Kokousaika

23.8.2010 kello 16.00 – 16.37

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

 

Mäenpää, Anna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 904-osa 915 §:t)

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 914-929 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (osa 915 §)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


904-905,


906,


914-917, 

 Sauri

 

 

918,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


919, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


920-923, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


924-925, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
907-913,


926-929, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

904

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

905

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

906

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

907

Kaj/2

Haagan tukiasuntojen hankesuunnitelma

 

908

Kaj/3

Vuokrausperusteet kolmelle asuinkerrostalotontille (Toukola, Arabianranta tontit 23100/51, 54 ja 71)

 

909

Kaj/4

Vuonna 2009 tehdyt kiinteistökaupat

 

910

Kaj/5

Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

911

Kaj/6

Åshöjdens grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

912

Kaj/7

Pasilan korttelin nro 17090 (Pasilan poliisitalo) ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11900)

 

913

Kaj/8

Malmin korttelin 38029, tontin 38031/2 ja korttelin 38036 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11943)

 

914

Kj/3

Liikuntalautakunnan virkamatka Iso-Britanniaan

 

915

Kj/4

9.8.2010 pöydälle pantu asia

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami - tilannekatsaus toimintaympäristön muutoksista, kaupungin talouden kehityksestä sekä ennuste vuodelle 2010

 

916

Kj/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Espoossa 14. - 15.9.2010

 

917

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

918

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

919

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

920

Stj/1

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia terveyskeskuksessa

 

921

Stj/2

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa

 

922

Stj/3

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

 

923

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

924

Sj/1

Kontulan liikuntapuiston tekojääkentän ja kumirouhetekonurmen uudisrakentamisen hankesuunnitelma

 

925

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

926

Kaj/1

1.- 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien (kantakaupunki) eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11986)

 

927

Kaj/2

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11984)

 

928

Kaj/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Kallion puisto- ja vesialueen (Tokoinranta) asemakaava-asiassa (nro 11885)

 

929

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

904 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Rissanen) ja Asko-Seljavaaran (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

905 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

906 - 913 §

Kaupunginvaltuuston 8.9.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

906 §

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallituksen mietintöön nro 4-2010 lisättiin aloite 1.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

                     

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

907 §

Haagan tukiasuntojen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

908 §

Vuokrausperusteet kolmelle asuinkerrostalotontille (Toukola, Arabianranta tontit 23100/51, 54 ja 71)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

909 §

Vuonna 2009 tehdyt kiinteistökaupat

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

910 §

Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

911 §

Åshöjdens grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

912 §

Pasilan korttelin nro 17090 (Pasilan poliisitalo) ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11900)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

913 §

Malmin korttelin 38029, tontin 38031/2 ja korttelin 38036 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11943)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

914 §

LIIKUNTALAUTAKUNNAN VIRKAMATKA ISO-BRITANNIAAN

 

Khs 2010-1297

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

915 §

9.8.2010 pöydälle pantu asia

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI - TILANNEKATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA, KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2010

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Jäsen Bryggare teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

                     

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että saatujen ennusteiden mukaan kuluvan vuoden käyttötalousmenot tulevat ylittymään ja tämä tulee ottaa talousarviovalmistelussa huomioon. Investointien kiireellisyys- ja tarpeellisuusjärjestystä tulee harkita.        

                     

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Bryggaren vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Lehtonen, Ojala ja Mäenpää.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

916 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN ESPOOSSA 14. - 15.9.2010

 

Khs 2010-1510

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

917 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

918 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

919 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia liikelaitoksen johtokunta

19.8.2010

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

19.8.2010

yleisten töiden lautakunta

17.8.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

920 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA TERVEYSKESKUKSESSA

 

Khs 2010-1174

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti terveyskeskukseen sijoitettujen virkojen osalta:

 

1                    Perustaa 1.9.2010 lukien seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle palkan muuttuessa

 

Terveysasemaosasto

 

Vakanssi-
numero

Lakkautettava virka

Nykyinen palkka
euroa/kk

Uusi palkka
euroa/kk

Uusi virka

 

 

 

 

 

020392

apulaisylilääkäri

4 403,00

4 608,00

ylilääkäri

 

023554

apulaisylilääkäri

4 403,00

3 145,73 -
3 575,64

terveyskeskuslääkäri

 

2                    Perustaa 1.10.2010 lukien seuraavan viran vastaavan työsuhteisen vakanssin tilalle palkan pysyessä muuttumattomana

 

Psykiatriaosasto

 

Vakanssi-
numero

Perustettava virka

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

 

