Kokousaika

7.2.2011 kello 16.00 – 16.51 ja 17.04 – 18.52

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 154 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

(paitsi osa 153 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 153-155 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi osa 153, osa 154 ja 155 §:t)

 

 

Hellström, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 153-155 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 112-osa 131, paitsi osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 153 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 153-155 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 127-128 §:t)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 127-152 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija
(osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Nordqvist, Mikael

virastopäällikkö (osa 154 §)

 

 

Kauppinen, Harri

kehittämispäällikkö (osa 154 §)

 

 

Hiltunen, Arto

tilakeskuksen päällikkö
(osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

Holstila, Eero

elinkeinojohtaja (osa 153 §)

 

 

Piimies, Marja

projektipäällikkö (osa 153 §)

 

 

Karvinen, Marko

strategiajohtaja (paitsi osa 153, osa 154 ja osa 155 §:t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


112-113,


114-118,


126-132, osa 153, 

 Sauri

 

 

133, osa 153,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


134-135, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


136-140, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


141-144, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
119-125,


145-152, 154-155, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

112

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

113

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

114

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

115

Kj/2

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

116

Kj/3

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

117

Kj/4

Halli- ja ulkomyynnin organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2011 talousarvioon

 

118

Kj/5

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

119

Kaj/6

Munkkiniemen tonttien 30112/3 ja 6 sekä 30113/2 ja 4 ym. alueiden (Munkkivuoren ostoskeskus ympäristöineen) asemakaavan muuttaminen (nro 11920)

 

120

Kaj/7

Sörnäisten korttelin nro 10585 asemakaavan muuttaminen (nro 12005)

 

121

Kaj/8

Pakilan tontin 34090/14 asemakaavan muuttaminen (nro 11968)

 

122

Kaj/9

Herttoniemen tontin 43061/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11991)

 

123

Kaj/10

Vartiokylän tontin 45474/7 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12003)

 

124

Kaj/11

Pitäjänmäen tontin 46110/9 asemakaavan muuttaminen (nro 11994)

 

125

Kaj/12

Vuosaaren tonttien 54033/3 - 6 (Shell-huoltoasema) asemakaavan muuttaminen (nro 11959)

 

126

Kj/3

Käytöstä poistettujen virkavaatteiden lahjoitukset sopimuspalokunnille

 

127

Kj/4

Ennakkosuostumuksen antaminen Vantaan Energia Oy:n jätevoimalahankkeen rahoitusjärjestelyihin

 

128

Kj/5

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan (TA 1 04 02) käyttösuunnitelma

 

129

Kj/6

Vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaalien 2011 ennakkoäänestystä varten ja jäsenten valinta asetettaviin toimikuntiin

 

130

Kj/7

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista koskevista ehdotuksista

 

131

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 31.1.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

132

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

133

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

134

Ryj/1

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011 - 2012

 

135

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

136

Stj/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011 - 2012

 

137

Stj/2

Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan toimintakertomus toimikaudelta 2009 - 2010

 

138

Stj/3

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011 - 2012

 

139

Stj/4

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

140

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

141

Sj/1

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2011 - 2012

 

142

Sj/2

Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2011 - 2012

 

143

Sj/3

Jäsenten kutsuminen tiedepalkinnon jakoa valmistelemaan asiantuntijaryhmään vuosiksi 2011-2013

 

144

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

145

Kaj/1

Alueen varaaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden kehittämistä varten Espoon Hannuksenpellosta

 

146

Kaj/2

Lausunto Liikenneviraston raporttiluonnoksesta Liikenneolosuhteet 2035

 

147

Kaj/3

Yleiskaavapäällikkö Markku Lahden eroanomus sekä viran täyttömenettely

 

148

Kaj/4

Helsingin kaupungin eroaminen Suomi-Finland Housing and Planning (SFHP) -yhdistyksestä

 

149

Kaj/5

Helsingin kaupungin liittyminen International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT)-verkostoon

 

150

Kaj/6

Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n poikkeamishakemus

 

151

Kaj/7

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muutoksesta, jolla maalämmön hyödyntämisestä tehdään luvanvaraista

 

152

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

153

Kj/8

Iltakouluasia: Tilannekatsaus lähiörahastosta ja innovaatiorahastosta

 

154

Kaj/8

Iltakouluasia: Esiselvitys Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen, hallinnon ja hoidon järjestämiseksi

 

155

Kaj/9

Iltakouluasia: Mahdollisuuksista lisätä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavia tuloja

 


 

112 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Ylikahri) ja Hakolan (varalla Puoskari) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

113 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

114 - 125 §

Kaupunginvaltuuston 16.2.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

114 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 31.1.2011 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 9 vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke:

 

Khs toteaa, että se päätti 17.1.2011 (§ 39) myös lähettää esityksen valtiovarainministeriölle verolainsäädännön asianomaisten säännösten pikaiseksi muuttamiseksi niin, että yrityskohtaisten verotustietojen luovuttaminen olisi mahdollista viranomaisina ja veronsaajina toimiville kunnille.

