Kokousaika

15.11.2010 kello 16.00 – 16.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 1218-osa 1220 §:t)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi 1218-osa 1220 §:t)

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 1220 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1220 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 1225-1242 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


1218-1219,


1220-1221,


1225-1228, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1229-1230, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Sauri
-,


1231-1234, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Penttilä
-,


1235-1236, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1222-1224,


1237-1242, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1218

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1219

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1220

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

1221

Kj/2

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, sosiaalilautakunnan ja sen lapsi- ja perhejaoston jäsenen sekä poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

 

1222

Kaj/3

Sofianlehdon ryhmäkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

1223

Kaj/4

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Käpylän koulutusyksikön Kullervonkadun kiinteistön perusparannuksen hankesuunnitelma

 

1224

Kaj/5

Vuokrausperusteet seitsemälletoista Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalotontille ja kuudelle autopaikkatontille (Länsisatama, tontit 20019/5, 20800/1, 20804/1-4, 20805/1-2, 20806/1-4, 20807/1-2, 20808/1-5, 20809/1-3 ja 20811/3)

 

1225

Kj/3

Valtuutettu Seppo Kanervan toivomusponsi sotainvalidien lounasseteleistä

 

1226

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1227

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1228

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1229

Ryj/1

Lausunto sisäasiainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta

 

1230

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1231

Stj/1

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa

 

1232

Stj/2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ilmoitus sosiaaliviraston työntekijälle annettua varoitusta koskevassa asiassa

 

1233

Stj/3

Sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan avoimen viran hoitaminen ajalla 1.1.2011 - 31.12.2011

 

1234

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1235

Sj/1

Kiinteistö Oy Auroranlinnan virastoille ja liikelaitoksille palvelussuhdekäyttöön vuokraamien asuntojen vuokrantarkistus

 

1236

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1237

Kaj/1

Lauttasaaren entisen vesitornin suojeleminen sekä korjaaminen yleisökäyttöön soveltuvaksi

 

1238

Kaj/2

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuistosta

 

1239

Kaj/3

Helsingin tekniikan alan oppilaitos Heltechin Kullervonkadun kiinteistön perusparannuksen aikaisten väistötilojen hankesuunnitelma

 

1240

Kaj/4

Kiinteistöviraston asuntoasiainosaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

1241

Kaj/5

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön poikkeamishakemus

 

1242

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1218 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Rissanen) ja Peltokorven   (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1219 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1220 - 1224 §

Kaupunginvaltuuston 24.11.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1220 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 8.11.2010 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Jäsen Vesikansa teki jäsen Laakson kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan aloitteen 3 vastauksen neljänneksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen virke, joka alkaa sanoin ” Avointen ohjelmistojen käyttöönotto työasematasolla edellyttäisi…” muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

Kaupunginhallitus toteaa, että työasemilla otetaan käyttöön avoimen lähdekoodin Open Office -ohjelmistot seuraavan työasemapäivityksen yhteydessä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesikansan vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Laakso, Arhinmäki, Oker-Blom, Peltokorpi, Kari ja Vesikansa.

 

                                            Lisäksi jäsen Arhinmäki teki vastaehdotuksen, jonka mukaan aloitteen 22 vastaus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Osmonkallion vanhainkoti on peruskorjauksen tarpeessa, mutta korjaustarve ei ole välitön.

 

Kotihoitoon ei pystytty lisäämään lainkaan hoivapaikkojen menetystä korvaavia vakansseja, eikä palveluasumisen lisäys korvannut laitospaikkojen vähennystä. Siksi vanhusten hoivapalvelujen kokonaismäärä väheni tuntuvasti. Hoivapaikkojen jonotus piteni keskimäärin kahdesta kuukaudesta kolmeen.

 

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaalilautakuntaa seuraamaan hoivapaikkojen jonoja ja tekemään ehdotuksen niiden poistamisesta budjettivalmistelua varten.

 

Arhinmäen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Vielä jäsen Laakso teki jäsen Rissasen kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan aloite 28 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloite toteutetaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä Laakson palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Hakola, Kantola, Oker-Blom, Pajamäki ja Peltokorpi.

