tärkeitä osaavan työvoiman saannin varmistamisessa sekä julkiselle että yksityissektorille. Ammattikorkeakoulujen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokapasiteettia on kuitenkin suunnattava ja keskitettävä vastaamaan nykyistä laajempien alueiden työ- ja elinkeinoelämän tarpeita. Ammattikorkeakoulujen nykyistä yksityiskohtaista sääntelyä ja ohjausjärjestelmää tuleekin kehittää. Ammattikorkeakoulutoiminta on ainoa valtion ja kuntien yhteisen kustannustenjaon piiriin kuuluva toiminto, jossa ministeriö sopii korkeakouluittain määrävuosiksi asettavista keskeisistä tavoitteista, niiden seurannasta sekä valtakunnallisista kehittämishankkeista.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien selvityshenkilöiden, Hannele Salmisen ja Pekka Ylä-Anttilan, raportti  ei ole riittävä uuden ammattikorkeakoululain valmistelun pohjaksi.  Lainuudistuksen valmistelussa tulee hyödyntää ammattikorkeakoulujen ja niiden omistajien asiantuntemusta. Lisäksi ratkaisujen tulee edistää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä muiden korkeakoulujen rakennemuutoksia, strategista yhteistyötä ja niiden keskinäistä vertailtavuutta.

 

Ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa uudistettaessa kuntien ohjaus tulee säilyttää. Kaupunginhallitus korostaa, että ammattikorkeakoulujen rahoituksen tulee jatkossakin perustua kuntien ja valtion rahoitusosuuksiin, jotta ammattikorkeakoulujen päätöksenteossa säilyy riittävä alueellinen asiantuntemus ja päätösvalta.

 

Esitys kustannuspohjaisesta rahoituksesta luopumiseksi ja siirtymiseksi tuloksellisuuteen pohjautuvaan rahoitusmalliin jättää monia asioita avoimeksi. Pahimmillaan kyse on siitä, valtionrahoitus muuttuu entistä harkinnanvaraisemmaksi ja valtion talousarvioon kulloinkin varattavasta määrärahasta riippuvaksi. Se, että tuloksellisuusosan suhteelliseksi osaksi määritellään raportissa 45 – 50 %, ei määrittele rahoituksen kokonaismäärää eikä ammattikorkeakoulujen välisiä rahoitussiirtoja. Raportin yhtenä keskeisenä puutteena kannanottojen muodostamiseksi onkin pidettävä sitä, ettei asiasta esitetä minkäänlaisia kunta- ja ammattikorkeakoulukohtaisia koelaskelmia.

 

Rahoitusesitysten ylimalkaisuus tulee esiin myös siinä, miten käytetyiltä lausunnonantajilta on kysytty mahdollisuutta siirtää koko rahoitusvastuu valtiolle. Raportin mukaan samalla ei ole tuotu esiin sitä olennaista näkökohtaa, että rahoitusvastuun siirto toteutetaan leikkaamalla kuntien muiden toimintojen valtionosuuksia.  Niin ikään itse raportti ei taas kerro, miten ja mistä toiminnosta leikkaus tehdään.

 

Rahoitusvastuun siirto ammattikorkeakoulujen osalta kokonaan valtiolle merkitsee muun opetustoimen valtionosuuksien alentamista yli 500 milj. eurolla. Vaikutukset kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien valtionosuuksiin ovat hyvin erilaiset riippuen siitä, toteutetaanko valtionosuuksien leikkaus kunnan omarahoitusosuutta korottamalla, yksikköhintoja alentamalla tai jollain muulla tavalla.

 

Edelleen kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan selvityshenkilöiden ehdotuksista seuraavaa:

 

Ammattikorkeakoulujen ylläpitomalli

 

Selvityshenkilöiden esittämä osakeyhtiömalli sopii ammattikorkeakoulujen ylläpitomalliksi.

 

Jo nyt moni ammattikorkeakouluista on osakeyhtiö ja ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. Mikäli kaikki ammattikorkeakoulut siirtyvät osakeyhtiömalliin, on veroseuraamukset (ALV) sekä pääomarakenteeseen liittyvät kysymykset ratkaistava siten, että ammattikorkeakoulujen toiminnalliset edellytykset ja vakavaraisuus säilyvät vähintään nykytasolla. Osakeyhtiömallin seurauksena ammattikorkeakoulu ja ylläpitäjä ovat yksi ja sama oikeushenkilö, ja tällä ratkaisulla on selkeyttävä vaikutus myös ammattikorkeakoulujen hallintomalliin. Osakeyhtiömalliin siirtyminen edellyttää lisäksi erityisesti ammattikorkeakoululain sekä myös muiden lakien (erityisesti verolainsäädännön) samanaikaista läpikäymistä mm. edellä mainittujen toiminnallisten edellytysten sekä ammattikorkeakouluille kuuluvan julkishallinnollisten tehtävien hoitamiseksi.