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 9 vastauksen viimeisiksi kappaleiksi lisätään seuraavat kappaleet:

 

Lopuksi Khs ilmoittaa, että sen toimesta tuodaan Kvston käsiteltäväksi kevätkauden aikana kokonaisselvitys harmaan talouden ilmiöistä ja vaikutuksista kaupunkikonsernissa sekä toimenpiteistä, joihin kaupunki on ryhtynyt harmaan talouden torjumiseksi.

 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

115 §

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

116 §

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

117 §

Halli- ja ulkomyynnin organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2011 talousarvioon

 

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstin toiseksi viimeisen kappaleen kaksi toiseksi viimeistä sanaa esityslistan sivulla 8 ”Helsingin tukkutorille” korvataan sanalla ”rakennusvirastolle”.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

118 §

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

119 §

Munkkiniemen tonttien 30112/3 ja 6 sekä 30113/2 ja 4 ym. alueiden (Munkkivuoren ostoskeskus ympäristöineen) asemakaavan muuttaminen (nro 11920)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

120 §

Sörnäisten korttelin nro 10585 asemakaavan muuttaminen (nro 12005)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

121 §

Pakilan tontin 34090/14 asemakaavan muuttaminen (nro 11968)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

122 §

Herttoniemen tontin 43061/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11991)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

123 §

Vartiokylän tontin 45474/7 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12003)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

124 §

Pitäjänmäen tontin 46110/9 asemakaavan muuttaminen (nro 11994)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

125 §

Vuosaaren tonttien 54033/3 - 6 (Shell-huoltoasema) asemakaavan muuttaminen (nro 11959)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

126 §

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN VIRKAVAATTEIDEN LAHJOITUKSET SOPIMUSPALOKUNNILLE

 

Khs 2010-2385

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pelastuslautakunnan lahjoittamaan alla olevan listan mukaiset virkavaatteet sopimuspalokunnille Sisäasiainministeriön asetuksen 687/2007 vuoksi ehdolla, että luovutusasiakirjoihin liitetään ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

-                                       housut noin 1 500 kpl

-                                       kenttäpuserot noin 1 100 kpl

-                                       muut poistettavat vaatteet noin 50 kpl

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

127 §

ENNAKKOSUOSTUMUKSEN ANTAMINEN VANTAAN ENERGIA OY:N JÄTEVOIMALAHANKKEEN RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN

 

Khs 2011-146

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan kaupungille Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen mukaisen Helsingin kaupungin ennakkosuostumuksen yhtiön jätevoimalan rakentamisen rahoittamiseksi siten, että Vantaan kaupunki yksin myöntää omavelkaisen takauksen jätevoimalan rahoittamiseksi nostettaville lainoille tai muille rahoitusjärjestelyille niille vaadittavin vastavakuuksin ja takausprovisioin.

 

Pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, Vantaan Energia Oy:lle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei rahoitusjohtaja Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

128 §

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 02) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1860

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2011 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 milj. euron määrärahasta seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2011. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lisäksi määrärahan jaossa on otettu huomioon talousarvion perustelut, strategiaohjelman toteutus ja kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet. Monihallintokuntaisten yhteistyöhankkeiden määrärahan käyttöoikeus on osoitettu hanketta koordinoivalle hallintokunnalle.

 

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien

parantumisen edistämiseksi 4 105 000 euroa seuraavasti:

 

-                                       sosiaaliviraston käyttöön 2 660 000 euroa

-                                       terveyskeskuksen käyttöön 1 120 000 euroa

-                                       opetusviraston käyttöön 325 000 euroa

 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä

koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 1 895 000 euroa seuraavasti:

 

-                                       nuorisotoimen käyttöön 880 000 euroa

-                                       liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa

-                                       opetusviraston käyttöön 320 000 euroa

-                                       kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

-                                       terveyskeskuksen käyttöön yhteensä 135 000 euroa

 

Yhteensä 6 000 000 euroa.

