Kokousaika

1.2.2010 kello 16.00 – 16.58 ja 17.15 – 19.29

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 134  ja osa 135 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 134-135 §:t)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 101-osa 110 §:t)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 134 ja osa 135 §:t)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi osa 135 §)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi osa 134 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 101 ja osa 134-135 §:t)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen (paitsi osa 110-135 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 134-135 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 127 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 134 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies
(paitsi osa 134 ja osa 135 §:t)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 134 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi osa 134 §)

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 110-135 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 135 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri (paitsi osa 134 §)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 134-135 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 134 ja osa 135 §:t)

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 134 ja osa 135 §:t

 

 

Kolbe, Laura

asiantuntija (osa 134 ja osa 135 §:t)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö
(osa 134 ja osa 135 §:t)

 

 

Ruohonen, Seppo

toimitusjohtaja (osa 134 §)

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri
(osa 134 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


101-102,

 

103,


107-112, 134-135, 

 Sauri

 

 

113,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
104,


114-118, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
105,


119, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


120-122, 

 

 

 

 

 


 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
106,


123-133, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

101

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

102

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

103

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

104

Ryj/2

Metron huoltoraiteen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

105

Stj/3

Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen järjestäminen pääkaupunkiseudulla

 

106

Kaj/4

Lauttasaaren korttelin nro 31122 sekä vesi-, puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11874)

 

107

Kj/3

Määrärahan myöntäminen asuntotuotantotoimistolle Fallpakan tonttien 47275/1 ja 47277/4 ja 5 maanrakennus- ja täyttötöiden lisäkustannuksiin

 

108

Kj/4

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Osakkuusyhteisöjen tilintarkastajalausuntojen toimitus

 

109

Kj/5

Kaupungin liittyminen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ry:n tilalle perustettavaan järjestöön

 

110

Kj/6

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

 

111

Kj/7

25.1.2010 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Työryhmän asettaminen tekemään vaihtoehtoisia ehdotuksia kuntalaisten osallisuuden ja demokratian edistämiseksi Helsingissä

 

112

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

113

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

114

Ryj/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Munkkiniemen vaahterametsikön rajaamisesta suojeltuna luontotyyppinä

 

115

Ryj/2

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2008 - 2017 (Lumo-ohjelma)

 

116

Ryj/3

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus

 

117

Ryj/4

25.1.2010 pöydälle pantu asia

Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

118

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

119

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

120

Sj/1

25.1.2010 pöydälle pantu asia

Henkilöstömäärärahan (TA 4 52 08) käyttö vuonna 2010

 

121

Sj/2

25.1.2010 pöydälle pantu asia

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma vuodelle 2010

 

122

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

123

Kaj/1

Kannanotto Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n, Lauttasaari-Seura ry:n ja Xxxx Xxxxxxxxx muistutuksiin Lauttasaaren korttelin nro 31122 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11874)

 

124

Kaj/2

Matti Enrothin toivomusponsi: Pyöräparkkien perustaminen kaupungin virastojen läheisyyteen

 

125

Kaj/3

Vastine Xxxxx Xxx-Xxxxxxx Etelä-Suomen lääninhallitukselle tekemän kantelun johdosta

 

126

Kaj/4

Laajasalon tontin 49259/4 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11906)

 

127

Kaj/5

Alueen varaaminen Katajanokalta maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten

 

128

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxx Xxxxxxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

129

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta (työ- ja varastohalli)

 

130

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta (sosiaalitila)

 

131

Kaj/9

Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors:n poikkeamishakemus

 

132

Kaj/10

25.1.2010 pöydälle pantu asia

Rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston päällikkönä toimivan yli-insinöörin viran täyttäminen

 

133

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

134

Kj/8

Iltakouluasia: Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

 

135

Kj/9

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanon seuranta

 


 

101 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Räty) ja Puoskarin (varalla Hakola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

