Kokousaika

30.8.2010 kello 16.00 – 17.16

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 951 §)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 965-968 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 951 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen (paitsi 930-osa 932 §:t)

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 951 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 932 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 939-968 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 930-osa 932 §:t)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


930-931,


932,


939-947, 

 Sauri

 

 

948,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
933,


949-952, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


953-956, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
934,


957-958, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
935-938,


959-968, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

930

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

931

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

932

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

933

Ryj/2

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2009

 

934

Sj/3

Auroran koulun, Haartmanin koulun ja Lastenlinnan koulun hallinnollinen yhdistäminen

 

935

Kaj/4

Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

936

Kaj/5

Åshöjdens grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

937

Kaj/6

Sörnäistenniemen tontinluovutuskilpailuun sisältyneen tontin myyminen (10582/1 - 3)

 

938

Kaj/7

Kaartinkaupungin korttelin nro 3001 (Ruotsalainen teatteri) ja katualueen tason -5,0 yläpuolisen tilan asemakaavan muuttaminen (nro 11887)

 

939

Kj/3

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2011-2013

 

940

Kj/4

Lausunto HSY:n vesihuollon seudullisesta investointistrategiasta ja investointiohjelmasta vuosille 2010-2019

 

941

Kj/5

Määrärahan myöntäminen Myllypuron puukaupungin päävesijohtotunnelin kunnostus- ja jatkotöihin sekä kaukolämpöjohdon siirtoon

 

942

Kj/6

Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY) ehdotuksesta "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen"

 

943

Kj/7

Jäsenten nimeäminen Kansainvälisen Designsäätiön valtuuskuntaan

 

944

Kj/8

23.8.2010 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Espoossa 14. - 15.9.2010

 

945

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 25.8.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

946

Kj/10

Liikuntalautakunnan virkamatka Iso-Britanniaan

 

947

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

948

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

949

Ryj/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Konalan asfalttiasema)

 

950

Ryj/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien Etelä-Suomen Huoltorykmentin ympäristölupahakemuksesta

 

951

Ryj/3

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2011 - 2013

 

952

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

953

Stj/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Riittävät palvelut päihdeongelmaisten perheille

 

954

Stj/2

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista

 

955

Stj/3

23.8.2010 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

 

956

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

957

Sj/1

Vt Heli Puuran toivomusponsi: Lasten liikkumisen tavoitteellinen edistäminen koulupäivinä

 

958

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

959

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:n ja Kiinteistö Oy Motorcenter Konalan välisessä kiinteistökaupassa

 

960

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxx Xxxxxx sekä Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

961

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Sponda Kiinteistöt Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

962

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

963

Kaj/5

Pysyvän asiantuntijan nimeäminen asuntotuotantotoimikuntaan

 

964

Kaj/6

Kaarelan tontin 33094/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11971)

 

965

Kaj/7

16.8.2010 pöydälle pantu asia

Puotinkylän kartanon päärakennuksen ja pehtoorin talon sekä pihan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

966

Kaj/8

23.8.2010 pöydälle pantu asia

1.- 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien (kantakaupunki) eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11986)

 

967

Kaj/9

23.8.2010 pöydälle pantu asia

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11984)

 

968

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

930 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Asko-Seljavaaran (varalla Vesikansa) ja Oker-Blomin (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

931 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

932 - 938 §

Kaupunginvaltuuston 8.9.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

932 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.8.2010 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 2 vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke:

                                           

Kaupunki kehittää periaatteet ja toimintatavat käsitellä ja arvioida asukkailta, järjestöiltä tai yrityksiltä tulevia osarahoitteisia paikallisia hanke-ehdotuksia.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

                     

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 6 vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

Bussikaluston päästöt otetaan huomioon bussiliikenteen kilpailuttamisehdoissa, joista Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus päätti 24.8.2010.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Vielä esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitteen 15 vastauksen toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

Uusi palvelu otetaan käyttöön World Design Capital-vuoteen 2012 mennessä.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisäksi jäsen Moisio teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan aloitteen 6 vastauksen loppuun lisätään seuraava virke:

 

Helsingin kaupunki edellyttää, että kaupungin omissa liikenteen biopolttoainehankinnoissa ja jatkossa HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteereissä asetetaan etusijalle EU:n uusiutuvan energian direktiivin 21 artiklan 2 kohdan määrittelemät jätteistä ja muista kuin ruokakasveista valmistetut biopolttoaineet.

 

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan äänen ratkaistessa esittelijän ehdotus voitti Moision vastaehdotuksen äänin 7-7-1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Krohn, Moisio, Ojala, Pajamäki, Puoskari ja Vesikansa. Peltokorpi äänesti tyhjää.

 

Lisäksi jäsen Moisio teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan aloitteen 38 vastauksen loppuun lisätään seuraava virke:

                     

Kaupunginhallitus toteaa, että ellei kaavoitus ala suunnitellussa aikataulussa, yhteistyöryhmä perustetaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

933 §

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2009

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

934 §

Auroran koulun, Haartmanin koulun ja Lastenlinnan koulun hallinnollinen yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

935 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.8.2010 pöydälle pantu asia
Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

936 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.8.2010 pöydälle pantu asia
Åshöjdens grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

937 §

Sörnäistenniemen tontinluovutuskilpailuun sisältyneen tontin myyminen (10582/1 - 3)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

938 §

Kaartinkaupungin korttelin nro 3001 (Ruotsalainen teatteri) ja katualueen tason -5,0 yläpuolisen tilan asemakaavan muuttaminen (nro 11887)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