 

Näiden määrärahojen kohdentamisessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joiden avulla parhaiten varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeisten synergiaetuja hyödyntävien, toimintatapoja uudistavien ja vaikuttavuutta lisäävien sekä palvelurakennemuutosta edistävien

kärkihankkeiden käynnistyminen.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kulttuurikeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

129 §

VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALIEN 2011 ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN TOIMIKUNTIIN

 

Khs 2011-201

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

 

2                          valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

130 §

LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMISTA KOSKEVISTA EHDOTUKSISTA

 

Khs 2011-194

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 8 esityslistan viimeisenä asiana ennen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asioita 8 ja 9.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

131 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.1.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 31.1.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti lähettää kaupunginvaltuuston esityslistan tämän asian liitteet 1-3 ja koosteen kaupunginvaltuustossa asiassa käydystä keskustelusta kaikille lauta- ja johtokunnille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia 31.5.2011 mennessä tekemään toimenpide-esityksensä ja antamaan lausuntonsa Helsinki-Vantaa-selvityksestä oman toiminnan ja kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta kokoamaan lauta- ja johtokuntien toimenpide-esitysten ja lausuntojen pohjalta raportin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

4                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2011 talousarvion

 

Kohta 1 04 kaupunginhallitus

 

kohdasta 1 04 02 käyttövarat, Khn käytettäväksi

 

sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle

 

1 000 000 euroa palvelusetelikokeiluun

 

terveyskeskukselle

 

958 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

 

opetusvirastolle

 

107 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

 

kulttuurikeskukselle

 

40 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

272 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

 

Kohta 8 01 Kiinteä omaisuus

 

kohdasta 8 01 02 esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

2 300 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

4 492 300 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin, keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin sekä pohjatutkimuksiin (liite 1)

 

Helsingin Satamalle

 

6 722 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- ja purkutöihin Länsisatamassa ja Kalasatamassa sekä Jätkäsaaren ruoppaus- ja louhintatöihin (liite 1)

 

liikuntavirastolle

 

1 150 000 euroa keskeneräiseen Vuosaaren liikuntapuiston jäähallin esirakentaminen ja Hietarannan maaperän

puhdistamiseen (liite 1)

 

taidemuseolle

 

35 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen vuonna 2011 jatkuvaan suunnitteluun

 

asuntotuotantotoimistolle

 

803 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

426 200 euroa keskeneräisiin esirakentamis- täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin (liite 1)

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselle

 

847 200 euroa liityntäpysäköintipaikkojen käyttöönoton korvauksiin Myllypurossa

 

Kohta 8 02 Talonrakennus

 

kohdasta 8 02 04 kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 

tilakeskukselle

 

1 000 000 euroa kaupungintalokortteleiden kehittämiseen

 

Kohta 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

 

kohdasta 8 03 12 Kamppi–Töölölahti-alue, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

700 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katujen toteutukseen

 

Kohta 8 22 Arvopaperit

 

kohdasta 8 22 19 Muut kohteet

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

300 000 euroa Helsingin Väylä Oy:n vapaaseen pääomaan tehtävään pääomasijoitukseen

 

kiinteistövirastolle

 

500 000 euroa Lauttasaaren ostoskeskusyhtiön
osakkeiden hankintaan

 

Kohta 8 29 Muu pääomatalous

 

Kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

1 370 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

60 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

275 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

565 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

634 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

opetusvirastolle

 

64 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

tilakeskukselle

 

1 240 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kaupunginkirjastolle

 

57 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kaupunginmuseolle

 

5 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

Kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

135 000 euroa automaattiseen kameravalvonnan laitehankintaan

 

Kohta 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

 

Kohdasta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

6 460 000 euroa liitteen 2 mukaisiin antolainoihin ja kehoituksin hallintokeskuksen oikeuspalveluille Helsingin Bussiliikenteelle myönnetyn 5,8 miljoonan euron suuruisen pääomalainasopimuksen tekemiseksi

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan tämän asian liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko), talous- ja suunnittelukeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta, liikuntavirastoa ja ympäristökeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, ympäristölautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä valtiota edustavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa järjestämään Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun hankekuvauksen mukaisesti niin, että kilpailu voisi käynnistyä helmikuussa 2011.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Liikennevirastolle, Senaatti-kiinteistöille ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusvirastolle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -liike-

laitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginjohtajan toimialan kohta kolme muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee lähettää kaupunginvaltuuston esityslistan tämän asian liitteet 1-3 ja koosteen kaupunginvaltuuston asiassa käydystä keskustelusta kaikille lauta- ja johtokunnille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa lauta- ja johtokuntia 31.5.2011 mennessä tekemään toimenpide-esityksensä ja antamaan lausuntonsa Helsinki-Vantaa-selvityksestä oman toiminnan ja kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta kokoamaan lauta- ja johtokuntien toimenpide-esitysten ja lausuntojen pohjalta raportin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

 

132 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

133 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

134 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011 - 2012

 

Khs 2010-1912

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudelle 2011 – 2012 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       Kaupungin energiansäästötoiminnan koordinointi pitkällä aikavälillä, virastojen, laitosten ja kaikkien kiinteistöhallintayksiköiden aktivointi energiansäästämiseen sekä aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen yleisissä energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, säästötuloksista aika-ajoin tapahtuva raportointi sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen Suomessa ja Euroopassa.

