Kokousaika

22.11.2010 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1278 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1243-osa 1251 §:t)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1243-osa 1246 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1243-osa 1246 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi 1243-1244 §:t)

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen (paitsi 1243-1244 §:t)

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 1262-1278 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1258-1278 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1243-osa 1246 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö
(paitsi 1243-osa 1246 §:t)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri
(paitsi 1252 ja 1267 §:t)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri
(paitsi 1243-osa 1246 §:t)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1243-1244,


1245-1248,


1254-1256, 

 Sauri

 

 

1257,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1258-1260, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
1249,


1261, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1262-1266, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1250-1253,


1267-1278, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1243

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1244

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1245

Kj/1

Selvitys vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1246

Kj/2

Eräiden kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen alaan kuuluvien asioiden päätösvallan siirtäminen

 

1247

Kj/3

Musiikkitalon hankesuunnitelman Helsingin kaupungin rahoitusosuuden enimmäishinnan korottaminen

 

1248

Kj/4

Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n lainoille

 

1249

Stj/5

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta

 

1250

Kaj/6

Vuokrausperusteet seitsemälletoista Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalotontille ja kuudelle autopaikkatontille (Länsisatama, tontit 20019/5, 20800/1, 20804/1-4, 20805/1-2, 20806/1-4, 20807/1-2, 20808/1-5, 20809/1-3 ja 20811/3)

 

1251

Kaj/7

Helsingin maanalaisen yleiskaavan hyväksyminen (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

1252

Kaj/8

Käpylän tontin 878/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11942)

 

1253

Kaj/9

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11886)

 

1254

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2010-2011

 

1255

Kj/4

Helsingin kansainvälisen koulun avustuksen jatkaminen

 

1256

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1257

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1258

Ryj/1

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Valtuuston informointi lippujen hintoja koskevista suunnitelmista

 

1259

Ryj/2

Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus ja tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuonna 2009

 

1260

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1261

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1262

Sj/1

Työsuhdematkalippuedun myöntämisessä sovellettavat periaatteet

 

1263

Sj/2

Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen turvapalvelut -yksikön piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa jaksotyöajassa työskentelevien pitkistä työvuoroista

 

1264

Sj/3

Paikallinen sopimus Palmian puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön kotihälytyspalveluissa työskentelevien pitkistä työvuoroista

 

1265

Sj/4

Opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan viran täyttäminen

 

1266

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1267

Kaj/1

Kannanotto Helsingin Kansanasunnot Oy:n vuokralaistoimikunnan ja Nyyrikki-korttelin talotoimikunnan muistutuksiin Käpylän tontin 878/1 asemakaava-asiassa (nro 11942)

 

1268

Kaj/2

Tonttien myynti Vuosaaren Aurinkolahdesta tarjouskilpailun perusteella (Vuosaari, Aurinkolahti, kerrostalotontti 54289/1 ja pientalotontit 54289/2 ja 54288/7)

 

1269

Kaj/3

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

1270

Kaj/4

Xxxxxx Xxxxxxxxx poikkeamishakemus

 

1271

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 134:n poikkeamishakemuksesta

 

1272

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle museoviraston poikkeamishakemuksesta

 

1273

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Sahaajankatu 29:n poikkeamishakemuksesta

 

1274

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oyj:n poikkeamishakemuksesta

 

1275

Kaj/9

Kannanotto Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:n muistutukseen Helsingin maanalaisessa yleiskaava-asiassa (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

1276

Kaj/10

15.11.2010 pöydälle pantu asia

Lauttasaaren entisen vesitornin suojeleminen sekä korjaaminen yleisökäyttöön soveltuvaksi

 

1277

Kaj/11

15.11.2010 pöydälle pantu asia

Kiinteistöviraston asuntoasiainosaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

1278

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1243 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Ojala) ja Moision (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1244 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1245 - 1253 §

Kaupunginvaltuuston 8.12.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1245 §

Selvitys vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

1246 §

Eräiden kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen alaan kuuluvien asioiden päätösvallan siirtäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1247 §

Musiikkitalon hankesuunnitelman Helsingin kaupungin rahoitusosuuden enimmäishinnan korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

1248 §

Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n lainoille

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1249 §

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1250 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.11.2010 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteet seitsemälletoista Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalotontille ja kuudelle autopaikkatontille (Länsisatama, tontit 20019/5, 20800/1, 20804/1-4, 20805/1-2, 20806/1-4, 20807/1-2, 20808/1-5, 20809/1-3 ja 20811/3)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1251 §

