Kokousaika

13.12.2010 kello 16.00 – 16.48

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja
(paitsi 1346-osa 1348 §:t)

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1346-1347,
1348-1355, 

 Sauri

 

 

1356,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


1357, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


1358-1360, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


1361-1371, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1346

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1347

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1348

Kj/3

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2011

 

1349

Kj/4

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2011

 

1350

Kj/5

Valtuutettu Antti Vuorelan toivomusponsi Savuton Helsinki - Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman 2007-2015 jatkotoimenpiteiden edistämisestä myös kuntayhtymissä

 

1351

Kj/6

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

 

1352

Kj/7

Valtion ja Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen välinen aiesopimus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

 

1353

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 8.12.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1354

Kj/9

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 17.-18.2.2011

 

1355

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1356

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1357

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1358

Sj/1

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1359

Sj/2

7.12.2010 pöydälle pantu asia

Kulttuuristrategian valmistelu

 

1360

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1361

Kaj/1

Vartiokylän tonttien 45272/14 ja 16 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12004)

 

1362

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Kiinteistö Oy Airamilan Koneen sekä Kuljetus Tuomala Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1363

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Etola Oy:n sekä Etola kiinteistöt Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1364

Kaj/4

Kiinteistö Oy Paloheinäntie 9:n poikkeamishakemus

 

1365

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n poikkeamishakemuksesta

 

1366

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxxx Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx poikkeamishakemuksesta

 

1367

Kaj/7

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Sargasa International Ltd:n sekä Xxxxxx Xxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

1368

Kaj/8

7.12.2010 pöydälle pantu asia

Pohja-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

1369

Kaj/9

7.12.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Lönkan poikkeamishakemuksesta

 

1370

Kaj/10

Erään kiinteistön myyminen

 

1371

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1346 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Puoskari) ja Hakolan (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1347 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

1348 §

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2011

 

Khs 2010-2194

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1349 §

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2011

 

Khs 2010-2194

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä liitteen mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleihin 2011.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1350 §

VALTUUTETTU ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI SAVUTON HELSINKI - TUPAKOINNIN EHKÄISY- JA VÄHENTÄMISOHJELMAN 2007-2015 JATKOTOIMENPITEIDEN EDISTÄMISESTÄ MYÖS KUNTAYHTYMISSÄ

 

Khs 2010-1149

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Antti Vuorela) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1351 §

HELSINKI STADION OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2010-2278

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsinki Stadion Oy:n, aiemmin Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n, osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2009 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsinki Stadion Oy:lle, Taloushallintopalvelu - liike-laitokselle (Pasi Rauhaniemi), hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Atte Malmström) ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Maija Laine).

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1352 §

VALTION JA HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KAUNIAISTEN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN VÄLINEN AIESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ

 

Khs 2010-2279

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan valtion ja Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen välisen aiesopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille, Kirkkonummen kunnalle, kaupunginjohtajalle, sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle sekä terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1353 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 8.12.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 8.12.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

-                                       Helsingin Energiaa ottamaan liiketoimintasuunnitelmissaan huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän kehitysohjelman ja raportoimaan kaupunginhallitukselle tavanomaisten raportointikäytäntöjen yhteydessä ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta

 

-                                       Helsingin Energiaa valmistelemaan kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuustolle vuonna 2011 tehtävää esitystä varten Hanasaaren A-voimalaitoksen purkua ja uutta kivihiililogistiikkaa ym. koskevan hankesuunnitelman tarkennetun muutosesityksen

 

-                                       kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa ottamaan kaavoituksessa ja maankäyttösuunnitelmissa huomioon Hanasaaren energiahuoltoalueella sijaitsevien voimalaitos- ja kivihiilivarastoalueiden muuttuvan käyttötarkoituksen 2020-luvulla sekä huolehtimaan aluevarauksesta Vuosaareen sähkön ja lämmön yhteistuotannon painopisteen siirtyessä sinne

