Kokousaika

11.4.2011 kello 16.00 - 16.22

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Andersson, Annika

varajäsen

 

 

Tulenheimo, Martti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi 367-osa 374 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

(paitsi 367-osa 373 §:t)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

(paitsi 367-osa 369 §:t)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(paitsi 373-384 §:t)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


367-368,
369, 372-376,

  

 Sauri

 

 

377,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


370, 378-379, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen

 

380-381, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen


382-383, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


371, 384 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

367

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

368

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

369

Kj/1

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2010

 

370

Ryj/2

Kiinteistöjen pysäköintivelvoitteeseen kuuluvien autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

371

Kaj/3

Lauttasaaren korttelin nro 31035 ja puistoalueen, a-merkitty alue maanpinnan yläpuolella (metroaseman sisäänkäynti Gyldéninaukiolla) asemakaavan muuttaminen (nro 11973)

 

372

Kj/3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2011 vuosilomien vahvistaminen

 

373

Kj/4

Lainan myöntäminen Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:lle perustettavan yhtiön lukuun

 

374

Kj/5

Muutokset eduskuntavaalien 2011 vaalilautakuntiin

 

375

Kj/6

4.4.2011 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Kööpenhaminassa 11.-13.5.2011

 

376

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

377

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

378

Ryj/1

Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeen myynti

 

379

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

380

Stj/1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje vegaaniruokailusta päiväkodeissa

 

381

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

382

Sj/1

Maa-alueen varaaminen Vision Four Oy:lle Laajasalon Stansvikista melojien tukikohdan suunnittelua varten

 

383

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

384

Kaj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

367 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Moisio) ja Rädyn (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

368 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

369 - 371 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

369 §

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2010

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
Waronen Eero, viestintäpäällikkö, puhelin 310 36073

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

370 §

Kiinteistöjen pysäköintivelvoitteeseen kuuluvien autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

371 §

Lauttasaaren korttelin nro 31035 ja puistoalueen, a-merkitty alue maanpinnan yläpuolella (metroaseman sisäänkäynti Gyldéninaukiolla) asemakaavan muuttaminen (nro 11973)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

372 §

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2011 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2011-632

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2011 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

Pajunen Jussi                                       12. – 13.5.2011

kaupunginjohtaja                                  4.7. – 2.8.2011

                                                                 4. – 5.8.2011

 

Haatainen Tuula                                   4. – 24.7.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          28.7. – 7.8.2011

 

Kokkonen Paula                                   19. – 20.5.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          30.5. – 5.6.2011

                                                                 23.6.2011

                                                                 11. – 24.7.2011

                                                                 (tulee jatkamaan vuosilomaansa

                                                                 vuoden 2012 lomalla

                                                                 25.7. – 7.8.2011)

 

Penttilä Hannu                                      5. – 6.5.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          3.6.2011

                                                                 4. – 10.7.2011

                                                                 18. – 31.7.2011

 

Sauri Pekka                                                                 4. – 17.7.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          25. – 27.7.2011

                                                                 3. – 5.8.2011

                     

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja hallintokeskuksen henkilöstö- ja talousyksikölle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

373 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN PUOTINKYLÄN VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VALTTI RY:LLE PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

 

Khs 2011-132

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 100 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Puotilan jalkapallokentän keinonurmipinnoitteen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 10 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lainan erityisehto: Lainaa voidaan kuitenkin nostaa enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty ELY-keskukselta mahdollisesti saatavan avustuksen osuus.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

374 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN 2011 VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2011-312

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 28.2.2011 valittujen vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

375 §

4.4.2011 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKOKOUKSEEN KÖÖPENHAMINASSA 11.-13.5.2011

 

Khs 2011-657

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajiksi Kööpenhaminassa pidettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (11.–13.5.2011) seuraavat luottamushenkilöt:

 

Ulla-Marja Urho

Nina Suomalainen

Vesa Peipinen

Ville Ylikahri

Minerva Krohn

Risto Kolanen

Kati Peltola

Jan D. Oker-Blom

Mika Raatikainen

 

Pöytäkirjanote nimetyille sekä hallintokeskukselle (Helena Puusaari ja Leena Komonen).

 

Lisätiedot:
Komonen Leena, kansainv. toiminnan asiant., puhelin 310 25723

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

376 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --


tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                    6.4.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                            5.4.2011

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

377 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

378 §

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY:N OSAKKEEN MYYNTI

 

Khs 2011-166

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myydä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymälle (HSL) Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhden (1) osakkeen kauppahintaan 1 000 euroa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään kauppakirjaan tarvittavia vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät mahdolliset muut asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Konsernihankinta Oy:lle (Jorma Lamminmäki), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (Suvi Rihtniemi) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

379 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

7.4.2011

yleisten töiden lautakunta

5.4.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

380 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE VEGAANIRUOKAILUSTA PÄIVÄKODEISSA

 

Khs 2011-155

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.                      

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

381 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 13 ja 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

5.4.2011

- lapsi- ja perhejaosto

31.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja jaostolle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

382 §

MAA-ALUEEN VARAAMINEN VISION FOUR OY:LLE LAAJASALON STANSVIKISTA MELOJIEN TUKIKOHDAN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2011-656

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Vision Four Oy:lle (Natura Viva) Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) kiinteistöstä 91–412–1–253 (os. Stansvik), noin 2 360 m2:n suuruinen alue melojien tukikohdan suunnittelua varten 1.3.2011 – 31.3.2013 väliseksi ajaksi seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu ajalta 1.4.2011 – 31.3.2013 on 1 270 euroa/per vuosi, eräpäivien ollessa 30.10.2011 ja 30.10.2012, kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun osoittamalle pankkitilille.

2                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varauspäivän päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

3                          Alueen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

383 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

29.3.2011

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

29.3.2011

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

384 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

6.4.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

31.3.2011

kiinteistölautakunta

5.4.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.4. ja 6.4.2011

 

 


Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jussi Halla-aho                                     Laura Räty

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  19.4.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 367, 369-371, 376-377 ja 379-384 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 368 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         367, 369-371, 376-377 och 379-384 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   368 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.