102 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

103 - 106 §

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

103 §

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

104 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.1.2010 pöydälle pantu asia
Metron huoltoraiteen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

105 §

Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen järjestäminen pääkaupunkiseudulla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

106 §

Lauttasaaren korttelin nro 31122 sekä vesi-, puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11874)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

107 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE FALLPAKAN TONTTIEN 47275/1 JA 47277/4 JA 5 MAANRAKENNUS- JA TÄYTTÖTÖIDEN LISÄKUSTANNUKSIIN

 

Khs 2009-1929

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 10, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, muu esirakentaminen,

 

asuntotuotantotoimistolle 853 000 euroa käytettäväksi Fallpakan tonttien 47275/1 ja 47277/4 ja 5 maanrakennus- ja täyttötöiden lisäkustannuksiin

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimistolle (Seija Karvinen), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Leena Pasonen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

108 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: OSAKKUUSYHTEISÖJEN TILINTARKASTAJALAUSUNTOJEN TOIMITUS

 

Khs 2009-1517

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hohti Jonna, controller, puhelin 310 25804

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

109 §

KAUPUNGIN LIITTYMINEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT RY:N TILALLE PERUSTETTAVAAN JÄRJESTÖÖN

 

Khs 2010-70

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ry:n tilalle perustettavaan järjestöön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa opetuslautakuntaa varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Nyytäjä).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

110 §

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN AIESOPIMUS METROPOLIALUEEN KILPAILUKYVYN VAHVISTAMISEKSI

 

Khs 2009-1389

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen vuosille 2010 - 2011 metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote työ- ja elinkeinoministeriölle (erityisasiantuntija Olli Alho), hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

111 §

25.1.2010 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN TEKEMÄÄN VAIHTOEHTOISIA EHDOTUKSIA KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN JA DEMOKRATIAN EDISTÄMISEKSI HELSINGISSÄ

 

Khs 2009-333

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 11.2.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kati Peltolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Jäsen Ojala teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistellaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen hyödyntäen Jakomäessä, Konalassa, Pitäjänmäessä, Myllypurossa ja Tapanilassa toteutettujen yhteistoimintakokeilujen tuloksia.

                     

Ojalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 8 ja 9 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

112 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     26.1.2010

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

113 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

114 §

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MUNKKINIEMEN VAAHTERAMETSIKÖN RAJAAMISESTA SUOJELTUNA LUONTOTYYPPINÄ

 

Khs 2009-2222

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

115 §

HELSINGIN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 - 2017 (LUMO-OHJELMA)

 

Khs 2008-1965

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

116 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LUONNONHOIDON LINJAUS

 

Khs 2007-1915

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 2 mukaisesti.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

117 §

25.1.2010 pöydälle pantu asia

RAKENNUSVIRASTON HALLINTO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-78

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan varatuomari Antti Hietalan 1.2.2010 lukien 5033,16 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koska Antti Hietala siirtyy kaupungin sisällä uuteen tehtävään, hänen ei tarvitse esittää hyväksyttävää selvitystä terveydentilastaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, yleisten töiden lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

118 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

26.1.2010

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

119 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

26.1.2010

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

120 §

25.1.2010 pöydälle pantu asia

HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHAN (TA 4 52 08) KÄYTTÖ VUONNA 2010

 

Khs 2010-22

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2010 talousarvion kohdalla 4 52 08 kaupunginhallituksen käytettäväksi varatun 5,0 miljoonan euron henkilöstömäärärahan käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

                                                                

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

121 §

25.1.2010 pöydälle pantu asia

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

 

Khs 2010-21

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2010 talousarvion kohdalla 1 14 04 talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi varatun 1,0 miljoonan euron matalapalkkatuen käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

 

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

122 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

15.12.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

26.1.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

26.1.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

26.1.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- läntisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

123 §

KANNANOTTO HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N, LAUTTASAARI-SEURA RY:N JA XXXXX XXXXXXXX MUISTUTUKSIIN LAUTTASAAREN KORTTELIN NRO 31122 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11874)

 

Khs 2009-887

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin. 