939 §

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2011-2013

 

Khs 2010-1212

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

940 §

LAUSUNTO HSY:N VESIHUOLLON SEUDULLISESTA INVESTOINTISTRATEGIASTA JA INVESTOINTIOHJELMASTA VUOSILLE 2010-2019

 

Khs 2010-860, 2010-861

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

941 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MYLLYPURON PUUKAUPUNGIN PÄÄVESIJOHTOTUNNELIN KUNNOSTUS- JA JATKOTÖIHIN SEKÄ KAUKOLÄMPÖJOHDON SIIRTOON

 

Khs 2010-1483

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02-11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, kiinteistövirastolle:

 

330 100 euroa asemakaavamuutoksen nro 11425 mukaisen asuntorakentamisen mahdollistaviin Myllypuron päävesijohtotunnelin vahvistustöiden kustannuksiin ja

 

71 200 euroa asemakaavamuutoksen nro 11425 mukaisen asuntorakentamisen mahdollistavaan kaukolämpöjohdon siirron kustannuksiin

 

sekä rakennusvirastolle:

 

270 000 euroa asemakaavamuutoksen nro 11425 mukaisen asuntorakentamisen mahdollistaviin Myllypuron päävesijohtotunnelin jatkamistöiden kustannuksiin

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Kati Rantanen), taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

942 §

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUILLE (HSY) EHDOTUKSESTA "PÄÄKAUPUNKISEUDUN VARAUTUMISSUUNNITELMA ILMANLAADUN ÄKILLISEEN HEIKKENEMISEEN"

 

Khs 2009-2460

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun ympäristöpalveluille ehdotuksesta "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen" (Dnro 443/08/080/800/2010) seuraavan lausunnon:

 

Ehdotuksen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus antoi 22.3.2010 § 329 Helsingin seudun ympäristöpalveluille lausunnon luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen".

 

Kaupunginhallitus toteaa, että suunnitelmaehdotuksen linjaukset ovat aiemmin lausunnolla olleen luonnoksen mukaisia, ja että Helsingin kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen".

 

Päätösvallan siirto

 

Suunnitelmaehdotuksen mukaan typpidioksidipitoisuuksien kohotessa ilmanlaatuasetuksen mukaiselle tuntiraja-arvolle voidaan samanaikaisesti ottaa käyttöön maksuton joukkoliikenne koko seutulippualueella sekä rajoittaa liikennettä. Suunnitelmaehdotuksen mukaan Helsingin kaupunginjohtaja päättää harkinnan mukaan toimenpiteiden käynnistämisestä seudulla kuultuaan muita kaupunginjohtajia ja tehden koko seutua koskevat päätökset muiden kaupunkien antamien valtuutusten nojalla.

 

Viitaten asiassa aiemmin antamaansa lausuntoon kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kannalta on tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki johtaa toimenpiteitä varautumissuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa. Kaupunginhallitus kannattaa edelleen seudullisia toimenpiteitä koskevan päätäntävallan siirtämistä Helsingin kaupungille.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki ryhtyy Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa valmistelemaan päätösvallan siirtoa Helsingin kaupunginjohtajalle suunnitelmaehdotuksessa tarkoitetulla tavalla suunnitelmassa esitetyissä poikkeustilanteissa.

 

Liikenteen rajoittamissuunnitelma

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on 9.7.2010 ilmoittanut ottavansa HSY:n hallituksen päätöksen mukaisesti valmisteluvastuun liikenteen hallintasuunnitelman rajoittamisosasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto kutsuu suunnitelmaryhmiin mukaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan kaupunkien, Kirkkonummen kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen, Tieliikennekeskuksen/ Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksen sekä muiden tarvittavien tahojen edustajat. Liikenteen hallintasuunnitelman rajoittamisosa valmistellaan sellaisessa aikataulussa, että liikenteen hallintasuunnitelman kokonaisuus valmistuu 31.5.2012 mennessä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY), ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, pelastuslaitokselle, HKL:lle, rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen viestinnälle sekä hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

943 §

JÄSENTEN NIMEÄMINEN KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN

 

Khs 2010-1004

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

944 §

23.8.2010 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN ESPOOSSA 14. - 15.9.2010

 

Khs 2010-1510

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Espoossa 14.- 15.9.2010 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 

Risto Rautava

                                            Laura Rissanen

                                            Ulla-Marja Urho

                                            Mari Puoskari

                                            Ville Ylikahri

                                            Minerva Krohn

                                            Rakel Hiltunen

                                            Tarja Kantola

                                            Outi Ojala

                                            Maria Björnberg


Pöytäkirjanote nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

945 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.8.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2010-1569

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.8.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta, kiinteistövirastoa ja rakentamispalvelua toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

6                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15, 16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                    kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia noudattamaan palvelusetelikokeilujen päätöksenteon järjestämisessä sekä rekisterin- ja luettelonpidossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia (24.7.2009/569),

2                    kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia pikaisesti tekemään yhteisesti valmistellut esitykset kaupunginhallituksen käyttövaroihin vuonna 2010 varatun palvelusetelikokeilumäärärahan käytöstä,

3                    kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia huolehtimaan palvelusetelikokeilujen seurannasta ja arvioinnista sekä antamaan kaupunginhallitukselle väliraporttinsa ja, mikäli kokemukset puoltavat palvelusetelien käyttöä, tekemään samalla tarvittavat esityksensä palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta johtosääntömuutoksineen 31.1.2012 mennessä,

