Kokousaika

4.4.2011 kello 16.00 - 16.41 ja 16.51 - 17.28

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

(paitsi 345 §)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 365 ja osa 366 §:t)

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 345 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 345 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

(paitsi 338-341 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi 365-366 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

(paitsi osa 365 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Pennanen, Sari-Anna

vs. kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(paitsi 347-366 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö

(osa 365 ja osa 366 §:t)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala

Pajunen

338-339,

340-346,

347-352, osa 365, 366, 

 Sauri

 

 

353, osa 365,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri

354-355, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen

356, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen

357-359, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri

360-364 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

338

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

339

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

340

Kaj/1

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin erityisasumisen tontille (Hermanni, tontti 21005/2)

 

341

Kaj/2

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin Kyläsaaren erityisasumisen tontille ja autopaikkatontille (suunniteltu tontti 21676/8, entiset tontit 21676/5 - 6 ja tontti 21677/3)

 

342

Kaj/3

Vuokrausperusteiden määrääminen asuin-, liike- ja palvelutilatonteille (Pohjois-Haaga, tontit 29001/1, 29103/3, 29141/1 sekä 29145/14 ja 19)

 

343

Kaj/4

Vuokrausperusteiden määrääminen pientalotonteille (Konala, tontit 32001/10 sekä 32020/5 ja 6)

 

344

Kaj/5

Vuokrausperusteiden määrääminen Puotilan tontille 45216/5 (suunniteltu tontti 45216/5, osa nykyistä tonttia 45216/4)

 

345

Kaj/6

Ruskeasuon tonttien 720/23 ja 16727/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11884)

 

346

Kaj/7

Suutarilan tontin 40115/2, kortteleiden 40119 - 40121 ja tonttien 40122/1 ja 40123/1 ym. alueiden (mm. Maatullin ala-asteen koulu) asemakaavan muuttaminen (nro 11965)

 

347

Kj/3

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Strategiaohjelman ympäristö-kirjauksista muotoiltavat sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

348

Kj/4

Muutokset eduskuntavaalien 2011 vaalitoimikuntiin

 

349

Kj/5

28.3.2011 pöydälle pantu asia

Demokratia-ryhmän asettaminen

 

350

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 30.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

351

Kj/9

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Kööpenhaminassa 11.-13.5.2011

 

352

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

353

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

354

Ryj/1

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen 2010 ja toimintasuunnitelman 2011 hyväksyminen

 

355

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

356

Stj/1

Selvitys ei-kiireelliseen hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla

 

357

Sj/1

Eläintarhan kentän perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

358

Sj/2

Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivujen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishintojen korotus

 

359

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

360

Kaj/1

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston projektitoimiston toimistopäällikön viran muuttaminen apulaisosastopäällikön viraksi

 

361

Kaj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Oulunkylän tontin 28171/13 (Mäkitorpantien kerrostalot) asemakaava-asiassa (nro 11923)

 

362

Kaj/3

28.3.2011 pöydälle pantu asia

Katajanokan satamaterminaalirakennuksen ja alueen hallinnon siirto Helsingin Satamalta kiinteistölautakunnalle

 

363

Kaj/4

28.3.2011 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 (Varissaari) sijaitsevien rakennusten siirto kiinteistölautakunnan omistajahallinnasta Helsingin sataman omistajahallintaan

 

364

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

365

Kj/6

Iltakouluasia: Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman tilannekatsaus

 

366

Kj/7

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanon seuranta

 


 

338 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Räty) ja Kantolan (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

339 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

340 - 346 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

340 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin erityisasumisen tontille (Hermanni, tontti 21005/2)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

341 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin Kyläsaaren erityisasumisen tontille ja autopaikkatontille (suunniteltu tontti 21676/8, entiset tontit 21676/5 - 6 ja tontti 21677/3)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

342 §

Vuokrausperusteiden määrääminen asuin-, liike- ja palvelutilatonteille (Pohjois-Haaga, tontit 29001/1, 29103/3, 29141/1 sekä 29145/14 ja 19)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

343 §

Vuokrausperusteiden määrääminen pientalotonteille (Konala, tontit 32001/10 sekä 32020/5 ja 6)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

344 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Puotilan tontille 45216/5 (suunniteltu tontti 45216/5, osa nykyistä tonttia 45216/4)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

345 §

Ruskeasuon tonttien 720/23 ja 16727/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11884)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola, Rissanen ja Puoskari esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

346 §

Suutarilan tontin 40115/2, kortteleiden 40119 - 40121 ja tonttien 40122/1 ja 40123/1 ym. alueiden (mm. Maatullin ala-asteen koulu) asemakaavan muuttaminen (nro 11965)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

347 §

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: STRATEGIAOHJELMAN YMPÄRISTÖ-KIRJAUKSISTA MUOTOILTAVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

 

Khs 2010-1290

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

348 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN 2011 VAALITOIMIKUNTIIN

 

Khs 2011-201

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 7.2.2011 valittujen vaalitoimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

349 §

28.3.2011 pöydälle pantu asia

DEMOKRATIA-RYHMÄN ASETTAMINEN

 

Khs 2011-642

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa ajalle 1.4.- 31.10.2011 Demokratia-ryhmän, joka ohjaa ja seuraa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi koottavien toimenpiteiden valmistelua kansanvaltahankkeeksi kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman Demokratia ja vaikuttaminen –kohdan tavoitteiden mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita Demokratia-ryhmään puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

 

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

Laura Rissanen

 

Hannele Luukkainen

 

Varapuheenjohtaja

Otto Lehtipuu

 

Ville Ylikahri

 

Jäsen

Terhi Peltokorpi

 

Laura Kolbe

 

Jäsen

Mika Ebeling

 

Markku Vuorinen

 