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta ottamaan huomioon aluerakentamisprojekteissa Hanasaaren alueen muuttuvan käyttötarkoituksen 2020-luvulla.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Energian johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja Helsingin Sataman johtokunnalle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (6) ja 6 (11) kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       vahvistaa kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n
1 momentin 17 kohdan mukaiseksi rajaksi 5 000 000 euroa (liikennejärjestelyt)

 

-                                       vahvistaa kiinteistötoimen johtosäännön 4 §:n 2 momentin 7, 15 ja 19 kohdan mukaisiksi rajoiksi 2 000 000 euroa (kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostaminen ja myyminen)

 

-                                       vahvistaa kiinteistötoimen johtosäännön 11 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseksi toimivaltarajaksi 300 000 euroa (vuokra‑alueella olevien rakennusten ym. lunastaminen)

 

-                                       vahvistaa 12.1.2009 tarkistettujen tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaiseksi kiinteistölautakunnan toimivaltarajaksi 5 000 000 euron arvonlisäverottoman rakennuskustannusennusteen sekä

 

-                                       siirtää sen ratkaisemisen, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan, sekä vastaavasta ennakkoilmoituksesta päättämisen, kiinteistöviraston tonttiosaston päällikön tehtäväksi, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle 6 000 000 euron suuruisen maksuosuuden korotuksen talousarvion kohdalta 2 42.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 07, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi, Kiinteistö Oy Mannerheimintie 13a:lle (ent. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo) kaupungin rakennusrahasto-osuutena heti 1 233 700 euroa ja vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 22 07 loput 2.1.2011 yhtiön yhteensä 3 491 100 suuruisesta kaupungin rahoitusosuudesta eli 2 257 400 euroa.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Mannerheimintie 13a:lle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään takaussitoumukset.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa taloushallintopalvelua hankkimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -kunta-yhtymälle ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

21–23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12, 13           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

14                 Kaupunginhallitus päätti jatkaa Salmisaaren tontin 20048/10 varausta Technopolis Oyj:lle 30.11.2012 saakka teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen suunnittelua varten edellyttäen, että toimitilatontista 20048/8 tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus 30.3.2011 mennessä, ja muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjan

 

-                                       kehottaa kiinteistövirastoa allekirjoittamaan kauppakirjan ja oikeuttaa sen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia

 

-                                       myöntää kauppahintaa vastaavan määrärahan 18 600 000 euroa talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi vuoden 2011 talousarvion kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 

-                                       osoittaa rakennukset kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan

 

-                                       hyväksyä kauppahinnan velkaosuudesta tehtävän velkakirjan lainanehdot seuraavasti:

 

1                    Velkaosuus maksetaan 31.12.2030 mennessä.

 

2                    Velaksi jäävälle kauppahinnan osalle ostaja maksaa vuotuista korkoa, joka on suuruudeltaan 12 kuukauden euriborkorko lisättynä 1,50 prosenttiyksikön marginaalilla. Korkoa maksetaan kaupantekopäivästä maksupäivään. Velaksi jäävästä kauppahinnasta maksettava korko lisätään vuosittain lainapääomaan.

 

3                    Helsingin Seniorisäätiöllä on oikeus vaatia lainan takaisinmaksua kokonaan tai osittain kaupungin kanssa sovittavalla tavalla turvatakseen toimintansa tilanteessa, jossa kaupungin palvelujen ostot Helsingin Seniorisäätiöltä eivät riitä Helsingin Seniorisäätiön toiminnan turvaamiseen.

