Kokousaika

4.10.2010 kello 16.00 – 17.14 ja 17.22 – 18.24

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1087 §)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1061-osa 1064 §:t)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 1061-osa 1064 §:t)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra , Ville

 varajäsen (paitsi 1061-osa 1064 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1073 ja 1086-1087 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1081-1087 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1064-1087 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 1086 ja 1087 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1086-1087 §:t)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1086-1087 §:t)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 1070-1087 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 1086-1087 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 1086 ja osa 1087 §:t)

 

 

Kolbe, Laura

asiantuntija (osa 1086 ja osa 1087 §:t)

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija (osa 1086 ja osa 1087 §:t)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö
(osa 1086 ja osa 1087 §:t)

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (osa 1086 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1061-1062,


-,


1068-1071, osa 1086, 

 Sauri

 

 

osa 1086, 1072,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1063,


1073-1075, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen 

-,

 

1076-1077, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1078-1080, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1064-1067,


1081-1085, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1061

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1062

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1063

Ryj/1

Siilitien metroaseman muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1064

Kaj/2

Kaupungin omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaampi hallinto

 

1065

Kaj/3

Svenska normallyceumin perusparannuksen toisen vaiheen hankesuunnitelma

 

1066

Kaj/4

Pakilan tontin 34169/16 asemakaavan muuttaminen (nro 11969)

 

1067

Kaj/5

Vuosaaren kortteleiden nro 54354 - 54356 sekä tonttien 54240/13 ja 14 ja 54241/4 - 8 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (Ramsinkannas) ja virkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11880)

 

1068

Kj/3

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle maaperän puhdistamiseen ja putkisiirtoihin Arabianrannassa, Viikinmäessä, Kalasatamassa ja Haagassa

 

1069

Kj/4

Oikaisuvaatimus Xxx Xxxx Xxxxxxxx kuolinpesän vahingonkorvausvaatimukseen

 

1070

Kj/7

Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 17.-19.11.2010

 

1071

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1072

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1073

Ryj/1

Lausunto työryhmän esityksestä "Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: Edellytykset ja etenemispolku"

 

1074

Ryj/2

Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

 

1075

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1076

Stj/1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Lasten päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilun tulokset

 

1077

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1078

Sj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Länsi-Helsingin lukiota koskevan kaupunginvaltuuston tekemän lakkauttamispäätöksen johdosta tehdyistä kunnallisvalituksista

 

1079

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1080

Sj/3

Nuorisolautakunnan päätöksen § 92 ottaminen Khn käsiteltäväksi

 

1081

Kaj/1

Hankesuunnitelma osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan kaupungin työterveyskeskuksen eri toimipisteissä olevien toimintojen keskittämiseksi 

 

1082

Kaj/2

Asuntotonttien varaaminen Viikinmäestä omatoimisen ryhmärakennuttamisen organisoimista varten (korttelit 36263 ja 36264)

 

1083

Kaj/3

27.9.2010 pöydälle pantu asia

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön viran täyttäminen

 

1084

Kaj/4

Kalasataman palvelu Oy:n perustaminen

 

1085

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1086

Kj/5

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanon seuranta

 

1087

Kj/6

Iltakouluasia: Helsinki-Vantaa- ja seutuhallintoselvitysten tilannekatsaus

 


 

1061 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Pajamäki) ja Ylikahrin (varalla Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1062 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1063 - 1067 §

Kaupunginvaltuuston 20.10.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1063 §

Siilitien metroaseman muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1064 §

Kaupungin omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaampi hallinto

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1065 §

Svenska normallyceumin perusparannuksen toisen vaiheen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1066 §

Pakilan tontin 34169/16 asemakaavan muuttaminen (nro 11969)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1067 §

Vuosaaren kortteleiden nro 54354 - 54356 sekä tonttien 54240/13 ja 14 ja 54241/4 - 8 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (Ramsinkannas) ja virkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11880)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1068 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE MAAPERÄN PUHDISTAMISEEN JA PUTKISIIRTOIHIN ARABIANRANNASSA, VIIKINMÄESSÄ, KALASATAMASSA JA HAAGASSA

 

Khs 2010-1621

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

500 000 euroa Arabianrannan tonttien maaperän puhdistamiseen ja

 

430 000 euroa Haagan asemakaavassa puistoalueelle muodostettujen tonttien putkisiirtoihin ja

