Kokousaika

28.3.2011 kello 16.00 - 17.38

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 310-osa 312 ja osa 315-317 §:t)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

(paitsi osa 322 §)

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 331 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 331 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Andersson, Annika

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 322 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

(paitsi osa 313 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (osa 315 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


310-311,

 

 

312, osa 313-316, 

 Sauri

 

 

osa 313, 317,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


318-319, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


320-321, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


322-323, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


324-337 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

310

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

311

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

312

Kj/3

Elinkeinoneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2011 - 2012

 

313

Kj/4

Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

314

Kj/5

Demokratia-ryhmän asettaminen

 

315

Kj/6

14.3.2011 pöydälle pantu asia

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet

 

316

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

317

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

318

Ryj/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Myllypuron voimalaitos)

 

319

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

320

Stj/1

21.3.2011 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittarien toimivuus

 

321

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

322

Sj/1

Kaupungin henkilöstöraportti 2010

 

323

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

324

Kaj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Helsingin maanalainen yleiskaava -asiassa (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

325

Kaj/2

Haagan kortteleiden 29061 - 29063 ja 29065 - 29069 sekä tonttien 29071/1 ja 3, 29072/1 ja 29073/2, 5 - 8 ja 11 (ns. Kultareuna-alue Vihdintien länsipuolella) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12033)

 

326

Kaj/3

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12036)

 

327

Kaj/4

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tilakeskuksen eräiden rakennusten saattaminen asukkaiden tai yhteisöjen käyttöön vaihtoehtona purkamiselle

 

328

Kaj/5

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Peruskorjauksen jälkeisen vuokran kohtuullistamisen mahdollisuudet

 

329

Kaj/6

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Konalassa sijaitsevan kauppakeskuksen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen

 

330

Kaj/7

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen jostakin kantakaupungin pyörätiesuunnitelmasta

 

331

Kaj/8

Maankäyttösopimus Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Ruskeasuon erityisasumisen tonttia 720/23 koskevasta asemakaavanmuutosehdotuksesta (nro 11884)

 

332

Kaj/9

Maankäyttösopimus RMS Invest Oy:n kanssa Lauttasaaren tonttia 31134/2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12021)

 

333

Kaj/10

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12:n ja Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa Lauttasaaren korttelin 31134 tontteja 7 ja 8 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12022)

 

334

Kaj/11

Katajanokan satamaterminaalirakennuksen ja alueen hallinnon siirto Helsingin Satamalta kiinteistölautakunnalle

 

335

Kaj/12

Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 (Varissaari) sijaitsevien rakennusten siirto kiinteistölautakunnan omistajahallinnasta Helsingin sataman omistajahallintaan

 

336

Kaj/13

21.3.2011 pöydälle pantu asia

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen

 

337

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

310 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Hakolan (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

311 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

312 §

ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2011 - 2012

 

Khs 2011-633

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa elinkeinoneuvottelukunnan kuluvalle toimikaudelle nimeten neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupun­ginjohtaja Jussi Pajusen sekä jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä apulaiskaupunginjohtajat. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin seudun kauppakamaria nimeämään neuvottelukuntaan kuusi ja Helsingin Yrittäjät ry:tä neljä jäsentä.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston päälliköt, opetustoimen johtajan ja rahoitusjohtajan sekä elinkeinojohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelua edelleen huolehtimaan toimielimen asioiden valmistelusta sekä sihteerintehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin yrittäjät ry:lle, neuvottelukuntaan nimetyille, hallintokeskukselle, taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, kehityspäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

313 §

VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2011-617

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2010

tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 645 352 876,54 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

-                                       Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 199 963 057,48 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 16 995 154,31 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 687 607,23 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 740 733,53 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       MetropoliLab -liikelaitoksen tilikauden 1.1. – 31.5.2010 alijäämä –261 264,84 ehdotetaan siirrettäväksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

-                                       Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 441 464,16 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 27 345,66 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Asuntolainarahaston ylijäämä, 204 940,76 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 3 473 749,51 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä, 441 633,11 euroa, vakuutusrahaston alijäämä, –441 567,11 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, –4 364 869,31 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

-                                       Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti-alueen omaisuuden myyntituloja vastaava määrä, 17 950 000 euroa.

 

-                                        Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 17 163 610,91 euroa.

 

-                                       Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 125 143,00 euroa.

 

-                                       Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 8 454 982,22 euroa.

 

-                                       Investointivarauksista tuloutetaan vesilaitosliiketoimintojen myynnin yhteydessä kaupungin taseeseen jäänyt Helsingin Veden investointivaraus 29 697 322,80 euroa.

 

-                                       Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

-                                       Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 472 048 137,41 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 200 000 000 euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja jo käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 5,0 milj. euroa.

