Kokousaika

2.5.2011 kello 16.00 – 16.55 ja 17.07 – 18.07

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi osa 468 §)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 453 ja 461-469 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi 445, osa 468 ja osa 469 §:t)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Andersson, Annika

(paitsi 464 §)

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 447 ja osa 459-469 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 468 ja osa 469 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 454 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 447 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 451-467 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi 459 §)

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 468-469 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 468 ja osa 469 §:t)

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija (osa 468 ja osa 469 §:t)

 

 

Oasmaa, Kyösti

aluerakentamispäällikkö (osa 469 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


445-446,


447-448,


451-453, 455-456, 468-469, 

 Sauri

 

 

457,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


459-460, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
449,


461, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
450,


462-467, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

445

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

446

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

447

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

448

Kj/2

Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen 1.1.2012 alkaen

 

449

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

450

Kaj/4

Kulosaaren korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

451

Kj/3

Määrärahan myöntäminen asuntotuotantotoimistolle Lallukantien alueen esirakentamiseen (Vartiokylä, tontit 45585/2-4)

 

452

Kj/4

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin vuoden 2011 suunnittelukohteissa

 

453

Kj/5

Harmaan talouden seurannan tilannekatsaus

 

454

Kj/6

26.4.2011 pöydälle pantu asia

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaaliviraston toimintaa koskevassa kanteluasiassa

 

455

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

456

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

457

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

458

Ryj/1

Kaupungin liittyminen Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) -järjestön jäseneksi

 

459

Ryj/2

Kahden viran nimikkeen ja pätevyysvaatimusten muuttaminen ympäristökeskuksessa

 

460

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

461

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

462

Kaj/1

Töölön kirjaston perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

463

Kaj/2

Asunto-osakeyhtiö Tavasttähdenkatu 11:n poikkeamishakemus

 

464

Kaj/3

Xxxxxx Xxxxxxx poikkeamishakemus

 

465

Kaj/4

Helsingin maanalaisen yleiskaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

466

Kaj/5

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Munkkiniemen tonttien 30112/3 ja 6 sekä 30113/2 ja 4 ja korttelin 30118 ym. alueiden (Munkkivuoren ostoskeskus ympäristöineen) asemakaava-asiassa (nro 11920)

 

467

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

468

Kj/7

Iltakouluasia: Katsaus seutuyhteistyön tilanteeseen

 

469

Kj/8

Iltakouluasia: Aluerakentamisprojektien tilannekatsaus

 


 

445 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Asko-Seljavaara) ja Oker-Blomin (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

446 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

447 - 450 §

Kaupunginvaltuuston 11.5.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

447 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.4.2011 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen kolme vastauksen kahdeksannen kappaleen neljäs virke poistetaan.

 

Vielä esittelijä muutti ehdotustaan siten, että vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Uudet ja vaikuttavat toimintamallit otetaan käyttöön jo tulevana kesänä.” ja sen jälkeiseksi virkkeeksi lisätään seuraava virke:

”Kaupunginhallitus saa syyskuun alussa selvityksen toimenpiteiden tehokkuudesta."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 11 vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja kolmanneksi viimeisen kappaleen viimeisen virkkeen ensimmäisen lauseen alku muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet tullaan julkistamaan…”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

448 §

Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen 1.1.2012 alkaen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

449 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

450 §

Kulosaaren korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

451 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE LALLUKANTIEN ALUEEN ESIRAKENTAMISEEN (VARTIOKYLÄ, TONTIT 45585/2-4)

 

Khs 2011-668

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantotoimistolle vuoden 2011 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

 

960 000 euroa Vartiokylän tonttien 45585/2-4 tonttien esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimistolle (Sanne Varpanen), kiinteistöviraston tonttiosastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Veijo Väyrynen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

452 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOLLE ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTTÄMIIN TUTKIMUKSIIN JA SELVITYKSIIN VUODEN 2011 SUUNNITTELUKOHTEISSA

 

Khs 2011-335

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkisuunnitteluvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdalta 8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

85 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin vuoden 2011 suunnittelukohteissa,

 

alakohdalta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 

55 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin vuoden 2011 suunnittelukohteissa,

 

alakohdalta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen

 

350 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin vuoden 2011 suunnittelukohteissa ja