4                    kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa valmistelemaan palvelusetelikokeilut yhteistyössä ja valmistelussa hyödyntämään Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä Sitran kokoamia valtakunnallisia tietoja soveltuvin osin,

5                    kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa ottamaan huomioon palvelusetelikokeilujen valmistelussa pääkaupunkiseudun muiden kuntien toteuttamat ja vireillä olevat palvelusetelihankkeet sekä tekemään pääkaupunkiseudulla yhteistyötä erityisesti tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä sekä

6                    kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa kiinnittämään erityistä huomiota palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille, ponnen (Khs 2010-1569) ehdottajalle valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       varata 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 13467 tontin nro 1 hotelli- ja kylpylärakennuksen toteuttamista varten 31.12.2011 saakka niin, että varauksensaaja valitaan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä käyttäen,

 

-                                       oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään ilmoittautumismenettelyn ohjelmasta, järjestämään haun ja tekemään kaupunginhallitukselle esityksen varauksensaajasta sekä

 

-                                       todeta, ettei Restel Oy:n aiemmin tonttiin kohdistama hakemus tässä vaiheessa aiheuta toimenpiteitä, mikä ei estä hakijaa aikanaan osallistumasta ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyyn.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

10, 11           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

18–21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

946 §

LIIKUNTALAUTAKUNNAN VIRKAMATKA ISO-BRITANNIAAN

 

Khs 2010-1297

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Iso-Britanniaan Lontooseen 3.-5.11.2010 Lontoon liikuntakulttuuriin ja -mahdollisuuksiin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikuntalautakunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle (Martti Tenho) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä liikuntavirastolle (Ulla Knus).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

947 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          24.8.2010

-                                        Helsingin Satama                                          24.8.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                     25.8.2010

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

948 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

949 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE LEMMINKÄINEN INFRA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (KONALAN ASFALTTIASEMA)

 

Khs 2010-1328

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiasemaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/245/04.08/ 2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 10.8.2010 kaupungin terveydensuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Helsingin kaupunginhallitus antoi 6.10.2008 § 1178 Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiasemaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus puolsi tuolloin ympäristöluvan myöntämistä Lemminkäinen Infra Oy:lle.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kyse on vanhasta toiminnasta eikä asfalttiaseman toiminnan laajentamisesta hakemuksessa esitetyllä tavalla saatujen selvitysten mukaan aiheudu ympäristön merkittävää pilaantumista tai kohtuutonta haittaa.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä aiemman hakemuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen asiassa tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

950 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE PUOLUSTUSVOIMIEN ETELÄ-SUOMEN HUOLTORYKMENTIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1271

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Puolustusvoimien Etelä-Suomen Huoltorykmentin  polttoaineen jakelupistettä koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/137/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 10.8.2010 kaupungin terveydensuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Santahaminan jakeluasemalle tulisi ensisijaisesti etsiä sijoituspaikka pohjavesialueen ulkopuolelta. Mikäli korvaavaa sijoituspaikkaa jakeluasemalle ei löydy, tulee toiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisen riski ehkäistä käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Kaupunginhallitus katsoo, että jakeluasema tulisi saattaa palavien nesteiden jakeluasemien suunnittelua ohjaavan standardin 3352 vaatimusten mukaisiksi sekä toimintaa muutoinkin tulisi ylläpitää asianmukaisesti standardin edellyttämällä tavalla.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Puolustusvoimien Etelä-Suomen Huoltorykmentin ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellä esitetyn mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

951 §

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSSUUNNITELMASTA 2011 - 2013

 

Khs 2010-1132

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu, jäsen Kantola ja jäsen Rissanen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

                                           

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

952 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

24.8.2010

yleisten töiden lautakunta

24.8.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

953 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: RIITTÄVÄT PALVELUT PÄIHDEONGELMAISTEN PERHEILLE

 

Khs 2009-2324

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

954 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA

 

Khs 2010-1223

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista seuraavan lausunnon:

 

Kokonaisuus ja taloudelliset vaikutukset

 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta. Kokonaisuuteen liittyvä terveydenhuoltolakiesitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja kehittämistä koskevat säännökset tullaan kokoamaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen nk. järjestämislakiin.

 

Uuden sosiaalihuoltolain on tarkoitus olla sisältöä ohjaava yleislaki, jonka mukaisesti sosiaalihuolto ensisijaisesti jatkossa toteutetaan. Laissa ei säädetä sosiaalihuollon organisaatioista, järjestämisvastuusta eikä valvonnasta. Niitä koskevat säännökset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lakiin. Lisäksi erityislakien uudistus tehdään sosiaalihuoltolain uudistuksen jälkeen. Vanhuspalveluista annettavan lain valmisteleminen tehdään sosiaalihuoltolain uudistamista nopeammassa aikataulussa.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lakien valmistelu- ja lausuntovaiheessa kaikkien edellä mainittujen lakien sisältöjen tulisi olla tarkasteltavissa samanaikaisesti. Lainsäädäntöhankkeilla on toisiinsa heijastusvaikutuksia, joiden huolellinen analysointi ja yhteensovittaminen on tärkeää. Palvelujen edellyttämistä voimavaroista ja kustannusvastuiden jakautumisesta kuntien ja valtion välillä on sovittava. Keskeisimpiä yhteen sovitettavia kokonaisuuksia ovat terveydenhuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ohjaavan lainsäädännön valmistelu. Muita tärkeitä lainsäädännön rajapintakysymyksiä ovat asiakaslain sisältö, kuntien peruspalvelujen rahoitusjärjestelmät ja valtionosuudet, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, asiakasmaksut ja työllistäminen.