 

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä on tullut ilmi, että kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, HKL-liikelaitoksen ja MetropoliLabin peruspää-omien tuottotavoitteet, eivät toteudu. Nämä toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen kaupunginvaltuuston päätettäviksi. Kaupunginhallitus esittää omalta osaltaan HKL-liikelaitoksen ja MetropoliLabin peruspääomien tuottojen poikkeamien hyväksymistä.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

314 §

DEMOKRATIA-RYHMÄN ASETTAMINEN

 

Khs 2011-642

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

315 §

14.3.2011 pöydälle pantu asia

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2012-2014 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2011-410

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2012–2014 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2012 valmistelutilanne tuodaan Khn käsittelyyn elokuussa. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2011 sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa. 

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

                     

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että talousarvion 2012 valmistelutilanne tuodaan Khn käsittelyyn elokuussa. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2011 sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa. 

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstin alaotsikon ” Kaupungin talouden tasapaino” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupungin talouden tasapaino

 

Helsingin toimintamenojen kasvu (ilman liiketoimintaa tarkasteltuna) oli vuonna 2010 tilinpäätöksen mukaan 3,8 %, kun se edellisvuonna oli 6,5 %. Toimintamenojen kasvuvauhti on alentunut edellisestä vuodesta, mutta vuosien 2009 – 2010 keskimääräinen noin viiden prosentin toimintamenojen kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin samaan aikaan toteutunut vajaan kahden prosentin vuotuinen verotulojen kasvu.

 

Vielä esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstin alaotsikon ”Raami 2012” kolmas, neljäs ja viides kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

 

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami on laadittu siten, että tilinpäätökseen 2010 nähden toimintamenot kasvavat 4,5 %.

 

Vuoden 2011 talousarvioon nähden kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa +3,4 %. Kaupunkitasolla raamiin sisältyy 0,3 %:n tuottavuusoletus. Toimintamenojen nettokasvu (toimintakatteen muutos) on vuoden 2012 raamiehdotuksessa +2,1 %. Pääosalla hallintokuntia raamin mukaiset toimintamenot kasvavat 1,2 % talousarvioon 2011 nähden. Määrärahaa on raamissa kohdennettu HSL:n maksuosuuteen, sosiaalitoimeen ja opetustoimeen em. kokonaiskasvuprosenttia enemmän.

 

Palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin on vuoden 2012 raamissa varauduttu keskitetysti siten, että Khn käyttövaroihin varataan vähintään opetus-, terveys- ja sosiaalitoimen työehtosopimusten mukaiset palkankorotusvarat.

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstin alaotsikon ”Talousarvioehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaa” kolmas, neljäs ja viides kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Talousarvion 2012 valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2011 sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa.

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa kaupunginhallitus tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotusten valmistelun perusteita ja raamia.

 

Henkilöstötoimikunta on antanut 14.3.2011 laatimisohjeista lausunnon, joka on jaettu kaupunginhallitukselle.

 

Vielä esittelijä muutti esityslistan liitteenä 1 olevaa ”Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä talous- ja suunnitelmaehdotuksen 2012–2014 laatimisohjeita” liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Kokouksessa muutettu liite (Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet)

 

Liite 3

Liite 3

 

 

316 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          22.3.2011

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

317 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

318 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (MYLLYPURON VOIMALAITOS)

 

Khs 2011-239

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin Energian Myllypuron voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/745/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 15.3.2011 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Alueella on voimassa 7.8.2009 vahvistettu asemakaava 11810. Asemakaava on laadittu aiemman Myllypuron voimalaitoskorttelin alueelle. Asemakaava mahdollistaa asuinrakentamisen entisen voimalaitosrakennuksen pohjoispuolelle muodostuviin kortteleihin. Nykyisten kortteleiden 47305 ja 47306 alueella sijaitsevien polttoöljysäiliöiden purkaminen ja polttoainevaraston siirtäminen toiseen paikaan on edellytys asemakaavan toteuttamiselle kortteleissa 47300, 47305 ja 47306.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lupahakemuksessa esitetyt toimet ovat alueen uuden maankäytön kannalta edullisia ja polttoainevaraston sijainnin suhteen myös välttämättömiä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lähiympäristön nykyisen ja tulevan asutuksen kannalta on tärkeää huolehtia jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa laitoksen ja polttoainevaraston riittävästä turvallisuudesta. Muutokset tulee toteuttaa sellaisina, että asemakaava voidaan toteuttaa. Laitteistojen suunnittelussa ja valinnassa tulee tarvittaessa kiinnittää huomiota myös meluntorjuntaan. Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava riittävästä yhteistyöstä Helsingin Energian, ympäristölupa- ja valvontaviranomaisten, Tukesin (entinen Turvatekniikan keskus, 9.2.2011 alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) sekä Helsingin kaupungin hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken.

