Kokousaika

8.11.2010 kello 16.00 – 16.43

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

Mäenpää, Anna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies (paitsi 1209 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 1199-1217 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1191-1192,


1193-1194,


1198-1201, 

 Sauri

 

 

1202,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1203-1205, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1195,


1206, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


1207-1208, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1196-1197,


1209-1217, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1191

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1192

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1193

Kj/1

Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

 

1194

Kj/2

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

1195

Stj/3

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1196

Kaj/4

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen tilapäisten lisätilojen vuokraaminen Herttoniemestä Abraham Wetterin tieltä

 

1197

Kaj/5

Mellunkylän tonttien 47170/2 ja 3, 47171/1, 3, 4, 8, 10, 13 - 21 ym. tonttien sekä kortteleiden 47174, 47175 ja 47179 ym. alueiden (Kontulan omakotialueen pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11918)

 

1198

Kj/3

Kahden viran nimikkeen muuttaminen hallintokeskuksessa

 

1199

Kj/4

1.11.2010 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi, pyöräilyprojekti ja sen toteutusohjelman laadinta

 

1200

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 3.11.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1201

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1202

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1203

Ryj/1

Vastaus Tuusulan kunnan kirjeeseen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta

 

1204

Ryj/2

1.11.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

1205

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1206

Stj/1

1.11.2010 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Minerva Krohnin toivomusponsi: Tupakkaklinikan toiminnan kehittäminen ja tunnettavuuden lisääminen

 

1207

Sj/1

Kaupunginhallituksen 1.11.2010 pöytäkirjan 1181 §:n kohdalla tekemän päätöksen muuttaminen

 

1208

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1209

Kaj/1

Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12002)

 

1210

Kaj/2

Lauttasaaren koillisosan eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12001)

 

1211

Kaj/3

Kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilan vuokrasopimuksen jatkaminen

 

1212

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5:n poikkeamishakemuksesta

 

1213

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ronald McDonald Lastentalosäätiön poikkeamishakemuksesta

 

1214

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxxxxx Xxxxxxxxx poikkeamishakemuksesta

 

1215

Kaj/7

Määrärahan myöntäminen kiinteistön ostoa varten Östersundomista

 

1216

Kaj/8

25.10.2010 ja 1.11.2010 pöydälle pantu asia

Korvaavien tilojen vuokraaminen kiinteistövirastolle

 

1217

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1191 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Puoskarin (varalla Kantola) ja Rädyn (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1192 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1193 - 1197 §

Kaupunginvaltuuston 24.11.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1193 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.10.2010 pöydälle pantu asia
Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

1194 §

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1195 §

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1196 §

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen tilapäisten lisätilojen vuokraaminen Herttoniemestä Abraham Wetterin tieltä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1197 §

Mellunkylän tonttien 47170/2 ja 3, 47171/1, 3, 4, 8, 10, 13 - 21 ym. tonttien sekä kortteleiden 47174, 47175 ja 47179 ym. alueiden (Kontulan omakotialueen pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11918)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

1198 §

KAHDEN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOKESKUKSESSA

 

Khs 2010-1882

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa hallintokeskuksen informaatikon viran (vak.nro 016668) nimikkeen tietopalveluyksikön päälliköksi ja

talous- ja henkilöstösuunnittelijan viran (vak.nro 088049) nimikkeen henkilöstö- ja talousyksikön päälliköksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen) ja taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Kaija Nousiainen).

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1199 §

1.11.2010 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI, PYÖRÄILYPROJEKTI JA SEN TOTEUTUSOHJELMAN LAADINTA

 

Khs 2009-2388

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Elina Moisiolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Esittelijä muutti esitystään siten, että toivomusponnen vastauksen viimeinen virke esityslistan sivulla 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Marraskuun 2010 aikana nimitetään pyöräilyprojektin johtoryhmä erilliseksi työryhmäksi, joka koordinoi pyöräilyn kokonaissuunnittelua kaupungissa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1200 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.11.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 3.11.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 10.11.2010.