Helsingin maanalaisen yleiskaavan hyväksyminen (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1252 §

Käpylän tontin 878/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11942)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginsihteeri Sippola-Alho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1253 §

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11886)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1254 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2010-2011

 

Khs 2010-2101

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2010 viimeisen kokouksensa maanantaina 20.12.2010 kello 16.00 ja vuoden 2011 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 10.1.2011 klo 16.00.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1255 §

HELSINGIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AVUSTUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2010-629

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa jatkamaan avustuksen maksamista Helsinki Educational Development Company Oy:lle talousarvionsa puitteissa. Avustus maksetaan kohdalta 4 02 11 Opetusvirasto, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin tontinvuokran korvauksena ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten korvauksena todellisten korko- ym. menojen mukaisena määränä kuitenkin enintään 120 000 euroa vuonna 2011 samoin kuin vuonna 2012.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että avustuksensaajan tulee suunnitella toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustuksen myöntämiseen.

 

Pöytäkirjanote Helsinki Educational Developmen Company Oy:lle, opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1256 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                               15.11.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        16.11.2010

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1257 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1258 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: VALTUUSTON INFORMOINTI LIPPUJEN HINTOJA KOSKEVISTA SUUNNITELMISTA

 

Khs 2010-1147

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1259 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIANKÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

 

Khs 2010-1912

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi energiasäästöneuvottelukunnan raportin “Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus ja tietoja energiankäytöstä vuonna 2009“

-                                       oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle raporttina ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

 

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

16.11.2010

 

Ilmoitus yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1261 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikoilla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

16.11.2010

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1262 §

TYÖSUHDEMATKALIPPUEDUN MYÖNTÄMISESSÄ SOVELLETTAVAT PERIAATTEET

 

Khs 2010-2034

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat työsuhdematkalippuja koskevat periaatteet:

 

-                                       Työsuhdematkalippuetu annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka palvelussuhde kestää yhdenjaksoisesti viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen perusteella yli kuukauden ja jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia ja opettajilla 10 tuntia.

 

-                                       Kaupungin tuen suuruus, riippumatta henkilön asuinkunnasta ja käyttämästä joukkoliikenteen kulkuvälineestä, on enintään 25 % Helsingin kaupungin sisäisen tariffin mukaisesta lipun hinnasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa enintään 31.12.2021 saakka.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420
Sweins Tina, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 43956

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1263 §

PAIKALLINEN SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TURVAPALVELUT -YKSIKÖN PIIRIVARTIOINNISSA, PAIKALLISVARTIOINNISSA JA HÄLYTYSKESKUKSESSA JAKSOTYÖAJASSA TYÖSKENTELEVIEN PITKISTÄ TYÖVUOROISTA

 

Khs 2010-2076

Esityslistan asia Sj/2

 

                                          Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen Palmia -liikelaitoksen turvapalvelut -yksikön piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa jaksotyöajassa työskentelevien pitkistä työvuoroista 1.12.2010 alkaen ja oikeuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, Palmia-liikelaitokselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1264 §

PAIKALLINEN SOPIMUS PALMIAN PUHELIN- JA HYVINVOINTIPALVELUT -YKSIKÖN KOTIHÄLYTYSPALVELUISSA TYÖSKENTELEVIEN PITKISTÄ TYÖVUOROISTA

 

Khs 2010-2077

Esityslistan asia Sj/3

 

                                          Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen Palmian puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön kotihälytyspalveluissa työskentelevien pitkistä työvuoroista 1.12.2010 alkaen ja oikeuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, Palmia-liikelaitokselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1265 §

OPETUSVIRASTON RUOTSINKIELISEN KOULUTUSLINJAN LINJANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2013

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Niclas Grönholmin opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 6 187,01 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.12.2010 lukien.

