HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

14 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstikehys: Ehdotukset
e-mail: khs.ehdotukset@hel.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

11.4.2011 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2011 vuosilomien vahvistaminen

3

 

4

Lainan myöntäminen Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:lle perustettavan yhtiön lukuun

5

 

5

Muutokset eduskuntavaalien 2011 vaalilautakuntiin

8

 

6

4.4.2011 pöydälle pantu asia
Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Kööpenhaminassa 11.-13.5.2011

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeen myynti

11

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje vegaaniruokailusta päiväkodeissa

13

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Maa-alueen varaaminen Vision Four Oy:lle Laajasalon Stansvikista melojien tukikohdan suunnittelua varten

16

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Moisio) ja Rädyn (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2011 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2011-632

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2011 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

Pajunen Jussi                                       12. – 13.5.2011

kaupunginjohtaja                                  4.7. – 2.8.2011

                                                                 4. – 5.8.2011

 

Haatainen Tuula                                   4. – 24.7.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          28.7. – 7.8.2011

 

Kokkonen Paula                                   19. – 20.5.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          30.5. – 5.6.2011

                                                                 23.6.2011

                                                                 11. – 24.7.2011

                                                                 (tulee jatkamaan vuosilomaansa

                                                                 vuoden 2012 lomalla

                                                                 25.7. – 7.8.2011)

 

Penttilä Hannu                                      5. – 6.5.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          3.6.2011

                                                                 4. – 10.7.2011

                                                                 18. – 31.7.2011

 

Sauri Pekka                                                                 4. – 17.7.2011

apulaiskaupunginjohtaja                                          25. – 27.7.2011

                                                                 3. – 5.8.2011

                     

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 


Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja hallintokeskuksen henkilöstö- ja talousyksikölle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

 

 

 

 

 

 


4

LAINAN MYÖNTÄMINEN PUOTINKYLÄN VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VALTTI RY:LLE PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

 

Khs 2011-132

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 100 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Puotilan jalkapallokentän keinonurmipinnoitteen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 10 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lainan erityisehto: Lainaa voidaan kuitenkin nostaa enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty ELY-keskukselta mahdollisesti saatavan avustuksen osuus.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

LIITTEET

Liite 1

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:n hakemus 30.11.2010

 

Liite 2

Liikuntalautakunnan lausunto 14.12.2010

 

Liite 3

Liikuntalautakunnan päätös vuokrauksesta 14.12.2010

 

TIIVISTELMÄ                                        

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry hakee perustettavan yhtiön lukuun 100 000 euron suuruista lainaa Puotilan jalkapallokentän keinonurmipinnoitteen rahoittamiseen.


Hankkeen taustalla on kaupungin liikuntatoimen kanssa käydyt neuvottelut alueen vuokraamisesta kymmenen vuoden vuokra-ajalla. Hankkeen lopullinen toteutus edellyttää myös, että kaupungilta saadaan hankkeelle nyt haettava laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista.

Lopullinen hakijataho, hanke, rahoitussuunnitelma

Hankkeen toteuttamista varten on perusteilla erillinen yhtiö. Hankkeen tavoitteena on saada Puotilan kentälle keinonurmipinnoite ja kehittää kentän toimintaa. Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 260 000 euroa. Kustannukset on tarkoitus rahoittaa osin omalla rahoituksella (50 000/lyhytaikainen sekä 60 000/pitkäaikainen = 110 000 euroa), osin muilla avustuksilla (50 000 euroa/ELY-avustus) ja osin kaupungilta haettavalla lainalla (100 000 euroa).

Lainan myöntämistä liikuntatoimen näkökulmasta katsoen tukevat näkökohdat

Itä-Helsingin alueella ei ole riittävässä määrin jalkapallon harjoitteluun tarvittavia alueita. Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. 


Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana. Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:n perustettavan yhtiön lukuun toteutettavaksi esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on myös hyvä. Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta kymmenen vuoden vuokrasopimus.

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:n perustettavan yhtiön lukuun tekemässä hakemuksessa haetaan Helsingin kaupungilta lainaa 100 000 euroa eli 40 prosentin lainaosuutta niistä 260 000 euron kokonaiskustannuksista, joissa ei ole huomioitu vähennyksenä haetun avustuksen osuutta: 260 000 miinus 50 000 euroa = 210 000 euroa, josta laskettuna kaupungin 40 %:n lainaosuudeksi muodostuisi maksimissaan 84 000 euroa.