 

4                    Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1201 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         1.11.2010

konsernijaosto                                                                  1.11.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1202 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1203 §

VASTAUS TUUSULAN KUNNAN KIRJEESEEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

 

Khs 2010-2054

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi Helsingin kaupunki liittyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jossa Tuusulan kunta toimii vetovastuullisena kuntana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Tuusulan kunnan laatimaan tarvittaessa yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen ennakkotietohakemuksen ja hakemaan ennakkotietoa mahdollisuudesta soveltaa poikkeusta yhteistoiminta-alueen maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta vaatimuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhteistoiminta-aluetta suunnittelevaan ja toimeenpanevaan työryhmään projektipäällikkö Päivi Islanderin rakennusvirastosta.

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennusviraston neuvottelemaan ja allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta yhteistoimintasopimuksen Tuusulan kunnan kanssa maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.

 

Pöytäkirjanote Tuusulan kunnalle ja rakennusvirastolle

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1204 §

1.11.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LAAJASALON RAIDELIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2010-1616

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:

 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin eri virastojen ja laitosten kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kuvattu hyvin ja kattavasti suunnittelualueen nykytilanne, mikä antaa hyvän lähtökohdan vaikutusten arvioinnille ja hankevaihtoehtojen vertailulle. Valmistelu on tehty vuorovaikutteisesti: arviointiohjelman laatimisesta on tiedotettu ja sen valmistelussa on kuultu hankkeen vaikutuspiirissä olevia kaupunginosa- ja asukasyhdistyksiä ja joukkoa muita intressiryhmiä. Tältä pohjalta edellytykset täysipainoisen ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi ovat olemassa.

 

Tarkasteltavat vaihtoehdot perustuvat Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyksien suunnittelussa laadittuihin vaihtoehtotarkasteluihin, joten niiden tekninen ja toiminnallinen kelpoisuus on yleispiirteisesti selvitetty. Vaihtoehdot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan riittävän yhteismitalliset, vaikka erityisesti kevyen liikenteen palvelutaso poikkeaakin niiden välillä huomattavasti. Vireillä ja käynnissä olevat selvitykset (kansainvälinen siltakilpailu, avattavan sillan yleissuunnittelu, vesibussiliikenne) täydentävät jo tehtyjä selvityksiä. Raidevaihtoehdoista on tehty myös perusteellinen liikennejärjestelmätason tarkastelu. Arviointiohjelmassa eri vaihtoehdot on kuvattu kattavasti. 

 

Kiinteistövirasto on teettänyt tarkentavia tutkimuksia merialueen kallionpinnan sijainnista ja laatinut mallin sekä merenpohjasta että kallionpinnasta koko Laajasalon ja Korkeasaaren väliseltä suunnittelualueelta. Keväällä 2010 tehtiin lisää porakonekairauksia Palosaaren ja Kruunuvuorenrannan välisellä merialueella kallionpinnan mallintamista varten. Lisäksi siltakilpailun lähtöaineistoksi teetettiin myös luotauksia, joista merenpohja voitiin mallintaa. Viimeisimmät tutkimustulokset sekä ‑tiedot selviävät geoteknisen osaston raportista Pohjatutkimukset, Laajasalon raideyhteys, GEO 11820 / 30.6.2010. Kyseinen raportti sekä sen keskeinen sisältö tulisi mainita arviointiohjelmassa ja sen sisältämät tiedot ottaa huomioon YVA-menettelyssä ja suunnittelussa.

 

YVA-ohjelman kohdassa 3.2.2. mainittu varautuminen biopolttoaineiden käyttöön Hanasaaren voimalaitoksilla on täsmentynyt. Hanasaaren voimalaitosten toiminta jatkuu voimalalaitosten toiminnan tulevaisuudesta esitettyjen kaikkien vaihtoehtojen mukaan 2010-luvun lopulle saakka. Jos Hanasaaren voimalaitosten toimintaa päätetään jatkaa tämän jälkeen, laitoksella tullaan tekemään mittavia uudistusinvestointeja ja noin 40 % kivihiilestä korvataan biopolttoaineilla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitettävä Laajasalon raideliikenneratkaisujen vaikutus Hanasaaren voimalaitosten polttoainekuljetuksiin voimalaitosten nykyisen ja tulevan toiminnan kannalta. Suunnittelussa on otettava huomioon polttoainekuljetusten sujuminen häiriöttömästi ja turvallisesti. Lisäksi on varauduttava siihen, että Hanasaaren voimalaitosten polttoainevalikoiman mahdollisen laajenemisen takia kuljetustarve lisääntyy nykyisestä.

