Kokousaika

20.6.2011 kello 16.00 - 16.45, 17.00-18.22

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 643-644 §:t)

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 643 ja osa 644 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

varajäsen

 

 

Kontio, Timo

varajäsen (paitsi osa 643-644 §:t)

 

 

Hellström, Sanna

varajäsen

 

 

Andersson, Annika

varajäsen (paitsi 643-644 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 623-osa 624 §:t ja

osa 643-644 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 643-644 §:t)

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 643 ja 644 §:t)

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 643 ja 644 §:t)

 

 

Voutilainen, Paavo

sosiaalijohtaja (osa 643 §)

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja (osa 643 §)

 

 

Holstila, Terttu

erityissuunnittelija (osa 643 §)

 

 

Salmivalli, Lauri

projektipäällikkö (osa 643 §)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö (osa 643 ja

osa 644 §:t)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


622-623 

624-628, 629-630, 644, 

 Sauri

 

 

631,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


634, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


632-633, 643, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


635-636, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


637-642, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

622

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

623

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

624

Kj/3

Erään hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

625

Kj/4

Lähiöprojektin toimintakertomus 2010

 

626

Kj/5

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta

 

627

Kj/6

Vt Pia Pakarisen toivomusponsi: opetustoimi ja sosiaalitoimi ryhtyvät valmistelemaan esitystä myös suomenkielisen päivähoidon siirtämisestä opetustoimen alaisuuteen

 

628

Kj/7

Suostumuksen antaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:lle luottolimiitin avaamiseksi

 

629

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 15.6.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

630

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

631

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

632

Stj/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2010

 

633

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

634

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

635

Sj/1

Khn käsiteltäväksi otettu opetuslautakunnan 10.5.2011 tekemä päätös § 80, aamupuuron tarjoaminen Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa

 

636

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

637

Kaj/1

Viikinmäestä VVO Rakennuttaja Oy:lle myytäväksi varattujen tonttien varauksen ja rakentamissopimuksen esittäminen rauenneiksi sekä tarjouskilpailun järjestäminen (36118/1 - 4)

 

638

Kaj/2

Vuoden 2010 lopussa päättyneiden asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

 

639

Kaj/3

AK-Marin Oy:n poikkeamishakemus

 

640

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta

 

641

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta

 

642

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

643

Stj/2

Iltakouluasia: Sosiaalitoimen ja terveystoimen kokonaisselvitys; Deloitte Oy:n konsulttityö

 

644

Kj/8

Iltakouluasia: Palvelujen tuottamisen strategian tilanne

 


 

622 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Ylikahri) ja Rissasen (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

623 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

624 §

ERÄÄN HANKKEEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2011-1123

Taske 2011-27

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta 6.9.2010 (975 §) päätöksessään sitomansa 40 000 euroa käytettäväksi seuraavan hankkeen vuoden 2011 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen – mallinnuksesta suunnitteluohjeisiin

40 000

 

- hallinnoija: Culminatum Innovation Oy Ltd

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen -mallinnuksesta suunnitteluohjeisiin -hankkeelle saadaan maksaa vuodelle 2010 myönnetyn rahoituksen toinen erä 20 000 euroa, välittömästi. Hankkeesta on toimitettu vuosiraportti vuoden 2010 toiminnasta 6.6.2011 talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen -mallinnuksesta suunnitteluohjeisiin -hankkeelle vuodelle 2010 maksetusta rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus saadaan käyttää vuonna 2011 ko. hankkeen kustannuksiin.

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, päätöksen yhteydessä ja hankeen/ projektin puolivuotisraportin perusteella. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.-30.6.2011, on toimitettava 15.7.2011 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Culminatum Innovation Oy Ltd:lle (Virve Hokkanen), Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Sonja Tavilampi), talous- ja suunnittelukeskukselle (Katja Bosisio-Hillberg), varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

625 §

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2010

 

Khs 2011-343

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2010.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia toteuttamaan edelleen lähiöprojektin projektisuunnitelmaa 2008 - 2011 ja varautumaan toimenpiteissään tukemaan lähiöprojektia sen uuden ohjelmakauden tavoitteiden toteuttamisessa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, lähiöprojektille, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle, tarkastusvirastolle sekä demokratia-ryhmälle (Anja Vallittu).

