Kokousaika

8.3.2010 kello 16.00 – 17.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 262 ja 284 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 284 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 256 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 257 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 262 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 272-284 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 283-284 §:t)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (262 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


254-255,


256-258,


262-264, 

 Sauri

 

 

265,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


266-269, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


270-275, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
259,


276-277, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
260-261,


278-284, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

254

Kj/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

255

Kj/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

256

Kj/1

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

257

Kj/2

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

 

258

Kj/3

Takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Ympäristötalolle

 

259

Sj/4

Helsingin kaupungin taidemuseon johtosäännön muuttaminen

 

260

Kaj/5

Laajasalon katualueen asemakaavan hyväksyminen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 osien sekä puistoalueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaavan muuttaminen (nro 11820)

 

261

Kaj/6

Vuosaaren tonttien 54052/2 ja 54058/2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11894)

 

262

Kj/3

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeet

 

263

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 3.3.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

264

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

265

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

266

Ryj/1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Luonnon monimuotoisuus metsänhoidossa

 

267

Ryj/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Luontoympäristön suunnittelun toimintamallit

 

268

Ryj/3

Helsingin kaupungin liittyminen Finnish Green Building Council -yhdistykseen (FiGBC)

 

269

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

270

Stj/1

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi: Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon pirstaloituminen

 

271

Stj/2

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Lasten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen

 

272

Stj/3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Riittävät palvelut päihdeongelmaisten perheille

 

273

Stj/4

Valtuutettu Päivi Lipposen esitys lääkkeettömän yhteisöhoidon turvaamisesta päihdekuntoutujille

 

274

Stj/5

1.3.2010 pöydälle pantu asia

Palvelusetelin käytön laajentaminen

 

275

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

276

Sj/1

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2010 - 2011

 

277

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

278

Kaj/1

Kannanotto Laajasalo-Degerö Seura ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n, Pro Kruunuvuori -liikkeen ym. muistutuksiin Laajasalon katualueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaava-asiassa (nro 11820)

 

279

Kaj/2

Kannanotto Vuosaari-Seuran, Vuosaaren asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön muistutukseen Vuosaaren tonttien 54052/2 ja 54058/2 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11894)

 

280

Kaj/3

Tapaninkylän tontin 39365/17 asemakaavan muuttaminen (nro 11948)

 

281

Kaj/4

Väistötilojen vuokraaminen Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksille

 

282

Kaj/5

Helsingin hallinto-oikeuden poikkeamishakemusta koskeva päätös (Töölönlahden Tanssimakasiini)

 

283

Kaj/6

22.2.2010 ja 1.3.2010 pöydälle pantu asia

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet sekä eräät asuntojen jälleenvuokrausta ja asumisneuvontaa koskevat kehittämisehdotukset

 

284

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

254 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Asko-Seljavaaran (varalla Pajamäki) ja Oker-Blomin (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 2 esityslistan ensimmäisenä asiana ja asian 1 esityslistan toisena asiana.

 

 

 

255 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

256 - 261 §

Kaupunginvaltuuston 17.3.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

256 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

257 §

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

258 §

Takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Ympäristötalolle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

259 §

Helsingin kaupungin taidemuseon johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

260 §

Laajasalon katualueen asemakaavan hyväksyminen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 osien sekä puistoalueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaavan muuttaminen (nro 11820)

 

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Moision kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Koirasaarentietä kavennetaan merkittävästi kallioalueen säilyttämiseksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin palautusehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Puoskari ja Vesikansa.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

261 §

Vuosaaren tonttien 54052/2 ja 54058/2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11894)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

262 §

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2011-2013 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2010-392

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

263 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.3.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 3.3.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

11–61           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

62–64           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -kuntayhty-mälle.

 

65                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

66–69           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    A                   Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       perustaa Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, ruotsiksi Busholmens sopsug Ab -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;

 

-                                       hyväksyä yhtiön liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen;

 

-                                       merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 73 000 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 233 333 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, ja oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet;

 

-                                       kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia kyseisellä alueella julkisia rakennuksia rakennuttaessaan liittymään jätteen putkikeräysjärjestelmään ja tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset käyttö- ja liittymissopimukset;

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään yhtiön rahalaitoslainojen takaussitoumukset.

 

B                   Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       perustaa Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n, ruotsiksi Fiskehamnens sopsug Ab -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Sörnäisten ja Hermannin uudella asunto- ja toimitila-alueella (Kalasatama) alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;

 

-                                       hyväksyä yhtiön liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen;

 

-                                       merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 36 200 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 256 400 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, ja oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet;

 

                    kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia kyseisellä alueella julkisia rakennuksia rakennuttaessaan liittymään jätteen putkikeräysjärjestelmään ja tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset käyttö- ja liittymissopimukset,

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään yhtiön rahalaitoslainojen takaussitoumukset.

 

C                   Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vahvistamaan Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöiden ja liittyjien välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkikeräysjärjestelmien käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

 

D                   Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, kiinteistövirastoa ja perustettavia yhtiöitä kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja järjestelmän toimittajaa kilpailutettaessa erityistä huomiota jätteiden syntypaikkalajittelua sekä jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, tarkastusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitok-selle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

70–72           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

264 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  3.3.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                 2.3.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

265 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

266 §

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI: LUONNON MONIMUOTOISUUS METSÄNHOIDOSSA

 

Khs 2009-2011

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Thomas Wallgrenille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

267 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: LUONTOYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLIT

 

Khs 2009-2012

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

268 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN FINNISH GREEN BUILDING COUNCIL -YHDISTYKSEEN (FIGBC)

 

Khs 2010-256

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Finnish Green Building Council -yhdistyksen jäseneksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan jäsenmaksun sekä liittymismaksun omista käyttövaroistaan.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

269 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

4.3.2010

yleisten töiden lautakunta

2.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

270 §

VALTUUTETTU NINA HURUN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISEN HOIDON PIRSTALOITUMINEN

 

Khs 2009-2329

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Nina Hurulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

271 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

 

Khs 2009-2319

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

272 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: RIITTÄVÄT PALVELUT PÄIHDEONGELMAISTEN PERHEILLE

 

Khs 2009-2324

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

273 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN ESITYS LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON TURVAAMISESTA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE

 

Khs 2009-2182

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle jäljennökset sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan lausunnoista todeten samalla, että lääkkeetöntä yhteisöhoitoa on saatavilla ja sitä pyritään edelleen kehittämään.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Päivi Lipposelle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

274 §

1.3.2010 pöydälle pantu asia

PALVELUSETELIN KÄYTÖN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2009-1995

Esityslistan asia Stj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, teknisen palvelun lautakuntaa, talous- ja suunnittelukeskusta sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluja antamaan lausuntonsa palvelusetelin käytön laajentamista selvittäneen työryhmän raportista 30.6.2010 mennessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia tekemään kaupunginhallitukselle 30.6.2010 mennessä tarvittavat esitykset palvelusetelilain mukaisen palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelin arvon määrittämisen linjauksista, palvelusetelityypeistä ja palvelusetelien myöntämisperusteista, rekisterinpidosta sekä toimivallan delegoinnista johtosääntömuutoksineen palvelusetelityöryhmän raportissa esitettyjen pilottien toteutusta varten. Pilottien valmistuttua päätetään palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin työryhmän raportista terveyslautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia tekemään kaupunginhallitukselle 30.6.2010 mennessä tarvittavat esitykset palvelusetelilain mukaisen palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelin arvon määrittämisen linjauksista, palvelusetelityypeistä ja palvelusetelien myöntämisperusteista, rekisterinpidosta sekä toimivallan delegoinnista johtosääntömuutoksineen palvelusetelityöryhmän raportissa esitettyjen pilottien toteutusta varten. Pilottien valmistuttua päätetään palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