 

Arviointiohjelmassa tarkasteltavien vaihtoehtojen lukumäärä on huomattavan suuri ja sitä tulisi supistaa aikaisemmin laadittujen selvitysten pohjalta arviointityön kuluessa. Jatkotyössä tulisi keskittyä sellaisten vaihtoehtojen arviointiin, jotka täyttävät hankkeen tavoitteet ja joiden toteuttaminen on taloudellisesti ja teknisesti realistista.

 

Syvämetro (VE5) ei ole itsenäinen vaihtoehto, vaan se edellyttää välin Keskusta – Santahamina toteuttamista kokonaisuutena, mikä ei kuitenkaan sisälly seudun nykyisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. Syvämetron rakentaminen ruhjealueelle on teknisesti erittäin vaativa ja kallis ratkaisu. Vaihtoehtoa ei voida pitää teknisesti ja toiminnallisesti toteutuskelpoisena. Tämän vuoksi syvämetrovaihtoehto olisi rajattava pois YVA-tarkastelusta. Yleiskaava 2002:n joukkoliikenneyhteys (metro tai rautatie asemineen) on toteutettavissa myös vaihtoehtojen 2, 3 ja 4 ratkaisuin yleiskaavan suunnittelutarkkuuden ja ratkaisujen tarkoituksenmukaisuuden puitteissa.

 

Kaupungin strategiaohjelman mukaan liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä. Kaikkien vaihtoehtojen mahdollisuudet toteuttaa strategian mukaiset tavoitteet tulee selvittää perusteellisesti. Vaihtoehtojen mahdollisuudet vastata tuleviin maankäytön muutoksiin on otettava huomioon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

 

Arviointiohjelma on varsin kattava ja yksityiskohtainen luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Ympäristövaikutusten arviointi jo rakennetussa kaupunkiympäristössä ei sen sijaan korostu riittävästi arviointiohjelmassa. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen (nk. rky-kohteet, Museovirasto 2009) merkitystä olisi hyvä tarkastella suhteessa suunnittelualueeseen. Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön tulee arvioida suunnittelualueen kulttuuriperintö kokonaisuudessaan huomioon ottaen.

 

Raitiotievaihtoehdot ja myös vesiliikennevaihtoehto vaikuttavat voimakkaasti elinolojen ja kulttuuriympäristön sekä melu- ja tärinähaittojen näkökulmasta Kruununhaassa, Kulosaaressa ja myös Korkeasaari–Mustikkamaa -alueella. Näiden alueiden arviointi tulisi sisällyttää erilliskysymyksenä arviointiohjelmaan.

 

Kruununhaka olisi lisäksi arvioitava liikenteen toimivuuden tarpeista kokonaisuutena, sillä raitiotieyhteyksiin pohjautuvissa vaihtoehdoissa Liisankadulle Kruununhaassa ohjautuu uutta liikennettä. Katu on jo nykyisin ylikuormittunut ja häiriöherkkä. Ratkaisumallit Kruunuvuoren liikenteen osalta on laadittava yhteistyössä liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa ja testattava riittävällä tarkkuudella, jotta valittava Laajasalon joukkoliikenneratkaisu toimisi liikenneverkossa sujuvasti ja turvallisesti.

 

Mahdollisuudet parantaa läheisten asuinalueiden ja tulevien maankäytön muutosalueiden joukkoliikenteen toimivuutta eri vaihtoehdoissa on syytä selvittää.

