Kokousaika

20.12.2010 kello 16.00 – 18.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1395-1396 ja 1398-1415 §:t)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1372-1373 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1372-1373, osa 1391, 1393-1396 ja 1398-1415 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1391 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1372-1373 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja
(paitsi 1374-osa 1376 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 1382-1391, 1393-1396 ja 1398-1415 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

Makkonen, Leena

arkkitehti (osa 1379 §)

 

 

Rajajärvi, Tuomas

virastopäällikkö (osa 1379 §)

 

 

Holappa, Erkki

hissiasiamies (osa 1379 §)

 

 

Räihä, Jarmo

johtava asiantuntija (osa 1392 §)

 

 

Henttonen, Pekka

toimistopäällikkö (osa 1397 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1372-1373,


osa 1376-1377, 1381,


1382-1393, 

 Sauri

 

1374-osa 1376,

1394,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1395-1399, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1400-1403, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1404-1405, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1378-1380,


1406-1415, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1372

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1373

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1374

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2011

 

1375

Kj/2

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2011 - 2012

 

1376

Kj/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2011 - 2012

 

1377

Kj/4

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 10 §:n muuttaminen

 

1378

Kaj/5

Vuokrausperusteiden määrääminen kolmelle asuinkerrostalotontille (Vallila, tontit 534/11 - 13)

 

1379

Kaj/6

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 11944)

 

1380

Kaj/7

Pitäjänmäen korttelin 46133 ja tontin 46138/17 asemakaavan muuttaminen (nro 11946)

 

1381

Kj/8

Lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen HLJ 2011 kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

 

1382

Kj/3

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

 

1383

Kj/4

Määrärahan myöntäminen ympäristökeskukselle Ilmastoinfo -hankkeen kustannuksia varten

 

1384

Kj/5

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi päästöoikeuksia ja päästökauppaa koskevan tiedon sisällyttämisestä Helsingin Energian tilinpäätökseen

 

1385

Kj/6

Korkotukilainan myöntäminen Myllypuron Kiinteistöt Oy:lle

 

1386

Kj/7

Määrärahan myöntäminen alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen Malmilla, Puistolassa ja Suutarilassa

 

1387

Kj/8

Määrärahan myöntäminen Tietokeskukselle Helsinki Region Infoshare - Avoin seututieto -hankkeen kustannuksia varten

 

1388

Kj/9

Talousarviokohtiin 1 35 ja 2 42 liittyvien laskujen hyväksyminen

 

1389

Kj/10

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

1390

Kj/11

13.12.2010 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 17.-18.2.2011

 

1391

Kj/12

13.12.2010 pöydälle pantu asia

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2011

 

1392

Kj/13

Lausunto sisäasiainministeriölle järjestyslain muuttamisesta

 

1393

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1394

Kj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1395

Ryj/1

Lausunto Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

1396

Ryj/2

Valvontaeläinlääkärin viran perustaminen

 

1397

Ryj/3

Maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella / kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu yleisten töiden lautakunnan päätös 26.10.2010 § 562

 

1398

Ryj/4

Perussopimuksen tekeminen valtion kanssa Suomenlinnan huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta sekä Suomenlinnan Liikenne Oy:n osakkeiden ostaminen valtiolta

 

1399

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1400

Stj/1

Lausunnon antaminen Niemikotisäätiölle Itä-Pakilan kuntoutumiskodin myymisestä

 

1401

Stj/2

Terveyskeskuksen johtajalääkärin avoimen viran hoitajan määrääminen

 

1402

Stj/3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia ja eräiden tehtävien muuttaminen viroiksi sosiaalivirastossa

 

1403

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1404

Sj/1

1.1.2011 lakkautettavat vakinaiset virat

 

1405

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1406

Kaj/1

Kannanotto muistutuksiin Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 asemakaava-asiassa (nro 11944)

 

1407

Kaj/2

Maa-alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:lle kehittämishanketta varten (Espoo, Laajalahti, tontti 16034/1)

 

1408

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Helsingin Special-auto Oy:n ja Auto-Expert Ekroos Oy:n sekä Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