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta velkaosuudesta tehtävän velkakirjan sekä rahalaitoslainojen siirrot kaupungin vastattaviksi.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle, kiinteistövirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, ympäristölautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

19                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Karin Holstiukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

24                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1354 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 17.-18.2.2011

 

Khs 2010-2135

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1355 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  8.12.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1356 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1357 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

7.12.2010

yleisten töiden lautakunta

7.12.2010

 


Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1358 §

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2010-2269

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat vuonna 2011 seuraavasti:

 

Hinta 1.1. – 31.12.2011

 

Lounas

 

 

5,40 euroa maksettaessa

kaupungin henkilöstökortilla

 

5,60 euroa/käteishinta

 

Kevyt lounas

 

 

4,20 euroa

 

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,59 euroa

 

Kouluaterian luonteinen ateria

 

4,05 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

2                    oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden
hinnan sekä

 

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja

 

3                    että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään
1,80 euroa aterialta ajalla 1.1. – 31.12.2011 ja että henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

 

4                    että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1. – 31.12.2011 Lounasseteli Oy:n painattamia 6,80 euron hintaisia lounasseteleitä, joista
henkilöstö maksaa 5,40 euroa, ja että

 

5                    tämä päätös tulee voimaan 1.1.2011 lukien ja on voimassa 31.12.2011 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420
Sweins Tina, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 43956

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1359 §

7.12.2010 pöydälle pantu asia

KULTTUURISTRATEGIAN VALMISTELU

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kulttuuristrategian valmistelutilanteen.

 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuristrategian jatkovalmistelussa on erityisesti paneuduttava strategian kustannusvaikutuksiin sekä pyrittävä priorisoimaan eri toimenpiteet ja esitetyt uudet hankkeet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa pidetään eri sidosryhmät mukana.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään toiseksi ja kolmanneksi kappaleeksi seuraavat kappaleet:

 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuristrategian jatkovalmistelussa on erityisesti paneuduttava strategian kustannusvaikutuksiin sekä pyrittävä priorisoimaan eri toimenpiteet ja esitetyt uudet hankkeet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa pidetään eri sidosryhmät mukana.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1360 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

7.12.2010

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1361 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45272/14 JA 16 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 12004)

 

Khs 2010-2062

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45272 tonttien nro 14 ja 16 sekä katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.10.2010 päivätyn piirustuksen nro 12004 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1362 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ KIINTEISTÖ OY AIRAMILAN KONEEN SEKÄ KULJETUS TUOMALA OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-2199

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 7.10.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Airamilan Kone on myynyt Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40149 tontin nro 13 Kuljetus Tuomala Oy:lle omaan tai perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote Kuljetus Tuomala Oy:lle sekä kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1363 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ETOLA OY:N SEKÄ ETOLA KIINTEISTÖT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-2200

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 21.9.2010 tehdyssä apportissa, jossa Etola Oy on luovuttanut Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40150 tontin nro 1 sekä Porin kaupungin 25. kaupunginosan (Vähärauma) korttelin nro 52 tontit nro 1 ja 7 rakennuksineen Etola Kiinteistöt Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote Etola Kiinteistöt Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1364 §

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄNTIE 9:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1955

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen määräaikaisena 10.6.2020 asti päätöksen nro 2010-1955/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1365 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MANNERHEIMINTIE 134:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1839

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134 pyytää (11.5.2010) poikkeamislupaa 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 608 tontille nro 106 (Mannerheimintie 134).

 

