Kokousaika

6.6.2011 kello 16.00 – 17.02 ja 17.15 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Peippinen, Vesa

varajäsen

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

Tuominen, Hannu

varajäsen (paitsi 564-565 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 564-574 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 588-596 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 566 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 566 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

Lamminmäki, Jorma

hankintajohtaja (osa 584 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


564-565,


osa 566-570,


576-582, 

 Sauri
 Kokkonen

 

 

osa 566,

583,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
571,


584-585, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


586-587, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


588-590, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
572-575,


591-596, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

564

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

565

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

566

Kj/1

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

567

Kj/2

Vuoden 2010 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

568

Kj/3

Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

569

Kj/4

Varma Tennisklubi VTK ry:n lainojen lyhennysten lykkääminen

 

570

Kj/5

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta

 

571

Ryj/6

Siilitien metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttaminen

 

572

Kaj/7

Vuokrausperusteet ja osto-oikeus asuntotontille Maunulassa sekä Pohjois-Haagan autopaikkatontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, Maunula, tontti 28324/2 ja Pohjois-Haaga, tontti 29145/20)

 

573

Kaj/8

Etu-Töölön tontin 434/5 (Ravintolakoulu Perho) asemakaavan muuttaminen (nro 12007)

 

574

Kaj/9

Haagan tonttien 29198/3 ja 29199/2 sekä puisto- ja katualueiden (Laurinniityntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11999)

 

575

Kaj/10

Tuomarinkylän katu- ja lähivirkistysalueiden sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden (Kuusmiehentie) asemakaavan muuttaminen (nro 12019)

 

576

Kj/3

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n eräiden osakkeiden ostaminen

 

577

Kj/4

Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan uuden palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin

 

578

Kj/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (Viikinmäki, Kalasatama, Länsisatama, Viikinportti ja Honkasuo)

 

579

Kj/6

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Palveluverkkotyöryhmän ehdottaman yhteistyömallin käyttöönotto

 

580

Kj/7

30.5.2011 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia"

 

581

Kj/8

30.5.2011 pöydälle pantu asia

Linjaukset kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingissä

 

582

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

583

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

584

Ryj/1

Helsingin kaupungin hankintastrategian hyväksyminen

 

585

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

586

Stj/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta

 

587

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

588

Sj/1

Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmän, Ruudin, käyttöön ottaminen

 

589

Sj/2

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Länsi-Helsingin lukion lakkauttamista koskevan valituksen johdosta

 

590

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

591

Kaj/1

Vallilan korttelin nro 390 osan ja katualueen (Pasilan konepajan alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12030)

 

592

Kaj/2

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx perikunnan poikkeamishakemus

 

593

Kaj/3

Maankäyttösopimus ja kiinteistökauppa Kesko Oyj:n kanssa Itäkeskuksen asemakaavaehdotukseen nro 11980 liittyen

 

594

Kaj/4

Munkkiniemen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

595

Kaj/5

Tonttien varaaminen Kiinteistö Oy Pohjolan perusyhtiö 60:lle rakentamisen palvelukeskuksen suunnittelua varten (Suutarila, tontit 40208/1, 2 ja 3)

 

596

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

564 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Ojala) ja Moision (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

565 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

566 - 575 §

Kaupunginvaltuuston 15.6.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

566 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2011 pöydälle pantu asia
Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

 

Jäsen Moisio teki jäsen Puoskarin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Peipinen, Moisio, Puoskari ja Tuominen. 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

567 §

Vuoden 2010 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

568 §

Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

 

Jäsen Ojala teki jäsen Kantolan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen perusteluteksteistä esityslistan sivulta 10 kappaleesta neljä poistetaan seuraavat lauseet: ”..eikä palvelutaso ole riippuvainen liiketoiminnan, lähinnä Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista.”