Lautakunta puoltaa nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti kokonaiskustannuksiltaan 210 000 euron (260 000 miinus avustuksen osuus 50 000 euroa) hankkeelle haetun 100 000 euron asemasta 84 000 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry:n perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen rakentamiseksi Puotilan kenttäalueelta vuokratulle alueelle. Mikäli kokonaiskustannusten osuus tarkentuu myöhemmin siten, että seuralle ei myönnetä haettua avustusta ollenkaan, lautakunta ilmoittaa puoltavansa 40 prosentin osuutta tämän jälkeen toteutuneiden kokonaiskustannusten perusteella, jolloin kaupungin lainan osuus olisi nyt haettu 100 000 euroa.

 

ESITTELIJÄ                     

Kaupunginjohtaja pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten lainan myöntämistä perusteltuna, kuitenkin siten, että lainaehtoihin sisällytetään ehto lainan nostettavan määrän supistamisesta sen jälkeen, kun ELY-keskukselta anotun avustuksen määrä on tiedossa.

 

 

 

 


5

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN 2011 VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2011-312

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 28.2.2011 valittujen vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550

 

 

LIITE

Yhdistelmä vaalilautakuntien luottamushenkilövalinnoista

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginhallitus valitsi eduskuntavaalien vaalilautakunnat 28.2.2011. Valinnan jälkeen ovat eräät henkilöt työn, matkan tms. syyn vuoksi ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan lautakunnassa.

 

Kaupunginhallituksen olisi muutettava vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

 

 

 


6

4.4.2011 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKOKOUKSEEN KÖÖPENHAMINASSA 11.-13.5.2011

 

Khs 2011-657

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita kaupungin edustajiksi Kööpenhaminassa pidettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (11.–13.5.2011) seuraavat luottamushenkilöt:

 

1 Sirkka Lekman

2 Ulla-Marja Urho

3 Vesa Peipinen

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Pöytäkirjanote nimetyille sekä hallintokeskukselle (Helena Puusaari ja Leena Komonen).

 

Lisätiedot:
Komonen Leena, kansainv. toiminnan asiant., puhelin 310 25723

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kutsu Kööpenhamina 11.-13.5.2011

 

Liite 2

Ohjelma Kööpenhamina 11.-13.5.2011

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että Kööpenhaminan kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun osallistua Kööpenhaminassa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teemana on grøn vækst (vihreä kasvu).

 

Kokoukseen osallistuu luottamushenkilöiden lisäksi Helsingin kaupungin henkilökuntaa. Ilmoitus osanottajista on pyydetty lähettämään viimeistään 11.4.2011.

 


Kukin pääkaupunki huolehtii edustajiensa matka- ja majoituskuluista. Kööpenhaminan kaupunki huolehtii muista kustannuksista ja konferenssijärjestelyistä.

 

 

 

 


1

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY:N OSAKKEEN MYYNTI

 

Khs 2011-166

 

RYJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee myydä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymälle (HSL) Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhden (1) osakkeen kauppahintaan 1 000 euroa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään kauppakirjaan tarvittavia vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät mahdolliset muut asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Konsernihankinta Oy:lle (Jorma Lamminmäki), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (Suvi Rihtniemi) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

 

LIITE

Kauppakirja HSL

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin kaupunki ja HSL ovat neuvotelleet HSL:n mahdollisuudesta hyödyntää Helsingin Konsernihankinta Oy:n kilpailuttamia yhteishankintasopimuksia ja HSL:n mahdollisuudesta tulla Helsingin kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistaman Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkaaksi.

 

Järjestely esitetään toteutettavaksi siten, että Helsingin kaupunki myy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhden (1) osakkeen kauppahintaan 1 000 euroa. HSL:n hallitus on omalta osaltaan päättänyt asiasta kokouksessaan 8.3.2011.

 

Helsingin Konsernihankinta Oy on Helsingin kaupunkikonsernin yhteishankintayksikkö, jonka tehtävänä on hankintapalvelujen tuottaminen kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Yhtiö on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka toimii kaupungin ohjauksessa ja hankintakeskuksen yhteydessä.

 

Yhtiön pääasiallisena tavoitteena on tuottaa yhteistyöhyötyjä ja taloudellisia säästöjä omistajilleen. Lisäksi yhtiö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua tarjouskilpailuissa.

