Kokousaika

16.8.2010 kello 16.00 – 17.08

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 878-osa 883 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 889-osa 897 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 884-903 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri (paitsi 882 §)

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


878-879,


880-881,


884-886, 

 Sauri

 

 

887,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


888, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
882,


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


889-893, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
883,


894-903, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

878

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

879

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

880

Kj/1

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, kiinteistölautakunnan kahden varajäsenen ja teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

 

881

Kj/2

Vuoden 2010 talousarvioon kohdalle 4 02 02 kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut varatun määrärahan ylittäminen

 

882

Stj/3

Palvelusetelikokeilu

 

883

Kaj/4

Taivallahden kylpylähotellitontin luovutusperusteet ja tontin varaaminen (Etu-Töölö, tontti 13467/1)

 

884

Kj/3

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

 

885

Kj/4

9.8.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän esityksestä kuntalain muuttamiseksi

 

886

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

887

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

888

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

889

Sj/1

Helsinkiläisten naisjääkiekkoilijoiden palkitseminen Vancouverin olympiakisoissa 2010 saavutetusta pronssimitalista

 

890

Sj/2

Pelaajien palkitseminen Valko-Venäjällä järjestettyjen nuorten alle 18-vuotiaitten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalista

 

891

Sj/3

Talin liikuntapuistoa koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:n kanssa ja Oy Bowling Ab:n pitkäaikaisen sopimuksen muuttaminen

 

892

Sj/4

Virkavapauden myöntäminen kulttuurikeskuksen johtajalle Pekka Timoselle ja sijaisen ottaminen

 

893

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

894

Kaj/1

Päiväkoti Linnunlaulun kosteusvauriokorjausten ja tilamuutosten hankesuunnitelma

 

895

Kaj/2

Taivallahden peruskoulun keittiöiden yhdistämisen ja perusparannuksen hankesuunnitelma

 

896

Kaj/3

Helsingin kuvataidelukion keittiön ja ruokasalin perusparannuksen hankesuunnitelma

 

897

Kaj/4

Puotinkylän kartanon päärakennuksen ja pehtoorin talon sekä pihan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

898

Kaj/5

Kaupunkipientalotonttien varaaminen Kalasatamasta Conect Oy:lle (10582/4 - 9)

 

899

Kaj/6

Asuinkerrostalotonttien 20804/1 ja 3 varaaminen VVO-yhtymä Oyj:lle ja Saraco D&M Oy:lle Kehittyvä kerrostalo -hankkeita varten sekä asuinkerrostalotontin 20804/2 varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20804/1-3)

 

900

Kaj/7

Neljän asuinpientalotontin varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle Myllypurosta (Vartiokylä, tontit 45568/10 - 13)

 

901

Kaj/8

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä oy Shell ab:n sekä Shell Overseas Investments Bv:n välisessä kiinteistökaupassa

 

902

Kaj/9

Liikuntalautakunnan hallinnassa olevien Seurasaaressa sijaitsevien asuin- ja huoltorakennusten siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintaan

 

903

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

878 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Ylikahri) ja Oker-Blomin (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

879 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

880 - 883 §

Kaupunginvaltuuston 25.8.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

880 §

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, kiinteistölautakunnan kahden varajäsenen ja teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

881 §

Vuoden 2010 talousarvioon kohdalle 4 02 02 kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut varatun määrärahan ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

882 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2010 pöydälle pantu asia
Palvelusetelikokeilu

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

883 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2010 pöydälle pantu asia
Taivallahden kylpylähotellitontin luovutusperusteet ja tontin varaaminen (Etu-Töölö, tontti 13467/1)

 

 

Jäsen Ojala teki jäsen Pajamäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksesta tulee poistaa kohta kaksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan tekemän vastaehdotuksen äänin 12-2. Vähemmistöön kuuluivat Ojala ja Pajamäki. Hakola poissa.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen seuraavat perustelut:

 

”Kaupungin ei tulisi myydä arvokkaalla paikalla sijaitsevia rantatontteja, siksi osto-optiota ei olisi pitänyt myöntää”.

 

Lisäksi jäsen Koskinen teki asiaan hylkäysehdotuksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Koskinen ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen seuraavat perustelut:

 

”Pidän tontin hintaa/vuokraa liian alhaisena. Hankkeessa olisi pitänyt edetä suunnittelun sisältävänä tontinluovutuskilpailuna, jossa kilpailuparametreinä olisivat suunnitelman hyvyys ja tontin vuokra/hinta tai asettaa tontin hinta tasolle 700–800 euroa kerrosneliömetri”.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

884 §

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA

 

Khs 2010-126

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta seuraavan lausunnon:

 

Esityksen lähtökohdista

 

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta koskevan lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on selkeyttää vastaanottoa koskevaa sääntelyä. Tähän pyritään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta eri laeissa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lausunnolla olevan lakiehdotuksen tavoite selkeyttämisestä on lähtökohtana kannatettava. Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton sääntely on kuitenkin nykymuodossaan ja tällä hetkellä vireillä olevissa lakiesityksissä riittämätöntä. Lakiehdotus on osittain vaikeasti tulkittavissa ja sen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan merkittävät niissä kunnissa, joihin maahanmuutto keskittyy.

 

Pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien vastaanottoa ja kotouttamista tulisi voida arvioida saumattomana jatkumona. Kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen prosessin katkos saattaa entisestään korostua kun kansainvälistä suojelua hakevien ja saaneiden vastaanotosta säännellään eri laeissa. Kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden huolenpito ja kotoutumisen edistäminen tulisi parhaiten turvatuksi kokonaisvaltaisen, ylihallintokuntaisen ja pitkäjänteisen asiakastyön edellytykset huomioimalla. Tässä onnistumisessa lainsäädännöllä on suuri merkitys.