                     

Suoritetussa äänestyksessä Ojalan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Halla-aho, Oker-Blom, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100

 

569 §

Varma Tennisklubi VTK ry:n lainojen lyhennysten lykkääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

570 §

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

571 §

Siilitien metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

572 §

Vuokrausperusteet ja osto-oikeus asuntotontille Maunulassa sekä Pohjois-Haagan autopaikkatontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, Maunula, tontti 28324/2 ja Pohjois-Haaga, tontti 29145/20)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

573 §

Etu-Töölön tontin 434/5 (Ravintolakoulu Perho) asemakaavan muuttaminen (nro 12007)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

574 §

Haagan tonttien 29198/3 ja 29199/2 sekä puisto- ja katualueiden (Laurinniityntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11999)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

575 §

Tuomarinkylän katu- ja lähivirkistysalueiden sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden (Kuusmiehentie) asemakaavan muuttaminen (nro 12019)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

576 §

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N ERÄIDEN OSAKKEIDEN OSTAMINEN

 

Khs 2011-1054

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ostaa Sampo Pankki Oyj:ltä 25 000 euron kauppahintaan sen hallussa pantinhaltijana olevat Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeet nrot 2001-2400 C ja 2501-3500 D käyttäen talousarvion kohtaan 8 22 19, Osakkeiden ostot, Muut kohteet, merkittyä määrärahaa.

 

Pöytäkirjanote Sampo Pankki Oyj:lle, Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle, taloushallintopalvelu -liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

577 §

LISÄMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN VIRASTOILLE KUNTA-ALAN UUDEN PALKKARATKAISUN MUKAISIIN PALKANKOROTUKSIIN

 

Khs 2011-1067

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2011 talousarvioon kohdalle 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason nousua varten tarkoitetusta määrärahavarauksesta lisämäärärahoja virastoille kunta-alan uuden palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten maksamiseen seuraavasti:

 

Virasto / osasto

Palkat

Henkilö-

Yhteensä

 

euroa

sivumenot

euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelastuslaitos

TA-kohta 2 35

356 000

129 000

485 000

 

Ympäristökeskus

TA-kohta 2 37

 

86 000

 

30 000

 

116 000

 

 

 

 

Sosiaalivirasto

TA-kohta 3 11 01

5 280 000

2 720 000

8 000 000

 

 

 

 

Terveyskeskus

TA-kohta 3 21 01

4 818 000

2 483 000

7 301 000

 

 

 

 

Opetusvirasto

TA-kohta 4 02 02

3 380 000

1 120 000

4 500 000

 

 

 

 

Liikuntavirasto

TA-kohta 4 41 01

270 000

88  000

358 000

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

14 190 000

6 570 000

20 760 000

 

 

Pöytäkirjanote ao. virastoille, taloushallintopalveluun (Heljä Huusko) ja tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

578 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE ALUEIDEN RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMISEEN (VIIKINMÄKI, KALASATAMA, LÄNSISATAMA, VIIKINPORTTI JA HONKASUO)

 

Khs 2011-884

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää 800 000 euroa talousarvion alakohdalta 8 01 02 11 esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet alakohdalle 8 01 02 16 Viikinmäen maaperän kunnostus.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

180 000 euroa Viikinportissa sijaitsevan tontin maaperän kunnostamiseen,

 

230 000 euroa Honkasuolla sijaitsevan maakaasuputken siirtämiseen,

 

alakohdalta 8 01 02 15 Länsisataman esirakentaminen

 

720 000 euroa Jätkäsaaren alueen tonttien puhdistamiseen,

 

alakohdalta 8 01 02 16 Viikinmäen maaperän kunnostus

 

800 000 euroa Viikinmäen ampumaradan maaperän kunnostukseen ja

                                                                                          

alakohdalta 8 01 02 17 Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

 

2 670 000 euroa Kalasataman korttelialueiden pilaantuneen maaperän puhdistukseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) , talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Heikki Rinne, Kimmo Kuisma, Timo Laitinen ja Hannu Asikainen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

579 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN EHDOTTAMAN YHTEISTYÖMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

 

Khs 2010-1229

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

580 §

30.5.2011 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄLLE (HSY) LUONNOKSESTA "PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN STRATEGIA"

 

Khs 2011-290

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia" (Dnro 704/80/802/2010) seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lausunnolla olevan strategian lähtökohtana on YTV:n vuonna 2007 hyväksymä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, jonka hyväksymisen yhteydessä YTV:n hallitus on kehottanut YTV:tä laatimaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian.