 

Ammattikorkeakoulujen hallintomalli

 

Ammattikorkeakouluille tulee valita vain yksi hallitus. Ammattikorkeakoulujen sisäisestä hallinnosta tulee voida joustavasti sopia ammattikorkeakoulujen sisäisin ratkaisuin. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen ammattikorkeakoulutoimintaa koskevaan päätöksentekoon on varmistettava.

 

Nykyinen kahden hallituksen järjestelmä, joka on voimassa kaikissa ammattikorkeakouluissa riippumatta niiden ylläpitomuodosta, vaikeuttaa ammattikorkeakoulujen strategialähtöistä ohjausta.

 

Uudistuksen jälkeen ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävinä tulisi olla voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnan lähtökohdista ja linjauksista päättäminen, strategiset päämäärät ja niitä koskevat tavoitteet tunnuslukuineen sekä strategian toteutumisen arviointi. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön taloudesta ja vakavaraisuudesta sekä huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Ammattikorkeakoulun rehtori, joka voi toimia samalla myös osakeyhtiön toimitusjohtajana, vastaa ammattikorkeakoulun toiminnasta hallitukselle. Ammattikorkeakouluille tulee tulevassa lainsäädännössä antaa mahdollisuus järjestää hallintonsa joustavasti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

 

Mikäli ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä, päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksissa hallituksen kokoonpanosta eikä hallituksen kokoonpanosta tule säätää lainsäädännössä.

 

Ammattikorkeakoulujen alueellinen ja työelämäläheinen toiminta tulee turvata uudistettaessa hallintomallia. Tähän on monia ratkaisuvaihtoehtoja, kuten neuvottelukuntatoiminta tai muut yhteistyöelimet, joiden toiminta ja rooli on vahvasti kytketty ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän osaksi. Ratkaisut voivat olla erilaisia riippuen ammattikorkeakoulujen koosta ja toiminta-alueesta.

 

Ammattikorkeakoulujen toimilupamenettely

 

Ammattikorkeakoululakiin perustuvan toimiluvan saamisen ehtona tulisi olla, että ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä. Toimilupamenettely on toistaiseksi perusteltua ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen ollessa vielä kesken.

 

Uutta toimilupaa ei kuitenkaan tule edellyttää niiltä ammattikorkeakouluilta, jotka ovat jo tehneet rakenteellisen kehittämisen ratkaisut ja saaneet sen myötä uudet toimiluvat.

 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli ja tuloksellisuus

 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmä kaipaa uudistamista. Rahoitusjärjestelmän tulee olla selkeä sekä tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen nykyistä paremmin kannustava. Toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulujen rahoitus kokonaisuudessaan tulee valtiolta ja jossa nykyiset omistajat eli pääsääntöisesti kunnat jatkaisivat ammattikorkeakoulut omistavien yhtiöiden omistajina, ei kuitenkaan ole hyvä.

 

Jotta kannustimet toimisivat ja ohjaisivat laadun edelleen kehittämiseen, on varmistettava kannustinmekanismien läpinäkyvyys ja tuloksellisuuskriteerien selkeys. Tekijöihin, joihin rahoitus perustuu, on voitava omin toimin vaikuttaa. Ammattikorkeakouluja tulee palkita niiden onnistumisesta omissa strategisissa tavoitteissaan, ei pelkästään sijoittumisesta kansallisessa vertailussa, joka ei nykyään riittävästi huomioi ammattikorkeakoulujen eroja niiden koon, koulutusohjelmarakenteen ja alueellisen sijainnin suhteen.

