Kokousaika

7.12.2010 kello 16.00 – 17.03 ja 17.13 – 18.04

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 1316 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1314-osa 1316 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi osa 1345 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1345 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1345 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies
(paitsi 1314-osa 1316 §:t)

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 1345 §)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 1345 §)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö (osa 1345 §)

 

 

Kunnas, Veikko

kulttuurijohtaja (osa 1345 §)

 

 

Kajantie, Marianna

osastopäällikkö (osa 1345 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


1314-1315,


-,


1317-1324, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1325, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1326-1327, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1328-1330, 1345, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1316,


1331-1344, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1314

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1315

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1316

Kaj/1

Rakennusten ostaminen Seniorisäätiöltä

 

1317

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2011

 

1318

Kj/4

Määrärahan myöntäminen Kotinummentien pohjoisosan uuden asuntoalueen esirakentamiseen

 

1319

Kj/5

Vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2012 avustusten hakumenettelystä

 

1320

Kj/6

Käytöstä poistuneen aluskaluston lahjoitus Suomen merimuseolle

 

1321

Kj/7

Lähiörahastosta tehtyjen päätösten tarkistukset

 

1322

Kj/8

Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan lyhennysten lykkääminen

 

1323

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1324

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1325

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1326

Stj/1

Lausunto Niemikotisäätiön sääntömuutoksesta

 

1327

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1328

Sj/1

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön sijaisen valinta

 

1329

Sj/2

29.11.2010 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelmat vuosille 2011-2015

 

1330

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1331

Kaj/1

Ns. Linnunlaulun alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11998)

 

1332

Kaj/2

Taka-Töölön tontin 507/12 ja Vuosaaren tontin 54200/1 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11996 ja 11997)

 

1333

Kaj/3

Helsingin itäisen saariston rakennuskiellon pidentäminen (nro 12009)

 

1334

Kaj/4

Kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projektin projektipäällikön tehtävän muuttaminen viraksi

 

1335

Kaj/5

Östersundom-toimikunnan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen ja esittelijän sijaisen nimeäminen

 

1336

Kaj/6

Kulosaaren ala-asteen koulun väistötilojen vuokrasopimusten jatkaminen

 

1337

Kaj/7

St1 Oy:n kanssa tehdyn Koirasaaren alueen maankäytön suunnittelun ja aluejärjestelyjen periaatteita koskevan sopimuksen tarkistaminen (Laajasalo)

 

1338

Kaj/8

Pohja-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

1339

Kaj/9

Asunto-osakeyhtiö Tavasttähdenkatu 11:n poikkeamishakemus

 

1340

Kaj/10

Alkuasunnot Oy:n poikkeamishakemus

 

1341

Kaj/11

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx kuolinpesän poikkeamishakemus

 

1342

Kaj/12

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Lönkan poikkeamishakemuksesta

 

1343

Kaj/13

29.11.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Turson poikkeamishakemuksesta

 

1344

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1345

Sj/3

Iltakouluasia: Kulttuuristrategian valmistelu

 


 

1314 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Bryggare) ja Ojalan (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1315 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1316 §

Kaupunginvaltuuston 8.12.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1316 §

Rakennusten ostaminen Seniorisäätiöltä

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

1317 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2011

 

Khs 2010-2101

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2011 varsinaisiin kokouksiinsa 10.1.2011 alkaen maanantaisin kello 16.00 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä ko­kous­päivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

Kaupunginhallituksen kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

 

Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 27.6.2011 ja syyskauden ensimmäinen kokous 8.8.2011.

 

Viikolla 17 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 26.4.2011 kello 16.00.

 

Viikolla 49 kokous pidetään itsenäisyyspäivän takia poikkeuksellisesti keskiviikkona 7.12.2011 kello 16.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

     että kaupunginhallituksen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja

 

     että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1318 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KOTINUMMENTIEN POHJOISOSAN UUDEN ASUNTOALUEEN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2010-2056

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 10, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen,

 

550 000 euroa Kotinummentien pohjoisosan uuden asuntoalueen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Juha T. Lahti), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Mari Siivola) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1319 §

VUODEN 2011 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2012 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2010-2175

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2011 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2011 avustusta 30.4.2010 mennessä.