 

300 000 euroa Viikinmäen entisen ampumaradan alueen pilaantuneen maaperän puhdistamiseen ja

 

alakohdalta 8 01 02 16, Viikinmäen maaperän kunnostus,

 

600 000 euroa Viikinmäen entisen ampumaradan alueen pilaantuneen maaperän puhdistamiseen ja

 

alakohdalta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus,

 

970 000 euroa Kalasataman korttelialueiden pilaantuneen maaperän puhdistukseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelu-liikelaitokselle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1069 §

OIKAISUVAATIMUS XXX XXXXX XXXXXXXX KUOLINPESÄN VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSEEN

 

Khs 2010-622

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuspalvelujen lausuntoihin (4.5.2010 ja 5.8.2010) viitaten hylätä Xxx Xxxxx Xxxxxxx kuolinpesän oikaisuvaatimuksen vs. hallintojohtajan (12.5.2010) tekemästä päätöksestä § 21, jolla hylättiin Xxx Xxxxx Xxxxxxx kuolinpesän vahingonkorvausvaatimus.

 

Pöytäkirjanote Xxxx Xxxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxxx valitusosoituksin sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 5 ja 6 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5 (Liitteet 3-5 Salassa pidettäviä JulkL 24 § 1 mom. 23-k.)

 

 

1070 §

OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTIIN 17.-19.11.2010

 

Khs 2010-1651

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1071 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  27.9.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          28.9.2010

-                                        Helsingin Satama                                          28.9.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1072 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1073 §

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ "RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENTEEN AVAAMINEN KILPAILULLE: EDELLYTYKSET JA ETENEMISPOLKU"

 

Khs 2010-1110

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1074 §

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

 

Khs 2010-1691

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssinumero 128018) nimikkeen terveysinsinööriksi 1.12.2010 alkaen.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1075 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 38 ja 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

21.9.2010

yleisten töiden lautakunnalle

28.9.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1076 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN PÄIVÄHOITOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTUKIKOKEILUN TULOKSET

 

Khs 2009-2396

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1077 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

28.9.2010

terveyslautakunta

28.9.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1078 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE LÄNSI-HELSINGIN LUKIOTA KOSKEVAN KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMÄN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA TEHDYISTÄ KUNNALLISVALITUKSISTA

 

Khs 2010-841

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

 

Yhteenveto                       Xxxxx Xxxxxxx kunnallisvalitus täydennyksineen tulisi jättää tutkimatta. Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxx yhdessä tekemä valitus tulisi Xxxxxx osalta jättää tutkimatta, mutta tutkia Xxxxxxxxxxx osalta. Xxxx Xxxxxxx-xxx ja Katri Xxxxxxx valitukset tulisi tutkia.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiselle tai kieltämiselle ei ole perusteita.

 

Kunnallisvalitukset tulisi hylätä. Asian käsittelyssä ei ole tapahtunut kuntalain 90 §:ssä tarkoitettua virhettä.

 

Johdanto                           Helsingin kaupunginvaltuusto on 2.6.2010 (145 §) päättänyt lakkauttaa Länsi-Helsingin lukion. Päätös perustuu opetuslautakunnan esitykseen 13.4.2010 (81 §). Opetuslautakunnan esitys puolestaan pohjautuu lautakunnan palveluverkkoa koskevaan lausuntoon 23.3.2010 (53 §) sekä lautakunnan 15.4.2008 (75 §) hyväksymiin kouluverkon kehittämistavoitteisiin.

 

Lakkauttamispäätöksestä on tehty neljä perusteluiltaan samansisältöistä kunnallisvalitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Koska valitukset ovat samansisältöisiä, käsitellään niitä tässä lausunnossa yhdessä.

 

Valittajina ovat: ensimmäisessä valituksessa xxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxx-xx (Helsingin hallinto-oikeuden dnro 04693/10/2299), toisessa xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx ja xxxxxx Xxxxx yhdessä (dnro 04694/10/2299), kolmannessa ylioppilas Xxxx Xxxxxxxxxx (dnro 04696/10/2299) ja neljännessä lukion opettaja Xxxxx Xxxxxxx (dnro 04843/10/2299).