 

Väliraportissa on ensisijaisesti käsitelty sisällöllisiä kehittämistarpeita ja taloudelliset haasteet jäävät liian vähäiselle tarkastelulle. Uudistamisen yhteydessä on arvioitava, miten suunnitellut uudistukset vaikuttavat eri rahoituskanaviin, valtiolle, kunnille ja asiakkaille aiheutuviin kustannuksiin sekä keskinäiseen vastuun- ja työnjakoon.

 

Lainsäädäntöä uudistettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että lainvalmistelussa ylipäätään otettaisiin huomioon ehdotettujen muutosten vaikutukset sosiaalihuollon käytännön toimeenpanoon ja pyrittäisiin rehellisesti ja avoimesti myös arvioimaan niiden taloudelliset seuraukset kunnille. Tässä yhteydessä on myös huomioitava mahdolliset tarpeet vahvistaa ensisijaisiksi tarkoitettujen tukien, toimenpiteiden ja palvelujen toimivuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta, jotta niiden puutteet eivät kuormita sosiaalihuoltoa.

 

Uudistamisen kehys ja lähtökohdat

 

Kuvaukset muiden EU-jäsenmaiden sosiaalipoliittisista valinnoista antavat mielenkiintoista vertailutietoa. Ne nostavat esille kaksi keskeistä kysymystä: miten sosiaalihuoltoon voidaan luoda aidosti asiakasohjautuvat järjestelmät ja miten EU:n sisämarkkinoiden kehittämistavoitteet ja hyvinvointitavoitteet voidaan saada parempaan tasapainoon. Eurooppalaisten uudistusten taustalla on nähtävissä hyvinvointitraditioista riippumaton yhteiskunnallinen murros, jossa kansalaiset entistä enemmän haluavat vaikuttaa ja osallistua omien asioidensa hoitamiseen. Taustatekijöinä vaikuttavat mm. kohonnut hyvinvointi- ja koulutustaso sekä avoin tiedonsaanti sähköisten kanavien kautta. Jatkovalmistelussa tulee pohtia, miten tämä voimistuva kansalaisnäkökulma otetaan huomioon sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisessa ja miten järjestelmäkeskeisyydestä siirrytään asiakaskeskeisyyteen.

 

Esimerkit kuvaavat myös sitä, kuinka EU:n sisämarkkinasäännöstöä voidaan tulkita eri tavoin käyttämällä hyväksi sen antamaa kansallista liikkumatilaa. Jatkotyössä on syytä arvioida, miten Suomen kansallisia linjauksia voitaisiin kehittää.

 

Kaupunginhallitus yhtyy raportissa esitettyyn näkemykseen siitä, että sosiaalihuollon lakien uudistamisen tavoitteena on löytää keinoja vastata kaikkein keskeisimpiin ja polttavimpiin sosiaalisiin ongelmiin. Nämä liittyvät työttömyyteen, toimeentulo-ongelmiin ja syrjäytymisen uhkiin, lapsiperheiden sosiaalisiin ongelmiin sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Myös ikääntyvien tilanne on syytä nostaa esille.

 

Väliraportti on kirjoitettu valtakunnallisesta näkökulmasta soveltuen parhaiten keskivertokunnan tarpeisiin. Metropolialueilla on erityispiirteitä, kuten maahanmuuttajuus ja monikulttuurisuus ja niistä nousevat sosiaalihuollon eritystarpeet.

 

Yleiset periaatteet ja uudistamista ohjaavat linjaukset

 

Kaupunginhallitus pitää työryhmän esityksiä sosiaalihuollon toimintaa ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi hyvinä ja kannattaa niistä johdettuja keskeisiä linjauksia. Lainsäädäntöohjelman arvopohja ja siihen liittyvät valinnat on hyvä tuoda julki, koska myös niillä on toimintaa ohjaava vaikutus. Raportissa esitetyt periaatteet ovat yhdensuuntaisia hyvinvointiyhteiskunnan perinteisten arvojen kanssa, joten ne eivät tuo olennaisia muutoksia nykytilanteeseen. Esitetyt periaatteet ja linjaukset ovat lisäksi niin samansisältöisiä, että lain jatkovalmistelussa ne kannattaisi yhdistää tiiviiksi kokonaisuudeksi.

 

Keskeisin kysymys on asiakkaan asema ja oikeudet, koska nykyisen lainsäädännön puitteissa asiakkaat ovat erilaisessa asemassa mm. lain suojaavuuden suhteen. Olennaista on, miten asiakaslähtöisyys ilmenee laissa ja miten asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet kirjataan lakiin.  Tavoitteena tulee olla yleisen lainsäädännön piirin laajentaminen, mutta samalla on kyettävä turvaamaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tuki, hoito ja hoiva.

 

Auttaminen ihmisten omassa arkiympäristössä on keskeinen periaate, koska kaikilla tulisi olla oikeus turvattuun, normaaliin arkeen. Helsingissä kotona saatavien palvelujen lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen on edelleen tärkeä tavoite. Tähän liittyy myös työryhmän linjaus sosiaalihuollon painopisteen siirtämisestä hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tukeen ja puuttumiseen. Jatkotyössä tulisikin syvällisesti pohtia, mitkä ovat lainsäädännön mahdollisuudet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja mitä muita yhteiskunnallisia toimenpiteitä tarvitaan.