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energialle Myllypuron lämpökeskuksen toiminnan muuttamiselle. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta päätöksen toimeenpanosta muutoksenhausta huolimatta.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

319 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

22.3.2011

yleisten töiden lautakunta

22.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

320 §

21.3.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDOSSA KÄYTETTYJEN TUOTTAVUUSMITTARIEN TOIMIVUUS

 

Khs 2010-2119

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

321 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

22.3.2011

terveyslautakunta

22.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

322 §

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

 

Khs 2011-603

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2010.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjonen Tiina, työterveysjohtaja, puhelin 310 54081

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

323 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

17.3.2011

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

22.3.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

22.3.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

1.2. ja 1.3.2011

taidemuseon johtokunta

22.3.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

324 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA HELSINGIN MAANALAINEN YLEISKAAVA -ASIASSA (NRO 11830/1 JA 11830/2)

 

Khs 2009-237

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.

 

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 (284 §) hyväksynyt Helsingin maanalaisen yleiskaavan kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 4.12.2008 päivät­tyjen ja 17.12.2009 muutettujen piirustusten nro 11830/1 ja 11830/2 mukaisena.

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 

 

Valitus                               Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on vaatinut Helsingin hallinto-oi­keutta kumoamaan maanalaisessa yleis­kaavassa Haltiavuoren alle esitetyn vedenpuhdistamovarauksen (suunniteltu maanalainen tila) riittämättömien selvitysten ja vaikutusar­viointien, yleiskaavan sisältövaatimusten sekä Helsingin yleiskaava 2002 -vastaisuuden vuoksi.

 

Valituksen keskeiset perustelut

 

1                    Valituksen mukaan maanalaista yleiskaavaa ja Keskuspuiston asema­kaavaa tehtäessä ei ole riittävässä määrin selvitetty vedenpuhdistamon rakentamisen mahdollisia vaikutuksia vedenpuhdistamon yläpuolella sijaitseviin, Helsingin oloissa erityisen arvokkaisiin korpi- ja lehtoaluei­siin. Vedenpuhdistamon kaavavaraukseen (suunniteltu maanalainen tila) ei liity lainkaan varsinaista rakentamis- tai suun­nittelumääräystä. Maanalaista yleiskaavaa tai Keskus­puiston pohjoisosan asemakaavaa tehtäessä ei ole esitetty sitä, miten muun muassa ilmanvaihtokuilut ja mahdolliset poistumistiet aiotaan sijoittaa. Valituksen mukaan tarkem­paa kallioperäselvitystä ja muuta vaikutusarviota ei voi jättää tulevaan maanalaiseen asemakaavavaiheeseen. Myös­kään vedenpuhdistuslai­toksen kustannuksia ei ole kunnolla selvitetty.

 

2                    Vedenpuhdistamon varaus on monelta osin myös yleiskaa­van sisältö­vaatimusten vastainen. Varaukselle ei ole selvitetty vaihtoehtoja, eikä sen taloudellista toteutuskelpoisuutta ole arvioitu. Kaavaa laadittaessa ei ole riittävästi otettu huomioon hankkeen taloudellisuutta. Sama kos­kee vesihuollon tarkoituksenmukaista järjestämistä ympäristön, luon­nonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Mikäli hanke saat­taa aiheuttaa vaikutuksia Keskuspuiston pohjoisosan arvokkaille luon­tokohteille, sen ei voida katsoa riittävästi vaalivan luonnonarvoja.

 

3                    Vedenpuhdistuslaitoksen va­raus ei sisälly Helsingin yleiskaava 2002:een (jatkossa Yleiskaava 2002). Maanalaisella rakentami­sella on vaikutuksia Keskuspuiston pohjoisosan maanpäälliseen luon­toon ja maisemaan ja mahdollisia vaikutuksia voi olla myös maanpääl­liseen vesitalouteen. Yhdistys katsoo, että maanalainen yleiskaava on ristiriidassa Yleiskaava 2002:ssa osoitetun Keskuspuiston pohjois­osan maankäytön kanssa ja Helsingin Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavan kanssa.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston 8.12.2010 päätök­sen perusteluihin ja toteaa, että valitus tulisi hylätä ja jättää osin tut­kimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusosoitus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätök­sestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 17.12.2010. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle 17.1.2011. Valitus on siten tehty määräajassa ja oi­kealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa valitusoikeus.

 

Kaupunginhallitus toteaa valituksen perusteluista seuraavaa:

 

1. Selvitysten ja vaikutusarviointien riittävyys

 

Maanalaista yleiskaavaa laadittaessa on riittävästi selvitetty kaavan vaikutukset MRL 9 §:n ja maankäyttö ja rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

 

Selvitykset maanalaisessa yleiskaavassa

 

Yleiskaavan luonteen mukaisesti maanalainen yleiskaava varaa näkö­piirissä olevien tarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisia maanalaisia resursseja vastaisuuden varalle. Kyseessä oleva kaaviomainen maan­alainen tilavaraus liittyy veden puhdistamisen tuleviin tarpeisiin. Vasta mahdol­linen tuleva hanke varauksen kohdalla käynnistää prosessin, jossa on mahdollista arvioida vaikutukset realistisesti. 