 

Tarkasteltaessa suunnitelmavaihtoehtoja tulisi huomioida Helsingin merellisyys ja vaikutukset veneilyyn. Kruunuvuorenselkä on tärkeää veneily- ja virkistyskalastusaluetta. Vantaanjokisuulle vaeltavien kalakantojen turvaamiseksi Kruunuvuorenselälle on vahvistettu kalaväylä. Hankkeella voi olla vaikutuksia kalastoon ja kalan kulkuun. Mikäli hanke vaikuttaa valtaväylään, pitää sille hakea vesilain mukainen 1 luvun 12 §:n mukainen lupa muuttaa väylää tai rakentaa valtaväylälle. Kalaväylän muuttamista koskevat lupatarpeet tulee huomioida arviointimenettelyssä.

 

On myös tärkeää tarkastella kevyen liikenteen väylien toteuttamismahdollisuudet eri vaihtoehdoissa. Arvioinnissa tulee selvittää hankevaihtoehtojen vaikutukset kevyen liikenteen järjestelymahdollisuuksiin ja olosuhteisiin sekä vaikutuksia matka-aikoihin työ- ja vapaa-ajan liikenteessä.

 

Ohjelman mukaan ympäristövaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen vertailu tehdään vuoden 2030 ennustetilanteessa. Jos liikenneyhteys valmistuu vuoteen 2020 mennessä, sen toiminta-aikaa arvioidaan vain 10 vuoden ajalta. Maankäytön ja liikennemäärien osalta samoin kuin lyhyen aikavälin olosuhde- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi valittu ajankohta saattaa olla riittävä. Sen sijaan vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten tarkasteluun ohjelman mukainen aikajänne on todennäköisesti liian lyhyt. Eri vaihtoehtojen kannalta yhteismitallinen vertailuajankohta tulee tarkistaa arviointityön kuluessa.

 

Menettelyssä tulisi kiinnittää erityistä huomiota eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin ja toteuttamiskelpoisuuteen. Hankkeen investointi- ja käyttökustannukset tulee selvittää erikseen ja tarkastella pidemmän aikavälin kustannusvaikutuksia. Esimerkiksi vesiliikenteellä on erityisen suuret käyttökustannukset, mutta investointikustannukset ovat pienet.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitos -liikelaitokselle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Kopra teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon neljännen kappaleen kolmas virke, joka alkaa sanoin ”Jos Hanasaaren voimalaitosten..” korvataan seuraavalla virkkeellä:

 

On mahdollista, että Hanasaaren voimalaitosten toimintaa päätetään jatkaa tämän jälkeenkin.

 

Kopran tekemää vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 13

 

 

1205 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

pelastuslautakunta

2.11.2010

teknisen palvelun lautakunta

4.11.2010

yleisten töiden lautakunta

2.11.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1206 §

1.11.2010 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU MINERVA KROHNIN TOIVOMUSPONSI: TUPAKKAKLINIKAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2010-1150

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2010 hyväksymän toivomusponnen (Minerva Krohn) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Minerva Krohnille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1207 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 1.11.2010 PÖYTÄKIRJAN 1181 §:N KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-1889

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota 1.11.2010 pöytäkirjan 1181 §:n kohdalla tekemänsä päätöksen ja hyväksyä liitteenä olevan korjatun ohjeen lääkäreiden ohjauspalkkioiden maksamisesta terveyskeskuksessa ja työterveyskeskuksessa.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, työterveyskeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420
Sweins Tina, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 43956

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1208 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

21.10.2010

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

26.10.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1209 §

HAAGAN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12002)

 

Khs 2010-1957

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 12002/7.10.2010 ilmenevien 31. kaupunginosan (Haaga) eräiden alueiden (osa Etelä-Haagaa, Pohjois-Haagaa ja Kivihakaa) rakennuskieltoaikaa 13.11.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginlakimies Sarvilinna esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1210 §

LAUTTASAAREN KOILLISOSAN ERÄIDEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12001)

 

Khs 2010-1949

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31003 tonttien nro 1–8 ja 10–14, korttelin nro 31005 tont­tien nro 1–7, 9 ja 13, korttelin nro 31007 tonttien nro 1–3 ja 5–8, korttelin nro 31009 tonttien nro 2, 4–6 ja 10–15, korttelin nro 31010 tonttien nro 5, 6 ja 10–16 sekä korttelin nro 31014 tonttien nro 1–3 ja 8–10 rakennuskieltoaikaa 14.12.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1211 §