Hakijan tarkoituksena on varastotilan muuttaminen liiketilaksi (365 k-m2) niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi asemakaavasta poiketaan siten, että käyttötarkoitus muuttuu liiketilaksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan mm. sillä, että käyttötarkoituksen muutos ei vaadi lisärakentamista vaan lisääntyvä rakennusoikeus syntyy nykyisiin tiloihin pienin muutoksin ja pienin kustannuksin. Kiinteistö sijaitsee melko lähellä kaupungin ydinkeskustaa, jossa on paljon autoja, jotka vaativat ainakin kaksi kertaa vuodessa renkaidenvaihdon. Näissä poikkeamista vaativissa tiloissa vaihto voidaan suorittaa ilman kehä kolmoselle tai vastaavalle asti suoritettavaa siirtymäliikennettä. Jos lupa myönnetään, turvataan kantakaupungissa palvelu, joka ei aiheuta asumiselle vaaraa ja joka perinteisesti on siirtymässä yhä kauemmaksi. Tila on toiminut tässä käytössä jo yli 10 vuotta.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 26.1.1988 vahvistettu asemakaava nro 9318. Asemakaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Rakennusoikeus on 2830 k-m2, josta 85 m2 saa olla liiketilaa. Autopaikkoja on osoitettava tontille 1 ap / 155 m2 asuntokerrosalaa. Asemakaavassa annetaan olemassa olevan rakennuksen uudisrakentamiseen verrattavan korjaamisen osalta määräyksistä lievennyksiä kuitenkin siten, että rakennuslautakunnan tulee asettaa luvan ehdoksi, että vaikka lupaa annettaessa poiketaan muuten noudatettavista määräyksistä, olemassa olevat autonsäilytyspaikat ja maanalaiset autonsäilytyspaikoiksi soveltuvat tilat varataan tontin autopaikoiksi.

 

Tilan käyttötarkoitus on muutettu vuonna 1974 rakennusluvalla autohallista varastoksi.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen kellarissa sijaitseva varastotila liiketilaksi siten, että tilassa nykyään toimiva rengasliike voisi toimia luvallisissa tiloissa.

 

Facta-kuntatietojärjestelmän mukaan käytetty rakennusoikeus on 2773 k-m2. Haettu toimenpide on laajuudeltaan 365 m2. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että kerrosala ylittyy 308 k-m2 (11 %). Autonsäilytyspaikaksi soveltuva tila muutetaan liiketilaksi.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (1.7.2010) ja lehti-ilmoituksella 1.8.2010 Helsingin Uutisissa. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Rakennusvalvontavirastoon on aiemmin saapunut yksi hakemukseen liittyvä huomautus (11.5.2010). Siinä on esitetty vakava huoli taloyhtiön asukkaiden turvallisuudesta koskien renkaiden aiheuttamaa palokuormaa. Tilaa vaaditaan palautettavaksi alkuperäiseen autohallikäyttöön.

 

Hakijan vastine                Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa kaupunginhallitukselle 29.10.2010 mennessä. Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n vastine on vastaanotettu sähköpostitse 28.10.2010 ja postitse 1.11.2010.

 

Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134 perustelee vastinettaan mm. sillä, että autohalli ei sovellu pelkästään autojen pysäköintiin. Vastineessaan hakija katsoo, että autohalliin mahtuisi pohjaratkaisun takia enintään kolme autoa eikä hallissa ole riittävästi tilaa auton kääntämiseen.

 

Lisäksi asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n vastineen mukaan päätöksenteko pelkästään kaavan perusteella aiheuttaisi rengaspalvelujen katoamisen lähiseudulta, mistä koituisi merkittävää taloudellista haittaa osakkaille.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että kyseessä oleva tila on ollut varsin kauan lupahakemuksen tarkoittamassa käytössä. Taloyhtiöllä ei ole ollut toiminnasta huomauttamista eikä siitä ole aiheutunut ympäristölle mainittavia haittoja.

 

Kun otetaan huomioon tilan jo vakiintunut käyttötarkoitus ja se, ettei tilaa ole tarvittu kaavan osoittamaan käyttöön, ei tilan muuttamisesta voida katsoa aiheutuvan merkittävää haittaa kaavan toteuttamiselle. Sen sijaan alueen asukkaiden kannalta kyseisellä palvelulla on kantakaupungissa liikennettä vähentävä myönteinen vaikutus. Näin ollen poikkeamiselle on katsottava olevan erityinen syy.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1366 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE JYRKI SALMEN JA TIMO LAAKSON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-2184

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxx Xxxxxx ja Xxx Xxxxxxx poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Xxxx Xxxxxx ja Xxx Xxxxxxx pyytävät (23.9.2010) poikkeamislupaa 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin nro 30032 tontille nro 3 (Munkkiniemenranta 43).