 

Lisäksi jäsen Räty teki jäsen Rissasen kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan aloite 37 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siinä otetaan huomioon budjettineuvotteluissa sovittu tonttien vuokrien tarkastusvälien lyhentäminen.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rädyn palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11-0-4 tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat tyhjää äänestäneet Bryggare, Kantola, Arhinmäki ja Pajamäki.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

1221 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, sosiaalilautakunnan ja sen lapsi- ja perhejaoston jäsenen sekä poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa päätösehdotuksen kohtaan neljä Jaana Alajaa uudeksi jäseneksi ja Susanna Haapalaista uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 päättyväksi toimikaudeksi.

 

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1222 §

Sofianlehdon ryhmäkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1223 §

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Käpylän koulutusyksikön Kullervonkadun kiinteistön perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1224 §

Vuokrausperusteet seitsemälletoista Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalotontille ja kuudelle autopaikkatontille (Länsisatama, tontit 20019/5, 20800/1, 20804/1-4, 20805/1-2, 20806/1-4, 20807/1-2, 20808/1-5, 20809/1-3 ja 20811/3)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.  

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

1225 §

VALTUUTETTU SEPPO KANERVAN TOIVOMUSPONSI SOTAINVALIDIEN LOUNASSETELEISTÄ

 

Khs 2009-2490

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Seppo Kanerva) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Seppo Kanervalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1226 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.11.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirje Verohallinnolle (sähköposti).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle 500 000 euroa vuoden 2010 talousarvion kohdasta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet, käytettäväksi osakkeiden ostoon Lauttasaaren ostoskeskusyhtiöltä länsimetron tarpeita varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, Länsimetro Oy:lle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

16                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2,

 

3                          ilmoittaa Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3,

 

4                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 4–9,

5                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta antamaan hallintokunnille ohjeet tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävän ohjelman valmistelusta,

 

6                          kehottaa kaikkia hallintokuntia valmistautumaan tekemään esitykset tuottavuutta parantavista konkreettisista toimenpiteistä 1.5.2011 mennessä talous- ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti,

 

7                          kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän valmistelemaan palveluiden tuottamisen strategia 31.12.2011 mennessä,

 

8                          kehottaa kaikkia hallintokuntia valmistautumaan toimittamaan tiedot keskeisten palvelujen palvelutuotannon jakaumasta (oma tuotanto, yhteistyössä tuotettu, markkinoilta hankittava) 31.5.2011 mennessä palveluiden tuottamisen strategiaa valmistelevalle työryhmälle,

 

9                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan tekemään kokonaisselvitys sosiaali- ja terveystoimesta 1.5.2011 mennessä,

 

10                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään pelastustoimen kiinteistöhuollon asema kaupunkikonsernissa huhtikuun 2011 loppuun mennessä,

 

11                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupungin oman peruskorjausyksikön perustaminen,

 

12                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuudet sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla,

 

13                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin kulttuuritoimen organisointia koskevat selvitykset sisällytetään valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan,

 

14                       kehottaa sosiaali- ja terveystointa jatkamaan vanhuspalveluiden rakenneuudistusta tavoitteena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotisairaanhoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Kaupunginhallitus saa neljän kuukauden välein selvityksen rakenneuudistuksen etenemisestä.

 

15                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron määrärahan käytöstä, jolla varaudutaan palkkaamaan kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä

 

16                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisessa mukana olevien virastojen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 6,0 milj. euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (3), 3 (4), 4 (5), 5 (10), 6 (17), 8 (20), 9 (21), 10 (25), 11 (26), 12 (30), 16 (35) ja 17 (43) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 7 (19), 13 (31) ja 14 (33) sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Toivomusponsi 18 (44) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Toivomusponsi 15 (34) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17, 18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

19                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

9–15             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

20                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1227 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                10.11.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          9.11.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1228 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1229 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PELASTUSTOIMESTA

 

Khs 2010-1885

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriön pelastusosastolle seuraavan lausunnon, joka koskee luonnosta valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta (SM108:00/2008):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin pelastuslaitos on siltä erikseen pyydettynä lausuntona antanut asiassa lausunnon sisäasiainministeriön pelastusosastolle. Kaupunginhallitus viittaa pelastuslaitoksen lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus pitää uuden pelastuslain antamiseen liittyvän uuden pelastustoimesta annettavan valtioneuvoston asetuksen valmistelua tarpeellisena. Kaupunginhallitus katsoo, että asetus on pääsääntöisesti selkeä ja se täsmentää uudistettavaa pelastuslakia. Asetuksen yksittäisistä kohdista kaupunginhallitus lausuu seuraavaa:

 

Pelastussuunnitelman sisältö ja poikkeusolot

 

Asetusluonnoksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan pelastussuunnitelma tulisi laatia asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Asetusehdotuksen 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan pelastussuunnitelma tulisi laatia yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin.