275 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

2.3.2010

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

276 §

KUNNALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 2010 - 2011

 

Khs 2010-382

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 1.2.2010 – 31.12.2011 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

278 §

KANNANOTTO LAAJASALO-DEGERÖ SEURA RY:N, HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N, PRO KRUUNUVUORI -LIIKKEEN YM. MUISTUTUKSIIN LAAJASALON KATUALUEEN (KOIRASAARENTIE VÄLILLÄ TAHVONLAHTI - REIHERINTIE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11820)

 

Khs 2009-117

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Tämä asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11820, jonka hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunta on puoltanut 10.9.2009, koskee Koirasaarentietä osuudella Tahvonlahti–Reiherin­tie. Kaupunkisuunnittelulautakunnan samassa kokouksessa oli käsiteltävänä erillisenä asiana Koirasaarentien Hopeakaivoksentie–Tahvon­lahti välinen osuus.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.11.2008 lähettää 13.11.2008 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo) katualueen asemakaavaehdotuksen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 sekä puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 11820 (Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie–Reiherintie) Khlle puoltaen sen hyväksymistä.

 

Asiassa toimitettiin äänestys.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2008 Kruunuvuorenrannan osa­yleiskaavan. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 14.2.2008 Kruunuvuorenrannan maankäyttösuunnitelman. Kaupunginvaltuuston osa­yleiskaavapäätöksestä on jätetty 11 valitusta Helsingin hallinto-oi­keu­teen. Koirasaarentien asemakaava-alue ulottui sekä maankäyttösuunnitelman että osayleiskaavan alueelle. Kaava-alue on nyt jaettu kahteen osaan: Hopeakaivoksentien ja Tah­­­vonlahden väliseen osuuteen, joka sijaitsee osayleiskaava-alueella, ja Tahvonlahden ja Reiherintien väliseen osuuteen, joka sijaitsee maan­käyttösuunnitelma-alueella. Hopeakaivoksentie–Tahvonlahti osuus on erotettu omaksi asemakaava-alueeksi, koska osayleiskaava-alueen asemakaavoja ei voida viedä kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen kuin Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset ja korkein hallinto-oikeus mahdolliset jatkovalitukset. Koirasaarentien katusuunnittelu on tarkoitus käynnistää jo vuonna 2009 ja aloittaa rakentaminen vuonna 2011.

 

Koirasaarentien asemakaavojen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen Koirasaarentien rakentaminen Reiherintien liittymästä länteen käytännössä kokonaan uudelleen siten, että se pystyy välittämään rakennettavan Kruunuvuorenrannan alueen liikenteen. Koirasaarentie on Kruunuvuorenrannan alueen alueellinen kokoojakatu, ja se muodostaa tulevaisuudessa pääliikenneyhteyden Laajasalosta Kruunuvuorenrantaan.

 

Koirasaarentien vartta rytmittävät valmisteilla olevissa Borgströmin­mäen ja Gunillankallion asemakaavoissa rakennetut ja rakentamattomat osuudet sekä korkeat metsäiset mäet ja avokalliot, joille tieltä avau­tuu näkymiä. Katualueen mitoituksessa on otettu huomioon tuleva keskustan suunnan raideliikenne ja kevyt liikenne, paikallinen kevyt liikenne, bussiliikenne ja ajoneuvoliikenne Laajasalon suuntaan sekä tulevaisuuden joukkoliikennevaraukset. Katualueelta on varattu kaupunkikuvallisista syistä tilaa myös puuistutuksille.

 

Muistutusten keskeinen sisältö ja kaupunginhallituksen vastineet

 

Kaavoitusprosessi

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n ja Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) ase­ma­kaavoituksen paloittelu pieniin osiin ei ole hyvän kaavoitustavan mu­kaista. Tien ja molempien puolien kaavojen tulee kuulua samaan kaavaan, ne tulee palauttaa osaksi osayleiskaavaprosessia. Kaava­se­los­tus ei ole ollut nähtävillä. 

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ihmettelee (2.3.2009), miksi selostusosa on jätetty kokonaan julkaisematta. Koko Kruunuvuorenrannan alueen kaavoitusprosessi ja kaavoituksen jakaminen osiin on ollut oikeu­dellisesti kyseenalainen. Koirasaarentien varsilla olevilta alueilta puuttuvat kunnolliset luontoselvitykset kokonaan. Kaavaehdotus on ehdottomasti asetettava uudestaan nähtäville niin, että kaikki asiakirjat olisivat saatavilla tarkastelua ja mahdollisten muistutusten jättöä varten.

 

Pro Kruunuvuori -liike esittää (2.3.2009), että yleiskaava 2002:ssa mää­riteltyä suunnittelualuetta ei voi jakaa ja että itse jako osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-alueeseen vireilletulosta ilmoittamisen jälkeen on vakava menettelytapavirhe.

 

Xxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) alueelle ei ole tehty kunnollista luontoselvitystä.

 

Xxxxx Xxxx epäilee (2.3.2009), ettei luontoselvityksiä ole tehty. Asema­kaavoituksen paloittelu pieniin osiin ei ole hyvän kaavoitustavan mu­kais­ta. Tien ja molempien puolien kaavojen tulee kuulua samaan kaavaan, ne tulee palauttaa osaksi osayleiskaavaprosessia. Kaupunkisuun­­­nitteluvirasto osoittaa halveksuntaa Suomen ympäristökeskuksen raporttia kohtaan Uudenmaan arvokkaista kallioalueista. Kaavaselostus ei ole ollut nähtävillä.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx mukaan (2.3.2009) selostuksessa viitataan maan­käyttösuunnitelmaan, joka ei kuulu maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään, eikä se ole selostuksen liittee­nä. Maankäyttösuunnitelmasta esitettyjä mielipiteitä ei ole otettu huo­mi­oon asemakaavassa, joten ne jäävät merkityksettömiksi. Kaava­selos­tus­ta ei ole asetettu julkisesti nähtäville.

 

Asemakaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon maakuntakaavaan merkittyä Hevossalmesta Tullisaareen ulottuvaa virkistysaluetta. Virkistysalue on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008:n ja YK 2002:n melukartoitusten mukaan hiljainen alue. Koirasaarentie halkaisee tämän yhteyden ja melu pääsee leviämään esteettä alueella.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx toteaa (2.3.2009), että Helsingin hallinto-oikeu­teen on jätetty useita valituksia.

 

Xxxxx Xxxxxx mielestä (2.3.2009) yleiskaavassa 2002 merkittyä suun­nittelualuetta ei voida jakaa osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-alueeseen sen jälkeen, kun suunnittelu on jo pantu vireille ja osal­listu­mis- ja arviointisuunnitelma julkistettu. Ennen hallinto-oikeuden päätöstä on mahdotonta arvioida rakennettavan Kruunuvuorenrannan alueen liikennettä ja siten myös Koirasaarentieltä vaadittavaa välityskykyä.

 

Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) kaavoitusprosessia ei pitäisi viedä tässä tilanteessa asemakaavatasolle, koska maankäyttösuunnitelma ei ole virallinen kaava. Toinen suuri epäkohta on se, että alueen suunnittelu on jaettu lukuisiin erillisiin pieniin osa-alueisiin. Selostus puuttuu. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava historialliseen kehitykseen. Alueella ei ole tehty luontokartoituksia eikä arvioita suunnitelmien vaikutuksista metsäluontoon.

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Yleiskaava/maakuntakaava

 

Osayleiskaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Helsingin yleis­­­­kaava 2002. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Suun­nitelma noudattaa pääosin yleiskaavan maankäytön rajauksia. Yleiskaa­­­vassa on Kruunuvuorenrantaa koskeva merkintä, joka mahdollistaa osayleiskaavassa tehtävät muutokset aluerajauksiin.