 

Lakiehdotus esitetään käsiteltäväksi eduskunnassa samanaikaisesti kotoutumisen edistämistä koskevan lakiehdotuksen kanssa. Kaupunginhallitus viittaa tältä osin 21.6.2010 antamaansa lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä. On valitettavaa, ettei lainsäädäntötyössä ole voitu edetä keskeisten säädösten kanssa samanaikaisesti jo valmistelu- ja lausuntovaiheessa.

 

 

Kuntiin sijoittaminen ja sijoittuminen

 

Tässä lakiesityksessä sen enempää kuin kesäkuussa lausunnolla olleessa lakiesityksessä kotoutumisen edistämiseksi pakolaisten ja kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden kuntiin sijoittamista koskevat ehdotukset eivät ratkaise prosessiin liittyviä pulmia, koska prosessia ei ole tarkasteltu kokonaisvaltaisesti.

 

Lakiesityksen kotoutumisen edistämisestä mukaan (40 § – 43 §) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sopii kunnan kanssa pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden osoittamisesta kuntaan ja kotoutumisen edistämisestä, ja kunta laatii vastaavasti monivuotisen suunnitelman osana kotouttamisohjelmaa. Pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden muuttoliike on siinä määrin ennakoimatonta erityisesti Helsingissä, että edellä mainittu suunnitelmallisuus ei toteudu. Kaupunki ei pysty laatimaan realistista suunnitelmaa tilanteessa, jossa Helsinkiin muuttaa merkittävässä määrin omatoimisesti toisesta kunnasta kotipaikan saaneita kotoutumisvaiheessa olevia pakolaisia. Lisäksi oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua hakeneet hakeutuvat vastaanottokeskuksista omatoimisesti Helsinkiin jopa poste restante–osoitteeseen kirjautuen, koska eri maistraattien kotikuntaoikeuden myöntämisperusteet ovat erilaisia eri puolella Suomea. Myös ne oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua hakeneet henkilöt, joille maistraatti ei ole myöntänyt henkilötunnusta eikä kotikuntaoikeutta, hakeutuvat kunnan palvelujen piiriin. Kotikuntaoikeuden epäämisestä huolimatta perustuslaki, sosiaalihuoltolaki ja toimeentulotukilaki velvoittavat kunnan tarjoamaan tietyt palvelut.

 

On välttämätöntä, että kotoutumislain ja rekisteröintiä koskevien säännösten suhdetta selkeytetään. Valtion tulee korvata kunnalle kustannukset, jotka aiheutuvat palvelujen antamisesta kunnassa vakinaisesti ilman väestötietojärjestelmän kotikuntamerkintää oleskeleville pakolaisille. Heidän osaltaan tulee lisäksi määrittää, mistä alkaen kotoutumisajan lasketaan alkavan.

 

Nyt lausuntokierroksella olevan lakiesityksen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 13 §:ssä säännellään vastaanottopalvelujen saajia sekä kestoa koskevia seikkoja. Pykälän 2 momentin mukaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteella oleskeluluvan saaneelle ja tilapäistä suojelua saaneelle, jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa, voidaan antaa vastaanottopalveluja kohtuullisen ajan. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ”pääsäännön mukaan oikeus vastaanottopalveluihin päättyisi, kun kansainvälistä suojelua hakeva saisi oleskeluluvan ja tilapäistä suojelua saava jatkuvan oleskeluluvan. Oleskeluluvat saatuaan nämä kyseiset ulkomaalaiset voisivat itsenäisesti hankkia asunnon ja asettua asumaan johonkin kuntaan tai heille osoitettaisiin kotouttamislain 42 §:n mukaisesti kunta, josta heille olisi varattu asunto ja jossa olisi varauduttu heidän kotouttamiseensa.”

 

Kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanoton päättymistä oleskeluluvan myöntämisen jälkeen ja kuntaan siirtymistä koskeva sääntely on riittämätöntä ja ylimalkaista lausunnoilla olevien lakiesitysten jälkeenkin. Tässä lakiesityksessä korostuu ensisijaisena vaihtoehtona oleskeluluvan saaneen itsenäinen muutto ja vasta toissijaisesti lakiesitykseen kotouttamisen edistämiseksi sisältyvä suunnitelmallinen kuntaan siirtyminen. Lakiesityksen perusteluissa ei myöskään tuoda esille viime vuosina yhä laajamittaisemmaksi käynyttä muuttoliikettä vastaanottokeskuksista suoraan kunnan asukkaaksi poste restante –osoitteeseen kirjautuen. Helsingin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikön uusista omatoimisesti kuntaan muuttaneista kansainvälistä suojelua saavista asiakkaista vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla oli asunnottomia yhteensä 58 % ja kaikista muuttaneistakin 52 % (uusia asiakkaita ajalla 1.1.2010-30.6.2010 yhteensä 235 henkilöä, joista omatoimisesta kuntaan muuttaneita 212 henkilöä). Osin ilmiö on kytköksissä 17 §:ssä säänneltyyn yksityismajoituksen mahdollistavaan majoitusvaihtoehtoon, osin kuntien nihkeään vastaanottohalukkuuteen ja osin rekisteröintiä koskevien säännösten erilaiseen soveltamiseen. Koska kyse on toisaalta monesti hyvin traumatisoituneiden, elämässään monenlaisia menetyksiä kokeneiden ja kansainvälisiltä sota- ja kriisialueilta tulleiden ihmisten elämän rakentamiseen uudessa maassa liittyvistä perusedellytyksistä ja toisaalta myönteisten etnisten suhteiden rakentumiseen yhteiskunnassa liittyvistä kysymyksistä, pitää kaupunginhallitus välttämättömänä, että niin hallituksen esityksessä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta kuin kotoutumisen edistämiseksi puututaan nykytilanteessa oleviin epäkohtiin esitettyä napakammin ja samalla tehdään muussa lainsäädännössä olevien epätarkoituksenmukaisuuksien poistamisesta esityksiä. Vähintäänkin tulisi kahden eri lain samasta prosessin vaiheesta samaan aikaan esittämät tulkinnat ja toimintaa ohjaavat säännökset olla yhdenmukaisia ja riittävän yksityiskohtaisia. Nyt kuntaan siirtymisen prosessi jää käytännössä säätelemättä säädösesitysten ollessa joko nykytilanteessa epärealistisia (suunnitelmallinen kuntaan siirtyminen ns. kuntapaikkojen kautta) tai hallitsematonta muuttoa suosivia.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jo lakitasolla ilmaistaisiin selkeästi tavoite pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden tasapuolisesta sijoittumisesta eri puolille maata. Tällöin tulisi myös laissa ilmaista ne vetovoimatekijät, joilla tasapuolista kuntiin sijoittumista tuettaisiin. Hallitsemattoman muuton toteuttamisen siten kuin hallituksen esityksen 13 §:ää koskevissa perusteluissa todetaan, voidaan ennakoida nykyisen käytännön mukaan tarkoittavan pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden entistä vilkkaampaa muuttoa pääkaupunkiseudulle ja etenkin Helsinkiin. Tämä taas merkitsisi entistä voimakkaampia paineita kunnallisten palvelujen järjestämiselle. Ensisijaisena ongelmana nousisi kuitenkin esille yhä suureneva pula asunnoista. Asunnottomuus heti maassaolon alkuvaiheessa on puolestaan omiaan hidastamaan kotoutumista.