 

alakohdalta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 

270 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin vuoden 2011 suunnittelukohteissa

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle (Eija Kivilaakso), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

453 §

HARMAAN TALOUDEN SEURANNAN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2011-797

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä harmaan talouden tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja sisäiselle tarkastukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

454 §

26.4.2011 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE SOSIAALIVIRASTON TOIMINTAA KOSKEVASSA KANTELUASIASSA

 

Khs 2010-1650

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle seuraavan lausunnon ja selvityksen:

 

Selvitys ja lausunto sosiaaliviraston menettelystä kantelun kohteena olevassa asiassa

 

Sosiaaliviraston tilayksikön kautta kulkee laskuja ja tarjouksia töistä, jotka asiakkaat itse, taloyhtiöt tai jokin yhteisö esim. Invalidiliitto on tehnyt tai teettänyt. Näistä tilayksikköön tulee laskun mukana tarjous. Tämän vuoksi asunnon muutostöitä ovat tehneet muutkin kuin sosiaaliviraston kilpailutuksen perusteella valitut urakoitsijat.

 

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisen elämän toiminnoista.

 

Vammaispalvelulain mukaan asunnon muutostyöt tulee tehdä aina asiakkaan toimintakyvyn ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvan palvelusuunnitelman huomioivalla tavalla. Korvattavaksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset, kohtuullisina pidettävät kustannukset. Varallisuusharkintaa tai euromääräisiä ylärajoja ei lainsäädännössä ole asetettu. Kunnalla on asunnon muutostöiden osalta sitova, määrärahoista riippumaton järjestämisvastuu.

 

Vammaispalvelulain asunnon muutostöitä koskeva säännös on luonteeltaan korvaussäännös. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen 20 §:n mukaan asiakas voi laskuttaa kuntaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asunnon muutostyöt on tehty. On kuitenkin mahdollista, että kunta huolehtii asunnon muutostöiden suorittamisesta. Tämä edellyttää aina vammaisen henkilön suostumusta. Kunnalla ei ole myöskään oikeutta vaatia, että vammainen henkilö neuvottelee etukäteen kunnan kanssa asunnon muutostöiden teettämisestä.

 

Jos vammainen henkilö on teettänyt asunnon muutostyöt ilman kunnan etukäteisarviota muutostöiden kustannusten välttämättömyydestä ja kohtuullisuudesta, merkitsee se aina sitä, että kunta päätöksessään suorittaa tämän arvion jälkikäteen. Tällöin hyväksytään vain asiakkaan vamman vaatimat välttämättömät asunnon muutostyöt. Samoin menetellään, jos esimerkiksi taloyhtiö laskuttaa asiakkaan asuntoon putkiremontin yhteydessä tehdyistä muutostöistä.

 

Kantelija tuo esiin myös epäilynsä siitä, että kilpailutuksessa on hyväksytty tarjouksia, joiden hinta on niin alhainen, että yrityksillä ei ole mahdollista huolehtia verojen maksusta ja työnantajavelvoitteista.

 

Kaikilta puitesopimustoimittajailta on pyydetty asianmukaiset todistukset yrityksen verojen ja työnantajavelvoitteiden maksamisesta. Kaikki puitesopimustoimittajiksi valitut yritykset ovat toimittaneet sosiaalivirastolle asianmukaiset todistukset siitä, että yrityksen verot ja työnantajavelvoitteet oli maksettu. Asia otetaan huomioon myös vuonna 2011 järjestettävässä kilpailutuksessa. Muilta kuin puitesopimustoimittajilta todistuksia ei ole aiemmin pyydetty. Mikäli asiakas teettää työn itse, sosiaalivirasto ohjeistaa asiakasta pyytämään tarvittavat ajan tasalla olevat todistukset. Vastaavasti mikäli työn teettää taloyhtiön puitesopimustoimittaja, sosiaalivirasto velvoittaa taloyhtiötä pyytämään riittävät ja ajan tasalla olevat todistukset suoritetuista veroista ja työnantajamaksuista.

 

                                            Myös laskujen selkeyteen ja erittelyyn tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota.

 

                                            Lopuksi kantelija pyytää selvitystä siitä, miksi toiminimi Aulis Karonen suljettiin pois asiakkaiden asuntojen muutostöiden hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta.

