Kokousaika

26.4.2011 kello 16.00 – 16.53

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja
(paitsi 420-osa 424 §:t)

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Räty, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi 420-osa 424 §:t)

 

Andersson, Annika

varajäsen

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 429 §)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri (paitsi 420-osa 424 §:t)

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri


 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

Hanni, Eija

osastopäällikkö (osa 441 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


420-421,


422,


423-424,


426-428, 430-433,

 

 Sauri

 

 

 

429, 434,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


435,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


436-438,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


439-443,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


425,


444,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

420

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

421

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

422

Kj/1

Määrärahan ylittäminen korkeimman hallinto-oikeuden Sipoon kuntaa koskevan päätöksen johdosta

 

423

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

424

Kj/2

Taloussäännön hyväksyminen

 

425

Kaj/3

Kalasataman keskuksen kilpailun voittajan valinta ja sopimus keskuksen toteuttamisesta (Sörnäinen, Kalasatama, korttelit nro 10595 - 10598)

 

426

Kj/3

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

 

427

Kj/4

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen korkotukilainoilla

 

428

Kj/5

Selvitys riskienhallinnasta vuodelta 2010

 

429

Kj/6

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaaliviraston toimintaa koskevassa kanteluasiassa

 

430

Kj/7

18.4.2011 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi sähkön ja kaukolämmön hintajärjestelmän säästeliäisestä energian käyttöä palkitsevista vaihtoehdoista

 

431

Kj/8

18.4.2011 pöydälle pantu asia

Kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

432

Kj/9

Muutokset eduskuntavaalien 2011 vaalilautakuntiin

 

433

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

434

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

435

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

436

Stj/1

Terveyskeskuksen johtajalääkärin viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus

 

437

Stj/2

18.4.2011 pöydälle pantu asia

Helsingin vammaispoliittinen selvitys 2010

 

438

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

439

Sj/1

Eron myöntäminen Kaarina Vattulalle suomenkielisen työväenopiston pohjoisen alueopiston aluerehtorin virasta

 

440

Sj/2

Helsingin Kuurojen Yhdistys ry:n oikaisuvaatimus Helsinki-lisää koskevan päätökseen

 

441

Sj/3

Kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2011

 

442

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

443

Sj/5

Ei julkisuuteen ennen 18.5.2011: Helsingin tiedepalkinnon myöntäminen

 

444

Kaj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

420 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Moisio) ja Pajamäen  (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

421 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

422 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

422 §

Määrärahan ylittäminen korkeimman hallinto-oikeuden Sipoon kuntaa koskevan päätöksen johdosta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Jaakkola Timo, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 70869
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874

 

 

423 - 425 §

Kaupunginvaltuuston 11.5.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

423 §

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

424 §

Taloussäännön hyväksyminen

 

  

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

425 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.4.2011 pöydälle pantu asia
Kalasataman keskuksen kilpailun voittajan valinta ja sopimus keskuksen toteuttamisesta (Sörnäinen, Kalasatama, korttelit nro 10595 - 10598)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

426 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2011-777

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista  primäärilainoja seuraavasti:

 

Yhtiö

 

Primäärilaina €

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pallas

28 181

Puotilan Kiinteistöt Oy/ Fallpakantie

49 279

Kumpulan Kiinteistöt Oy/ Posliinikatu

11 744

Kumpulan Kiinteistöt Oy/ Toukopuisto

119 464

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/

Roihuvuoren palvelutalo

 

2 545 427

 

Yhteensä

 

2 754 095

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

427 §

ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN KORKOTUKILAINOILLA

 

Khs 2011-740

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, korkotukilainoja seuraavasti:

 

Yhtiö

 

Korkotukilaina €

 Vallilan Kiinteistöt Oy /Antareksenkatu                   

5 075 000

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy/Hevosmiehenkatu 15

 

9 275 000

 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Steniuksentie

3 215 600

 

Puotilan Kiinteistöt Oy /Korsholmantie 9

 

2 600 000

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Vanha Viertotie 22

3 790 000

 

 

Yhteensä

 

23 955 600

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, asuntotuotantotoimistolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

428 §

SELVITYS RISKIENHALLINNASTA VUODELTA 2010

 

Khs 2011-726

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä riskienhallinnan selvityksen vuodelta 2010 tiedoksi kehottaen samalla kaikkia virastoja ja lii­kelaitoksia huolehtimaan ja valvomaan, että riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan asianmukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota siihen, että tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin yhtey­dessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riit­tävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Häkkinen Mika, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin 310 36334