 

Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan uusien suurien ja merkittävien kalliotilojen sijaintia, tilavarauksia ja yhteensovittamista. Li­säksi maanalaisella yleiskaavalla turvataan jo rakennettujen tilojen py­syvyys ja toiminta pitkällä aikavälillä. Vedenpuhdistuslaitoksen alue­varaus sijaitsee Haltiavuorella, jonka läheisyydessä ovat kaikki pää­kaupungin vedenpuhdistukseen liittyvät tärkeimmät puhtaan veden tuotantoon liittyvät järjestelmät. Uuden laitoksen tulee sijaita HSY Ve­den nykyisten toimintojen lähellä ja pitkällä aikavälillä on yhteis­kunnan toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa uusi laitos.

 

Maanalaisen yleiskaavan valmistelua varten on arvioitu maanalaiseen ra­kentamiseen soveltuvat kallioalueet myös maankäytön suunnittelun kannalta. Maanalaisessa yleiskaavassa varataan kallioresurssialueet ja ohjataan maanalaista rakentamista määräyksin muun muassa seuraavasti:

 

"Tilojen soveltuvuus kallioresurssialueelle ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys-, työpaikka- ja asuntoalueiden alle suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota maanpäällisen maankäytön häiriöherkkyyteen sekä kulku- ja pintayh­­te­yksien sijoittamiseen."

 

Maanalaisessa yleiskaavassa on kartoitettu laajat kallioresurssit, joita on varsinkin Keskuspuistossa ja Viikki–Kivikon viheraluekokonaisuu­del­la. Käytön aikaiset vaikutukset muodostuvat pääasiassa tilojen suu­au­koista ja muista maan päälle ulottuvista yhteyksistä. Virkistys- ja suojelualueilla yhteydet maan pintaan sovitetaan alueelle luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen.  

 

Keskuspuistossa tilavaraus sijoittuu yleiskaavassa alueelle, josta to­de­taan, että kallioalueen soveltuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi on otettu huomioon alueen luonnonsuojelukysymyksiä Helsingin kau­pungin ympäristökeskuksen tietoihin perustuen sekä pohjaveden muo­dostumisalueita. Kallioalueiden soveltuvuusselvityksen (Kallioresurssi­alueiden inventointi, geologiset piirteet, maanpäällinen käyttö ja suoje­luarvo, Ksv 1/2008) liitteenä on Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 24.8.2006). Suunnitteluperiaatteiden mukaan Keskuspuiston alla sijaitsevia kallioresursseja voidaan käyttää, jos siitä ei aiheudu haittaa virkistyskäytölle eikä luonto- ja maisema-ar­voille. Keskuspuiston alueelle ei sijoiteta uusia maanpäällisiä moottori­ajoneuvoliikenteen väyliä.

 

Vaikutukset luontoon ja virkistysalueisiin on arvioitu. Vaikutusten arvioinnin mukaan rakentaminen voi vaikuttaa kallioperän ja maakerrosten pohjaveden korkeustasoon ja virtaukseen. Erilliseen myöhemmin laadittavaan vedenpuhdistuslaitoksen maanalaiseen ase­makaavaan onkin tehtävä erittäin tiukat vaatimukset myös työnaikaisesta vesitiiviydestä.  

 

Koko maanalaista kaava-aluetta koskee seuraava määräys: "Maanalai­sia tiloja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös maan­alaisten ja maanpäällisten toimintojen yhteensovittamiseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pintaan tulevien rakenteiden, muun muassa uloskäytävien, ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien ja savunpois­ton suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon ympäris­tönäkökohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupunkikuva ja tilaan so­peuttaminen."

 

Selvitykset Keskuspuiston asemakaavassa

 

Valituksessa viitataan myös Keskuspuiston asemakaavaan nro 11905 (kaupunginvaltuusto 16.6.2010), jota koskevasta valituksesta kaupunki on antanut hallinto-oikeudelle lausunnon 29.10.2010.

 

Keskuspuiston asemakaavassa maanalaisen yleis­kaavan kallioiset alueet on yhteensovitettu asemakaavatason maankäytön suunnittelun kanssa. Puistolle on laadittu maan pinta-alueen kaava ja myöhemmin laaditaan maanalainen asemakaava vedenpuhdistuslaitokselle. Jo tässä vaiheessa otetaan tiukoilla määräyksillä kantaa maanalaiseen asema­kaavaan ajoyhteyksien ja muiden osalta etenkin suojelunäkökulmas­ta.

 

Luontoarvojen huomioon ottaminen

 

Keskuspuiston pohjoisosassa, Haltialan metsäalueella sijaitseva Hal­tialan pohjoinen lehtoalue on osoitettu asemakaavassa MRL 41.2 §:n mukaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi tarkoitetuksi alueeksi Helsingin ympäristölautakunnan luonnonsuojeluohjelmasta vuonna 2008 tekemän päätöksen perusteella. Luonnonsuojelualueen varaus on osittain samalla kohdalla maan päällä kuin maanalainen varaus ve­denpuhdistuslaitokselle. Ympäristökeskuksen laatiman luonnonsuoje­lu­ohjelman yksi suojelubiologinen tavoite on, että merkittävä osa oh­jel­massa rauhoitettavaksi ehdotetuista kohteista tukee jo olemassa olevia Helsingin luonnon suuria ydinalueita. Haltialan–Vantaanjoen alue on yksi tällaisista ydinalueista. Tavoitteena on myös luoda Pitkä­kosken rinnelehdon ja Haltialan aarnialueen väliin mahdollisimman luonnontilaisen kaltainen metsäalue ennallistamistoimien avulla. Mai­nittua aluetta koskevaa luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä ei ole vielä kuitenkaan tehty.