 

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä ilmansuojelun osalta on ”huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu-, sekä koulutus- ja valistustehtävistä”. Perussopimuksen tarkoittamat ilmansuojelutehtävät ovat kunnille kuuluvia ympäristönsuojelulain mukaisia tehtäviä. Ilmastonmuutoksen torjunnasta ei kunnille ole määrätty lakisääteisiä tehtäviä samalla tavalla kuin ilmansuojelusta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainittujen ilmastostrategioiden laatiminen ei kuulu kuntayhtymän perussopimuksen mukaan HSY:n tehtäviin. Jatkossa tällaisten yhteisten, laaja-alaisten strategioiden valmistelutehtävien hoito tulee selkiyttää kuntayhtymän jäsenkuntien yhteisen valmistelun kautta.

 

Sopeutumisstrategian luonnoksen toimenpidelinjauksista kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

 

Yleiset ja poikkisektorialiset toimenpiteet

 

Strategian tavoitteeksi on asetettu toimenpidelinjaukset ja toimenpiteet, jotka edellyttävät seudullista yhteistyötä, joiden vaikutukset ovat ylikunnallisia tai joiden toteuttaminen yhdessä muiden kanssa luo synergiaa. Strategialuonnokseen on kuitenkin koottu varsin kattavasti laajuudeltaan ja merkittävyydeltään hyvin eritasoisia toimenpiteitä, jotka ovat monilta osin päällekkäisiä kaupunkien omien linjausten ja toimenpideohjelmien kanssa.

 

Jatkotyössä strategiassa tulee vielä selkeämmin keskittyä niihin asiakokonaisuuksiin, joissa erityisesti tarvitaan seudullisia linjauksia ja yhteisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä. Vastuun- ja työnjakoa HSY:n eli seudullisen tason ja kaupunkien omien linjausten ja toimenpideohjelmien (mm. tulva- ja hulevesistrategiat) kesken tulee selventää. Linjaukset ja toimenpiteet tulee sovittaa yhteen olemassa olevien suunnitelmien kanssa.

 

Strategialuonnokseen sisältyy myös linjauksia sektoreille (mm. energiahuolto), jotka on jo ohjeistettu lainsäädännöllä tai muilla viranomaismääräyksillä, jolloin seudullinen ohjaus on tarpeetonta.

 

Strategialuonnoksesta puuttuu toimenpide-ehdotusten vaikutusten hyötyjen ja toteuttamisen kustannusten arviointi, joka todetaan tehtävän vuoden 2011 aikana. Kun toimenpidelinjausten toteuttaminen edellyttää kaupungeilta toteuttamissuunnitelmien tekemistä, on hyötyjen ja kustannusten arviointi välttämätöntä toimenpiteiden priorisoimiseksi.

 

Maankäyttö

 

Strategialuonnoksen liitteessä 2 (Olemassa olevat strategiat, ohjelmat, suunnitelmat, lainsäädäntö ja tutkimus), mainitaan maankäytön ja rakentamisen osalta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ympäristöhallinnon toimintaohjelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä rakentamismääräyskokoelma. Liitteessä olisi voinut mainita myös maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen, sillä myös ne sisältävät sitovia ilmastoasioita koskevia vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon seutu- ja kuntakaavoituksessa. Kaupunginhallitus toteaa, että erillisiä seudullisia ohjeita ei tarvita muilla tahoilla säädettävistä aihepiireistä. Strategialuonnoksessa esitetty pääkaupunkiseudun yhteinen ilmastomuutoksen riskeihin perustuva maankäytön tavoiteohjelma on uutena välineenä tarpeeton, sillä ilmastomuutos on otettava huomioon kaikessa kaavoituksessa.

 

Linjauksessa kuntien yhteistyönä toteutettavaksi on esitetty yhteisen ilmastonmuutoksen riskeihin perustuvan maankäytön tavoiteohjelman ja hulevesien hallintasuunnitelman laatiminen sekä määräysten tekeminen hulevesien imeytyksestä, johtamisesta ja tulvareittien tilavarauksista kaavoituksessa. Strategialuonnoksen ehdotukset tulva- ja vesiasioiden seudullisesta hallitsemisesta vaikuttavat päällekkäisiltä. Helsingillä on omat tulva- ja hulevesistrategiansa, joiden toimeenpano on käynnissä ja jotka ovat hyvin linjassa esitettyihin toimenpiteisiin nähden. Lisäksi ovat käynnistymässä merivesi-, vesistö- ja hulevesitulvia koskevat toimet tulvariskilain mukaisesti. Käytännössä toimenpide voitaisiin toteuttaa päivittämällä nykyiset ohjelmat ja yhtenäistämällä käytännöt eikä tuottamalla uusia ohjelmia.