 

Asetusluonnoksen 3 §:n mukaan pelastussuunnitelmassa on selvitettävä se, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Jos samaa kohdetta varten tulee laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

 

Pelastuslakiluonnoksen (hallituksen esitys pelastuslaiksi, luonnos 2.11.2009) omatoimista varautumista koskeva 14 § kuuluu seuraavasti:

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen:

1) ehkäisemään tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varautumaan tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; sekä

4) ryhtymään toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

 

Valmiuslain (1080/1991) 2 §:n mukaan poikkeusoloja on mm. välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille (2 § 1 momentti 4-kohta).

 

Edellä mainittuja säädöksiä tulkiten asetusluonnos edellyttäisi esimerkiksi yli kolmen asuinhuoneiston tai yli 50 henkilön ravintolan varautumaan muun muassa kansainvälisen vaihdannan tai tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta aiheutuvaan tilanteeseen pelastussuunnitelmalla.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asetusluonnoksen tämä kohta on kohtuuton ja omiaan hämärtämään pelastussuunnitelman tavoitetta. Poikkeusoloihin varautumista ei tule esittää kokonaisuutena osaksi pelastuslakia, sillä poikkeusolot eivät merkittävästi eroa normaaliolojen onnettomuuksista, joihin pelastussuunnitelmalla varaudutaan. Lisäksi osa poikkeusoloista on sellaisia, etteivät ne vaikuta mitenkään omatoimisen varautumisen toteuttamiseen.

 

Voimassaolevan pelastusasetuksen (787/2003) 5 § 1 momentin 2-kohdan mukaan omatoiminen varautuminen poikkeusoloissa on pelastustoimen tehtävä: Alueen pelastustoimi ”huolehtii oman organisaationsa valmiudesta väestönsuojelutehtäviin ja pelastuslain 8 §:ssä tarkoitetun omatoimisen varautumisen organisoimisesta poikkeusolojen varalle sekä väestönsuojelussa tarvittavasta yhteistoiminnasta mainitun lain 6 §:ssä tarkoitettujen tahojen kanssa”.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että voimassaoleva tapa järjestää omatoiminen varautuminen poikkeusoloissa on toimiva, eikä sitä tule muuttaa. Mikäli velvoite kirjata poikkeusolojen omatoimisen varautumisen toimintatavat pelastussuunnitelmaan kuitenkin asetetaan, sen tulee selväsanaisesti koskea ainoastaan suurimpia kiinteistöjä ja toimipaikkoja.

 

Sisäasiainministeriön tehtävät

 

Asetusluonnoksen 6 § 1 momentin 3-kohdan mukaan sisäasiainministeriön tehtävänä on sen lisäksi mitä pelastuslaissa säädetään huolehtia ”pelastustoimen valtakunnallisesta suunnittelusta poikkeusolojen ja muiden häiriötilanteiden varalta sekä muusta varautumisesta”.

 

Voimassaolevan pelastusasetuksen 2 § 1 momentin 3-kohdan mukaan sisäasianministeriö huolehtii ”väestönsuojelun suunnittelusta ja toimialan muusta varautumisesta poikkeusoloihin”.

 

Valmiuslain 40 § 2 momentin mukaan ”poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa”.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asetusluonnoksen 6 § 1 momentin 3-kohta tulee kirjata muotoon ”pelastustoimen valtakunnallisesta suunnittelusta poikkeusolojen ja muiden häiriötilanteiden varalta sekä muusta toimialan varautumisesta” epäselvyyksien välttämiseksi.

 

Kaupunginhallitus pitää asetusluonnosta muilta osin hyvänä ja kannettavana.