 

Vastaanoton käsitteen laajuus onnistuneessa, kustannustehokkaassa prosessissa

 

Toimintaa tai lainvalmistelua ei tulisi myöskään ohjata hallintokuntakohtaiset tai lyhyen ajan kustannuslaskelmat, jos yhteiskunnalle syntyviä kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä voidaan alentaa riittävällä kriittisten prosessinvaiheiden resursoinnilla ja menettelytavoista huolehtimalla. Lausunnolla olevassa lakiehdotuksessa vastaanoton määritelmä (3 §) rajautuu pelkästään suojelua hakeneiden toimeentuloon ja huolenpitoon. Vastaanotto voitaisiin kuitenkin käsittää myös laajemmin kansainvälistä suojelua hakevan oikeudellisen aseman käsittelyn sisältäväksi.

 

Jos poliisin, rajavartiolaitoksen ja maahanmuuttoviranomaisen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyä ei sisällytetä vastaanoton määritelmään, voidaan kysyä, onko lakiesityksen määritelmä vastaanotosta lainkaan paras mahdollinen. Em. toimijoiden käsittelyajoilla on kuitenkin merkittävä vaikutus mm. vastaanoton kestoon. Lakiesityksen mukaisessa vastaanoton määritelmässä vastaanottokeskukset eivät voi vaikuttaa vastaanoton kestoon muussa kuin oleskeluluvan saamisen jälkeisessä kuntaan siirtymisen vaiheessa. Muut vastaanoton kestoon vaikuttavat tekijät (kuulustelujen ja puhuttelujen ajankohtien määrittäminen, hakemuksen käsittelyn kesto) ovat vastaanottokeskusten toiminnan vaikutusvallan ulkopuolella. Tällä on merkitystä myös siihen ,mihin kustannuksiin vastaanottokeskustoiminnassa voidaan vaikuttaa. Merkittävimmän ongelman synnyttänee kuitenkin se, ettei kansainvälistä suojelua hakevalla ole mahdollista ennakoida oman asiansa käsittelyyn kuluvaa aikaa ja epätietoisuus synnyttää ylimääräistä psyykkistä kuormitusta, joka vastaanottokeskusten tulee huolenpitotehtävää hoitaessaan ottaa huomioon.

 

Kaupunginhallitus esittää, että lakiesityksessä vastaanoton käsite määriteltäisiin nykyistä laajemmaksi kattamaan koko prosessin. Muussa tapauksessa tulisi esittää säädettäväksi laki kansainvälistä suojelua hakevan toimeentulon ja huolenpidon järjestämiseksi, joka vastaisi paremmin nyt lausunnolla olevan lakiehdotuksen tosiasiallista sisältöä.

 

Vastaanottoraha toimeentulotuen korvaajana

 

Hallituksen esityksen mukaan merkittävimmät muutokset lakiesityksessä koskevat vastaanottokeskuksen maksaman taloudellisen tuen irrottamista toimeentulotukijärjestelmästä. Toimeentulotuen sijasta aikuisille turvapaikanhakijoille maksettaisiin jatkossa vastaanottorahaa ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille käyttörahaa. Rahan suuruudesta säädettäisiin vastaanottolaissa. Vastaanottorahan suuruus vastaa esityksen mukaan kansainvälistä suojelua nykyisin hakevalle maksettavaa tukea.

Merkittävää taloudellista vaikutusta muutoksella ei arvioida olevan, vaan muutoksella haetaan signaalivaikutusta.

 

Säännöksen mukaan vastaanottorahan myöntäminen perustuisi samoihin perusteisiin ja edellytyksiin kuin toimeentulotuki. Alaikäiselle ilman huoltajaa olevalle lapselle maksettaisiin kuitenkin käyttörahaa, jos vastaanottokeskus järjestää täyden ylläpidon, johon sisältyvät vastaanottorahalla katettavat menot. Säännöksen 3 momentin mukaan henkilön ja perheen erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuviin tarpeellisiksi harkittuihin menoihin suoritettaisiin täydentävää vastaanottorahaa. Nykyisessä muodossa säännös kuitenkin sulkee pois täydentävään toimeentulotukeen rinnastettavan etuuden maksamisen ilman huoltajaa Suomessa olevalle kansainvälistä suojelua hakevalle vastaanottokeskuksessa asuvalle lapselle. Myös tällaisella lapsella voi olla sellaisia hänen erityisistä tarpeistaan johtuvia menoja, joihin hänellä olisi oikeus saada täydentävää toimeentulotukea. Sekä vastaanottorahan että käyttörahan maksamisen osalta tulee noudattaa soveltuvin osin täydentävän toimeentulotuen myöntämisen edellytyksiä ja perusteita. Lakiesityksessä on siis tältä osin jo poikettu toimeentulotukirinnasteisuudesta.