 

Aidon paikallisen kumppanuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen lainsäädännön keinon on kannatettavaa. Sosiaalihuollolla on oma rajattu roolinsa yhteiskunnassa ja monien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä lakien rajapintojen tarkastelu ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä.

 

Lainsäädännön uudistamista koskevat ehdotukset

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyden kannalta on haitallista, että terveydenhuoltolaki on valmisteltu erikseen.  Kaupunginhallitus katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyden tulisi heijastua myös lainsäädännössä. Loogista kokonaisuuden kannalta olisi siten yhdistää myös sisältölainsäädännöt eikä tehdä erillisiä sisältölakeja kuten nyt näyttää käyvän.

 

Erityislakeihin perustuvat palvelut tulisi ottaa käyttöön vain silloin, kun sosiaalihuoltolaissa säädettävällä keinovalikoimalla ei pystytä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen, esimerkkinä lastensuojelu. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön kehittämistä koskevat ratkaisut on perusteltua tehdä vasta hallinnonalakysymyksen ratkettua. Vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevan lain valmistelu etenee suunnitellusti ja sen yhteydessä tulee tarkastella rajapintakysymyksiä.

 

Vanhuspalvelulain valmistelu etenee hallituksen 29.9.2009 kannanoton mukaisesti. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena työryhmän esitystä iän käyttämisestä palvelujen saamiseen oikeuttavana ehtona. Lain valmistelu tapahtuu työryhmän toimeksiantoa kiireellisemmässä aikataulussa. Työryhmään kuuluva Kuntaliiton edustaja toteaa perustellusti, että aikataulu vaikuttaa työryhmän mahdollisuuksiin tarkastella sosiaalihuollon lainsäädäntöä kokonaisuutena. Ikääntyneethän ovat sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien yleisten sosiaalipalvelujen suurin käyttäjäryhmä. Kun heidät oman erityislain kautta tullaan määrittelemään erityisryhmäksi, tulee tarpeelliseksi selvittää, mikä rooli ns. yleisillä sosiaalipalveluilla on jatkossa ikäihmisten elämässä.

 

Kaupunginhallitus pitää sinänsä tavoiteltavana mutta haasteellisena työryhmän sosiaalihuoltolakiin ehdottamaa säännöstä, jolla turvataan henkilön ja perheen kokonaisvaltainen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi ja siihen vastaaminen asiakkaan tarpeiden mukaisena kokonaisuutena. Sosiaalitoimen tulisi mietinnön mukaan kantaa vastuu myös niistä toimenpiteistä, jotka kuuluvat muiden toimijoiden päätösvaltaan. Kaupunginhallitus katsoo, että sosiaalitoimen tulisi mieluumminkin voimistaa vuorovaikutustaan niihin toimijoihin, joiden päätösvaltaan muut toimenpiteet kuuluvat, mutta se voi tuskin kantaa niistä vastuuta.

 

Keskeisimpiä yhteen sovitettavia kokonaisuuksia ovat terveydenhuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ohjaavan lainsäädännön valmistelu, mikäli nämä lait todellakin halutaan valmistella erikseen. Muita tärkeitä lainsäädännön rajapintakysymyksiä ovat asiakaslain sisältö, kuntien peruspalvelujen rahoitusjärjestelmät ja valtionosuudet, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, asiakasmaksut ja työllistäminen. Nämä kysymykset tulee saattaa laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi.

 

Kaupunginhallitus haluaa yleisten kannanottojen lisäksi tuoda esille seuraavat kolme erityiskysymystä, jotka liittyvät sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamiseen:

 

a) Lainvalmistelu ja sosiaalihuolto

 

Sisäasiainministeriössä on vireillä ulkomaalaislain 50 §:n muuttaminen siten, että Suomen kansalaisen vanhemmalle voitaisiin myöntää oleskelulupa nykyistä lievemmin perustein hakijan perhesuhteista ja elämäntilanteesta tehtävän kokonaisarvion perusteella.

 

Eduskunnan hyväksymän ja 1.7.2010 voimaan tulleen maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta annetun lain mukaan Euroopan Unionin kansalaiset ja EU-kansalaisiin rinnastettavat kolmansien maiden kansalaiset eivät kuuluisi turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin enää sen jälkeen, kun he ovat saaneet Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tämä perustuu siihen, että EU-kansalaisilla on kielteisestä suojelua koskevasta päätöksestä huolimatta oikeus oleskella maassa vielä 30 päivää, kun muiden maiden kansalaiset voidaan käännyttää maasta seitsemän päivän kuluttua kielteisestä päätöksestä.

 

Nämä yksittäiset esimerkit osoittavat, että muun muassa ulkomaalaisia henkilöitä koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan muutoksia, jotka heijastuvat kuntien sosiaalihuoltoon. Ulkomaalaislain 50 §:n muuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomeen saapuu Suomen kansalaisten iäkkäitä vanhempia, jotka tarvitsevat huomattavassa määrin Suomessa asuvan omaisensa huolenpitoa. Nämä henkilöt tulevat heidän kuntonsa heikennyttyä tarvitsemaan laitoshuoltoa tai palveluasumista. Jälkimmäinen lainmuutos merkinnee sitä, että turvapaikanhakijoiden vastaanoton ulkopuolelle jäävät EU-kansalaiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

 

Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentin nojalla jokaiselle sen tarpeessa olevalle kuuluvan toimeentulotuen ja toisaalta ulkomaalaisten Suomessa oleskelua koskevien säännösten välisen suhteen ongelmallisuuden osoittaa osaltaan sosiaali- ja terveysministeriön 20.5.2010 asettaman työryhmän tehtävä. Sen on selvitettävä toimeentulotukilain mukaisen toimeentulotuen ulkomaalaisille myöntämisen perusteita sekä pyrittävä selkiyttämään myöntämiseen liittyviä käytäntöjä ja ohjeistusta.

