Kokousaika

18.4.2011 kello 16.00 – 16.49

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 417-419 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 417-419 §:t)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 397-419 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Stauffer, Jaakko

apulaisosastopäällikkö (osa 391 §)

 

 

Kuitunen, Ulla

arkkitehti (osa 391 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


395-396,


387-389,


393-402, 

 Sauri

 

 

403,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
390,


404-413, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


414-416, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


417, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
391-392,


418-419, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

385

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

386

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

387

Kj/1

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

 

388

Kj/2

Eron myöntäminen Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja Heikki Nissiselle ja viran täyttömenettely

 

389

Kj/3

Sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen sekä Palmia-liikelaitoksen johtokunnan ja asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

390

Ryj/4

Kiinteistöjen pysäköintivelvoitteeseen kuuluvien autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

391

Kaj/5

Kalasataman keskuksen kilpailun voittajan valinta ja sopimus keskuksen toteuttamisesta (Sörnäinen, Kalasatama, korttelit nro 10595 - 10598)

 

392

Kaj/6

Toimitilatontin vuokrausperusteet ja osto-optio (Oulunkylä, tontti 28299/16)

 

393

Kj/3

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi Helsingin Energian sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon osuuden säilyttämisestä nykyisellä korkealla tasolla

 

394

Kj/4

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi puuperäisen polttoaineen osuuden lisäämisestä Helsingin Energian tuotannossa

 

395

Kj/5

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi energiatarpeen vähentämisestä

 

396

Kj/6

Valtuutettu Hannele Luukkaisen toivomusponsi hankkeiden kustannustehokkuuden, vaikuttavuuden ja elinkaariajattelun huomioonottamisesta Helsingin Energian investoinneissa

 

397

Kj/7

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi sähkön ja kaukolämmön hintajärjestelmän säästeliäisestä energian käyttöä palkitsevista vaihtoehdoista

 

398

Kj/8

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi energiansäästötoimenpiteiden konkreettisesta toimeenpanosuunnitelman valmistelemisesta

 

399

Kj/9

Kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

400

Kj/10

Kahden tehtävän muuttaminen viraksi hallintokeskuksessa

 

401

Kj/11

Viran nimikkeen muuttaminen hallintokeskuksessa

 

402

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

403

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

404

Ryj/1

Kaupunginarkkitehti Jaakko Markkulan siirtyminen eläkkeelle sekä viran täyttömenettely

 

405

Ryj/2

Xxxxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

406

Ryj/3

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

407

Ryj/4

Xxxxx Xxxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

408

Ryj/5

Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

409

Ryj/6

Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

410

Ryj/7

Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

411

Ryj/8

Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

412

Ryj/9

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

 

413

Ryj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

414

Stj/1

Helsingin vammaispoliittinen selvitys 2010

 

415

Stj/2

11.4.2011 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje vegaaniruokailusta päiväkodeissa

 

416

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

417

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

418

Kaj/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Eri hallintamuotoja yhdistävien sekatalojen toteuttaminen

 

419

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

385 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Pajamäki) ja Rädyn (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

386 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

387 - 392 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

387 §

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

388 §

Eron myöntäminen Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja Heikki Nissiselle ja viran täyttömenettely

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551

 

389 §

Sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen sekä Palmia-liikelaitoksen johtokunnan ja asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

390 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2011 pöydälle pantu asia
Kiinteistöjen pysäköintivelvoitteeseen kuuluvien autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

391 §

Kalasataman keskuksen kilpailun voittajan valinta ja sopimus keskuksen toteuttamisesta (Sörnäinen, Kalasatama, korttelit nro 10595 - 10598)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

392 §

Toimitilatontin vuokrausperusteet ja osto-optio (Oulunkylä, tontti 28299/16)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

393 §

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI HELSINGIN ENERGIAN SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN YHTEISTUOTANNON OSUUDEN SÄILYTTÄMISESTÄ NYKYISELLÄ KORKEALLA TASOLLA

 

Khs 2010-2343

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arto Bryggare) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

394 §

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI PUUPERÄISEN POLTTOAINEEN OSUUDEN LISÄÄMISESTÄ HELSINGIN ENERGIAN TUOTANNOSSA

 

Khs 2010-2344

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arto Bryggare) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

395 §

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI ENERGIATARPEEN VÄHENTÄMISESTÄ

 

Khs 2010-2346

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Thomas Wallgren) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Thomas Wallgrenille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

396 §

VALTUUTETTU HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI HANKKEIDEN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN, VAIKUTTAVUUDEN JA ELINKAARIAJATTELUN HUOMIOONOTTAMISESTA HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINNEISSA

 

Khs 2010-2330

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hannele Luukkainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hannele Luukkaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