 

Kuten edellä on jo todettu, ammattikorkeakoulujen rahoituksen tulee edelleen perustua kuntien ja valtion rahoitusosuuksiin. Kokonaisrahoituksen tuloksellisuuden tasoa voitaisiin korottaa nykyisestä 30 %:sta vain 40 %:iin samalla säilyttäen rahoituksen nykyinen taso. Kokonaisrahoituksesta 60 % määräytyisi laskennallisen opiskelijamäärän ja todellisten kustannusten mukaan. Suuremmat muutokset aiheuttaisivat epävakautta ja voimakkaita heilahteluja rahoituksen vuosittaisissa määrissä. Lisäksi kokonaisrahoituksen nykyistä tasoa tulisi kasvattaa T&K&I rahoitusosuudella sekä kansainvälistymiseen kohdistettavalla rahoitusosuudella.

 

Päätös siirtymisestä siirtymäajan jälkeen nykyisestä kustannuspohjaisesta rahoituksesta kokonaan tuloksellisuuspohjaiseen rahoitukseen tulee tehdä vasta, kun kaikki tuloksellisuusperusteet on yksiselitteisesti määritelty ja testattu. Koulutusalojen hyvin erilaiset kustannustekijät pitää ottaa huomioon jatkossakin ja mahdollistaa kustannustehokkuuden vertailtavuus yliopistosektorin kanssa (opintopistetuottavuus, tutkintotuottavuus). Indeksikorotukset tulisi tehdä samoilla perusteilla yliopistosektorin kanssa.

 

Tuloksellisrahoitus voisi muodostua seuraavista tekijöistä: suoritetut tutkinnot ja opetuksen laatu, T&K&I ja työllistyminen.

 

Nykyistä palkitsemisjärjestelmää tulisi muuttaa siten, että kutakin ammattikorkeakoulua palkitaan suhteessa sen saavutuksiin omissa tuloksissa.

 

Ehdotuksen mukaisesti tuloksellisuusmittareissa on otettava huomioon, että ammattikorkeakoulun on voitava itse vaikuttaa tekijöihin, joiden perusteella rahoitusta saadaan. Rahoitus ei saisi perustua liiaksi sellaisiin tekijöihin, joihin ammattikorkeakoulu voi vaikuttaa vain rajallisesti. Tuloksellisuusmittareissa tulisi painotuksen olla tuloksissa, ei panostuksissa.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että ammattikorkeakoulujen lakisääteisenä tehtävänä on toimia alueellisina ja alueen elinkeinoelämän kehitystä edistävinä korkeakouluina. Jaettu rahoitusvastuu kuntien ja valtion välillä tulee säilyttää riittävän alueellisen asiantuntemuksen ja päätösvallan turvaamiseksi. Päätös rahoitussuhteista tulee tehdä ammattikorkeakoulujen rakenneuudistusten jälkeen yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon mm. valtion tuloksellisuusrahoituksesta saadut kokemukset.

 

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen yhtenä lähtökohtana on tarkoituksenmukaista pitää myös jatkossa kokonaisuutena toteutuneita kustannuksia.

 

Pöytäkirjanote opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon kohdasta "Ammattikorkeakoulujen toimilupamenettely” poistetaan viimeisen kappaleen viimeinen virke.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisäksi Jäsen Kontio teki asiaan kaksi vastaehdotusta:

1                           

1)    Lausunnon kohdan ”Ammattikorkeakoulujen hallintomalli” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Ammattikorkeakouluille tulee valita vain yksi hallitus. Ammattikorkeakoulujen sisäisestä hallinnosta tulee voida joustavasti sopia ammattikorkeakoulujen sisäisin ratkaisuin. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen ammattikorkeakoulutoimintaa koskevaan päätöksentekoon on varmistettava.

 

Jäsen Kontion ensimmäistä vastaehdotusta kannatti Moisio. Suoritetussa äänestyksessä Kontion ensimmäinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 14-1. Vähemmistöön kuului Rautava.

 

2)    Lausunnon kohdan ”Ammattikorkeakoulujen ylläpitomalli” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Selvityshenkilöiden esittämä osakeyhtiömalli sopii ammattikorkeakoulujen ylläpitomalliksi, mutta johdonmukaisuuden vuoksi ammattikorkeakoulutoiminta tulee järjestää julkisoikeudellisen laitoksen muotoon, kuten yliopistotoimintakin on pääsääntöisesti järjestetty.

 

Jäsen Kontion toista vastaehdotusta kannatti Pajamäki. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Kontion vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kontio, Ojala ja Pajamäki.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

165 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                 7. ja 11.2.2011

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

166 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

167 §

KLAUKKALANPUISTON SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN VUOKRAUSPERUSTEIDEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2010-2179

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueen Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry:lle seuraavin ehdoin:

 

2                          Vuokra-aika on 1.1.2011–31.12.2026.

 

3                          Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa neliömetrihintaa 0.0723 euroa.