 

Tarjouspyynnössä (21/2008, korjattu 22.1.2009) oli esitetty seuraava ammatilliseen pätevyyteen liittyvä vähimmäisvaatimus (kohta 7.2.6.):

                                           

Vaatimus 6                       Tarjoajalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista palvelutoimituksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kolmen vuoden kokemusta kodeissa tehtävistä muutostöistä joko itsenäisenä urakoitsijana tai toisen urakoitsijan vastuuhenkilönä.

 

Lisäksi tarjouspyynnössä oli vaatimus siitä, että kohdissa 4 - 6 mainittujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitykset 4 - 6. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois.

 

Tiedot pyydettiin antamaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella.

 

Aulis Karonen on tarjouksessaan selvittänyt, että A. Karonen T:mi on perustettu 7.1.2009 (ytj-rekisterin mukaan alkupäivämäärä on 14.1.2009). Näin ollen hän ei ole voinut tehdä vastaavia töitä kaupungille toiminimen puitteissa noin 2,5 vuotta, kuten selvityspyynnössä esitetään. Tarjouksessaan Aulis Karonen ilmoittaa vastaavaksi kokemuksekseen, että hän on Helsingin kaupungin kiinteistöviraston erikoisammattimiehen työsuhteessaan ajalla 1.5.2006 – 31.12.2008 suorittanut apuvälineasennuksia ja pieniä muutostöitä asuntoihin suunnitellen ja tilastoiden työnsä itse. Tarjouspyynnön kolmen vuoden kokemusvaatimus ei näin ollen täyty, vaikka erikoisammattimiehen työ olisikin tehty toisen urakoitsijan vastuuhenkilönä ja voitaisiin laskea kokemusajaksi.

 

Tarjouskilpailusta suljettiin pois viisi muuta tarjousta edellä mainitun vaatimuksen perusteella ja neljä tarjousta muiden vaatimusten perusteella.  Aulis Karosen tarjousta on käsitelty tasapuolisesti muihin tarjouksiin nähden ja lautakunnalla oli oikeus sulkea Karosen tarjous pois tarjouskilpailusta. Kilpailutuksesta ei tehty yhtään valitusta markkinaoikeuteen.

 

Tietojen luovuttamista koskeva päätös

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on 1.7.2010 (4184 §) päättänyt, että valtuutettu Hakaselle ei anneta tietoa Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen laatimasta ja 28.4.2010 päivätystä muistiosta, joka koskee sosiaaliviraston teettämiä asunnonmuutostöitä.

 

Kaupunginjohtajan päätöksen perusteluina on todettu, että muistio sisältää sisäisen tarkastuksen valvontatoimeen liittyviä tietoja. Perusteluina on todettu edelleen, että muistiossa kuvattujen selvitystoimien ja -havaintojen julkiseksi tuleminen heikentäisi valvonnan toteutumisedellytyksiä, joten tiedon antaminen siitä vaarantaisi valvonnan tarkoituksen toteutumisen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen muistio on salassa pidettävä. Perusteluina todetaan vielä, ettei kuntalain 43 §:ssä säädetty luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ulotu salassa pidettäviin asiakirjoihin.

 

Edellä todetun mukaisesti kantelu kohdistuu tämän salassapitokysymyksen osalta pikemminkin kaupunginjohtajan kuin sosiaaliviraston menettelyyn. Kantelussa väitetään, että kaupunginjohtajan päätös on riittämättömästi perusteltu, kun siinä ei ole kuvattu miten muistion tai osan siitä antaminen kaupunginvaltuutetulle heikentäisi valvonnan toteutumisedellytyksiä.

 

Väite pitää siltä osin paikkansa, etteivät päätöksen perustelut sisällä mainitunlaista kuvausta. On kuitenkin katsottava, että tätä yksityiskohtaisempien perusteiden kirjaaminen olisi edellyttänyt tarkastusmuistion sisällön kuvaamista ja saattanut siten sekin johtaa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa suojatun intressin vaarantumiseen. Päätöstä ei siten voida pitää riittämättömästi, vaan nimenomaan riittävästi perusteltuna.

 

Muutenkin on todettava, että kaupunginjohtajan päätös ja myös sen perustelujen riittävyys olisi voitu saattaa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi hallintolainkäytön järjestyksessä. Päätös ja sitä koskeva muutoksenhakuohjaus on annettu valtuutettu Hakaselle tiedoksi kirjetiedoksiantona. Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta 1.3.2011 saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu.