 

Toisaalta voidaan kysyä mitä vastaanottorahaan siirtymisellä tavoitellaan ja lopulta saavutetaan? Suomen perustuslaillista vähimmäisturvan tasoa muutoksella ei voida laskea. Vastaanottorahan tason ja myöntämisedellytysten tulee jatkossakin vastata toimeentulotukea. Jollei näin olisi, perustuslailliset oikeudet vähimmäisturvasta ja tasa-arvoisesta kohtelusta eivät toteutuisi, ja viimekädessä jouduttaisiin myöntämään toimeentulotukea (perustuslain 19 §:n 1 momentti ja 6 §).

 

Lakiesitykseen sisältyvät keskeneräiset asiat

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä lakiesityksen vastaanottopalvelujen tarjonnan yhdenmukaisuuden toteutumista edistäviä tavoitteita sekä sitä, että käytännön soveltamisen kannalta keskeisiä alemmanasteisia säännöksiä nostetaan lakiin.

 

Puutteena on sen sijaan pidettävä hallituksen esityksen antamisen ajankohtaan liittyvää lain valmistelun keskeneräisyyttä etenkin, kun ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanottoon liittyvät kysymykset on rajattu nyt tehtävän uudistustyön ulkopuolelle ja näiden kysymysten selvittelyn lopullisesta tahtotilasta sen enempää kuin ajankohdasta ei ole hallituksen esitystä annettaessa tietoa. Kaupunginhallitus katsoo, että lastensuojelulain tulisi ensisijaisesti ohjata kansainvälistä suojelua hakevien ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten ja nuorten vastaanoton järjestämistä. Tämän lain valmistelusta irrotetussa selvityksessä tulisi lisäksi arvioitavaksi palvelujen siirtämisen edellyttämä hallinnollinen organisointi ja järjestämisvastuuseen sekä kustannusten jakautumiseen liittyvät kysymykset.

 

Ellei tarkennetun ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa arvioiva ohjausryhmä esitä ihmiskaupan uhrien auttamista koskevien säännösten sisällyttämistä omaan uuteen lakiinsa, tullee lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta suhteellisen pian sen voimaan astumisen jälkeen tehdä ihmiskaupan uhrien auttamista koskeviin säännöksiin muutoksia. On valitettavaa, ettei lainsäädäntötyössä ole voitu edetä keskeisten säädösten kanssa samanaikaisesti.

 

Rahoitusvastuun jakaminen kunnan ja valtion välillä

 

Kaupunginhallitus painottaa, että lakiehdotus ja edellä selostetulla tavalla itsenäisen muuton toteuttaminen siten kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, todennäköisesti tarkoittaa pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden entistä vilkkaampaa muuttoa pääkaupunkiseudulle ja etenkin Helsinkiin. Tämä taas merkitsisi entistä voimakkaampia paineita kunnallisten palvelujen järjestämiselle ja kustannusten kasvulle. Ensisijaisena ongelmana nousisi esille myös yhä suureneva pula asunnoista.

 

Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että tämän lakiesityksen yhteydessä viimeistään otettaisiin uudella tavalla tarkasteluun valtion ja kuntien välinen rahoitusvastuu maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen kustannusten tasaamisessa.

 

Valtion rahoitusosuuden lisääminen tulisi ottaa jatkossa mukaan kaikkiin uusiin maahanmuuttajia koskeviin lakiuudistuksiin, jotka aiheuttavat kunnille kustannusten lisäystä.

 

 

Ehdotettujen säännösten yksityiskohtainen tarkastelu:

 

                                            Lain tarkoitus (1 §)

Kaupunginhallitus esittää, että lain ensimmäinen säännös muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tämän lain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja huolenpito ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen ottaen huomioon Euroopan unionin lainsäädäntö ja Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset, ellei hän saa toimeentuloaan ja huolenpitoaan muun lainsäädännön perusteella. On huomattava, että joidenkin kansainvälistä suojelua hakevien kohdalla vastaanottokeskuksen järjestämä toimeentulo ja huolenpito keskeytyy mm. säilöönoton johdosta.

Määritelmät (3 §)

 

Sen lisäksi mitä edellä on jo esitetty määritelmään liittyen  tulisi kiinnittää huomiota siihen, että säännöksen kolmannen kohdan vastaanottoa koskeva määritelmä on kirjattu liian rajoittavasti ja esittää, että kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: vastaanotolla vastaanotto- ja järjestelykeskusten sekä niiden järjestämien vastaanottopalvelujen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan toimeentulon ja huolenpidon turvaaminen. Lakiesityksen sanamuoto niissä järjestettyjen ehdotetaan siis korjattavaksi muodolla niiden järjestämien, koska vastaanottopalveluja voidaan järjestää myös muualla ja muualta kuin vastaanottokeskuksissa.

 

Lain soveltaminen haavoittuvassa asemassa oleviin (6 §) sekä terveydenhuoltopalvelut (22 §)

 

Ehdotuksen 6 §:n mukaisesti haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden huomioiminen on tärkeää , mutta koska säädöksen sen enempää kuin sen taustalla olevan vastaanottodirektiivin luettelo ei ole tyhjentävä, olisi haavoittuvan aseman arvioinnin toteuttamisesta  hyvä säätää yksityiskohtaisemmin.

