Kokousaika

15.2.2010 kello 16.00 – 17.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 167-osa 169 §:t)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 177-osa 178 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 167 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 167 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 167 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 167-osa 169 §:t)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


osa 167-168,


169,


170-171,


175-176,

 

 Sauri

 

 

 

osa 167, 177,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


178,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


179-180,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


181-182,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


172-174,


183-193,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

167

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

168

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

169

Kj/1

Aloitteen 30 käsitteleminen

 

170

Kj/1

Vuoden 2009 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

171

Kj/2

Eräiden vuoden 2009 talousarvion määrärahojen ylittäminen

 

172

Kaj/3

Vallilan korttelin nro 534 sekä puisto- ja katualueen muuttaminen (nro 11903)

 

173

Kaj/4

Kaartinkaupungin vesi- ja katualueiden sekä Katajanokan korttelin nro 8193 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja Katajanokan liikenne- ja katualueiden (Katajanokan kanavaterminaalin alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11850)

 

174

Kaj/5

Jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen Jätkäsaaren ja Kalasataman alueille ja sitä varten perustettavien yhtiöiden lainojen takaaminen

 

175

Kj/3

Lausunnon antaminen sisäasiainministeriölle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muutosehdotuksesta

 

176

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

177

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

178

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

179

Stj/1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Ammattikoululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen

 

180

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

181

Sj/1

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan Annikki Thodénin tilalle vuosiksi 2010 - 2011 

 

182

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

183

Kaj/1

Suurmetsän tontin 41258/23 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11945)

 

184

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45331/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11939)

 

185

Kaj/3

Kannanotto SRV Asunnot Oy:n ja Oy Primula Ab:n muistutuksiin Vallilan korttelin nro 534 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11903)

 

186

Kaj/4

Kannanotto Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx ja Asunto Oy Belvedere Bostads Ab:n muitutuksiin Katajanokan Kanavaterminaalin alueen asemakaava-asiassa (nro 11850)

 

187

Kaj/5

Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

 

188

Kaj/6

Asunto Oy Helsingin Tervapääskysen poikkeamishakemus

 

189

Kaj/7

Asunto Oy Helsingin Antaresin, Asunto Oy Helsingin Ariesin, Asunto Oy Helsingin Cetusin ja Asunto Oy Helsingin Norman poikkeamishakemus

 

190

Kaj/8

Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 6:n poikkeamishakemus

 

191

Kaj/9

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Onnitalo-säätiön poikkeamishakemuksesta

 

192

Kaj/10

8.2.2010 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteiseen ja 10 vuoden korkotukilainalla rahoitettavaan vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien luovutusperiaatteiden vahvistaminen

 

193

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

167 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Puoskari) ja Krohnin (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

168 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

169 §

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

169 §

Aloitteen 30 käsitteleminen

 

 

Jäsen Moisio teki jäsen Rissasen kannattamana aloitteen 30 vastaukseen liitteen 1 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Lisäksi jäsen Bryggare teki jäsen Asko-Seljavaaran kannattamana aloitteen 30 vastaukseen liitteen 2 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision vastaehdotus ja Bryggaren vastaehdotus. Äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti Bryggaren vastaehdotuksen äänin 12-2, Oker-Blom äänesti tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara ja Bryggare.

 

Toisessa suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13-1, Bryggare äänesti tyhjää. Vähemmistöön kuului Asko-Seljavaara.

 

LIITE                                  Liitteet 1 – 2

 

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

 

170 - 174 §

Kaupunginvaltuuston 3.3.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

170 §

Vuoden 2009 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

171 §

Eräiden vuoden 2009 talousarvion määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

172 §

Vallilan korttelin nro 534 sekä puisto- ja katualueen muuttaminen (nro 11903)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

173 §

Kaartinkaupungin vesi- ja katualueiden sekä Katajanokan korttelin nro 8193 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja Katajanokan liikenne- ja katualueiden (Katajanokan kanavaterminaalin alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11850)

 

 

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

174 §

Jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen Jätkäsaaren ja Kalasataman alueille ja sitä varten perustettavien yhtiöiden lainojen takaaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

 

 

175 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SISÄASIAINMINISTERIÖLLE MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTOSEHDOTUKSESTA

 

Khs 2010-126

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19c §:n muuttamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi seuraavan lausunnon:

 

Lainmuutosehdotus on perusteltu. Lähtökohtaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten jättämien turvapaikkahakemusten taustalla ja perusteena on ollut mitä ilmeisimmin halu turvautua Suomen sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti viimesijaiseen toimeentulotukeen. Se tosiseikka, että turvapaikanhakijoiden lähtömaassa on erilainen sosiaaliturvajärjestelmä ja että hakijat ovat mahdollisesti väliinputoajan asemassa omissa maissaan, ei poista sitä, että lainsäädännössä ei voida hyväksyä sellaista perustetta turvapaikkaa koskevan hakemuksen vireillepanoon, joka ei täytä ulkomaalaislain edellytyksiä.