 

Lisätiedot:
Piimies Marja, yleiskaava-arkkitehti , puhelin 310 37329
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

626 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA

 

Khs 2011-683

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2011 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

kaupunginmuseolle 23 000 euroa,

 

nuorisoasiankeskukselle 557 900 euroa,

 

kaupunginkirjastolle 68 000 euroa,

 

rakennusvirastolle 2 523 000 euroa,

 

sosiaalivirastolle 1 266 000 euroa,

 

terveyskeskukselle 750 000 euroa ja

 

liikuntavirastolle 1 115 000 euroa

 

Hyväksyttäväksi ehdotettavat hankkeet hyväksyttävine kustannuksineen sekä hylättäväksi ehdotettavat hankkeet perusteluineen ovat liitteessä.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseolle, nuorisoasiainkeskukselle, kaupunginkirjastolle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, liikuntavirastolle, lähiöprojektille, taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

627 §

VT PIA PAKARISEN TOIVOMUSPONSI: OPETUSTOIMI JA SOSIAALITOIMI RYHTYVÄT VALMISTELEMAAN ESITYSTÄ MYÖS SUOMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ OPETUSTOIMEN ALAISUUTEEN

 

Khs 2010-1236

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Pia Pakariselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

628 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MANNERHEIMINTIE 13A:LLE LUOTTOLIMIITIN AVAAMISEKSI

 

Khs 2011-1191

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti antaa osakassopimuksen mukaisen suostumuksen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:lle

 

5 000 000 euron suuruisen luottolimiitin/ lainan ottamiseksi Sampo Pankki Oyj:stä 30.11.2011 saakka rakentamisen loppuvaiheen rahoituksen järjestämiskeksi,

 

kiinnitysten hakemiseksi yhteensä 6 500 000 euron määrästä yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaan tonttiin 91-2-13-1,

 

edellä mainittujen haettavien panttikirjojen panttaamiseksi enintään 5 000 000 euron suuruisen luottolimiitin/ lainan vakuudeksi Sampo Pankki Oyj:lle ja

 

toimitusjohtaja Juhani Ruskeepään valtuuttamiseksi allekirjoittamaan luottolimiittisopimuksen / velkakirjan ja panttausasiakirjat sekä liittämään luottolimiitin / lainan yhtiön pankkitiliin Sampo Pankki Oyj:ssä.

 

Pöytäkirjanote hakijalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 8 esityslistan viimeisenä asiana.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

629 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.6.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 15.6.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 


KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Laura Rädylle sekä muille virkaa hakeneille ja suostumuksensa ilmoittaneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle ja tarkastusvirastolle.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Toivomusponsi 3 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

7                    Pöytäkirjanote Varma Tennisklubi VTK ry:lle, liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta kehittämään koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15–18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21, 22           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia
-liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, HSY:n vesihuollolle ja Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymälle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

630 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  13.6.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

631 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

632 §

SELVITYS SOSIAALIASIAMIESTEN TOIMINNASTA VUODELTA 2010

 

Khs 2011-700

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaaliasiamiesten selvityksen toiminnastaan vuodelta 2010.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle ja sosiaaliasiamiehille.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 esityslistan toiseksi viimeisenä asiana.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

633 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

14.6.2011

terveyslautakunta

14.6.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

634 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

16.6.2011

pelastuslautakunta

14.6.2011

teknisen palvelun lautakunta

16.6.2011

yleisten töiden lautakunta

14.6.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

635 §

KHN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU OPETUSLAUTAKUNNAN 10.5.2011 TEKEMÄ PÄÄTÖS § 80, AAMUPUURON TARJOAMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

 

Khs 2011-1004

Esityslistan asia Sj/1

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti pysyttää opetuslautakunnan 10.5.2011 pöytäkirjan 80 §:n kohdalla tekemän päätöksen.

                                           

                                            Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

                                            Jäsen Rissanen teki jäsen Ylikahrin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

                                            Kaupunginhallitus päättänee pysyttää opetuslautakunnan 10.5.2011 pöytäkirjan 80 §:n kohdalla tekemän päätöksen.

                                           

                                            Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

                                           

                                            Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti jäsen Rissasen tekemän vastaehdotuksen mukaisesti.