 

Yksityiskohtaisempaa säätelyn tarvetta lisää mm. se seikka, että myöhemmin lakiesityksessä terveydenhuoltopalveluja koskevassa säännöksessä (22 §) esitetään että tässä säännöksessä (6 §) tarkoitetulla henkilöllä on oikeus terveydenhuoltopalveluihin samoin perustein kuin henkilöllä, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 22 §:n mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä tai siihen liittyvästä hoidosta. Vastaavasti laillistettu hammaslääkäri päättää potilaan hammaslääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä tai siihen liittyvästä hoidosta. Edellä mainittuun lakiin perustuen haavoittuvassa asemassa olevan terveydenhuoltoon liittyvien erityistarpeiden huomiointi jää lääkärien vastuulle mutta vastaavaa arviointitahoa ei ole muiden esim. sosiaalipalvelujen suhteen määritelty. Perusteluosassa esiin nostettu vastaanottokeskuksessa työskentelevien ohjaajien seuranta ei myöskään toteudu yksityismajoituksessa asuvien henkilöiden kohdalla, jolloin haavoittuvassa asemassa olevan henkilön erityistarpeet voivat jäädä huomaamatta. Henkilön haavoittuvan aseman ja siitä johtuvien erityistarpeiden selvittäminen yksilöllisesti edellyttää siten riittävää vastaanottotyön resurssointia etenkin yksityismajoituksessa asuvien mutta myös vastaanottokeskuksessa asuvien kohdalla.

 

Kansainvälistä suojelua hakevien terveyspalvelut terveydenhoitajien antamaa palvelua lukuun ottamatta ovat Helsingissä yksityisen lääkäriaseman tuottamia ja siten palveluntuottajan lääkärien työtä ei välttämättä ensisijaisesti ohjaa perusteet, joilla kuntalainen saa julkisia terveydenhuoltopalveluja. Lakiesityksestä ei käy riittävän selvästi ilmi tarkoitetaanko oikeudella terveydenhuoltopalveluihin samoin perustein kuin henkilöllä, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta sitä, että henkilö on oikeutettu saamaan palvelut julkisesta terveydenhuoltopalvelujärjestelmästä vai ainoastaan samoin perustein. Mikäli lakiesityksessä tarkoitetaan palvelujen saamista samoin perustein esim. yksityiseltä lääkäriasemalta, saattaa oikeus jäädä toteutumatta esim. siitä syystä, ettei löydy lääkäriä, joka ottaisi asiakkaan hoidettavaksi. Etenkin psyykkisesti huonokuntoisille on vähän hoitavia tahoja ja hoitoonohjaus on vaikeaa. Myös kidutettujen kuntoutuskeskuksen palvelujen piiriin pääsyn odotusaika on noin kuusi kuukautta.

 

Kustannusten korvaaminen (7 §)

 

Säännöksen 1 momentin mukaan valtio korvaisi lakiesityksessä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat kustannukset. On myös huomattava, että kansainvälistä suojelua hakevat hyödyntävät myös majoituspaikkakuntansa muita kuin vastaanottokeskusten järjestämiä palveluja mm. kirjastopalveluja ja siten valtio ei kaikilta osin korvaa heidän saamiaan palveluja ainakaan täysimääräisesti. Kansainvälistä suojelua hakevat saattavat hakeutua myös esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevan aikuisoppilaitoksen kursseille ja saada opetusta samoista resursseista kuin kuntalaisetkin.

 

Muu kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskus (10 §)

 

Säännöksen 2 momentin mukaan muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen perustamista koskeva sopimus sisältää määräykset, jotka koskevat 1) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen tiloja ja henkilökuntaa; 2) vastaanottopalvelujen järjestämistä tätä lakia ja hallinnon yleislakeja noudattaen; 3) kustannusten korvaamista; 4) ohjausta ja valvontaa; 5) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen laajentamista, supistamista ja lakkauttamista; sekä 6) valmiussuunnitelmaa. Säännöstä tulisi muuttaa seuraavasti: …perustamista koskevan sopimuksen tulee sisältää mm. määräykset, jotka koskevat … Sopimusta koskevat määräykset eivät siten olisi esitetty säännöksessä tyhjentävästi, mikäli muita määräystarpeita sopimusta tehtäessä nousisi esille.

 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sopimuksessa todettaisiin vastaanottopalvelujen järjestäminen tämän lain mukaisesti sekä vastaanoton käytännön toimintaan liittyvä Maahanmuuttoviraston suunnittelu- ja ohjausvastuu sekä Maahanmuuttoviraston ja Valtiontalouden tarkastusviraston oikeus tarkastaa palveluntuottajan tilinpitoa vastaanottopalvelujen järjestämisen osalta. Kansainvälistä suojelua hakevien määrän vaihtelun ja siihen liittyvän vastaanottotoiminnan joustavuustarpeen vuoksi sopimukseen olisi hallituksen esityksen perustelujen mukaan välttämätöntä kirjata myös määräykset vastaanotto- ja järjestelykeskuksen paikkamäärän lisäämisestä ja vähentämisestä sekä keskuksen lakkauttamisesta. Valmiussuunnitelman laatimista koskeva määräys tähtäisi riittävän joustavuuden varmistamiseen, kun on äkillinen tarve lisätä vastaanottopaikkoja ja henkilökuntaa poikkeuksellisen paljon. (s. 43).

 

Säännöksessä ja etenkin siihen pohjautuvassa sopimuksessa tulisi määritellä myös ne seikat, joista palveluntuottaja vastaa sekä palvelun sisällön ja laadun määrittelyssä ja yleensä ohjauksessa noudatettavat menettelytavat. Käytännön toiminnan ohjauksen tullessa palveluntuottajan ulkopuolelta voi palveluntuottaja joutua tilanteeseen, jossa sen toiminta palveluntuottajana asettaa sen vastakkaiseen asemaan suhteessa emo-organisaationsa intresseihin.  Tällaisesta tilanteesta esimerkkinä toimii tämän hetkinen kansainvälistä suojelua hakevien EU-kansalaisten keskittäminen kauttakulkukeskuksiin ja etenkin Helsinkiin. EU-kansalaisten kansainvälisen suojelun hakeminen saattaisi jopa olla vähäisempää, mikäli laaja kaupunkimainen miljöö erilaisine mahdollisuuksineen ei olisi tukemassa halua jättää perusteettomiakin hakemuksia. Ohjauksessa noudatettavien menettelytapojen tulisi koskea myös määräyksiä vastaanottokeskuksen paikkamäärän muutoksista tai valmiussuunnitelman toteuttamisesta.