 

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valitulle, muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1266 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.11.2010

liikuntalautakunta

16.11.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

16.11.2010

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

16.11.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1267 §

KANNANOTTO HELSINGIN KANSANASUNNOT OY:N VUOKRALAISTOIMIKUNNAN JA NYYRIKKI-KORTTELIN TALOTOIMIKUNNAN MUISTUTUKSIIN KÄPYLÄN TONTIN 878/1 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11942)

 

Khs 2010-96

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien kaupunkirakennetta täydentävien asuinkerrostalojen rakentamisen Käpylän korttelin nro 878 tontin nro 1 osasta muodostettavalle kolmelle uudelle tontille 878/6–8 . Loppuosalla entistä tonttia olevassa rakennuk­sessa toimiva ammattioppilaitoksen Käpylän koulutusyksikkö säilyy alueella. Alkuperäistä kalliomaastoa sekä puustoa ja kasvillisuutta on säilytettävä ja hoidettava siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät. Asumiseen muutettava tontinosa sijaitsee ammattioppilaitoksen rakennuksen luoteispuolella ja on nykyisen oppilaitoksen pysäköinti- ja piha-alueena. Uutta kerrosalaa on yhteensä 12 000 m2.

 

Muistutusten keskeinen sisältö

 

Helsingin Kansanasunnot Oy:n vuokralaistoimikunta pitää (26.2.2010) suunnitellun rakennuksen kokoa liian suurena tontin kokoon nähden ja ehdottaa rakennusoikeutta pienennettäväksi siten, että rakennus sulautuu jo rakennettuun ja muotoutuneeseen ympäristöönsä. Rakennuksen kokoa pienentämällä asukasmäärän kasvu ei aiheuta hallitsemattomia liikenne- ja liikenneturvallisuusongelmia alueella.

 

Osmontie tulee muuttaa pihakaduksi 30 km/h nopeusrajoituksella, läpiajo tulee kieltää ja kadulle tulee rakentaa ajohidasteita. Kadunvarren pysäköinti tulee suunnitella paremmin toimivaksi ja alueen tarpeita tukevaksi, välillä Panuntie–Pohjolankatu.

 

Toimikunta ehdottaa, että tontit kaavoitetaan autottomiksi kohteiksi, koska lähialueella on erittäin hyvät ja monipuoliset julkisen liikenteen yhteydet: juna-asema, raitiotie ja loistavat bussiyhteydet. Toimikunnan on vaikea hyväksyä kaavan edellyttämän pysäköintihallin rakentamista. Samoin kaavan edellyttämä Käpylän ammattioppilaitoksen huoltoliikennerasite asuinrakennuksen läpi ja sen aiheuttamat järjestelyt koetaan ongelmallisiksi ja ehdotetaan, että huoltoliikenne suunnitellaan järjestettäväksi ammattioppilaitoksen oman tontin kautta. Tämä on mahdollista toteuttaa parhaillaan hankesuunnitteluvaiheessa olevan peruskorjauksen yhteydessä.

 

Nyyrikki-korttelin talotoimikunta (neljä allekirjoittajaa) toteaa (1.3.2010) kaavan vaikutuksista rakennettuun ympäristöön, että tosiasiallisesti suunnitelman koko on pienentynyt kaavaluonnosvaiheesta vain marginaalisesti. Rakennukseen kallion kohdalle on tehty aukko, mutta rakennusta on jatkettu lisää Kullervonkadun varrelle, jonne se kääntyy. Aikansa laatuarkkitehtuuria edustava komea ammattikoulu upeine puistomaisine ympäristöineen peittyy näyttävimmältä kulmaltaan talomuurin taakse. Ammattikoulun vuosikymmenien aikana kehittynyt puistomainen ympäristö tuhoutuu lähes kokonaan, eikä alueen vehreätä ominaisluonnetta ja kaupunkikuvallista merkitystä voida kaavamuutoksen jälkeen säilyttää. Kaavamuutoksen toteuttaminen tuhoaisi huolella suunnitellun tonttikokonaisuuden, jossa ympäristölliset ja esteettiset arvot ovat kohdallaan. Erityisen raskauttavana on pidettävä ammattioppilaitoksen ja Osmontien välissä, Kullervonkadun puolelta katsottuna kalliomuodostelman edessä olevan pienen mikroympäristön hävittämistä. Kolmiomaisen ruohikkokentän, kahden komean vaahteran ja niiden taustana olevan kalliomuodostelman muodostama istutetun ja luonnonvaraisen ympäristön kokonaisuus on osa Käpylän ainutlaatuista ympäristöä. Kaavamuutos ei eheyttäisi kaupunkikuvaa vaan muuttaisi ympäristön massiivisen betoniseksi. Tällainen on hyvin poikkeavaa siitä rakentamisen tyylistä, jota Käpylässä on aikaisemmin noudatettu. Lisäksi rakennus katkaisisi tärkeän kulkureitin ammattikoulun länsipäädystä Käpylän asemalle.