397 §

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN HINTAJÄRJESTELMÄN SÄÄSTELIÄISESTÄ ENERGIAN KÄYTTÖÄ PALKITSEVISTA VAIHTOEHDOISTA

 

Khs 2010-2345

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

398 §

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN KONKREETTISESTA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELEMISESTA

 

Khs 2010-2342

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Ville Ylikahri) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Ville Ylikahrille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

399 §

KAUPUNGIN NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ, LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2011-364

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

400 §

KAHDEN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIRAKSI HALLINTOKESKUKSESSA

 

Khs 2011-728

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti perustaa hallintokeskuksen viestintään sijoitetun neuvontapäällikön (vak.nro 038315) ja hallinto-osastolle sijoitetun virastopalvelupäällikön (vak.nro 016650) työsuhteisten tehtävien tilalle vastaavat samanpalkkaiset virat.

 

Pöytäkirjanote Christina Huotarille, Leif Verikoville, taloushallintopalvelu -liikelaitokselle ja hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen).

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

401 §

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOKESKUKSESSA

 

Khs 2011-729

Esityslistan asia Kj/11

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti muuttaa hallintokeskuksen johtavan turvallisuuskoordinaattorin viran (vak.nro 088077) nimikkeen turvallisuus- ja valmiusyksikön päälliköksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen) ja taloushallintopalvelu –liikelaitokselle (Kaija Nousiainen).

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  13.4.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi ottaa käsiteltäväkseen kaupunginlakimiehen 12.4.2011 tekemän päätöksen koskien vuokrasopimuksen purkamista ja sitä koskevaa turvaamistointa ( § 30).

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision tekemän vastaehdotuksen äänin 10-5.

 

Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Moisio, Ojala, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

403 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

404 §

KAUPUNGINARKKITEHTI JAAKKO MARKKULAN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE SEKÄ VIRAN TÄYTTÖMENETTELY

 

Khs 2011-733

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginarkkitehti Jaakko Markkulan virkasuhde päättyy 31.8.2011 hänen siirtyessään vanhuuseläkkeelle 1.9.2011 alkaen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa käynnistämään kaupunginarkkitehdin viran hakumenettelyn rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5 683,28 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä Jaakko Markkulalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

405 §

XXXXX XXXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

406 §

XXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

407 §

XXXXX XXXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxxxxx (/Xxxxxx Xxxxxxxxxxx).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

408 §

XXXX JA XXXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

409 §

SOTAINVALIDIEN KESÄMAJAYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Sotainvalidien kesämajayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

410 §

XXXXX JA XXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

411 §

XXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

412 §

XXXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

413 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

14.4.2011

pelastuslautakunta

12.4.2011

teknisen palvelun lautakunta

14.4.2011

yleisten töiden lautakunta

12.4.2011

ympäristölautakunta

12.4.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

414 §

HELSINGIN VAMMAISPOLIITTINEN SELVITYS 2010

 

Khs 2011-672

Esityslistan asia Stj/1

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin vammaispoliittisen selvityksen 2010 sekä kehottaa virastoja ja liikelaitoksia omalta osaltaan ottamaan soveltuvin osin huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat toiminnassaan ja hyödyntämään tätä selvitystä tulevaa Helsingin kaupungin kokonaisstrategiaa valmisteltaessa.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

415 §

11.4.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE VEGAANIRUOKAILUSTA PÄIVÄKODEISSA

 

Khs 2011-155

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle seuraavan vastauksen vegaaniruokailua päiväkodeissa koskevaan kirjeeseen:

 

Lasten päivähoidon ruokailun järjestäminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen lapsen ravitsemuksesta. Sen mukaan lapselle järjestetään päiväkodissa vanhempien niin halutessa lakto-ovo-vege-taarinen ruokavalio, joka sisältää maitotuotteita ja mielellään myös kananmunaa energian ja proteiinin tarpeen tyydyttämiseksi. Ruokavalio perustuu suomalaiseen perusruokaan, joita ovat leipä ja muut viljatuotteet, maito- ja maitovalmisteet, peruna ja juurekset sekä hedelmät ja marjat. Ruokavalio koostetaan päiväkodin raaka-aineista. (Lapsi, perhe ja ruoka, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2004: 11).

 

Päivähoidossa ei tarjota vegaaniruokaa, mutta vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus tuoda päivähoitoon lapsen pääruoka. Palmia täydentää kokonaisuuden energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Lasten turvallisuuden vuoksi päivähoidon henkilökunta varmistaa, että kukaan päivähoidossa olevista lapsista ei voi altistua allergisoivalle tai pilaantuneelle ruoka-aineelle. Lapselle tarjottava ruoka tulee mielellään olla alkuperäisessä pakkauksessa, että henkilökunta voi tarkistaa ruoan valmistusaineet ja valmistuspäivämäärän. Em. tiedot tulee olla myös itse valmistetussa ja pakatussa ruoassa.

