Kokousaika

14.3.2011 kello 16.00 – 17.12

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kontio, Timo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 286-288 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 271-288 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 286-288 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (osa 271 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


264-265,


266-267,


271-276, 278, 

 Sauri

 

 

277,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


279-281, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
268,


282-284, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
269,


285, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
270,


286-288, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

264

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

265

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

266

Kj/1

Ylitysoikeus vuoden 2011 talousarvioon

 

267

Kj/2

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2011 talousarvion arvopapereiden hankintaan tarkoitettuihin määrärahoihin Finlandia-talon korvaavien väestönsuojapaikkojen lunastamista varten

 

268

Stj/3

Sosiaalitoimen johtosäännön muuttaminen

 

269

Sj/4

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

 

270

Kaj/5

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 (Mikkolantien tontit) sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11886)

 

271

Kj/3

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet

 

272

Kj/4

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

273

Kj/5

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

274

Kj/6

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

275

Kj/7

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

276

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

277

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

278

Kj/10

Kaupunginorkesterin konserttimatkat

 

279

Ryj/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Iso-Huopalahden kaatopaikka)

 

280

Ryj/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Liikenneviraston ja VR-Yhtymä Oy:n lupahakemuksesta (Pasilan kaatopaikka)

 

281

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

282

Stj/1

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi: Lastenneuvolatoiminta

 

283

Stj/2

7.3.2011 pöydälle pantu asia

Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

284

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

285

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

286

Kaj/1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Koirasaarentien jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat

 

287

Kaj/2

Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilan keskustakorttelin toteutuskilpailun arviointi- ja neuvotteluryhmiin

 

288

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

264 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Asko-Seljavaara) ja Pajamäki (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

265 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

266 - 270 §

Kaupunginvaltuuston 30.3.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

266 §

Ylitysoikeus vuoden 2011 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

267 §

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2011 talousarvion arvopapereiden hankintaan tarkoitettuihin määrärahoihin Finlandia-talon korvaavien väestönsuojapaikkojen lunastamista varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

268 §

Sosiaalitoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

269 §

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

270 §

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 (Mikkolantien tontit) sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11886)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

271 §

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2012-2014 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2011-410

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

272 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2011-205

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 11.1.2011, 1005 § mainituilla sekä kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmström Atte, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 25472

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

273 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2011-6

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.12.2010, 1071 § mainituilla sekä kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmström Atte, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 25472

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

274 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2010-2395

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.12.2010, 1070 § mainituilla sekä kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmström Atte, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 25472

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

275 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2011-192

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 11.1.2011, 1002 § mainituilla sekä esittelijän mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmström Atte, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 25472

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

276 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                           7.3.2011

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

278 §

KAUPUNGINORKESTERIN KONSERTTIMATKAT

 

Khs 2011-402

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginorkesterin käytettäväksi 89 860 euroa talousarvion kohdalta 4 19 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi vuonna 2011 maaliskuussa Latviaan ja huhtikuussa Viroon tehtäviä konserttimatkoja varten siten, että kiertueiden nettokustannukset saavat olla talousarvion mukaisesti enintään -90 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelut
-liikelaitokselle (Heljä Huusko) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Niininen Tero, erityissuunnittelija, puhelin 310 25915

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

279 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (ISO-HUOPALAHDEN KAATOPAIKKA)

 

Khs 2011-195

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
seuraavan lausunnon
Helsingin kaupungin rakennusviraston Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/531/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 22.2.2011 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysalue. Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on merkitty lähivirkistysalueeksi ja nykyinen maankäyttö on kaavan mukaista. Alueella ei ole vireillä maankäytön suunnittelua eikä tiedossa ole sellaisen tarvetta.

 

Kaatopaikan kunnostaminen on kannatettavaa. Vaikka kaatopaikan ja läheisen jätevedenpuhdistamon käyttö on lopetettu useita vuosia sitten, näkyy niiden haitallinen vaikutus edelleen vesialueen tilassa. Kaatopaikan kunnostaminen parantaa vesiympäristöä. Kaatopaikkakaasujen käsitteleminen on ilmaston kannalta erittäin kannatettavaa.

 

Alueen kunnostamisen ajoittaminen on ymmärrettävää myös ylijäämämaiden sijoittamisen kannalta. Kaupungissa ei ole keskitettyä sijoitusaluetta heikosti rakentamiseen kelpaaville ylijäämämaille ja pilaantuneille maa-aineksille. Sijoitusalueella toiminta ja haitat pystytään hoitamaan tehokkaasti yhdessä paikassa.

 

Kunnostustyö on toteutettava siten, että kunnostuksen aikaiset päästöt, kuten haju, pöly ja melu, ovat mahdollisimman vähäisiä. Pilaantuneita maa-aineksia ja jätteitä käsiteltäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta niistä ei aiheutuisi lähiympäristön muuta pilaantumista. Lisäksi työstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa alueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

 

Kaatopaikka-alueella välivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset on pidettävä peitettyinä vettä läpäisemättömällä peitteellä koko välivarastoinnin ajan mahdollisen pölyämisen ja haitta-aineita sisältävän suotoveden muodostumisen estämiseksi.

 

Kunnostustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa on varmistettava, että jätettä siirreltäessä ja massoja loppusijoitettaessa erityisesti isolle jätetäyttöalueelle kaatopaikka-alueen stabiliteetti kestää sortumatta kyseiset toimenpiteet.

 

Kunnostustöiden aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa alueen läheisyydessä asuville ja työskenteleville ihmisille. Käytettävät kulkuväylät on suunniteltava huolellisesti.