 

-                                       Kaupungin ja TEM:n välisen sopimuksen (KETS) tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta.

 

-                                       Kaupungin ja EU:n välisen energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) toteutustyön valvonta ja ohjaus sekä raportointi

 

-                                       Hallintokuntien tukeminen sitovia energiansäästötavoitteita määritettäessä sekä toteutuksen seuranta

 

-                                       Kaupungin omaa energiankäyttötilannetta ja siinä tapahtunutta kehitystä kuvaavan raportin laatiminen ja julkaiseminen vuosittain.

 

-                                       Energiansäästöstä tiedottaminen ja koulutus.

 

-                                       Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen.

 

-                                       Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäävien toimenpiteiden edistäminen.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikautena 2011 – 2012 on seuraava:

 

Puheenjohtaja:
Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtajaVarapuheenjohtaja:

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja

 

 

rakennusvirasto

Jäsenet:
Kai  Forsén, LVI-asiantuntija


asuntotuotantotoimisto

Perttu Pohjonen, ympäristöasiantuntija

hankintakeskus

Jukka Niemi, johtaja

Helsingin Energia

Kaarina Vuorivirta, laatu- ja ympäristöpäällikkö

Helsingin Satama

Markku Lahti, yleiskaavapäällikkö

kaupunkisuunnitteluvirasto

Sari Hilden, kiinteistöpäällikkö

kiinteistövirasto

Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö

liikennelaitos-liikelaitos

Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö

opetusvirasto

Sinikka Hukari, laatukoordinaattori

Palmia-liikelaitos

Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti

rakennusvalvontavirasto

Jukka Forsman, toimistopäällikkö

rakennusvirasto

Ulla Soitinaho, energianhallintapäällikkö

rakennusvirasto

Sonja Pekkola, ympäristöasiantuntija

sosiaalivirasto

Ifa Kytösaho, kehittämisinsinööri

talous- ja suunnittelukeskus

Markku Auvinen, insinööri

terveyskeskus

Jari Viinanen, ympäristötarkastaja

ympäristökeskus

Jouni Karjalainen, toimitusjohtaja

asuinkiinteistöjen
edustaja

 

Lisäksi Helsingin Seudun ympäristöpalvelut on pyynnöstä nimennyt energiansäästöneuvottelukunnan asiantuntijana toimimaan osastonjohtaja Tommi Fredin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

-                                       kehottaa rakennusvirastoa toimimaan käytännön työn toteuttajana

-                                       oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan itselleen tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupungin yhteisöille ja säätiöille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

135 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

1.2.2011

yleisten töiden lautakunta

1.2.2011

ympäristölautakunta

1.2.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

136 §

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011 - 2012

 

Khs 2010-2374, 2010-1521

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

137 §

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TOIMIKAUDELTA 2009 - 2010

 

Khs 2010-2366

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2009 – 2010.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukuntaa ei aseteta uudeksi toimikaudeksi.      

 

Pöytäkirjanote Helsingin poliisilaitokselle, A-klinikkasäätiölle, Suomen syöpäyhdistykselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikuntavirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kehittämiskonsultti Marja-Kirsti Eliassonille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

138 §

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011 - 2012

 

Khs 2010-2285

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

139 §

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2010-2378, 2011-93

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

140 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto


1.2.2011

 

Ilmoitus lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

141 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2011 - 2012

 

Khs 2010-2362

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 10-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palvelujen osalta

 

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

 

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

 

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

 

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

 

-                                       raportoida kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan

 

puheenjohtajaksi

 

Marianne Laxén

 

varapuheenjohtajaksi

 

Marjaana Syrjälä

 


sekä jäseniksi

 

Olavi Arra

Riikka Henttonen

Arto Grönholm

Sari Näre

Ville Jalovaara

Tiina Harpf

Fredrik Lönnfors

Kirsi Kankaanpää

 

ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vastaavassa järjestyksessä

 

 

Kati Oksman

Jukka Selenius

Eeva Suomenaro

Anssi Vienola

Erja Tenhonen-Lightfoot

Anna Moring

Tarmo Hyvärinen

Yuri Höykinpuro

Susanne Kollin

 

Erik Johansson

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista hallintotehtävistä.