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

429 §

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE SOSIAALIVIRASTON TOIMINTAA KOSKEVASSA KANTELUASIASSA

 

Khs 2010-1650

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginjohtaja Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

430 §

18.4.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN HINTAJÄRJESTELMÄN SÄÄSTELIÄISESTÄ ENERGIAN KÄYTTÖÄ PALKITSEVISTA VAIHTOEHDOISTA

 

Khs 2010-2345

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kati Peltola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kati Peltolalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

431 §

18.4.2011 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ, LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2011-364

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

ytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

432 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN 2011 VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2011-312

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 28.2.2011 valittujen ja 11.4.2011 muutettujen vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

433 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         18.4.2011

konsernijaosto                                                                  18.4.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          19.4.2011

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     19.4.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

434 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

435 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

19.4.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

436 §

TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS

 

Khs 2010-2400

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä esityslistalta ilmenevin perustein Xxx Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 24.1.2011 § 73 tekemästä terveyskeskuksen johtajalääkärin viran täyttämistä koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa ja selityskirjelmässä ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta kaupunginhallituksen tekemää päätöstä olisi muutettava.    

 

Pöytäkirjanote Xxx Xxxxxx valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistasta sekä terveyslautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

437 §

18.4.2011 pöydälle pantu asia

HELSINGIN VAMMAISPOLIITTINEN SELVITYS 2010

 

Khs 2011-672

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin vammaispoliittisen selvityksen 2010 sekä kehottaa virastoja ja liikelaitoksia omalta osaltaan ottamaan soveltuvin osin huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat toiminnassaan ja hyödyntämään tätä selvitystä tulevaa Helsingin kaupungin kokonaisstrategiaa valmisteltaessa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille, liikelaitoksille ja vammaisneuvostolle

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

438 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

19.4.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

439 §

ERON MYÖNTÄMINEN KAARINA VATTULALLE SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON POHJOISEN ALUEOPISTON ALUEREHTORIN VIRASTA

 

Khs 2011-212

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Kaarina Vattulalle suomenkielisen työväenopiston pohjoisten alueopiston aluerehtorin virasta 1.8.2011 alkaen.

 

Pöytäkirjanote Kaarina Vattulalle ja suomenkieliselle työväenopistolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

440 §

HELSINGIN KUUROJEN YHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS HELSINKI-LISÄÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEEN

 

Khs 2011-303

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalta ilmenevillä perusteilla hylätä Helsingin Kuurojen Yhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaran osastopäällikön päätöksestä 7.2.2011, § 18, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Kuurojen Yhdistys ry:lle valitusosoituksin sekä jäljennöksin esityslistatekstistä, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

441 §

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2011

 

Khs 2011-784

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2011.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työ- ja elinkeinotoimistolle, Uudenmaan ELY-keskukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

442 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

19.4.2011

liikuntalautakunta

8.3. ja 19.4.2011

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

14.4.2011

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

443 §

EI JULKISUUTEEN ENNEN 18.5.2011: HELSINGIN TIEDEPALKINNON MYÖNTÄMINEN

 

Khs 2011-810

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käyttövarat, vuoden 2011 Helsingin tiedepalkinnon, 10 000 euroa, esityslistan tämän asian liitteessä mainitulle henkilölle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen tietokeskukselle toimenpiteitä ja palkinnonsaajalle tiedottamista varten sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Ei julkisuuteen ennen 18.4.2011)

 

 

444 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.4.2011

kiinteistölautakunta

19.4.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Juha Hakola                                          Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  4.5.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 420, 422-425, 428-431, 433-435, 437-438, 442 ja 444  §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 421 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

 


(Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös)

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Pöytäkirjan 436 ja 440 §:t

 

Valitusoikeus

 

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Valitusaika

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

-                                       päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

-                                       päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa

-                                       päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen

 

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         420, 422-425, 428-431, 433-435, 437-438, 442 och 444  § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   421 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

(Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

 

436 och 440 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den som begärt omprövning av det ursprungliga beslutet.

 

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

-                                       av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Besvärstid

 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsgrunder

 

                                            Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

-                                       beslutet har tillkommit i felaktig ordning

-                                       den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

-                                       beslutet annars strider mot lag.

 

Besvärsmyndighet

 

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

-                                       det beslut som besvärsskriften gäller

-                                       till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

-                                       på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

-                                       det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

-                                       ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

-                                       de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.