 

Maanalaisen vedenpuhdistamon yläpuolella sijaitsevan suojeltavaksi tarkoitetun Haltialan pohjoisen lehtoalueen suojelun tarkoituksena on turvata rikkaan lehtokasvillisuuden ja monipuolisen metsäeliöstön säi­lyminen alueella. Kymmenien metrien syvyydessä olevat geologiset arvot eivät ole mainittuna suojelualueen rauhoituksen perusteissa. Koska vedenpuhdistuslaitoksen toiminnan luonteen vuoksi laitos rakenne­taan vesitiiviiksi, ei maan pinnalla olevan lehdon vesitasapaino muutu. 

 

Laitos toteutetaan kokonaan vesitiiviinä rakenteena syvälle kallion si­sään, minkä vuoksi myöskään yläpuoliset maaperäolosuhteet, muun muassa mahdolliset savikerrokset, eivät vaikuta luontoalueiden vesitalouteen. Rakentamisen aikaiset mahdolliset haitalliset vaikutukset estetään maanalaiseen asemakaavaan otettavilla määräyksillä rakennus- ja louhintalupavaiheesta sekä työnaikaisista va­rotoimista.

 

Asemakaavassa nro 11905 annetaan tiukat määräykset vedenpuhdis­tuslaitoksen maanpäällisen osan käytöstä. Asemakaavassa on mää­rätty (merkintä ma-vesi/k), että laitoksen katon yläpuolella tulee olla kalliota vähintään 10 metriä. Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa luonto­alu­een vesitasapainolle. Kaavamerkintä määrää myös siitä, että Kes­kus­puistoon ei saa sijoittaa uusia maanpäällisiä ajoyhteyksiä. Veden­puh­distuslaitoksen ajoyhteydet tulee rakentaa kaava-alueella kalliotun­ne­lina Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen tontilta. Lisäksi laitos ja siihen liittyvät ilmanvaihtokuilut ja poistumistiet tulee suunnitella ja to­teut­taa siten, ettei niistä aiheudu haittaa Keskuspuiston virkistyskäy­töl­le, maisemalle ja luontoarvoille. Alue tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa puistoalueen luonnonsuojeluarvoja ja maisemallisia arvoja vas­taa­vaan tilaan. Kaavamääräyksissä todetaan lisäksi, että toteuttaminen vaatii erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen asemakaavan.

 

Erillisessä maanalaisessa asemakaavaprosessissa selvitetään aika­naan alueen kallion laatu, laaditaan asemakaavatason han­kesuun­ni­telma kustannusarviointeineen sekä riskiarvioinnit ja kattavat ympäristön vaikutusarvioinnit päätöksen tekoa varten. Kiinteistöviraston geoteknisen osaston laatima Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ra­ken­nettavuusselvitys vuodelta 2006 on riittävä tilavarauksen tekemi­seksi maanalaiseen yleiskaavaan.

 

Asemakaavaehdotuksesta nro 11905 on saatu Helsingin ympäristö­keskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnot. Helsingin ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että kaava sovittaa yhteen maanalaiset hankkeet maisema- ja virkistysarvojen kanssa. Myös alueen luontoarvot on riittävästi otettu huomioon. Helsin­gin ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus eivät ole myös­kään maanalaista yleiskaavaa koskevissa lausunnoissaan huomautta­neet valituksessa esitetyistä seikoista.

 

Helsingin Vesi (nykyisin HSY:n vesihuolto) on ilmoittanut asemakaavaehdo­tusta koskevassa lausunnossaan, että asemakaavassa esitetyt rajoi­tukset laitoksen toteutukselle voidaan lähtökohtaisesti ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Asemakaavaselostuksessa on arvi­oi­tu, että lehtomaisen kasvillisuuden säilymisen edellytyksenä oleva luon­toalueen vesitasapaino on mahdollista säilyttää maanalaisesta ra­kentamisesta huolimatta.