 

Maankäyttösuunnitelma ja osayleiskaava

 

Kaavoitusmenettelyn luonteeseen kuuluu, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjattuihin lähtökohtiin ja menettelyihin tulee muutoksia tehtävien selvitysten ja vuorovaikutusten vuoksi. Laki ei edellytä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tällöin muutettaisiin tai päivitettäisiin.

 

Koirasaarentien varsien rakentaminen on luonteeltaan Laajasalon täydennysrakentamista. Asemakaavat olisi voitu laatia suoraan Yleiskaava 2002:n pohjalta.

 

Osayleiskaava-alueen rajauksen muuttaminen ja Koirasaarentien varren erottaminen maankäyttösuunnitelma-alueeksi on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 2.6.2006 käsiteltäessä osayleiskaavan suunnitteluohjelmaa. Suunnitteluohjelmassa on todettu: "Maankäyttösuunnitelman alue käsittää Koirasaarentien molemmin puolin sijaitsevat alueet, joiden rakentamisaikatauluun öljysataman alasajo ei vaikuta. Näille alueille voidaan laatia asemakaavat suoraan yleiskaava 2002:n ja maan­­­käyttösuunnitelman pohjalta." Kaupunkisuunnittelulautakunta mer­kitsi suunnitteluohjelman tiedoksi ja päätti jatkosuunnitteluperiaatteista.

 

Osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-aluetta on myös koko ajan suunniteltu yhtenä kokonaisuutena ja suunnitelma on myös esitelty kokonaisuutena kaupunkisuunnittelulautakunnalle ohjelmointi-, osayleiskaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa. Lautakunta on päättänyt suunnitelmista yhtäaikaisesti. Myös vaikutusarviot on laadittu kummastakin alueesta.

 

Luontoselvitykset

 

Maankäyttösuunnitelma-alueeseen liittyvät koko alueen luontoselvitykset ovat olleet ympäristökeskuksen mielestä riittävät. Ympäristökeskus oli aiemmin inventoinut koko suunnittelualueen ja luontotiedot oli päivitetty vuonna 2004. Kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuksen tilaamalla konsulttityöllä luontotietoja on täydennetty siltä osin, kun ympäristökeskus katsoi sen tarpeelliseksi.

 

Asemakaavoituksen jakaminen useiksi kaavoiksi

 

Asemakaavojen aluerajaukseen vaikuttavat alueen rakentamisaikataulu, alueen toiminnallinen sisältö ja maanomistus. Koska Kruunuvuorenrantaa suunniteltaessa on kysymyksessä suuri aluekokonaisuus, joka rakentuu vaiheittain 15–20 vuoden aikana, on tarkoituksenmukaista kaavoittaa alue vaiheittain useina asemakaavoina. Koirasaarentien liittyminen ympäristöön on selvitetty osayleiskaavassa. Koirasaarentietä koskevat asemakaavat ovat alueen ensimmäiset asemakaavat, alueen toteutus alkaa Koirasaarentien rakentamisella.

 

Selostus

 

Koirasaarentien asemakaavaluonnoksen selostusluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa 6.–20.10.2008 sekä viraston internetsivuilla 10.10.2008 lähtien. Asemakaavaehdotuksen selostus on ollut nähtävillä kaupunkisuunnitteluvirastossa 30.1.–2.3.2009.

 

Vuorovaikutus

 

Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) kaavoituksessa ei ole edelleenkään otettu huomioon asukasmielipidettä.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxx esittää (2.3.2009), että kuulemisissa on asukkaita kuultu, mutta kuultua ei ole otettu huomioon. Pro Kruunuvuori -liike keräsi n. 4000 nimeä ja Pro Stansvik -liike lisäksi noin 1000 nimeä rakennus­­suunnitelmien rajoittamiseksi ja arvokkaan kallio- ja metsäalueen sekä muiden viheralueiden säästämiseksi. Vetoomuksella ei ollut mitään vaikutusta, rakennussuunnitelmia ei ole muutettu.

 

Xxxxx Xxxxxxxxx kyselee (2.3.2009), onko asukkaita kuultu. Asukkaat ovat keränneet yli 4000 nimeä tärkeän lähivirkistysalueen säilyttämisen puolesta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavoitustyössä otetaan kaikki mielipiteet huomioon mutta jokainen mielipide ei aiheuta kuitenkaan kaavan muuttamista.

 

Osayleiskaavaa ja maankäyttösuunnitelmaa laadittaessa on vuorovaikutus järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaikki saadut mielipiteet on tutkittu ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ja viety päättäjien tietoon. Koirasaarentien asemakaavaluonnos ja selostusluonnos on ollut nähtävänä 6.–20.10.2008 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Laajasalon kirjastossa ja viraston internetsivuilla (selostus­luon­nos 10.10.2008 lähtien). Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 8.10.2008. Keskustelutilaisuus järjestettiin nähtävilläolon alkuun, jotta tilaisuudessa olisi myös mahdollista esitellä suunnitelma ja helpottaa siten asukkaiden perehtymistä suunnitelmaan. Mielipiteet vastineineen esiteltiin 13.11.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Kaavoitusprosessi tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Kaavan laadinta on kuitenkin erilaisten etujen ja näkemysten yhteensovittamista kaavan tavoitteen ja lain mukaisten kaavan sisältövaatimusten huomioon ottavalla tavalla.

 

Melu ja muut päästöt

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry muistuttaa (2.3.2009), että ympäristömeludirektiivi 2002/49/EY:ssä edellytetään hiljaisten alueiden sel­vittämistä ja säilyttämistä. Tämän vuoksi liikenne tulee johtaa tunneliin koko Koirasaarentien matkalla.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) valmisteluteksteissä esiintyvä väite ”melu ei ole merkittävä…” on räikeästi virheellinen, kun toisaalla tekstissä taas todetaan melun edellyttävän määräyksiä ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry ja Xxxxx Xxxxxx toteavat (2.3.2009), että Tahvonlahden alue on Helsingin harvoja hiljaisia alueita. EU-direk­tiiviä 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta on noudatettava. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008, johon kaupunki on sitoutunut (Khs 2008-1875), edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa virkistysalueisiin kohdistuva melu otetaan huomioon ja että kaupunkiympäristön hiljaisten alueiden äänimaisemaa suojellaan ja parannetaan aktiivisilla toimilla.

 

Pro Kruunuvuori -liikkeen mielestä (2.3.2009) melu leviää esteettä virkistysalueille Tahvonlahtea ja Stansvikiä myöten. Tien varren virkistysalueet ovat ympäristökeskuksen julkaisun 15/2008 ”Helsingin kaupun­gin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008” mukaan hiljaisia alu­eita, Helsingissä harvinaisia alle 35 dB:n alueita.

 

Asunto Oy Reiherintie 1 esittää (2.3.2009), että ennusteen mukaisen liikennemäärän aiheuttama melutaso tulee ylittämään valtioneuvoston antamat ohjeet. Yhtiön taloissa on koneellinen ilmanvaihto, jossa korvaava ilma otetaan ikkunoiden kautta. Useiden huoneistojen kaikki ikkunat sekä parvekkeet ovat tielle päin. Ilmastoinnin vuoksi ikkunoita ei voi tiivistää sisätilojen melutasojen alentamiseksi.

 

Xxxxx Xxxxxx kyselee (2.3.2009), miten päästöiltä ja melulta suojaudutaan jo paikalla olevien talojen kohdalla.