 

Esityksen mukaiset ja nykyisten ohjelmien ulkopuolelle jäävät asiat tulisi yhdistää nykyisiin suunnitelmiin tai määritellä, miten ja missä ohjelmissa ne huomioidaan. Näitä ovat mm. tuulisuuden ja lämpötilan huomioiminen suunnittelussa sekä viheralueiden merkitys kaupunkitilan viilentäjänä.

 

Liikenne ja verkostot

 

Toimenpiteet liittyvät joukkoliikenteeseen ja tietoliikenneverkkoihin lukuun ottamatta energiantuotannon ja vesihuollon verkostoja.

 

Linjauksiin on ehdotettu riskikartoitusten laatiminen erikseen liikenne- ja tietoliikenneverkoille tulvien varalle ja sään ääri-ilmiöiden varalle. Energiantuotannon verkostot on kuitenkin käsitelty omassa kohdassaan. Riskikartoitukset sisältyvät toimenpiteinä osin tulvien ja hulevesien osalta jo olemassa oleviin suunnitelmiin. Tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) johdosta Helsingin kaupunki käynnistää tänä vuonna hulevesitulvien riskikartoitusselvityksen. Merivesitulvien kohdalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänä vuonna tekemässä samanlaista tulvariskiselvitystä. Strategiassa olisikin tärkeää määritellä mahdolliset näiden ohjauskeinojen ulkopuolelle jäävät asiat, sekä miten ja missä ohjausmekanismeissa ne voitaisiin huomioida.

 

Helsingin joukkoliikenteen toiminnan näkökulmasta ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selkeimmin raitio- ja metroliikenteen hoitamisessa poikkeuksellisissa kelioloissa, joukkoliikenteen infrastruktuurin sekä varikko- ja asemarakennusten ekologisessa rakentamisessa ja muuttuvien ylläpitotarpeiden tunnistamisessa. Joukkoliikenne on riippuvainen myös sähkönjakelu- ja kaukolämpöverkoston sekä tietoliikenneverkon toiminnasta häiriötilanteissa.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että ilmastonmuutokseen vastaavien toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan. On tärkeää varmistua, että ilmastonmuutosta hillitsevien ja muutokseen sopeuttavien toimien vaikutukset eivät olisi keskenään ristiriidassa ja että toimenpiteiden vaikutukset toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Rakentaminen

 

Rakentamisen toimenpiteenä esitetään materiaalien käyttövarmuuden sekä rakenteiden ja materiaalien kestävyyden määrittely tärkeimmiksi kriteereiksi rakennusten suunnittelussa. Tältä osin kaupunginhallitus kuitenkin huomauttaa, että turvallisuus ja terveellisyys sekä niiden edistäminen ovat myös jatkossa tärkeimmät rakennetun ympäristön yleiset kriteerit.

 

Rakentamien laatuun voidaan myös vaikuttaa ehdotuksen mukaisilla yhteisillä linjauksilla rakennusjärjestyksissä ja rakentamismääräyksissä, jotka edistävät varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Rakennusjärjestyksissä voisi olla tarkempia määräyksiä esimerkiksi energiatehokkaasta rakentamisesta ja keskitetyn kesäaikaisen viilentämisen toteuttamisesta. Kunnat voivat vaatia omalle maalleen rakennettaviin rakennuksiin määräyksiä tehokkaampia energiaehtoja.

 

Tutkimuksen osalta tarvitaan jatkossa entistä enemmän rakennusfysiikan osaamista ja hallintaa. Rakentamisen voimistuvat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät rakennusfysiikan hyvää tuntemusta.

 

Energiahuolto

 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010; Puolustusministeriö 2011) asettaa energiayhtiöille velvoitteen varautua kaikissa olosuhteissa energiahuollon turvaamiseen. Strategialuonnoksessa on sisällytetty mm. yleisellä tasolla niitä periaatteita, jotka on jo esim. pääkaupunkiseudulla määritelty yhdenmukaisina sitovina periaatteina energiayhtiöille yhteistyössä kansallisen huoltovarmuusorganisaation ja PKS Voima-alueen kanssa.