 

                      Avustusmäärärahoja yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2011 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000-11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä. Avustuksen ensimmäinen erä maksetaan kuitenkin viimeistään 31.1.2011.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2011 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2010.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2011 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2012 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 30.4.2010 mennessä avustusta vuodeksi 2011 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon viimeistään 29.4.2011, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätökseen 5. Lauta- ja johtokuntien on avustusten myöntämispäätöksissä ilmoitettava avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa Khn antamia ohjeita ja oikeuttaa Khn käyttämään avustusmäärärahoja kaupungille avustettavasta toiminnasta lainojen takaamisen tai muun syyn johdosta mahdollisesti syntyvien saatavien korvaamiseen.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion päätöksen 5 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti, että avustuksia koskevaa Khn hyväksymää yleisohjetta noudatetaan edelleen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita. Avustuksia koskeva Khn hyväksymä yleisohje tuodaan Khn käsittelyyn päivitettynä keväällä 2011.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein Helsingin Sataman johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskukselle, Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle (Katja Bosisio-Hillberg), sisäiselle tarkastukselle sekä varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1320 §

KÄYTÖSTÄ POISTUNEEN ALUSKALUSTON LAHJOITUS SUOMEN MERIMUSEOLLE

 

Khs 2010-1099

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pelastuslautakunnan lahjoittamaan seuraavat kaksi alusta kalustoineen Suomen merimuseolle ehdolla, että luovutusasiakirjoihin liitetään ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

-                                       HM - 71, vuosimalli 1954, rekisterinumero A 55388, (aluksen moottorit, kytkimet, palopumput käyttöarvoltaan yhteensä noin 90 000 euroa) lahjoitetaan Suomen merimuseolle ehdolla että museointiin voidaan käyttää pelastuslaitoksen määrärahoja enintään 24 000 euroa (alv 0 %, hiekkapuhallus, maalaus siirrot, ym.) museohanketta varten.

 

-                                       HM – 72, vuosimalli 1963, rekisterinumero A 55398, aluksen käypä arvo on n. 5 000 euroa, lahjoitetaan Suomen merimuseolle ehdolla että öljysuojarahasto omalta osaltaan hyväksyy lahjoituksen kustannusvaikutuksitta ja että museointiin voidaan käyttää pelastuslaitoksen määrärahoja 1 000 euron (alv 0 %) museohanketta varten

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1321 §

LÄHIÖRAHASTOSTA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TARKISTUKSET

 

Khs 2009-1360

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti muuttaa 15.6.2009 tekemäänsä päätöstä määrärahojen myöntämisestä lähiörahastosta seuraavien hankkeiden osalta:

 

Rakennusvirastolle Siltamäen raittien kunnostukseen myönnetty 220 000 euroa siirretään:

-                                       Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristön parantamiseen 150 000 euroa,

-                                       Pikkukosken kevyenliikenteensillan viimeistelyyn 40 000 euroa ja

-                                       Pukinmäen keskustan katujen kunnostukseen 30 000 euroa.

 

Seuraavien hankkeiden määrärahan käyttöoikeus siirretään terveyskeskukselta sosiaalivirastolle:

-                                       Kuntosalilaitteita potilaiden, omaisten sekä hoitohenkilökunnan käyttöön, 9 000 euroa ja

-                                       Koskelan sairaalan piha-alueelle penkkejä ja pöytiä potilaiden levähdys- ja seurustelutarpeisiin, 4 000 euroa.

 

Ko. määrärahat siirretään talousarvion kohdan 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi sisällä. Määrärahat on siirretty käytettäväksi vuonna 2010 kaupunginvaltuuston päätöksellä 3.2.2010.