Jäsen

Yrjö Hakanen

 

Heikki Takkinen

 

Jäsen

Harry Bogomoloff

 

Juha Hakola

 

Jäsen

Lasse Männistö

 

Jarmo Nieminen

 

Jäsen

Ulla-Marja Urho

 

Sirpa Asko-Seljavaara

 

Jäsen

Emma Kari 

 

Annika Andersson

 

Jäsen

Anu Koskela

 

Sanna Hellström

 

Jäsen

Pertti Villo   

 

Timo Elo

 

Jäsen

Silvia Modig                     

 

Kati Peltola

 

Jäsen

Nils Torvalds

 

Johanna Sandberg

 

Jäsen

Thomas Wallgren

 

Timo Kontio

 

Jäsen

Pilvi Torsti  

 

Kaarin Taipale

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että em. ryhmän kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja kokouksissa ovat läsnä apulaiskaupunginjohtajat.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään ryhmälle sihteerin ja huolehtimaan muusta ryhmän asiantuntija- ja valmistelutehtävien hoitamisesta.

 

Pöytäkirjanote ryhmään valituille ja hallintokeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 6 ja 7 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

350 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 30.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa, terveyskeskusta, sosiaalivirastoa ja opetusvirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon vuonna 2010 myönnetyistä korkotukilainoista nostamatta olevat erät, yhteensä 27 303 800 euroa seuraaville lainansaajille:

 

 

Lainansaaja

Myöntöpvä

Myönnetty Eur

Nostamatta Eur

 

 

 

 

 

 

Pikku-Huopalahden Kiinteistöt

26.4.2010,

515 §

390 200

78 200

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy

 

26.4.2010,

515 §

2 336 000

1 401 600

 

Kontulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

2 571 400

1 028 800

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy

25.10.2010,

1145 §

4 825 900

4 825 900

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

20.12.2010,

1385 §

6 285 000

6 285 000

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

9 142 500

4 742 500

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

7 182 100

3 182 100

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

2 412 950

412 950

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

9.8.2010,

858 §

5 346 750

5 346 750

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

40 492 800

27 303 800

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimistolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan 2 080 000 euroa Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 22 06 Arvopaperit, Töölönlahden pysäköintilaitos Finlandia-talon korvaavien väestönsuojapaikkojen lunastamista varten merkittäväksi yhtiön taseen vapaaseen omaan pääomaan.

 

Pöytäkirjanote Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle, Finlandia-talo Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11, 12           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13, 14           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

351 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKOKOUKSEEN KÖÖPENHAMINASSA 11.-13.5.2011

 

Khs 2011-657

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Komonen Leena, kansainv. toiminnan asiant., puhelin 310 25723

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

352 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  28.3.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  30.3.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

353 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

354 §

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUKSEN 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2011 HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2011-616

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2010 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011.

 


Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

355 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

29. ja 31.3.2011

yleisten töiden lautakunta

29.3.2011

ympäristölautakunta

29.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

356 §

SELVITYS EI-KIIREELLISEEN HOITOON PÄÄSYSTÄ ERÄILLÄ TERVEYDENHUOLLON ERIKOISALOILLA

 

Khs 2011-409

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla:  

 

Selvitykset aluehallintoviraston kysymyksiin

 


1     Mikä on hoitoon pääsyn odotusaika erikoisaloittain?

 

Helmikuun 2011 tilanteessa johtamisen terveyskeskuksen tietojärjestelmästä saatavan tiedon mukaan sisätaudeissa 76 %:ssa hoito toteutuu alle kolmessa kuukaudessa ja yli kuusi kuukautta odottaneita oli  yhdeksän henkilöä (1 %). Neurologiassa 13 potilasta (12 % toteutuneista hoidoista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Fysiatriassa yli 6 kuukautta odottaneita ei ole. Psykiatrian helmikuussa toteutuneista 123 hoidosta kaikki toteutuivat alle kolmessa kuukaudessa.

 

2     Kasautuvatko pitkät odotusajat tiettyihin sairausryhmiin ja jos kasautuvat, mihin sairausryhmiin? Missä sairausryhmissä on pisimmät odotusajat? 

 

Potilaiden odotusajoista ei saada täysin luotettavaa tietoa tietojärjestelmistä, mikä johtuu mm. kirjaamisen epätarkkuuksista. Tämän vuoksi jonotusaikoja on seurattu kaupunginsairaalan poliklinikoilla myös manuaalisena otantana kuukausittain. Jokaisen sisätautien ajanvarauspoliklinikan (Herttoniemi, Laakso, Malmi, Maria) eri jonoissa olevien potilaiden enimmäisjonotusaika arvioidaan joka kuukauden 10. päivä noin kahden viikon tarkkuudella. Otanta ei kerro potilaiden keskimääräistä jonotusaikaa tai toteutunutta odotusaikaa. Potilaat pääsivät v. 2010 hoitotakuun rajoissa eli kuuden kuukauden sisällä toimenpiteisiin ja hoitoon kaupunginsairaalan ajanvarauspoliklinikoilla. Sisätautialan palvelumuodoittain tarkasteltuna pisin jono oli paksusuolen kolonoskopiatutkimukseen, noin 5 kuukautta. Muut jonot: Gastroskopia 2,5 kuukautta, diabetespoliklinikka 2,5 kuukautta, rasitus-ekg 2 kuukautta, sydämen ultraäänitutkimus 3 kuukautta sekä yleissisätautivastaanottojono 3 kuukautta. Neurologian jono on 3 kuukautta ja fysiatrian 4,5 kuukautta.