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) melun tai ilmansaasteiden leviämisestä virkistysalueille ja historiallisille alueille ei ole piitattu. Ase­makaa­vaa laadittaessa ei ole otettu huomioon maakuntakaavaan merkittyä Hevossalmesta Tullisaareen ulottuvaa virkistysaluetta. Virkistysalue on Helsingin kaupungin melutorjunnan toimintasuunnitelma 2008:n ja YK 2002:n melukartoitusten mukaan hiljainen alue. Koirasaarentie halkaisee tämän yhteyden ja melu pääsee leviämään esteettä alueella.

 

Xxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) alueella ei ole tehty liikenteen melu- ja päästöselvityksiä, jotka pitäisi tehdä ehdottomasti. Suomen laki sekä EU:n ympäristödirektiivi 2002/49/EY edellyttävät melukartoituksen teke­mistä. Meluhaitat tulevat olemaan varsin suuria erityisesti alueen nykyis­ten asukkaiden kannalta. Miten voidaan suojata ilmanvaihto alueella jo olevissa taloissa?

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Melu- ja päästöselvitykset

 

Kaavoituksen yhteydessä on selvitetty Koirasaarentien liikennemelun leviämistä pohjoismaisella liikennemelun laskentamallilla. Liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien leviämistä on arvioitu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV haitta-aluei­den etäisyyssuositusten perusteella.

 

Koirasaarentien katusuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet melukaiteen rakentamiseksi Koirasaarentien eteläreunaan Tahvonlahden kohdalla. Melukaide vähentäisi melun leviämistä Tahvonlahden suuntaan ja Stansvikin virkistysalueelle.

 

Melun leviämislaskelmien mukaan ennustetilanteessa 55 dB:n päiväme­­lualue ulottuu Asunto Oy Reiherintie 1:n lähimpänä Koirasaarentietä sijaitseviin kerrostaloihin saakka (2 m:n laskentakorkeus). Pääosalla tontin oleskelupihoista melutasot ovat alle 55 desibeliä. Kerrostalojen sisämelutasot eivät ylitä melun ohjearvoja, jos ikkunat ovat asianmukai­sessa kunnossa. Sisämelutasoja voidaan alentaa edelleen parantamalla ikkunoiden ääneneristävyyttä.

 

Hiljaiset alueet

 

Kaupunginhallituksen 17.11.2008 hyväksymään Helsingin kaupungin meluntorjuntasuun­nitelmaan sisältyvän alustavan arvion mukaan hiljaisia alueita esiintyy pääsääntöisesti suurehkoilla virkistysalueilla, jotka sijaitsevat kauempana melulähteistä, kuten teistä ja vilkasliikenteisistä kaduista. Laajasalon virkistysalueilla, mukaan lukien Tahvonlahden alue, hiljaisten alu­eiden säilyttäminen on mahdollista kaavoituksen yhteydessä.

 

Tielinjaus ja liikenne

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielestä (2.3.2009) tien keskelle suunniteltu puurivistö on tarpeeton ja tuhoaa reunoilla olevaa kallioluontoa. Suora raitiotieyhteys kantakaupungista Laajasaloon on liian kallis ja teknisesti vaikea. Koirasaarentien linjaus kulkee liian lähellä Tahvonlahtea ja uhkaa aiheuttaa paitsi maisemallisia myös ekologisia haittoja alueelle. Paras ratkaisu olisi rakentaa tie maanalaiseen tunneliin.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) tielinjauksen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön.

 

Asunto Oy Reiherintie 1 mainitsee (2.3.2009), että tontti rajautuu katuun, jolloin tontilta joudutaan kaatamaan tonttia suojanneet suuret puut ja pensaat. Istutettavat puut eivät tule korvaamaan erikorkuisista kasveista koostunutta suojaavaa vihervallia. Asiaa ei ole voitu käsitellä yhtiökokouksessa, koska katualueen suunnitelman merkitys ei selviä kau­punkisuunnitteluviraston suunnitelmapiirroksista. Mitään suunnitelmia ei pidä rakentaa silta-raitiolinja-suunnitelman varaan ennen kuin kaupun­ki on tehnyt sitovan päätöksen tämän vaihtoehdon toteuttamises­ta. Yhtiöllä on Koirasaarentien varressa virkistyspaikka, jossa on lentopallokenttä ja grilli. Katu tulee pilaamaan virkistyspaikan.

 

Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) suunniteltu Koirasaarentie on aivan liian leveä ja tuhoaa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellut kalliot tien varsilla. Puurivistö on tarpeeton ja raitiotieyhteyden toteutuminen on epävarmaa eikä sitä pidä edes toteuttaa. Tien kulkeminen liian lähellä Tahvonlahden rantaa aiheuttaa ekosysteemille ongelmia. Tie pitää ehdottomasti viedä tunnelissa kyseisen kohdan alitse, mieluummin koko Koirasaarentie maan alle.

 

Xxxxx Xxxxxx toteaa (2.3.2009) liikennesuunnittelun painottuvan liiaksi Koirasaarentielle. Olisi tutkittava mahdollisuutta avata kulku Päätien ja Henrik Borgströmin tien kautta sekä mahdollisuutta viedä Koirasaarentie tunneliin nykyisen kiertoliittymän kohdalla.

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) asemakaavan laatijan peruslähtökohtana on virheellisesti se, että Kruunuvuorenrannan pääliiken­neyhteys on Koirasaarentie. Koirasaarentie on ollut vain väliaikainen ratkaisu. Ilman tehokasta joukkoliikennettä oman auton käyttö tehdään hyvin houkuttelevaksi. Koirasaarentie tulisi kulkemaan kallioiden (tai kerrostalojen) reunustamissa huonosti tuulettuvissa katukuiluissa. Tällaisissa olosuhteissa ilmanlaatu voi kehittyä toistuvasti huonoksi. Yksi vaihtoehto on tunnelin rakentaminen Laajasalontieltä öljysatamaan.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) noin 30 m:n levyisen tien rakentaminen merkitsisi komeiden puiden kaatamista ja harvinaisia lajeja kasvavien luontoalueiden jäämistä tien ja tienvarsien alle.

 

Xxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) tielinjauksen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön. Nopea kevyen liikenteen yhteys Kruunuvuoresta kantakaupunkiin vähentäisi nimenomaan ajoneuvoliikennettä. Siksi se yhteys on elintärkeä koko Laajasalolle. Viher- ja virkistysalueen yhtenäisyys sekä Laajasalon länsiosan luonne luonnon­kauniina ympäristönä voidaan pelastaa vain rakentamalla kulkuväylä maanalaiseen tunneliin.

 

Xxxxx Xxxxxxx katsoo (2.3.2009) Koirasaarentien levenevän nykyisestä nelinkertaiseksi ja muuttavan massiivisuudellaan täysin koko alueen. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää autoliikenteen vienti tunneliin. On syytä tutkia myös autoliikenteen johtamista Päätien ja Henrik Borgströmin tien kautta.

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Raitiotie

 

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2008 päättänyt merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaihto­ehtojen järjestelmätarkastelu 2008 -raportin ja hyväksyä Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaa­ri–Kruunun­ha­ka. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Laajasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

 

Koirasaarentien liikennemäärä on nykyään 1 100 ajoneuvoa/vrk. Ennus­teen mukaan Koirasaarentien liikennemäärä tulee olemaan noin 15 100 ajoneuvoa/vrk Kruunuvuorenrannan (osayleiskaava-alue ja maankäyttösuunnitelma-alue) rakentamisen myötä. Hyvä julkisen liiken­­teen verkosto on varteenotettava vaihtoehto yksityisauton käytölle. Melu-, ilmansaaste- ja turvallisuushaitat otetaan huomioon suunnittelussa.