 

Pöytäkirjanote sisäasiainministeriölle sähköisesti osoitteeseen hare@intermin.fi sekä pelastuslautakunnalle ja hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1230 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

11.11.2010

yleisten töiden lautakunta

9.11.2010

ympäristölautakunta

9.11.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1231 §

VALTUUTETTU SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISISSA PALVELUISSA

 

Khs 2010-1044

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.5.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1232 §

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN ILMOITUS SOSIAALIVIRASTON TYÖNTEKIJÄLLE ANNETTUA VAROITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2010-846

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ilmoituksen, ettei Xxxx Xxxxxxxxx kirjoitus ole johtanut toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ilmoituksesta sosiaalivirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1233 §

SOSIAALIVIRASTON HALLINTO- JA KEHITTÄMISJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITAMINEN AJALLA 1.1.2011 - 31.12.2011

 

Khs 2010-2030

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä sosiaaliviraston avoimen hallinto- ja kehittämisjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi valtioteiden maisteri Helena Ylisipolan 1.1.2011 - 31.12.2011 väliseksi ajaksi 6 186,60 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin.  

 

Pöytäkirjanote Helena Ylisipolalle, sosiaalivirastolle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1234 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 44 ja 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto


4.11.2010

terveyslautakunta

9.11.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja jaostoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1235 §

KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN VIRASTOILLE JA LIIKELAITOKSILLE PALVELUSSUHDEKÄYTTÖÖN VUOKRAAMIEN ASUNTOJEN VUOKRANTARKISTUS

 

Khs 2010-2022

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä sen, että Kiinteistö Oy Auroranlinna tarkistaa virastoilta ja liikelaitoksilta palvelussuhdeasunnoista perittäviä vuokria 3,5 prosentilla 1.1.2011 lukien.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Auroranlinnalle.

 

Jäsen Arhinmäki teki asiaan vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale:

 

Vuoden 2011 jälkeen mahdolliset vuokrantarkastukset päätetään tapauskohtaisesti.

 

Arhinmäen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1236 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

26.10.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1237 §

LAUTTASAAREN ENTISEN VESITORNIN SUOJELEMINEN SEKÄ KORJAAMINEN YLEISÖKÄYTTÖÖN SOVELTUVAKSI

 

Khs 2010-1253, 2010-1555

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1238 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTOSTA

 

Khs 2010-338

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavanlaisen lausunnon:

 

Lausunnolle tulleessa lakiluonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi kansallispuisto Sipoonkorpeen valtion omistamille maille Sipoon kunnassa sekä Helsingin ja Vantaan kaupungeissa. Perustettavan kansallispuiston pinta-ala olisi 1851 hehtaaria ja luonnoksen mukaan kansallispuiston alue sijaitsee kokonaan Porvoon moottoritien pohjoispuolella. Ehdotetusta kansallispuistosta noin 70 hehtaaria on Helsingin kaupungin alueella Östersundomin luoteisosassa.

 

Kaupunginhallitus kannattaa lausuntopyynnössä esitetyn Sipoonkorven kansallispuiston perustamista. Kansallispuistoa on tarkoitus laajentaa perustamisen jälkeen. Kansallispuiston laajentaminen siten, että alueesta muodostuu yhtenäisempi, on kannatettava suunta jatkokehittämiselle. Kaupungilla on jatkossa valmiudet keskustella myös Helsingin kaupungin omistamien, Sipoonkorven kansallispuistoon Vantaalla ja Sipoossa liittyvien kiinteistöjen vaihtamisesta valtion omistamiin kiinteistöihin Helsingissä.

 

Tavoitteet saada alue pysyvän suojelun ja pitkäjänteisen hoidon piiriin palvelee erinomaisesti Sipoonkorven kehittymistä vetovoimaiseksi luonto- ja virkistysalueeksi. Kansallispuiston perustaminen Sipoonkorpeen on myös Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa 2009–2012 mainittu tavoite.

 

Helsinki on yhdessä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa laatimassa yleiskaavatasoista maankäytön suunnittelua Östersundomin alueelle. Helsingin ja Sipoon valtuustot ovat jo tehneet käynnistyspäätöksen ja hyväksyneet kaavoitusmenettelyn periaatteet. Vantaan osalta päätöstä odotetaan tehtäväksi marraskuussa 2010. Tavoitteena on valmistella Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallitus kuitenkin huomauttaa, että yleisperusteluissa sivulla 3 oleva lause ”Helsingin kaupunki on aloittamassa osayleiskaavan laadinnan liitosalueelleen” tulisi muuttaa muotoon, joka ottaa huomi­oon tavoitteen laatia Östersundomin alueelle kolmen kunnan yhteinen yleiskaava.

