Kokousaika

11.10.2010 kello 16.00 – 16.46

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1108 §)

 

Moisio, Elina

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rissanen, Laura

 

 

Räty, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1098-osa 1105 §:t)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Saxholm, Tuula

vs. rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 1096-1117 §:t)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri
(paitsi 1088-osa 1091 §:t)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri


 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1088-1089,


1090-1091,


1096-1102, 

 Sauri

 

 

1103,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1104-1106, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
1092,


1107-1110, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1111-1112, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1093-1095,


1113-1117, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1088

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1089

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1090

Kj/1

Halli- ja ulkomyynnin uudelleen organisointi ja tilakeskuksen tehtäväkentän tarkistaminen

 

1091

Kj/2

Teknisen palvelun lautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan sekä terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

1092

Stj/3

Päivähoitotoiminnan käynnistämistuen myöntämisperiaatteiden muuttaminen

 

1093

Kaj/4

Kaupungin omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaampi hallinto

 

1094

Kaj/5

Vuosaaren kortteleiden nro 54354 - 54356 sekä tonttien 54240/13 ja 14 ja 54241/4 - 8 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (Ramsinkannas) ja virkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11880)

 

1095

Kaj/6

Helsingin kaupungin kiinteistötoimen uusi johtosääntö

 

1096

Kj/3

Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen

 

1097

Kj/4

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Belgiaan ja Alankomaihin

 

1098

Kj/5

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun sijainti

 

1099

Kj/6

4.10.2010 pöydälle pantu asia

Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 17.-19.11.2010

 

1100

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 6.10.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1101

Kj/8

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus sosiaalijohtajan kalustehankintaa koskevaan kanteluun

 

1102

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1103

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1104

Ryj/1

Helsingin Tukkutorin pakastamon kehittäminen

 

1105

Ryj/2

4.10.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto työryhmän esityksestä "Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: Edellytykset ja etenemispolku"

 

1106

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1107

Stj/1

Eron myöntäminen sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtaja Marja Leena Toukoselle

 

1108

Stj/2

Jatkoluvan hakeminen kansainväliseen adoptiopalveluun

 

1109

Stj/3

Eron myöntäminen terveyskeskuksen johtajalääkäri Päivi Koivuranta-Vaaralle ja viran julistaminen haettavaksi

 

1110

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1111

Sj/1

Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen hankesuunnitelma

 

1112

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1113

Kaj/1

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen johdosta

 

1114

Kaj/2

Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten tekninen hankesuunnitelma

 

1115

Kaj/3

Kallion virastotalon maanalaisten korjausten tekninen hankesuunnitelma

 

1116

Kaj/4

4.10.2010 pöydälle pantu asia

Hankesuunnitelma osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan kaupungin työterveyskeskuksen eri toimipisteissä olevien toimintojen keskittämiseksi 

 

1117

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1088 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Moisio) ja Asko-Seljavaaran (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1089 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1090 - 1095 §

Kaupunginvaltuuston 20.10.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1090 §

Halli- ja ulkomyynnin uudelleen organisointi ja tilakeskuksen tehtäväkentän tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

1091 §

Teknisen palvelun lautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan sekä terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Mirka Vainikkaa uudeksi jäseneksi ja uudeksi puheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan 1.11.2010 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa Marjut Lumijärveä Reko Ravelan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1092 §

Päivähoitotoiminnan käynnistämistuen myöntämisperiaatteiden muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1093 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.10.2010 pöydälle pantu asia
Kaupungin omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaampi hallinto

 

 

                                            Jäsen Arhinmäki teki asiaan hylkäysehdotuksen ja ilmoitti siihen seuraavat perustelut:

”Helsingin asumiskustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Helsinkiläiset tulisivat taloudellisesti huomattavasti paremmin toimeen, jos asumiseen ei menisi niin suurta osaa käteen jäävistä tuloista. Helsingin kaupungin on huolehdittava siitä, että kaupungista löytyy kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Oikein toteutettu asuntopolitiikka takaa niin nykyisille kuin tulevillekin kaupungin asuntokiinteistöyhtiöissä asuville kohtuulliset vuokrat.

Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa pitää olla jatkossakin varaa asua niin tavallisten pieni- ja keskituloisten työntekijöiden kuin työttömien, eläkeläisten ja lapsiperheiden. Jo nyt vuokrat ovat niin korkealla tasolla, että ne ovat osalle asukkaista kipukynnyksen rajoilla. Siksi asuntojen vuokriin ei ole asukkaiden näkökulmasta varaa tehdä korotuksia.

Helsingin kaupungin tulee säilyttää ARA-rajoituksista vapautuvat vuokra-asunnot edelleen vuokra-asuntokäytössä. Samoin vuokranmääräytymisperuste tulee jatkua kohtuullisena omakustanneperusteisena. Uusia kaupungin vuokra-asuntojen rakentamista pitää lisätä. Uudet asuinalueet rakentuvat alueille, joissa maankunnostus kustannukset nousevat korkeiksi. Maankunnostuksen hintaa ei saa maksattaa nykyisissä vuokra-asunnoissa asuvilla eikä myöskään tulevilla uusilla asukkailla.

ARA määrittää maksimirakennuskustannukset. Uusien vuokra-asuntojen hinta ei siis muodostu kohtuuttoman korkeaksi rakennuskustannusten vuoksi vaan kaupungin maasta perimän vuokran johdosta. Jotta jatkossakin tavallisilla helsinkiläisillä on varaa asua uusissa ja vanhoissa vuokra-asunnoissa, tulee sekä uusien että vanhojen asuinalueiden maanvuokrien olla kohtuullisia kaupungin vuokrataloissa.

Esitetty asuntokiinteistöjen fuusio nostaisi kaupungin asuntojen vuokria.

Esitetty asuntokiinteistöyhtiöiden fuusio on paljolti puutteellinen siksi, ettei siinä ole huomioitu asukkaiden ja asukasjärjestöjen mielipiteitä. Esityksessä ei käy myöskään ilmi, mikä on ARA:n näkemys uudesta fuusioyhtiöstä ja asukasdemokratiasta uudessa yhtiössä.

Kaikessa päätöksenteossa lähtökohtana pitää olla päätöksenteon vieminen mahdollisimman lähelle asukkaita. Nyt esitetyssä fuusiossa päätöksenteko karkaa kauemmaksi miljardiyhtiölle, jossa on tällä hetkellä noin 84 000 asukasta. Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan heikentyy ratkaisevasti. Helsingin noin 585 000 asukasta edustaa valtuustossa 85 kaupunginvaltuutettua.

Esitetyn fuusion jälkeen 84 000 asukasta edustaisi kaksi asukasedustajaa. Lisäksi vuokralaisdemokratiasääntöjen muutokset esitetään tehtäväksi vasta päätöksen jälkeen. Ennen tämän mittaluokan fuusion tekemistä, pitää luoda malli, jolla todellinen asukasdemokratia toteutuu. Jo nyt asukkaat kokevat, etteivät pääse vaikuttamaan riittävästi omien asukaskiinteistöjen päätöksentekoon. Ilman asukasdemokratiaa lisäävää mallia tilanne pahenee entisestään.

Kaupungin vuokra-asuntojen vuokrat muodostuvat pääomavuokrasta ja hoitokuluvuokrasta. Karkeasti molemmat muodostavat noin puolet vuokrasta. Esityksen mukaan pääomavuokra määritellään fuusioyhtiössä ja hoitokuluvuokra isännöintiyhtiössä. Jo tällä hetkellä asukkaat pitävät erityisesti pääomavuokran muodostumista epäselvänä.

Vuokran muodostumisen pitää olla asukaskiinteistöissä läpinäkyvää. Fuusion myötä vuokran muodostuminen tulee entistä läpinäkymättömämmäksi. Ennen kuin fuusiota voidaan tehdä, pitää vuokranmuodostuksesta tehdä nykyistä läpinäkyvämpää ja asukkailla pitää olla entistä suurempi mahdollisuus vaikuttaa oman vuokran muodostukseen.