 

Koirasaarentien poikkileikkaus

 

Koirasaarentielle saavutaan nykyistä Laajasalontietä pitkin, joka on luiska-alueineen kapeimmillaan noin 32 m leveä väylä ilman kevyen liikenteen väyliä. Koirasaarentie välillä Laajasalontie–Reiherintie on noin 20–25 m:n levyinen. Uudelleen rakennettava Koirasaarentien osuus on 28,5 m:n levyinen. Keskellä olevien puurivien poistaminen kaventaisi katua noin 6 m, mutta poistaminen aiheuttaisi katualueen leventämisen bussi- ja raitiovaunupysäkkien kohdalla. Kokoojakadun korostaminen puukujanteilla ja samalla leveän katutilan jakaminen visuaalisesti osiin on perinteinen kaupunkirakentamisen keino. Puiden poistaminen leventäisi katutilan vaikutelmaa ja heikentäisi kevyen liikenteen ylitysten turvallisuutta. Koirasaarentien mitoitus on riippumaton joukkoliikenneratkaisusta, koska ennen raitiotien rakentamista joukkoliikennekaistaa liikennöivät bussit. Koirasaarentien levennyksen alle ei jää harvinaisia kasvilajeja käsittäviä alueita.

 

Kaava-aluetta on kavennettu Koirasarentien kummaltakin puolelta 1 m:n verran, koska polkupyöräliikenne on muutettu pyörätieltä polkupyöräkaistoilla kulkevaksi.

 

Tielinjaus Tahvonlahden kohdalla

 

Tahvonlahden pohjukan kohdalla tielinjauksen korkeusasema on noin +3, katu on 3 m merenpintaa korkeampana ja 2 m alempana kuin vanhat huvilat. Tielinjauksen etäisyys vesialueesta on noin 70 m. Levennet­ty katu ei mahdu kulkemaan säilytettävien huviloiden välistä. Koira­saarentien linjauksen siirto Tahvonlahden kohdalla huviloiden eteläpuolelle noudattaa vanhaa Stansvikin kartanolle johtanutta tielinjausta, mikä nykyisin on kevyen liikenteen käytössä. Huvilat tulevat olemaan tulevaisuudessa saman pihapiirin yhteydessä, jolloin huviloiden kehittäminen ja säilyminen hyvässä kunnossa on turvatumpaa.

 

Tien rakentaminen tunneliin

 

Tien johtaminen tunneliin Kruunuvuorenrannan läpi olisi haastavaa sekä teknisessä, taloudellisessa että turvallisuusmielessä. Koirasaarentie on katu, joka yhdistää Laajasalon nykyisen alueen Kruunuvuorenrantaan ja sitä kautta kantakaupunkiin. Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalon nykyisestä alueesta tulee asuinalueita, jotka sijaitsevat laajojen virkistysalueiden välittömässä läheisyydessä lyhyen julkisen ja kevyen liikenteen matkan päässä kantakaupungista. Tien kulkeminen maan pääl­­lä tarjoaa mahdollisuuksia nauttia näkymistä luontoon ja Tahvonlahdelle myös alueen Koirasaarentietä käyttäville.

 

Jalankulkutunneli

 

Koirasaarentien voi myös ylittää suojatietä pitkin. Jalankulkutunnelin rakentaminen tarjoaa yhtenäisen kevyen liikenteen yhteyden jalankulkijoille, pyöräilijöille ja hiihtäjille virkistysalueilla liikuttaessa. Jalankulkutunnelin suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota jatkosuunnitteluvaiheessa.

 

Asunto Oy Reiherintie 1:n tontti (49074/2)

 

Asunto Oy Reiherintie 1:n edustajien kanssa on järjestetty 17.8.2009 neuvottelu, jossa käsiteltiin suunnitelmaa ja sen vaikutuksia tontille. Ny­kyisen Koirasaarentien ja Reiherintie 1:n tontin välissä on noin 10 m kaavoittamatonta aluetta, jolla kasvaa puita. Tontin pysäköintialue sekä lentopallokenttä ja grillipaikka ylittävät osittain tontin rajan. Tontti laajenee noin 2 m nykyisen Koirasaarentien suuntaan tontin ja Koirasaarentien välisen rajan lähes koko osuudelta. Asemakaavan muutoksen myö­tä pysäköintialue tulee sijaitsemaan tontin sisäpuolella. Lentopallokenttä ja grillipaikka voivat jäädä pääosin paikoilleen, kun lentopallokenttää laajennetaan hieman tontin puoleisessa päässä. Tontilla olevat istutukset säilyvät ja levennys mahdollistaa istutusten lisäämisen. Korttelin nro 49074 tontin nro 2 eteläkulmasta erotetaan 237 m2 Koirasaarentien katualuetta varten. Koirasaarentiehen rajautuvalta osalta tonttiin lisätään tasaisesti 361 m2. Tontti kasvaa yhteensä noin 124 m2. Tontin nykyinen koko on 23 345 m2, joten muutos on vähäinen.

 

Metrosuunnitelma

 

Pro Kruunuvuori -liike vastustaa (2.3.2009) metrosuunnitelmaa Kataja­nokalta tunnelissa Kruunuvuorenselän alitse Laajasaloon ja vaatii, että mitään nykyisiä suunnitelmia ei rakenneta metrohankkeen varaan.

 

Xxxxx Xxxxx esittää (2.3.2009) Pro Kruunuvuori -liikkeen vetoomuksen mielipiteidensä liitteenä, joiden mukaan ei haluta nykyisiä suunnitel­mia rakennettavan metrohankkeen varaan.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaihtoehtojen tarkastelu 2008 -raportin ja hyväksyä Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Laa­jasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

 

Metron rakentamiseen alueella ei varauduta.

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry toteaa (2.3.2009) Suomen ympäristökeskuksen arvioineen Koirasaarentien varrella olevan kallioalueen yhdeksi kolmesta Helsingin geologisesti arvokkaimmista alueista. Siksi Koirasaarentietä ei pidä leventää suunnitellulla tavalla. Koirasaarentien linjaus kulkee liian lähellä Tahvonlahtea ja uhkaa aiheuttaa paitsi maisemallisia myös ekologisia haittoja alueelle.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellut kallioalueet tuhoutuvat tien tarpeettoman leveyden ja linjauksen vuoksi.

 

Pro Kruunuvuori -liikkeen ja Xxxxx Xxxxxx mielestä (2.3.2009) Koira­saa­rentien alle tuhoutuu arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita.

 

Xxxx Xxxxx on sitä mieltä (2.3.2009), että luontoarvot häviävät laajalta alueelta suunnitellun tien varrelta.

 

Xxxx Xxxxxx toteaa (2.3.2009) Koirasaarentien alle tuhoutuvan arvokkai­ta luonto- ja kulttuurikohteita.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien linjaus tuhoaa arvokkaan saarnikorven, Stansvikin vanhimman säilyneen rakennuksen Kaivoshuvilan pihapiirin sekä näkymän Tahvonlahdelle ja useita lintukohteita.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) ei pidä jatkaa Koirasaarentien leventämistä ja rakentamista ja arvokkaiden kallio- ja metsäalueiden pirstomisen suunnittelua, vaan säästää metsä- ja viheralueet nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistysalueina.

 

Xxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien massiivinen levennyssuunnitelma jakaa koko läntisen Laajasalon kahtia. Kaikki jalankulkureitit, talviset hiihtoladut ja polkuja pitkin patikointi tulee mahdottomak­si. Koirasaarentien levennys merkitsee kallioiden räjäytyksiä mones­sa kohdassa ja hakkuuta suurilta alueilta.

 

Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien levennys tuhoaa valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet ja Tahvonlahden rannan. 