 

Valituksissa pyydetään hallinto-oikeutta kumoamaan Länsi-Helsingin lukiota koskeva lakkauttamispäätös ja palauttamaan asia kaupunginvaltuustolle uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi sen sisältöisenä, ettei lukiolaisten oikeusintressiä tarpeettomasti loukata. Perusteina vaatimukselleen valittajat esittävät seuraavaa:

 

1. Päätöksen tiedoksi antamisessa asianosaiseksi katsottavalle Länsi-Helsingin lukiolle on jätetty noudattamatta hallintolaissa määrättyä päätöksen tiedoksiantomenettelyä.

 

2. Päätöksenteossa ja sen valmistelussa on jätetty noudattamatta hallintolakia, hyvää hallintotapaa sekä hallinnossa noudatettavia yleisiä oikeusperiaatteita, kuten kuulemisvelvollisuutta, yhdenvertaisuusperiaatetta, objektiviteettiperiaatetta ja tarkoitussidonnaisuusperiaatetta.

 

3. Päätös loukkaa merkittävällä tavalla vuonna 2010–2013 Länsi-Helsingin lukiossa opiskelevien lukiolaisten oikeussuojaa, loukkaa suhteellisuusperiaatetta ja on sen vuoksi oikeudenvastainen.

 

Xxxxx Xxxxxx on myöhemmin täydentänyt kunnallisvalitustaan pyytäen hallinto-oikeutta kieltämään tai keskeyttämään kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kunnallisvalituksen käsittelyn ajaksi.

 

Valitusoikeus                   Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä joko asianosainen tai kunnan jäsen. Asianosaisella tarkoitetaan sitä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

Xxxxx Xxxxxx katsoo valituksessaan, että Länsi-Helsingin lukio on tulkittava asiassa asianosaiseksi ja että lukiota edustavat rehtori ja johtokunta.

 

Länsi-Helsingin lukio on Helsingin kaupungin opetustoimeen kuuluva oppilaitos. Länsi-Helsingin lukio on siten osa Helsingin kaupunkia eikä se ole itsenäinen oikeussubjekti, joten sillä ei ole asianosaiskelpoisuutta.

 

Kunnan toimielimellä ei muutenkaan ole oikeutta hakea muutosta kunnan muiden viranomaisten tekemiin päätöksiin. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa valitusoikeus on laissa erikseen määrätty kunnan viranomaiselle tai valitusoikeus perustuu viranomaisen erityiseen valvontatehtävään tai kunnan asianosaisasemaan.[1] Tässä asiassa ei ole kyse tällaisesta poikkeustapauksesta. Länsi-Helsingin lukiolla ei siten ole asiassa valitusoikeutta.

 

Jos kunnalla on valitusoikeus, sitä edustaa ja sen puolesta puhevaltaa käyttää kunnanhallitus (tässä tapauksessa kaupunginhallitus), jollei johtosäännössä ole toisin määrätty (kuntalaki 23 §). Lukion rehtori on opetusviraston päällikön ja osaston päällikön alainen viranhaltija. Lukion johtokunta on opetuslautakunnan alainen toimielin. Rehtorin ja johtokunnan, kuten muidenkin kunnallisten viranomaisten ja viranhaltijoiden, tehtävistä voidaan kuntalain 16 §:n mukaan määrätä johtosäännöin.

 

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön 6 ja 8 §:ssä on säädetty johtokunnan ja 23 §:ssä lukion rehtorin tehtävistä. Rehtorin tehtäviin kuuluu johtosäännön mukaan opetustoiminnan järjestämiseen liittyviä tehtäviä, kuten todistusten myöntäminen, oppilaisiin liittyvät kurinpitotoimet ja erilaisten lupien myöntäminen oppilaille. Lukiolain (629/1998) 30 §:n 1 momentin mukaan rehtori vastaa oppilaitoksen toiminnasta. Johtokunnan tehtäviin kuuluu johtosäännön mukaan oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen ke­hittämiseen ja tukemiseen sekä koulun ja oppilaitoksen ja yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämiseen liittyviä tehtäviä. Näitä ovat lukioissa muun muassa järjestyssääntöjen, opetussuunnitelmien ja talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen.

 

Rehtorin tai johtokunnan tehtäviin ei siis kuulu lukion edustaminen lukioon liittyvissä muutoksenhakuasioissa. Kuten edellä on todettu, ei lukiolla ole tässä asiassa valitusoikeutta, joten tämä ei olisi muutoinkaan mahdollista.