Fuusioyhtiön toimintaperiaatteet ja rahankäyttö sekä valtuudet tulee määritellä tarkasti ennen päätöksentekoa. Osakeyhtiölaissa olevan itsenäisyyden tai salassapitovelvollisuuden taakse ei voida mennä silloin, kun vuokralaisten on tarkoitus hoitaa yhteishallintolain mukaisia tehtäviä.

Näillä perusteilla esitän hylättäväksi esityksen Helsingin kaupungin 21 asuinkiinteistöyhtiön yhteensulattamisesta.”

Arhinmäen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Arhinmäki ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen hylkäysehdotuksensa perustelujen mukaiset perustelut.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1094 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.10.2010 pöydälle pantu asia
Vuosaaren kortteleiden nro 54354 - 54356 sekä tonttien 54240/13 ja 14 ja 54241/4 - 8 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (Ramsinkannas) ja virkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11880)

 

 

Jäsen Moisio teki jäsen Karin kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kanavan mahdollistava kaavamerkintä poistetaan.

                     

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision palautusehdotuksen äänin 13-2. Vähemmistöön kuuluivat Moisio ja Kari.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1095 §

Helsingin kaupungin kiinteistötoimen uusi johtosääntö

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

1096 §

UUSIEN ASUNTOALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA TOTEUTUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-64

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Helsingin kaupungin yhteisen toteutusasiakirjan Helsingin kaupungin uusien asuntoalueiden: Kalasataman, Jätkäsaaren, Honkasuon, Kruunuvuorenrannan sekä Myllypuron kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta (esityslistan liite 1) ja hakea ARAlta vuodelle 2010 varatut avustukset Kalasatamaan 2,070 milj. euroa, Jätkäsaareen 1,530 milj. euroa, Kruunuvuorenrantaan 0,390 milj. euroa sekä Myllypuroon 0,450 milj. euroa.

 

Pöytäkirjanote Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluihin toteutusasiakirjan allekirjoituksesta huolehtimista varten, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Asikainen Hannu, projektinjohtaja, puhelin 310 79787

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1097 §

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNNAN VIRKAMATKA BELGIAAN JA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2010-1790

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginmuseon johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Belgiaan, Gentiin ja Antwerpeniin sekä Alankomaihin Rotterdamiin ja Amsterdamiin 10.–12.11.2010 johtokunnan toimialaan liittyviin ajankohtaisiin museohankkeisiin ja hyviin käytäntöihin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis- ja majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunginmuseon johtokunnan käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein (ilman liitteitä) kaupunginmuseon johtokunnalle (Päivi Elonen) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1098 §

JULKISTEN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAULUN SIJAINTI

 

Khs 2010-1838

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijoitetaan 1.1.2011 alkaen toistaiseksi kaupungintalon 1. kerrokseen.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1099 §

4.10.2010 pöydälle pantu asia

OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTIIN 17.-19.11.2010

 

Khs 2010-1651

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 17. - 19.11.2010, joka järjestetään Silja Serenadella Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilynä:

 

Risto Rautava

Ulla-Marja Urho

Sirkku Ingervo

Kati Peltola

Tarja Kantola

Antti Vuorela

 

                                            Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1100 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 6.10.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 6.10.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

6–8               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9, 10             Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jolle toimitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 26.8.2010 kaupunginhallitukselle, kuulutus, nähtävillä olleet asiakirjat, alkuperäiset muistutukset, alueella voimassa olevat asemakaavat, Helsingin yleiskaava 2002, Kuninkaantammen osayleiskaava sekä ote Uudenmaan maakuntakaavasta.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja valmistelemaan Helsingin osalta sopimuksen Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, Sipoon kunnalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ympäristöministeriölle ja Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntolautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, HSY Vedelle, Helsingin Energia ‑liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja asuntotuotantotoimistolle. 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

12                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1101 §

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN VASTAUS SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINTAA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2009-1211