 

Yhtiön tulorahoitus muodostuu yhteisöiltä veloitettavasta vuosittaisesta palvelumaksusta. Palvelumaksun suuruus muodostuu hankintakeskuksen veloittamasta kilpailutuskulujen omakustannushinnasta ja yhtiön hallintokuluista. Vuonna 2011 palvelumaksun suuruus on 290 euroa / osakas. Palvelumaksu on yhtiön palvelujen käytöstä riippumaton ja samansuuruinen kaikille.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE VEGAANIRUOKAILUSTA PÄIVÄKODEISSA

 

Khs 2011-155

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle seuraavan vastauksen vegaaniruokailua päiväkodeissa koskevaan kirjeeseen:

 

Lasten päivähoidon ruokailun järjestäminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen lapsen ravitsemuksesta. Sen mukaan lapselle järjestetään päiväkodissa vanhempien niin halutessa lakto-ovo-vege-taarinen ruokavalio, joka sisältää maitotuotteita ja mielellään myös kananmunaa energian ja proteiinin tarpeen tyydyttämiseksi. Ruokavalio perustuu suomalaiseen perusruokaan, joita ovat leipä ja muut viljatuotteet, maito- ja maitovalmisteet, peruna ja juurekset sekä hedelmät ja marjat. Ruokavalio koostetaan päiväkodin raaka-aineista. (Lapsi, perhe ja ruoka, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2004: 11).

 

Päivähoidossa ei tarjota vegaaniruokaa, mutta vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus tuoda päivähoitoon lapsen pääruoka. Palmia täydentää kokonaisuuden energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Lasten turvallisuuden vuoksi päivähoidon henkilökunta varmistaa, että kukaan päivähoidossa olevista lapsista ei voi altistua allergisoivalle tai pilaantuneelle ruoka-aineelle. Lapselle tarjottava ruoka tulee mielellään olla alkuperäisessä pakkauksessa, että henkilökunta voi tarkistaa ruoan valmistusaineet ja valmistuspäivämäärän. Em. tiedot tulee olla myös itse valmistetussa ja pakatussa ruoassa.

 

Päivähoidossa lapsille tarjotaan tuoreruokaa. Lapsen ruoka tuodaan päivittäisannoksiin pakattuna enintään kolme päivää etukäteen. Ruokien tulee olla uudelleen kuumennettavia, jotta voidaan varmistaa omavalvontaa koskevat hygieniasäännökset. Ruokia varastoitaessa ja kuljetettaessa tulee varmistua kylmäketjun katkeamattomuudesta.

 

Päivähoitoon hakevalle ei tehdä päivähoidossa kielteistä päätöstä ja kaikki perheet saavat hoitopaikan. Perhe itse päättää, ottaako vastaan hoitopaikan.

 

Vantaan, Espoon, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion päivähoidossa käytäntö on sama kuin Helsingissä. Vegaaniruokaa ei tarjota ja vaihtoehtona on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio. Jos siitä jätetään vanhempien vaatimuksesta päivähoidossa maito ja kananmuna pois, osa kunnista pyytää vanhemmilta kirjallisen sitoumuksen siitä, että perhe vastaa lapsen ravinnonsaannista. Kuten Helsingissä, myös em. muissa kunnissa valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ovat lähtökohta palvelujen järjestämisessä.

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta tulee uusimaan ravitsemussuositukset alustavan tiedon mukaan vuonna 2012 ja samassa yhteydessä otetaan kantaa myös vegaaniruokaa koskevaan suositukseen.

 

Päiväkotien ruokatuotantoa ohjaa pitkäjänteinen ruokalistasuunnittelu ja ruokaohjeiden tuotekehitystyö, mikä sisältää myös aterioiden keskimääräisen ravintosisällön laskemisen. Jatkuvaa tuotekehitystyötä on tehty niiden ruokatuotteiden osalta, jotka esiintyvät perusruokalistalla ja kasvisruokalistalla. Vegaaniruokavalion käyttöönotto edellyttää uudenlaista tuotekehitystä. Helsingin päivähoidon vastuualue seuraa kiinteästi valtakunnallisen ohjeen valmistumista lapsen ravitsemuksesta.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että valmistaudutaan vegaaniruoan tarjoamiseen päiväkodeissa, mikäli valtakunnalliset ravitsemussuositukset vuonna 2012 sitä tukevat. Ennen sitä pyritään joustaviin ja kuitenkin kaikkien kannalta turvallisiin käytäntöihin.

 

Terveysvaikutusten arviointi

 

Maitotuotteita sisältävä kasvisruoka sopii lapsille. Vegaaniruokaa ei lapsille suositella, koska ruokavalion ravitsemuksellista riittävyyttä on yleisesti vaikea taata. Esimerkiksi B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja energian saanti voi jäädä matalaksi kun ruokavaliosta poistetaan maito ja kaikki muut eläinkunnan tuotteet. Myös proteiinin laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Monipuolisen vegaaniruoan tarjoaminen lapsille vaatii erityisosaamista ja tuotekehitystyötä.