 

Kunnallisvalituksen voi tehdä myös kunnan jäsen. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx ei valituksessa ja väestötietojärjestelmässä olevien osoitetietojen mukaan asu Helsingissä. Näin ollen hänellä ei ole asiassa valitusoikeutta myöskään kunnan jäsenenä. Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx sen sijaan asuvat Helsingissä. Heillä on siten asiassa valitusoikeus kunnan jäseninä.

 

Xxxxx Xxxxxx kunnallisvalitus täydennyksineen tulisi jättää tutkimatta, koska hän ei ole asiassa asianosainen eikä myöskään kunnan jäsen. Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx yhdessä tekemä valitus tulisi Xxx-xxx osalta jättää tutkimatta, mutta Xxxxxxxxxx osalta tutkia, koska hänellä on asiassa valitusoikeus kunnan jäsenenä. Xxxx Xxxxxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxx valitukset tulisi tutkia, koska sekä Xxxxxxxxxx että Xxx-xxxxx on asiassa valitusoikeus kunnan jäsenenä. 

 

Täytäntöönpano              Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon voidaan siis ryhtyä valituksesta huolimatta. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Länsi-Helsingin lukio on päätetty lakkauttaa 1.8.2013 alkaen. Sitä ennen tehtävät, päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät toimet ovat luonteeltaan valmistelevia. Täytäntöönpanoon ryhtyminen ei siten johda tilanteeseen, jossa valitus kävisi sen vuoksi hyödyttämäksi. Täytäntöönpanokielto olisi siten perusteeton.

 

Valitusten perusteet        Kuntalain 90 §:n mukaan kunnallisvalituksen voi tehdä seuraavilla perusteilla:

 

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

 

Kunnallisvalitus voidaan tehdä siis vain sillä perusteella, että päätös on jollakin tavalla lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voida tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.

 

Valituksissa esitetyt perusteet ovat kuntalain 90 §:n mukaisia (päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätös on muuten lainvastainen). Valitukset voidaan näin ollen tutkia.

 

Päätöksen tiedoksianto

 

Valituksissa katsotaan, että Helsingin opetuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston olisi tullut lähettää Länsi-Helsingin lukion lakkauttamista koskeva päätöksensä tiedoksi Länsi-Helsingin lukiolle.

 

Kuten edellä on todettu, Länsi-Helsingin lukio ei ole asiassa asianosainen. Toisin kuin valituksissa sivulla 2 on väitetty, ei myöskään se, että lukion johtokunnalta on pyydetty lausuntoa koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamisesta vuosina 2010–2013, tee lukiosta asianosaista.  

 

Valituksissa katsotaan myös, että Länsi-Helsingin lukiolle olisi tullut varata oikeus valitukseen jo kaupunginvaltuuston päätöstä edeltävään opetuslautakunnan päätökseen ja kaupunginhallituksen päätökseen.

 

Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta. Valituksen saa tehdä siis vain päätöksestä, jolla asia on lopullisesti ratkaistu kunnassa.

 

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 11 kohdan mukaan kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua asiasta lausuntonsa. Asiassa voi siis lopullisen päätöksen tehdä vain valtuusto. Näin ollen valitusoikeus on kaupunginvaltuuston päätöksestä, ei sitä edeltävistä kaupunginhallituksen ja opetuslautakunnan päätöksistä, jotka ovat asian valmistelua. Kuten edellä on todettu, ei Länsi-Helsingin lukiolla ole asiassa muutoinkaan valitusoikeutta.

 

Väitteet virheistä päätöksen tiedoksiannossa ovat siten perusteettomia.

 

Kuulemisvelvollisuuden laiminlyöminen

 

Valituksissa katsotaan, että Länsi-Helsingin lukion lakkauttamisesta ei ole kuultu asianosaisia Länsi-Helsingin lukiota, sen rehtoria ja johtokuntaa. Kuten edellä on todettu, eivät lukio, sen rehtori tai johtokunta ole asiassa asianosaisia. Kuulemisvelvollisuus ei siten koske näitä tahoja, eikä niiltä tarvitse pyytää lausuntoa.