 

Kysymys valtuutettu Hakasen oikeudesta saada tieto tarkastusmuistiosta on siten lainvoimaisesti ratkaistu.

 

Pöytäkirjanote liitteineen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginjohtaja Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 7 ja 8 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

455 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.4.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Toivomusponsi aloitteeseen 1 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Toivomusponsi aloitteeseen 5 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 11 724,50 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satama -liikelaitosta julistamaan satamajohtajan viran haettavaksi Helsingin Satama
-liikelaitoksen johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijaa pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote satamajohtaja Heikki Nissiselle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satama -liikelaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa, Palmia-liikelaitosta ja kiinteistövirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan ensimmäiselle aikuispalvelujen muutoksenhakujaostolle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle, asuntolautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut maksamaan talousarvion kohdalta 1 39 15, Yleishallinnon muut menot ja tulot, kaupunginjohtajan käytettäväksi 7 943 000 euroa Sipoon kunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sipoon kunnalle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä taloushallintopalvelulle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9–14             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitus­osoituksin Paraistentie 11:lle, Merja Laavolalle, Aila Valldénille ym., Tar­mo Kumpulaiselle, Adnan ja Leila Sertille, Asunto Oy Paraistentie 10:lle, Tiina ja Tuuli Rantapajulle, Johan­na Kumpulaiselle, Lempi Virkille, Ruskeasuo-seura ry:lle ja Sinikka Uskille.   

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Tapulin Huolto Oy:lle, Ritva Hytöselle, Tapulikaupunki-Seura ry:lle, Petri Syrjäselle, As Oy Kimnaasipolulle ja Matti Salliselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energia
-liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

21                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

456 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         27.4.2011

konsernijaosto                                                                  26.4.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          26.4.2011

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

457 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

458 §

KAUPUNGIN LIITTYMINEN VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN (VDV) -JÄRJESTÖN JÄSENEKSI

 

Khs 2011-621

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) –järjestöön.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitos
-liikelaitosta huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos -liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

459 §

KAHDEN VIRAN NIMIKKEEN JA PÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

 

Khs 2011-750

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginsihteeri Vallittu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

460 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

26.4.2011

teknisen palvelun lautakunta

28.4.2011

yleisten töiden lautakunta

26.4.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

461 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

462 §

TÖÖLÖN KIRJASTON PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-2449

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 15.2.2010 päivätyn Töölön kirjaston perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 120 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 6 miljoonaa euroa marraskuun 2009 kustannustasossa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa sisällyttämään vuosien 2012–2013 talousarvioehdotuksiin hankkeen enimmäishinnan mukaisen hankkeen jatkorahoituksen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunginkirjastolle, HKR-Ra­ken­nuttajalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

463 §

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TAVASTTÄHDENKATU 11:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2011-518

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2011-518/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325
Nirkko Saara, asiamies, puhelin 310 64694

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

464 §

XXXXXXX XXXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1622

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen 8.11.2010 (1214 §) antamansa puoltavan lausunnon sekä päätöksen nro 2010‑1622/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Andersson esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325
Nirkko Saara, asiamies, puhelin 310 64694

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

465 §

HELSINGIN MAANALAISEN YLEISKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (NRO 11830/1 JA 11830/2)

 

Khs 2009-237

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin maanalaisen yleiskaavan (piirustukset nro 11830/1 ja 11830/2) voimaan lukuun ottamatta 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) Keskuspuiston Haltiavuoren alle

./.                   varattua Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen tilavarausta, joka on merkitty punaisella katkoviivalla ja luvulla 1 esityslistan tämän asian liitteenä olevaan kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston piirustukseen nro 11830/1.

 

Pöytäkirjanote Helsingin hallinto-oikeudelle, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

466 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA MUNKKINIEMEN TONTTIEN 30112/3 JA 6 SEKÄ 30113/2 JA 4 JA KORTTELIN 30118 YM. ALUEIDEN (MUNKKIVUOREN OSTOSKESKUS YMPÄRISTÖINEEN) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11920)

 

Khs 2010-23

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.2.2011 (32 §) 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkki­vuori) korttelin nro 30112 tonttien nro 3 ja 6, korttelin nro 30113 tonttien nro 2 ja 4, korttelin nro 30118 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaa­van muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava­osaston 12.11.2009 päivätyn ja 7.10.2010 muutetun piirustuksen nro 11920 mukaisena.