                                           

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

636 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

14.6.2011

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

16.6.2011

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

19.5.2011

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

637 §

VIIKINMÄESTÄ VVO RAKENNUTTAJA OY:LLE MYYTÄVÄKSI VARATTUJEN TONTTIEN VARAUKSEN JA RAKENTAMISSOPIMUKSEN ESITTÄMINEN RAUENNEIKSI SEKÄ TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN (36118/1 - 4)

 

Khs 2011-1043

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta VVO Rakennuttajat Oy:n 36. kaupunginosan (Viikin, Viikinmäen) korttelin nro 36118 tontteja nro 1–4 koskevan varauksen ja tontteja koskevan 12.3.2007 solmitun rakentamissopimuksen raukeaviksi edellyttäen, että VVO Rakennuttaja Oy maksaa kaupungille sopimussakkoa 125 000 euroa kahden kuukauden kuluessa tästä päätöksestä sekä ehdolla, että kaikki kohteesta laaditut suunnitelmat siirtyvät korvauksetta kaupungin omistukseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti varata mainitut tontit 31.12.2012 loppuun mennessä pidettävällä tarjouskilpailulla myytäväksi vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman Hitas-ehtoja, ja samalla oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tarjouskilpailun, päättämään kilpailuohjelmasta sekä valitsemaan kilpailun voittajan, jolle tontit sitten esitetään myytäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

638 §

VUODEN 2010 LOPUSSA PÄÄTTYNEIDEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSAIKOJEN JATKAMINEN

 

Khs 2011-938

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa seuraavien asuntotonttien varausaikoja 31.12.2012 saakka entisin sekä lisäksi jäljempänä mainituin ehdoin:

 

-                                       Paavo Nurmen säätiölle tontti nro 4/4013/1

 

-                                       Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle, SRV Yhtiöt Oyj:lle ja VVO Yhtymä Oyj:lle kortteli nro 20801

 

-                                       Asuntotuotantotoimikunnalle tontit nro 21007/7, 23124/29, 29128/2 ja 3, 29129/5, 38276/1 ja 2, 41297/1, 47232/4
sekä tontit nro 47234/1 ja 2

 

-                                       Sato-Rakennuttajat Oy:lle tontti nro 23100/47 ja nro 49036/4

 

-                                       Artin Säätiölle tontti nro 28305/3

 

-                                       Asumispalvelusäätiö ASPA:lle tontti nro 29103/3

 

-                                       Asuntosäätiölle tontit nro 41293/3, 41296/2 sekä tontti nro 46072/15

 

-                                       S-Asunnot Oy:lle tontit nro 41303/1 ja 2 sekä tontti
nro 41305/1.

 

-                                       Conect Oy:lle tontit nro 47278/1 - 3

 

-                                       Nuorisosäätiölle tontti nro 49029/A

 

-                                       VVO-yhtymä Oyj:lle tontit nro 49029/B ja C.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti jatkaa asuntotuotantotoimikunnalle varatun tontin 47031/12 varausaikaa 31.12.2013 saakka entisin sekä jäljempänä mainituin ehdoin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata seuraavat tontit 31.12.2012 saakka jäljempänä mainituin ehdoin:

 

-                                       Tapaninvainion tontit nro 39052/2–3 ja 39163/1 TA-Kodit Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas II
-ehdoin.

 

-                                       Suurmetsän Alppikylän tontti nro 41296/3 Asuntosäätiölle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten.

 

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaikissa uusissa sekä jatkettavissa varauksissa tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 

-                                       Varauksen saajien tulee noudattaa liitteenä nro 4 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                                       Varauksen saajien tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-                                       Omistusasuntotuotannossa tulee asuntojen vähimmäiskeskikoon olla 75 huoneistoneliötä, ellei kaupunki myöhemmin toisin määrää.

 

-                                       Hitas-tuotannossa varauksen saajien tulee noudattaa liitteenä nro 5 olevia ehtoja.

 

-                                       Hitas-tuotannossa asuntojen varaajat tulee valita avoimella arvonnalla, johon kaikki kohteesta kiinnostuneet voivat osallistua. Mikäli kohteen kaikkia asuntoja ei saada varattua arvonnan perusteella, varauksensaaja voi valita näiden asuntojen ostajat muullakin tavalla.

 

-                                       Varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin ja rakennuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

 

-                                       Tonteille 21007/7, 23124/29, 29128/2 ja 3, 29129/5, 41293/3 sekä 41296/2 ja 3 rakennettavilta rakennuksilta edellytetään kuitenkin B-energiatehokkuusluokalle asetettujen vaatimusten täyttämistä.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain 487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi) laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

-                                       Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua energiavaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti todeta seuraavien tonttien varaukset päättyneinä rauenneiksi:

 

-                                       Sato-Rakennuttajat Oy:lle varatut tontit nro 39052/2–3 ja 39163/1.