 

Esitysluonnos merkitsee käytännössä sitä, että kyseessä olevat Euroopan unionin kansalaiset, jotka ovat jättäneet turvapaikkaa koskevan hakemuksen, eivät kuulu enää vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun he ovat saaneet tiedokseen maahanmuuttoviraston mahdollisen kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tällainen kielteisen päätöksen saanut henkilö ei ole siten oikeutettu kotouttamislain tarkoittamaan tukeen vastaanottokeskuksessa. Hänet voidaan ulkomaalaislain perusteella poistaa poliisin virka-apua käyttäen vastaanottokeskuksesta. Valtiolle kuuluva kustannus- ja järjestämisvastuu siten lakkaa.

 

Esitysluonnoksessa tulisi laajemmin käsitellä sitä, miten vastaanottokeskuksesta poistettavien kielteisen päätöksen saaneiden Euroopan unionin kansalaisten oleskelu Suomessa järjestetään siihen asti kunnes he poistuvat vapaaehtoisesti tai heidät poistetaan maasta.

 

Kuten esitysluonnoksessa on todettu, päätös joka on tehty turvallisesta alkuperäismaasta tulleen ulkomaalaisen käännyttämisestä, voidaan panna täytäntöön aikaisintaan kahdeksantena päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Ulkomaalaislain 172 §:n mukaan päätös on kuitenkin täytäntöön pantavissa, kun se koskee Euroopan unionin kansalaista, aikaisintaan 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu käännytetylle tiedoksi.

 

Perustuslain 19 §:ssä on säädetty ihmisarvoisen elämän perusturvasta. Tätä jokaiselle kuuluvaa oikeutta toteutetaan muun muassa toimeentulotukilailla. Toimeentulotukea määrättäessä on huomioitava henkilön yksilölliset olosuhteet ja tarpeet. Mikäli toimeentulotuen hakijana on alaikäinen lapsi tai toimeentulotuen hakijan perheessä on alaikäisiä huollettavia, on tämä otettava huomioon toimeentulotukea määrättäessä ja sitä järjestettäessä lapsen edun huomioivalla tavalla.

 

Mikäli kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö hakee toimeentulotukea, on asia ratkaistava yksinomaan toimeentulotukilain 14 §:n perusteella. Mainitun säännöksen 1 momentin mukaan toimeentulotuen myöntää sen kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Tällaisen kielteisen päätöksen saanutta henkilöä ja hänen perhettään ei voida pitää toimeentulotukilain 14 §:n 1 säännöksen tarkoittamana henkilönä tai toimeentulotukilain 3 §:n tarkoittamana perheenä, joka toimeentulotukilain 14 §:n
1 momentin tarkoittamin tavoin vakinaisesti oleskelee kunnassa. Toimeentulotukilain 14 §:n 1 momentin tarkoittamia kunnan järjestämisedellytyksiä ei siten tällaisessa tilanteessa ole.

 

Sen sijaan asiassa voi tulla (ja yleensä aina tulee) sovellettavaksi toimeentulotukilain 14 §:n 3 momentti. Säännöksen mukaan, jos toimeentulotuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa perhe tai henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä. Tällainen kiireellinen toimeentulotuki koskee yleensä kiireellisen asumisen järjestämistä, välttämättömien terveydenhuoltomenojen korvaamista tai kiireellisen terveydenhuollon järjestämistä sekä luonnollisesti myös henkilön ja hänen perheensä välttämättömien perustarpeiden tyydyttämistä. Kiireellisenä toimeentulotukena voidaan myöntää myös matkalippu kotiin (tässä kotivaltioon).

 

Lausunnolla oleva esitys merkitsee käytännössä siis sitä, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat luonnoksen tarkoittamissa tilanteissa voivat säännön mukaisesti turvautua kiireelliseen toimeentulotukeen.