 

Helsingin kaupunki on edellä mainitun yhteistyön lisäksi varautunut itse verkostojensa, tunneleidensa ja laitostensa, kuten kaiken muunkin toimintansa osalta, myrsky-, tulva- ym. vahinkojen torjuntaan niin normaalioloissa kuin myös poikkeusolosuhteissa. Varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että HSY:n tulisi toimia yhteistyössä Huolto-varmuuskeskuksen ja Voimatalouspoolin kanssa varmistaakseen strategialuonnoksen yhteensopivuus jo olemassa olevien strategioiden ja toimintaperiaatteiden linjausten kanssa sekä välttääkseen päällekkäiset tavoiteasettelut.

 

Pelastustoimi ja turvallisuus

 

Kaupunginhallitus katsoo, että strategialuonnoksen taulukoissa esitetyt ilmastonmuutoksen vaikutukset on kuvattu pelastustoimen näkökulmasta hyvin. Sivun 35 Taulukon 6 merivesitulvat -sarakkeeseen esitetään lisättäväksi lause: ”Moniviranomaistoimintaa edellyttävien vahingontorjuntatehtävien määrä lisääntyy.”

 

Kaupunginhallitus toteaa, että sopeutumisstrategiassa olisi hyvä kuvata menettely alueellisten riskitietojen välittämiseksi huoltovarmuuskriittisille yrityksille, jotta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvää varautumista voidaan kehittää. Alueelliset riskit tulisi kartoittaa ja tiedot tulisi antaa yritysten käyttöön. Seudullisen koordinaation varmistamiseksi olisi hyvä, että HSY vastaisi tiedonjakamisen käynnistämisestä.

 

Pelastuslaitosten kehittämisvastuulla olevat asiat tulisi käsitellä olemassa olevissa seudullisissa pelastustoimen yhteistyöryhmissä.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa täsmennettäväksi kohdan 7.7 ”Pelastustoimi ja turvallisuus” (s. 45) toimenpiteitä koskemaan strategian tavoitetta, eli ilmastonmuutoksesta aiheutuvien vaikutusten torjuntaa.

 

Kaupunginhallitus esittää, että kohdan A. (Parannetaan viranomaisyhteistyötä) ensimmäinen sarake muutetaan muotoon

 

”Tehostetaan viranomaisten tiedottamista ilmastonmuutoksen seurauksina aiheutuvissa tilanteissa. Tehostetaan tiedottamisen ketjua, kohdennettua viranomaistiedottamista ja tilanteen hoitamisessa tarvittavaa viranomaisyhteistyötä.”

 

toinen sarake muotoon

 

”Kartoitetaan seudun ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa tarvittavat ei-kunnalliset resurssit ja otetaan ne vaikutuksiin varautumisessa huomioon.”,

 


ja kolmas sarake muotoon

 

”Selvitetään ilmastonmuutoksesta johtuvat väestön turvallisuuteen vaikuttavat riskit toimen riskikartoitusten yhteydessä. Tulvauhkien osalta riskit selvitetään valuma-alueittain ja monialaisesti.”

 

Kaupunginhallitus esittää, että strategialuonnoksen sanastossa (s. 49) huomioitaisiin valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta siten, että termi erityistilanne korvataan termillä häiriötilanne sekä selitys muutetaan muotoon: ”Uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää.”

 

Tieto valtioneuvoston käsittelemästä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010; Puolustusministeriö 2011) tulisi myös päivittää strategialuonnoksen sivulle 11 sekä sivulle 62.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

Kaupunginhallitus pitää sosiaali- ja terveystoimelle ehdotettuja neljää toimenpidelinjausta hyvinä ja kannatettavina, mutta ne ovat vielä melko yleisellä tasolla ja vaativat tarkennusta. Käytännönläheisen toteuttamissuunnitelman teko on tärkeää, jotta ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa ja sen seurauksiin sopeutua mahdollisimman hyvin.