 

Lisätiedot:
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 25712

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1322 §

KALLIOLAN SENIORIPALVELUSÄÄTIÖLLE MYÖNNETYN LAINAN LYHENNYSTEN LYKKÄÄMINEN

 

Khs 2010-1371

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kalliolan Senioripalvelusäätiölle 7.12.1999 (1605 §) myönnetyn alkuaan 243 872,49 euron suuruisen lainan 30.11.2010 - 30.11.2011 erääntyville, yhteensä 30 586,02 euron suuruisille lyhennyksille lykkäystä 31.5.2012 saakka siten, että laina-aikaa pidennetään vastaavasti kahdella vuodella 30.11.2019 saakka.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1323 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       29.11.2010

konsernijaosto                                                                29.11.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                        30.11.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1324 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1325 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

2.12.2010

ympäristölautakunta

30.11.2010

yleisten töiden lautakunta

30.11.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1326 §

LAUSUNTO NIEMIKOTISÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSESTA

 

Khs 2010-2170

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Niemikotisäätiön sääntöjen 15 §:n mukaisena lausuntonaan hyväksyvänsä säätiön hallituksen liitteenä olevasta kirjeestä ilmenevän sääntömuutosesityksen.

 

Pöytäkirjanote Niemikotisäätiölle (Eronen) ja hallintokeskukselle (Rantanen), hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Malmström) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1327 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

30.11.2010

terveyslautakunta

30.11.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1328 §

KULTTUURIKESKUKSEN KULTTUURIPALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖN SIJAISEN VALINTA

 

Khs 2010-2196

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa oikeustieteen lisensiaatti, johtaja Marja-Elina Tyrväinen Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön sijaiseksi 1.1.2011 – 31.3.2013 osastopäällikön virkaan kuuluvin 4 662,18 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Jos viransijaiseksi otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viransijaisen ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa viransijaiseksi ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote sijaiseksi otetulle, muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1329 §

29.11.2010 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO- JA TUTKIMUSOHJELMAT VUOSILLE 2011-2015

 

Khs 2010-214

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelmat vuosille 2011–2015.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta toteuttamaan vuonna 2013 ohjelmien väliarvioinnin ja määrittelemään vuosien 2014–2015 tutkimus- ja tilastohankkeet sekä tarkentamaan kaupunkitilaston ja -tutkimuksen painopisteitä.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle kehotuksin toimittaa tilasto- ja tutkimusohjelmat kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 3 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1330 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

23.11.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1331 §

NS. LINNUNLAULUN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11998)

 

Khs 2010-2057

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11998/21.10.2010 ilmenevän 11. kaupunginosan (Kallio) ns. Linnunlaulun alueen rakennuskieltoaikaa 15.1.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1332 §

TAKA-TÖÖLÖN TONTIN 507/12 JA VUOSAAREN TONTIN 54200/1 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11996 JA 11997)

 

Khs 2010-2111

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 507 tontin nro 12 ja 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54200 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 18.12.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1333 §

HELSINGIN ITÄISEN SAARISTON RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12009)

 

Khs 2010-2110

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 12009/28.10.2010 ilmenevän Helsingin itäisen saaristoalueen (muun muassa Villinki, Ulkosaaret) rakennuskieltoaikaa 22.1.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1334 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ÖSTERSUNDOM-PROJEKTIN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIRAKSI

 

Khs 2010-1606

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa Östersundom-projektin projektipäällikön toimen (vakanssi 513901) viraksi Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön yhteistoimintasopimuksen allekirjoituspäivämäärästä lukien.

 

Pöytäkirjanote projektipäällikkö Matti Visannille ja kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1335 §

ÖSTERSUNDOM-TOIMIKUNNAN JÄSENEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN JA ESITTELIJÄN SIJAISEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2010-1573

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä virastopäällikkö Tuomas Rajajärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Östersundom-toimikuntaan yleiskaavapäällikkö Markku Lahden.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että projektipäällikkö Matti Visannin sijaisena Östersundom-toimikunnan esittelijänä toimii yleiskaava-arkkitehti (1.1.2011 alkaen asemakaavapäällikkö) Olavi Veltheim.