1409

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Sumujensillan sekä Suomen Osatontti Ky:n välisessä kiinteistönluovutuksessa

 

1410

Kaj/5

Kiinteistö Oy Albertinkatu 36:n ja Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 27:n poikkeamishakemus

 

1411

Kaj/6

Line-Support Oy:n poikkeamishakemus

 

1412

Kaj/7

Kiinteistö Oy Hitsaajatalon poikkeamishakemus

 

1413

Kaj/8

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston poikkeamishakemus

 

1414

Kaj/9

Asunto-osakeyhtiö Meritullinkatu 12:n poikkeamishakemus

 

1415

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1372 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Asko-Seljavaara) ja Ylikahrin (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1373 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

Käsiteltyään kaupunginhallituksen esityslistalta kaupunginjohtajan asiat 1 (§ 1372) ja 2 (§ 1373) kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginvaltuustoon menevien asioiden esityslistalta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 6 (§ 1379) sekä kaupunginhallituksen esityslistan asioista kaupunginjohtajan asian 13 (§ 1392) ja rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 3 (§ 1397).

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti palata esityslistojen mukaisiin käsittelyjärjestyksiin käsittelemään ensin kaupunginvaltuustoon menevien asioiden esityslistaa ja sitten kaupunginhallituksen asioiden esityslistaa.

 

 

1374 - 1381 §

Kaupunginvaltuuston 19.1.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1374 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2011

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

1375 §

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2011 - 2012

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginhallitukseen Arto Bryggaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ville Kopraa ja Tarja Kantolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Kontiota.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

1376 §

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2011 - 2012

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

1377 §

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 10 §:n muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1378 §

Vuokrausperusteiden määrääminen kolmelle asuinkerrostalotontille (Vallila, tontit 534/11 - 13)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1379 §

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 11944)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1380 §

Pitäjänmäen korttelin 46133 ja tontin 46138/17 asemakaavan muuttaminen (nro 11946)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Kaupunginjohtaja

 

1381 §

Lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen HLJ 2011 kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

1382 §

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2010-2238

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2012–2014 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1383 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ILMASTOINFO -HANKKEEN KUSTANNUKSIA VARTEN

 

Khs 2009-1985

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää Ilmastoinfo-hankkeen kustannusten kattamiseksi ympäristökeskuksen käytettäväksi vuoden 2010 talousarvion kohdalta 1 04 02 01 (Käyttövarat, Khn käytettäväksi) 560 000 euroa sekä edelleen ympäristökeskuksen käytettäväksi vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 04 02 01 (Käyttövarat, Khn käytettäväksi) 600 000 euroa. Yhteensä ympäristökeskukselle myönnettävä summa on 1 160 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, tarkastusvirastolle, taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1384 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI PÄÄSTÖOIKEUKSIA JA PÄÄSTÖKAUPPAA KOSKEVAN TIEDON SISÄLLYTTÄMISESTÄ HELSINGIN ENERGIAN TILINPÄÄTÖKSEEN

 

Khs 2010-1291

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1385 §

KORKOTUKILAINAN MYÖNTÄMINEN MYLLYPURON KIINTEISTÖT OY:LLE

 

Khs 2010-2187

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, korkotukilainaa Myllypuron Kiinteistöt Oy/ Yläkiventie 5:lle 6 285 000 euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainan velkakirjan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1386 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ALUEIDEN RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMISEEN MALMILLA, PUISTOLASSA JA SUUTARILASSA

 

Khs 2010-2257

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet,

 

810 000 euroa alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen Malmilla, Puistolassa ja Suutarilassa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Mari Siivola) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1387 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN TIETOKESKUKSELLE HELSINKI REGION INFOSHARE - AVOIN SEUTUTIETO -HANKKEEN KUSTANNUKSIA VARTEN

 