 

Ilmastonmuutoksen ennakoituihin vaikutuksiin (s. 36) voisi lisätä mahdollisen talvien pimeyden lisääntymisen ja sitä kautta lisääntyvät, osittain vaikeastikin arvioitavissa olevat seuraukset. Mikäli talvien pimeys lämmön ja sateisuuden vuoksi lisääntyy, voidaan olettaa, että osalle väestöstä tulee aiempaa enemmän ns. kaamosmasennusoireita. Myös mielenterveyspotilaiden toipuminen esim. masennuksesta saattaa hidastua.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että häiriötilanteita varten tehtävissä ohjeissa tulee huomioida erilaisten erityisryhmien, kuten kielellisten ryhmien ja liikunta- ja aistivammaisten sekä kehitysvammaisten tarpeet.

 

Koska ennakoituna ilmastonmuutoksen vaikutuksena pidetään liukkauden lisääntymistä, tulee liukkauden torjuntaan kiinnittää huomiota.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että sopeutumisstrategian päivittämisestä tulee huolehtia tulevaisuudessa, kun jatkossa mahdollisesti tutkittu tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoon ja ihmisten terveyteen lisääntyy.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa ympäristöterveyden erityistilanteista (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:2) on annettu toimintamalleja mm. eri epidemiatilanteiden, sisäilman laadun, kuumuuden/kylmyyden, ulkoilman epäpuhtauksien ja talousveden saastumisen varalle. Julkaisu olisi hyvä mainita strategialuonnoksen liittees-sä 2.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, kirjaamo, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki) sekä sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@hsy.fi; sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen hallinto-osastolle (turvallisuus- ja valmiusyksikkö), Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, terveyslautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Puoskarin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnosta poistetaan sen kolmas kappale.

                     

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Peipinen, Kantola, Moisio, Ojala, Pajamäki, Puoskari ja Tuominen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 15

 

 

581 §

30.5.2011 pöydälle pantu asia

LINJAUKSET KERJÄLÄISONGELMAN KÄSITTELEMISEKSI HELSINGISSÄ

 

Khs 2010-776

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Bryggaren kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan asia jätetään viikoksi pöydälle.

                     

Jäsen Oker-Blom teki jäsen Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan asiaa ei jätetä pöydälle viikoksi, vaan sen käsittelyä jatketaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision vastaehdotus ja Oker-Blomin vastaehdotus. Äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti Oker-Blomin vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Halla-aho, Oker-Blom, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

582 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

583 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

584 §

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-1993

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Lamminmäki Jorma, hankintajohtaja, puhelin 310 31500

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

585 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

31.5.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

586 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE LUONNOKSESTA LAIKSI IÄKKÄÄN HENKILÖN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SAANNIN TURVAAMISESTA

 

Khs 2011-709

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

587 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

31.5.2011

terveyslautakunta

31.5.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

588 §

HELSINGIN KAUPUNGIN NUORTEN VAIKUTTAMISJÄRJESTELMÄN, RUUDIN, KÄYTTÖÖN OTTAMINEN

 

Khs 2011-207

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

589 §

LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAN VALITUKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2010-841

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pauli Karpatskij on tehnyt asiassa valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 2.6.2010 (145 §) päättänyt lakkauttaa Länsi-Helsingin lukion. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle, joka päätöksellään 11/0137/2 hylkäsi valitukset.

 

Kuntalain (365/1995) 97 §:n ja hallintolainkäyttölain (586/1996) 9 §:n mukaan muutosta hallinto-oikeuden tekemään päätökseen haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan muutosta tulee hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Muutoksenhakija on Helsingin kunnan jäsen.

 

Koska asetettua määräaikaa on noudatettu ja muutoksenhakijalla on valitusoikeus, tulee valitus tutkia.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiselle tai kieltämiselle ei ole perusteita.

 

Muutoksenhakija perustaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemänsä valituksen suurimmalta osin samoihin seikkoihin, jotka hän on esittänyt jo Helsingin hallinto-oikeudelle aiemmin tekemässään valituksessa. Näiden seikkojen osalta kaupunki viittaa hallinto-oikeuskäsittelyn yhteydessä lausumaansa.

 

Valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle muutoksenhakija täydentää lisäksi hallinto-oikeudessa esittämiään näkemyksiä kuntalaisten tasapuolisen kohtelun ja suhteellisuusperiaatteen osalta. Näidenkin osalta kaupunki viittaa aiemmin hallinto-oikeudessa lausumaansa. Lisäksi kaupunki toteaa, että opetustoimen johtaja on 7.10.2010 (§ 52) asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan Länsi-Helsin­gin lukion lakkauttamisprosessia. Tällä pyritään muun muassa turvaamaan opiskelijoiden oikeusturva.