 

Pöytäkirjanote tasa-arvotoimikuntaan nimetyille, tasa-arvotoimikun­nalle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, hallintokeskuksen tietopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

142 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSILLE 2011 - 2012

 

Khs 2011-191

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa työllistämistoimikunnan vuosille 2011–2012 seuraamaan kaupungin työllisyyskehitystä ja työllisyysasioita, antamaan lausunnon kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä suorittamaan muita kaupunginhallituksen erikseen antamia tehtäviä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet (8 + 8):

 

Ville Kopra

Hannele Lehtonen

Ville Ylikahri

Matti Pyhtilä

Lotta Kortteinen

Mona Kortelampi

Ville Väärälä

Liisa Halme

Harri Lindell

Katriina Sundqvist

Raija Aapakari

Pentti Bergius

Ella Lazareva

Timo Leskinen

Kristina Juth

Rabbe Sandelin,

 

joista puheenjohtajaksi

 

Ville Ylikahri

 

ja varapuheenjohtajaksi

 

Ville Kopra.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan Tuula Haataisen, rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, linjanjohtaja Liisa Pohjolainen opetusvirastosta, aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen sosiaalivirastosta, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon sekä työllisyysasioita valmistelevan kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston johtajan Rebecka Svedlinin sekä Uudenmaan ELY–keskuk­sen työllisyys- ja yrittäjyysvastuualueen päällikön Merja Ekqvistin.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työ- ja elinkeinotoimistolle, Uudenmaan ELY‑keskuk­selle henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle sekä mainituille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980
Karvonen Jaana, erityissuunnittelija, puhelin 310 79789

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

143 §

JÄSENTEN KUTSUMINEN TIEDEPALKINNON JAKOA VALMISTELEMAAN ASIANTUNTIJARYHMÄÄN VUOSIKSI 2011-2013

 

Khs 2011-151

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kutsua tiedepalkintoehdotusta valmistelevan asiantuntijaryhmän jäseniksi vuosiksi 2011–2013 Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajan, Suomen Akatemian ylijohtajan sekä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja nimeten viimeksi mainitun ryhmän puheenjohtajaksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille tahoille ja tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

144 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

27.1.2011

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

25.1.2011

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

25.1.2011

liikuntalautakunta

25.1.2011

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

145 §

ALUEEN VARAAMINEN KAUPPAHUONE LAAKKONEN OY:LLE, BROMAN GROUP OY:LLE, ATIVA OY:LLE JA A-KATSASTUS OY:LLE LIIKE- JA TOIMITILAHANKKEIDEN KEHITTÄMISTÄ VARTEN ESPOON HANNUKSENPELLOSTA

 

Khs 2010-2198

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle Espoon Hannuksenpellosta liitekartan mukaisen noin 3,5 hehtaarin suuruisen alueen liike- ja toimitilarakennusten suunnittelua varten 31.12.2012 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen tarkemmanasteisen maankäytön suunnittelusta ja mahdollisesti tarvittavien selvitysten laatimisesta.

 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa.

 

2                    Suunnittelualueen tarkemmat rajaukset ja alueelle tuleva rakennusoikeus täsmentyvät alueen jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

3                    Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

 

4                    Varaus ei oikeuta varauksensaajia hakemaan mitään maanomistajan suostumusta vaativia lupia.

 

5                    Kaupunki vastaa luovutettavan alueen maaperän puhtaudesta.

 

6                    Helsingin kaupunki vastaa Espoon kaupunkiin nähden mahdollisesti tarpeellisen maankäyttösopimuksen tekemisestä ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Nämä velvoitteet voidaan kuitenkin siirtää varauksensaajien vastattavaksi tonteista maksettavan kauppahinnan yhteydessä ja sitä vastaavasti vähentäen.

 

7                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen mukaista asemakaavaa saada aikaan eikä aluetta siksi voida luovuttaa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

146 §

LAUSUNTO LIIKENNEVIRASTON RAPORTTILUONNOKSESTA LIIKENNEOLOSUHTEET 2035

 

Khs 2010-2425

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Liikennevirastolle raporttiluonnoksesta Liikenneolosuhteet 2035 seuraavan lausunnon:

 

Liikenneviraston linjaukset

 

Raporttiluonnoksessa Liikenneolosuhteet 2035 Liikenneviraston tekemät kehittämislinjaukset ovat pääosin kannatettavia. Ne ovat suuressa määrin samansuuntaisia kuin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun­nitelman HLJ 2011 luonnoksessa esitetyt linjaukset.