 

 

029044

osastonlääkäri

4 628,48

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle. 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

921 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2010-1315

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen virkojen osalta 1.9.2010 lukien:

 

1                    Perustaa seuraavan viran nykyisen viran tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

036951

jälkihuoltopäällikkö

3 485,10

sijoituksen sosiaalityön ja jälkihuollon päällikkö

 

2                    Perustaa seuraavan viran nykyisen viran tilalle palkan muuttuessa

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Nykyinen
palkka
euroa/kk

Uusi nimike

Uusi palkka
euroa/kk

 

 

 

 

 

028732

erityissosiaalityöntekijä

2 933,79

sosiaalityöntekijä

2 890,17

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle. 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

922 §

ERON MYÖNTÄMINEN VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2009-125

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

923 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

17.8.2010

terveyslautakunta

17.8.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

924 §

KONTULAN LIIKUNTAPUISTON TEKOJÄÄKENTÄN JA KUMIROUHETEKONURMEN UUDISRAKENTAMISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1193

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kontulan liikuntapuiston tekojääkentän ja kumirouhetekonurmen uudisrakentamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 3 350 000,00 euroa (alv 0 %) ja arvonlisäverollinen enimmäishinta 4 087 000,00 euroa (3 350 000,00 euroa + alv 22 % 737 000,00 euroa) hintatason 5/2010 mukaisesti, RI = 134,7.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

925 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

926 §

1.- 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSIEN (KANTAKAUPUNKI) ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11986)

 

Khs 2010-1327

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

927 §

KRUUNUNHAAN, PUNAVUOREN, ULLANLINNAN JA KAIVOPUISTON ERÄIDEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11984)

 

Khs 2010-1326

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

928 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KALLION PUISTO- JA VESIALUEEN (TOKOINRANTA) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11885)

 

Khs 2009-1847

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2010 hyväksynyt 11. kaupunginosan (Kallio) puisto- ja vesialueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.8.2009 päivätyn ja 26.1.2010 muutetun piirustuksen nro 11885 mukaisena.

 

Hakaniemen Venekerho ry (HKV) on hakenut muutosta valtuuston päätökseen Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Hakaniemen Venekerho ry:n valituksen keskeinen sisältö

 

Hakaniemen Venekerho ry vaatii asemakaavan muutoksen kumoa­mis­ta Tokoinrannan huoltoajon osalta.

 

Valituksessa on lisäksi vaadittu, että asemakaavaa muutetaan niin, että venekerhon laiturille sallitaan huoltoajo jalkakäytävää käyttäen Kahvila Piritan rannanpuoleista jalkakäytävää pitkin ja että huoltoajo merkitään kaavamuutokseen jk/h-merkinnällä. Vielä valituksessa on vaadittu, että kaavamuutokseen tulee varata laiturin maakiinnityskohtaa vastapäätä oleva alue huoltoajoneuvoille ja maksutonta paikoitusmahdollisuutta ve­nekerhon tarpeita varten.

 

Hakaniemen Venekerho ry pyytää vielä hallinto-oikeutta selvittämään, onko yhdistystä käsitelty asianosaisena kaavan valmistelussa.

 

Valituksen perusteluina on muun muassa todettu, että kaavamuutokses­sa on huoltoajo venekerhon laiturille laillisesti tehty mahdottomaksi. Kaavassa ei ole huomioitu venekerhon erityistarpeita huoltoajon suhteen. Kaavoittaja ei ole osoittanut venekerhon laiturin läheltä maksuttomia paikoitustiloja veneilykauden ajaksi.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston kaavapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Päätös on asetettu yleisesti nähtäville 14.5.2010. Hakaniemen Ve­nekerho ry on toimittanut valituksen hallinto-oikeudelle 14.6.2010. Valitus on siten tehty määräajassa ja oikealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa lain mukaan valitusoikeus.

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 5.5.2010 liitteenä oleviin päätöksen perusteluihin sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen esityslistatekstiin 13.8.2009 ja toteaa, että valitus tulisi hylätä tai jättää osin tutkimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Huoltoajotarve

 

Helsingin kaupungin liikuntavirastolla on hallitsemallaan vesialueella To­koinrannassa kaksi venelaituria. Hakaniemen venekerho ry on vuokrannut liikuntavirastolta radanpuoleisen laiturin.