 

Valitus tulisi hylätä. Asian käsittelyssä ei ole tapahtunut kuntalain 90 §:ssä tarkoitettua virhettä.

 

Pöytäkirjanote korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jolle myös asiakirjat palautetaan.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

590 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

24.5.2011

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

31.5.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

31.5.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

591 §

VALLILAN KORTTELIN NRO 390 OSAN JA KATUALUEEN (PASILAN KONEPAJAN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12030)

 

Khs 2011-1014

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 390 osan ja katualueen rakennuskieltoaikaa 28.8.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

592 §

XXXX XXXXX XXXXXXXX PERIKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2011-535

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2011-535/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325
Nirkko Saara, asiamies, puhelin 310 64694

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

593 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖKAUPPA KESKO OYJ:N KANSSA ITÄKESKUKSEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSEEN NRO 11980 LIITTYEN

 

Khs 2011-770

Esityslistan asia Kaj/3

 

                     A                    Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) kortteliin nro 45177 suunnitellun liikerakennustontin nro 7 omistajan Kesko Oyj:n kanssa ehdollisesti tehdyn liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

 

B                   Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kesko Oyj:lle 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelissa nro 45177 sijaitsevan suunnitellun liikerakennustontin nro 6 seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontin myyntihinta on 7 000 000 euroa, jolle lasketaan 1.1.2012 lukien kolmen (3) prosentin vuotuinen korko.

 

2                    Tontin saa myydä, kun tontille on saatu voimaan 14 300
k-m2:n liikerakennusoikeuden (KM) mahdollistava asemakaavamuutos nro 11980.

 

Lisäksi tontin myynnin edellytyksenä on, että kaupungin ja ostajan välillä allekirjoitetaan tonttikaupan yhteydessä rasitesopimus tonttiin kohdistuvan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 13 797 mukaisista vielä tarvittavista johto-, kulku- ja käyttöoikeuksista.

 

3                    Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus nro 13 797 merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

4                    Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan käyttämiä tavanomaisia myyntiehtoja ja mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

594 §

MUNKKINIEMEN ALA-ASTEEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-2450

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 14.8.2009 päivätyn, 23.11.2010 päivitetyn Munkkiniemen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 215 brm2, peruskorjattavan pihan 6 947 m2, ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 8,3 miljoonaa euroa (5/2009, RI=126,3 THI=149,5).

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle, HKR-Rakennuttajalle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

595 §

TONTTIEN VARAAMINEN KIINTEISTÖ OY POHJOLAN PERUSYHTIÖ 60:LLE RAKENTAMISEN PALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (SUUTARILA, TONTIT 40208/1, 2 JA 3)

 

Khs 2011-579

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40208 tontit nro 1, 2 ja 3 (os. Valokaari
1–5, pinta-ala 14 017 m2) varattaisiin Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 60:lle 30.6.2012 saakka rakentamisen palvelukeskuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin rakentamiseksi yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

596 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.5.2011

kiinteistölautakunta

31.5.2011

rakennuslautakunta

24.5.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.5.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Käsiteltyään kaupunginhallituksen esityslistan asiat kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 17.02–17.15 väliseksi ajaksi. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti avata uudestaan kaupunginvaltuustoon menevien asioiden esityslistalta kaupunginjohtajan asian 1 (§ 566, Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen) käsittelyn. 

 

Käsittelyn kuluessa jäsen Moisio teki jäsen Puoskarin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Peipinen, Moisio, puoskari ja Tuominen. 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Tarja Kantola                                          Elina Moisio                                          

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  14.6.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 564, 566-575, 579-590 ja 595-596 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 565 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 592 §

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       Ratapihantie 9

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


(Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 591 §

 

Valitusoikeus

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköposti:                      helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       Ratapihantie 9

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 


Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         564, 566-575, 579-590 och 595-596 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   565 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


(Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

592 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       Bangårdsvägen 9

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.


 

(Förvaltningsbesvär, utfärdande och förlängning av byggförbud)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

591 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

Ändring i ett beslut som gäller utfärdande och förlängning av byggförbud får genom besvär sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       Bangårdsvägen 9

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.


Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.