 

Vastaanotto laajamittaisen maahantulon yhteydessä (11 §)

 

Säännöksessä ehdotetaan, että kunnan olisi valtioneuvoston niin asetuksella säätäessä perustettava järjestely- tai vastaanottokeskus ja ylläpidettävä sitä. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että määräys pyrittäisiin kohdistamaan kuntaan, jonka kanssa on sovittu laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta mutta määräys saatettaisiin joutua kohdistamaan myös kuntaan, jolla ei ole varautumissuunnitelmaa, jos sinne saapuisi lyhyessä ajassa suuri määrä ulkomaalaisia tai siellä olisi käytettävissä vastaanottoon soveltuvat tilat.

 

Perustuslain 121 §:n 2 momentti ja kuntalain 2 §:n 1 momentti edellyttävät, että kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Alemmanasteisilla säännöksillä voidaan vain täsmentää lain säännöksiä.

 

Ehdotuksen 11 §:n 3 momentti ei ole riittävän täsmällinen eikä siitä ilmene selkeästi perusteita velvoitteelle perustaa järjestely- tai vastaanottokeskus. Velvollisuus perustuu toisaalta siihen, että ulkomaalaisten sijoittaminen kuntaan on olosuhteet huomioon ottaen perusteltua ja toisaalta siihen, että kunta on tehnyt Maahanmuuttoviraston kanssa 10 §:ssä tarkoitetun sopimuksen.

 

Säännöstä tulisi täsmentää.

 

Tietojen antaminen (14 §)

 

Säännöksen 2 momentissa esitetään, että vastaanottokeskus antaa ensimmäisessä momentissa tarkoitettuja tietoja vastaanottokeskukseen majoittumisen jälkeen. Tiedot annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 15 päivän kuluessa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättämisestä ja tilapäistä suojelua saavan henkilötietojen rekisteröinnistä. Koska kansainvälistä suojelua hakevalle ei ole säädetty velvollisuutta ilmoittautua tai majoittua vastaanottokeskukseen, ei vastaanottokeskus voi täyttää säännöksen velvoitetta tilanteessa, jossa kansainvälistä suojelua hakeva ei ilmoittaudu tai majoitu vastaanottokeskukseen. Säännöstä tulisi muuttaa seuraavasti: Tiedot annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 15 päivän kuluessa kansainvälistä suojelua hakevan ilmoittautumisesta vastaanottokeskukseen.

Säännöksen 3 momentissa todetaan, että tiedot annetaan kirjallisesti kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan äidinkielellä tai kielellä, jota hänen voidaan perustellusti olettaa ymmärtävän. Säännöstä tulisi muuttaa siten, että tietojen antamisessa huomioidaan mm. luku- ja kirjoitustaidottomien tai näkövammaisten asema.

Majoitus vastaanottokeskuksessa (15 §) ja valituskielto (53 §)

Säännöksen 1 momentin mukaan kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan vastaanottokeskukseen, joihin luetaan myös alaikäisten ryhmäkodit ja tukiasuntolat. Koska nopeissa paikkamäärien lisäyksiä koskevissa tilanteissa voi olla tarpeen majoittaa myös muihin majoitusvaihtoehtoihin (esim. motelliin, sairaalan asuntolaan) on säännös kaupunginhallituksen mielestä kirjoitettu liian rajoittavasti, jonka vuoksi säännöstä tulisi muuttaa esimerkiksi muotoon … majoitetaan vastaanottokeskukseen, joihin luetaan myös alaikäisten ryhmäkodit ja tukiasuntolat tai muuhun vastaanottokeskuksen järjestämään majoitukseen.

 

Säännöksen 2 momentin mukaan majoittamisesta ja siirrosta päättää vastaanottokeskus. Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan alaikäisten vastaanottokeskuksessa ilman huoltajaa olevien siirtoja keskuksesta toiseen tulisi välttää mm., koska vastaanottodirektiivin 19 artiklan 2 kohta velvoittaa rajaamaan alaikäisten asuinpaikan muutokset mahdollisimman vähiin. Ottaen huomioon ehdotuksen 53 §:ään sisältyvän kiellon valittaa vastaanottokeskuksesta toiseen siirtämistä koskevista päätöksistä säännös on perusoikeusnäkökulmasta katsoen ongelmallinen. Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. Majoittamisesta ja siirrosta päätettäessä kyseessä on henkilön, varsinkin lapsen, oikeusturvaa koskeva päätös. Myös lastensuojelulain (LsL) mukaiset lapsen sijoituspaikkaa koskevat päätökset sekä avohuollossa (LsL:n 37 §) että sijaishuollossa (LsL:n 23 §:n 3 mom.) ovat muutoksenhakukelpoisia lain 89 ja 90 §:n perusteella.

 

Valituskiellon sisältävän 53 §:n yksityiskohtaiset perustelut ovat varsin niukat eikä valituskieltoon oteta myöskään kantaa ehdotuksen kohdassa 4, jonka vuoksi kaupunginhallitus katsoo, että ehdotuksen yksityiskohtaisista perusteluista tulisi selkeästi ilmetä perusteet valituskiellolle, suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys.

 

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen majoitus (16 §)

 

Säännöksessä on viittaukset lastensuojelulakiin ryhmäkodissa hoidettavien lasten määrän, henkilöstömitoituksen ja pätevyysvaatimusten osalta. Sen sijaan ehdotuksessa ei ole säännöksiä siitä, voiko ja miten ryhmäkotiin sijoitettuihin lapsiin kohdistettaisiin rajoitustoimenpiteitä.