 

Lausuntoa voidaan kuitenkin pyytää myös sellaisilta tahoilta, jotka eivät ole asianosaisia. Näin on toimittu tässä tapauksessa, kun lukioilta on pyydetty lausunnot kouluverkoston tarkistamisesta. Kuuleminen ei kuitenkaan tee lukiosta asianosaista.

 

Valituksissa väitetään, että oppilaitoksen yhdistäminen ja lakkauttaminen ovat kaksi eri asiaa. Käytännössä myös lukion yhdistäminen toiseen tarkoittaa ensimmäisen oppilaitoksen lakkauttamista ja sen toiminnan jatkumista osana toista oppilaitosta. Kuten valituksissakin todetaan (s. 4), opetusviraston oppilaitoksille lähettämässä ryhmäkirjeessä 202/25.1.2010 kerrottiin, että Länsi-Helsingin lukion yhdistyessä Alppilan lukioon toimipaikkana olisi Alppilan koulutalo.

 

Kuulemisvelvollisuutta ei ole rikottu asiaa valmisteltaessa.

 

Asian valmistelun julkisuus ja asiasta tiedottaminen

 

Valituksissa väitetään myös, että asiaa on pyritty valmisteluvaiheessa salaamaan.

 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, ”julkisuuslaki”) säätää oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista. Lain 1 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain 5 §:ssä on säädetty, millainen asiakirja on lain tarkoittama viranomaisen asiakirja ja sellaisena lähtökohtaisesti julkinen. Pykälässä säädetään myös siitä, mitä ei pidetä viranomaisen asiakirjoina, eikä siten myöskään julkisina. Muun muassa viranomaisen palveluksessa olevan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten, ei pidetä julkisuuslain tarkoittamina asiakirjoina, eivätkä ne siten ole julkisia. Ennen asian käsittelyä viranomaisessa tehdyt, valmisteluun liittyvät asiakirjat eivät siis ole julkisia.

 

Palveluverkkoesitys julkaistiin sen valmistuttua kokonaisuudessaan 1.12.2009, jolloin opetusvirasto järjesti myös asiasta tiedotustilaisuuden rehtoreille. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtaja piti 8.12.2009 Länsi-Helsingin lukiossa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa kerrottiin palveluverkkoesityksen perustelut ja asian jatkokäsittelystä. Palveluverkkoesitystä käsiteltiin vielä lukioiden rehtorikokouksessa 21.12. ja kevätlukukaudella 2010 lähes jokaisessa rehtorikokouksessa.

 

Opetuslautakunnan kokouksessa 13.4.2009 tehdyn päätöksen jälkeen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtaja järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Länsi-Helsingin lukiossa 20.4.2009. Tilaisuudessa tiedotettiin päätöksestä, joka koski esitystä lakkauttaa Länsi-Helsingin lukio, ja asian jatkokäsittelystä.

 

Valmistelussa on noudatettu julkisuuslakia. Palveluverkkoesityksestä ja opetuslautakunnan päätöksestä on tiedotettu asianmukaisesti.

 

Yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaatteen loukkaaminen

 

Valituksissa katsotaan, että valmisteluasiakirjoissa on kohdeltu lukioita epätasapuolisesti ja näin rikottu yhdenvertaisuusperiaatetta. Valituksissa väitetään lisäksi, että päätösvalmistelussa on jätetty kertomatta Länsi-Helsingin lukion kannalta positiivisia seikkoja ja siten rikottu objektiviteettiperiaatetta. Valituksissa viitataan yhdenvertaisuuslakiin (21/2004) ja hallintolakiin (434/2003).

 

Yhdenvertaisuuslain soveltamisala on säädetty lain 2 §:ssä. Lukion lakkauttamispäätös ei kuulu yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan. Lain 3 §:ssä on vielä erikseen todettu, ettei lakia sovelleta koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään.

 

Hallinnon oikeusperiaatteista säädetään hallintolain 6 §:ssä. Säännös perustuu perustuslakiin ja hallinnon yleisiin oikeusperiaatteisiin. Näillä periaatteilla on ensisijaisesti yksityisen oikeusturvaa ennakollisesti takaava tarkoitus, mutta niillä on myös viranomaistoimintaa yleisesti ohjaava luonne.[2]

 

Kaikkien lukioiden osalta on selvitetty asiaa valmisteltaessa samat asiat: yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa lukion aloituspaikkoihin, lukioon pääsyn keskiarvoraja, lakisääteinen yhteistyö muiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, kurssitarjonta ja painotukset, ylioppilaskirjoitusten tulokset ja kansainvälinen yhteistyö. Liikenneyhteyksistä on selvitetty sen lukion liikenneyhteydet, johon yhdistetyn lukion toiminta on esitetty siirrettäväksi.