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 30.9.2010, dnro 1607/4/09, antaman vastauksen sosiaalijohtajan kalustehankintaa koskevaan kanteluun.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1102 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1103 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1104 §

HELSINGIN TUKKUTORIN PAKASTAMON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2010-1011

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1105 §

4.10.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ "RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENTEEN AVAAMINEN KILPAILULLE: EDELLYTYKSET JA ETENEMISPOLKU"

 

Khs 2010-1110

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa kilpailun avaamista rautateillä selvittäneen työryhmän esityksestä liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki pitää rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle kannatettavana rautatieliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

 

Työryhmän esitys kilpailuttamisen vaiheittaisesta etenemisestä ja junaliikenteen kilpailuttamisen aloittamisesta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on hyvä. Helsingin seudun lähiliikenne muodostaa selkeän ja riittävän vilkasliikenteisen kokonaisuuden, jossa on parhaat edellytykset kilpailuttamisella tavoiteltavien hyötyjen toteutumiselle.

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) on pitkä kokemus ja resurssit kilpailun järjestämiseen. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu kaluston hallinnointia varten nimenomaan kilpailuttamisen mahdollistamiseksi.

 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne on perusteltua kilpailuttaa bruttomenetelmällä, koska alueella on yhtenäinen lippu- ja joukkoliikennejärjestelmä. Junaliikenne on osa liikennejärjestelmää, ja se suunnitellaan keskitetysti yhdessä siihen liittyvän liityntäliikenteen kanssa. Bruttomalli on jo käytössä bussiliikenteessä. Bruttomallissa tilaaja kantaa myös lipputuloriskit, mikä helpottaa markkinoille tuloa.

 

Toimivan kilpailun ja markkinoille pääsyn mahdollisiksi esteiksi on raportissa tunnistettu junakaluston saatavuus, varikoiden käyttömahdollisuudet, huolto- ja korjauspalveluiden tasapuolinen saatavuus, koulutetun junahenkilökunnan saatavuus ja asemien käyttömahdollisuus. Edellä mainitut asiat tulee ratkaista ennen kilpailun käynnistämistä, jotta markkinoista saataisiin toimivat ja tasapuoliset kilpailun mahdollisuudet voitaisiin taata.

 

Raportissa on mainittu mahdollisuus Ilmalan varikon toiminnan laajentamiseen. Tämän lisäksi tulisi tutkia mahdollisuuksia sijoittaa uudet varikot lähiliikenteen päivittäishuoltoa ja junien säilytystä varten Keravalle ja rantaradan suunnalle. Nämä varikot sijaitsisivat lähiliikenteen käynnistystä ja lopetusta ajatellen reitin oikeassa päässä ja muodostaisivat erään ratkaisun syöttää aamulla junayksiköt liikenteeseen erityisesti Pisara-radan toteuttamisen jälkeisessä tilanteessa.

 

Kilpailun avaaminen työryhmän esityksen mukaisesti vuoden 2018 alusta on Helsingin seudulla nyt voimassaolevien sopimusjärjestelyjen mukaan mahdollista. Aikataulu on kuitenkin haasteellinen, kun otetaan huomioon vielä tarpeellinen valmistelutyö.

 

Mikäli Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailuttaminen toteutetaan, on tarkoituksenmukaista, että valmistelut kilpailuttamisen aloittamiseksi käynnistetään siten, että kilpailuedellytykset on ratkaistu vähintään kolme vuotta ennen kilpailutetun liikenteen aloittamisajankohtaa.

 

Pöytäkirjanote liikenne- ja viestintäministeriölle sekä liikennelaitos
-liikelaitokselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Jäsen Kantola teki jäsen Pajamäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan esityslistan sivuilla 15–16 oleva lausunto muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee antaa kilpailun avaamista rautateillä selvittäneen työryhmän esityksestä liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki pitää rautateiden henkilöliikenteen kehittämistä olennaisena osana Helsingin seudun joukkoliikenteen parantamista. Tarvitsemme hyvin toimivan ja kustannustehokkaan raideliikenteen.