 

Huolimatta siitä, että ulkomaalaislaissa on erikseen säädetty Euroopan unionin kansalaisen toimeentuloedellytyksistä silmällä pitäen hänen oleskeluoikeuttaan Suomessa (158 a §) on mainittu säännös suhteessa toimeentulotuen järjestämiseen ja myöntämiseen kunnan hallintokäytännössä täysin epäselvä.

Yhteenveto

 

Kaupunginhallitus puoltaa esitettyjä lainmuutoksia, mutta toteaa, että lainmuutosehdotusta ja samalla toimeentulotukilakia ja sosiaalihuollon asiakaslakia olisi selkeytettävä.

 

Esitysluonnoksen perusteella jää epäselväksi se, miten vastaanottokeskuksesta poistettujen turvapaikanhakijoiden poistuminen maasta 30 päivän kuluttua varmistettaisiin. Valtion tulee viime kädessä kantaa vastuu henkilöistä, joille ei ole myönnetty oleskeluoikeutta Suomessa ja jotka ovat tarkoitus käännyttää maasta.

 

Jos Euroopan unionin kansalainen tai muu henkilö toistuvasti turvautuu toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyyn toimeentulotukeen tai muihin toimeentulotukeen rinnastettaviin etuuksiin taikka muulla tavalla oleskelun aikana muodostuu ulkomaalaislain tarkoittamin tavoin rasitteeksi Suomen sosiaalihuoltojärjestelmälle, ei sosiaalihuollon lainsäädännössä ole, kaupungin näkemyksen mukaan, riittäviä keinoja viranomaisen päätöksenteossa huomioida yksilöhuoltoa koskevassa päätöksessä mainittua ulkomaalaislaissa asetettua ehtoa oleskelulle.

On mahdollista päätyä tulkintaan, että hakemus toimeentulotuesta ratkaistaan yksinomaan toimeentulotukilain perusteella.

 

Täysin epäselvää on se, voidaanko tällaisessa tilanteessa toimeentulotukihakemus kokonaan hylätä, koska toimeentulotuella toteutetaan perustuslain 19 §:n mukaisesti julkiselle vallalle kuuluvia velvoitteita.

 

Yhtä epäselvää on se, että mikäli kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö turvautuu muutoksenhakumenettelyyn ja valittaa asiasta hallinto-oikeuteen, miten tänä aikana toimeentulotukea toimeentulotukilain 14 §:n 3 momentin mukaan tulee myöntää.

 

Lisäksi epäselvää on se, että mikäli henkilö kieltäytyy toimeentulotukilain 14 §:n 3 momentin tarkoittaman kiireellisenä toimeentulotukena myönnettävän paluumatkalipun vastaanottamisesta, voidaanko tällöin esimeriksi kiireellinen asuminen tai terveydenhuolto jättää toimeentulotukena järjestämättä.

 

Sosiaalihuollon lainsäädännössä ei ole myöskään riittäviä säännöksiä siitä, voidaanko ulkomaalaisviranomaisille luovuttaa tällaista asiakasta koskevia tietoja oma-aloitteisesti. Sosiaalihuollon asiakaslaki antaa mahdollisuuden luovuttaa tietoja oma-aloitteisesti, mikäli kyseessä on esimerkiksi mahdollinen rikos (sosiaalihuollon asiakaslain 18 §: n 2 ja 3 momentti). Tietoja voidaan luovuttaa myös oma-aloitteisesti silloin, kun sosiaalihuollon viranomainen tarkistaa asiakkaan esittämiä tietoja (sosiaalihuollon asiakaslain 18 §:n 4 momentti).

 

Toimeentulotukilakia sovellettaessa näyttää siis siltä, että ainakin käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoon asti toimeentulotukea tulisi myöntää kiireellisen tarpeen perusteella toimeentulotukilain 14 §:n 3
momentin tarkoittamin tavoin.

 

Kielteisen turvapaikan saaneelle henkilölle mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki olisi korvattava valtion varoista kunnalle kokonaisuudessaan. Kysymys on selvästi valtion vastuulle kuuluvasta asiasta. Kun henkilö poistetaan vastaanottokeskuksesta eikä edellytyksiä toimeentulotuen myöntämiselle vastaanottokeskuksen toimesta siten enää ole, jää tällainen henkilö kunnan järjestämän viimesijaisen toimeentulotuen piiriin. Hänen sosiaalihuollon tarpeensa perustuu siis siihen menettelyyn, mitä ulkomaalaislaissa ja kotouttamislaissa on säädetty. Kyse on siten sellaisista sosiaalihuollon asiakkaista, jotka muutoin eivät tulisi toimeentulotuen ja mahdollisesti muiden sosiaalipalvelujen järjestämisen piiriin.