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Virkistysalueet

 

Osayleiskaavan ja maankäyttösuunnitelman suunnittelualueista noin puolet on virkistysaluetta. Koirasaarentien suunnitelma noudattelee pääosin Koirasaarentien nykyistä linjausta. Tällöin katua levennettäessä ympäröiviin kallioihin tai kasvillisuuteen joudutaan koskemaan mahdollisimman vähän.

 

Koirasaarentie on nyt penkkoineen noin 9 m leveä ja katualue levenee kaavan toteuttamisen myötä noin 28,5 m:iin. Koirasaarentien itäosassa kaavan mukainen linjaus noudattaa pääosin olemassa olevan kadun linjausta. Kadun pohjoispuolella sijaitsevia kallioreunoja joudutaan leikkaamaan noin 150 m:n pituisella osuudella. Korkeusero kadun tasauksen ja kalliopinnan välillä tulee olemaan enintään 5 m. Tämä katualueen viereinen kallioalue osoitetaan Borgströminmäen asemakaavassa puistoksi. Toinen luonnonmaisemaan jäävä muutos on Koirasaarentien eteläpuolella Gunillankallion kohdalla vastapäätä pohjoiseen johtavaa kapeaa laaksoa, jossa joudutaan leikkaamaan kalliota kuitenkin siten, että korkeusero on enintään 3 m. Laakson kohdalle on osoitettu alikulku, jonka kautta ohjataan pohjois-eteläsuuntainen pääulkoilureitti. Alikululle johtavan pääulkoilureitin kaltevuusvaatimukset lisäävät tien reunasta louhittavan kallioalueen määrää. Tämä alue sijaitsee Koirasaarentien kaava-alueen ulkopuolella Gunillankallion asemakaavaehdotuk­sen nro 11888 alueella. Muilta osin katualue tulee rajautumaan Koira­saarentien itäosassa suoraan rakennuksiin ja nykyinen luonnonympäristö muuttuu kaupunkimaiseksi.

 

Tahvonlahti, huvilat ja kulttuurikohteet

 

Koirasaarentien linjauksen siirto Tahvonlahden kohdalla huviloiden eteläpuolelle noudattaa vanhaa Stansvikin kartanolle johtanutta tielinjausta, joka nykyisin on kevyen liikenteen käytössä. Levennetty katu ei mah­­du kulkemaan huviloiden välistä. Kadun siirto antaa mahdollisuuden yhdistää huvilat samaan pihapiiriin, jolloin huviloiden toiminnallinen kehittäminen ja säilyttäminen hyvässä kunnossa on turvatumpaa. Tahvonlahden kohdalla nykyisen Koirasaarentien eteläpuolella olevan Kaivoshuvilan sijainti aivan Koirasaarentiessä kiinni ja huomattavasti alem­pana on uhka huvilan kunnossapidolle. Tielinjauksen siirron myötä pihan korkeusasema voidaan palauttaa alkuperäiseen korkoon. Näkymät Tahvonlahdelle tulevat myös paranemaan. Luonnon ja rantakasvillisuu­den vaikutus ja läsnäolo toimivat myös näkymien kautta. Koira­saa­ren­tien uuden tielinjauksen alle ei ole jäämässä kulttuurikohteita.

 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 

Asunto Oy Reiherintie 1 ja Xxxxx Xxxxxxxx (2.3.2009) ottavat esille tavoitteita, jotka liittyvät valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja luonnonperintöjen arvoihin, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittäviin ja yhtenäisiin luonnonalueisiin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

 

                    Olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallisen hajara­kentamisen ehkäiseminen

 

                    Riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus

 

                    Joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen

 

                    Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö­räilyn edellytysten parantaminen

 

                    Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun edistäminen

 

                    Edellytysten luominen ilmastomuutokseen sopeutumiselle.

 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

 

                    Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden huomioon ottaminen, joita aluekokonai­suuksia ei tarpeettomasti pirstota.

 

                    Hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen

 

                    Alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön

 

                    Pilaantuneen maa-alueen puhdistamistarpeen selvittäminen ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

 

Helsingin seudun erityiskysymykset

 

                    Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi tonttimaan riittävyyden varmistaminen

 

                    Joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen

 

                    Raideliikenteen laajentamiseen varautuminen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä

 

                    Uusien alueiden käyttöönotto ja jo olemassa olevien alueiden täydennysrakentaminen siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.

 

                    Varautuminen raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

 

Elinympäristön laatu

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien muiden asuinrakennusten perheiden elinympäristön laatu heikkenee merkityksellisesti ja heille aiheutuu sellaista kohtuutonta haittaa, joka voidaan välttää.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Koirasaarentien varressa sijaitsee nykyisin Reiherintien liittymän länsipuolella ainoastaan yksi asuntotontti. Siinäkin kadun varteen sijoittuu pysäköintialue. Lähin asuinrakennus sijaitsee 27 m:n päässä uudesta katulinjauksesta. Muiden tonttien lähin rakennus on noin 78 m:n päässä uudesta katulinjauksesta ja kadun ja tonttien väliin rakennetaan Gunillankallion uudet asuinkorttelit.

 

Muutokset asuinympäristössä herättävät erilaisia mielipiteitä. Tavoittee­na on rakentaa Kruunuvuorenrannasta korkeatasoinen merellinen asuin­alue, joka lisää alueen arvostusta. Rakentaminen parantaa myös ympäristön palveluja ja joukkoliikennettä sekä tukee Laajasalon keskuk­sen kehittämistä. Rakentamisesta huolimatta alueelle jää laajat monipuoliset virkistysalueet, joita täydentävät uuden asuinalueen korkeatasoiset rantareitti- ja virkistyspalvelut.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Laajasalo-Degerö Seura ry:lle, Pro Kruunuvuori ‑liikkeel­le, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxxxx, Asunto Oy Reiherintie 1:lle, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja Xxxx Xxxxxxxxx.   

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

279 §

KANNANOTTO VUOSAARI-SEURAN, VUOSAAREN ASUKASTOIMIKUNNAN JA VUOSAARI-SÄÄTIÖN MUISTUTUKSEEN VUOSAAREN TONTTIEN 54052/2 JA 54058/2 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11894)

 

Khs 2009-1536

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyyn muis­tutukseen.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Kivisaarentielle, lähelle nykyistä ostoskeskusta, osoitetaan tontti (54058/3) 67 ryhmän päiväkotia sekä muita yleisiä lähipalveluja varten. Tontti muodostuu nykyisestä yleisten rakennusten tontista, tontin pohjoispuolisesta puistoalueesta ja Puhospolun kevyen liikenteen katualueen osasta. Tontin rakennusoikeus on 2 300 k-m2. Kaavaratkaisu on ostoskeskuksen ja sen ympäristön alueelle laaditun kaavaluonnoksen mukainen.

 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen päiväkoti Meritähden sujuva siirtyminen uuteen rakennukseen, mikäli nykyinen rakennus päätetään purkaa. Mahdollisen siirtymisen jälkeen nykyinen päiväkotitontti muutetaan osaksi keskuspuistoa. Mikäli rakennus päätetään peruskorjata, uusi yleisten rakennusten tontti jää reserviksi kaupungin tulevia tarpeita varten.

 

Kaavateknisistä syistä kaava-alueeseen on liitetty myös Mustalahdentien rakentamaton kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten tontti 54052/2. Tontille on osoitettu päiväkodin huoltoyhteys Mustalahdentieltä. Tonttiin on liitetty Puhospolun kevyen liikenteen katualueen osa, jolle on osoitettu kevyen liikenteen rasite. Näin muodostuvan tontin 54052/3 rakennusoikeus on 1 805 k-m2, mikä vastaa nykyistä, tehokkuusluvulla e = 0.6 merkittyä rakennusoikeutta. Järjestely on väliaikainen, kunnes koko ostoskeskuksen alueen kaavaluonnos toteutuu ja päiväkodin huoltoyhteys ratkaistaan laajennettavan ostoskeskuksen kanssa keskitetysti.