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Veneyrityksen (Oy Telva Ab) käytössä ollut rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin 31122 (AR) (Särkiniementie 18) ja puis­toalueen rajoja on muutettu niin, että kortteli siirtyy Särkiniementien varrelle. Uusi tontti 31122/5 on määrätty asuinpientalojen ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AR), jolle saa rakentaa kaksikerroksisia pien­­taloja ja kaksi-, osittain kolmikerroksisia kerrostaloja. Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 3 600 k-m2 ja tonttitehokkuusluku e = 0.50. Rakennusoikeuden lisäystä on 1 111 k-m2.

 

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan teettämään viitesuunnitelmaan. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaa rappausta tai paikalla muurattua tiiltä ja myös puuta.

 

Ranta-alue on muutettu yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta lähivirkistysalueeksi (VL), jolle on merkitty reitti jalankululle ja pyöräilylle sekä huoltoajolle ja johon on liitetty myös veneyritykseltä jäävä aallonmurtaja. Vesialueen (W) osalle (vl) saa sijoittaa venelaitureita, jotka osoitetaan korttelin 31122 ja Nahkahousut-saaren vene­veistämön käyttöön. Lähivirkistysalueella ei sallita veneiden talvisäilytystä eikä pysäköintiä. Katualueet säilyvät ennallaan.

 

Muistutusten keskeinen sisältö

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingfors naturskyddsförening rf vaatii (25.5.2009) muun muassa, että asemakaavaan merkitään viitteellinen kävely-yhteys suunnittelualueen rannanpuoleiselle VP-alueel­le, sen pohjoisreu­nasta etelärajaan, jotta asuinkorttelin ja asukkaille osoitettujen laituripaikkojen välinen ranta-alue ei muodostuisi yksityisek­si ja kävelyreitti edelleen kiertäisi korttelia Särkiniementien kautta, entistäkin kauempana rannasta. Suunnittelualue rajoittuu luonnonrantaan, jossa on luonnontilaisen kaltaista arvokasta merenrantakasvillisuutta. Tämä tulee ottaa huomioon rakennusvaiheessa sekä myöhem­min puistoalueen suun­nittelussa ja hoidossa.

 

Lauttasaari-Seura ry edellyttää (1.6.2009) rantareitin merkitsemistä asemakaavaan ja kulkuväylän toteuttamista tontin rakennusvaiheessa. Seura hämmästelee sitä, etteivät venepaikat tulekaan suunnitelman mukaan yleiseen käyttöön tai toimivan lauttasaarelaisen veneilyseuran hoitoon siten, että niiden käytettävyys olisi laajempaa kuin korvamerkityille lähitalojen asukkaille. Rannasta tulee edelleen ehdottomasti varata ainakin kaksi venepaikkaa sekä lastauspaikka Nahkahousujen saaren yrittäjätoiminnan turvaamiseksi. Kaavasuunnitelmassa ei tällaisia merkintöjä näy. Ranta on tärkeä purjelautailijoiden harrastuspaikka ja toiminnan jatkamiseksi on tärkeätä, että lautailijoille varataan paikka varusterakennusta tai -konttia varten.

 

Xxxxx Xxxxxxxx esittää (4.5.2009) muun muassa ympärivuotisen kahvilan sijoittamista aurinkoiselle ja tuulensuojaiselle aallonmurtajalle Munk­­kiniemen Cafe Torpanrannan esimerkin mukaisesti. Toimiva kahvila tarvitsee paitsi henkilöautoyhteyttä myös toiminnan vaatiman huoltoyhteyden.

 

Kannanotto muistutuksiin

 

Rantapuisto on joka tapauksessa osa Vattuniemen länsirannan kävelyreittiä. Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty reitti jalankululle ja pyöräilylle sekä välttämättömälle huoltoajolle.