Khs 2010-1047

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Region Infoshare– Avoin seututieto -hankkeen valmisteluvaiheen kustannusten kattamiseksi tietokeskuksen käytettäväksi vuoden 2010 talousarvion kohdalta 1 04 02 01 (Käyttövarat, Khn käytettäväksi) 105 000 euroa, vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 04 02 01 (Käyttövarat, Khn käytettäväksi) 420 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle, tarkastusvirastolle, taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Jaakkola Timo, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 70869

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1388 §

TALOUSARVIOKOHTIIN 1 35 JA 2 42 LIITTYVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-2327

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vuoden 2011 talousarvioon varattujen kohtien 1 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi ja 2 42 Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi määrärahojen käyttöön liittyen oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymään maksuosuuksien maksatukseen liittyvät laskut kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomäärärahojen puitteissa.

 

Pöytäkirjanote taloushallintopalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1389 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2010-683, 2010-2021, 2010-2020, 2010-2014, 2010-670, 2010-2047, 2010-2044, 2010-2045, 2010-2046, 2010-2048, 2010-2263

Taske 2010-1

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 3 445 900 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2011 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hanke

40 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

2

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

375 000

-       Kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan

350 000

-       Myllypuron paviljongin palveluiden kehittämiseen

25 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

3

Urbaani luovuus -hanke

70 000

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

4-7

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

120 000

 

4 - Ikääntyvät kaupunkilaiset -teema

20 000

 

5 - Kestävä rakentaminen - teema

30 000

 

6 - Tulevaisuuden kaupunkiliikenne - teema

45 000

 

7 - Vetovoimainen urbaani asuminen - teema

25 000

 

- hallinnoija: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

 

8

Terveellinen kaupunginosa -kehityshanke

700 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Verkkoterkkari -hanke

220 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

10

Koti kaikille -hanke

30 000

 

- hallinnoija: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy

 

11

Terve-asunnoton -hanke

144 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

12

Terve Helsinki -hanke

200 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

13

Tuleeko puhdasta -hanke

90 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

14

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

100 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

15

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

85 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

16

Stadi.TV 2010-2012

300 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

17

Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeen jatkotutkimus

99 000

 

- hallinnoija: Aalto yliopiston Service Factory/HSE

 

18

HSPACE – Hybriditilat tulevaisuuden kouluissa

72 900

 

- hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

26

Hakemus Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoituksesta Forum Virium Helsingille

800 000

 

- hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hankkeelle sidotaan innovaatiorahastosta 40 000 euron rahoitus vuodelle 2012 ja Verkkoterkkari -hankkeelle 230 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti, ettei NatureGate®-verkkopalvelu-hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska kaupungin yhteistyötahoja ei ole selvitetty tarpeellisella tarkkuudella.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Innovatiivinen kaupunki®-ohjelmalle saadaan maksaa vuodelle 2010 myönnetyn (6.9.2010, 975 §) rahoituksen toinen erä 82 500 euroa, välittömästi. Ohjelman teemoista on toimitettu lyhyt kooste 15.11.2010 talous- ja suunnittelukeskukselle. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeelle saadaan maksaa vuodelle 2010 myönnetyn (21.12.2009, 1419 §) rahoituksen toinen erä 27 510 euroa, välittömästi. Hankkeesta on toimitettu puolivuotisraportti 15.11.2010 talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2010 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt, suuruusluokkaa 1 407 000 euroa, osuus, saadaan käyttää vuonna 2011 ko. hankkeiden kustannuksiin: Kaupunginhallitus päätti siirtää Liikkuva hammashoitoyksikkö-hankkeen vuonna 2010 käyttämättä jääneen rahoitusosuuden Terveellinen kaupunginosa-hankkeen käytettäväksi.