 

Helsingin ja koko maan rautatieliikenteen kannalta ensisijaista on varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Ensisijaista rautatieliikenteen uudistamisessa tulee olla liikenteenohjauskeskuksen toimintavarmuuden takaaminen. Työryhmän esitys liikenteenohjauksen eriyttämisestä VR-konsernista tulisi toteuttaa. Lähiliikenteen sujuvuuden takaamiseksi tarvitaan myös valtion rahoitusta Helsingin seudun välttämättömille raidehankkeille.

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle on selvitetty. Selvitys ei kuitenkaan anna selvää vastausta siihen, että kilpailutusta tulisi kiirehtiä tai, että kilpailutus olisi pidemmän ajan tarkastelussa myöskään kustannustehokasta. EU-lainsäädäntö ei edellytä henkilöliikenteen avaamista kilpailulle ja joka tapauksessa avaamisesta päätetään maakohtaisesti.

Palvelujen kilpailuttaminen on perusteltua silloin, kun sillä turvataan kokonaistaloudellisesti paremmat palvelut. Raportissa kuitenkin todetaan, että henkilöliikenteen kilpailutuksessa on tärkeää turvata palvelutason säilyminen vähintään entisellä tasolla.

Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin seudun rautateiden henkilöliikennettä tulee kehittää HSL:n, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ja VR:n välisenä yhteistyönä.

Kaupunginhallitus pitää hyvänä raportin huomioita varikkotarpeista. Lähiliikenteen päivittäishuoltoon ja säilytykseen tarvitaan jatkossa varikkotiloja Keravalle ja rantaradan suunnalle. Raportin koulutusta koskevia esityksiä tulee arvioida osana ammattitutkintojen kehittämistä ja varmistaen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Lisäksi jäsen Arhinmäki teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esityslistan sivuilla 15–16 oleva lausunto muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättänee antaa kilpailun avaamista rautateillä selvittäneen työryhmän esityksestä liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ei pidä rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle kannatettavana tässä vaiheessa. Kilpailuttamisen vaikutuksia tulisi selvittää liikenteen kustannustehokkuudelle, rautateiden henkilöstölle, palvelujen laadulle ja hinnoille, liiketoiminnan koordinaatiolle, turvallisuudelle ja liikennettä koskevan päätöksenteon tehokkuudelle.

Joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kehittäminen ja joukkoliikenneosuuden kasvattaminen on keskeinen liikennepoliittinen tavoite Helsingille. Siksi päätökset raideliikenteestä pitää tehdä laajan yhteiskunnallisen arvion pohjalta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on monin paikoin johtanut palvelutason heikentymiseen, liikenneturvallisuuden huonontumiseen ja hintojen nousuun. Tämä on vähentänyt joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Työryhmän esityksessä on monia kohtia, jotka vaativat vielä tarkempaa selvitystä. Ennen kuin rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisesta voidaan edes harkita, pitää tarkemmin selvittää muun muassa seuraavat seikat: Miten lipunhinnat tulevat kehittymään pidemmällä tähtäyksellä, kun yksityiset toimijat tulevat tavoittelemaan taloudellista voittoa liikenteestä? Mihin perustuu arvio palveluiden tehostumisesta? Mitkä ovat kilpailuttamisen vaikutukset henkilöstön asemaan? Mikä tulee olemaan VR:n kaukoliikenteen tulevaisuus, jos pääkaupunkiseudun lähiliikenne irrotetaan muusta henkilöliikenteestä? Ilman näiden asioiden kunnollista selvittämistä rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on suuri riski.

Helsingin seudun kunnat ja VR suunnittelevat yhdessä joukko-liikennettä. HSL perustettiin, jotta eri liikennemuodot saataisiin sovitettua entistä joustavammaksi joukkoliikenteen verkoksi. Uusien joukkoliikenteen tuottajien vetäminen mukaan tähän vaativaan uudistamistyöhön vaikeuttaisi tämän tavoitteen saavuttamista. VR:n ja kuntien tehtävä on huolehtia hyvästä joukkoliikenteestä kaikille seudulla liikkuville. Yktityisten yritysten tavoitteet ovat yrityskohtaisia ja keskeisenä on omistajien taloudellinen hyöty.