 

Paikalla säilyvät venelaiturit on puistoa häiritsevän liikenteen estämisek­si ja veneveistämön vesiliikenneyhteyksien turvaamiseksi määrätty lähimmän korttelin 31122 ja Nahkahousut-saaren veneveistämön käyttöön. Yleinen venesatama tai ympärivuotinen kahvila toisivat kapealle rantakaistalle häiritsevää liikennettä ja hallitsematonta pysäköintiä. Lähin kesäkahvila toimii ulkoilijoiden kannalta keskeisemmällä paikalla Merikylpylän puistossa, uimarannan vieressä. Kesäkahvilan toiminnan laajentamista ympärivuotiseen käyttöön selvitetään yhdessä liikuntaviraston kanssa.

 

Purjelautakerhon varastokontin sijoitus ja käytön ehdot on tarkoituksen­mukaista sopia rakennusviraston puistosuunnittelussa. Luonnonrantaisen puiston suunnittelu ja hoito on rakennusviraston tehtävä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle, Lauttasaari-Seu­­ra ry:lle ja Xxxxx Xxxxxxxxxx.  

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

124 §

MATTI ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: PYÖRÄPARKKIEN PERUSTAMINEN KAUPUNGIN VIRASTOJEN LÄHEISYYTEEN

 

Khs 2009-334

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 11.2.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Matti Enroth) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Matti Enrothille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

125 §

VASTINE JAANA ISO-MARKUN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE TEKEMÄN KANTELUN JOHDOSTA

 

Khs 2009-2655

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Xxxxx Xxx-Xxxxxxx Etelä-Suomen lääninhallitukselle tekemän kantelun (lääninhallituksen diaarinro ESLH-2009-10430/Ha-411) johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
18.2.2010 seuraavan vastineen:

 

Kantelun sisältö              Xxxxx Xxx-Xxxxxx on kannellut Etelä-Suomen lääninhallitukselle koskien kiinteistöviraston menettelyä joulukuusien yhteismyyntipaikkojen vuokraamisessa. Xxx-Xxxxxx katsoo kantelussaan, että kiinteistöviraston menettely, jossa on arvottu järjestys, jonka mukaan myyntipaikkoja tavoittelevat kuusenmyyjät pääsevät valitsemaan myyntipaikan, ei ole ollut asianmukainen. Xxx-Xxxxxx mukaan kiinteistöviraston menettely on ammattitaidotonta ja on johtanut myyntipaikkoja tavoittelevien epätasa-arvoiseen kohteluun ja loukannut heidän oikeusturvaansa. Arvonnan aikana arpalipukkeet ovat loppuneet ja niitä on lisätty arvontalaatikkoon kesken arvonnan. Arvonnan päätyttyä on huomattu, että eräiden arpanumeroiden kohdalla sama numero on päätynyt kahdelle arvontaan osallistuneelle. Saman arpanumeron saaneet saivat nostaa uuden arvan, Xxx-Xxxxxx mukaan jopa kolme kertaa.

 

Xxx-Xxxxxx katsoo, että kiinteistöviraston menettely on ollut virheellinen, koska arvannostajat eivät ole voineet kontrolloida, mitä arpoja laatikkoon laitetaan tai miten ne sinne laitetaan. Xxx-Xxxxxx mielestä arpajaisille tulisi määrätä viraston ulkopuolinen virallinen valvoja, joka pitäisi arvannostajien puolesta huolta arpajaisprosessin lain- ja oikeudenmukaisesta toteutumisesta.

 

Joulukuusien myyntipaikkojen jakamismenettely

 

Joulukuusien myyntipaikkoja vuokrataan ajalle 17.12.–24.12. Tätä ennen metsänomistajat voivat myydä toreilla joulukuusia ns. maalaispaikoilla. Varsinaisen myyntikauden alettua kuusia saa myydä vain nimetyillä joulukuusien myyntipaikoilla.