 

Osmontie 43 kaavamuutosehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon sen vaikutusta liikenteeseen. Rakennukset aiheuttavat liikennettä enemmän kuin koko Nyyrikin kortteli, jota lisää myös muut suunnittelukohteet Osmontiellä, Sato- ja FCG-rakennukset, sekä kasvava liityntäpysäköinti. Läpiajoliikenne on yleensäkin Käpylää riivaava ongelma. Osmontie muuttuu Tapiolantien risteyksessä alikulkutunnelin läheisyydessä suppilomaisen kapeaksi, jossa näkyvyys huono. Kasvava liikenne tekisi koulumatkasta erittäin vaarallisen.

 

Betonikannen alle rakennettavien tai kallioon louhittavien pysäköintipaikkojen suuret rakentamiskustannukset tulisivat asukkaiden maksettaviksi vuokrissa. Osmontielle suunnitellut sisäänajot aiheuttanevat vaaratilanteita ja liikenteen sumppuuntumista ahtaalla Panuntien ja Kullervonkadun välisellä osuudella kadunvarsipysäköinnin vuoksi. 12 autopaikan rakentaminen ammattikoulun tontin eteläosaan muuttaisi merkittävästi Kullervonkadun luonnetta Nyyrikki-korttelin edustalla, joka on yksityisaluetta. Puistomainen maisema tuhoutuisi uusien parkkipaikkojen alle. Kaavamuutosesityksessä on mainittu, ettei liikenteen lisäys ole merkittävää. Se on väärä arvio eikä voi perustua tutkittuun tietoon.

 

Muutosehdotuksena esitetään, että rakennetaan vain Panuntien ja Osmontien kulmaus ja jätetään muu osa rakentamatta. Tällä tavalla voidaan säilyttää jo rakennettu ympäristö ja sen kaupunkikuvalliset arvot ja pienentää liikenteen kasvua ja lisäparkkipaikkojen rakentamistarve Kullervonkadulle poistuu. Koska alue rajautuu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävään alueeseen, tulee suunnittelussa tutkia huolellisesti kaavan vaikutusta myös läheiseen Puu-Käpylän alueeseen.

 

Kannanotto muistutuksiin

 

Osmontien varrelle on asemakaavan muutosehdotuksessa sijoitettu kolmi–kuusikerroksisia asuinkerrostaloja. Kadun puolella rakennuksissa on lisäksi nk. kivijalkakerros. Loppuosa tontista osoitetaan edelleen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rakennukset on suunniteltu käpyläläisittäin jaksottuviksi lamellitaloiksi, joiden kerrosluku noudattelee alueen rakentamistapaa. Rakennusoikeus vastaa Käpylän nykyisten asuinkerrostalotonttien rakennusoikeuksia. Tuusulanväylän ja rautatien aiheuttaman melun vuoksi rakennukset on massoiteltu niin, että ne suojaavat piha-aluetta sekä Osmontien ja Panuntien kulmassa että Osmontien ja Kullervonkadun jatkeen kulmassa.

 

Asuinkerrostalojen korttelialueen tehokkuusluku e = 1.7 noudattaa alueella olemassa olevaa rakentamistehokkuutta. Ehdotusta on valmisteluvaiheessa kehitetty saatujen mielipiteiden perusteella siten, että Panuntieltä Osmontielle saakka ulottuva alkuperäinen kalliomaasto, puusto ja kasvillisuus on kaavaehdotuksessa säilytetty (kaavamerkintä s). Rakentaminen on poistettu tältä osuudelta ja samalla ehdotuksen rakennusoikeutta on luonnosvaiheen suunnitelmaan nähden vähennetty.

 

Pysäköintipaikkojen sijoittaminen maan alle luo edellytykset viihtyisän piha-alueen järjestämiselle maantasoon. Autottomia kohteita on sovittu kokeiltavaksi Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa. Valintaperusteina ovat olleet kohteiden sijainti kantakaupungissa tai keskustassa ja erityisen hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

 

Käpylän ammattioppilaitoksen huoltoliikenne on mahdollista järjestää vain asuinkorttelin pysäköintilaitoksen läpi. Yhteystarve on otettu asemakaavan valmistelussa ja tonttien varausehdoissa huomioon. Ammattioppilaitoksen 12 autopaikkaa saa sijoittaa ammattioppilaitoksen tontin eteläosaan siten, että olemassa olevaa puustoa säilytetään. Ammattioppilaitoksen pysäköintipaikat eivät aiheuta haittaa LPA-alueen käytölle.