 

 

Hanke/projekti

 

 

1

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hanke

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

2

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

-       Kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

9

Verkkoterkkari-hanke

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

11

Terve-asunnoton -hanke

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

14

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

15

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

19

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

20

Ruista ranteeseen -hanke

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

21

Vuorovaikutustaidoilla yhteisöön

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

22

Sähköinen palvelusetelihanke

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

23

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoilla

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

24

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

25

Liikkuva hammashoitoyksikkö (rahoitus siirretään Terveellinen kaupunginosa-kehityshankkeelle)

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2010 myönnetystä rahoitusosuudesta maksamatta jäänyt, suuruusluokkaa 65 800 euroa, osuus, saadaan käyttää vuonna 2011 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

 

 

3

Urbaani luovuus -hanke

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

18

HSPACE – Hybriditilat tulevaisuuden kouluissa

 

- hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella syyskuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2011, on toimitettava 15.7.2011 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2011, on toimitettava 31.8.2011 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2011 on toimitettava 16.1.2012 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2011 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2012 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2011 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, kaupunginkirjastolle, Aalto-yliopiston teknilliselle korkeakoululle (Paula Tuurnala), Forum Virium Helsingille, Aalto yliopiston Service Factorylle (Risto Rajala), terveyskeskukselle, Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy:lle, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle (Anna-Maria Vilkuna), Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Sonja Tavilampi), talous- ja suunnittelukeskukselle (Katja Bosisio-Hillberg), elinkeinopalvelulle (Nyrki Tuominen) ja varainhallinnalle, NatureGate Ltd:lle (Eija Lehmuskallio) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1390 §

13.12.2010 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 17.-18.2.2011

 

Khs 2010-2135

Esityslistan asia Kj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1391 §

13.12.2010 pöydälle pantu asia

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2011

 

Khs 2010-2194

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Itella Oyj:n sopimusehdotuksen ja määrätä sopimusehdotuksessa esitetyt 19 Itellan toimipistettä (esityslistan tämän asian liite 3) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi eduskuntavaaleissa 2011 sopimuksessa yksilöitynä aikana.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Laajasalon, Maunulan, Myllypuron, Paloheinän, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan ja Vallilan kirjastot, Oulunkylän työväenopiston, Pihlajamäen nuorisotalon sekä kaupungintalon esityslistan tämän asian liitteestä 4 ilmenevänä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sopimaan erikseen kaupungin puolesta Itella Oyj:n kanssa tarpeellisista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään lisäesityksen siten, että ennakkoäänestyspaikkaa kokeillaan yhdessä kauppakeskuksessa.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Ojalan kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi ennen ”Pöytäkirjanote…” lisätään seuraava kappale:

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään lisäesityksen siten, että ennakkoäänestyspaikkaa kokeillaan yhdessä kauppakeskuksessa, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston tilassa.

                                           

                                            Lisäksi jäsen Bryggare teki jäsen Pajamäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi ennen ”Pöytäkirjanote…” lisätään seuraava kappale:

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään lisäesityksen siten, että ennakkoäänestyspaikkaa kokeillaan yhdessä kauppakeskuksessa.

                                           

Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Puoskarin vastaehdotus ja Bryggaren vastaehdotus. Äänestyksessä Bryggaren vastaehdotus voitti Puoskarin vastaehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Laakso, Ojala, Peltokorpi, Puoskari ja Ylikahri.

 

Toisessa suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain esittelijän ehdotus ja Bryggaren vastaehdotus. Äänestyksessä Bryggaren vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13-2. Vähemmistöön kuuluivat Koskinen ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1392 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE JÄRJESTYSLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2010-2241

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasianministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu esitys järjestyslain muuttamiseksi, joka koskee yleistä järjestyksen ja turvallisuutta vaarantavaa aggressiivista kerjäämistä ja leiriytymistä.  Hallituksen järjestyslain muuttamista koskevan esitysluonnoksen perusteluissa on kuvattu seikkaperäisesti kerjäläisilmiötä ja sen kehittymistä Suomessa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että pian Euroopan Unionin vuoden 2007 laajentumisen jälkeen kerjäläiskysymys nousi esille Euroopan laajuisena ilmiönä ja myös Helsingissä. Kaupunki on viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa ulkomailta tulleiden romanikerjäläisten tilanteen kartoittamiseksi ja parantamiseksi sekä ratkaisumallien etsimiseksi. Kyseessä on nyt jo pysyväksi muodostunut ilmiö, johon ratkaisumallien etsiminen on ensisijaisesti kansallisen tason ja EU-tasolla jäsenvaltioiden yhteinen tehtävä.