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN TOIMITILAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2010-1813

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan vuokrasopimustaan osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sijaitsevista toimitiloista esityslistan tämän asian erillisenä liitteenä olevan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa tehdyn vuokrasopimusehdotuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1212 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY VILHONKATU 5:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1722

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5:n poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5 (IPG Polar Oy) pyytää (15.6.2010) poikkeamislupaa 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 40 tontille nro 16 (Vilhonkatu 5).

 

Hakijan tarkoituksena on, että rakennuksen ensimmäisen kellarikerroksen asemakaavan mukaiset yleisen jalankulun ja talvipuutarhan tilat muutetaan pysyvästi rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi myymälätilaksi. Hakemus ylittää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (6805 k-m2) 630 k-m2:lla (9,3 %:n ylitys). 

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tila on ollut tilapäisten rakennuslupien mukaisesti osana kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen käsittävää myymälähuoneistoa (Tarjoustalo). Kellaritason myymälätilat saavat luonnonvaloa laajan pihalla sijaitsevan lasikatteen kautta. Kiinteistössä oleva metroaseman sisäänkäynti Vilhonkadun ja Vuorikadun kulmassa säilyy asemakaavan mukaisesti nykyisellään.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen sekä yleiskaavan kävelykeskusta-alueeseen.

 

Tontilla on voimassa 8.5.1991 vahvistettu asemakaava nro 9747, jossa tontti on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontin rakennusoikeus on yhteensä 6805 k-m2 (liike- ja toimistokerrosala 5575 m2, ullakkoasuntojen kerrosala 1050 m2 sekä metroaseman sisäänkäynnin kerrosala 180 m2). Rakennuksen kadunpuoleiset julkisivut sekä vesikaton perusmuoto ovat kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti suojeltavia.

 

Asemakaavan mukaan tontille tulee sijoittaa Vuorikadun katutasosta ja metroaseman lippuhallin tasosta tontin kautta korttelin läpi Mikonkadulle johtava yleisen jalankulun väylän osa. Väylän ja siihen liittyvä talvipuutarhan kerrosala saa tontilla 16 olla yhteensä enintään 630 k-m2.

 

Ensimmäisen kerroksen ja metroaseman lippuhallin tason tilat ovat toimineet Tarjoustalon myymälätilana. Jalankulkuväylän alue on ollut osana myymälätilaa tilapäisten rakennuslupien mukaisesti.

 

Asemakaavan tavoitteena oli muodostaa korttelin läpi johtava jalankulun vaihtoyhteys Kaisaniemen metroasemalta Mikonkadulle sekä edelleen rautatieaseman itäisille lähijunalaitureille. Toisena tavoitteena oli muodostaa korttelin läpi johdettu jalankulun reitti Mikonkadulta Kaisaniemen metroaseman lippuhalliin sekä edelleen korttelin 2002 (Kameeli b) kauppakeskuksen läpi keskustan suuntaan.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (nro 108, 9.8.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Asiasta on jätetty yksi muistutus. Asunto Oy Mikonkatu 25 (24.8.2010) ei näe perusteluja luopua vielä asemakaavan mukaisesta väylävarauksesta. Väylävaraus tulee muistutuksen mukaan säilyttää edelleen Vilhonkatu 5 tontille ja tarvittaessa tulee jatkaa tilapäistä rakennuslupaa. Asemakaavaan aikoinaan otettu väylävaraus on merkittävä kulkuyhteys korttelin ja keskustan kävelyreittinä. Taloudelliset suhdanteet eivät ole mahdollistaneet toteuttamista.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että Kaisaniemen alueen keskustatoimintojen muutos viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on ollut merkittävää. Kyse ei ole vain siitä, että jalankulkureitin toteuttaminen olisi siirtynyt suhdannesyistä.