 

Osmontie 43:n tulevaksi asukasmääräksi on arvioitu noin 300 asukasta.  Asuinrakentaminen lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä alueella, liikennemäärän kasvu on Osmontiellä arviolta noin 100–20 ajoneuvoa/vrk. Muutos ei ole merkittävä nykyisellään noin 1 500 ajoneuvoa/vrk liikennemäärään.  Asukasmäärän lisäys ei tule aiheuttamaan alueelle muistutuksissa esitettyjä hallitsemattomia liikenne- ja liikenneturvallisuusongelmia.

 

Osmontie ei sovellu pihakaduksi. Pihakadun luonteeseen kuuluu, että kaikki liikennemuodot käyttävät samaa tilaa ja nopeudet muodostuvat käytännössä hitaimman liikkujan mukaan. Tämä tarkoittaisi jalkakäytävien poistamista ja kadun uudelleen rakentamista jalankulun ehdoilla toimivaksi.

 

Osmontien varrella on toimistorakennuksia, jotka tuottavat kohtuullisesti liikennettä. Lisäksi kadulla on liityntäpysäköintialue. Liikenne on asukas- ja työmatkaliikennettä sekä takseja ja kuorma-autoja. Tämän tyyppinen liikenne ei sovi pihakadulle samaan tilaan jalankulkijoiden kanssa eikä ole pihakadulle luonteenomaista.

 

Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa virallista kulkureittiä Käpylän asemalle. Asemakaavan muutos ei vaikuta alueen kevyen liikenteen yhteyksiin. 

 

Asuinkorttelin tonteille osoitettu rakentaminen on kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti pyritty tarkoin harkitsemaan kokonaisuutena. Puu-Käpylän alue ei sijoitu suunnittelualueen välittömään läheisyyteen, eikä asemakaavan muutoksella ole vaikutuksia suojeluarvoiltaan merkittävään Puu-Käpylän asuinalueeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Kansanasunnot Oy:n vuokralaistoimikunnalle ja Nyyrikki-korttelin talotoimikunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginsihteeri Sippola-Alho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1268 §

TONTTIEN MYYNTI VUOSAAREN AURINKOLAHDESTA TARJOUSKILPAILUN PERUSTEELLA (VUOSAARI, AURINKOLAHTI, KERROSTALOTONTTI 54289/1 JA PIENTALOTONTIT 54289/2 JA 54288/7)

 

Khs 2010-2087

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään ja luovuttamaan Tapiola KR IV Ky:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54289 tontin nro 1 kahdenmiljoonanseitsemänsadanviidenkymmenentuhannen (2 750 000,00) euron suuruisella kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevien ostotarjouskilpailun kilpailuohjelmaan sisältyneiden ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote SRV-Rakennus Oy:lle, Kiinteistö-Tapiola Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston kansliaosaston lainopilliselle toimistolle, tonttiosaston laskutukseen ja tonttiosastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1269 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2010-2039

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2011 alkaen.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1270 §

XXXXXX XXXXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1258

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1258/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1271 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MANNERHEIMINTIE 134:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1839

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Jäsen Männistö teki jäsen Moision kannattamana asiaan palautusehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että hakemusta puolletaan, koska poikkeamiselle on olemassa toiminnalliset perusteet.

 

Suoritetussa äänestyksessä Männistön palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15-0.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1272 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MUSEOVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1907

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle museoviraston poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Museovirasto pyytää (10.8.2010) poikkeamislupaa 15. kaupunginosan (Meilahti) Vähä Meilahden (437) kylän tilalle RN:o 1:11 (Seurasaarentie 15).

 

Hakijan tarkoituksena on kiinteistönhuoltoa palvelevan pihavajan (29,5 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin ase­makaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan Tamminiemessä sijaitsevan museon yleisöpalvelujen parantamisella.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Vähä Meilahden huvila-alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

 

Tamminiemi on lisäksi suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla 18.9.1980.