 

Hakijoiden tarkoituksena on lasikuistin (17 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ja rakennusalasta.

 

Hakijat ovat hankkeen suunnittelijan välityksellä perustelleet hakemustaan kirjastotilan tarpeellisuudella sekä nykyisen uima-allastilan ekologisemmalla ja järkevämmällä käytöllä.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 17.10.2008 voimaan tullut asemakaava nro 11740. Asemakaavan mukaan tontti on asuinrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään aluekokonaisuuden osana (A/s). Tontille on osoitettu kaksikerroksisen rakennuksen rakennusala ja sille rakennusoikeutta 300 k-m2.

 

Asemakaavassa määrätään rakentamisesta lisäksi muun muassa, että:

 

-                                       Rakennuksia korjattaessa alkuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat ja materiaalit tulee säilyttää.

 

-                                       Alkuperäistoteutuksen mukaiset piharakenteet, kuten muurit, terassit ja pihalaatoitukset tulee säilyttää.

 

-                                       Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristön olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan.

 

-                                       Mikäli uudisrakennus liittyy vanhaan rakennukseen, julkisivujen tullee olla samaa materiaalia. Kattomateriaalin tulee olla tiili- tai saumattu pelti.

 

Tontilla sijaitsevalle asuinrakennukselle on osoitettu nykyisen rakennuksen ulkomittojen mukainen rakennusala ja rakennus on suojeltu kaavamääräyksellä sr-2: "Kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä palautettava alkuperäistoteutuksen mukaiseen asuunsa."

 

Tontilla sijaitsee vuonna 1937 valmistunut kaksikerroksinen funktionalistinen asuinrakennus. Rakennus on kivirakenteinen. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Uki Heikkinen ja V.G. Linnapuomi. Rakennusta on vuonna 1969 laajennettu yksikerroksisella uima-allassiivellä (6x15,5 m). Laajennuksen on suunnitellut Erkki Karvinen. Rakennuksen nykyinen kerrosala on 353 k-m2.  

 

Hakijoiden tarkoituksena on muuttaa rakennuksen yhteyteen 1960-luvun lopulla rakennettu uima-allassiipi kirjasto- ja oleskelutilaksi. Nykyisin yhteys uima-allassiipeen on kellaritiloissa olevien saunatilojen kautta. Suunnitelmissa kulku asuintilojen ja kirjastotilan välille järjestettäisiin rakennuksen sisäkulmaukseen rakennettavan lasikuistin kautta. 

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että uusi lasikuisti ylittää suojellun rakennuksen ulkomittojen mukaan osoitetun rakennusalan. Lisäksi hanke ylittää kaavassa osoitetun rakennusoikeuden. Lasikuistin kerrosala on 17 k-m2, kokonaisuudessaan tontin rakentaminen (370 k-m2) ylittää kaavassa osoitetun rakennusoikeuden 23 %. Haettu rakentaminen mukaan lukien tonttitehokkuudeksi tulee e = 28.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (14.10.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että haettu toimenpide on ympäristöön ja suojellun rakennuksen yhteyteen sopiva ja se voidaan toteuttaa.

 

Lasikuistin rakentaminen ei olennaisesti muuta rakennuksen eteläjulkisivua, koska nykyisin uima-allastilaan liittyvä piha-alue on aidattu metallirunkoisella mattalasiaidalla naapureiden katseilta suojaan. Uusi kuisti korvaa osan vanhasta mattalasiaidasta.

 

Rakentamisen määrä tontilla jää hankkeen tuoman lisäyksenkin jälkeen maltilliseksi.