 

-                                       Asuntotuotantotoimikunnalle varatut tontit nro 40028/16 ja 18, 40043/8 sekä tontit nro 54101/3 ja 4.

 

-                                       Avara Oy:lle varatut tontit nro 54008/5, 6, 7 ja 8, 54009/2 sekä tontti nro 54230/4.

 

Lopuksi kaupunginhallitus todennee, ettei ISS Proko Oy:n hakemus tontin 54230/4 varausajan jatkamisesta ja varaamisesta anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, varauksensaajille, Avara Oy:lle ja ISS Proko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

639 §

AK-MARIN OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2011-730

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2011-196/526 mukaisesti määräaikaisena 31.12.2012 asti.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325
Nirkko Saara, asiamies, puhelin 310 64694

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

640 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2011-1069

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Suomenlinnan hoitokunta pyytää (9.2.2011) poikkeamislupaa 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Töölön kylässä olevalle tilalle RN:o 6:3 (Suomenlinna C 98-100).

 

Hakijan tarkoituksena on neljän avovankilarakennuksen (1 000 k-m2) rakentaminen ranta-alueelle.

 

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain
72 §:n 1 ja 2 momenttia.

 

Selostus                            Suomenlinna on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

 

Alue on ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on maailmanperintökohde sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi sekä UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

 

Rakennukset sijoittuvat Ison Mustasaaren eteläosaan avovankilan alueelle.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa neljä puurakenteista avovankilan majoitusrakennusta (yht. 1 000 k-m2).

 

Saadut lausunnot           Museovirasto toteaa 19.10.2010 antamassaan lausunnossa mm., että avovankilan uudisrakennusten suunnittelusta käydyn kilpailun voittaneen nimimerkin "Jailhouse on the rock" -ehdotuksen soveltuvan jatkosuunnittelun pohjaksi. Sen uudisrakennukset asettuvat sijoitukseltaan jatkeeksi 2000-luvun ruokalalle ja valvomolle. Koska rakennuksia ei ole tuotu kiinni kilpailualueen länsirajaan, voidaan todennäköisesti välttää kalliopintojen louhimista. C 91 -rakennukselle kilpailualueen länsipuolella on jäänyt riittävästi vapaata tilaa. Uudisrakentaminen jää myös riittävän kauas vesialtaisiin viettävästä rinteestä. On hyvä, että majoitusrakennukset eivät volyymeiltaan nouse olemassa olevan rakennuskannan yli. Julkisivujen materiaalivalinnat ovat ympäristössä luontevia.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (15.4.2011) ja kuulutuksella Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä 26.4.2011 sekä ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla 26.4.–10.5.2011. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia saatiin yksi.

 

Suomenlinnaseura ry toteaa 10.5.2011 muistutuksessaan, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitelmista. Seura pitää arvossa sitä, että suunnittelukilpailulla on pyritty varmistamaan rakennushankkeen arkkitehtoninen laatu ja sopivuus erityislaatuiseen ympäristöön. Seura luottaa siihen, että jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös lähiympäristö siten että naapureille ei koidu kohtuutonta haittaa (näkymät ja varjostus / rakennus C 88; työmaaliikenne, työmaajärjestelyt).

 

Suomenlinnaseura ry:n muistutukseen liittyen voidaan todeta, että kilpailun ehdotuksia arvioitaessa kiinnitettiin huomio naapureihin. Uudisrakennukset sijaitsevat samoilla paikoilla kuin edelliset, mutta hieman toisin ryhmiteltynä, eikä niiden korkeus nouse merkittävästi nykyisistä. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja Suomenlinnan olosuhteet huomioiden mahdollisimman lievin louhinnoin paikalla rakentaen. Rakentamisesta ei tule aiheutumaan kohtuutonta haittaa.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että alueella on valmisteilla asemakaava. Kaavaluonnoksen mukaan alue on vankila-aluetta, jossa saa olemassa olevissa rakennuksissa tehdä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä sen estämättä mitä asemakaavassa määrätään rakennusalasta ja käyttötarkoituksesta. Nykyisten asuinparakkien korvaaminen uusilla majoitusrakennuksilla on kaavaluonnoksen hengen mukaista. Kaavan valmistelussa tullaan huomioimaan uusien majoitusrakennusten sijoittaminen.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen ylläpidon kannalta tärkeän avovankilan toimintakyvyn ylläpitäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta, mikäli rakentamisessa noudatetaan kilpailussa voittaneen ehdotuksen mukaista ratkaisua.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Suomenlinnan hoitokunnalle, Museovirastolle, Suomenlinnaseura ry:lle / Jouko Piilola, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