 

Kunnostettavalla kaatopaikka-alueella on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä ja välivarastoitava maa-aines ja jäte pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myös toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä olevat kulkuväylät on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta ympäristöhaittojen estämiseksi.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

280 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE LIIKENNEVIRASTON JA VR-YHTYMÄ OY:N LUPAHAKEMUKSESTA (PASILAN KAATOPAIKKA)

 

Khs 2011-237

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Liikenneviraston ja VR-Yhtymä Oy:n lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Pasilan kaatopaikan kunnostamisesta antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1327/22.9.2006 lupamääräyksen muuttamista (Dnro ESAVI/687/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskus on 21.2.2011 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Liikenneviraston ja VR-Yhtymä Oy:n hakemuksesta.

 

Kaupunginhallitus viittaa em. lausuntoon ja katsoo, että Kumpulanpuron likaantumisen estämiseksi lupamääräyksiin tulee lisätä vaatimus säilyttää yhteys HSY:n jätevesitunneliin erityis- tai hätätapauksia varten.

 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että lupamääräyksiin tulee liittää veden laadun sekä virtaaman tarkkailuvelvoite Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

Glykolin käyttö jäänestoon on junien huoltoon liittyvää uutta toimintaa, joka tulee ottaa huomioon pinta-, pohja- ja suotovesien tarkkailussa. Kaupunginhallitus katsoo, että myös glykolin ympäristövaikutuksia tulee tutkia vesien tarkkailussa.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Liikenneviraston ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellä esitetyn mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

281 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

10.3.2011

teknisen palvelun lautakunta

10.3.2011

yleisten töiden lautakunta

8.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

282 §

VALTUUTETTU NINA HURUN TOIVOMUSPONSI: LASTENNEUVOLATOIMINTA

 

Khs 2010-2126

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Ninan Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Nina Hurulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

283 §

7.3.2011 pöydälle pantu asia

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2010-1983

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 3 §:n kuulumaan seuraavasti:

 

Vanhusneuvostoon kuuluu 19 jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää:

 

-                                       kahdeksan helsinkiläisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista. Yhden ehdokkaan tulee edustaa maahanmuuttajia.

-                                       viisi kaupungin luottamushenkilöistä, sekä

-                                       kuusi kaupungin niiden virastojen ehdotuksesta, joiden toimialaan vanhuksia koskevat asiat lähinnä kuuluvat.

 

Vanhusneuvostolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita.

 

Jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2011 - 2012 vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Arja Kaistinen (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)

Kari Kotila (Suomen Punainen Risti)

Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

Tuula Öhman (Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry)

Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)

Yrjö Mattila (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja Läheiset ry)

Antti Henriksson (Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö)

Osman Ali Mohammed (Suomen somaliverkosto)

 


kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Terhi Koulumies

Ritva Rautio

Päivikki Ahonen

Jarkko Eskola

Veli-Heikki Klemetti

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

sosiaali- ja lähityön päällikkö Merja Etholén-Rönnberg sosiaalivirastosta
kulttuurituottaja Mauri Lehtovirta kulttuurikeskuksesta
projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta
hoitoketjuylilääkäri Kristina Backlund terveyskeskuksesta
apulaislehtori Kaj Lyytinen suomenkielisestä työväenopistosta
liikuntasuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. toimikaudeksi  Terhi Koulumiehen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2009 - 2010.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vanhusneuvostolle ja Eläkeläisjärjestöt ry:lle (HEJ) jäljennöksin esityslistasta, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, suomenkieliselle työväenopistolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

284 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

8.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

285 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

1.3.2011

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

3.3.2011

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

3.3.2011

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

286 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: KOIRASAARENTIEN JATKOSUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT

 

Khs 2010-581

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.3.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heli Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstin viimeiseksi kappaleeksi esityslistan sivulle 27 lisätään seuraava kappale:

 

Esittelijä yhtyy lausunnossa mainittuun. Lisäksi esittelijä toteaa, että Helsingin hallinto-oikeus on 24.2.2011 hylännyt em. Koirasaarentien asemakaava-asiassa (nro 11820) tehdyt valitukset.

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

287 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KESKI-PASILAN KESKUSTAKORTTELIN TOTEUTUSKILPAILUN ARVIOINTI- JA NEUVOTTELURYHMIIN

 

Khs 2011-183

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Keski-Pasilan keskustakorttelin toteutuskilpailun arviointi- ja neuvotteluryhmiin kaupungin edustajat seuraavasti:

 

Arviointiryhmä:

 

-                                       jäsen, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

-                                       jäsen, virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, kaupunkisuunnitteluvirasto

-                                       jäsen, virastopäällikkö Mikael Nordqvist, kiinteistövirasto
eroonsa asti, sen jälkeen viran uusi haltija

-                                       jäsen, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, talous- ja suunnittelukeskus

 

Neuvotteluryhmä:

 

-                                       jäsen, projektipäällikkö Timo Lepistö, kaupunkisuunnitteluvirasto,

-                                       varajäsen, arkkitehti Dan Mollgren;

 

-                                       jäsen, apulaisosastopäällikkö Jaakko Stauffer, kiinteistövirasto,

-                                       varajäsen, kiinteistölakimies Pasi Lehtiö;

 

-                                       jäsen, projektinjohtaja Niina Puumalainen, talous- ja suunnittelukeskus,
varajäsen projekti-insinööri Ilkka Korpi

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

288 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.3.2011

kiinteistölautakunta

8.3.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

7. – 8.3.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Arto Bryggare                                         Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  22.3.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 264, 266-271, 276-277, 279-282, 284-286 ja 288 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 265 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Veronhuojennusasia)        Pöytäkirjan 272-275 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

 

Sovellettava lainkohta: Laki verotusmenettelystä 88 § 6 mom.

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         264, 266-271, 276-277, 279-282, 284-286 och 288 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   265 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 (Skattelättnad)                   272-275 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas.

 

Tillämpat lagrum: 88 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.