 

3     Mistä pitkät odotusajat johtuvat?

 

Sisätautien lähetemäärät ovat kasvaneet erityisesti gastroenterologian ja kardiologian aloilla. Hoitoaiheet tähystystutkimuksiin ovat väljentyneet ja aiemmin yleinen radiologin tekemä paksusuolen varjoainetutkimus on kokonaan korvaantunut tähystystutkimuksella sisätautipoliklinikoilla. Henkilöstövoimavarat ovat lisääntyneet tutkimusmääriä vähemmän. Krooniset sisätautialan sairaudet ovat lisääntyneet ja niiden ennuste on parantunut, jolloin tutkimuksia ja seurantaa tehdään aiempaa enemmän ja laajemmin.

 

Helsingin terveyskeskuksen neurologian poliklinikka vastaa muistihäiriöpotilaiden ja 65 vuotta täyttäneiden potilaiden neurologisista palveluista sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti. Neurologiassa kuntoutuspoliklinikkatoimintaa, joka ei kuulu hoitotakuun piiriin, on vahvistettu. Tämä painopisteen muutos on heijastunut muuhun neurologiseen toimintaan. Kiireelliset lähetteet, joita neurologian erikoisalalle tulee melko paljon, menevät aina hoitotakuuaikojen edelle, jolloin hoitotakuun piirissä olevien potilaiden odotusajat pidentyvät.

 

Kaikilla erikoisaloilla hoitoa odottaneita on kirjautunut väärin tai jäänyt virheellisesti hoitotakuutilastoihin. Kun tilastoja on yksilöllisesti selvitetty, on paljastunut suuri joukko virheellisesti jonottaneita. Tällaisia syitä ovat mm:

 

-       hoitotakuuta ei ole keskeytetty, jos potilas on siirtänyt ajan

-       aika on siirretty puutteellisesti, jolloin potilasta ei ole poistettu jonosta

-       aikaa ei ole annettu jonon kautta

-       jonossa voi olla kuolleita

-       ajanvarauskirjettä ei tulosteta, jolloin hoitotakuu jää voimaan

-       jos aika annetaan muulle kuin lääkärille, hoitotakuu jää voimaan virheellisesti

-       jos potilas ei tule (=peruuttamaton ajanvaraus), hoitotakuu saattaa jäädä voimaan

-       ns. seurantapotilaita on laitettu virheellisesti hoitotakuujonoon (esim. kolonoskopiakontrolli 3 vuoden kuluttua)

-       ensikäynti on tilastoitu, mutta hoitoa ei ole merkitty alkaneeksi

-       hoitotakuu on merkitty, mutta potilas tuleekin uusintakäynnille, jolloin hoitotakuu jää virheellisesti voimaan.

 

4     Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

 

Jonoa paksusuolen tähystystutkimuksiin lyhennetään 1.4.2011 alkaen palvelusetelikokeilulla. Lisäksi lisätyöllä lyhennetään kolonoskopia-, gastroskopia- ja sydämen ultraäänitutkimusjonoja. Yhteistyötä kaupunginsairaaloiden eri sisätautipoliklinikoiden välillä on tehostettu ja tutkimusindikaatiota ja hoitokriteereitä on yhtenäistetty. Sähköisten konsultaatioiden määrää lisätään.

 

Neurologiassa osa lähetteistä käsitellään sähköisinä konsultaatioina ja osalle potilaista varataan puhelinaika.

 

Fysiatriassa toimintaa on tehostettu keskittämällä toiminta kolmelta aluepoliklinikalta yhdelle fysiatrian poliklinikalle. Noin 10 % lähetteistä muutetaan sähköisiksi konsultaatioiksi.

 

Hoitotakuun kirjaamiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota, jotta kohdassa 3 kuvattujen tilastointivirheiden määrä vähenisi. Keväällä 2011 poliklinikkahenkilökunnalle järjestetään seminaari mm. hoitotakuukirjaamisen tarkentamisesta ja yhtenäistämisestä.

 

5    Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna kotimaasta toisesta julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai ulkomailta?

 

Koska todellisuudessa kuuden kuukauden hoitotakuu ei ylity, ei tarvetta kysymyksessä mainittuihin ostopalveluihin ole. Kolonoskopiapotilaille tarjotaan palveluseteliä, koska jonotusaika on lääketieteellisesti pitkä, vaikkakin hoitotakuun puitteissa. Pieni osa sisätautialan lähetteistä ohjataan työnjakosopimuksen mukaan HYKSin sisätautialalle.

 

6     Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos jonotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta? Miten yhteydenotto tapahtuu?

 

Hoitotakuupotilaat saavat 21 vuorokauden sisällä ajanvarauskirjeen, jossa on poliklinikka-aika, tai ns. hoitotakuukirjeen, jossa kerrotaan, milloin potilas tulee ajan saamaan. Tässä ilmoitetaan arvio 1 kuukauden tarkkuudella. Jos potilaan aika siirtyy poliklinikoista johtuvista syistä, otetaan potilaaseen yhteyttä uudella ajanvarauskirjeellä tai puhelimitse.

 

7     Mikä on erikoisalan keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika?

 

Terveyskeskuksen tietojärjestelmän mukaan helmikuussa 2011 fysiatrian käsitellyistä 172 lähetteestä 167 (97 %) käsiteltiin 3 vuorokaudessa. Yli 21 vuorokautta käsittelyä odottaneita oli viisi (2,9 %).

 

Tietojärjestelmän mukaan psykiatrian käsitellyistä 180 lähetteestä 150 (83 %) käsiteltiin 3 vuorokaudessa. Yli 21 vuorokautta käsittelyä odottaneita oli viisi (2,8 %). Todellisuudessa psykiatrian alueellisilla poliklinikoilla kaikki lähetteet arvioidaan joko saapumispäivänä tai seuraavana arkipäivänä.