641 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2011-1070

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Suomenlinnan hoitokunta pyytää (1.3.2011) poikkeamislupaa 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Töölön kylässä olevalle tilalle RN:o 6:3 (Suomenlinna C 6).

 

Hakijan tarkoituksena on myymälärakennuksen (450 k-m2) rakentaminen ranta-alueelle.

 

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Suomenlinna on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

 

Alue on ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on maailmanperintökohde sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi sekä UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

 

Hakemuksen kohteena oleva paikka sijaitsee Isossa Mustasaaressa Pikku Mustasaaren sillan vieressä. Paikalla on tällä hetkellä kaukolämmön varavoimala.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa alueelle rakennus (450 k-m2) elintarvikemyymälää varten.

 

Saadut lausunnot           Museovirasto toteaa 9.5.2011 antamassaan lausunnossa mm, että rakennuksen lievästi taitteinen, korkeudeltaan vaihteleva ja pulpettikattoinen volyymi on sijoitettu luontevasti kallioleikkauksen kylkeen. Rakennuspaikan ranta on täyttömaata ja sillä on aiemminkin sijainnut rakennuksia. Rakennus eheyttää rantanäkymää ja liittyy luontevasti taustalla oleviin puutalokortteleihin. Sisäänkäynti on liikenne- ja asiakasvirran kannalta sopivasti rakennuksen pohjoispäädyssä. Sijainti on kaikkiaan onnistunut.

 

Moderni arkkitehtuuri jatkaa luontevasti saarten viime vuosikymmenten uudisrakennusten traditiota. Kaupunkikuvaneuvottelukunta on kiinnittänyt huomiota tarpeeseen avata julkisivuja ehdotettua enemmällä aukotuksella. Museovirasto ei pidä julkisivujen tiettyä muurimaisuutta kovinkaan suurena ongelmana, koska myymälän toiminnot ja kalustus joka tapauksessa sulkevat näkymiä. Aukotusta voi toki kehittää erityisesti rakennuksen pohjoispäädyssä, kuten neuvottelukunta on todennutkin.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää myymälän ulkomainonnan hallintaan ja rakennuksen lähiympäristön laatuun.

 

Museovirasto puoltaa edellä olevin huomautuksin poikkeamisluvan myöntämistä uudisrakennushankkeelle.

 

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa 16.3.2011 antamassaan lausunnossa mm., ettei sillä ole huomautettavaa ehdotetusta sijainnista. Luonnosteltua rakennusta pidetään sopivana, myönteisenä lisänä ympäristöönsä. Paikalla on aiemminkin ollut erilaisia rakennuksia.

 

Neuvottelukunta arvioi luonnostellun rakennussuunnitelman herkällä kädellä taitavasti tehdyksi. Rakennuksessa ilahduttaa mm. sen polveileva ja silti yksinkertainen hahmo. Käyttötarkoitukseen liittyvistä sisustustarpeista tietoisenakin neuvottelukunta kiinnittää huomiota julkisivujen aukotukseen: sisätiloja toivotaan avattavan nyt ehdotettua enemmän ympäröivään maisemaan. Tässä suhteessa kauppahuoneen yläikkunoita tai pohjoiskärjen kulmaikkunan kokoa ei pidetä riittävinä. Ennen muuta sisäänkäynnille arvioidaan eduksi suurempi avoimuus, myös mainospinnat huomioiden.

 

Neuvottelukunta huomauttaa, että kaupassa kävijät tulevat tarvitsemaan polkupyöräpaikkoja sekä paikan, jossa voi ulkona ostosten jälkeen istahtaa. Jatkosuunnittelussa mm. nämä pihajärjestelyihin kuuluvat asiat tulee huomioida. Talotekniikan ja kiinteistöpidon kattoasennukset on tehtävä pääsuunnittelijan ohjauksessa hänen hyväksymällään tavalla.