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että kerjäämisen yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia oheisilmiöitä ja voimassa olevan lainsäädännön tarkistamistarpeita on kartoitettu. Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole riittävän selkeä aggressiivisen kerjäämisen ja leiriytymiseen liittyvien ongelmatilanteiden osalta ja järjestyslain muuttamista koskeva esitys on tältä osin perusteltu. Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti järjestyslakiin esitettyihin muutoksiin.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että samassa yhteydessä voitaisiin myös harkita läheisyysperiaatteen mukaisesti kunnanvaltuustojen toimivallan vahvistamista kansalaisten lähiturvallisuuteen ja yhteisen, julkisen tilan käyttöön liittyvissä asioissa. Monet lähiturvallisuuteen ja julkisten tilan käyttöä koskevat lieveilmiöt ovat viime aikoina voimistuneet ja kaikkia näihin paikallisiin erityisolosuhteisiin liittyviä ongelmatilanteita ei pystytä valtakunnallisesti lainsäädäntöteitse ottamaan huomioon tai lainsäädäntöteitse puuttuminen ei ole tarkoituksenmukaisin keino. Kunnanvaltuustojen toimivaltaa näin ollen syytä vahvistaa niin, että kunnat voisivat hyväksyä alueelleen tai kunnanosan alueelle kunnallisia sääntöjä, jotka tarvittaessa täydentävät järjestyslakia tai muuta lainsäädäntöä.

 

Pöytäkirjanote sisäasianministeriölle (Sisäasianministeriö, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO) sekä sähköisesti tiedoksi poliisiosastolle (tiina.nuutinen@intermin.fi).

 

Jäsen Ylikahri teki jäsen Kantolan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon kolmas ja neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että kerjäämisen yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia oheisilmiöitä ja voimassa olevan lainsäädännön tarkistamistarpeita on kartoitettu. Voimassa oleva lainsäädäntö on riittävän selkeä aggressiivisen kerjäämisen ja leiriytymiseen liittyvien ongelmatilanteiden osalta eikä järjestyslain muuttamista koskeva esitys ole tältä osin perusteltu.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että läheisyysperiaatteen mukaisesti voitaisiin harkita kunnanvaltuustojen toimivallan vahvistamista kansalaisten lähiturvallisuuteen ja yhteisen, julkisen tilan käyttöön liittyvissä asioissa. Tätä varten olisi syytä selvittää voitaisiinko paikalliset erillisolosuhteet ottaa paremmin huomioon vahvistamalla kunnanvaltuustojen toimivaltaa niin, että kunnat voisivat hyväksyä järjestyslakia ja muuta lainsäädäntöä täydentäviä kunnallisia sääntöjä.

 

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan äänen ratkaistessa esittelijän ehdotus voitti Ylikahrin vastaehdotuksen äänin 7-7-1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Krohn, Laakso, Ojala, Pajamäki, Puoskari ja Ylikahri. Tyhjää äänesti Bryggare.

 

 

Jäsen Ylikahri teki ..

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
Seppälä Johanna, johtava turvallisuuskoordinaattori, puhelin 310 79780

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1393 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                13.12.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        14.12.2010

-                                        Helsingin Satama                                        14.12.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1394 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1395 §

LAUSUNTO RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-2042

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Rudus Oy:n Viikin murskaus- ja lajitteluasemaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

Pölyntorjunta

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle on tullut joitakin toimintaa koskevia pölyvalituksia. Niissä on yleensä ollut kyse tai liikennöinnin aiheuttamasta pölyämisestä.

 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on seuraavia määräyksiä, jotka koskevat tilapäistä kivenmurskausta ja muuta tilapäistä pölyä aiheuttavaa toimintaa:

”Jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin päässä asuinrakennuksista, kouluista, päiväkodeista, niiden piha-alueista, virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille pölystä saattaa aiheutua haittaa, murskauslaitos on pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoisen ilman suodattamiseksi. Pölynerottimia ei saa tyhjentää murskeen joukkoon.