 

8     Mistä syystä lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive on yli kolme viikkoa?

 

Todellisuudessa viive ei ole yli kolme viikkoa ja osa lähetteiden käsittelyaikojen viiveistä selittyy käyttäjästä riippumattomasta Pegasos-potilastietojärjestelmästä johtuvasta lähetteen käsittelypäivävirheestä. Asiasta on oltu yhteydessä järjestelmätoimittajaan.

 

9     Otetaanko potilaaseen yhteys, jos lähete käsitellään vasta kolmen viikon kuluttua sen saapumisesta? Miten yhteydenotto tapahtuu?

 

Koska todellisuudessa tällaisia lähetteiden käsittelyaikojen ylityksiä ei ole, yhteydenoton tarvettakaan ei ole.

 

10  Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lähetteiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

 

Tarvetta ei ole. Terveyskeskuksen tietohallintoasiantuntijoiden kanssa selvitetään tilastointivirheiden syitä ja mahdollisuuksia virheiden eliminointiin.

 

11  Lähetteen käsittelyaika on vain yksi indikaattori arvioitaessa hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista. Kaupunginhallitusta pyydetään lisäksi arvioimaan sitä, miten hoidon tarpeen arviointi toteutuu edellä tarkemmin yksilöidyillä erikoisaloilla? 

 

Hoidon tarpeen arviointi toteutuu Helsingin terveyskeskuksessa lain mukaisesti.

 

Analyysi yli kuusi kuukautta jonottaneiksi tilastoituneista

 

Terveyskeskus on ilmoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen pyytämät erikoissairaanhoidon hoitotakuutiedot 31.12.2010 tilanteesta. Ilmoitetuissa tiedoissa oli 221 yli 180 päivää hoitoa odottanutta henkilöä eri erikoisaloilla (poikkileikkaustilanne). Analyysissa hoitoa odottaviksi on terveyskeskuksen tietojärjestelmistä poimittu seuraavat ehdot täyttävät potilaat

 

-    lähetteitä käsittelevä lääkäri on arvioinut lähetteen kuuluvan hoitotakuun piiriin

-    potilaasta on tehty hoitopäätös

-    potilaalla on ensikäynti – tieto

-    hoitotakuu ei ole keskeytynyt

 

Hoitoa odottavien 221 potilaan tilanne on käyty läpi potilaskohtaisesti eikä kukaan todellisuudessa odottanut hoitoa. Hoito oli joko aloitettu, lähete ei olisi alun perinkään kuulunut hoitotakuun piiriin tai hoitotakuu oli keskeytynyt.

 

Terveyskeskuksen potilastietojärjestelmä on Pegasos. Siinä erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen liittyvät tiedot kerätään lähetteen käsittelyn, jonoon viennin, jonosta tehdyn ajanvarauksen ja vastaanoton tapahtumatiedoista. Jotta tarvittavat tiedot saataisiin automaattisesti tietojärjestelmään,  Pegasoksessa pitää lähetteen käsittelyn, jonoon viennin, ajanvarauksen ja vastaanoton kytkeytyä toisiinsa. Jos lähete on arvioitu hoitotakuun piiriin kuuluvaksi, tietojärjestelmä varmistaa hoitopäätöksen tekemisen, ja kun hoitopäätös on tehty, hoidon aloittamisen.

 

Potilaat jäivät odottamaan hoitoa tietojärjestelmässä (vaikka hoito oli todellisuudessa alkanut) seuraavista syistä:

 

1  Lähete ei olisi kuulunut hoitotakuuseen/ hoitotakuu on keskeytynyt;  35 potilasta (16 %)

 

-       kiirehtimislähetteet, sama lähete kahteen kertaan; 16 potilasta

-       hoitotakuun piiriin kuulumattomat (esim. sisäiset lähetteet, hoitotakuun keskeytyminen potilaan peruessa aikoja); 15 potilasta

-       muutama lähete ”palautettu” sen jälkeen kun lähetteen käsittelijä on ollut yhteydessä potilaaseen; 4 potilasta

 

2  Hoito toteutunut irrallaan lähetteen käsittelystä; 115 potilasta

 

Jos vastaanotto ei ole kytköksissä lähetteeseen, ohjelma ei muistuta eikä huomauta vastaanottajaa hoidon aloittamisesta.

 

-       vastaanottoaika annetaan irrallisena, viemättä potilasta jonoon (esim. lähetteen käsittelyn jälkeen soitetaan potilaalle ja sovitaan aika, lähetettä ja ajanvarausta ei ole liitetty toisiinsa); 43 potilasta

-       alun perin jonosta annettu aika siirretään ja uusi aika annetaan irrallisena ajanvarauksena (potilasta ei ole palautettu jonoon, josta uusikin ajanvaraus pitäisi tehdä); 38 potilasta

-       ajanvaraus jonosta on tehty hoitajan luona tapahtuvia tutkimuskäyntejä varten ja varsinainen hoidon aloittava lääkärin vastaanottoaika ei enää ole ollut kiinnitettynä tulleeseen lähetteeseen; 21 potilasta

-       jonosta tehdään ajanvaraus lääkärille paperien näyttöä tai puhelinyhteydenottoa varten. Tämän perusteella potilaalle annetaan

vastaanottoaika eikä tätä aikaa enää liitetä lähetteeseen; 9 potilasta

-       ajanvaraus jonosta on tehty lähete laboratorio- tai röntgentutkimukseen, näistä ei toteudu Pegasokseen mitään käyntiä, varsinainen vastaanottoaika on annettu liittämättä ajanvarausta lähetteeseen; 4 potilasta

 

3     Hoidon aloitusta ei ollut merkitty; 71 potilasta

 

-       ainoa puuttuva tieto oli merkintä aloitetusta hoidosta; 69 potilasta

-       käynti tilastoitu ilmeisesti suoraan ajanvarauksesta (joku muu kuin vastaanoton pitäjä tilastoi), jolloin Pegasos ei muistuta eikä kysy hoidon aloittamisesta mitään; 2 potilasta

 

Kun seuraavat käynnit, jos niitä tulee, tapahtuvat uuden jonon kautta annetusta tai täysin irrallisesta ajanvarauksesta,  Pegasos ei enää muistuta tai kysy hoidon aloittamisen merkintää.

