Kokousaika

16.5.2011 kello 16.00 - 16.47

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(paitsi osa 503-520 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

(paitsi 496-osa 500 §:t)

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna Hilkka

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen

 

496-497,
502-508,

  

Sauri

 

 

509

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


510-511, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen

 

512-513, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


514, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


515-520, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

496

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

497

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

498

Kj/1

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

499

Kj/2

Kokonaisselvitys harmaan talouden tilasta ja torjunnasta Helsingin kaupunkikonsernissa

 

500

Kaj/3

Sörnäistenniemen asuinkerrostalotontin myyntiperusteet (tontti 10583/1)

 

501

Kaj/4

Viikin Latokartano V-alueen korttelin nro 36245 tonttien vuokrausperusteiden tarkistaminen ja osto-oikeuden sisällyttäminen tonttien maanvuokrasopimuksiin

 

502

Kj/3

Vanhustyöyhdistys Sofia ry:n lainan maksuajan pidentäminen

 

503

Kj/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

504

Kj/5

Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun elinkeinojohtajan valinta

 

505

Kj/6

9.5.2011 pöydälle pantu asia

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Asianomistajan määritelmän muuttaminen viharikoksissa

 

506

Kj/7

Muutos Demokratia-ryhmän kokoonpanossa

 

507

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 11.5.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

508

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

509

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

510

Ryj/1

Helsingin kaupungin liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen

 

511

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

512

Stj/1

Vanhusneuvoston vetoomus vanhusten palvelurakennemuutoksen toimeenpanon aikatauluttamisesta uudelleen sekä vanhusasiamiehen toimen perustaminen

 

513

Stj/2

9.5.2011 pöydälle pantu asia

Toimenpiteet alkoholin käytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi

 

514

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

515

Kaj/1

Kuninkaantammen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12054)

 

516

Kaj/2

Eron myöntäminen Juhani Nortomaalle rakennusvalvontaviraston hallintopäällikön virasta

 

517

Kaj/3

Toimistopäällikön viran perustaminen kiinteistöviraston tonttiosastolle

 

518

Kaj/4

Esisopimus ja sopimus Xxxx-Xxx Xxxxxxx perikunnan kanssa liittyen Tankovainion-Broändan alueen asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12008)

 

519

Kaj/5

Aluevaihto Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Östersundom, Viikki)

 

520

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

496 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Asko-Seljavaaran (varalla Rissanen) ja Hakolan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

 

 

 

497 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

498 - 501 §

Kaupunginvaltuuston 25.5.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

498 §

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

499 §

Kokonaisselvitys harmaan talouden tilasta ja torjunnasta Helsingin kaupunkikonsernissa

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

500 §

Sörnäistenniemen asuinkerrostalotontin myyntiperusteet (tontti 10583/1)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

501 §

Viikin Latokartano V-alueen korttelin nro 36245 tonttien vuokrausperusteiden tarkistaminen ja osto-oikeuden sisällyttäminen tonttien maanvuokrasopimuksiin

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

502 §

VANHUSTYÖYHDISTYS SOFIA RY:N LAINAN MAKSUAJAN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2011-509

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Vanhustyöyhdistys Sofia ry:lle 15.5.2000 (687 §) myönnetyn 420 469,81 euron (2 500 000 markan) suuruisen alkuaan 12 vuoden takaisinmaksuajalla myönnetyn lainan maksuaikaa pidennetään 30.11.2021 saakka muiden lainaehtojen pysyessä muuttumattomina.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

503 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2011-426, 2010-2397, 2011-193, 2011-660, 2011-661, 2011-708

Taske 2011-11

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                  Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohdan kaksi hallinnoija muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

-       hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 


Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

504 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN ELINKEINOPALVELUN ELINKEINOJOHTAJAN VALINTA

 

Khs 2011-634

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Marja-Leena Rinkinevan talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun elinkeinojohtajan virkaan (vakanssinumero 088102) 1.9.2011 lukien 7300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, muille virkaa hakeneille oikaisuvaatimusohjein, talous- ja suunnittelukeskukselle ja taloushallintopalvelu -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

505 §

9.5.2011 pöydälle pantu asia

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: ASIANOMISTAJAN MÄÄRITELMÄN MUUTTAMINEN VIHARIKOKSISSA

 

Khs 2010-2242

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Näreelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Vuento Marja, poliisikoordinaattori, puhelin 310 79688

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

506 §

MUUTOS DEMOKRATIA-RYHMÄN KOKOONPANOSSA

 

Khs 2011-642

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 4.4.2011 (§ 349) tekemäänsä päätöstä siten, että Demokratia-ryhmän varsinaiseksi jäseneksi valitaan Lasse Männistön tilalle Jarmo Nieminen ja Jarmo Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Männistö.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

507 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.5.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.5.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

-                                       kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä ottamaan huomioon taloussäännön 2 §:ssä mainitut toimintaperiaatteet

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan uudesta taloussäännöstä johtuvat muutokset asianomaisiin ohjeisiin ja tuomaan ne kaupunginhallituksen päätettäväksi siltä osin kuin niiden hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen tehtäviin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ernst & Young Oy:lle (Tiina Lind).

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

4                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

7                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 8

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 11

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 16

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 28

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 30

 

Toivomusponsi 1 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 52

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8–10             Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13, 14           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

-                                       yleisten töiden lautakuntaa tekemään SRV Viitoset Oyj:n kanssa tehtävän sopimuksen edellyttämän KVR-urakka-sopimuksen keskuksen julkisten osien toteuttamisesta jäteasemaa lukuun ottamatta

 

-                                       kiinteistölautakuntaa tekemään sosiaali- ja terveysaseman huoneenvuokrasopimuksen ja liityntäpysäköintiä koskevan sopimuksen

 

-                                       kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa, sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa aikanaan vuosittaisissa talousarvioesityksissään ottamaan huomioon toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat määrärahatarpeet.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja liikennelaitokselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

508 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                    9.5.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

509 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

510 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN

 

Khs 2011-912

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki osallistuu Loviisan kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennusviraston allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta esityslistan liitteenä 2 olevan mukaisen yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Loviisan kaupungin kanssa.