 

Esityksen suurena puutteena on pidettävä sitä, ettei lakimuutoksen vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen ole lainkaan arvioitu.

 

Pöytäkirjanote sisäasiainministeriölle ja sosiaalivirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, neuvotteleva viranhaltija, puhelin 310 79769

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

176 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                      8.2.2010, 12.2.2010

konsernijaosto                                                                  8.2.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

177 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

178 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

11.2.2010

yleisten töiden lautakunta

9.2.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

179 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: AMMATTIKOULULAISTEN TERVEYS JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

 

Khs 2009-2320

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

180 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5 ja 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

9.2.2010

- ruotsinkielinen jaosto

4.2.2010

terveyslautakunta

9.2.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

181 §

TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN ANNIKKI THODÉNIN TILALLE VUOSIKSI 2010 - 2011 

 

Khs 2008-906

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä johtajahammaslääkäri Seija Hiekkasen kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallinto- ja kehittämisjohtaja Marja Leena Toukosen vuosiksi 2010-2011.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille ja henkilöstötoimikunnalle.

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään vuosiksi 2010-2011.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Enroos Asta, Palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 36420

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

182 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

26.1.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

15.12.2009 ja 9.2.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

183 §

SUURMETSÄN TONTIN 41258/23 SEKÄ KATU- JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11945)

 

Khs 2009-2649

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) korttelin nro 41258 tontin nro 23 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.12.2009 päivätyn piirustuksen nro 11945 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

184 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45331/13 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11939)

 

Khs 2009-2550

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45331 tontin 13 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.11.2009 päivätyn piirustuksen nro 11939 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

185 §

KANNANOTTO SRV ASUNNOT OY:N JA OY PRIMULA AB:N MUISTUTUKSIIN VALLILAN KORTTELIN NRO 534 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11903)

 

Khs 2009-1537

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

186 §

KANNANOTTO XXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX JA ASUNTO OY BELVEDERE BOSTADS AB:N MUITUTUKSIIN KATAJANOKAN KANAVATERMINAALIN ALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11850)

 

Khs 2009-292

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

187 §

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

188 §

ASUNTO OY HELSINGIN TERVAPÄÄSKYSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2642

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2642/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 26.10.2009 päivättyjä suunnitelmia. Vuokra-asunnot tulee suunnitella niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

189 §

ASUNTO OY HELSINGIN ANTARESIN, ASUNTO OY HELSINGIN ARIESIN, ASUNTO OY HELSINGIN CETUSIN JA ASUNTO OY HELSINGIN NORMAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2457

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2457/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       tontille 31135/11 rakennettava asuinkerrostalo toteutetaan vuokratalona. Asunnot tulee suunnitella niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista.

 

-                                       suunnitelmien tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnan 3.6.2009 esittämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

190 §

KIINTEISTÖ OY HITSAAJANKATU 6:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2512

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2512/526 mukaisena edellyttäen, että hankkeesta tehdään tulevaisuuden liikennemääriä ja -järjestelyjä huomioiva meluselvitys ääneneristävyysvaatimusten määrittämiseksi sekä, että raittiin ilman sisäänottoaukot sijoitetaan katolle ja Hitsaajankadun puolelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

191 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ONNITALO-SÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2456

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Onnitalo-säätiön poikkeamishakemuksesta seuraavanlaisen myönteisen lausunnon:

 

Onnitalo-säätiö (5.1.2009) pyytää poikkeamislupaa 44. kaupunginosan (Tammisalo) korttelin nro 44037 tontille nro 4 (Mäntypaadentie 28). Hakijan tarkoituksena on uuden, kolmannen kerroksen (700,5 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Tarkistettujen suunnitelmien mukaan (13.10.2009) kerrosalan ylitys on 495,5 k-m2.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että suunnitelmissa pyritään nykyisen asukasmäärän säilymiseen. Huoneistojen pinta-aloja kasvatetaan vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa, mutta rakennuksen laajenemisen ansiosta asuntojen lukumäärä ei vähene.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 9.12.1970 vahvistettu asemakaava nro 6464. Asemakaavan mukaan tontti on YSV- eli sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa vanhusten asuntolan. Tonttitehokkuus on e = 0,75. Rakennusten enimmäiskorkeus on 14,0 m. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/6 asuntolahuonetta
(7 ap), 1ap/asunto (5 ap) ja 1ap/5 asuntolan ulkopuolella asuvaa toimihenkilöä.