 

Muistutuksen keskeinen sisältö

 

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö toteavat (7.9.2009) yhteisessä muistutuksessaan, että muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvun asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Ehdotettu tontti on otettu lähes kokonaan Vuosaaren keskuspuistosta, mikä olisi vastoin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiä Keski-Vuosaaren suojelu- ja kehittämistavoitteita, joissa mm. todetaan seuraavaa: "Viheralueet, keskuspuisto ja urheilupuisto säilytetään laajoina yhtenäisinä alueina ja niiden alkuperäiset ominaispiirteet säilytetään."

 

Asukasyhdistykset pitävät parhaana ja tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna sitä, että päiväkoti Meritähti jatkaisi nykyisellä paikallaan, koska ehdotettu paikka on selvästi huonompi kuin nykyinen. Luopumalla ehdotetusta päiväkotitontista alue voitaisiin säilyttää nykyisessä tilassaan eli puistoalueena. Samalla vältettäisiin päiväkodin rakentaminen ostoskeskuksen huoltoliikennekeskuksen viereen, mistä voi aiheutua melu- ja pakokaasuhaittoja. Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon yhdistysten aiempaa vaatimusta päiväkotirakennuksen ja Vuosaaren puistopolun väliin jäävästä kunnollisesta viherkaistasta.

 

Ennen kaavamuutoksen jatkokäsittelyä tulisi selvittää, miten päivähoito voitaisiin väliaikaisesti järjestää, mikäli Meritähden rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella nykyisellä tontillaan.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Kaavaratkaisua laadittaessa on otettu huomioon 1960-luvun alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet. Nykyinen päiväkotitontti sijaitsee keskellä Vuosaaren keskuspuistoa. Päiväkoti Meritähden siirto uudelle tontille Kivisaarentielle mahdollistaa keskuspuiston laajenemisen nykyiselle tontille, mikä lisää puistoalueen yhtenäisyyttä ja säilyttää väljyyttä vastapainona ostoskeskuksen alueen tiivistymiselle. Kivi­saarentien tontin rakentamisen ei voida katsoa kaventavan merkittävästi nykyistä kes­kuspuistoa tai merkittävästi vähentävän väljyyden kokemista.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen mukaan se on luopunut vaihtoehdosta peruskorjata päiväkotirakennus. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi on esitetty uuden rakennuksen rakentamista Kivisaarentien uudelle päiväkotitontille. Tavoitteena on, että päiväkotitoiminta voisi jatkua normaalina rakentamisen ajan: kaavamuutoksen ansiosta vältytään etäällä sijaitsevien, epäkäytännöllisten väistötilojen käyttö, mikä olisi päiväkodin toiminnan ja perheiden kannalta hankalaa.

 

Ostoskeskuksen ja päiväkodin huoltoliikenteestä ei voida katsoa olevan merkittävää haittaa päiväkodin toiminnalle: huoltoliikenne ei risteä päivä­kodin asiakasliikenteen kanssa, ja liikenne on satunnaista kuten myös mahdolliset melu- ja pakokaasuhaitat. Lisäksi huoltopiha sijaitsee päiväkodin pohjoispuolella, jolloin se jää rakennuksen taakse, päiväkodin pihaan nähden katveeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Vuosaari-Seuralle ym.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

280 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39365/17 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11948)

 

Khs 2010-41

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39365 tontin nro 17 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.12.2009 päivätyn piirustuksen nro 11948 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

281 §

VÄISTÖTILOJEN VUOKRAAMINEN KINAPORIN JA KAMPIN PALVELUKESKUKSILLE

 

Khs 2010-281

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaalilautakunnan tekemään liitteenä olevan luonnoksen ja siihen liitettyjen erityisten ehtojen mukaisen vuokrasopimuksen väistötilojen järjestämiseksi Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

282 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS (TÖÖLÖNLAHDEN TANSSIMAKASIINI)

 

Khs 2008-1884

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 12.2.2010 antaman kiinteistöviraston poikkeamishakemusta (Töölönlahden Tanssimakasiini) koskevan päätöksen ja todeta, että Helsingin kaupunki ei hae muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

283 §

22.2.2010 ja 1.3.2010 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN VÄLITYKSESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET SEKÄ ERÄÄT ASUNTOJEN JÄLLEENVUOKRAUSTA JA ASUMISNEUVONTAA KOSKEVAT KEHITTÄMISEHDOTUKSET

 

Khs 2010-93, 2009-669, 2009-354

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa seuraavat kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet:

 

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksen ja markkinoinnin tavoitteena on asiakaslähtöisyys, hyvä asiakaspalvelu ja kaupungin asuntokannan kilpailukyvyn säilyttäminen.

 

Palvelussuhdeasunnot välitetään kaupunginhallituksen erikseen määrittelemien periaatteiden ja henkilöstökeskuksen antamien ohjeiden mu­kaisesti tarkoituksella edistää kaupungin henkilökunnan saatavuutta erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

 

Arava- ja korkotukivuokra-asunnot (Ara-vuokra-asunnot)

 

Asunnon hakeminen

 

Tärkein kuluttajille suunnattu asiointipaikka julkaistaan asunnonvälityksen kotivisuilla. Siellä on tarjolla mahdollisuus sähköiseen asunnonhakuun. Asuntoa on mahdollista hakea myös virkailijan avustuksella tai paperilomakkeella. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta.

 

 

Asunnontarpeen määrittely

 

Hakijatalouden asunnontarvetta arvioidaan tarkastelemalla hakijoiden kokonaistilannetta annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Ara-vuokra-asuntoihin ei ole tulorajoja, mutta tulot otetaan kuitenkin huomioon yhtenä asukasvalintaperusteena yhdessä varallisuuden ja asunnontarpeen kanssa säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi selvitetään hakijoiden asunnontarpeen kiireellisyys ja kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat asetetaan etusijalle. Apuna käytetään seuraavaa kiireellisyysluokitusta:

 

Luokka 1 (erittäin kiireellinen asunnontarve)

 

-                                       asunnottomat (ulkona ja tilapäissuojissa asuvat, yömajoissa asuvat, hoito- ja huoltokodeissa asuvat, matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat, tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat, asumiskelvottomassa asunnossa asuvat)

-                                       hakija on muuttamassa pääkaupunkiseudulle, jossa hänellä on työpaikka

-                                       hakijalla on muuttovelvoite

-                                       erittäin ahtaasti asuvat (vähintään 3 henkilöä/huone)

-                                       vanhempiensa luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat

-                                       muu erittäin painava peruste

 

Luokka 2 (kiireellinen asunnontarve)

 

-                                       ahtaasti asuvat (yli 1 henkilöä, mutta alle 3 henkilöä/huo­ne)

-                                       puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat (puuttuu esimerkiksi lämmin vesi tai keskuslämmitys)

-                                       hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset

-                                       muu vastaava peruste

 

Luokka 3 (asunnon tarpeessa)

 

-                                       nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. muuttamaan pyrkivät hakijat

-                                       muu peruste

 

Sillä seikalla, miten kauan asuntohakemus on ollut vireillä, ei ole merkitystä asunnontarvetta arvioitaessa. Asunnottomuuden tai puutteellisten asunto-olojen ajallinen kesto otetaan kuitenkin aina huomioon tarve-har­kinnassa.