 

Yllä oleva analyysi osoittaa hoitotakuun toteutumisen seurantaan tarkoitetun kirjaamisprosessin monimutkaisuuden Pegasos-potilastietojärjestelmässä, mikä mahdollistaa kirjaamisvirheet monessa eri prosessin vaiheessa.

 

Helsingin terveyskeskus on toimittanut kaikki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edellyttämät tietosisällöt ensimmäisen kerran 30.4.2010 tilanteesta. Tätä aiemmin hoitoa odottavien poikkileikkaustiedot jätettiin ilmoittamatta, koska tiedot olivat selvästi epäluotettavia. Keväällä 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos velvoitti Helsingin terveyskeskusta toimittamaan kaikki tiedot virheistä riippumatta. Tietojen virheellisyyttä on havaittu myös lähetteiden käsittelyaikoihin liittyen. Virheellisyyksistä on tietojen toimittamisen yhteydessä ilmoitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle erillisin saatekirjein, mutta koska niillä ei ole ollut tietojen julkaisuun vaikutusta, viimeksi toimitetussa tiedonkeruussa (31.12.2010) ei erillistä saatekirjettä enää lähetetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähetetty tilastomateriaali sisältää siis virheitä, joiden perusteella julkaistu tilastotieto antaa selvästi virheellisen kuvan hoitotakuun toteutumisesta Helsingin terveyskeskuksen erikoissairaanhoidossa.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

357 §

ELÄINTARHAN KENTÄN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2011-360

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Eläintarhan kentän perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 2 630 000 euroa (2 140 000 euroa + alv. 23 % 490 000 euroa), RI 115,4.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

358 §

PIRKKOLAN UIMA- JA PALLOILUHALLIN JULKISIVUJEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINTOJEN KOROTUS

 

Khs 2011-135

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivujen perusparannuksen enimmäishinnan korotuksen siten, että liikuntavirasto osoittaa talous- ja suunnittelukeskuksen aiemmin hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa edellytetyn 162 000 euron (alv 0 %) lisärahoituksen lisäksi nyt tarvittavan 198 000 euron (alv 0 %) eli yhteensä 360 000 euron (alv 0 %) loppurahoituksen talousarviossa pysyen, tarvittaessa muita hankkeita siirtämällä.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

359 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

22.3.2011

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

31.3.2011

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

360 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTON PROJEKTITOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN MUUTTAMINEN APULAISOSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAKSI

 

Khs 2011-552

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston projektitoimiston toimistopäällikön virkanimike (vakanssi nro 514201) muutetaan apulaisosastopäälliköksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluviraston hallinto-osastolle ja liikennesuunnitteluosastolle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

361 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA OULUNKYLÄN TONTIN 28171/13 (MÄKITORPANTIEN KERROSTALOT) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11923)

 

Khs 2007-1969

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2010 (287) 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin nro 28171 tontin nro 13 asemakaavan muutoksen kaupunki­suunnitteluviraston asemakaava­osaston 29.10.2009 päivätyn ja 23.9.2010 ja 10.11.2010 muutetun piirustuksen nro 11923 mukaisena.

 

Asunto Oy Välimetsäntie 5, Xxxxx Xxxxxx ja Xxxxx Xxxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxx ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsin­gin hallinto-oikeuteen.

 

Valitusten keskeinen sisältö

 

1                    Asunto Oy Välimetsäntie 5 on vaatinut uuden asemakaavan muutos­ehdotuksen kumoamista. Muutoseh­dotuksen mukaisten talojen tulee olla max. 3-ker­roksisia ja ns. tehok­kuusluvun oltava max. 0.6 kuten ympäristössä olevien talojen.

 

2                    Xxxxx Xxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx ovat vaatineet muutosta päätök­seen rakentaa poikkeuksellisen korkeita ja massiivisia kerrostaloja pientaloalueelle, rakentaa tontti liian täyteen ja ohjata liikennettä tontille kiertotietä pientaloalueen kautta.

 

3                    Xxxxx Xxxxxxx on vaatinut kaupunginvaltuuston hyväksymää asema­kaavaa muutettavaksi ja asian käsittelyä palautettavaksi uu­delleen valmisteltavaksi siltä osin kuin asemakaavassa on tontille 28171/13 kerrostaloille myönnetty suurempi tehokkuus kuin ra­janaapureina olevien kerrostalotonttien tehokkuus sekä siltä osin kuin kerrostalojen kokonaiskorkeus ylittää naapuritonttien korkeu­den. Lisäksi Xxxxxxxx vaatii, että tontilla olevien kerrostalojen liikenne ohjataan kokonaan Mäkitorpanpolun kautta Mäkitorpantielle. Kau­pun­ginvaltuuston päätös on lisäksi palautettava uuteen käsittelyyn sillä perusteella, että asiaa ei ole valmisteltu puolueettomasti hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

 


Valituksissa toistetaan paljolti jo asemakaavan muutosehdotuksesta jätetyissä muistutuksissa ja kannanotoissa esitettyjä näkökohtia, jotka kohdistuvat muun muassa seuraaviin asioihin:

 