 

Tontille on vuonna 1965 valmistunut vanhusten palvelutalo. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on 42 asuntolahuonetta, joiden keskikoko on noin 18 m2 ja joihin sisältyy wc-tila, ja viisi kaksiota (38 - 50 m2). Asuntolahuoneille on varattu neljä yhteistä kylpyhuonetilaa. Lisäksi rakennuksessa on yhteiset keittiö-, ruokasali- ja kerhotilat. Kellarissa on mm. kuntosali-, sauna- ja pesutupatiloja. Pihalla on 16 autopaikkaa.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennusta siten, että yhden hengen asuntolahuoneita ajanmukaistetaan tämän päivän vaatimustason mukaan yhdistämällä huoneita ja varustamalla jokainen omalla kylpyhuone- ja wc-tilalla. Asuntojen lukumäärä laskee tällöin 47 asunnosta 33 asuntoon. Jotta vanhusten asuntola olisi toimintakelpoinen siten, että henkilökunnan määrä vastaa tarpeita, on tärkeätä säilyttää asukkaiden lukumäärä samana. Tämän takia suunnitelmassa ehdotetaan nykyisen rakennuksen korottamista yhdellä vajaalla kerroksella, jossa on 18 asuntoa. Lisärakentamisen jälkeen rakennuksessa on 51 asuntoa aikaisemman 47 asunnon sijaan.

 

Haettu toimenpide poikkeaa korjatun suunnitelman mukaan asemakaavasta siten, että rakennusoikeus ylittyy 495,5 k-m2 (19,5 % kerrosalasta). Korotus on 2,1 m rakennuksen itä- ja eteläreunoista. Ylin kerros käsittää koko rakennuksen pituuden, mutta ylin vajaa kerros on 60 % rakennusrungon syvyydestä.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkikuvaneuvottelukunta piti ratkaisuja onnistuneina ja puolsi suunnitelmaa kokouksessaan 21.1.2009.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (19.5.2009). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen. Rajanaapureilta on tullut kolme huomautusta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Paasitie 16 omistajat vaativat, että poikkeamishakemus hylätään. Perusteluna he esittävät, että suunniteltu lisärakentaminen ja rakennusoikeuden ylitys on mittakaavaltaan huomattava eikä sovellu korttelialueelle ja että tonttikohtaisella poikkeamismenettelyllä ei kyetä yhteen sovittamaan merkittävää lisärakentamista alueen eheään rakennuskantaan ja laajemmin. Lisäksi he huomauttavat, että kaupungilla ei ole poikkeamisoikeutta kun rakentamista ei voida pitää vähäisenä ja että suunnitellun mittakaavan mukainen rakentaminen edellyttää asemakaavallista ratkaisua, jossa hankkeen yhteensovittaminen ympäröivään asutukseen voidaan perusteellisesti arvioida ja ratkaista sekä hankkeen vaatimat liikenteelliset ja maisemalliset ratkaisut paremmin huomioida myös tontin ulkopuolella.

 

Asunto Oy Paasitie 20 vastustaa poikkeamista, koska suunniteltu kerrosalamuutos tulee huomattavassa määrin haittaamaan tontin näkymiä ja päivänvalon näkymistä. Lisäksi naapuritontille on isännöitsijän mukaan aikaisemmin rakennettu jätesuojia vastoin esitettyjä dokumentteja.

 

Mäntypaadentie 30 omistavan perikunnan edustaja esittää, että rakennuksen aikana ja sen jälkeen perikunnan talon arvo laskee. Hänen toivomuksensa on myös, ettei hanke toteutuisi iäkkään asukkaan (95 v.) elinaikana, koska liikenne ja tuleva rakentaminen ovat jo sinänsä häiriötekijöitä.

 

Kaupunginhallitus toteaa huomautusten johdosta seuraavaa:

 

Kerrosalan ylitys vähäistä enemmän ei ole kaupungin toimivallassa. Poikkeamispäätöksen tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kaupunkisuunnitteluvirasto on selvittänyt hankkeen ympäristövaikutuksia.