 

Poikkeamisen erityinen syy on suojellun rakennuksen tarkoituksenmukainen ja ekologisempi käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Xxxx Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1367 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SARGASA INTERNATIONAL LTD:N SEKÄ XXXXX XXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-2280

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 17.9.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Sargasa International Ltd on myynyt Helsingin kaupungin Itäsalmen kylässä sijaitsevan tilan RN:o 16:10 rakennuksineen sekä määräalan M601 tilasta RN:o 2:235 Xxxxxx Xxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxxxx Xxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1368 §

7.12.2010 pöydälle pantu asia

POHJA-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1789

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1789/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       rajaseinä äänieristetään rakennusvalvontaviraston vaatimusten mukaiseksi

 

-                                       pyörävarastot ja muut asukkaiden yhteistilat toteutetaan rakennusvalvontaviraston mitoitusohjeen mukaiseksi

 

-                                       piha-alue järjestetään leikki- ja oleskelupihaksi

 

-                                       kaikki autopaikat poistetaan pihalta

 

-                                       rakennuksen julkisivuja, pääporrashuonetta ja paneelikattoja koskevat korjaukset ja muutokset tehdään kaupunginmuseon hyväksymällä tavalla.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1369 §

7.12.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY LÖNKAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-2002

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Lönkan poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Kiinteistö Oy Lönkka pyytää (3.6.2010) poikkeamislupaa 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 77 tontille nro 19 (Lönnrotinkatu 28).

 

Hakijan tarkoituksena on toimistorakennuksen (2694 k-m2) muuttaminen asuinrakennukseksi niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi asemakaavasta poiketaan siten, että rakennusala ylittyy. Poikkeuslupaa haetaan myös autopaikkamääräyksistä ja väestönsuojan rakentamisesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennus saatetaan käyttötarkoituksen muutoksella asemakaavan mukaiseen käyttöön asuinrakennukseksi. Tontti on kaavassa AK-tontti. Olemassa olevaan rakennukseen ei tehdä rakennusalan ylittäviä muutoksia eikä kerrosala lisäänny.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 25.10.1982 vahvistettu asemakaava nro 8501. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Piharakennuksen kohdalla on rakennusala viisikerroksiselle rakennukselle. Tontin suurin sallittu rakennusoikeus on 2900 k-m2.

 

Tontilla on vuonna 1931 rakennettu kadunvarsirakennus As. Oy Lönnrotinkatu 28 (arkkitehti Sven Kuhlefelt), joka on liike- ja asuinkäytössä. Muutoksen alainen piharakennus on rakennettu vuonna 1938 saman arkkitehdin suunnitelmien mukaan. Siinä on neljä kerrosta sekä osittain maanpäällinen kellarikerros. Piharakennus on osittain rakennusalan ulkopuolella.

 

Tontin käytetty rakennusoikeus on 5513,0 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta et=3,04. Tontille on tehty kiinteistöjen välinen sopimus 22.1.1986, jonka mukaan kumpikin osapuoli omistaa puolet tontista ja rakennusoikeudesta. Yhteensä kerrosalan ylitystä on 2613,0 k-m2, josta Kiinteistö Oy Lönkan osuus on 1244,0 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa toimistokäytössä oleva rakennus asuinkäyttöön (36 kaksiota). Pihan puoleisiin asuntoihin lisätään parvekkeet. Talon kellariin jää edelleen ulosvuokrattavaa toimistotilaa. Pihakannen alaiseen pysäköintihalliin, joka on yhteinen As. Oy Lönnrotinkatu 28:n kanssa, mahtuu 13 autopaikkaa. Ajo halliin tapahtuu Lönnrotinkadulta As. Oy Lönnrotinkatu 28:n alta. Piha-aluetta käytetään pysäköintiin.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että sekä tontin kerrosala että rakennusala ylittyvät ja autopaikkamäärä alittuu.