 

Valituksissa väitetään, että valmisteluasiakirjoissa olisi ollut virheellinen tieto alueen lukioiden määrästä. Tämä ei pidä paikkaansa: palveluverkkoesityksessä on puhuttu Länsi-Helsingistä eikä Läntisestä alueesta, johon valituksissa viitataan. Esityksessä todetaan, että Länsi-Helsingissä on kymmenen lukiota.

 

Palveluverkkoesitys perustuu vuoden 2009 tietoihin ja tilastoihin. Lisäksi Länsi-Helsingin lukion johtokunnalta, samoin kuin muiden lukioiden johtokunnilta, on pyydetty lausuntoa lukioiden palveluverkosta. Johtokuntien lausunnot on käsitelty opetuslautakunnan palveluverkkoa koskevan lausunnon yhteydessä 23.3.2010 (§ 53). Länsi-Helsingin lukion johtokunnan lausunto on huomioitu yhdenvertaisesti muiden lukioiden johtokuntien lausuntojen kanssa.

 

Asian käsittelyssä ei ole loukattu yhdenvertaisuus- eikä objektiviteettiperiaatetta.

 

Tarkoitussidonnaisuuden loukkaaminen

 

Valituksissa esitetään, että xxxxxx Xxxxx Xxxxxx kohtaan käynnistetyllä varoitusmenettelyllä ja Länsi-Helsingin lukion lakkauttamispäätöksellä olisi yhteys ja lakkauttamispäätös siten loukkaisi tarkoitussidonnaisuuden periaatetta (hallintolaki 6 §).

 

Länsi-Helsingin lukion lakkauttamispäätös perustuu opetuslautakunnan 15.4.2008 hyväksymiin kouluverkon kehittämistavoitteisiin ja lautakunnan 23.3.2010 antamaan lausuntoon koskien koko kaupungin palveluverkon kehittämistä. Kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaan Länsi-Helsingin lukion lakkauttamista koskeva ehdotus on tehty perustuen muun muassa lukiokoulutuksen aloituspaikkojen tarpeeseen ja kaupungin väestöennusteeseen sekä lukioihin yhteishaussa lähetettyjen hakemusten määrään suhteessa niiden aloituspaikkoihin. Lukiosuunnittelun lähtökohtana on pidetty elinvoimaisia ja riittävän suuria lukioita, jotta myös tulevaisuudessa lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen kurssitarjonta.

 

Tarkoitussidonnaisuuden periaatetta ei ole loukattu.

 

Päätös loukkaa lukiolaisten oikeussuojaa ja suhteellisuusperiaatetta

 

Valituksissa katsotaan, että päätös lakkauttaa Länsi-Helsingin lukio sen sijaan, että se olisi yhdistetty toisen lukion kanssa, loukkaa suhteellisuusperiaatetta (hallintolaki 6 §). Valittajien mukaan yhdistämisellä olisi päästy samaan lopputulokseen kuin lakkauttamisella ja tällöin Länsi-Helsingin lukiossa vuosina 2010–2013 opiskelevien oikeussuojan loukkaus olisi ollut tuntuvasti pienempi.

 

Käytännössä ei ole eroa sillä, lakkautetaanko oppilaitos vai yhdistetäänkö se toiseen lukioon, joka toimii yhdistettyjen lukioiden toimipisteenä. Opiskelijoiden oikeus lukiokoulutukseen turvataan molemmissa tapauksissa. Opetusvirastossa perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, miten Länsi-Helsingin lukion opiskelijoiden opetus ja kurssitarjonta toteutetaan.

 

Lukiolain 7 §:n mukaan lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukiolain 24 §:n mukaan lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Länsi-Helsingin lukio on päätetty lakkauttaa 1.8.2013 lukien. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pääsääntöisesti Länsi-Helsingin lukiossa opiskelun lukuvuonna 2010–2011 tai sitä aiemmin aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa koko lukion oppimäärän kyseisessä lukiossa. Niille kuluvana lukuvuonna Länsi-Helsingin lukiossa aloittaneille, jotka suorittavat lukion neljässä vuodessa, järjestetään 1.8.2013 lukien opiskelupaikka toisesta lukiosta.