Kun kansainvälistä suojelua hakevien lasten, etenkin ilman huoltajaa saapuvien, kokemukset lähtömaissa ja matkalla Suomeen ovat usein saattaneet olla varsin traumatisoivia, on varsin todennäköistä, että nämä kokemukset heijastuvat lasten sellaisena käyttäytymisenä, johon on lapsen oman tai muiden lasten terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi puututtava.

 

Yksityiskohtaisissa perusteluissa on asiasta todettu seuraavaa:

”Jos 16–17 -vuotiaalla alaikäisellä olisi… mainittuja vaikeita ongelmia, kuten huume- tai muita päihdeongelmia, psykiatrisia ongelmia tai vakavia käyttäytymishäiriöitä, hänet tulisi majoittaa ryhmäkotiin ja tarpeen mukaan tehdä lastensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.” (s. 50).

 

Ilmausta ei voine pitää onnistuneena. Jos lapsi oireilee mainitulla tavalla, turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulain 25 §:n 1 momentin 10 kohdan perusteella ehdoton velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen saatuaan lastensuojelun työntekijä voi tarvittaessa tehdä päätöksen lapsen kiireellisestä sijoittamisesta (LsL:n 38 §). Kiireellisesti laitoshuoltoon sijoitetun lapsen itsemääräämisoikeutta voidaan lastensuojelulaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajoittaa lain 11 luvun säännösten mukaisesti. Menettely tulisi sisällyttää säännöksen yksityiskohtaisiin perusteluihin tai lisätä 16 §:ään 5 momentti, jonka mukaan tilanteissa, joissa lapsen vaikea oireilu edellyttää hänen perusoikeuksiinsa puuttumista, noudatetaan lastensuojelulain 25 §:n sekä tarvittaessa 38 §:n ja 11 luvun säännöksiä.

 

Toisin kuin ryhmäkodissa, 16 vuotta täyttäneille ilman huoltajaa oleville lapsille tarkoitettuun tukiasuntolaan ei sovellettaisi lastensuojelulain 59 §:n säännöksiä yhdessä hoidettavien määrästä. Poikkeamisen perusteeksi esitetään toiminnan luonne ja tukiasumisen kohderyhmä.

 

Usein yksinään maahan saapuneet ja täällä ilman vanhempiaan ja muita läheisiään olevat 16–17 -vuotiaat lapset ovat täysin uudessa ympäristössä ja epätietoisia omasta tulevaisuudestaan. Lisäksi he saattavat olla huolissaan perheistään ja järkyttyneitä usein vaikeista matkustusolosuhteista Suomeen sekä lähtömaansa kokemuksista. He ovat haavoittuvia ja turvattomia ja siksi heille tulisi turvata samantasoinen hoito ja huolenpito kuin lastensuojelulaissa tarkoitetuissa lastensuojelulaitoksissa.

 

Tukiasuntoloiden toimintaan tulisi soveltaa samoja säännöksiä hoidettavien lasten määristä ja henkilöstömitoituksesta kuin ryhmäkotien.

 

Yksityismajoitus (17 §)

Säännöksen 1 momentin mukaan kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava voivat järjestää majoituksensa itse. Heidän on ilmoitettava kirjallisesti osoitteensa ja esitettävä vuokrasopimus tai selvitys yksityismajoituksesta vastaanottokeskukselle, jonka asiakkaaksi heidät on rekisteröity. Nykyisessä voimassa olevassa laissa on kansainvälistä suojelua hakevan edellytetty ilmoittavan osoitetietonsa asianmukaisesti muiden palvelujen saamisen ehtona ja siten uusi säädös helpottaisi yksityismajoitukseen siirtymistä ja heikentäisi majoituksen hallittavuutta niin ettei vastaanottokeskuksella ole mahdollisuutta puuttua epäasiallisiin asuinolosuhteisiin.

Koska henkilö ei yksityismajoitukseen siirtyessään saa tukea asumiskustannuksiinsa, näyttäytyy yksityismajoitus vastaanottokeskusmajoitusta edullisemmalta majoitustavalta. Yksityismajoituksen on nähty myös ylläpitävän kansainvälistä suojelua hakevan toimintakykyä paremmin yllä kuin vastaanottokeskusmajoitus, jossa laitostumisen vaaraa pyritään erilaisella työ- ja opintotoiminnalla ehkäisemään. Toisaalta esimerkiksi Ruotsissa yksityismajoituksessa asumisen suosiminen on johtanut kansainvälistä suojelua hakevien ja heidän majoittajiensa ahtaaseen asumiseen, pimeisiin vuokramarkkinoihin ja kansainvälistä suojelua hakevien keskittymiseen suuriin kaupunkeihin, jolloin kunnat eivät ole enää voineet tarjota välttämättömiä palveluita. Suomen kannalta olisikin siksi tärkeää huolellinen yksityismajoituksen haittojen ja hyötyjen analyysi sekä niiden tukimuotojen luominen, joilla yksityismajoitusta voitaisiin pitää varteenotettavana majoitusvaihtoehtona ilman että siitä aiheutuvat haittavaikutukset lisääntyisivät.