 

Pöytäkirjanote Markku Lahdelle ja Olavi Veltheimille sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1336 §

KULOSAAREN ALA-ASTEEN KOULUN VÄISTÖTILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-1879

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   hyväksyä Kulosaaren ala-asteen koulurakennusten kosteusvaurioiden takia tyhjennettyä koulukiinteistöä korvaavien väliaikaisten tilaelementtirakenteisten koulurakennusten vuokrasopimusten (1 980 k-m² + 390 k-m²) jatkamisen 1.1.2011 alkaen vuoden 2012 loppuun siten, että vuokrahankkeen enimmäiskustannus on enintään 2 130 000 euroa arvonlisäverottomana, josta summasta tämä jatkovuokraus on arvonlisäverottomana 784 000 euroa

 

B                   sekä oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen tekemään edellä mainitusta jatkovuok­rauksesta sopimuksen tiloja vuokraavan Cramo Finland Oy:n kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä kohdasta B tarjouksen jättäneelle yritykselle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1337 §

ST1 OY:N KANSSA TEHDYN KOIRASAAREN ALUEEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA ALUEJÄRJESTELYJEN PERIAATTEITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN (LAAJASALO)

 

Khs 2010-2007

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tarkistamaan St1 Oy:n kanssa 31.8.2009 allekirjoitettua yhtiön omistaman Koirasaaren alueen tulevan maankäytön suunnittelun ja aluejärjestelyjen periaatteita koskevaa sopimusta siten, että sopimuksen ehdot 1 ja 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

1                    Yhtiö lopettaa omistamallaan alueella Koirasaaressa polttonestevarastotoiminnan 31.12.2011 ja puhdistaa alueen maaperän.

- -

 

6                    Kaupunki vuokraa yhtiölle jakeluasematarkoituksiin Suutarilan tontin 40151/10 (K) ja Kivikon tontin 47359/1 (LH) kaupungin tavanomaisin ehdoin. Suutarilan tontti on mahdollista vuokrata yhtiölle heti ja Kivikon tontti sen rakentamiskelpoiseksi saattamisen jälkeen.

 

Pöytäkirjanote St1 Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1338 §

POHJA-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1789

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                                                 Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksesta esityslistan sivulta 45 poistetaan ensimmäinen ranskalainen viiva, joka alkaa sanoin ” - hakija tekee pitkäaikaisen…”.

                                           

                                            Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 47 kohdan ” Esittelijän ehdotus” ensimmäisen kappaleen kolmas virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

                                            ”Kaupunkisuunnitteluvirasto on puoltanut hakemusta ehdolla, että hakijan tulee tehdä sopimus autopaikoista pysäköintilaitoksen kanssa ennen rakennusluvan myöntämistä.”

 

ja neljänneksi virkkeeksi lisätään:

 

”Hakija on (3.11.2010) tehnyt sopimuksen 15 autopaikan sijoittamisesta pysäköintilaitokseen.”

                                           

                                            Vielä esittelijä muutti esitystään siten, että kohdan ”Esittelijän ehdotus” viimeisestä kappaleesta esityslistan sivulta 48 poistetaan ensimmäinen ranskalainen viiva, joka alkaa sanoin ” - hakija tekee pitkäaikaisen…”

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1339 §

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TAVASTTÄHDENKATU 11:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1721

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1721/526 mukaisesti. Kaupunginhallitus katsoo, että asuinrakennus tulee suunnata opiskelijoiden käyttöön.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1340 §

ALKUASUNNOT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1952

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010/1952/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       LPA-tontin ja tontin 5 välinen raja istutetaan tai siihen rakennetaan muuri tai teräsaita, sekä että

 

-                                       jätesäiliöiden rakentaminen ratkaistaan siten, etteivät ne ole oleskelupihaksi tarkoitetulla tontin osalla.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1341 §

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX KUOLINPESÄN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1768

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1768/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1342 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY LÖNKAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-2002

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1343 §

29.11.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TURSON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1788

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Turson poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Asunto-osakeyhtiö Turso pyytää (1.4.2010) poikkeamislupaa 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin nro 147 tontille nro 4 (Laivastokatu 4).