 

Opettajien virat puolestaan ovat kaupunkikohtaisia, eivätkä koulukohtaisia. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävänä on määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden sekä muiden viranhaltijoiden toimipaikat opetustoimen johtosäännön 19 § 5 kohdan mukaisesti.

 

Valituksissa tuodaan esiin myös luottamuksensuojaperiaate (hallintolaki 6 §). Valituksissa todetaan, että ”viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia ja turvattava yksityisten perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin”.

 

Valituksissa ei tarkenneta, mitä luottamuksensuojalla tässä tapauksessa tarkoitetaan. Näin ollen kaupunginhallitus toteaa tämän osalta vain, että lukiolain 3 §:n mukainen lupa myönnetään kunnalle. Kunta saa itse päättää, missä oppilaitoksissa se järjestää lukio-opetusta. Helsingin kaupungin osalta kaupunginvaltuusto on Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 11 kohdan mukaan toimivaltainen päättämään opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua asiasta lausuntonsa. Koulujen lakkauttamispäätökset eivät ole mitenkään epätavallisia hallinnollisia päätöksiä.

 

Suhteellisuusperiaatetta tai luottamuksensuojaperiaatetta ei ole loukattu, kun Länsi-Helsingin lukio on päätetty lakkauttaa. Päätös ei myöskään loukkaa lukion oppilaiden oikeusturvaa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä lausunnon laatimista ja antamista varten hallintokeskuksen oikeuspalveluille, joka palauttaa hallinto-oikeudelle myös valitusasiakirjat.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1079 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

28.9.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

21.9.2010

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

30.9.2010

paitsi § 92

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

21.9.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1080 §

NUORISOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN § 92 OTTAMINEN KHN KÄSITELTÄVÄKSI

 

Khs 2010-1794

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti olla ottamatta käsiteltäväkseen nuorisolautakunnan 30.9.2010 tekemän päätöksen § 92.

 

Jäsen Moision teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen nuorisolautakunnan 30.9.2010 tekemän päätöksen § 92.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1081 §

HANKESUUNNITELMA OSOITTEESSA HELSINGINKATU 24 SIJAITSEVAN KAUPUNGIN TYÖTERVEYSKESKUKSEN ERI TOIMIPISTEISSÄ OLEVIEN TOIMINTOJEN KESKITTÄMISEKSI 

 

Khs 2010-1333

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1082 §

ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN VIIKINMÄESTÄ OMATOIMISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN ORGANISOIMISTA VARTEN (KORTTELIT 36263 JA 36264)

 

Khs 2010-1578

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Finnish Consulting Group Oy:lle ja Saraco D&M Oy:lle 36. kaupunginosan (Viikin) korttelin nro 36263 tontin nro 1 sekä korttelin nro 36264 tontit nro 1–3 asiantuntijaohjattua ryhmärakennuttamista varten vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon 31.12.2012 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja kokoaa luonnollisten henkilöiden muodostaman tonttien rakennuttajaryhmän ja kaupunki vuokraa tai myy tontit ryhmään kuuluvien henkilöiden ja varauksen saajien perustamalle yhtiölle tai yhtiöille noudattaen tavanomaisia asuntotonttien luovutusehtoja.

 

2                    Varauksensaajan tulee tehdä tonttien tulevien asukkaiden kanssa projektinjohtopalveluista tarvittavat rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimukset, jotka kaikkien sopijapuolten on allekirjoitettava ennen kuin tonttien vuokraushakemukset toimitetaan kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

                                            Rakennuttamissopimuksen tulee sisältää liitteestä 6 ilmenevät varauksensaajalle kuuluvat tehtävät.

 

Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimusten mallit tulee esittää kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön hyväksyttäväksi ennen tonttien markkinoinnin aloittamista.

 

3                    Varattavien tonttien suunnittelun tulee tapahtua Viikin alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Tonttien pääsuunnittelijoiden tulee olla yhteystyöryhmän hyväksymiä.

 

4                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

                                            7 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta ”Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille 4.3.2010”.

 

5                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan Viikinmäen lähiympäristön suunnitteluohjetta.