 

Tontin jätesuojaa voidaan peruskorjauksen yhteydessä muuttaa paremmin rakennuksen tyyliin sopivaksi.

 

Rakennuksessa on tarpeen kiireellisesti suorittaa peruskorjaamista, joten rakennustöiltä tontilla ei voida välttyä.

 

Lausunto                          Mäntypaadentie 28 osoitteessa on vuodesta 1965 toiminut pieni yksityinen vanhustentalo siihen tarkoitukseen kaavoitetulla tontilla.

 

Nykyisiin asuntolahuoneisiin, joiden varustetaso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia, on vaikeaa saada uusia asukkaita. Näin ollen asuntojen laatu- ja varustetasoa parannetaan, mm. yhdistämällä asuntolahuoneita isommiksi asunnoiksi, jolloin asuntojen määrä vähenee. Jotta toiminta voisi jatkua samanlaisena kuin ennen, tarvitaan tietty henkilökuntamäärä. Henkilökunnan palkkaamiseen tarvitaan vähintään saman verran asukkaita kuin aikaisemmin. Uuden suunnitelman mukaan asuntoja olisi 49 kpl ja niiden keskikoko noin 35 m2. Pienemmällä asukasmäärällä toimintaa ei voida samanlaisena jatkaa.

 

Hakemuksessa tontille on osoitettu 16 autopaikkaa. Tämän päivän asemakaavoissa vaaditaan asuntoloille 1ap/200 k-m2, jolloin 15 autopaikkaa riittäisi. Laajennuksen myötä asumisen väljyys kasvaisi, kun taas asukkaiden ja henkilökunnan määrä säilyy samana. Tontin aiheuttama liikenne ei tulisi muuttumaan.

 

Suunnitelma on laadukas, toiminto on alueella tarpeellinen ja hanke on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kannatettava.

 

Hakijan kanssa on neuvoteltu ja suunnitelmaa on kehitetty seuraavasti:

 

-                                       Alkuperäisessä suunnitelmassa (17.11.2008) rakennusoikeuden ylitys asemakaavaan nähden on 700,5 k-m2 eli 28 %. Muuten suunnitelma on asemakaavan mukainen.

 

-                                       Kaksi naapuria on vastustanut rakennusoikeuden ylittämistä.

 

-                                       Hakija on toimittanut muutetut piirustukset (13.10.2009), jossa naapureiden huomautuksia on mahdollisimman pitkälle yritetty ottaa huomioon. Uusien suunnitelmien mukaan kerrosalan ylitys on pienentynyt, ja rakennuksen laajennusta on madallettu. Rakennusoikeuden ylitys on
495,5 k-m2 (19,5 %).

 

-                                       Hakija on varjotutkielmilla osoittanut, ettei laajennusosa merkittävästi tule vaikuttamaan naapuritonttien valoisuuteen eikä niiden näkymiin.

 

-                                       Hakija on myös katujulkisivujen piirustuksilla osoittanut, miten rakennuksen korottaminen vaikuttaa katukuvaan. Nykyinen rakennus on Paasitien puolella yksikerroksinen, ja sen alla on matala kellari. Paasitie 20 on kaksikerroksinen rakennus, Paasitie 16 yksikerroksinen harjakattoinen rakennus, ja sen alla kellari. Korotettu rakennus ei Paasitien puolella nouse naapuritontin kaksikerroksista rakennusta korkeammalle.

 

-                                       Uusi rakennus tulee Mäntypaadentielle päin olemaan kolmikerroksinen, ja sen alla on maanpäällinen kellariosuus. Tämä rakennuksen käytännössä nelikerroksinen pääty poikkeaa katukuvasta alueella, missä muut rakennukset ovat enintään kaksikerroksisia. Nykyinen asemakaava ei rajoita kerrosten lukumäärää, ja rakennuksen ylin sallittu korkeus on 14 metriä, mikä vastaa nelikerroksista rakennusta. Mäntypaadentien nykyiseen katunäkymään ei sovi näin korkea rakennus ja että rakennuksen päätyä ei tästä syystä voi korottaa.

 

-                                       Muutettu suunnitelma esiteltiin Uudenmaan ympäristökeskukselle 28.10.2009. Kaupunkisuunnitteluvirasto esitti silloin, että suunnitelmasta tulisi laajennuksesta poistaa 90
k-m2 Mäntypaadentien puoleisesta päädystä koska rakennuksen päätyä ei edellisessä kohdassa mainitusta syystä voi korottaa. Tällöin ylitys olisi noin 405 m2 eli 16 %. Uudenmaan ympäristökeskus suhtautui tähän ylitykseen myönteisesti.