 

Helsingin Vedeltä saadun tiedon mukaan veden­puhdistuslaitoshanke ajoittuu 2030-luvulle. Hankkeen toteutuksen tul­lessa ajankohtaiseksi siitä laaditaan kalliotekniset, rakennetekni­set, arkkitehti-, liikenne-, talotekniikka-, palo- ja pelastusturvallisuus­suun­nitelmat, ympäristöselvitykset ja kustannusarvio sekä tehdään tut­ki­muk­set kallionpinnan tasosta ja laaduista ynnä muut vaikutusarvioinnit ja ris­kinarviot selvitetään kattavasti asemakaavatarkkuuden edellyttämässä laajuudessa. Hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään tarvittavat ilman­vaihtokuilujen ja poistumisteiden paikat muun muassa talotekniikan suunnitelmien sekä palo- ja pelastusturvalli­suustarkastelujen avulla. Kallioperäselvitykset ja muut vaikutusarvioinnit teh­dään hankesuunnitelmaan. Todennäköistä on, että hankkeen tullessa ajankohtaiseksi tutkitaan myös muita vaihtoehtoja.

 

Ympäristövaikutusten arviointitarve tulee selvitettäväksi myöhemmin laadittavan maanalaisen asemakaavan yhteydessä.

 

Vaihtoehtojen selvittäminen ja taloudellisuuden arviointi

 

Pitkäkosken alue on pääkaupunkiseudun vesihuollon infrastruktuurin kannalta tärkeä ja keskeinen alue. On perusteltua varata sieltä kalliore­sursseja mahdollista vedenpuhdistuslaitosta varten. Hankkeen tullessa ajankohtaiseksi on todennäköistä, että laitokselle tutkitaan myös vaih­toehtoisia paikkoja Pitkäkosken läheisyydestä.

 

Keskuspuiston alle suunniteltu vedenpuhdistuslaitos toteutuu HSY Ve­deltä saatujen tietojen mukaan viimeistään 2030-luvulla. Laitos korvaisi Pitkäkosken vedenpuhdistamon. Tulevien laitoksen raakavedensaanti­järjestelyjen kannalta on keskeistä, että se tulee sijaitsemaan olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä. Laitoksen suunnittelu tullee ajankoh­taiseksi vasta vuoden 2020 jälkeen. Erillisen maanalaisen ase­ma­kaavan yhteydessä tehdään tarkat suunnitelmat, vaikutusar­vioinnit ja lasketaan kustannukset. Maanalaisen asemakaavan jälkeen toteuttamissuunnittelun yhteydessä kaikki tutkitaan vielä tätäkin tarkemmin.

 

2. Yleiskaavan sisältövaatimukset

 

Yleiskaava täyttää MRL 39 §:ssä kaavalle asetetut sisältövaatimukset. MRL 39.2 §:n mukaisesti yleiskaavaa laadittaessa huomioon otettavat seikat on selvitetty ja otettu huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

 

Maanalainen yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma. Maanalaisessa yleiskaavassa varataan kallioresurssialueet ja ohjataan maanalaista rakentamista määräyksin muun muassa seuraavasti:

 

Tilavaraus on kaavakartassa esitetty sinisellä värillä, joka tarkoittaa:

 

"Suunnitellut maanalaiset tilat

 

MAANALAINEN TILA

Alue osoittaa ohjeellisen tilantarpeen pysäköintiin, yhdys­kuntatekniseen huoltoon ja varastointiin. Tiloja voidaan käyttää myös julkisten tai yksityisten palvelujen, tuotannon ja hallinnon tarpeisiin. Tiloja saadaan käyttää väestön­suo­jana."

 

Maanalaisen yleiskaavan kartassa ja määräyksissä ei ole osoitettu Keskuspuistossa olevaa aluetta nimenomaan vedenpuhdistuslai­tos­hankkeelle, mutta se on eräs mahdollinen hanke, jota tutkitaan myöhemmin. Kaavaselostuksessa (sivu 19) on mainittu, että Keskus­puis­tosta on esitetty aluevaraus uutta vedenpuhdistuslaitosta varten.

 

Maanalaisen yleiskaavan valmistelua varten on arvioitu maanalaiseen rakentamiseen soveltuvat kallioalueet myös maankäytön suunnittelun kannalta. Tilojen soveltuvuus kallioresurssialueelle tutkitaan tarkemmin maanalaisen asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys-, työpaikka- ja asuntoalueiden alle suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota maanpäällisen maankäytön häiriöherkkyyteen sekä kulku- ja pintayh­te­yksien sijoittamiseen.

 

Maanalaisessa yleiskaavassa on kartoitettu laajat kallioresurssit, joita on varsinkin Keskuspuistossa ja Viikki–Kivikon viheraluekokonaisuu­della. Käytön aikaiset vaikutukset muodostuvat pääasiassa tilojen suu­aukoista ja muista maan päälle ulottuvista yhteyksistä. Virkistys- ja suojelualueilla yhteydet maan pintaan sovitetaan alueelle luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen.  

 

Keskuspuistossa tilavaraus sijoittuu maanalaisessa yleiskaavassa alu­eelle, josta todetaan, että kallioalueen soveltuvuus maanalaiseen ra­ken­tamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Vedenpuhdistuslaitoshankkeen tullessa ajankohtaiseksi vuoden 2020 jälkeen Keskuspuiston pohjoisosalle laaditaan erillinen maanalainen asemakaava ja tuolloin arvioidaan hankkeen vaikutuksia.