 

Suunnitelmassa on pyritty ottamaan maan eri alueiden tarpeet huomioon, mikä on hyvä asia. Selvästi eniten liikennesuoritetta on kuitenkin Helsingin seudulla. Valtakunnallisissa pääkaupunkiseutua koskevissa alueiden käytön erityistavoitteissa korostetaan Helsingin seudun yhdys­kuntarakenteen eheyttämistä joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuen. Näiden asioiden tulee heijastua selkeämmin viimeisteltävään raporttiin.

 

Liikenneolosuhteet 2035 -luonnoksen linjauksissa on paljon myönteisiä asioita: Päivittäisen liikennöitävyyden sekä liikenneolosuhteita parantavien pienten kehittämistoimien ja radanpidon aikaisempaa suurempi painottaminen, kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tuen lisääminen ja tieverkon parantaminen pääosin pienillä toimenpiteillä, joihin käytettävissä olevaa rahoitustasoa nostetaan nykyisestä ja suunnataan ensisijaisesti kaupunkiseutujen joukkoliikennettä, jalankulkua, pyöräilyä, turvallisuutta ja ympäristöä edistäviin hankkeisiin sekä vilkkaimpien pääteiden yksittäisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

 

Kannatettavaa on myös suunnitelmaluonnoksen ehdotus liityntäpy­sä­köinnin vastuiden ja rahoituksen selkeyttämisestä valtion, kuntien ja yksityisten toimijoiden kesken liikennejärjestelmän solmukohtien toimivuuden parantamiseksi. Liityntäpysäköintipaikkojen toteutuksen keskeisenä edellytyksenä on, että päästään sopimukseen liityntäpysäköintipaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannusten jakamisesta eri osapuol­ten kesken.

 

Rataverkon parantamisessa painottuvat isot välityskykyä parantavat pääratahankkeet sekä Helsingin seudun lähiliikennettä palvelevat lähiliikennehankkeet. Näitä hankkeita ei ole yksilöity suunnitelmaluonnoksessa. Pisara-radan toteuttaminen tällä vuosikymmenellä on tärkeää, sillä niin valtakunnalliset kuin seudullisetkin liikennejärjestelmän kehittä­mistavoitteet edellyttävät Helsingin ratapihan välityskyvyn nostamista. Myös Pääkaupunkiseudun kaupunkirataliikenteen ja metroverkon laajentaminen ovat avainasemassa, jotta uusi maankäyttö voi tukeutua tehokkaisiin joukkoliikennepalveluihin. Lisäksi sekä valtakunnallisesti että seudullisesti on tärkeää parantaa pääradan välityskykyä ja toimintavar­muutta Pasila–Riihimäki rataosuudella. Valtakunnallisesti tärkeitä hank­keita ei kuitenkaan tule rahoittaa seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen varatuista määrärahoista.

 

Rahoitusjärjestelmän ja budjettikäytäntöjen kehittäminen ja valtion yhä pitkäjänteisempi sitoutuminen liikennehankkeiden rahoitukseen on erittäin tärkeää. Helsingin seudun liikennejärjestelmän HLJ 2011 luonnoksen mukaan seudun kasvusta johtuvia haasteita ei pystytä ratkaisemaan ainoastaan liikennejärjestelmään investoimalla ja sen toimintaa kehittämällä, vaan tarvitaan myös kysynnän hallinnan toimenpiteitä, kuten mahdollisesti ruuhkamaksujen tai vastaavien auton käyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa.

 

Suunnitelmaluonnoksen ehdotukset palveluntuottajia rahoittavan Valtion Infra Oy perustamisesta ja eri tahojen (valtio, kunnat, yksityiset) yhteisen liikennejärjestelmärahan käyttöönoton valmistelusta ovat hyviä. Niiden toteuttamiseen tulee pyrkiä määrätietoisesti. Yhteisellä liikennejärjestelmärahalla voitaisiin toteuttaa kehittämistoimia vastuurajoista riippumatta.

 

Rahoitustaso                    Suunnitelmaluonnoksen mukaan isojen kehittämisinvestointien rahoitus laskisi noin puoleen nykyisestä. Näin suuri rahoitustason lasku johtaisi Helsingin seudulla suuriin ongelmiin. Seudun liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen tavoitteellinen kehittäminen edellyttää myös isoja investointeja erityisesti raideliikennejärjestelmään. Ilman isoja investoin­teja uhkana on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lasku ja yhdys­kuntarakenteen hajautuminen entisestään sekä tieliikenteen ruuhkautuminen.

 

Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisellä on suuri merkitys myös kansainvälisten liikenneyhteyksien turvaamiselle. Tämän tulee näkyä seudulle suunnatussa valtion rahoituksessa.