 

Päivähoidossa lapsille tarjotaan tuoreruokaa. Lapsen ruoka tuodaan päivittäisannoksiin pakattuna enintään kolme päivää etukäteen. Ruokien tulee olla uudelleen kuumennettavia, jotta voidaan varmistaa omavalvontaa koskevat hygieniasäännökset. Ruokia varastoitaessa ja kuljetettaessa tulee varmistua kylmäketjun katkeamattomuudesta.

 

Päivähoitoon hakevalle ei tehdä päivähoidossa kielteistä päätöstä ja kaikki perheet saavat hoitopaikan. Perhe itse päättää, ottaako vastaan hoitopaikan.

 

Vantaan, Espoon, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion päivähoidossa käytäntö on sama kuin Helsingissä. Vegaaniruokaa ei tarjota ja vaihtoehtona on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio. Jos siitä jätetään vanhempien vaatimuksesta päivähoidossa maito ja kananmuna pois, osa kunnista pyytää vanhemmilta kirjallisen sitoumuksen siitä, että perhe vastaa lapsen ravinnonsaannista. Kuten Helsingissä, myös em. muissa kunnissa valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ovat lähtökohta palvelujen järjestämisessä.

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta tulee uusimaan ravitsemussuositukset alustavan tiedon mukaan vuonna 2012 ja samassa yhteydessä otetaan kantaa myös vegaaniruokaa koskevaan suositukseen.

 

Päiväkotien ruokatuotantoa ohjaa pitkäjänteinen ruokalistasuunnittelu ja ruokaohjeiden tuotekehitystyö, mikä sisältää myös aterioiden keskimääräisen ravintosisällön laskemisen. Jatkuvaa tuotekehitystyötä on tehty niiden ruokatuotteiden osalta, jotka esiintyvät perusruokalistalla ja kasvisruokalistalla. Vegaaniruokavalion käyttöönotto edellyttää uudenlaista tuotekehitystä. Helsingin päivähoidon vastuualue seuraa kiinteästi valtakunnallisen ohjeen valmistumista lapsen ravitsemuksesta.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että valmistaudutaan vegaaniruoan tarjoamiseen päiväkodeissa, mikäli valtakunnalliset ravitsemussuositukset vuonna 2012 sitä tukevat. Ennen sitä pyritään joustaviin ja kuitenkin kaikkien kannalta turvallisiin käytäntöihin.

 

Terveysvaikutusten arviointi

 

Maitotuotteita sisältävä kasvisruoka sopii lapsille. Vegaaniruokaa ei lapsille suositella, koska ruokavalion ravitsemuksellista riittävyyttä on yleisesti vaikea taata. Esimerkiksi B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja energian saanti voi jäädä matalaksi kun ruokavaliosta poistetaan maito ja kaikki muut eläinkunnan tuotteet. Myös proteiinin laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Monipuolisen vegaaniruoan tarjoaminen lapsille vaatii erityisosaamista ja tuotekehitystyötä.

 

Päivähoidossa tarjottavan vegaaniruoan tulee vastata 2/3 lapsen päivittäisen ravinnon tarpeesta. Ravitsemusneuvottelukunta tulee ravitsemussuosituksia antaessaan arvioimaan vegaaniruokavalion terveysvaikutukset.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Päivi Lipposelle, sosiaalilautakunnalle ja Palmialle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

416 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

12.4.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

417 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

12.4.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

7.4.2011

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

12.4.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

12.4.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

418 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: ERI HALLINTAMUOTOJA YHDISTÄVIEN SEKATALOJEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2011-611

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle, talous- ja suunnittelukeskukselle (asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

419 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.4.2011

rakennuslautakunta

12.4.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11. ja 15.4.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Laura Räty                                              Tarja Kantola

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  28.4.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 385, 387-399, 402-403 ja 413-419 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 386 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

(Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös)

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Pöytäkirjan 405-412 §:t

 

Valitusoikeus

 

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Valitusaika

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

-                                       päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

-                                       päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa

-                                       päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen

 

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         385, 387-399, 402-403 och 413-419 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   386 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

 (Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

 

405-412 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den som begärt omprövning av det ursprungliga beslutet.

 

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

-                                       av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Besvärstid

 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsgrunder

 

                                            Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

-                                       beslutet har tillkommit i felaktig ordning

-                                       den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

-                                       beslutet annars strider mot lag.

 

Besvärsmyndighet

 

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

-                                       det beslut som besvärsskriften gäller

-                                       till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

-                                       på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

-                                       det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

-                                       ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

-                                       de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.