 

Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavassa nro 11905 alue on varattu Yleiskaava 2002:n mukaisesti virkistys- ja suojelualueiksi sekä annettu määräykset, jotka koskevat maanpäällistä osaa.

 

Pitkäkoskenlehdon luonnonsuojelualue, joka sijaitsee maanalaisen ve­denpuhdistuslaitoksen varauksen pohjoispuolella Vantaanjoen var­res­sa, on osoitettu asemakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL).  Myöhemmin toteutettava maanalainen hanke tulee toteuttaa siten, ettei se heikennä alueen luontoarvoja.

 

3. Yleiskaava 2002:n ja asemakaavan nro 11905 määräykset

 

MRL 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutetta­essa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan, ai­kaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä.

 

Maanalaisen yleiskaavan kaavamääräyksissä on todettu: ”Maan­alainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n ratkaisuja, vaan täydentää niitä määrittelemällä ja täsmentä­mällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.”

 

MRL ei edellytä, että yleiskaava olisi edellisen yleiskaavan tai alueelle aiemmin hyväksytyn asemakaavan mukainen. Maanalainen yleiskaava ei kuitenkaan ole ristiriidassa Yleiskaava 2002:n eikä Kes­kuspuiston pohjoisosan asemakaavan kanssa.

 

Yleiskaava 2002:n kaavakartassa Keskuspuiston alue on osoitettu ra­jauksella (Keskuspuiston alue). Erityisesti Keskuspuistoa koskevia kaa­vamääräyksiä kartassa ei ole. Keskuspuiston pohjoisosaa koske­van asemakaavan nro 11905 alue on Yleiskaava 2002:n kaavakartassa osoitettu pääosin virkistysalueeksi. Maisema- ja luontoalueita kehite­tään koko kaupungin kannalta merkittävinä virkistys- ja luontoalueina. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Keskuspuiston pohjoisosaan, Vantaanjoen rantaan Pit­käkoskelle on Yleiskaava 2002:ssa osoitettu myös luonnonsuojelualue (SL).

 

Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarve on tullut tietoon Yleiskaava 2002:n jälkeen maanalaisen yleiskaavan valmistelutyön yhteydessä. Hankkeen tullessa ajankohtaiseksi siitä tehdään suunnitelmat, jotka kä­sittävät muun muassa talotekniikan sekä palo- ja pelastusturvallisuuden, joiden perusteella määritellään ilmanvaihto-, poistumis- ja pelastustiet. Vesi­talouteen liittyvät kysymykset selvitetään asemakaavatason suunnitte­lun yhteydessä.

 

Keskuspuiston pohjoisosa on asemakaavassa nro 11905 varattu Yleis­kaava 2002:n mukaisesti virkistys- ja suojelualueiksi. Kaavassa on an­nettu määräykset, jotka koskevat maanpäällistä osaa.

 

Asemakaavassa annetaan tiukat määräykset vedenpuhdistuslaitokselle varatun maanalaisen tilan maanpäällisen osan käytöstä. Pitkäkosken luonnonsuojelualue on osoitettu asemakaavassa (SL), kuten myös Haltialanlehdon suojeltavaksi tarkoitettu alue (SL-2). Asemakaa­vassa osoitetut maanalaiset hankkeet eivät heikennä edellä mainittujen alueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvoja. Asemakaavan tavoit­tee­na on ollut turvata tärkeät seudulliset virkistysyhteydet ja virkistys­alue sekä sovit­taa yhteen maanalaiset hankkeet ja virkistyskäyttö siten, että maan­alaiset hankkeet toteutetaan virkistyskäytön, maise­man ja luonnon eh­doilla. Asemakaava määrää, että maanalaisen vedenpuhdistuslaitok­sen to­teuttaminen vaatii erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen ase­makaavan.

 

Haltialanlehdon osoittaminen Keskuspuiston pohjoisosan kaavassa luonnonsuojelualueeksi tukee osaltaan tavoitetta säilyttää Keskus­puis­ton luonto-, virkistys- ja mai­sema-arvot, vaikka luonnonsuojelualu­eeksi tarkoitetun alueen alla on varaus maanalaista vedenpuhdistamoa varten. Asemakaavassa maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen raken­ta­miselle on annettu tiukat määräykset, joiden on arvioitu turvaavan Haltialan metsäalueen luon­nonsuojeluarvot sekä virkistys- ja maisema-arvot.

 

Yhteenveto                       Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perus­teella yleiskaavapäätös tulisi kumota. Tarkoituksenmukaisuuskysymyk­sistä tehdyt vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Kaava täyttää MRL:n sisältövaatimukset ja menettelysäännökset. Kaava perustuu MRL:ssa edellytettyihin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Lausunnon liitteet           Lausunnon liitteenä ovat hallinto-oikeuden pyytämät maanalaista yleiskaa­vaa koskevat asiakirjat sekä valituksessa myös mainitun Kes­kus­puiston pohjoisosan asemakaavan selostus ja asemakaavaehdo­tuk­sesta saadut, vastineessa mainitut lausunnot.