 

Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaaminen ja hyvä palvelutaso on tärkeää kasvavan metropolialueen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille sen kilpaillessa Euroopan muiden metropolien kanssa. Helsingin seutu on Suomen valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien solmukohta ja näiden yhteyksien on oltava sujuvat ja häiriöttömät.

 

Seudullisen raideliikenneverkon hyvä toimivuus on edellytys koko joukkoliikennejärjestelmän korkealle palvelutasolle. Helsingin seudulla tarvitaan raideliikenteen päivittäisen luotettavuuden ja täsmällisyyden paran­tamista. Lähivuosina tämä tarkoittaa ongelmien helpottamista pienillä kustannustehokkailla parantamistoimilla kuten investoinneilla, liikenteen hallinnan ja ohjauksen keinoilla sekä matkaketjujen ja matkustajainformaation parantamisella.

 

Liikenneolosuhteet 2035 -suunnitelmaluonnoksen mukaan valtion toimenpiteet ohjataan sinne, missä on seudullisesti sitouduttu yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteisiin. Tämä on kannatettava linjaus. Yhteistä sitoutumista edistää maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutta­misen yhteisen aiesopimuskäytännön kehittäminen.

 

Suunnitelmaluonnoksessa on tuotu esille mahdollisuus käyttää erillisra­hoitusta merkittäviin kohteisiin kuten metroratkaisuihin. Tämä mahdollisuus on tärkeä säilyttää osana rahoitusjärjestelmää.

 

Pöytäkirjanote Liikennevirastolle, Helsingin seudun liikenne -kuntayh-tymälle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja liikennelaitos -liikelaitok-selle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

147 §

YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ MARKKU LAHDEN EROANOMUS SEKÄ VIRAN TÄYTTÖMENETTELY

 

Khs 2011-182

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että yleiskaavapäällikkö Markku Lahdelle myönnetään ero kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston päällikön virasta (vakanssinumero 515001) 1.10.2011 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa julistamaan yleiskaavapäällikön viran julkisesti haettavaksi kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännössä mainituin osastopäällikön pätevyysvaatimuksin ja ottaen lisäksi huomioon mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa on säädetty kaavan laatijan pätevyydestä, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä nykyisin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Markku Lahdelle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

148 §

HELSINGIN KAUPUNGIN EROAMINEN SUOMI-FINLAND HOUSING AND PLANNING (SFHP) -YHDISTYKSESTÄ

 

Khs 2011-177

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki eroaa Suomi-Finland Housing and Planning (SFHP) ‑yhdistyksestä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, SFHP ry:lle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

149 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN INTERNATIONAL CO-OPERATION ON THEORIES AND CONCEPTS IN TRAFFIC SAFETY (ICTCT)-VERKOSTOON

 

Khs 2010-2443

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy jäseneksi kansainväliseen liikenneturvallisuustutkimuksen verkostoon (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety, ICTCT).

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että liikenneturvallisuustutkimuksen verkoston yhteisöjäsenyyden kustannuksista vastaa kaupunkisuun­nitteluvirasto.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

150 §

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MANNERHEIMINTIE 134:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1839

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen 13.12.2010 antamansa puoltavan lausunnon (Khs § 1365) sekä päätöksen nro 2010‑1839/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

151 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN 62 §:N MUUTOKSESTA, JOLLA MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ TEHDÄÄN LUVANVARAISTA

 

Khs 2010-2340, 2010-2091

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muutoksesta, jolla maalämmön hyödyntämisestä tehdään luvanvaraista:

 

Helsingin maanalaista tilaa hyödynnetään merkittävästi. Maan alle on sijoitettu yhdyskuntateknisen huollon tiloja, kuten vesi- ja energiahuoltoa, jäteveden puhdistamoja, kaukojäähdytysasemia, lämpökeskuksia, hiekka-, hiili- ja öljyvarastoja, sähköasemia, tietoliikennettä palvelevia yhteiskäyttö- ja muita tunneleita, lumen sulatusaltaita sekä varikkoja ja vastaavia tukikohtia. Lisäksi maan alle on rakennettu liikenteen ja pysäköinnin, väestönsuojelun, liikunnan ja varastoinnin sekä muita vastaavia tiloja.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 hyväksynyt Helsingin maan­­alaisen yleiskaavan, jolla osoitetaan ja ohjataan laajojen kalliotilojen ja tunneleiden sijoittumista ja niiden tilavarauksia maan alla. Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tilatarpeiden lisäksi sallitaan muutakin maanalaista rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa alueen pääasialliselle toiminnalle tai maanpäälliselle käyttötarkoitukselle. Maanalainen yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, Helsingin yleiskaavaa 2002 täydentämään. Se ei valitusten vuoksi ole vielä tullut voimaan.