 

Esimerkit osoittavat lainmuutosten vaikuttavan sosiaalihuollon toimeenpanoon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistettaessa tulee huolehtia siitä, että lainvalmistelussa otetaan huomioon ehdotettujen muutosten vaikutukset sosiaalihuollon käytännön toimeenpanoon ja arvioidaan muutosten kunnille aiheuttamat taloudelliset seuraukset.

 

b) Perusoikeuksista

 

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §) sekä liikkumisvapauden (9 §). Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistettaessa tulisi myöntää, että sosiaalihuollossa joudutaan muutoinkin kuin lastensuojelussa rajoittamaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Tämä koskee erityisesti kehitysvammahuoltoa ja vanhusten laitoshuoltoa.

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 42 §:n mukaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii. Vanhustenhuollossa säännöksiä itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta ei ole. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) on raportissaan Vanhuus ja hoidon etiikka (20/2008) linjannut perusteita ja edellytyksiä vanhusten liikkumisvapauden rajoittamiselle.

 

Tilanne on arveluttava, paitsi perustuslain säännösten, myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräysten valossa. Työryhmän väliraportissa on viitattu potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevaan lakihankkeeseen.

 

Yleistä sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskeva laki ei vastaa niihin tarpeisiin, joita esimerkiksi vanhustenhuollossa ja kehitysvammahuollossa on. Ensinnäkin näiden asiakkaiden hoidon tarve perustuu erilaisiin syihin ja toisaalta heidän hoidossaan välttämättömät rajoitukset ja niiden perusteet ovat erilaisia. Vanhusten laitoshoidossa rajoitusten tarve perustuu useimmiten asiakkaan itsensä turvaamiseen, esimerkiksi kaatumisilta ja sängystä putoamisilta. Kehitysvammahuollossa puolestaan asiakkaiden vihamielinen tai itsetuhoinen käyttäytyminen edellyttää siihen puuttumista heidän itsensä, muiden asiakkaiden tai hoitavan henkilökunnan turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi.

 

Rajoituksista sekä niiden käyttämisen perusteista ja edellytyksistä tulisi olla säännökset myös erityislaeissa. Hankkeilla olevaan potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevaan lakiin voitaisiin ottaa yhteiset säännökset asianosaisten kuulemisesta, päätöksenteosta ja muutoksenhausta rajoitustoimenpiteistä päätettäessä.

 

Vaikea eettinen ja oikeudellinen ongelma, joka tulisi kuitenkin ratkaista sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistettaessa, on päihteitä väärin käyttävien, raskaana olevien naisten tahdosta riippumattoman päihdehuollon järjestäminen; sen perusteet, edellytykset, toteuttaminen ja asiakkaiden oikeusturva.

 

1.1.1987 voimaan tulleen päihdehuoltolain mukaista hoitoa henkilön tahdosta riippumatta ei ole juurikaan käytännössä toteutettu ja toisaalta voidaan todeta, että esimerkiksi mielenterveyspalveluissa vastentahtoisen hoidon vähentäminen on keskeinen tavoite.

 

Mikäli päädytään tahdosta riippumattomaan päihdehoitoon raskaana ja vaikeassa päihdekierteessä olevien naisten kohdalla, tulisi joka tapauksessa turvata riittävä määrä vapaaehtoisia hoitovaihtoehtoja, joihin he voisivat hakeutua pelkäämättä syntyvän lapsensa sijoittamista automaattisesti lastensuojelun järjestämään hoitoon.

 

c) Tietojärjestelmät ja asiakastietojen luovuttaminen

 

Väliraportissa on todettu sekä palvelujen toteuttamisen että asiakkaiden oikeuksien kannalta olevan tärkeää varmistaa asiakastietojen riittävä käytettävyys ja siirtyminen eri toimijoiden välillä. Samoin raportissa on tuotu esiin mahdollisimman suuri avoimuus kaikessa asiakastyössä ja se, että asiakkaalla on oikeus luottaa siihen, että hänen yksityisyyden suojaansa kunnioitetaan. Nämä vaateet edellyttävät uudistuksen arviointia suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakas-tietojen käsittelystä annettuun lakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen ja uudistamisen osalta meneillään oleviin kansallisiin hankkeisiin. Samalla on selvitettävä tietosuojaan liittyvät uudistustarpeet henkilötieto-, asiakas- ja potilaslakien osalta.

 

Lainsäädännön uudistamisen ja tarkastelun lisäksi asiakas- ja potilas-tietojen käsittelyn ja siirtymisen mahdollistamiseksi on välttämätöntä saada myös sosiaalihuollossa käyttöön kansalliset tietorakenteiden standardit, jotka ovat edellytyksenä tietojärjestelmien kehittämiselle väliraportissa esitettyyn suuntaan.

 

Tällä hetkellä sosiaalihuollon viranomaiset saavat esimerkiksi terveydenhuollon viranomaisilta asiakastyössä tarvitsemansa tiedot sosiaali-huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momentin nojalla. Sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan myös luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta terveydenhuoltoon, jos se on välttämätöntä esimerkiksi asiakkaan hoidon tarpeen arvioimiseksi tai hoidon järjestämiseksi ja tietyt sosiaali-huollon asiakaslain 17 §:ssä säädetyt lisäedellytykset täyttyvät. Jos halutaan päästä joustavaan, saumattomaan yhteistyöhön sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä, se edellyttää lainsäädäntöä, joka oikeuttaa molemminpuoliseen tietojen vaihtoon asiakkaiden ja potilaiden hoitoon liittyvissä tilanteissa.