 

Korttelin läpi johtavan jalankulkuväylän osuus hakijan naapuritontilla (korttelin 40 tontti 12/ Vuorikatu 20) jäi toteuttamatta, koska tontin täydennysrakentaminen perustui olemassa olevan rakennuksen säilyttämiseen ja peruskorjaamiseen vuonna 2005 eikä voimassa olevan asemakaavan mukaiseen uudisrakentamiseen, johon myös jalankulkuväy­lä ja sen varren myymälätilat olisivat sisältyneet.

 

Asemakaavan tavoite sujuvan vaihtoyhteyden muodostamisesta Kaisaniemen metroasemalta korttelin läpi rautatieaseman suuntaa menettää merkityksensä, kun vireillä oleva Pisara-rata toteutetaan. Pisara-rata johtaa lähijunat tulevaisuudessa keskustan alle metromaiselle lenkille, jolloin vaihdot tapahtuvat suoraan Pisaran maanalaisilta asemilta metroon keskustassa ja Hakaniemessä.

 

Asemakaavan toinen tavoite sujuvasta jalankulkuyhteydestä korttelin läpi hotellilta metroaseman ja Kameeli b:n kauppakeskuksen läpi keskustaan on myös vanhentunut, koska kauppakeskushanke on rauennut ja Kameeli b:tä kehitetään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti keskiosiltaan asuntohankkeena eikä sen läpi johdeta jalankulkua.

 

Poikkeamisen erityinen syy on liikekeskustan kehittäminen ja olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja hyödyntäminen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1213 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE RONALD MCDONALD LASTENTALOSÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1666

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ronald McDonald Lastentalosäätiön poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Ronald McDonald Lastentalosäätiö pyytää (22.6.2010) poikkeamislupaa 15. kaupunginosan (Meilahti) Vähä Meilahden kylän tilalle RN:o 1:14 (Oksakoskenpolku 6).

 

Hakijan tarkoituksena on talousrakennuksen (60 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan pihan käyttöön liittyvällä varastotilan tarpeella.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Vähä Meilahden huvila-alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

 

Alueella on voimassa 24.5.1985 vahvistettu asemakaava nro 8910. Asemakaavan mukaan alue on kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelualuetta (Sy), jolla olevat suojellut rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden.

 

Ronald McDonald Lastentalosäätiön vuokraamalla alueella on kolme vanhahtavaan huvilatyyliin rakennettua asuinrakennusta. Talot ovat puulla verhottuja ja valmistuneet vuonna 2002. Talojen tarkoitus on, että Lasten ja nuorten sairaalassa tapahtuvien hoitojen aikana sairaan

lapsen perheet voivat asua mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä. Taloissa on yhteensä 14 kolmen hengen huonetta, joihin pitkäaikaissairaiden lasten perheitä majoitetaan. Vuosittain taloissa yöpyy noin 500 perhettä ja majoitustilojen käyttöaste on 95 %.

 

Vuokra-alue on kooltaan n. 7 920 m2 ja rakennettua kerrosalaa alueella on yhteensä n. 1 250 m2.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa tontille leikki- ja varastointitilaa sisältävä rakennus. Rakennuksessa on kerrosalaksi katsottavaa puolilämmin­tä tilaa 60 m2 ja kylmää katosta 40 m2.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta, koska pihapiiriin ei ole osoitettu rakentamismahdollisuutta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (13.8.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.   

 

Lausunto                          Vähä Meilahden alueen pihapiireissä on tyypillisesti päärakennuksen lisäksi ollut useitakin talousrakennuksia ja nyt suunniteltu rakennus on tämän rakentamistavan jatkumoa. Rakennus on ilmeeltään vaatimaton ja muille pihapiirin rakennuksille alisteinen. Perinteiseen tapaan talousrakennus on tarkoitus punamullata. Rakennus sijoittuu rajaamaan keskeistä pihatilaa yhdessä tontilla jo olevien rakennusten kanssa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on pihapiirin erikoisen asumismuodon (pitkäaikaissairaiden lasten perheiden majoittaminen) toimintaedellytysten parantaminen. 