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin päässä pölylle herkistä kohteista, laitos on lisäksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettimen purkukohta jäävät suojarakennelman ulkopuolelle.

Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava kokonaisuudessaan käytössä aina kun murskaustyötä tehdään.

Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.

Rakennustyömailla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla, jos suolan käytöstä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi siten kuin 20 §:n 1 momentissa on määrätty.”

Hakemuksessa on kyse pysyvästä toiminnasta, joten toiminnanharjoittajalle tulee asettaa vähintään vastaavat pölyntorjuntaa koskevat määräykset.

Jätteet, kemikaalit ja roskaantuminen

 

Alueen siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, roskaantuneet alueet on viipymättä siivottava.

 

Laitokselle vastaanotettava betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää niihin kuulumattomia haitallisia aineita kuten PCB- tai lyijypitoista saumausnauhaa.

 

Toiminnassa syntyvät jätteet saa toimittaa vain sellaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

Tankkauspaikka tulee pinnoittaa tiiviiksi ja varustaa reunakorokkein, jotta mahdolliset vuodot eivät leviä ympäristöön. Onnettomuuksia varten laitoksessa on oltava käytössä imeytysainetta ja vuotojen keräämiseen tarkoitettuja välineitä. Tankkauslaitteistot tulee varustaa lukittavilla sulkuventtiileillä, ellei niitä ole sijoitettu lukittavaan varastoon.

 

Meluntorjunta

 

Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta myöskään yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa saa aiheutua merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön.

 

Edellisen ympäristöluvan edellyttämää meluselvitystä ei ole tehty, eikä hakemus myöskään sisällä selvitystä laitoksen aiheuttaman melun leviämisestä, vaikka toimintaa ollaan laajentamassa.

 

Toiminnasta pitää tehdä meluselvitys, jossa on otettu huomioon murskaus, mahdollinen rikotus, toiminnan aiheuttama liikenne, raaka-aineiden ja tuotteiden kuormaaminen, muut ympäröivällä teollisuusalueella olevat toiminnat ja Lahden moottoritien liikennemelu.

 

Lupaa toiminnan laajentamiselle ei tule myöntää, ennen kuin selvityksen tulos on käytettävissä ja voidaan osoittaa, että toiminnan laajentaminen on mahdollista.

 

Koska toiminta harjoitetaan arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen läheisyydessä, toimintoja, joista aiheutuva melu on poikkeuksellisen erottuvaa (esim. mahdollinen rikotus) ei saa tehdä lauantaisin tai muulloin arkisin klo 18 jälkeen.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (myös sähköisesti: ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1396 §

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2010-2011

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ympäristökeskukseen 1.1.2011 lukien valvontaeläinlääkärin viran, jonka tehtäväkohtainen palkkaus on 4100 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1397 §

MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA / KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 26.10.2010 § 562

 

Khs 2010-552, 2010-2155

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1398 §

PERUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTION KANSSA SUOMENLINNAN HUOLTOLIIKENTEESTÄ AIHEUTUVAN ALIJÄÄMÄN KORVAAMISESTA SEKÄ SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN VALTIOLTA

 

Khs 2008-997

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja valtion välisen perussopimuksen Suomenlinnan huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta esityksen sekä esityslistan liitteenä 3 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Suomenlinnan Liikenne Oy:n osakkeet nro 1 - 3000 valtiolta esityslistan liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti 375 000 euron kauppahinnalla.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikennelaitos
-liikelaitoksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan perussopimuksen
ja kauppakirjan.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos -liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Opetusministeriölle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1399 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

16.12.2010

teknisen palvelun lautakunta

16.12.2010

yleisten töiden lautakunta

14.12.2010

ympäristölautakunta

14.12.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1400 §

LAUSUNNON ANTAMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖLLE ITÄ-PAKILAN KUNTOUTUMISKODIN MYYMISESTÄ

 

Khs 2010-1996

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Niemikotisäätiölle seuraavan lausunnon Itä-Pakilan kuntoutumiskodin myymisestä:

 

Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Niemikotisäätiön omistaman Itä-Pakilan kuntoutumiskodin, osoite Koulumestarintie 2 A, myymisen johdosta. Myyntitulot tulisi aravalainan takaisinmaksun jälkeen käyttää tarkoituksenmukaisten asuintilojen järjestämiseen.