 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön tulisi mahdollistaa tietojen siirto järjestelmästä toiseen sähköisesti teknisen käyttöyhteyden avulla.

 

Terveydenhuolto

 

Mikäli lait säädetään erikseen, tarvitaan terveydenhuoltolain osalta yhteensovittamista muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asiakasryhmiä koskevassa sääntelyssä. Järjestämislain osalta on puolestaan otettava kantaa muun muassa siihen, mitkä säännökset sisällytetään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen lakiin ja mitkä toisaalta terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Uudistamisessa on huomioitava myös vuoden 2012 loppuun voimassa olevat puitelain säännökset ja esimerkiksi niiden pohjalta muodostetut yhteistoiminta-alueet.

 

Väliraportissa esitetään lähihoitajatutkintoa matalamman koulutuksen luomista avustaviin tehtäviin vanhus- ja vammaispalveluissa. Koulutus voisi olla väylä työelämään ja mahdollistaa jatko-opiskelun esimerkiksi lähihoitajaksi. Helsingin terveyskeskuksen kotihoidossa tätä on jo toteutettu järjestämällä työttömille ja työllistetyille suunnattua vuoden mittaista kotityöpalvelun ammattitutkintoon johtavaa koulutusta yhdessä TE-keskuksen kanssa. Koulutuksen suorittaneet ovat työllistyneet kotihoitoon ja osa heistä on myös jatkanut lähihoitajakoulutukseen. Lisäksi terveyskeskus ja sosiaalivirasto osallistuivat kansainväliseen Percentage-EU-hankkeeseen, jossa luotiin malli yhteistä eurooppalaista avustavan työn tutkintoa varten. Uusien koulutusvaihtoehtojen toteuttamiseen tulee sisällyttää nykyisten toimintatapojen ja työnjakomallien uudelleenmäärittely.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä väliraportin toteamusta, että sosiaalihuollon palvelujen ja tukitoimien sisällön määriteltäessä on kiinnitettävä huomiota tarkoituksenmukaisen palvelujärjestelmän toteutumiseen. Osana tätä kokonaisuutta on tarkistettava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia siten, etteivät palvelujen määrittelyt ja voimassa oleva asiakasmaksulainsäädäntö johda epätarkoituksenmukaisten palvelumuotojen tarjoamiseen ja valintaan.

 

Henkilöstön rekrytointi

 

Helsingillä on ollut sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstön rekrytointivaikeuksia. Esimerkiksi ammatillisen pätevyyden omaavia sosiaalityöntekijöitä on ollut vaikeata saada pysyviin työtehtäviin. Kaupungin sosiaalityöntekijöistä noin kolmannes, lastensuojelun tehtävissä jopa puolet, on epäpäteviä. Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan ammatillinen pätevyys, joka suoritetaan asetuksen mukaisilla maisteriopinnoilla. Helsingin yliopistoon otetaan vuosittain 25 sosiaalityön opiskelijaa. Näiden aloituspaikkojen määrä on täysin riittämätön, jotta sillä voitaisiin täyttää Uudenmaan tulevia tarpeita tai jo tällä hetkellä vallitsevaa työvoimapulaa.

 

Työllisyydenhoito

 

Tulevassa lainsäädännössä tulisi työllisyydenhoidon näkökulmasta huomioida sosiaaliturvaan liittyvä kokonaisuus, kuten kannustinloukkujen poistaminen ja järjestelmän kannustavuus työntekoon. Nykyinen järjestelmä, varsinkin työttömyysturvan ja toimeentulotuen välinen yhteys, on osoittautunut ongelmalliseksi

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto edellyttää kiinteää opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Nykyisen lainsäädännön selkiyttämiseksi on esitetty (Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmän toimenpide-ehdotukset, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:34) yhden ja yhtenäisen oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämistä, joka sisältäisi kokoavasti oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Aikataulu on vuoden loppuun mennessä. Valmistelussa on syytä kuulla kuntien opetustointa.

 

Kaupungin eri hallintokuntien yhteistyö

 

Kaupungin hallintokunnat tekevät yhteistyötä eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Yhteisiä hankkeita ovat mm. terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston yhteistyö lastenneuvolan ja päivähoidon kesken 3- ja 5-vuotistarkastuksissa, vanhusten hoidon rakennemuutos, vanhusten kotihoidon tehostaminen ja hoitoketjujen sujuvoittaminen.

 

Lastensuojelulain 12 §:n mukaisesti on laadittu Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2009-2012. Suunnitelma sisältää lukuisia opetus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhankkeita. Yhteistyön edelleen kehittäminen edellyttää eri osapuolien lainsäädännön ja työskentelytapojen tuntemusta, sovittuja rakenteita ja selkeitä prosesseja.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle (myös sähköisenä os: kirjaamo.stm(at)stm.fi), sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja opetusvirastolle.

 

Jäsen Krohn teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon kohdan ”Yleiset periaatteet ja uudistamista ohjaavat linjaukset” kolmannen kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi lisätään:

                                           

Jotta sosiaalityön voimavaroja voidaan kohdentaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, tulisi toimeentulotuen perusosan maksatus siirtää Kelan hoidettavaksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Krohnin vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Ojala, Oker-Blom, Peltokorpi, Puoskari ja Vesikansa.