 

Viranomaisneuvottelut   Kiinteistövirasto on käytyjen neuvottelujen myötä todennut, että Kiinteistö Oy Lönkan poikkeamishakemuksesta ei seuraa tontinomistajalle kaupunginhallituksen tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, joten maankäyttösopimusta ei ole tarpeen tehdä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (25.8.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että korttelissa on pääosin asuinrakennuksia ja rakennus soveltuu asuinkäyttöön. Rakennus sijaitsee korttelin keskellä liikenteen melulta suojassa. Rakennukseen jääviksi esitettyjen kellarin toimistotilojen kulkuyhteys tulee järjestää vanhan oopperan puoleiselta sivulta. Kellariin suunniteltuun taloyhtiön saunaosastoon tulee järjestää luonnonvaloa. Mahdollisuus yhdistää pienet asunnot suuremmiksi kokonaisuuksiksi tulee esittää.

 

Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus on 1 autopaikka 120 kerrosalaneliömetriä kohden. Tämä tarkoittaisi koko tontille 46 autopaikan vaatimusta. Tästä haetaan nyt poikkeamista. Nykyisin autopaikkavaatimus asunnoille kantakaupungissa on 1 autopaikka 125 kerrosalaneliö­metriä kohden. Kantakaupungin saneerauskaavoituskohteissa (käyttötarkoituksen muuttaminen) vaatimus on 1 autopaikka 140 kerrosala­neliömetriä kohden.

 

Koska rakennus on pitkään ollut toimistokäytössä, voidaan käyttötarkoituksen muutoksen autopaikat laskea saneerauskohteen mukaisesti, jolloin vaatimus koko tontille on 39 autopaikkaa. Näistä 13 mahtuu nykyiseen pysäköintihalliin tontin alle. Jäljelle jääviä 26 paikkaa varten tulee ensisijaisesti tutkia pysäköintihallin laajentamista tontilla. Mikäli tämä ei onnistu, hakijan tulee tehdä sopimus autopaikoista tontin ulkopuolisen pysäköintilaitoksen kanssa ennen rakennusluvan myöntämistä. Samassa yhteydessä tulee esittää selvitys, miten autopaikat jakaantuvat tontilla olevien kahden yhtiön kesken. Luvattomat autopaikat pihalta tulee poistaa. Väestönsuojan rakentamisvaatimuksesta poikkeaminen ei ole asemakaavallinen kysymys.

 

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta edellyttäen, että

 

-                                       toimistotilojen sisäänkäynti siirretään rakennuksen toiselle "katujulkisivun" puolelle

 

-                                       mahdollisuus yhdistää pienet asunnot suuremmiksi kokonaisuuksiksi esitetään

 

-                                       kellarin yhteissaunaan järjestetään luonnonvaloa

 

-                                       rakennuksen kellarikerroksen pysäköintihallin laajentamista talojen alle tutkitaan

 

-                                       mikäli pysäköintipaikkojen järjestäminen tontilla olevaan pysäköintihalliin ei ole mahdollista, tulee hakijan tehdä pitkäaikainen sopimus pysäköintilaitoksen kanssa puuttuvien autopaikkojen osalta ennen luvan myöntämistä

 

-                                       kaikki autopaikat poistetaan pihalta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kiinteistö Oy Lönkalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1370 §

ERÄÄN KIINTEISTÖN MYYMINEN

 

Khs 2008-1263

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Päätös liitteenä.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 7 ja 8 kohta

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 7 ja 8 kohta

 

 

1371 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

7.12.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.12.2010

rakennuslautakunta

7.12.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

7.12.–9.12.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Juha Hakola                                          Arto Bryggare

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  21.12.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1346-1348, 1350, 1353-1357, 1359-1360, 1365-1366, 1369 ja 1371 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1364 ja 1368 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1361 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1362-1363 ja 1367 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1346-1348, 1350, 1353-1357, 1359-1360, 1365-1366, 1369 och 1371 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1364 och 1368 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1361 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1362-1363 och 1367 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.