                          Oulunkylän kerrostalojen korkeudet ja kerrosluvut

                          Korttelin kerrostalotonttien tehokkuudet

                          Kaavaehdotuksen kerrostalojen sijoittuminen ja suuntaus

                          Kaavaehdotuksen rakennusten korkeus ja kerrosluku

                          Varjostus

                          Liikenne ja liikenneturvallisuus

                          Pysäköintihalli, ajoluiska, pelastustiet ja tontille ajo

                          Aiemmat sopimukset ja niiden velvoittavuus

                          Kaupunkisuunnitteluviraston tulospalkkiot.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston 8.12.2010 päätök­sen perusteluihin sekä asemakaavan selostuksesta ja muista asian valmisteluasiakirjoista ilmeneviin seikkoihin ja toteaa, että valitukset tulisi hylätä ja jättää osin tutkimatta jäljempänä mainituin perustein. Tarkemmat, edellä mainittuja valitusperusteita koskevat vastaukset sisälty­vät jo kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutusaineistoon. Tuolloin on katsottu, että kaava on tarkoituksenmukaista valmistella siten kuin se on nyt valtuuston päätöksellä hyväksytty. Tässä lausunnossa esitetään siksi vain yhteenvedonomaiset huomiot valitusperusteista.

 

Valitusten laillisuus ja valitusosoitus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätök­sestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Päätös on asetettu yleisesti nähtäville 17.12.2010. Asunto Oy Välimet­säntie 5:n valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle 13.1.2011, Xxxxx Xxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxx 14.1.2011 sekä Xxxxx Xxxxxxxx 17.1.2011. Valitukset on siten tehty määräajassa ja oi­kealle viranomai­selle. Valittajilla on asiassa valitusoikeus.

 

Oulunkylän kerrostalojen korkeuksista ja kerrosluvuista

 

Asemakaavassa nro 3313 vuodelta 1953 on Oulunkylän kerrostalotonttien rakentamista ja rakennusoikeutta ohjattu merkitsemällä tonteille rakennusala esimerkiksi 3-kerroksista ja enintään 11 metriä korkeata raken­nusta varten tai 4-kerroksista enintään 14 metriä korkeata rakennusta varten tai myös niiden yhdistelmää varten.

 

Oulunkylän kauppakeskuksen viereen kortteliin nro 28156 on vuonna 2010 tullut voimaan asemakaavan muutos 3–4-kerroksista kerrostaloa varten. Rakennuksen korkeudet noudattavat vanhojen kerrostalokaavojen korkeuksia: 3 kerrosta/11 metriä ja 4 kerrosta/14 metriä.

 

Korttelin kerrostalojen korkeuksista

 

Korttelissa 28171 on oppilaitostonttia lukuun ottamatta voimassa asemakaava nro 6160, jonka mukaan korttelin kerrostalotonteilla suurin sallittu kerrosluku on 3 ja rakennusten enimmäiskorkeus 11 metriä. Se on mahdollistanut kolmen normaalikorkuisen asuntokerroksen ja normaalikerrosta matalamman pohjakerroksen rakentamisen, mikä antaa rakennuk­sille 4-kerroksisen rakennuksen ilmeen.

 

Käsiteltävänä olevan asemakaavan muutoksen mukaisissa kerrostaloissa on 4 maanpäällistä kerrosta sekä maanalaiset kellari- ja autohallitilat. Kerroskorkeus on suurempi kuin vanhoissa kerrostaloissa, mikä lisää hieman rakennuksen kokonaiskorkeutta. Ylin kerros on pitkiltä sivuilta ullakonomaisesti sisään­vedetty, jolloin kolmannen kerroksen räystäslinja on naapurikerros­talon räystään tasalla. Rakennukset ovat ilmeeltään 4-kerroksisia naapurikerrostalojen tapaan.

Korttelin kerrostalotonttien tehokkuudet

 

Korttelin 28171 Mäkitorpantiehen rajoittuvilla kerrostalotonteilla on rakennusoikeus osoitettu lukuna (1 300 k-m2). Tontin koosta riippuen tonttitehokkuus on siten e = 0.58–0.73. Kaavamuutostontin rajanaapureina olevien kerrostalotonttien tehokkuudet ovat e = 0.61–0.73. Tontin 29171/13 suunnittelussa on lähtökohtana tontin nykyinen toteutunut rakennusoikeus, joka kaavamuutoksessa säilyy samana (5 670 k-m2). Tonttitehokkuus on e = 0.88. Korttelin kerrostalotonttien tehokkuuden vaihtelu huomioon ottaen on kaavamuutoston­tin rakennusoikeuden säilyttäminen perusteltua eikä loukkaa tontinomistajien yhdenvertaisuutta. Tonttitehokkuus > e = 0.8 edellyttää yleensä kerrostalotontilla maanalaisten pysäköintitilojen rakentamista, jolloin maantasoon on mahdollista luoda viihtyisiä ulko-oleskelutiloja. Kaupungin tavoitteena on tiivistää asuinalueita ja rakentaa esteettömiä asuntoja, mutta myös sopeuttaa uudisrakentaminen ympäristöön. Asemakaavan muutos toteuttaa nämä tavoitteet.

 


Kerrostalojen sijoittuminen ja suuntaus

 

Uudisrakentaminen sijoittuu nykyisen oppilaitosrakennuksen paikalle ja sitä ympäröivä puusto on säilytettävä ja hoidettava elinvoimaisena. Rakennusalojen sijoittuminen perustuu ympäristön avoimen korttelirakenteen jatkamiseen tontilla. Kerrosala on jaettu kahdelle rakennusalalle luoteeseen avautuvaan viuhkamuotoon. Rakennusmassat ovat keskeltä taitettuja siten, että lounaispuolisen rakennuksen luoteisosa ja koillis­puolisen rakennuksen kaakkoisosa ovat naapurikerrostalojen koordi­naatistossa. Koillispuolinen kerrostalo on vinoittain lähimpään luoteispuolen rivitaloon (tontti 28171/18) nähden ja kerrostalon luoteisnurkka on rivitalon päädyn linjassa, joten kerrostalon pääty ei ole suoraan rivitalon edessä. Rakennuksen etäisyys rivitalon lähimmästä nurkasta on noin 16 metriä. Lounaispuolisen kerrostalon etäisyys rivitalon lähimpään nurkkaan on noin 28 metriä.