 

4                          Muuten noudatetaan tavanomaisia siirtolapuutarhojen vuokrasopimusehtoja ja lautakunnan päättämiä lisäehtoja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ottamaan vuokrausehdoissa huomioon kaupunginhallituksen 15.6.2009 § 775 kohdalla mainitun kehotuksen siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten alueiden avaamisesta yleisölle tai alueiden rakennusten käytöstä myös lähialueen asukkaiden retkien tai puutarha- ja ympäristökasvatuksen tukikohtina.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

168 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TORI- JA HALLIKAUPPIAIDEN OSALLISTUMINEN TORI- JA HALLIKAUPAN KEHITTÄMISEEN

 

Khs 2010-1960

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.10.2010 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

169 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

10.2.2011

yleisten töiden lautakunta

8.2.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

170 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011 - 2012

 

Khs 2010-2374, 2010-1521

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2011 – 2012 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet

 

Jaakko Valve

Reino Toivio

Salme Kananen

Arja Putkonen

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

ylilääkäri Pertti Heikkilä terveyskeskuksesta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

vanhainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö Eeva-Liisa Tuominen

projektityöntekijä Minna Ekman liikuntavirastosta

 

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet

 

toiminnanjohtaja Rauno Loukkola (Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piiri ry)

puheenjohtaja Tero Tuomisto (Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry)

kauppatieteen maisteri Martti Seppänen (Sotainvalidien Veljesliiton
Helsingin piiri ry)

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan  puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Jaakko Valveen ja kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausuntoon ja neuvottelukunnan toimintasääntöön viitaten, että Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n esitys neuvottelukunnan laajentamiseksi ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä           

 

antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2009 – 2010.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

171 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011 - 2012

 

Khs 2010-2285

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että jäsenten lukumäärä on 20. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet seuraavasti:

 

-       viisi kaupungin luottamushenkilöä

-       yhden kustakin seuraavasta virastosta

sosiaalivirasto, terveyskeskus, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, kulttuurikeskus ja rakennusvirasto

-       vapaaehtoisyhteisöjen keskuudestaan esittämät edustajat, yhden kustakin seuraavasta järjestösektorista

nuorisojärjestöt, lapsijärjestöt, päihdejärjestöt, vammais- ja erityisjärjestöt, vanhusjärjestöt, liikuntajärjestöt, seurakunnan diakoniatyö, asukastoiminta sekä muut järjestöt.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2011 - 2012 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöt

 

Antti Hytti

Ritva Laitinen

Tuomo Jantunen

Kirsti Latva

Juha Sola

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

- aluetyön päällikkö Janne Typpi sosiaalivirastosta

- yhteyspäällikkö Ulla Knus liikuntavirastosta

- ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkinen terveyskeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

- kulttuurituottaja Sampo Laurikainen kulttuurikeskuksesta

- vs. projektipäällikkö Armi Koskela rakennusvirastosta 31.8.2011 saakka ja projektipäällikkö Elina Nummi rakennusvirastosta 1.9.2011 lukien

 

vapaaehtoisyhteistöjä edustavat jäsenet

 

- Pirjo Tolvanen (nuorisojärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Antti Honkonen (päihdejärjestöt)

- Tapio Vesala (vammais- ja erityisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulos (seurakunnan diakoniatyö)

- Seppo Harjunpää (asukastoiminta)

- Doinita Negruti (muut järjestöt)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti Hytin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimintakautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

-                                       tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2009 - 2010.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, kulttuurikeskukselle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

172 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2010-2378, 2011-93

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2011-2012 vammaisneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Niklas Wenman (Helsingin Huonokuuloiset ry)
Timo Lehtonen (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)
Riitta Jolanki (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)
Timo Martelius (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry)
Seppo Sarkkula (Helsingin Epilepsiayhdistys ry)
Pirkko Hyvärinen (Helsingin Reumayhdistys ry)
Raija Härönoja (Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Helsingin alueosasto)
Allan Wilen (Majakka ry)
Kirsi Laitinen (Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry)
Marita Tiri (Kynnys ry)

