Asia

 

Sivu

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

18.5.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.5. ja 19.5.2011

kiinteistölautakunta

17.5.2011

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

16.5., 19.5. ja 20.5.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024