 

Munkkivuoren Ostoskeskus Oy on valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsin­gin hallinto-oikeuteen.

 

Valituksen keskeinen sisältö

 

Munkkivuoren Ostoskeskus Oy on vaatinut Helsingin hallinto-oikeu­del­ta, että asemakaavaa muutetaan siten, että siitä poistetaan kaikki ne määräykset, jotka koskevat näyteikkunoiden peittämistä, mainosteip­pauksia ja näyteikkunoiden läpinäkyvän vaikutelman säilymistä.

 

Valituksen keskeiset perustelut

 

Liikehuoneistojen mainosteippaukset sijaitsevat ikkunoiden sisäpuo­lella. Mainosteippauskielto rajoittaa yrittäjän mahdollisuuksia järjestää toimintansa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kiellolla puutu­taan huoneiston sisällä tapahtuvaan liiketoimintaan. Vaatimus liikehuo­neistojen näyteikkunoiden läpinäkyvästä vaikutelmasta on niin epä­mää­räinen ja tulkinnanvarainen, ettei sellaista tulisi olla asemakaa­vas­sa.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston 16.2.2011 päätök­sen perusteluihin ja toteaa, että valitus tulisi hylätä ja jättää osin tutkimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusosoitus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätök­sestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Päätös on asetettu yleisesti nähtäville 25.2.2011. Valitus ovat toimi­tettu hallinto-oikeudelle 18.3.2011. Valitus on siten tehty määräajassa ja oi­kealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa valitusoikeus.

 

Vaatimus asemakaavan muuttamisesta

 

Valituksessa on vaadittu, että asemakaavaa muutetaan siten, että siitä poistetaan kaikki ne määräykset, jotka koskevat näyteikkunoiden peit­tä­mistä, mainosteippauksia ja näyteikkunoiden läpinäkyvän vaikutel­man säilymistä.

 

Hallinto-oikeus ei voi tehdä kaavaan muita muutoksia kuin oi­kaisun­luon­­teisia korjauksia. Hallinto-oikeus voi, hyväksyessään valitus­pe­rus­teet, kumota kaavan kokonaan tai osittain.

 

Syyt näyteikkunoita koskeville kaavamääräyksille

 

Munkkivuoren ostoskeskuksen on Helsingin kaupunginmuseossa vuon­na 2004 laaditussa ostoskeskusselvityksessä todettu kuuluvan Helsingin arvokkaimpien ostoskeskusten joukkoon. Se on kulttuuri- ja rakennus­taiteellisesti merkittävä ostoskeskuskokonaisuus. Ostoskeskusta kos­kevan asemakaavan muutoksen lähtökohtiin kuului alusta saakka os­toskeskuksen suojelu ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon otta­minen. Munkkivuoren ostoskeskuksen tärkeimmäksi arkkitehtoniseksi piirteeksi tunnistettiin rakennusryhmän väliin jäävän piha-alueen luonne ja sen arkkitehtuuri. Rakennusten väliin jäävän piha-alueen keskeisiä piirteitä ovat, inhimillisen mittakaavan lisäksi, pavil­jonkimaisten rakennusten aukiolle avautuvat suuret lasi-ikkunat ja niiden luoma keveys ja läpinäkyvyys. Ostoskeskuksen nykyilmeen mukainen tila ei ole kuiten­kaan läheskään siinä arvossa kuin missä sen tulisi ja missä se voisi olla.

 

Munkkivuoren ostoskeskuksen arkkitehtuuri on pelkistettyä. Ulko- ja sisätilojen välinen vuorovaikutus on olennainen osa suojeltujen raken­nus­ten arkkitehtuuria. Asemakaavan muutoksessa sallitaan pohjoisen rakennussiiven purkaminen ja korvaaminen huomattavasti nykyistä laajemmalla rakennuksella. Myös tämän osan kohdalla kaavamääräyk­sis­sä on pyritty siihen, että uusi rakennus pihaan rajautuvalta julkisivun osaltaan noudattaa ostoskeskuksen arkkitehtuurin alkuperäisiä peri­aat­teita.