 

Pöytäkirjanote Niemikotisäätiölle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.  

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1401 §

TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRIN AVOIMEN VIRAN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2010-1842, 2010-2400

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti määrätä terveyskeskuksen johtajalääkärin avoimen viran hoitajaksi ylilääkäri Pertti Heikkilän 1.1.2011 lukien 7 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.6.2011 saakka.

 

Pöytäkirjanote Pertti Heikkilälle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1402 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA JA ERÄIDEN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN VIROIKSI SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2010-2251

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen vakanssien osalta

 

-                                       muuttaa seuraavat toimet viroiksi niin, että palkka pysyy samana:

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

Vakanssinumero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Yksikkö

 

 

 

 

013942

johtava sosiaalityöntekijä

2975,28

työvoiman palvelukeskus

013510

sosiaaliohjaaja

2172,22

työvoiman palvelukeskus

 

 

-                                       perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle palkan muuttuessa:

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

Vakanssinumero

Nykyinen nimike ja tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Uusi tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Yksikkö ja
uusi nimike

 

 

 

 

024770

sosiaaliterapeutti 2725,58

2172,22

eteläinen A-klinikka
sosiaaliohjaaja (1.5.2011)

026488

sosiaaliterapeutti 2725,58

2172,22

eteläinen A-klinikka
sosiaaliohjaaja (8.3.2011)

038977

sosiaalilääkäri 4006,02

5000,00

Hangonkadun kuntoutuskeskus
apulaisylilääkäri

039018

sosiaalityöntekijä 2725,58

2172,22

huumeklinikka
sosiaaliohjaaja

 

-                                       perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle palkan pysyessä samana:

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

Vakanssinumero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

026809

(läntisen) perhekeskuksen päällikkö

3593,53

leikkipuistotoiminnan päällikkö

026808

(eteläisen) perhekeskuksen päällikkö

3593,53

kotipalvelun ja varhaisen tuen päällikkö

026811

(itäisen) perhekeskuksen päällikkö

3593,53

avohuollon sosiaalityön päällikkö

026810

(pohjoisen) perhekeskuksen päällikkö

3593,53

avohuollon sosiaalityön päällikkö

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että edellä esitetyt muutokset vakansseihin 013942, 013510, 038977, 039018, 026809, 026808, 026811 ja 026810 tulevat voimaan 1.1.2011 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että muutokset vakanssiin 026488 tulevat voimaan 8.3.2011 lukien ja muutokset vakanssiin 024770 tulevat voimaan 1.5.2011 lukien.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille vakanssinhaltijoille, joita edellä mainitut muutokset koskevat.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1403 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 49 ja 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

14.12.2010

- lapsi- ja perhejaosto

9.12.2010

-ruotsinkielinen jaosto

9.12.2010

terveyslautakunta

14.12.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja jaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1404 §

1.1.2011 LAKKAUTETTAVAT VAKINAISET VIRAT

 

Khs 2010-2392

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa liitteestä ilmenevät vakinaiset virat 1.1.2011 lukien.

 

Pöytäkirjanote asianomaisille virastoille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1405 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

8.12.2010

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

14.12.2010

nuorisolautakunta

16.12.2010

opetuslautakunta

14.12.2010

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

14.12.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

14.12.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 20.12.2010 ottanut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi opetuslautakunnan 14.12.2010 tekemän päätöksen § 337, Vetoomus koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden terveellisten työolojen puolesta.

