Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

1

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


10

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

 

Khs 2010-2194

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 20.12.2010 päätetyn lisäksi määrätä Itäkeskuksen kauppakeskuksen tilan (Piazza, 2. krs., numero 278) yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi eduskuntavaaleissa 2011 liitteestä ilmenevänä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että jos tästä päätöksestä aiheutuu ylitystarvetta keskusvaalilautakunnan määrärahoihin, kaupunginhallitus tulee saattamaan asian kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin omat ennakkoäänestyspaikat

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2010 kehottaa keskusvaalilautakuntaa organisoimaan kokeilun, jossa yleinen ennakkoäänestyspaikka järjestetään kauppakeskukseen eduskuntavaaleissa 2011.

 

Keskusvaalilautakunta on kaupunginhallituksen kehotuksen johdosta selvittänyt asiaa ja toteaa seuraavaa:

 

Kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat on ilmoitettava Vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 21.1.2011, koska äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt uudelleen Helsingissä sijaitsevien suurimpien kauppakeskusten mahdollisuutta järjestää tarvittavat tilat ennakkoäänestyspaikkaa varten. Asiaa tiedusteltiin seuraavista kauppakeskuksista: Columbus (Vuosaari), Forum (keskusta), Itäkeskus, Kamppi (keskusta) ja Nova (Malmi).

 

Kauppakeskus Forumista ilmoitettiin, että kauppakeskuksella ei ole tarjota vapaita tiloja, vaan kaikki tilat ovat tällä hetkellä varattuja.

 

Kauppakeskus Columbuksen kauppakeskuspäällikkö piti kauppakeskuksessa sijaitsevan postin tiloja parhaiten ennakkoäänestyspaikaksi sopivina kauppakeskuksessa.

 

Malmilla sijaitsevan kauppakeskus Novan tiloissa on remontti, joka valmistuu vasta eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen jälkeen. Näin ollen Malmin Novassa ei ole vapaita tiloja ennakkoäänestyksen järjestämiseen.

 

Kauppakeskus Kamppi ilmoitti, ettei voi tarjota ennakkoäänestykseen soveltuvaa tilaa. Tällä hetkellä vapaana olevista tiloista neuvotellaan muiden tahojen kanssa, joten tilat hyvin todennäköisesti eivät ole käytössä eduskuntavaalien 2011 ennakkoäänestysaikaan.

 

Kauppakeskus Itäkeskus ilmoitti voivansa järjestää muussa kuin liikekäytössä olevan tilan vapaaksi eduskuntavaalien 2011 ennakkoäänestysaikaan. Kauppakeskus tarjoaa tilaa ennakkoäänestyspaikaksi 6.-12.4.2011 väliseksi ajaksi. 

 

Tarjottu tila sijaitsee Itäkeskuksen Piazzalla toisessa kerroksessa (tilan numero 278). Tila on helposti ja esteettömästi äänestäjien tavoitettavissa. Tila on mahdollista järjestää ennakkoäänestyspaikaksi kauppakeskuksen erityisjärjestelyjen vuoksi. Keskusvaalilautakunnan saamien tietojen mukaan tarvittavat tietoliikenneyhteydet voidaan tilaan rakentaa, mutta tilan tulisi tällöin olla käytössä viimeistään 28.3.2011 alkaen. Kauppakeskuksen toimitusjohtaja ilmoitti, että aikaisemmasta käytännöstä poiketen kauppakeskuksen sisätiloissa ei tulla sallimaan vaalimainontaa ennakkoäänestysaikaan. Näin ollen ennakkoäänestyspaikalla pystytään säilyttämään vaalirauha.

 

Tilavuokran lisäksi kustannuksia aiheutuu ennakkoäänestyshenkilöstön palkoista, tietotekniikasta ja sen rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavan henkilöstön palkoista, kuljetuksista, koulutuksesta ja toimistokuluista, kokonaiskustannukset ovat n. 30 000 – 33 000 euroa.

 

Keskusvaalilautakunnan talousarviossa ei ole otettu huomioon kauppakeskukseen sijoitettavasta ennakkoäänestyspaikasta aiheutuvia lisäkuluja, joten mikäli vuokrattavaksi tarjottu tila määrätään ennakkoäänestyspaikaksi, tulisi samassa yhteydessä päättää talousarvion ylittämisestä.

 


Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Itäkeskuksen kauppakeskukseen sijoitettaisiin yleinen ennakkoäänestyspaikka eduskuntavaalien 2011 ennakkoäänestysaikaan.

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 ja 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

16.12.2010

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4.1.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407