 

Yrittäjien toiveet on kaavamääräystä muotoiltaessa otettu jo siten huo­mi­oon, ettei määräyksessä vaadita kokonaan avoimia ja teippaamat­to­mia näyteikkunoita. Nykyaikana muu mainonta on osin korvannut näyteikkunoiden merkitystä, mutta edelleen ne ovat osa elävän kau­punki­ti­lan luomista. 

 

Munkkivuoren ostoskeskuksen näyteikkunat ovat alun perin olleet joko kokonaan lähes lattiasta kattoon avoimia näyteikkunoita tai ikkunoiden eteen on tehty kapea vitriini, joka on somistettu liikettä mainostavilla ta­varoilla. Tämä ratkaisu on edelleen mahdollinen myös käsiteltävänä ole­van asemakaavan muutoksen mukaan. Vitriiniratkaisu mahdollistaa liiketilan vapaan jär­jes­telyn ja estää suoran auringonvalon pääsyn liiketiloihin. Ostoskes­kuk­sen piha-alue on Munkkivuoren tärkein julkinen ulkotila. Ostoskes­kuk­sen laajentuessa siitä on mahdollista muodostaa entistä tärkeämpi ihmisten kohtaamis- ja oleskelualue, jota pyrkimystä myös ikkunoiden teippaamiskielto asemakaavassa hyvin tukee.

 

Munkkivuoren ostoskeskus on Helsingin kaupunginmuseon laatimassa, kaikkia Helsingin ostoskeskuksia koskevassa inventoinnissa arvotettu korkeimpaan arvotusluokkaan, joka sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan erit­täin merkittäviä ostoskeskuksia. Näyteikkunoiden teippaamista koske­va määräys on sopusoinnussa Munkkiniemen ostoskeskuskokonai­suuden rakennustaiteellisen arvon kanssa ja siten asemakaa­vassa hyvin perus­teltu. Määräys ei myöskään estä elintarvikkeiden myyntitilojen osalta ostoskeskuksen vanhan ratkaisumallin mukaisesti järjestää kaupan sisätilojen suojaamista liialliselta auringonvalon vai­ku­tukselta. Tätä tarkoi­tusta palvelee myös kaavan edellyttämä lippara­ken­ne.

 

Kaavamääräyksen epämääräisyys ja tulkinnanvaraisuus

 

Valituksessa huomautetaan, että näyteikkunoiden teippaamista kos­ke­va määräys on epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Koska estetiikkaa koskevia asioita on mahdotonta määrittää numeerisilla määreillä, kaa­vamääräyksiä kirjoitetaan siten, että niillä kuvataan haluttua esteettistä lopputulosta. Määräyksen tulkinta ja rakentamisen ohjaaminen jää asi­antuntijoiden, eli tässä tapauksessa Helsingin rakennusvalvontaviras­ton rakennuslupa-arkkitehtien harkintaan ja myöhemmin rakennusluvan myöntäjän päätettäväksi. Samantapaista määräystä on käytetty Pihla­jamäen vastaavalta ajalta peräisin olevan ostoskeskusrakennuksen suojelumääräyksessä.

 

Yhteenveto                       Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perus­teella asemakaavapäätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt virheelli­sessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan virheellinen. Tarkoituksen­mukaisuuskysymyksistä tehdyt vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Kaa­va täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset ja me­nettelysäännökset. Kaava perustuu lain edellyttämiin riittäviin tutkimuk­siin ja selvityksiin.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

467 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

26.4.2011

rakennuslautakunta

26.4.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.4.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo 16.55 – 17.07 väliseksi ajaksi.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

468 §

ILTAKOULUASIA: KATSAUS SEUTUYHTEISTYÖN TILANTEESEEN

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

469 §

ILTAKOULUASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Alustus aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa.

 

Pöytäkirjanote aluerakentamisprojektien johtoryhmälle.

 

Lisätiedot:
Oasmaa Kyösti, aluerakentamispäällikkö, puhelin 310 25957

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa      .    .2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 445, 447-450, 453-454, 456-457, 459-461 ja 466-469 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 446, 455 ja 465  §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 463-464 §:t

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 


Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         445, 447-450, 453-454, 456-457, 459-461 och 466-469 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   446, 455 och 465 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

(Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

463-464 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.