 

Neuvottelukunta katsoo, että käsiteltävää hakemusaineistoa tulee rakennuslupavaiheessa täydentää kirjallisin selvityksin Museoviraston kannasta, paikalla tarvittavista maastojärjestelyistä sekä tavaratoimituksessa käytettävästä huoltoliikenteen reitistä. Lisäksi neuvottelukunta odottaa tehtävän selkoa lauhduttimien äänentasosta suhteessa naapurina olevaan Lavrentjevin asuintaloon (C7). Lausuntonaan kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa hakemusta edellä mainituin kommentein.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (15.4.2011) ja kuulutuksella Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä 26.4.2011 sekä ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla 26.4.–10.5.2011. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia saatiin 3 kpl.

 

Xxxx Xxxxxxxx katsoo muistutuksessaan 11.5.2011, että kaupan paikka on erittäin hyvin valittu. Nykyisessä paikassa kauppa peittää suuren osan 1860-luvulla rakennetusta Rantakasarmista. Uudella paikalla on sitä vastoin tyhjä tila täysin käyttämättömänä. Vanhojen valokuvien perusteella tuolla paikalla on aikoinaan ollut puinen rakennus, joten senkin puolesta uusi sijainti on sopusoinnussa historian kanssa. Viereinen asuintalo ei halua naapuriinsa kauppaa. Uusi paikka on sopivasti "mäen/kallion" takana eikä tuolla kulmalla ole muita asukkaita. Kauppa ei ole kenenkään edessä tai tuota kenellekään haittaa, sillä kaupan uusi sijainti on sen verran sivussa. On ilmeistä, että ongelma juopoista olisi muutoin ratkaistavissa kuin kauppaa siirtämällä.

 

Xxxxxx Xxxxx mielestä kaupparakennuksen sisäänkäynti pitää siirtää vastakkaiselle, Merisotakoulun puoleiselle seinälle, jotta vältyttäisiin liikenteellisiltä tukoksilta esitetyn sisäänkäynnin kohdalla. Uuden kaupan rakentaminen lähelle viereistä omakotitaloa ja sen pihaa on arveluttavaa. Muistuttaja haluaa tietää kuinka pitkä matka on omakotitalon rajalta kauppaa ympäröivän alueen rajaan ja onko matka säädösten mukainen. Kahta ulkonäöllisesti näin poikkeavaa rakennusta ei tulisi rakentaa niin lähekkäisesti. Miten turvataan suunnitellun kaupan viereisen omakotitalon asukkaiden ja heidän pihapiirinsä rauha tulevaisuudessa? Kuka rakennuttaa talon ympärille aidan, joka estää kesäisin kaljaporukoita siirtymästä kaupasta ostettujen juomiensa kanssa illanviettoon suoraan lapsiperheen pihalle, mikä on ongelma nykyäänkin. Kaupan sijoittaminen suunnitellulle paikalle heikentää viereisellä tontilla asuvien ihmisten rauhaa ja myös vaarantaa heidän turvallisen oleskelunsa pihassa ja pahimmassa tapauksessa houkuttaa kaljaporukoita vaikkapa murtoihin.

 

Xxxxx Xxxxxxx mielestä kaupalle esitetty tontti on aivan liian ahdas ja kesän suuret asiakasvirrat huomioon ottaen liikenteellisesti hankala. Kesäajan suuret asiakasvirrat aiheuttaisivat vakavaa häiriötä talon C7 asukkaille. Kaupparakennus ei täytä Suomenlinnan ja maailmanperintökohteen suojelullisia eikä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Kaupan suunnittelussa on tehty ilmeisiä virheitä, jotka ilmeisesti johtuvat suunnittelijoiden puutteellisista ja tai vääristä tiedoista liittyen toimintaympäristöön ja asiakasvirtoihin. Kauppapaikkaa suunnitellessa ei ole riittävästi otettu huomioon muita mahdollisia sijoitusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja siksi hankkeen valmistelua pidetään puutteellisena. naapuria on kuultu hankesuunnittelun loppuvaiheessa, mutta annetulla palautteella ei ole ollut vaikutusta edes suunnitelman yksityiskohtiin. Tältä osin ei ole noudatettu kuulemismenettelyn perimmäistä tarkoitusta eli asianosaisten todellista vaikutusmahdollisuutta.