 

Alueella on voimassa 24.5.1985 vahvistettu asemakaava nro 8910. Asemakaavan mukaan alue on kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelualuetta (Sy), jolla olevat suojellut rakennukset ja rakennelmat sekä luon­nonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden. Tamminiemen päärakennus ja alueella oleva huvimaja on asemakaavassa suojeltu.

 

Tamminiemen päärakennus on rakennettu vuonna 1904, suunnittelijoina Sigurd Frosterus ja Gustaf Strengell. Amos Andersson lahjoitti Tam­miniemen rakennukset Suomen valtion tasavallan presidentin virka-asun­noksi vuonna 1940. Tamminiemi toimi vuodesta 1956 presidentti Urho Kekkosen virka-asuntona. Kekkosen kuoleman jälkeisestä vuodesta 1987 lähtien Tamminiemi on toiminut Urho Kekkosen museona. Rakennuksessa on parhaillaan käynnissä peruskorjaus, edellinen laaja peruskorjaus on tehty 1970-luvulla. Päärakennuksen lisäksi Tamminie­meen kuuluu huoltorakennus, sauna, huvimaja ja vartiotupa. 

 

Hakijan tarkoituksena on kiinteistönhuoltoa palvelevan pihavajan raken­taminen.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta, koska tontilla jo olevien rakennusten lisäksi sille ei ole osoitettu rakennusalaa tai rakennusoikeutta uusille rakennuksille.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (19.8.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska hanke on kooltaan vaatimaton eikä sillä ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että hanke tukee museon toimintaa ja parantaa sen yleisöpalveluja. Haettu rakennus on kooltaan vaatimaton eikä se herätä huomiota ulkoasullaan.

 

Asemapiirroksessa rakennus on osoitettu rakennettavaksi kiinni tontin pohjoisrajaan. Kaupunginhallitus ei pidä tätä ratkaisua hyvänä. Meilahti on vanha huvila-alue jossa rakennukset sijaitsevat väljästi puistomaisessa ympäristössä. Tiukka rajaa kiinnirakentaminen ei ole alueelle tyypillistä, eikä Tamminiemen tapauksessa tilan vähyyden vuoksi tarpeellista. Tamminiemen museoalue on kooltaan noin 1,5 ha. Kaupunginhallitus katsoo, että rakennuksen siirtämistä ainakin 1,5 metrin päähän rajasta olisi vielä syytä harkita. Tällöin myös rakennuksen huoltaminen on mahdollista oman tontin puolelta.  

 

Poikkeamisen erityinen syy on museon tilajärjestelyjen ja yleisöpalvelujen parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta edellyttäen, että rakennuksen siirtämistä ainakin 1,5 metriä irti tontin rajasta vielä tutkitaan.

 

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, museovirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1273 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN SAHAAJANKATU 29:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1954

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Sahaajankatu 29:n poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Kiinteistö Oy Helsingin Sahaajankatu 29 (jättöpäivämäärä 20.5.2010, täydennetty 27.9.2010) pyytää poikkeamislupaa 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43085 tontille nro 13 (Sahaajankatu 29).

 

Hakijan tarkoituksena on vaihtoautojen pesu- ja meikkaustilan (64 k-m2) rakentaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle poiketen kaavoitus- ja/tai kaupunkikuvallisista periaatteista siten, että rakennusoikeus ylittyy.

 

Hakija perustelee hakemustaan toimintaedellytysten parantumisella.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 22.6.2005 vahvistettu asemakaava nro 11244. Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia. Tonttitehokkuus on e = 1,3 (1 451 k-m2), maanpäällisten kerrosten suurin sallittu rakennusoikeus on 1 117 k-m2 (e = 1,0). Tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 50 %. Rakennuksia ei saa sijoittaa lähemmäksi naapuritontin rajaa kuin puolet käytetystä rakennuskorkeudesta, ei kuitenkaan 6 metriä lähemmäksi.

 

Tontilla sijaitsee vuonna 1959 valmistunut teollisuusrakennus, jota on muutettu ja laajennettu eri vaiheissa. Tontin autopaikat sijaitsevat pääasiassa viereisellä autopaikkojen korttelialueella (LPA-alue, jonka autopaikat varattu korttelille 43085).

 

Hakijan tarkoituksena on laajentaa nykyistä huoltohallia (maanalainen) Sahaajankadun suuntaan noin 64 kerrosalaneliömetrillä. Nykytilanteessa alue on tukimuurin rajaama huoltopiha. Laajennus käsittää autojen pesu- ja meikkaustilan.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta seuraavasti:

 

-                                       Rakennusoikeus ylittyy noin 16 % (nykytilanteessa rakennusoikeuden ylitys noin 12 %).