 

Hakijan tarkoituksena on kahden jälkiasennushissin rakentaminen kuusikerroksisen asuintalon A- ja C-porrashuoneisiin poiketen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hissien rakentaminen kahteen porrashuoneeseen parantaa esteettömyyttä, vaikkei täydellistä esteettömyyttä saavutetakaan.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Asunto-osakeyhtiö Laivastokatu 14 sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa (Museovirasto, Rakennettu kulttuuriympäristö, 1993) hyvin säilyneessä 1800- ja 1900-luvun vaihteen rakennuskannasta koostuvassa Katajanokan kaupunginosassa.

 

Alueella on voimassa 18.6.1984 vahvistettu asemakaava nro 8340. Tontti 8/146/14 on asemakaavan mukaan asuinkerrostalojen korttelialuetta ja rakennus on merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-2: ”Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan kannalta tai muusta niihin verrattavasta syystä arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää eikä rakennuksessa saa suorittaa sellaisia purkamis- ja muutostöitä, jotka turmelevat kadunpuoleista julkisivua, julkisivun osan muodostavaa vesikattoa tai porrashuoneiden rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa suoritettavia korjaus- ja muutostöitä tehtäessä on rakennuslupaviranomaisen erityisesti katsottava, että rakennuksen arvo säilyy.”

 

As Oy Turso on rakennusmestari David Koposen suunnittelema 1906. Rakennus valmistui 1909. Kadunvarsirakennus on kuusikerroksinen ja siinä on kolme porrashuonetta. B-portaaseen on rakennettu hissi 1964. Hissi lähtee puolikerroksesta. A- ja C-portaassa ei ole hissiä. Pihasiiven D-portaassa ei ole hissiä.

 

Hakijan tarkoituksena on kahden jälkiasennushissin rakentaminen kaksivartisten portaiden väliin leikkaamalla porrassyöksyistä tila hissikuilulle. Hissikuilun materiaalina olisi polttomaalattu teräsverkko. Hissikuilut ulottuisivat alimmasta kerroksesta viidenteen saakka. Porrassyöksyt kaventuisivat hissikuilujen kohdalta noin 850 mm:iin. Samassa yhteydessä B-portaan olemassa oleva hissi modernisoidaan ja jatketaan kulkemaan rakennettavaan ullakkokerrokseen saakka.

 

Saadut lausunnot           Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (18.12.2009) porrashuoneista ja hisseistä, että porrashuoneet on suojeltu asemakaavassa. B-por­taassa on jo hissi, joka on tarkoitus uusia. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan B-portaan hissi voidaan uusia maksimissaan samoilla ulkomitoilla, kuin vanha hissi on tehty. Toisin sanoen niin, että rakenteita ei tarvitse purkaa.

 

A, C- ja D-porrashuoneisiin on suunniteltu hissit porrassyöksyjen keskelle leikattavaan tilaan. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tällainen ratkaisu heikentää porrashuoneen rakennustaiteellista arvoa. Samalla interiöörin hienoja yksityiskohtia (kaiteet) ja alkuperäisiä rakenteita (porrasnousut, tasanteet) osittain menetettäisiin. Myös porrashuoneen tilavaikutelma muuttuisi merkittävästi ja valonsaanti heikkenisi.

 

Kaupunginmuseo ehdottaa, että hissien määrää vielä harkitaan ja tutkitaan eri vaihtoehtoja hissien sijoittamiselle. Jos hissi katsotaan tarpeelliseksi, tulee tutkia sen sijoittamista rakennusrungon ulkopuolelle tai asunnosta erotettavaan osaan. Kaupunginmuseo ei puolla hissien sijoittamista porrashuoneisiin porrassyöksyn keskelle.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (29.5.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Hakijan vastine                Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa kaupunginhallitukselle 21.10.2010 mennessä.