 

Yksi yhteisen yleiskaavan kaavan keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Sipoonkorven etelärajaus ja kansallispuiston suhde asukkaiden lähivirkistystarpeisiin. Samassa yhteydessä on tärkeätä määritellä eteläsuuntaan suuntautuvien nk. ekologisten käytävien ulottuvuus ja yhteensovittaa rakentamisalueet alueen luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen kanssa. 

 

Östersundomin alue rakennetaan raideliikenteen ääreen. Raideliikenne suunnitellaan osaksi Helsingin seudun liikennejärjestelmää. Samassa yhteydessä suunnitellaan koko Östersundomin alueen liikenneverkko. Suunnittelussa ratkeavat Östersundomin maankäytön periaatteet, joissa tärkeänä osana on asuinalueiden ja luontoalueiden sekä muita suojeluarvoja sisältävien alueiden suhde. Tässä yhteydessä luodaan periaatteet ja ratkaisut hallita myös Sipoonkorpeen ja muihin luontoalueisiin kohdistuva käyttöpaine. Suunnittelun yhteydessä tehdään Sipoonkorven ja muiden luontoalueiden luonnonhoito- ja käyttösuunnitelmat. Jouk­koliikenteen raideliikenteeseen pohjautuva perusratkaisu antaa edelleen hyvät mahdollisuudet pienentää myös kansallispuiston käyttäjien yksityisautoilusta johtuvia liikenteen haittoja.

 

Kaupunginhallitus on aiemmassa lausunnossaan katsonut, että Sipoon­korven kansallispuiston tulisi saada oma opastuskeskus. Valtion panostus alueen ulkoilu-, retkeily- ja opetuskäytön ohjaamisessa ja järjestämisessä on tervetullut. Kaupunginhallitus korostaa vielä, että monikulttuurisuuteen perustuvan metropolialueen keskellä sijaitsevan puiston monikieliseen opastukseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Näistä lähtökohdista Metsähallituksen arvioima työvoimatarve ja sen mukaiset runsaan 400 000 euron vuosikustannukset perustamista seuraavana viisivuotisjaksona ovat liian vähäiset puiston hoitoa ja palvelujen turvaamista ajatellen.

 

Pöytäkirjanote ympäristöministeriölle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Kari teki jäsen Laakson kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon toisen kappaleen kolmas virke, joka alkaa sanoin ” Kansallispuiston laajentaminen siten, että…” muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kansallispuiston laajentaminen Metsähallituksen ehdotuksen mukaisesti mantereelta merelle asti on kannatettava suunta jatkokehittämiselle.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Karin vastaehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Laakso, Arhinmäki, Oker-Blom, Kari ja Vesikansa.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1239 §

HELSINGIN TEKNIIKAN ALAN OPPILAITOS HELTECHIN KULLERVONKADUN KIINTEISTÖN PERUSPARANNUKSEN AIKAISTEN VÄISTÖTILOJEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1581

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 18.5.2010 päivätyn Heltech Käpylän väistötilojen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 996,5 m² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1,6 miljoonaa maaliskuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,2, THI = 145,0).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, HKR-Rakennuttajalle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1240 §

KIINTEISTÖVIRASTON ASUNTOASIAINOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2017

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1241 §

HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1665

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1665/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että haettu toimenpide voidaan toteuttaa, mikäli taskupihat suunnitellaan kauttaaltaan oleskelua varten, eikä niille sijoiteta hakijan suunnitelman mukaisia inva-pysäköintipaikkoja. Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että LPA-tontin ja tontin 17 välinen raja tulisi istuttaa tai siihen tulisi rakentaa muuri.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1242 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

9.11.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.11.2010

rakennuslautakunta

9.11.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10.11.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

                                                                                                             

 

                                            Tarja Kantola                                          Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   23.11.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1218-1232, 1234, 1236-1238, 1240 ja
1242 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1241 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1218-1232, 1234, 1236-1238, 1240 och 1242 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1241 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.