 

Rakennusten korkeus ja kerrosluku

 

Kaavanmuutoksen rakennusten ylin kerros on rakennusten pitkillä sivuilla ullakon­omaisesti 3 metriä sisäänvedetty, jolloin 45º:een valokulma toteutuu. Kerroslukumerkintä on vastaavasti IIIu3/4. Rakennuksen päämassa on 3-kerroksinen ja sen räystäslinja on koillispuolisen kerros­talon räystäslinjan tasalla. Ullakkokerroksen sisäänvedetty räystäslinja on 3 metriä koillispuolisen kerrostalon räystästä ja 2 metriä sen katonharjaa korkeammalla. Piha-alue ja -kansi ovat tasossa +26. Koillispuolella olevan naapurikerrostalon piha on noin metrin verran alempana ja siinä on maanpäällinen kellarikerros. Korttelin Oltermannintie­hen rajoittuvien pientalotonttien rakennukset ovat keskimäärin 4 metriä ylempänä.

 

Varjostus     Kaavanmuutoksen mukaisissa rakennuksissa sisäänvedetty ylin kerros keventää rakennusten hahmoa ja parantaa valokulmia. Varjotutkielmas­sa keskitalven varjostus on luonnollisesti suurimmillaan. Ke­vään, kesän ja syksyn päiväaikainen varjostus ei ole häiritsevä eikä pitkäaikainen. Rakennukset on tarkoituksellisesti sijoitettu luoteeseen avautuvaan viuhkamuotoon, jolloin myös varjostuksen haitat pohjois-puolisille naapuritaloille ovat vähäisemmät ja näkymät eteläsuuntaan avoimemmat.

 

Liikenne ja liikenneturvallisuus

 

Oulunkylään laaditaan parhaillaan uutta liikenteenohjaussuunnitelmaa, jossa tärkeänä osana on alueen liikenneturvallisuuden, erityisesti tärkeimpien koulureittien liikenneturvallisuuden parantaminen. Lisäksi pysäköintiä selvitetään alueellisella tasolla.

 

Arvio nykyisestä liikennemäärästä 90 ajoneuvoa/vrk on ollut koulun lukukausien aikana realistinen arkivuorokausiliikenne. Jos pihalle pysäköi 40 ajoneuvoa kerran vuorokaudessa, se saa aikaan jo 80 ajoneuvon liikennemäärän, koska ajoneuvot ensin ajetaan pysäköintipaikalle ja sitten sieltä pois. Tämän lisäksi tontille on suuntautunut huoltoliikennettä ja saattoliikennettä. Uudesta rakentamisesta aiheutuvan liikennemää­rän arvioinnissa käytettyjä laskelmia on tarkistettu, ja niiden mukaan tontilta lähtevän ja sinne tulevan liikenteen yhteenlasketuksi liikenne­määräksi arvioidaan keskimäärin noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä on arvioitu ympäristöministeriön julkaisun "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (2007)" mukai­sesti rakennusten kerrosalan, alueen luonteen ja liikennetutkimusten mukaisen liikennemuotojakauman perusteella.

 

Jos arvioidaan, että nykyisin kolme neljäsosaa tontin autoliikenteestä käyttää Mäkitorpanpolkua ja suunnitellun tontin autoliikenteestä puolet kulkee Mäkitorpanpolun kautta, niin Välimetsäntien liikenne lisääntyy nykyiseen verrattuna arkisin noin 80 ajoneuvolla vuorokaudessa ja viikonloppuisin sekä koulun loma-aikoina noin 100 ajoneuvolla vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa käytännössä enimmillään 20 ajoneuvon lisäystä huipputunnin liikennemäärässä lauantain vilkasliikenteisimmän tunnin aikana, siis yksi ajoneuvo nykyistä enemmän keskimäärin kolmen minuutin välein. Välimetsäntien liikennemäärän lisäys on siis prosentuaalisesti suuri, mutta kaupunkialueen liikennemääräksi hyvin pieni. Liikenteen lisääntymisen ei katsota häiritsevän kohtuuttomasti alueen muita asukkaita. Tontille suuntautuvan huoltoliikenteen määrä on niin vähäinen, ettei sillä ole liikenteen kannalta oleellista merkitystä.

 

Pysäköintihalli, ajoluiska, pelastustiet ja tontille ajo

 

Käpylän aseman läheisyys ja julkisen liikenteen hyvät yhteydet alueella vähentävät oman auton ja autopaikan tarvetta. Asemakaavan auto-paik­kamäärä on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien laskentaohjeiden mukainen. Pysäköinti on tarkoituksenmukaista sijoittaa pihakannen alle, jolloin maantasoon voidaan luoda viihtyisää oleskelutilaa. Kellarikerroksiin sijoitetaan asumista tukevia aputiloja ja toimintoja, joita, kuten pientaloissakaan, ei lueta rakennusoikeuteen.

 

Vaikka autohallin ajoyhteys sijaitsee suunnitellun koillisen kerrostalon Välimetsäntien puoleisessa päädyssä, niin Mäkitorpantien länsisuunnan liikenteen (Tuusulanväylän suunta) lyhyin ja sujuvin ajoreitti auto-halliin on Mäkitorpanpolun kautta. Oltermannintien ja Välimetsäntien liikenne ei siten lisäänny merkittävästi, vaikka tontilta on liittymä myös Välimetsäntielle. Mäkitorpanpolun kautta on myös nopein pelastustie­yhteys tontille ja väylän mitoitus on riittävä.