 

Pöytäkirjanote Loviisan kaupungille ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

511 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

12.5.2011

teknisen palvelun lautakunta

12.5.2011

yleisten töiden lautakunta

10.5.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

512 §

VANHUSNEUVOSTON VETOOMUS VANHUSTEN PALVELURAKENNEMUUTOKSEN TOIMEENPANON AIKATAULUTTAMISESTA UUDELLEEN SEKÄ VANHUSASIAMIEHEN TOIMEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2010-1697

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

513 §

9.5.2011 pöydälle pantu asia

TOIMENPITEET ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ AIHEUTUVIEN HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI

 

Khs 2009-2373

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä työryhmän raportin tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia ryhtymään parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin alkoholista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi Helsingissä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa ja terveyskeskusta sekä sosiaali- ja terveyslautakuntia huolehtimaan toimenpiteiden valmistelun riittävästä seurannasta sekä raportoinnista kaupunginhallitukselle 1.5.2013 mennessä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille, tytäryhteisöille, henkilöstötoimikunnalle, työsuojeluneuvottelukunnalle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin Bussiliikenne Oy:lle, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Helsingin poliisilaitokselle, Päivittäistavarakauppa ry:lle, Terveys -Hälsan ry:lle, Terveyden edistämisen keskukselle, Raittiuden Ystävät ry:lle ja vetoomuksen esittäjille (Anki Pulliainen).  

 

Jäsen Helistö teki asiaan hylkäysehdotuksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi.

                                           

Jäsen Räty teki jäsen Moision kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

Kaupunginhallitus päättänee merkitä työryhmän raportin tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia ryhtymään parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin alkoholista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi Helsingissä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa ja terveyskeskusta sekä sosiaali- ja terveyslautakuntia huolehtimaan toimenpiteiden valmistelun riittävästä seurannasta sekä raportoinnista kaupunginhallitukselle 1.5.2013 mennessä.

                                           

                                            Suoritetussa äänestyksessä Rädyn vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15-0.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-47

 

 

514 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2011-1004

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

12.5.2011

opetuslautakunta

10.5.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

10.5.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

10.5.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 16.5.2011 ottanut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi opetuslautakunnan 10.5.2011 tekemän päätöksen § 80, Aamupuuron tarjoaminen Helsingin kaupungin ammatillisissa
oppilaitoksissa.

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

515 §

KUNINKAANTAMMEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12054)

 

Khs 2011-888

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 12054/14.4.2011 ilmenevän 33. kaupunginosan (Kaarela) Kuninkaantammen alueen rakennuskieltoaikaa 22.6.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

516 §

ERON MYÖNTÄMINEN JUHANI NORTOMAALLE RAKENNUSVALVONTAVIRASTON HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA

 

Khs 2011-896

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Juhani Nortomaalle eron rakennusvalvontaviraston hallintopäällikön virasta 1.4.2012 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa julistamaan rakennusvalvontaviraston hallintopäällikön viran julkisesti haettavaksi rakennusvalvonnan johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Juhani Nortomaalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvalvontavirastolle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

517 §

TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN KIINTEISTÖVIRASTON TONTTIOSASTOLLE

 

Khs 2011-774

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston avoimen vakanssin (nro 061730) toimistopäällikön viraksi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 375,00 euroa.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

518 §

ESISOPIMUS JA SOPIMUS XXXX-XXX XXXXXXX PERIKUNNAN KANSSA LIITTYEN TANKOVAINION-BROÄNDAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN (NRO 12008)

 

Khs 2011-860

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Xxx-Xxxx Xxxxxx perikunnan kanssa Tankovainion-Broändan alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12008 liittyvän liitteen mukaisen esisopimuksen ja sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa lautakunnan käyttöön vuoden 2011 talousarvion tililtä 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi, kiinteistöjärjestelyyn tarvittavan 3,0 miljoonan euron määrärahan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

519 §

ALUEVAIHTO SUOMEN VALTION/SENAATTI-KIINTEISTÖJEN KANSSA (ÖSTERSUNDOM, VIIKKI)

 

Khs 2011-913

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimuksen mukaisen aluevaihdon Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen kanssa sekä tekemään sopimukseen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön vaihdon toteuttamiseksi tarvittavan 5 300 000 euron suuruisen määrärahan vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

520 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2011-992

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.5.2011

asuntotuotantotoimikunta

4.5.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.5.2011

rakennuslautakunta

10.5.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

6. ja 9.5.2011

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 16.5.2011 ottanut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asuntolautakunnan 10.5.2011 tekemän päätöksen § 63, Kiinteistöviraston asunto-osaston apulaisosastopäällikön viran täyttäminen.

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

                                            __________________________       __________________________

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

                     

Sirpa Asko-Seljavaara

Juha Hakola

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  24.5 .2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

                                            __________________________

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 496, 498-501, 505, 508-509, 511-514 ja 520 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 497 ja 507 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

(Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 515 §

 

Valitusoikeus

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköposti:                      helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       Ratapihantie 9

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         496, 498-501, 505, 508-509, 511-514 och 520 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   497 och 507 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


(Förvaltningsbesvär, utfärdande och förlängning av byggförbud)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

515§ i protokoll

 

Besvärsrätt

 

Ändring i ett beslut som gäller utfärdande och förlängning av byggförbud får genom besvär sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       Bangårdsvägen 9

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.