 

Kuusenmyyntipaikkoja on kaupungin alueella noin 200. Ne ovat joko yksinmyyntipaikkoja (36 kpl) tai yhteismyyntipaikkoja (122 kpl), joissa samassa kohteessa on kaksi tai useampi myyjä. Yksinmyyntipaikat myydään huutokaupalla ja yhteismyyntipaikat lunastetaan halli- ja ulkomyynnistä.

 

Paikkojen myynnin alkamisesta ilmoitetaan marraskuussa kiinteistöviraston tilakeskuksen verkkosivustolla ja sanomalehdissä.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii kuusenmyyntipaikkojen vuokraamisesta. Kantelu koskee yhteismyyntipaikkojen jakamismenettelyä. Yhteismyyntipaikat ovat kiinteähintaisia (140 € tai 170 € paikasta riippuen).

 

Yhteismyyntipaikkojen jakamismenettely on ollut pitkään, jo noin 40 vuotta, sama: myyntipaikkoja tavoittelevat nostavat vuorotellen arvan, jonka osoittamassa numerojärjestyksessä he valitsevat haluamansa myyntipaikan. Arvontaa käytetään, koska parhaita myyntipaikkoja haluavia on enemmän kuin kyseisiä myyntipaikkoja.

 

Arvonta suoritettiin Hietaniemen hallissa. Arvontapaikalla arpaliput siirrettiin ennen arvonnan aloittamista kuljetuslaatikosta isompaan arvontalaatikkoon, mutta arpoja ei lisätty arvontalaatikkoon kesken arvonnan, kuten Xxx-Xxxxxx kantelussaan väittää. Hallivalvoja ja ensimmäisenä jonossa ollut arvannostaja sekoittivat arpaliput.

 

Arvonnan kuluessa kävi ilmi, että arpalippujen joukossa oli samalla numerolla olevia arpoja. Saman numeron saaneille arvannostajille annettiin tällöin mahdollisuus nostaa uusi arpa. Tämä ei kuitenkaan ollut pakollista, ja osa halusikin pitää ensiksi nostamasta arvan. Tästä ei aiheutunut ongelmia, koska kyseiset arvannostajat eivät tavoitelleet samoja myyntipaikkoja.

 

Menettelyn arviointi        Koska kyseessä on viranomaisen toiminta, tulee sovellettavaksi hallintolaki (434/2003). Kyseessä on pikemminkin kunnan viranomaisen tosiasiallinen hallintotoiminta kuin hallinnollinen päätöksenteko. Sovellettavaksi tulevat hallintolain 6 §:ssä esitetyt hallinnon oikeusperiaatteet sekä muut hallintolain 2 luvun hyvää hallintoa koskevat määräykset. Näiden mukaan viranomaisen tulee muun muassa kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja puolueettomasti.

 

Kiinteistövirasto on käyttänyt kuusenmyyntipaikkojen vuokraamisessa arvontaa, jotta kaikilla myyntipaikkoja tavoittelevilla olisi tasapuolinen mahdollisuus saada haluamansa paikka. Arvontaa ei tässä voi pitää arpajaislain (1047/2001) 2 §:ssä tarkoitettuna toimintana, koska arvonta on vain apuväline kuusenmyyntipaikkojen vuokraamismenettelyssä. Arvonnan tavoitteena on ollut varmistaa tasapuolisin mahdollinen menettelytapa tilanteessa, jossa samoja myyntipaikkoja tavoittelevia on useita. Itse arvonta on suoritettu siten, ettei kiinteistöviraston edustajilla eikä arvontaan osallistuneilla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa arvonnan tulokseen. Arpalippujen sekoittamisen ovat tehneet kiinteistöviraston edustaja ja yksi arvontaan osallistuja yhdessä. Mitään mahdollisuutta vaikuttaa arvonnan tulokseen tilakeskuksen henkilökunnalla ei ole ollut. Menettely on ollut tasapuolista ja puolueetonta.