 

Louhinta      Oppilaitosrakennuksen koillisreunassa, lähimpänä pohjoispuolista rivi-taloa on jo vuoden 1993 laajennuksen yhteydessä louhittu kellarikerros, mikä osaltaan vähentää louhinnan määrää. Lisälouhintaa lounaispuolisen kerrostalon kellaria ja rakennusten väliin sijoittuvaa pysäköintihallia varten tarvitaan lähinnä oppilaitosrakennuksen vanhan osan kohdalla.

 

Rakennustyö on luvanvaraista ja rakennustyössä tulee noudattaa lakeja ja muita ohjeita. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa B3 Pohja-rakenteet määrätään, että "pohjarakentaminen on suunniteltava sellaisia menetelmiä käyttäen, että tärinä, melu ja päästöt sekä muut haitat lähialueen ihmisten terveydelle ja viihtyisyydelle, viereisille rakennuksille, muille toiminnoille ja luonnonympäristölle pysyvät sallituissa rajoissa tai silloin, kun raja-arvoja ei ole olemassa, ovat muuten kohtuullisia". Ra­kennuksien ja rakenteiden louhintatärinän raja-arvot on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Räjäytysalan normeja, turvallisuusmääräykset 16:0, 1998 (1.2).

 

Ennen louhintaa tehdään ympäristön katselmukset tarvittavassa laajuudessa. Tärinälle arkojen rakenteiden ja herkkien laitteiden lähellä louhittaessa tehdään yleensä tärinämittauksia louhinnan aikana. Raken­nusluvassa voidaan määrätä katselmuksista, suunnitelmista, rakentamisesta ja seurannasta. Helsingissä on runsaasti louhittu rakennetussa ympäristössä. Yleensä louhintatärinää rajoitetaan herkkien laitteiden takia tai työaikaa rajoitetaan ihmisten kokeman häiriön takia. Normaalikuntoiset rakennukset ja rakenteet kestävät yleensä hyvin tavanomaista louhintatärinää.

 

Aiemmat sopimukset ja niiden velvoittavuus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusta ohjaavat kunnan kehityksen ja maankäytön tarpeet. Kunta ei tällöin ole sidottu esimerkiksi vanhoihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin, vaikkakin ne mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon silloin, kun ne ovat edellä mainittujen tavoitteiden mukaisia.

 

Tulospalkkio

 

Kaupunginhallitus toteaa tulospalkkiosta, että Helsingin kaupunkisuun­nitteluvirastolla on ollut jo vuosia käytössä tulospalk­kiojärjestelmä, jonka yhtenä osana on kaavoitetun kerrosalan määrä. Se on kuitenkin vain yksi tekijä tulospalkkion määräytymisen taustalla. Tulospalkkiojärjestelmä on jaettu niin sanotun tasapainoisen näkökul­makehikon (Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan, jotka ovat: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppimi­nen ja kehittyminen. Tästä kokonaisuudesta kaavoitetun kerrosalan määrä on painoarvoltaan kymmenen prosenttia.

 

Yhteenveto                       Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perus­teel­la asemakaa­vapäätös tulisi kumota. Tarkoituksenmukaisuuskysy­myk­sistä tehdyt vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Kaavapäätös ei ole syn­tynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kaava täyttää MRL:n sisältövaati­mukset ja menettely­säännökset. Kaava perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

362 §

28.3.2011 pöydälle pantu asia

KATAJANOKAN SATAMATERMINAALIRAKENNUKSEN JA ALUEEN HALLINNON SIIRTO HELSINGIN SATAMALTA KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2010-1155

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa siirtämään liitekartan mukainen Katajanokan Kanavaterminaali K5:n alue Helsingin Sataman hallinnosta kiinteistölautakunnan hallintoon ja siellä sijaitseva terminaalirakennus kiinteistöviraston tilakeskuksen omistajahallintoon kehotuksin Helsingin Satamalle purkaa terminaalirakennus sille myönnetyn purkuluvan mukaisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin Sataman kesken erikseen sovitussa aikataulussa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, ettei purkutoimenpiteisiin ryhdytä, ennen kuin rakennuksen käyttömahdollisuus Vanhan kauppahallin peruskorjauksen aikaisena väistötilana on selvitetty.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä rakennusviraston kanssa järjestämään liitekartassa osoitettujen yleiseen käyttöön tarkoitettujen maksullisten pysäköintipaikkojen hoito ja valvonta.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

                     

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, ettei purkutoimenpiteisiin ryhdytä, ennen kuin rakennuksen käyttömahdollisuus Vanhan kauppahallin peruskorjauksen aikaisena väistötilana on selvitetty.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

363 §

28.3.2011 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN LÄNSISALMEN KYLÄN TILALLA ROSENHOLM RN:O 7:24 (VARISSAARI) SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN SIIRTO KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN OMISTAJAHALLINNASTA HELSINGIN SATAMAN OMISTAJAHALLINTAAN

 

Khs 2010-592

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää Vuosaaren sataman tarpeisiin lunastetun Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 sijaitsevat rakennukset kiinteistölautakunnalta Helsingin Sataman omistajahallintoon niille lunastustoimituksessa määrätystä 33 634 euron arvosta 1.4.2011 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan tilan alueen Helsingin Satamalle.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

364 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

29.3.2011

rakennuslautakunta

29.3.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

28.3.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen 16.41-16.51 väliseksi ajaksi ennen kaupunginjohtajan asioiden 5 ja 6 käsittelyä.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

365 §

ILTAKOULUASIA: TUOTTAVUUS- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

366 §

ILTAKOULUASIA: STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

Ville Ylikahri                                           Kimmo Helistö

                                           

                     

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa 12.4.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 338, 340-347, 351-356, 359, 361 ja 364-366 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 339 ja 350 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         338, 340-347, 351-356, 359, 361 och 364-366 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   339 och 350 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.