 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu huoltoajoyhteys Eläintarhantieltä Eläintarhanlahden vesialueelle sekä huoltoalue rantaan venelaiturien kohdalle. Molemmat venelaiturit ovat huollettavissa kaavanmuutoksessa osoitetulta huoltoalueelta. Laajempia huoltoajoreittejä ei ole osoitettu asemakaavan muutoksessa tarpeettoman autoilun ja luvattoman puistossa pysäköinnin välttämiseksi.

 

Asemakaavan merkintä osoittaa ajoyhteyden ja paikan venelaitureille tapahtuvaan huoltoon ja tavaroiden kuljetukseen. Tämän lisäksi puistoa ja siinä olevia laitureita voidaan pitää kunnossa ja huoltaa tarpeen mukaan muualtakin kuin asemakaavan huoltoajomerkinnän alueelta.

 

Autopaikat

 

Valitus koskee autopaikkojen osalta asemakaavanmuutosalueen ulkopuolista katualuetta. Valitus tulisi jättää tältä osin tutkimatta.

 

Puistoalueelle ei ole osoitettu autopaikkoja kuten ei muihinkaan puistoi­hin. Viereisen Eläintarhantien länsipään kadunvarsipaikat edellä mainitusta huoltoajoyhteydestä länteen päin merkitään asukaspaikoiksi kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön päätöksen 16.10.2009 mukaisesti. Eläintarhantien eteläreunan muut ilmaiset ja rajoittamattomat kadunvarsipaikat säilyvät (yhteensä noin 45 autopaikkaa). Siten Hakaniemen Venekerho ry:n esittämät näkökohdat on otettu huomioon liikennesuunnittelupäällikön päätöksessä.

 

Hakaniemen Venekerho ry:n kuuleminen asemakaavan muutoksen
valmistelussa

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosta valmisteltaessa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 §:ien edellyttämällä tavalla. Kaa­van osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Hakaniemen Venekerho ry oli mukana kaavamuutoksen MRL 63 §:n mukaisten osallisten joukossa. Kirje vireillä olevasta kaavasta lähetettiin osallisille 27.2.2009, mukaan lukien Hakaniemen Venekerho ry:lle. Kaava oli nähtävillä 9.–27.3.2009. Kaavahanketta esiteltiin asukastilaisuudessa 18.3.2009, jossa oli paikalla myös Hakaniemen Venekerho ry:n edustaja.

 

Hakaniemen Venekerho ry antoi kaavasta huomautuksen 23.3.2009, jossa esitettiin, että Eläintarhantien varren pysäköintipaikkoja ei varattaisi asukaspysäköinnin piiriin, jotta myös veneilijät voivat käyttää niitä. Lisäksi Hakaniemen Venekerho ry esitti, että huoltoajoa rannalle ei rajoiteta. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa huomautukseen vastattiin 13.8.2009. Vastauksessa todettiin, että Eläintarhantien paikoista laaditaan erillinen liikennesuunnitelma. Osa paikoista varataan asukaspy­sä­köintiin, mutta venekerhon toivomus pysäköintimahdollisuudesta myös veneilijöille otetaan huomioon. Rannalle on huoltoajomahdollisuus.

 

Yhteenveto                       Asemakaavan muutoksessa on osoitettu tilavaraukset valittajan mainitsemalle huoltoajolle. Riittävät pysäköintipaikat katualueella on järjestetty liikennesuunnittelun yhteydessä. Hakaniemen Venekerho ry:tä on informoitu ja sen esittämät näkökohdat on otettu huomioon asemakaavan muutoksessa.

 

Edellä lausuttuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Valituksessa esitetty vaatimus asemakaavan sisällön muuttamisesta tulee jättää tutkimatta, koska hallinto-oikeudella ei ole oikaisunluonteisia korjauksia lukuun ottamatta toimivaltaa muuttaa kaavaa, vaan ainoastaan kumota se laillisuusperusteilla ja palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaavamuutos täyttää MRL 54 §:n mukai­set asemakaavan sisältövaati­mukset. Kaava luo edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjestämiselle. Asemakaavalla ei aiheu­teta kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemis­tä. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisun mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen. Vuorovaikutus kaavaa laadittaessa on toteutettu lain edellyttämällä tavalla.

 

Kaavapäätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

 

Kaupunginhallitus pyytää näin ollen valituksen hylkäämistä perusteetto­mana ja jättämistä edellä mainituilta osin tutkimatta.  

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 § 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

929 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.8.2010

asuntotuotantotoimikunta

18.8.2010

rakennuslautakunta

17.8.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12.8. ja 18.8.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom                                  Sirpa Asko-Seljavaara

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  31.8.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 904-919, 922-923 ja 925-929 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

904-919, 922-923 och 925-929 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.