 

-                                       Suunniteltu laajennus sijoittuu lähemmäksi naapuritontin rajaa, kuin mitä asemakaava sallii. Rakennuksia ei saa sijoittaa lähemmäksi naapuritontin rajaa kuin puolet käytetystä rakennuskorkeudesta, ei kuitenkaan 6 metriä lähemmäksi. Suunniteltu laajennus sijoittuu noin 1,5 metrin päähän naapuritontin rajasta. 

 

Saadut lausunnot ja/tai viranomaisneuvottelut

 

Poikkeuslupamenettelyn yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston kaavoittaja on keskustellut hankkeesta kiinteistöviraston tonttiosaston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.

 

Kiinteistöviraston tonttiosasto muistuttaa, että hakijan on kuultava naapuritonttien vuokralaisia ja lisäksi rakennuslupavaiheessa tarkistettava vuokrasopimusta mahdollisen rakennusoikeuden muutoksen takia.

 

Heikki Soras Oy/Mika Soras (Sahaajankatu 27) huomauttaa, että toimenpiteet eivät saa lisätä Sahaajankatu 27 sadevesikuormitusta. Sade­vedet ja pesuvedet on johdettava pois Sahaajankatu 27 suunnasta. Lisäksi rakentamisesta aiheutuvat mahdolliset vauriot esimerkiksi aidalle on korjattava rakentajan/rakennuttajan toimesta. Heikki Soras Oy puoltaa hanketta sillä ehdolla, että Sahaajankatu 29 ei tule vaatimaan Sahaajankatu 27 ja 29 välillä olevan aidan siirtämistä tai purkamista.

 

Laajempi kuuleminen ei ole poikkeuslupamenettelyn yhteydessä tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että Herttoniemen yritysalue on yksi Suomen merkittävimmistä autokaupan alueista. Yritysalueella on autokaupan lisäksi paljon erilaisia autojen huolto-, korjaus-, ja katsastusliikkeitä.

 

Sahaajankadun varren itäpuoleiset tontit ovat kapeahkoja ja laajennus­mahdollisuudet alueella ovat asemakaavan puitteissa osoittautuneet rajallisiksi. Herttoniemen yritysalueelle laaditaan kehittämissuunnitelma vuosien 2010–2011 aikana. Siinä tarkastellaan periaatteita alueen toiminnalliselle ja kaupunkikuvalliselle kehittämiselle ja parannetaan yritysten sijoittumisedellytyksiä. Myös Sahaajankadun varren yritysten toimintaedellytysten parantamista selvitetään.

 

Suunniteltu laajennus ei olennaisesti muuta kaupunkikuvaa. Nykytilanteessa tukimuurin rajaama alue katetaan ja rakennetaan autojen pesu- ja meikkaustilaksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että suunniteltu pienehkö laajennus ei vaikuta merkittävästi alueen maankäytön suunnitteluun.

 

Poikkeamisen erityinen syy on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 19.2.2010 päivättyä asemapiirustusta. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta, mikäli rakentamisessa noudatetaan 19.2.2010 päivättyä asemapiirustusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kiinteistö Oy Helsingin Sahaajankatu 29:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1274 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LASSILA & TIKANOJA OYJ:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-2072

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oyj:n poikkeamishakemukses­ta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Lassila & Tikanoja Oyj (15.6.2010) pyytää poikkeamislupaa 36. kaupun­­ginosan (Viikki) korttelin nro 36019 tontille nro 4 (Viikintie 33).

 

Hakijan tarkoituksena on määräaikaisen rakennusluvan jatkaminen poikkeamispäätöksellä rakennusjätteen käsittelyhallille (697 k-m2) niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennukselle on haettu jatkolupaa. Asianhoitajalle ei tullut tietoa lupakäsittelyn keskeyttämisestä eikä rakennuslupaa haettu sen takia uudelleen. Rakennukselle on edelleen tarvetta, se palvelee yhtiön harjoittamaa toimintaa tontilla.

 

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 12.8.1977 vahvistettu asemakaava nro 7500. Rakennus sijaitsee YT-korttelialueella, joka on asemakaavassa määritelty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Lisäksi tontilla on voimassa 7.10.2012 saakka rakennuskielto. Alueelle tullaan laatimaan maankäyttösuunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos myöhemmin laaditaan.