 

-                                       Hakija on 30.10.2009 toimittanut 29.6.2009 päivätyt piirustukset, joiden mukaan ylimmän kerroksen kerrosalaa on vähennetty noin 70 m2, mikä ei täysin vastaa kaupunkisuunnitteluviraston Uudenmaan ympäristökeskuksen neuvottelussa esitettyä kerrosalan pienentämistä. Näitä piirustuksia ei ole liitetty hakemuksen mukaan.

 

Hyväksymällä rakennusoikeuden ylitys 16 % poikkeuksena asemakaavasta mahdollistetaan vanhusten asuntolatoiminnan jatkaminen vanhusten asuntolaa varten tarkoitetulla julkisten rakennusten tontilla. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan rakentaminen tarkoittaa rakennuksen korkeuden kasvamista 2,1 m, eli vajaalla kerroksella. Uusi korkeus on asemakaavan mukainen.

 

Poikkeamisen erityinen syy on vanhusten palvelutalon toiminnan jatkamisen mahdollistaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli laajennuksen pohjoispäästä poistetaan noin 90 k-m2 siten, että pääty säilyy nykyisenkorkuisena Mäntypaadentielle päin ja mikäli rakentamisessa muuten noudatetaan 13.10.2009 päivätyn suunnitelman periaatteita. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta ehdolla että:

 

-                                       laajennuksen pohjoispäästä poistetaan noin 90 m2,

 

-                                       noudatetaan muuten 13.10.2009 päivätyn suunnitelman periaatteita.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Onnitalo-säätiölle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

192 §

8.2.2010 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISEEN JA 10 VUODEN KORKOTUKILAINALLA RAHOITETTAVAAN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN LUOVUTUSPERIAATTEIDEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2618

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että valmisteltaessa vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien luovutuksia tulee noudattaa seuraavia pääperiaatteita:

 

-                                       Tontit luovutetaan vuokraamalla siten, että vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus.

 

-                                       Maanvuokra määrätään pitäen perusteena kulloinkin kyseessä olevan alueen sääntelemättömään asuntotuotantoon luovutettavien tonttien hintatasoa ja noudattaen kaupungin tavanomaisia hinnoitteluperiaatteita.

 

-                                       Tontille rakennettavat asunnot on tontin vuokra-aikana
pidettävä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä.

 

-                                       Vuokralaisen maanvuokrasopimukseen perustuva osto-oikeus on voimassa enintään 5 vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

 

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun tontille rakennettava rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-asuntokäyttöön.

 

Tontin kauppahinta määräytyy osto-oikeutta käytettäessä seuraavin periaattein:

 

-                                       Tontin kauppahinnan perustana oleva rakennusoikeuden pääoma-arvo on maanvuokran perusteena oleva elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaava rakennusoikeuden yksikköhinta kerrottuna 1,1:llä sekä korjattuna kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla.

 

-                                       Kalastaman osayleiskaavan nro 11650 ja Jätkäsaaren osayleiskaavan nro 11350 alueelta vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien osalta käytetään rakennusoikeuden yksikköhintaa laskettaessa kerrointa 1,2. Vastaavaa kerrointa voidaan käyttää myös muilla alueilla, mikäli se on tontin erityisen hyvän sijainnin, meren läheisyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi perusteltua.

 

-                                       Tontinluovutuksessa ei noudateta Hitas-sääntelyä.

 

-                                       Luovutettaessa tontteja 10 vuoden korkotukilainalla rahoitettuun vuokra‑asuntotuotantoon maanvuokrasopimusta ei saa irtisanoa korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi (176/2009) annetun lain 13 §:n tarkoittaman valtiontakauksen takausaikana.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

193 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

10.2.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.2.2010

kiinteistölautakunta

9.2.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8.2.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

179 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: HÄLSAN OCH HÄLSOBETEENDET HOS DEM SOM

GÅR I YRKESSKOLA

 

Stn 2009-2320

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sirpa Puhakka) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Minerva Krohn

Mari Puoskari

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  23.2.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 167-180, 182, 185-187 ja 191-193 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 188 – 190 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 183 - 184 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

167-180, 182, 185-187 och 191-193 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

188 - 190 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

183 - 184 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.