 

Helsingin seudun ulkopuolelta työn vuoksi Helsinkiin muuttavat luokitellaan erittäin kiireellisiksi asunnonhakijoiksi, sillä asuntojen tarjoaminen liikkuvalle työvoimalle tukee osaltaan kaupungin työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

 

Jos asunnonhakija on lyhyen ajan sisällä ennen kaupungin vuokra-asun­non hakemista ilman hänestä riippuvaa syytä luopunut aikaisemmasta asunnosta tai menettänyt asuntonsa, hänen voidaan katsoa olevan pääsääntöisesti erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa. Jos aikaisemman asunnon menettäminen on johtunut hakijan omasta tahdosta tai hakija on sen oman käyttäytymisensä johdosta menettänyt ja tarjolla olevaan asuntoon on muitakin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa olevia hakijoita, asunto myönnetään ensi sijassa sille, joka ei itse ole vaikuttanut asunnontarpeensa syntymiseen. Erityisistä painavista sosiaalisista tai terveydellisistä syistä tästä säännöstä voidaan poiketa.

 

Asuntojen tarjoaminen

 

Asuntoja tarjotaan hakijan määrittelemien hakuehtojen mukaisesti. Näitä ovat muun muassa asunnon koko, vuokrataso, varustetaso ja sijainti. Asuntoa voidaan samalle hakijalle tarjota useampia kertoja, jos tarjottu asunto ei perusteltujen syiden vuoksi ollut hänen tarpeitaan vastaava. Sosiaalitoimen majoittamille asiakkaille tarjotaan asuntoa vain kerran, millä varmistetaan se, että asunto saadaan järjestettyä mahdollisimman nopeasti. Tilanteessa, jossa ensimmäisen tarjouksen hyväksyminen on asiakkaalle mahdotonta, voidaan toinen tarjous antaa painavista syistä sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella.

 

Asunnonvaihdot

 

Asunnonvaihtoja toteutetaan muuttuneen asumistarpeen perusteella tai asukkaan asumisen laadun parantamiseksi. Asunnonvaihdon edellytyk­senä on vähintään 12 kuukauden asuminen nykyisessä asunnossa sekä isännöitsijän lausunto siitä, että asuminen on sujunut ongelmitta.

 

Asunnonvaihtoja toteutetaan vapaisiin tai vapautuviin asuntoihin. Lisäksi hyväksytään asukkaiden keskinäiset vaihdot. Kiinteistöyhtiöt hoitavat itsenäisesti omat sisäiset vaihtonsa ja keskinäiset vaihdot oman yhtiön sisällä ja yhtiöiden välillä.

 

Kolmasosa uudistuotannosta varataan kaupungin asunnoissa asuville vaihdon tarpeessa oleville asukkaille.

 

Peruskorjauksen aikaisen asumisen järjestäminen

 

Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukkaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan korvaavaa asuntoa peruskorjauksen ajaksi ja samalla oikeutta palata asuntoonsa peruskorjauksen valmistuttua.

 

Tasapainoinen asukasrakenne ja erityisryhmät

 

Vuokra-asuntojen välityksen tavoitteeksi asetetaan kaupunginosien ja talojen tasapainoinen asukasrakenne sekä asuinyhteisöjen hyvä toimivuus. Asunnottomille sosiaalisin ja taloudellisin perustein valittaville asunnonhakijoille pyritään osoittamaan asunnot siten, että heidän osuutensa yksittäisten talojen asunnonsaajista vastaa mahdollisimman hyvin heidän suhteellista osuuttaan kaikista kaupungin vuokra-asunto­jen saajista.

 

Erityisryhmille varattavista asuntokiintiöistä päätetään erikseen hallintokuntien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Yksittäiset asiakastapaukset ratkaistaan asuntoasiainosastolla, annettujen lausuntojen perusteella (muun muassa lastensuojelulakiin perustuvat lausunnot).

 

Niiden hakijoiden hakemukset, joilla on ollut asumishäiriöitä tai vuokra-velkoja, käsitellään ja harkitaan tapauskohtaisesti.

 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot markkinoidaan Internetissä. Vapaa-rahoitteisten vuokra-asuntojen välityksessä ei noudateta tarveharkintaa kuten arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi asuntolautakunnan 8.1.2009 päivätyn kirjeen sekä sosiaaliasemien ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyötä koordinoivan ohjausryhmän 31.12.2009 päivätyn raportin sekä todeta, että niissä esitetyt kiinteistöyhtiöiden toimintaan liittyvät näkökulmat tulee huomioida jatkossa kiinteistöyhtiöiden toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.

 

Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginhallitus kehottaa kiinteistövirastoa yhdessä kiinteistöyhtiöiden ja asuntolautakunnan kanssa pohtimaan toimia alueiden välisen segregaation vähentämiseksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta asuntolautakunnalle ja kiinteis­töviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä jäljennöksin esityslistasta liitteineen sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle.

 

Jäsen Krohn teki jäsen Kantolan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotuksen luvun ”Arava- ja korkotukivuokra-asunnot (Ara-vuokra-asunnot)” alaluvun ”Asunnonvaihdot” toinen ja kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Asunnonvaihtoja toteutetaan vapaisiin tai vapautuviin asuntoihin. Lisäksi hyväksytään asukkaiden keskinäiset vaihdot. Kiinteistöyhtiöt hoitavat itsenäisesti omat sisäiset vaihtonsa ja keskinäiset vaihdot oman yhtiön sisällä ja yhtiöiden välillä.

 

Kolmasosa uudistuotannosta varataan kaupungin asunnoissa asuville vaihdon tarpeessa oleville asukkaille.

 

Lisäksi päätösehdotuksen loppuun ennen ”Pöytäkirjanote jäljennöksin…” lisätään:

 

Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginhallitus kehottaa kiinteistövirastoa yhdessä kiinteistöyhtiöiden ja asuntolautakunnan kanssa pohtimaan toimia alueiden välisen segregaation vähentämiseksi.

                     

Suoritetussa äänestyksessä Krohnin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-5, Rissanen äänesti tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Rauhamäki, Oker-Blom, Räty ja Rautava.

 

Lisäksi jäsen Räty teki jäsen Rauhamäen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotuksen luvun ”Arava- ja korkotukivuokra-asunnot (Ara-vuokra-asunnot)” alaluvun  ”Asunnontarpeen määrittely” jälkeisen ensimmäisen kappaleen luokkakohtaisista luetteloissa siirretään vanhempiensa luota muuttavat luokasta 1 (erittäin kiireellinen asunnontarve) luokkaan 2 (kiireellinen asunnontarve).

 

Toisessa suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rädyn vastaehdotuksen äänin 9–6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Rauhamäki, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

284 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

2.3.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

25.2.2010

rakennuslautakunta

2.3.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1.3. ja 3.3.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

266 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN
THOMAS WALLGREN:
BIODIVERSITET VID SKOGSSKÖTSEL

 

Stn 2009-2011

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Thomas Wallgren) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Thomas Wallgren och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

Översättning:

267 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS
RANTANEN:
HANDLINGSMODELLER FÖR PLANERINGEN
AV NATURMILJÖN

 

Stn 2009-2012

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

Översättning:

270 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN NINA
HURU:
UTSPRIDNINGEN AV DEN PSYKIATRISKA VÅRDEN AV
BARN OCH UNGA

 

Stn 2009-2329

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Nina Huru) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Nina Huru och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

271 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI
PUURA:
TIDIG IDENTIFIERING AV INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
HOS BARN

 

Stn 2009-2319

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Heli Puura) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirpa Asko-Seljavaara

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.3.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 254-267, 269-279, 282 ja 284 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 280 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

254-267, 269-279, 282 och 284 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

280 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.