 

Arvonnassa oli kuitenkin käynyt niin, että mukana oli ollut joitakin samalla numerolla olleita arpalippuja. Tilanne oli ennalta arvaamaton eikä johtunut viranomaisen virheestä vaan korkeintaan vähäisestä huolimattomuudesta. Virheellisistä arpalipuista huolimatta arvontaan osallistuneet eivät kuitenkaan ole joutuneet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan vaan arpalipun antama tulos on ollut täysin sattumaan perustuva.  Saman numeron saaneet ovat valikoituneet sattumanvaraisesti kuten minkä tahansa muun arpalipun arvonnassa saaneet.

 

Arvontaa ei myöskään voitu keskeyttää, kun samannumeroiset arpaliput oli havaittu, koska arvontapaikalla ei ollut arpalippuja uuteen arvontaan. Jos arvonta olisi keskeytetty, olisi pitänyt järjestää uusi arvontatilaisuus. Tästä puolestaan olisi koitunut haittaa sekä kiinteistövirastolle että arvontaan osallistuville. Näin ollen kiinteistövirasto päätti jatkaa arvontaa siten, että samalla numerolla olleet arpaliput nostaneet saivat halutessaan nostaa uuden arvan. Osa ei halunnut uutta numeroa, vaan he valitsivat yhtä aikaa myyntipaikkansa. Heidän valintansa eivät kohdistuneet samoihin myyntipaikkoihin. Olosuhteet huomioiden tämä oli asianmukainen ja tasapuolinen toimintatapa.

 

Xxx-Xxxxxx on kantelussaan esittänyt, että kiinteistöviraston tulisi vastaisuudessa käyttää kuusenmyyntipaikkojen vuokraukseen liittyvässä arvonnassa ulkopuolista virallista valvojaa. Koska tapaukseen ei sovelleta arpajaislakia, lainsäädäntö ei vaadi valvojan käyttämistä. Muutoinkaan ulkopuolisen virallisen valvojan käyttämiseen ei ole perustetta, koska on kyse viranomaisen toiminnasta, johon lähtökohtaisesti on oltava luottamus. Viranomaisten toiminnan valvonta on järjestetty jälkikäteisvalvontana (oikaisuvaatimus, valitus, kantelu).

 

Yhteenveto                       Vaikka kuusenmyyntipaikkojen vuokraamiseen liittyvässä arvonnassa on tapahtunut pieniä virheitä, arvontaan osallistuneiden tasapuolinen kohtelu ei ole vaarantunut. Kiinteistövirasto on toiminut olosuhteet huomioon ottaen oikeudenmukaisesti ja noudattanut hallinnon oikeusperiaatteita. Ulkopuolisen virallisen valvojan käyttämiseen ei ole tarvetta.

 


Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

126 §

LAAJASALON TONTIN 49259/4 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11906)

 

Khs 2009-1444

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin nro 49259 tontin nro 4 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.5.2009 päivätyn ja 28.12.2009 muutetun piirustuksen nro 11906 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle, HSY Vedelle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

127 §

ALUEEN VARAAMINEN KATAJANOKALTA MAANALAISEN PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA JA TOTEUTUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2009-2698

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginjohtaja Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

128 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX-XXXXXX SEKÄ XXXXX XXXXXXXXX JA XXXX XXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2697

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 17.11.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx Xxxxxxxxxxx on myynyt Itäsalmen kylässä sijaitsevan Solberga nimisen tilan RN:o 6:90 rakennuksineen Xxxxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

129 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (TYÖ- JA VARASTOHALLI)

 

Khs 2009-2432

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta seuraavanlaisen puoltavan lausunnon:

 

Suomenlinnan hoitokunta pyytää (30.6.2009) poikkeamislupaa 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Töölön kylässä (432) olevalle tilalle RN:o 6:3 (Suomenlinna C 67). Hakijan tarkoituksena on työ- ja varastohallin (540 k-m2) rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että alueella ei ole asemakaavaa. Voimassa oleva alueellinen poikkeamispäätös sallii uudisrakentamiseen verrattavan korjaamisen. Poikkeamista haetaan uudisrakennukseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia.