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Iiro Auterinen

Petri Rauhio

Raine Luomala

Marja Snellman-Aittola

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta
vammaistyön päällikkö Tuula Poikonen sosiaalivirastosta
kuntoutusyksikön vammaisneuvolan ylilääkäri Laura Åberg terveyskeskuksesta
arkkitehti Anne Karppinen kaupunkisuunnitteluvirastosta
suunnittelija Tom Andersson opetusvirastosta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Iiro Auterisen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa

 

-                     toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                     antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2009-2010.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

173 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

8.2.2011

terveyslautakunta

8.2.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

174 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

8.2.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

8.2.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

1.2.2011

taidemuseon johtokunta

8.2.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

175 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN ST 1 ENERGY OY:N (ENT. OY SHELL AB) KANSSA ETELÄ-HAAGAN HUOLTOASEMATONTTIA 29005/3 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11938)

 

Khs 2010-2314

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29005 tontin nro 3 omistajan St 1 Energy Oy:n (ent. oy Shell ab) kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote St 1 Energy Oy:lle (ent. oy Shell ab) ja kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösesityksessä mainittu ”Oy Shell Ab” korvataan sanoilla ”St 1 Energy Oy (entinen Oy Shell Ab)”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

176 §

KIINTEISTÖJÄRJESTELY RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN KANSSA (KOIVUSAARI, KOLME TILAA JA LAUTTASAARI, TONTTI 31139/3)

 

Khs 2011-165

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto Oy Koivusaari-Pohjoinen -nimisen yhtiön kanssa esityslistan liitteen nro 5 mukaisen vaihtokirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa kiinteistölautakunnan käytettäväksi tähän kiinteistöjärjestelyyn tarvittavan 1,1 miljoonan euron määrärahan vuoden 2011 talousarvion tililtä 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

177 §

NIKKILÄSSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖ-OY SUURSUONKUJA 4:N OSAKKEIDEN MYYMINEN QUORUM ASUNTOTURVA II KY:LLE JA TILOJEN MYYMINEN KIINTEISTÖ-OY SUURSUONKUJA 4:LLE

 

Khs 2010-2451

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

 

A                   myymään Kiinteistö-oy Suursuonkuja 4:n osakekannan Quorum Asuntoturva II Ky:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen 4 mukaisesti 2 236 000 euron velattomalla kauppahinnalla ja siten, että kaupan yhteydessä Helsingin kaupungin yhtiölle myöntämä laina maksetaan pois,

 

B                   myymään yhtiölle vuokratut tilat Sipoon kunnan Nikkilän kylässä sijaitsevat tilat RN:o 35:305 (pinta-ala 2 932 m2) ja RN:o 35:307 (pinta-ala 3 188 m2) 753-416-35-305 ja
753-416-35-307 Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen 5 mukaisesti 364 000 euron kauppahinnalla sekä

 

C                   tekemään kauppakirjoihin vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä ja muilta osin kaupungin tavallisesti soveltamin kiinteistökaupan ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Quorum Asuntoturva II Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

178 §

KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ HARRI KAUPPISEN ILMOITUS VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA

 

Khs 2011-225

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen virkasuhde päättyy 31.7.2011 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.8.2011 alkaen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

 

Pöytäkirjanote Harri Kauppiselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

179 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

ESISELVITYS HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTO-OMAISUUDEN OMISTUKSEN, HALLINNON JA HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI

 

Khs 2011-90

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

180 §

7.2.2011 pöydälle pantu asia

MAHDOLLISUUKSISTA LISÄTÄ KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVIA TULOJA

 

Khs 2010-1072

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esittelijän selvityksen mahdollisuuksista lisätä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavia tuloja ja todeta, että valmistelua voidaan jatkaa esittelijän esittämien periaatteiden mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Jäsen Bryggare teki jäsen Kontion kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale ehdotuksen toiseksi kappaleeksi:

 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistövirasto valmistelee kaupungin kiinteistöomistuksen periaatteet kaupunginvaltuuston päätettäväksi ennen myytävien kohteiden yksityiskohtaista käsittelyä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Bryggaren vastaehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Halla-aho, Kontio, Ojala ja Pajamäki.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

181 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

9.2.2011

kiinteistölautakunta

8.2.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

9.2.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Juha Hakola                                          Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa   22.2.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 156, 158-162, 164-166, 168-169, 173-174 ja 179-181 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 157 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         156, 158-162, 164-166, 168-169, 173-174 och 179-181§ i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   157 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.