 

Päivähoidossa tarjottavan vegaaniruoan tulee vastata 2/3 lapsen päivittäisen ravinnon tarpeesta. Ravitsemusneuvottelukunta tulee ravitsemussuosituksia antaessaan arvioimaan vegaaniruokavalion terveysvaikutukset.

 


Pöytäkirjanote valtuutettu Päivi Lipposelle, sosiaalilautakunnalle ja Palmialle

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje 19.1.2011

 

Liite 2

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Valtuutettu Päivi Lipponen on lähettänyt 19.1.2011 kaupunginhallitukselle kirjeen koskien lasten päivähoidossa tarjottavaa vegaaniruokaa. Kirjeessä todetaan mm., että vegaaniperheillä on ollut vaikeuksia saada kunnallinen päivähoitopaikka ja heille on hygieniasyihin vedoten ilmoitettu, etteivät voi tuoda omia ruokiaan lapsilleen päivähoitoon. Kaupunginhallitusta pyydetään selvittämään, miten asiassa on toimittu ja antamaan ohjeistus, mikäli erilaisia tulkintoja on syntynyt. Annettu vastaus perustuu sosiaalilautakunnan ja Palmian antamiin lausuntoihin.

 

 

 

 


1

MAA-ALUEEN VARAAMINEN VISION FOUR OY:LLE LAAJASALON STANSVIKISTA MELOJIEN TUKIKOHDAN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2011-656

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee varata Vision Four Oy:lle (Natura Viva) Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) kiinteistöstä 91–412–1–253 (os. Stansvik), noin 2 360 m2:n suuruinen alue melojien tukikohdan suunnittelua varten 1.3.2011 – 31.3.2013 väliseksi ajaksi seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu ajalta 1.4.2011 – 31.3.2013 on 1 270 euroa/per vuosi, eräpäivien ollessa 30.10.2011 ja 30.10.2012, kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun osoittamalle pankkitilille.

2                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varauspäivän päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

3                          Alueen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Maa-alueen varaaminen Vision Four... -päätöshistoria

 

Liite 2

Varattava maa-alue

 

ESITTELIJÄ                      Liikuntalautakunnan esitys sisältyy liitteenä olevaan päätöshistoriaan. Päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

Alueen asemakaava ja sisäinen vuokraus

 

Alueelle laaditussa asemakaavaehdotuksessa (nro 11960) melojien tukikohta-alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), jonka rakentamisessa ja käytössä tulee suojella ja säilyttää alueen arvokkaita puita. VU-alue on suuruudeltaan 4 314 m2.

 

Kaupunginsuunnittelulautakunta on käsitellyt kokouksessaan 30.9.2010 alueen asemakaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot. Lausuntojen perusteella asemakaavaluonnokseen tehdyt muutokset eivät koske melontakeskusaluetta. Asemakaavaluonnos on lähetetty kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Kiinteistölautakunta on 16.12.2010 vuokrannut asemakaavan mukaisen VU-alueen liikuntavirastolle ajalle 1.1.2011 – 31.12.2040. Alueen sisäinen vuokra on 1,07 euroa/m2/vuosi.

 

VU-alueelle on merkitty rakennusala, jolle saa sijoittaa alueen merellistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia. Rakennukset ja rakennelmat on tehtävä puusta. Rakennuksien sijoittamisessa ja rakentamisessa tulee säästää olemassa olevaa puustoa mahdollisimman paljon. Rakennusalueen maapinta-ala on 2 360 m2 ja sille saa rakentaa yhteensä 450 k-m2. Kaavaehdotukseen liittyvässä havainnekuvassa alueelle on sijoitettu kolme kanoottivajaa.

 

Stansvikintien reunaan on merkitty yleinen pysäköintialue (LP), josta tulee VU-alueelle ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Reitti jatkuu kevyen liikenteen reittinä rakennusmaa-alueen läpi ja yhtyy rannan suuntaiseen Edelheiminpoluksi nimettyyn reittiin.

 

VU-alueen rannan vesialueelle on merkitty alueen osa, jolle saa sijoittaa alueen virkistyskäyttöä palvelevan laiturin (lv-1).

 

Varausmaksuna peritään liikuntatoimessa noudatetun käytännön mukaisesti puolet liikuntaviraston maksamasta sisäisestä vuokrasta, joka on varattavan alueen osalta 1 270,00 euroa/ per vuosi.