 

Muistutuksissa esitettyyn liittyen voidaan todeta, että Suomenlinna on 850 asukkaan kaupunginosa, joka tarvitsee toimiakseen oman elintarvikekaupan. Vuosittain Suomenlinnassa käy noin 700 000 vierailijaa. Elintarvikekauppa on aikoinaan sijainnut keskeisesti entisessä Semenovin leipomorakennuksessa (C10). Vuodesta 2007 lähtien kauppa on toiminut määräaikaisen luvan saaneessa rakennuksessa Rantakasarmin eteläpuolella. Kaupalle on etsitty uutta sijoituspaikkaa olemassa olevista rakennuksista sekä tutkimalla uudisrakentamista eri puolille Suomenlinnaa. Poikkeamishakemuksessa esitetty sijainti on tutkituista vaihtoehdoista liikenteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti kestävin ratkaisu. Valittua sijaintia puoltavat useat seikat. Esitetty paikka sijaitsee lauttarannan läheisyydessä ja kauppa on havaittavissa lautalla saavuttaessa. Asukkaiden kannalta valittu sijainti on riittävän keskeinen. Verrattuna varalämpövoimakonttiin kauppa parantaa ja eheyttää Iso Mustasaaren länsirannan maisemaa ja ympäristöä.

 

Kaupan ja asumisen välisestä minimietäisyydestä ei ole ohjetta. Suunnitelmien mukaan ilmanvaihtolaitteiden ja lauhduttimien säleiköt on suunnattu Pikku Mustasaaren suuntaan poispäin naapurirakennuksesta. Ilmanvaihtolaitteiden aiheuttamasta melutasoista säädetään rakentamismääräyskokoelmassa ja rakennusvalvontavirasto varmistaa määräysten toteutumisen rakennuslupavaiheessa. Poikkeamisen edellyttämä kuulemismenettely on edennyt maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että alueelle on valmisteilla asemakaava. Suomenlinna on elävä kaupunginosa, ja elintarvikemyymälä kuuluu asuinalueen peruspalveluihin. Kaupan sijoittaminen haetulle paikalle tullaan huomioimaan kaavoituksessa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason ylläpitäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 17.2.2011 päivättyä suunnitelmaa siten, että rakennuksen sisäänkäynnin sijaintia ja julkisivujen aukotusta voi tutkia jatkosuunnittelussa. Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennusvalvontaviraston on syytä kiinnittää huomiota ilmanvaihtolaitteiden aiheuttamiin äänitasoihin. Rakennuksen lähiympäristöä ei saa käyttää varastointiin. Rakennuksen lähiympäristö on suunniteltava siten, että se palvelee asiointia, mutta ei aiheuta kohtuutonta häiriötä naapurin asuinrakennukselle. Haettu toimenpide ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta edellyttäen, että

 

-                                       Rakentamisessa noudatetaan 17.2.2011 päivättyä suunnitelmaa siten, että rakennuksen sisäänkäynnin sijaintia ja julkisivujen aukotusta voi tutkia jatkosuunnittelussa.

 

-                                       Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

 

-                                       Rakennusvalvontaviraston on syytä kiinnittää huomiota ilmanvaihtolaitteiden aiheuttamiin äänitasoihin.

 

-                                       Rakennuksen lähiympäristöä ei saa käyttää varastointiin.

 

-                                       Rakennuksen lähiympäristö on suunniteltava siten, että se palvelee asiointia, mutta ei aiheuta kohtuutonta häiriötä naapurin asuinrakennukselle.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Suomenlinnan hoitokunnalle, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

642 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.6.2011

kiinteistölautakunta

14.6.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14. - 15.6.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo 16.45–17.00 väliseksi ajaksi.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

643 §

ILTAKOULUASIA: SOSIAALITOIMEN JA TERVEYSTOIMEN KOKONAISSELVITYS; DELOITTE OY:N KONSULTTITYÖ

 

Khs 2011-244

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, terveyslautakuntaa, henkilöstökeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta antamaan lausuntonsa sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen loppuraportista 30.9.2011 mennessä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

644 §

ILTAKOULUASIA: PALVELUJEN TUOTTAMISEN STRATEGIAN TILANNE

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Rissanen                                    Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  29.6.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 622, 625, 627, 630-634, 636 ja 640-644 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 623 ja 629 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

 

(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 639 §

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       Ratapihantie 9

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         622, 625, 627, 630-634, 636 och 640-644 §:t § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   623 och 629 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 (Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

639 § i protokoll

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       Bangårdsvägen 9

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00