 

Lisäksi jäsen Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon kohdan ” Työllisyydenhoito” toinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Sosiaalihuollolta pitäisi rajata pois tehtäviä, jotka onnistuisivat paremmin muissa lakisääteisissä järjestelmissä. Erityisesti tarvitaan lisätilaa kunnalliselle sosiaalityölle, joka voisi tukea asiakkaiden elämän hallintaa ja auttaa myös työllisyyspolkujen löytämisessä ja työssä pysymisessä. Tämä edellyttää ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien korottamista sellaiselle tasolle, että toimeentulotukea tarvittaisiin vain kriisiluontoisiin tilanteisiin. Se vähentäisi erilaisia tuloloukkuja.

 

Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

955 §

23.8.2010 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2009-125

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää pyynnöstä eron Pentti Mattilalle vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita Juha Solan  neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2010 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle (sihteeri Eija Bärlund-Toivonen), sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

956 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto

19.8.2010

 

Ilmoitus lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

957 §

VT HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN LIIKKUMISEN TAVOITTEELLINEN EDISTÄMINEN KOULUPÄIVINÄ

 

Khs 2009-2316

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

958 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

24.8.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

959 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 19:N JA KIINTEISTÖ OY MOTORCENTER KONALAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1506

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 24.6.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Ristipellontie 19 on myynyt määräalan Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32040 tontista nro 1 sekä tontista nro 2 Kiinteistö Oy MotorCenter Konalalle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy MotorCenter Konalalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

960 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXXXX SEKÄ XXXXX JA XXXXX XXXXXXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1504

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 17.6.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx Xxxxx on myynyt Helsingin kaupungin Itäsalmen kylässä sijaitsevan tilan RN:o 2:186 rakennuksineen Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

961 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SPONDA KIINTEISTÖT OY:N JA SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1503

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 21.6.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Sponda Kiinteistöt Oy on myynyt Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33317 tontin nro 4 Skanska Talonrakennus Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote Skanska Talonrakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

962 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXXX JA XXXXXX XXXXXXXX SEKÄ XXXXX XXXXXXXXXXX JA XXXX XXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1514

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 18.6.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxx ovat myyneet Helsingin kaupungin Immersbyn kylässä sijaitsevan Björkbacka-nimisen tilan RN:o 3:80 rakennuksineen Xxxxx Xxxxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

963 §

PYSYVÄN ASIANTUNTIJAN NIMEÄMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTAAN

 

Khs 2009-190

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä asuntotuotantotoimikunnassa pysyvänä asiantuntijana 1.9.2010 alkaen kuultavaksi kaupungininsinööri Raimo K. Saarisen nykyisen asiantuntijan Matti-Pekka Rasilaisen sijaan.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, päätöksessä mainituille henkilöille ja virastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

964 §

KAARELAN TONTIN 33094/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11971)

 

Khs 2010-1144

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin nro 33094 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 20.5.2010 päivätyn piirustuksen nro 11971 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

965 §

16.8.2010 pöydälle pantu asia

PUOTINKYLÄN KARTANON PÄÄRAKENNUKSEN JA PEHTOORIN TALON SEKÄ PIHAN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-421

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palauttaa kiinteistölautakunnan käsittelyyn lautakunnan esityksen Puotinkylän kartanon päärakennuksen ja pehtoorin talon sekä pihan perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi ja kehottaa lautakuntaa selvittämään edellytykset Puotinkylän kartanon myymiseksi.

 

Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan kartanon myymistä siten, että se säilyy ravintola- tai muussa vastaavassa käytössä. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa selvittämään ensisijaisesti tontin vuokraamista.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, HKR-Rakennuttajalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

 

                                            Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan kartanon myymistä siten, että se säilyy ravintola- tai muussa vastaavassa käytössä. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa selvittämään ensisijaisesti tontin vuokraamista.

                                           

                                            Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava. Poissa Peltokorpi.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

966 §

23.8.2010 pöydälle pantu asia

1.- 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSIEN (KANTAKAUPUNKI) ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11986)

 

Khs 2010-1327

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11986 ilmenevien 1.–8. (Kruununhaka, Kluuvi, Kaartinkaupunki, Kamppi, Punavuori, Eira, Ullanlinna ja Katajanokka) sekä 13. ja 14. (Etu-Töölö ja Taka-Töölö) kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 11.10.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

967 §

23.8.2010 pöydälle pantu asia

KRUUNUNHAAN, PUNAVUOREN, ULLANLINNAN JA KAIVOPUISTON ERÄIDEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11984)

 

Khs 2010-1326

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 15 tontin nro 3, 5. kaupunginosan (Punavuori) korttelin nro 112 tonttien nro 8 ja 14, 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 104 tontin nro 15, korttelin nro 109 tontin nro 7, korttelin nro 126 tontin nro 19, korttelin nro 129 tontin nro 9 ja 9. kaupunginosan (Kaivopuisto) korttelin nro 199 tontin nro 24 rakennuskieltoaikaa 9.9.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

968 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.8.2010

kiinteistölautakunta

24.8.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.8.– 25.8.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirpa Asko-Seljavaara                          Jan D. Oker-Blom

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   7.9.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 930-940, 942-943, 945, 947-954, 956-958 ja 965 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 966-967 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 964 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 959-962 ja 968 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

930-940, 942-943, 945, 947-954, 956-958 och 965 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

966-967 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

964 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

959-962 och 968 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 


 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.