 

Yleiskaavan selostuksen liite 1 f on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 § 8 ja 10 kohtien nojalla. Liite ei kaupungin näkemyksen mukaan sisällä tämän valituksen ratkaisemisen kannalta merkittäviä tietoja, joten sitä ei ole sisällytetty liitteeseen. Liite toimitetaan hallinto-oikeuden pyynnöstä erikseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

325 §

HAAGAN KORTTELEIDEN 29061 - 29063 JA 29065 - 29069 SEKÄ TONTTIEN 29071/1 JA 3, 29072/1 JA 29073/2, 5 - 8 JA 11 (NS. KULTAREUNA-ALUE VIHDINTIEN LÄNSIPUOLELLA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12033)

 

Khs 2011-270

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan (Haaga) kortteleiden nro 29061–29063 ja 29065–29069 sekä korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5–8 ja 11 rakennuskieltoaikaa 25.4.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voi­maan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

326 §

MALMIN LENTOKENTÄN JA ERÄIDEN SEN YMPÄRISTÖN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12036)

 

Khs 2011-394

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosaston piirustuksesta nro 12036/10.2.2011 ilmenevien 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) eräiden alueiden rakennuskiel­toaikaa 23.4.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voi­maan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

327 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TILAKESKUKSEN ERÄIDEN RAKENNUSTEN SAATTAMINEN ASUKKAIDEN TAI YHTEISÖJEN KÄYTTÖÖN VAIHTOEHTONA PURKAMISELLE

 

Khs 2010-1052

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

328 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: PERUSKORJAUKSEN JÄLKEISEN VUOKRAN KOHTUULLISTAMISEN MAHDOLLISUUDET

 

Khs 2010-753

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 7.4.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Yrjö Hakaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

329 §

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: KONALASSA SIJAITSEVAN KAUPPAKESKUKSEN JALANKULKU- JA PYÖRÄILY-YHTEYKSIEN PARANTAMINEN

 

Khs 2010-754

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 7.4.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

330 §

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN JOSTAKIN KANTAKAUPUNGIN PYÖRÄTIESUUNNITELMASTA

 

Khs 2010-1658

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

331 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA RUSKEASUON ERITYISASUMISEN TONTTIA 720/23 KOSKEVASTA ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11884)

 

Khs 2011-440

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 720 tontin nro 23 omistajan Helsingin seurakuntayhtymän kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola ja Rissanen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

332 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS RMS INVEST OY:N KANSSA LAUTTASAAREN TONTTIA 31134/2 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12021)

 

Khs 2011-439

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 omistajan RMS Invest Oy:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

333 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖ OY VATTUNIEMENKATU 12:N JA KIINTEISTÖ OY NAHKAHOUSUNTIE 3:N KANSSA LAUTTASAAREN KORTTELIN 31134 TONTTEJA 7 JA 8 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12022)

 

Khs 2011-438

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 7 omistajan Kiinteistö Oy Vattuniementie 12:n ja tontin nro 8 omistajan Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa liitteen 4 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

334 §

KATAJANOKAN SATAMATERMINAALIRAKENNUKSEN JA ALUEEN HALLINNON SIIRTO HELSINGIN SATAMALTA KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2010-1155

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

335 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LÄNSISALMEN KYLÄN TILALLA ROSENHOLM RN:O 7:24 (VARISSAARI) SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN SIIRTO KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN OMISTAJAHALLINNASTA HELSINGIN SATAMAN OMISTAJAHALLINTAAN

 

Khs 2010-592

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

336 §

21.3.2011 pöydälle pantu asia

ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

Khs 2011-538

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä valmisteluaineiston tiedoksi ja osaltaan oikeuttaa Östersundom-toimikunnan asettamaan luonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.  

 

Pöytäkirjanote Östersundom-toimikunnalle, Vantaan kaupunginhallitukselle, Sipoon kunnanhallitukselle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Jäsen Ylikahri teki jäsen Moision kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 

1) Pohjoisen omakotialueita pienennetään olennaisesti tai ne poistetaan tässä vaiheessa kokonaan

 

2) Ekokäytävää Mustavuoresta Sipoonkorpeen levennetään

 

3) Natura-alueista, joista on jätetty suojavyöhyke pois, tehdään Natura-arviointi ennen rakentamispäätöstä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ylikahrin vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Moisio, Andersson ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

337 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

23.3.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.3.2011

kiinteistölautakunta

22.3.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.3.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

Ville Ylikahri                                           Juha Hakola

                                           

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa   5.4.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 310, 313-324, 327-330 ja 334-337 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 311 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

(Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 325-326 §:t

 

Valitusoikeus

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköposti:                      helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         310, 313-324, 327-330 och 334-337 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   311 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


(Förvaltningsbesvär, utfärdande och förlängning av byggförbud)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

325-326          § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

Ändring i ett beslut som gäller utfärdande och förlängning av byggförbud får genom besvär sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.