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1406 §

KANNANOTTO MUISTUTUKSIIN KRUUNUNHAAN TONTTIEN 11/6, 14/6 JA 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 JA 23/10 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11944)

 

Khs 2009-2713

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1407 §

MAA-ALUEEN VARAAMINEN SRV YHTIÖT OYJ:LLE KEHITTÄMISHANKETTA VARTEN (ESPOO, LAAJALAHTI, TONTTI 16034/1)

 

Khs 2010-2203

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:lle Espoon Laajalahdessa sijaitseva tonttijaon mukainen tontti 16034/1 (Espoon kaupungin Suurhuopalahden kylän tilaan Alberga RN:o 2:1290 kuuluva määräala) asuinpientalojen täydennysrakentamiseen tähtäävää kaavamuutossuunnittelua varten 31.12.2012 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan alueen suunnittelusta kaavamuutosta varten ja kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenettelyineen. Alueelle laadittavan kaavamuutoksen yhteydessä on varauduttava Raide-Jokerin mahdolliseen ns. läntiseen linjausvaihtoehtoon.

 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa.

 

2                    Varauksensaaja vastaa vuodesta 2011 alkaen varausalueen kiinteistöverosta.

 

3                    Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella, myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

 

4                    Kaupunki vastaa Espoon kaupunkiin nähden mahdollisesti tarpeellisen maankäyttösopimuksen tekemisestä ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Nämä velvoitteet voidaan kuitenkin siirtää varauksensaajan vastattaviksi tonteista maksettavan kauppahinnan yhteydessä ja sitä vastaavasti vähentäen.

 

5                    Kaupunki vastaa luovutettavan alueen maaperän puhtaudesta.

 

6                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa asemakaavan muutosta saada aikaan eikä tontteja siksi voida luovuttaa.

 

Pöytäkirjanote SRV Yhtiöt Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskukselle (kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Moilanen).

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1408 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HELSINGIN SPECIAL-AUTO OY:N JA AUTO-EXPERT EKROOS OY:N SEKÄ XXX-XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX JA XXX XXXXXXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-2298

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 13.10.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Helsingin Special-auto Oy ja Auto-Expert Ekroos Oy ovat myyneet määräalan Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevasta Nystu-nimisestä tilasta RN:o 3:400 Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx ja Xxx Xxxx-xxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1409 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN SUMUJENSILLAN SEKÄ SUOMEN OSATONTTI KY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖNLUOVUTUKSESSA

 

Khs 2010-2300

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 4.10.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa NCC Rakennus Oy:n omistama yhtiö As Oy Helsingin Sumujensilta on myynyt määräosan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa nro 54294 sijaitsevasta tontista nro 5 Suomen Osatontti Ky:lle.

 

Pöytäkirjanote Suomen Osatontti Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1410 §

KIINTEISTÖ OY ALBERTINKATU 36:N JA KIINTEISTÖ OY LÖNNROTINKATU 27:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-2133

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-2133/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       porttikäytävään tuleva liikennevalo sijoitetaan siten, että se näkyy vain porttikäytävään kääntyville autoille

 

-                                       pihan 3 autopaikkaa poistetaan

 

-                                       piha suunnitellaan viihtyisäksi katselu- ja oleskelupihaksi hotellivieraiden käyttöön.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1411 §

LINE-SUPPORT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1886

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen määräaikaisena 31.12.2015 asti päätöksen nro 2010-1886/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1412 §

KIINTEISTÖ OY HITSAAJATALON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1953

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1953/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1413 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-2160

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-2160/526 mukaisena edellyttäen, että rakennus D sijoitetaan vähintään 3 metrin etäisyydelle eteläisestä tontinrajasta ja istutuksia lisätään tontin eteläisellä istutusvyöhykkeellä.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1414 §

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MERITULLINKATU 12:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1901

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1415 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

15.12.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.12.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

13.12., 15.12. ja 16.12.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Outi Ojala                                                Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.12.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan  1372-1382, 1384, 1388, 1390, 1392-1395, 1397, 1399, 1403, 1405-1407 ja 1414-1415 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1410-1413 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1408-1409 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1372-1382, 1384, 1388, 1390, 1392-1395, 1397, 1399, 1403, 1405-1407 och 1414-1415 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1410-1413 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1408-1409 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.