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 20.4.2010 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Ronald McDonald Lastentalosäätiölle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1214 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXXXXXX XXXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1622

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxxxxx Xxxxxxxxx poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Xxxxxxx Xxxxxxxx pyytää (10.8.2010) poikkeamislupaa 15. kaupunginosan (Meilahti) Vähä Meilahden (437) kylän tilalle RN:o 1:14 (Heikinnie­mentie 7).

 

Hakijan tarkoituksena on ateljee/työtilarakennuksen (56 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ja rakennusalasta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tontilla olevan asuinrakennuksen koko (ensimmäisen kerroksen pohjapinta-ala noin 100 m2, kerrosala noin 150 m2) on varsin vaatimaton suhteessa tontin kokoon ja suhteessa siihen käytäntöön, jota on noudatettu uusien ja siirrettyjen talojen kohdalla Vähä Meilahden huvila-alueella.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Vähä Meilahden huvila-alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

 

Alueella on voimassa 24.5.1985 vahvistunut asemakaava nro 8910. Asemakaavan mukaan alue on kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelualuetta (Sy), jolla olevat sr-1 ja sr-2 -merkinnällä merkityt rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden.

 

Asemakaavassa alueelle ei ole esitetty tonttijakoa. Kaavassa olemassa oleville rakennuksille on esitetty piha-aluerajaus likimääräisellä aitamer­kinnällä. Pihapiirissä sijaitseva asuinrakennus on merkitty asemakaavaan sr-1 -merkinnällä: "Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa raken­nus-, kulttuuri- tai miljööhistoriallisesti arvokkaana purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla." Lisäksi tontille on merkitty rakennusala sillä olevalle talousrakennukselle. Tontin koilliseen viettävä rinne on merkitty spp-merkinnällä: "Tontin tai alueen osa, jolla olevat puutarhat on säilytettävä ja joka muilta osin on pidettävä luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa." Heikinniementien varsi on kaavassa merkitty alueen tai tontin osaksi jolla luonnon­ym­päristö on säilytettävä (slp). Alueelle sallitaan vain ympäristön hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

 

Asemakaavassa pihapiirille ei ole merkitty rakennusoikeutta tehokkuutena eikä rakennusaloille osoitettuna kerrosalaneliömetreinä. Tontille ei myöskään ole osoitettu rakennusalaa muille kuin sillä jo oleville rakennuksille. 

 

Pihapiiri, jolle lisärakentamista haetaan, on kooltaan noin 3 940 m2. Hakijalla on voimassa oleva vuokrasopimus laajemmalle Heikinniementiehen saakka ulottuvalle alueelle (kokonaisuudessaan noin 4 455 m2). Tontilla sijaitsee pohjapinta-alaltaan noin 100 m2 yhteensä noin 150
k-m2 käsittävä kaksikerroksinen vuonna 1910 rakennettu huvilamainen asuinrakennus. Lisäksi tontilla on vaatimaton kylmä noin 70 m2 kokoinen talousrakennus.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa tontille yksikerroksinen 56 k-m2 (huoneistoala noin 43 m2) käsittävä ateljee/työtilarakennus. Rakennus on sijoitettu tontin keskiosaan muodostamaan pihapiiriä tontilla jo olevien rakennusten kanssa.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta, koska tontille ei ole osoitettu lisärakentamismahdollisuutta.

 

Saadut lausunnot ja /tai viranomaisneuvottelut

 

Suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon kanssa. Kiinteistövirasto on suullisesti puoltanut hanketta. 

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle. 

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus puoltaa haettua rakentamista pienin muutoksin.

 

Vähä Meilahteen on aiemmin myönnetty poikkeamislupia suojeltujen rakennusten pihapiireihin tuleville sivurakennuksille. Edellytyksenä on ollut että sivurakennus kooltaan ja tyyliltään sopeutuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja on hahmoltaan alisteinen pääraken­nukselle.

 

Poikkeamishakemuksessa tontille esitetty uusi ateljee/työtilarakennus on matala, sivurakennuksen omainen rakennus joka ulkonaiselta ilmeel­tään, korkeudeltaan ja väritykseltään liittyy pihapiirissä jo olevaan punamullattuun vanhaan tallirakennukseen. Uudisrakennus on sijoitettu tontille siten, että se tukee osaltaan olemassa olevaa pihapiiriä.