Jäsen Arhinmäen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Kantolan vastaehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola, Arhinmäki, Pajamäki ja Kari.

Jäsen Arhinmäki ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen vastaehdotuksensa mukaiset perustelut.

 

Lisäksi jäsenet Kantola ja Pajamäki ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen jäsen Kantolan tekemän vastaehdotuksen mukaiset perustelut.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

1106 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

7.10.2010

yleisten töiden lautakunta

5.10.2010

ympäristölautakunta

5.10.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1107 §

ERON MYÖNTÄMINEN SOSIAALIVIRASTON HALLINTO- JA KEHITTÄMISJOHTAJA MARJA LEENA TOUKOSELLE

 

Khs 2010-1703

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Marja Leena Toukoselle sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.1.2011 lukien.

 

Pöytäkirjanote Marja Leena Toukoselle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1108 §

JATKOLUVAN HAKEMINEN KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOPALVELUUN

 

Khs 2010-1705

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä sosiaalilautakunnalle lupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lain sallimaksi viideksi vuodeksi, alkaen 28.11.2010.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle hakemukseen tulevine liitteineen ja sosiaalilautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Kantola esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1109 §

ERON MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRI PÄIVI KOIVURANTA-VAARALLE JA VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2010-1842

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Koivuranta-Vaaralle eron terveyskeskuksen johtajalääkärin (kaupunginsairaalan osastopäällikön) virasta 1.1.2011 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta julistamaan johtajalääkärin viran haettavaksi terveystoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Pöytäkirjanote Päivi Koivuranta-Vaaralle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1110 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- ruotsinkielinen jaosto


16.9.2010

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1111 §

LAAJASUON LIIKUNTAPUISTON UUDISRAKENTAMISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1678

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1112 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

5.10.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

5.10.2010

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

5.10.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

viikolla 23:

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

10.6.2010

 

viikolla 30:

 

eläintarhan johtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1113 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN TONTINVARAUSPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2010-896

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää Xxxxx Xxxxxx Helsingin kaupunginhallituksen 21.6.2010 (812 §) tekemään päätökseen kohdistuvan oikaisuvaatimuksen tutkimatta kuntalain 91 §:n perusteella.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxx esityslistatekstein, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1114 §

KALLION VIRASTOTALON IKKUNOIDEN SISÄPUOLISTEN HUOLTOKORJAUSTEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1334

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 31.5.2009 päivätyn Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten teknisen hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2,5 miljoonaa euroa toukokuun 2010 kustannustasossa (RI =127,0, THI =145,5).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1115 §

KALLION VIRASTOTALON MAANALAISTEN KORJAUSTEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1335

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 31.5.2010 päivätyn Kallion virastotalon maanalaisten korjausten teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1,8 miljoonaa euroa huhtikuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,80, THI = 145,0).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1116 §

4.10.2010 pöydälle pantu asia

HANKESUUNNITELMA OSOITTEESSA HELSINGINKATU 24 SIJAITSEVAN KAUPUNGIN TYÖTERVEYSKESKUKSEN ERI TOIMIPISTEISSÄ OLEVIEN TOIMINTOJEN KESKITTÄMISEKSI 

 

Khs 2010-1333

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 14.6.2010 päivätyn osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan Helsingin työterveyskeskuksen 2. kerroksen tilamuutoksien hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on rakennuksien osalta 2 133 brm2 sekä rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2,1 miljoonaa huhtikuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,8, THI = 145,0).

 

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1117 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

30.9.2010

kiinteistölautakunta

5.10.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

6.10. ja 7.10.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Sirpa Asko-Seljavaara                          Osku Pajamäki

                                                                                                             

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  19.10.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1113 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1088–1095, 1100­–1106, 1110–1112 ja 1117 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1113 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1113 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1088–1095, 1100­–1106, 1110–1112 och 1117 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1113 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.