 

Helsingissä maanalaisen paikkatiedon keruun ja arkistoinnin hoitaa kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto. Lämpökaivoja on Helsingissä tällä hetkellä tiedossa 610 ja vedenottoon tarkoitettuja porakaivoja 75. Kaikki porareiät eivät ole tiedossa.

 

Lämpöpumppujen porareikien ja porakaivojen poraamista ohjataan Helsingissä lausuntomenettelyllä. Menettelyssä arvioidaan, millä ehdoilla lämpökaivon tekeminen voidaan tulkita tapahtuvan niin, ettei sillä ole vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Porareikää varten rakennusvalvontavirastosta pyydetään tonttikohtainen lausunto. Lausuntopyynnön liitteeksi tarvitaan ns. kaivuluvan johtoselvitys ja johtoselvityksen karttaote, jotka hakija saa kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston johtotietopalvelusta. Selvityksen perusteella nähdään, onko poraaminen mahdollista. Kaupunkimittaus merkitsee johtoselvitykseen reikien tarkan paikan ja porausasteen. Ennen reikien peittämistä hakijan tulee pyytää kaupunkimittauksesta sijaintikatselmus sekä toimittaa kaupunkimittausosastolle porauspöytäkirja. Näin tiedot maaperään poratuista rei’istä saadaan kaupunkimittausosaston ylläpitämiin rekisteri- ja karttatiedostoihin. Lausunnon yhteydessä hakijalle annetaan lisäksi ympäristö- ja terveysvaikutuksiin liittyvät ohjeet siitä, kuinka menetellä poraamisen yhteydessä syntyvän karkean kiviaineksen ja lietteen suhteen sekä ohjeet lämmönsiirtoaineen valitsemiseksi siten, että pohjavesien pilaantumiselta vältyttäisiin.

 

Helsingin kanta asetusmuutoksessa ehdotettuun luvanvaraisuuteen on myönteinen. Helsingin nykyistä lausuntomenettelyä pidetään pääosin toimivana ja joustavana. Luvanvaraisuutta puoltaa erityisesti hakijan oikeusturvan parantuminen, eli mahdollisuus hakea muutosta päätökseen, sekä lupamenettelyn sitovuus verrattuna lausuntomenettelyyn. Ratkaisun löytyminen asetusmuutoksen perusteluissakin mainittuihin pohjaveden pilaantumisriskiin sekä teknisiin ja toiminnallisiin ongelmiin edellyttäisi vastuullisen työnjohtajan asettamista sekä ympäristö- ja terveysvaikutusten osalta asiantuntijan osallistumista lupaprosessiin.

 

Helsingin kaupunki toteaa myös, että mikäli asetusmuutosta ei uloteta koskemaan asetuksen 63 §:ää, kunnat voisivat edelleen vapauttaa läm­pökaivojen poraamisen ja lämmönkeruuputkiston asentamisen kokonaan luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Tällöin tavoite saattaa porareiät lupamenettelyn piiriin kattavasti ja valtakunnallisesti jäisi toteutumatta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kiinteistöviraston virastopäällikön asettaman maa- ja vesilämpötyöryhmän raportin (9.6.2010).

 

Pöytäkirjanote ympäristöministeriölle. Ote jäljennöksin päätöksen perusteluista kiinteistölautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiat 8 ja 9 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

152 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.2.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.1.2011

rakennuslautakunta

1.2.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1.2. ja 2.2.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

153 §

ILTAKOULUASIA: TILANNEKATSAUS LÄHIÖRAHASTOSTA JA INNOVAATIORAHASTOSTA

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kokouksessa kuullaan tilannekatsaus lähiörahaston ja innovaatiorahaston tähänastisesta toiminnasta. Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707
Olkinuora Marianna, suunnitteluinsinööri, puhelin 040 1373930

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

154 §

ILTAKOULUASIA: ESISELVITYS HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTO-OMAISUUDEN OMISTUKSEN, HALLINNON JA HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI

 

Khs 2011-90

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

155 §

ILTAKOULUASIA: MAHDOLLISUUKSISTA LISÄTÄ KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVIA TULOJA

 

Khs 2010-1072

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Laura Rissanen                                    Juha Hakola

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa   15.2.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 112, 114-125, 130, 132-133, 135-140, 143-146 ja
151-155 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 113 ja 131 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 150 §

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 


Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         112, 114-125, 130, 132-133, 135-140, 143-146 och 151-155 §
i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   113 och 131 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


(Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

150 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.