 

Hankkeen asemapiirroksessa Heikinniementien viereen on osoitettu kolme autopaikkaa. Autopaikat ovat Heikinniementietä reunustavalla alueella, jolla luonnonympäristö on määrätty säilytettäväksi (slp-mer­kintä). Autopaikat tulee siirtää kaavassa aitamerkinnällä osoitetun pihapiirin alueelle.

 

Haettu rakennus vastaa kokoluokaltaan alueelle aiemmin poikkeusluvalla myönnettyjen rakennusten kokoa. Tontin rakentaminen vastaa rakennusten sijoittelun ja koon puolesta naapuritonttien rakentamista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on lähimmän kolmen vuoden kuluessa tarkoitus laittaa vireille asemakaavan uudistaminen alueella. Uudessa asemakaavassa ei ole tarkoitus muuttaa alueen luonnetta, vaan ratkaista joitakin kevyen liikenteen yhteyksiin sekä yleisten ja yksityisten alueiden rajautumiseen liittyviä kysymyksiä. Kaavoituksen yhteydessä pohditaan mahdollisesti vähäisen lisärakentamisen sallimista paikoitellen. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavan muuttamiselle sillä haettu rakennus on suunniteltu tontin pihapiirin rajakohtaan ja rakennus jää selvästi tontin päärakennukselle alisteiseksi.

 

Poikkeamisen erityinen syy on suurikokoisen tontin hieman tehokkaampi ja joustavan elämäntavan mahdollistava käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 28.6.2010 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta, edellyttäen että edellä mainitut autopaikat siirretään piha-alueelle.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1215 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖN OSTOA VARTEN ÖSTERSUNDOMISTA

 

Khs 2010-1672

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 80101, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 900 000 euron määrärahan Helsingin kaupungin Östersundomin kylän tilan Kilskogen RN:o 6:547 ostoa varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1216 §

25.10.2010 ja 1.11.2010 pöydälle pantu asia

KORVAAVIEN TILOJEN VUOKRAAMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE

 

Khs 2010-1582

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston vuokraamaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmariselta osoitteessa Fabianinkatu 29 B sijaitsevat noin 2 000 m2:n suuruiset tilat kiinteistöviraston kanslia- ja tonttiosastolle 1.7.2011 alkaen yhtiön kanssa neuvotellun varaus- ja vuokrasopimuksen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistövirasto laatii vuoden kuluessa suunnitelman viraston sijoittumisesta jatkossa kaupungin omiin tiloihin. Kaupungin toimintojen jatkosijoittelussa kiinteistövirastolle tulee pyrkiä etsimään yhteiset tilat kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvonnan sekä mahdollisesti rakennusviraston ja Att:n kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kiinteistövirastolle löydetään oleellisesti edullisemmat tilat.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision palautusehdotuksen äänin 8-5, 1 tyhjä, 1 poissa.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Peltokorpi, Puoskari ja Ylikahri. Oker-Blom äänesti tyhjää. Poissa Ojala.

 

Lisäksi jäsen Kantola teki jäsen Rissasen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistövirasto laatii vuoden kuluessa suunnitelman viraston sijoittumisesta jatkossa kaupungin omiin tiloihin. Kaupungin toimintojen jatkosijoittelussa kiinteistövirastolle tulee pyrkiä etsimään yhteiset tilat kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvonnan sekä mahdollisesti rakennusviraston ja Att:n kanssa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kantolan tekemän vastaehdotuksen yksimielisesti.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1217 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.10.2010

kiinteistölautakunta

2.11.2010

rakennuslautakunta

26.10.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

28.10. ja 1.–4.11.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Laura Rissanen                                    Tarja Kantola

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.11.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1191-1197, 1199-1202, 1204-1206, 1208, 1212-1214 ja 1217 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1209-1210 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1191-1197, 1199-1202, 1204-1206, 1208, 1212-1214 och 1217 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1209-1210 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.