 

Asunto-osakeyhtiö Turson on 21.10.2010 toimittanut 20.10.2010 päivätyn vastineen asiassa. Hakija perustelee vastinettaan mm. sillä, että B- ja D-portaiden hissihankkeille on jo myönnetty rakennuslupa, ja että kielteinen päätös A- ja C-portaiden hissien rakentamisen lupahakemuksen osalta asettaa yhtiön osakkaan eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä porrashuoneessa tämä asuu. 

 

Lisäksi asunto-osakeyhtiö Turso toteaa vastineessaan, että sen tarkoituksena on tehdä hissikuilut mahdollisimman hyvin valoa läpäisevästä teräsverkosta porrashuoneiden arvon edellyttämällä tavalla alkuperäisen ilmeen mukaisesti. 

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että voimassa olevassa Katajanokan kaupunginosaa koskevassa asemakaavassa huomioitiin porras­huoneet tavoitteena niiden rakennustaiteellisen ja historiallisen arvon säilyminen. Arvokkaiden sisätilojen suojeleminen nähdään nykyisin keskeisenä kysymyksenä. Kantakaupungin porrashuoneiden arvoista laaditaan parhaillaan laajaa selvitystä ja Katajanokan rakennuskantaan rinnastuvan Kruununhaan arvokkaimpiin porrashuoneisiin on tekeillä suojelukaava.

 

Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti merkittävissä sisätiloissa tulee kaikki korjaus- ja muutostyöt suorittaa niiden arvon edellyttämällä tavalla. Hissittömiin rakennuksiin voidaan tarpeen vaatiessa tutkia rungon ulkopuolisen hissin asentamista tai sen sijoittamista asuntovyöhykkeelle.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että koska B- ja D-portaiden hissihankkeille on jo myönnetty rakennuslupa, ei ole perusteita jättää kahta porrasta ilman hissiä. Lisäksi hissien rakentaminen porrashuoneisiin parantaa esteettömyyttä, vaikkei täydellistä esteettömyyttä savutetakaan.

 

Poikkeamisen erityinen syy on asunto-osakeyhtiön esteettömyyden edistäminen ja sen eri osien tasavertainen kohtelu asunto-osakeyhtiöön toteutettavien muutostöiden osalta.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Asunto-osakeyhtiö Tursolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Jäsen Räty teki jäsen Ojalan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale esityslistan sivulla 64 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Turson
poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Lisäksi päätösehdotuksen kohdan ”Lausunto” kolmas ja neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että koska B- ja D-portaiden hissihankkeille on jo myönnetty rakennuslupa, ei ole perusteita jättää kahta porrasta ilman hissiä. Lisäksi hissien rakentaminen porrashuoneisiin parantaa esteettömyyttä, vaikkei täydellistä esteettömyyttä savutetakaan.

 

Poikkeamisen erityinen syy on asunto-osakeyhtiön esteettömyyden edistäminen ja sen eri osien tasavertainen kohtelu asunto-osakeyhtiöön toteutettavien muutostöiden osalta.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rädyn vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Pajamäki, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1344 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

1.12.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

25.11.2010

kiinteistölautakunta

30.11.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.11., 29.11. ja 1.12.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 17.03–17.13 väliseksi ajaksi ennen sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 3 käsittelyä.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1345 §

ILTAKOULUASIA: KULTTUURISTRATEGIAN VALMISTELU

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola                                          Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  15.12.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1314-1317, 1319, 1323-1325, 1327, 1329-1330, 1338 ja 1342-1345  §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1339 - 1341 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1331-1333 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1314-1317, 1319, 1323-1325, 1327, 1329-1330, 1338 och 1342-1345 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1339 - 1341 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1331-1333 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.