 

Selostus                            Alue on ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue on merkitty maailmanperintökohteeksi ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä merkitty lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi ja UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

 

Uudisrakennuksen paikka sijaitsee Isossa Mustasaaressa Varvilahden varikkoalueella.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa alueelle puolilämmin työ- ja varastorakennus. Halli tulee Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin avovankilan yhteiskäyttöön.

 

Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Suomenlinnan asemakaavaluonnoksen 7.5.2009. Haettu toimenpide ei poikkea asemakaavaluonnoksesta.

 

Saadut lausunnot           Museovirasto toteaa lausunnossaan (18.10.2005) että Varvilahden varikkoalueesta on valmistunut yleissuunnitelma vuonna 1990 (Harris & Kjisik), jonka Museovirasto on tuolloin hyväksynyt jatkosuunnittelun pohjaksi. Museovirasto katsoo, että nyt esitetty uudisrakennuksen hankesuunnitelma on sopusoinnussa aiemmin hyväksytyn yleissuunnitelman kanssa eikä Museovirastolla ole esitettyihin suunnitelmiin huomauttamista.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuulutuksella Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä 28.9.2009 sekä ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla 28.9.–12.10.2009. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että asemakaavaluonnoksessa on osoitettu paikka hakemuksen mukaiselle varastorakennukselle. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt rakennukselle poikkeamispäätöksen 29.3.2006, mutta hanke on viivästynyt ja päätös rauennut.

 

Poikkeamisen erityinen syy on Suomenlinnan kunnostamisen ja ylläpidon kannalta tärkeän toiminnan turvaaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Suomenlinnan hoitokunnalle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

130 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (SOSIAALITILA)

 

Khs 2009-2433

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta seuraavanlaisen puoltavan lausunnon:

 

Suomenlinnan hoitokunta pyytää (15.6.2009) poikkeamislupaa 52. kaupunginosan (Suomenlinna) 432 kylässä olevalle tilalle RN:o 6:3 (Suomenlinna C 95). Hakijan tarkoituksena on avovankilan sosiaalitilan (245 k-m2) rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että nykyinen sosiaalitilarakennus korvataan uudisrakennuksella, johon sisällytetään myös vankilan päivystys- ja vastaanottotilat.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia.

 

Selostus                            Alue on ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue on merkitty maailmanperintökohteeksi ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä merkitty lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi ja UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

 

Uudisrakennuksen paikka sijaitsee Ison Mustasaaren eteläosassa olevan Suomenlinnan avovankilan alueella.

 

Hakijan tarkoituksena on korvata nykyinen sosiaalitilarakennus uudella ja sijoittaa siihen myös vankilan päivystys- ja vastaanottotilat.

 

Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Suomenlinnan asemakaavaluonnoksen 7.5.2009. Haettu toimenpide ei olennaisesti poikkea asemakaavaluonnoksesta.

 

Saadut lausunnot           Museovirasto puoltaa lausunnossaan (18.6.2009) suunnitelmien hyväksymistä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuulutuksella Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä 28.9.2009 sekä ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla 28.9.–12.10.2009. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että avovankilan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen on Suomenlinnan hoidon ja kunnossapidon kannalta tärkeää. Hakemuksessa on rakennus sijoitettu toisin kuin kaavaluonnoksessa. Kaavaluonnosta tullaan avovankilan osalta tarkistamaan esitetyn mukaiseksi.

 

Poikkeamisen erityinen syy on Suomenlinnan kunnostamisen ja ylläpidon kannalta tärkeän avovankilan toiminnan turvaaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Suomenlinnan hoitokunnalle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

131 §

STIFTELSEN FÖR SVENSKA TEATERN I HELSINGFORS:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2455

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2455/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                     valmistuessaan maanalainen varasto- ja aputila ei näy ympäristöönsä.