 

Hakemus koskee rakennusjätteen käsittelyhallia. Jäteässät Oy:lle, tontin silloiselle omistajalle on 4.12.2001 myönnetty rakennuslupa tilapäisen rakennusjätteen käsittelyhallin rakentamiseen. Määräaikainen lupa päättyi 4.12.2006. Lassila & Tikanoja Oyj on tontin uutena haltijana hakenut jatkolupaa rakennuksen säilyttämiseksi edelleen paikallaan.

 

Hakijan tarkoituksena on harjoittaa edelleen nykyistä toimintaa tontilla ja rakennukselle on täten tarvetta. Hakija haluaa uusia rakennuksen rakennusluvan.

 

Tontilla voimassa oleva asemakaava sallii 250 k-m2 suuruisen rakennuksen rakentamisen. Nykyisen rakennuksen kerrosala on 686 m2. Haet­tu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että tontin rakennus­oikeus ylittyy.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.10.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että rakennus voi olla paikallaan kunnes alueen maankäyttö tarkentuu, mikäli se täyttää muiden viranomaisten sille asettamat vaatimukset. On perusteltua, että poikkeaminen myönnetään nyt määräajaksi 31.12.2013 asti. Määräaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, mikäli kaavoitustilanne sen mahdollistaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuk­sia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta siten, että poikkeaminen myönnetään 31.12.2013 asti.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennus­valvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1275 §

KANNANOTTO HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA RY:N MUISTUTUKSEEN HELSINGIN MAANALAISESSA YLEISKAAVA-ASIASSA (NRO 11830/1 JA 11830/2)

 

Khs 2009-237

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1276 §

15.11.2010 pöydälle pantu asia

LAUTTASAAREN ENTISEN VESITORNIN SUOJELEMINEN SEKÄ KORJAAMINEN YLEISÖKÄYTTÖÖN SOVELTUVAKSI

 

Khs 2010-1253, 2010-1555

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Lauttasaari-Seuran kirjeen tiedoksi ja kehottaa kiinteistövirastoa tehostamaan toimenpiteitä uuden käyttötarkoituksen löytämiseksi, minkä jälkeen Lauttasaaren vesitornille tulee laatia suojeluun perustuva asemakaava.

 

Pöytäkirjanote Lauttasaari-Seuralle, Suomen rakennustaiteen museolle, kaupunginmuseolle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakun­nalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiin­teistöviraston tilakeskukselle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1277 §

15.11.2010 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖVIRASTON ASUNTOASIAINOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2017

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Markku Leijon asuntoasiainosaston osastopäällikön virkaan (vakanssinumero 061700) 1.1.2011 lukien 5 400,17 euron kokonaispalkalla.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.  

 

Pöytäkirjanote määräaikaan mennessä virkaa hakeneille sekä asuntolautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

Jäsen Rissanen ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi valita asuntoasiainosaston osastopäällikön virkaan Tuula Mäkelän.

                     

Asiassa toimitettiin vaali suljetuin lipuin kaupunginhallituksen puheenjohtajan vaatimuksesta. Vaalitoimituksessa hakija Leijo sai 11 ääntä ja hakija Mäkelä 4 ääntä, joten kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1278 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

17.11.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.11.2010

kiinteistölautakunta

16.11.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

15.11. ja 18.11.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1265 §

TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LINJEDIREKTÖR VID

UTBILDNINGSVERKETS LINJE FÖR SVENSK UTBILDNING

 

Stn 2010-2013

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anställa filosofie magister Niclas Grönholm för tjänsten som linjedirektör vid utbildningsverkets linje för svensk utbildning med en totallön på 6 187,01 euro i månaden räknat från 1.12.2010.

 

Beslutet är villkorligt om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen. Villkorligheten gäller tills biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Protokollsutdrag till den som anställts, till de övriga sökandena med anvisningar om hur beslutet får överklagas, till utbildningsverket och till ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Hyttinen Hannu, stadssekreterare, telefon 310 36683

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                            Laura Rissanen                                    Elina Moisio

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  30.11.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1243-1254, 1256-1261, 1266-1267, 1271-1276 ja 1278 §:t

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1263-1264 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1270 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1243-1254, 1256-1261, 1266-1267, 1271-1276 och 1278 § i protokollet

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

1263-1264 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1270 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.