 

6                    Varauksensaajan tulee raportoida hankkeen edistymisestä tonttiosastolle viimeistään 31.3.2011 mennessä. Tähän ajankohtaan mennessä tulee kohteen aloitustontista olla konsultin kanssa solmittu rakennuttamissopimus ja suunnitelmien tulee olla vähintään luonnosvaiheessa.

 

Mikäli hanke ei ole 31.3.2011 mennessä edennyt tavoitteiden, mukaisesti voidaan varaus katsoa rauenneeksi.

 

7                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

8                    Varauksensaajan tulee noudattaa kunkin varattavan tontin kohdalla asuntojen enimmäismäärää, joka lasketaan 75 asuntoneliön mukaan. Painavasta suunnittelusta tai asuntojen kysyntätilanteesta johtuvasta syystä asuntojen enimmäismäärä voidaan kuitenkin ylittää enintään 10 %.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista sekä varauksen mahdollisesta raukeamisesta sekä antamaan lykkäystä asetetuista määräajoista.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti todeta tonttien 36263/1 ja 36264/1 ja 3 sekä 36265/1–3 varauksen Tarkala Oy:lle päättyneeksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Finnish Consulting Group Oy:lle, Saraco D&M Oy:lle ja Tarkala Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1083 §

27.9.2010 pöydälle pantu asia

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ASEMAKAAVAPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-1686

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virkaan yleiskaava-arkkitehti Olavi Veltheimin 6721,37 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1084 §

KALASATAMAN PALVELU OY:N PERUSTAMINEN

 

Khs 2010-1341

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       perustaa Kalasataman Palvelu Oy, ruotsiksi Fiskehamnens

                                            Service Ab -nimisen yhtiön liitteinä 1 - 3 olevien yhtiöjärjestyksen, rakennuttajasopimuksen ja liittymissopimuksen mukaisesti yhdessä rakennuttajasopimuksen muiden perustajaosakkaiden kanssa,

 

-                                       kehottaa kiinteistölautakuntaa palveluyhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään palveluyhtiön osakkeet yhtiön toiminta-alueen varaamattomien tonttien osalta;

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä muiden perustajaosakkaiden kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa oikeus-palvelut tarvittaessa kaupungin osalta tekemään mainittuihin asiakirjoihin viranomaisten edellyttämiä vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia;

 

-                                       kehottaa kiinteistölautakuntaa Kalasataman asuntotontteja ja muita tontteja, joilla sijaitsee asuntoja, luovuttaessaan huolehtimaan siitä, että tonttien luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus liittyä kaupungin määräämin ehdoin palveluyhtiön osakkaaksi, tehdä liitteen 3 mukainen liittymissopimus palveluyhtiön kanssa, ostaa palveluyhtiön osakkeet palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja suorittaa palveluyhtiölle kiinteistölautakunnan päättämillä perusteilla laskettava omarahoitusosuus ja sen indeksitarkistus;

 

-                                       oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston tekemään palveluyhtiön rakennuttajasopimukseen, liittymissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa sopimuksissa mainittujen perusteiden edellyttämiä sekä asukkaiden edustuksen ja tiedonsaannin turvaavia muutoksia ja tarkistuksia.

 

 

-                                       osoittaa 4 948 euroa talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvo-paperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi palveluyhtiön osakkeiden merkitsemistä varten;

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1085 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.9.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.9.2010

rakennuslautakunta

28.9.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

27.9. ja 30.9.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 17.14–17.22 väliseksi ajaksi ennen kaupunginjohtajan asioiden 5 ja 6 käsittelyjä.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1086 §

ILTAKOULUASIA: STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1087 §

ILTAKOULUASIA: HELSINKI-VANTAA- JA SEUTUHALLINTOSELVITYSTEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Minerva Krohn                                       Ville Ylikahri

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  12.10.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1069 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1061-1067, 1070-1073, 1075-1082 ja 1085-1087 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1069 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1069 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1061-1067, 1070-1073, 1075-1082 och 1085-1087 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1069 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.

 

 

 

 

 

 

 [1] Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Talentum 2007, s. 698–699. Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. WSOYPro 2007, s. 286–288.

[2] Niemivuo, Matti – Keravuori, Marietta: Hallintolaki. WSOY Lakitieto 2003, s. 91.