 

-                     rakentaminen ei muuta viereisen suojeltavan rakennuksen julkisivuja eikä vesikaton muotoa.

 

-                     maanpinnan tasoa ei koroteta. Katurakenteille sekä kunnallistekniikan verkostoille tulee jäädä riittävät tilat Helsingin kaupungin rakennusviraston ohjeiden mukaisesti.

 

-                     Esplanadin puiston kulmassa haetun kellaritilan rajalla oleva puu säilytetään kellaritilaa muotoilemalla tai istuttamalla uudelleen likimäärin samaan paikkaan. Kadunalaisen kellaritilan päällä olevan toisen puun säilyttämismahdollisuudet tulee selvittää rakennuslupavaiheessa.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että alue tulee voida liittää osaksi kehitettävää Erottajan jalankulkuaukiota.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että hakijan tulee huolehtia ja sopia asianomaisten osapuolten kanssa (Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos, Helsingin Energia ja Stockmann Oyj Abp ym.) työmaa-aikaisista kunnallistekniikkaan, linja-autoliikenteeseen, jalankulkuun ja Stockmannin ajoluiskaan kohdistuvista väliaikaisjärjestelyistä sekä työmaa-alueella ja välittömässä läheisyydessä olevien puiden asianmukaisesta suojelemisesta.

 

Pöytäkirjanote Stockmann Oyj Abp:lle sekä pöytäkirjanote esityslistateksteineen rakennusvirastolle, HKL:lle, Helsingin Energialle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

132 §

25.1.2010 pöydälle pantu asia

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTEKNISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖNÄ TOIMIVAN YLI-INSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-2684

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa diplomi-insinööri Kai Millerin rakennusvalvontaviraston osastopäällikkönä toimivaan yli-insinöörin virkaan (vakanssinumero 017602) 1.3.2010 lukien 5 621,66 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

133 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

26.1.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.1.2010

kiinteistölautakunta

26.1.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.1.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.58–17.15 väliseksi ajaksi ennen kaupunginjohtajan asioita 8-9.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

134 §

ILTAKOULUASIA: HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSOHJELMA KOHTI HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA

 

Khs 2010-89

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sille annetun selvityksen Helsingin Energian kehitysohjelmasta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Pöytäkirjanote Helsingin Energian johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Sataman johtokunnalle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

135 §

ILTAKOULUASIA: STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA

 

Khs 2009-348

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

108 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: INLÄMNANDET AV REVISORERNAS UTLÅTANDEN

FRÅN DELÄGARSAM­MANSLUTNINGAR

 

Stn 2009-1517

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.6.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hohti Jonna, controller, telefon 310 25804

 

Översättning:

111 §

Ärende bordlagt 25.1.2010

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KATI

PELTOLA: TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP MED

UPPGIFT ATT KOMMA MED ALTERNATIVA FÖRSLAG OM

HUR KOMMUNINVÅNARNAS DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI

KAN FRÄMJAS I HELSINGFORS

 

Stn 2009-333

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 11.2.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Kati Peltola) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kati Peltola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Översättning:

124 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

ENROTH: ANLÄGGANDE AV CYKELPARKERINGAR NÄRA

STADENS FÖRVALTNINGAR

 

Stn 2009-334

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 11.2.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Matti Enroth) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 


 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ville Ylikahri

Mari Puoskari

(paitsi osa 134-135 §:t)

 

 

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan §:ien 134-135 osalta 8.2.2010

 

 

Jenni Lähdesmäki

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   9.2.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 101-106, 108, 111-116, 118-119, 122-125, 127, 129-130 ja 133-135 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 131 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 126 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 128 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

101-106, 108, 111-116, 118-119, 122-125, 127, 129-130 och 133-135 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

131 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

126 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

128 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.