 

Ehdotetussa muodossa säännöstä on pidettävä riittämättömänä ja siihen tulisi lisätä paitsi nykyisen lain mukainen … myös säännökset riittävän väljästä asumisesta niin yksinäisen kuin perheellistenkin kohdalla, yksityismajoituksessa asuvan oikeudesta käyttää tiloja asumiseensa myös päiväaikaan, vastaanottokeskusten velvollisuudesta järjestää myös yksityismajoituksessa asuville työ- ja opintotoimintaa sekä yksityismajoituksessa asuvan mahdollisuudesta saada riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotta mahdollisiin hyväksikäyttö- tms. tilanteisiin kyettäisiin puuttumaan. Yksityismajoituksessa asuva kansainvälistä suojelua hakenut henkilö tarvitsee etenkin oleskeluluvan saatuaan riittävää neuvontaa kyetäkseen tekemään omaan etuunsa nähden tarkoituksenmukaisia päätöksiä ja ymmärtääkseen, ettei mahdollisesti tule saamaan asuntoa kunnasta, jossa on oleskellut kansainvälistä suojelua koskeneen hakemuksensa käsittelyajan. Usein oleskeluluvan saamisen jälkeen yksityismajoituksessa asuneella ei ole enää mahdollisuutta jäädä asumaan hakemuksensa käsittelyn aikaisen majoittajan luokse ja siten yksityismajoituksessa asunut huomaa olevansa asunnoton tilanteessa, jossa voimavarojen tulisi suuntautua kotoutumiseen. Etenkin psyykkisesti huonokuntoisilla asunnottomuuden riski oleskeluluvan saamisen jälkeen kasvaa, koska yhteisasuminen sairastuneen kanssa voi olla raskasta.

 

Etenkin laajamittainen yksityismajoitus vaatii yhteistyötä vastaanottokeskusten ja kunnan palvelujärjestelmän välillä, sillä samalla kun pidetään huolta kansainvälistä suojelua hakeneesta, tulee muistaa pitää huolta myös majoittajasta. Myös tiedonkulku yksityismajoituksessa asuvien henkilöiden määrästä vastaanottokeskusten ja kuntien välillä on tärkeää, koska se auttaa kuntia varautumaan tuleviin uusiin kuntalaisiinsa.

 

Vastaanotto- ja käyttöraha (18–21 §)

 

Aiemmin tässä lausunnossa vastaanottorahasta ja käyttörahasta esitettyjen näkemysten lisäksi on syytä painottaa vielä alaikäiselle ilman huoltajaa olevalle lapselle myönnettävän täydentävän käyttörahan myöntämisen velvoitteesta. Tätä voidaan perustella sillä, että vastaanottokeskuksessa lapsen saama hoito, huolenpito ja palvelut eivät ole sellaisenaan rinnastettavissa vastaaviin lastensuojelulain mukaisessa perhehoidossa ja laitoshuollossa annettaviin palveluihin. Näin ollen, ja toisin kuin säännöksen perusteluissa katsotaan, myöskään lastensuojelulain 55 §:n 2 momentissa säädettyä käyttövarojen määräytymistä ei tulisi sellaisenaan ottaa säädettävään lakiin.

 

Tämän ja jo aiemmin tässä lausunnossa sanotun johdosta 18 §:n 3 momenttia tulisi täydentää seuraavasti: ”Täydentävä vastaanottoraha ja täydentävä käyttöraha kattavat… ”

 

Vaikka tarkoituksena on ollut eriyttää vastaanotto- ja käyttöraha toimeentulotuesta, kaupunginhallitus katsoo, että perustuslain 19 §:n 1 momentissa säädetyn toimeentulon vähimmäisturvan ja 6 §:n edellyttämän yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi 18 §:n 3 momenttiin tulisi lisätä seuraava virke:

 

”Täydentävää vastaanottorahaa ja täydentävää käyttörahaa myönnettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä toimeentulotuesta annetun lain 7 c §:ssä on säädetty täydentävästä toimeentulotuesta.”

 

Työ- ja opintotoiminta (25 §)

 

Säännöksen 1 momentin mukaan vastaanottokeskus järjestää opintotoimintaa kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan omatoimisuuden edistämiseksi.

Säännöksen 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vastaanotto- ja käyttörahan vähentämisestä enintään 20 prosentilla korkeintaan kahden kuukauden ajan, jos vastaanottokeskuksen asukas ilman perusteltua syytä toistuvasti kieltäytyy hänelle osoitetusta työ- tai opintotoiminnasta. Vähennys ei saisi vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä se saa olla muutenkaan kohtuutonta. Vähennyksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon henkilön fyysinen ja psyykkinen terveys, perhetilanne ja muut hänen toimintakykyynsä ja osallistumismahdollisuuksiinsa vaikuttavat tekijät.

Nykyisessä laissa olevaa muoto voidaan järjestää on kannatettavampi, koska etenkin kauttakulkukeskuksissa lakiesityksen ehdottomampi sanamuoto on vaikea toteuttaa. On myös todettava, että työ- ja opintotoiminnasta maksettavalla pienehköllä palkkiolla voisi olla kannustavampi vaikutus toimintaan osallistumiseksi ja sen lisäksi sen toteuttaminen ei vaatisi vastaavalla tavalla henkilötyövuosia kuin mitä sanktion toteuttaminen. Palkkio voisi olla käytännössä esim. kuntouttavan työtoiminnan toimintarahan kaltainen tuki.

 

Edustajan tehtävän lakkaaminen (39 §)

 

Ehdotuksen 35 §:n mukaan mm. kansainvälistä suojelua hakevalle alaikäiselle, joka on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, määrätään käräjäoikeuden päätöksellä edustaja. Edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa alaikäisen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa (37 §:n 1 mom.).

 

Edustajan tehtävä lakkaa mm., kun edustettavalle määrätään Suomessa huoltaja tai muu laillinen edustaja (39 §:n 1 mom:n 3 k.). Muu laillinen edustaja on esimerkiksi sosiaalilautakunta, jonka huostassa lapsi on.  Lastensuojelulain 45 §:n 1 momentin nojalla sosiaalilautakunnalla on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää huostassa olevan lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Sosiaalilautakunnalla ei ole esimerkiksi oikeutta käyttää puhevaltaa lapsen kansalaisuutta koskevissa tai taloudellisissa asioissa, eikä oikeutta päättää lapsen nimestä tai uskonnosta. Edellä sanotun johdosta säännöksessä tulisi säätää viranomaisten velvollisuudeksi ryhtyä edustajan tehtävän lakatessa tarvittaessa toimenpiteisiin edunvalvojan määräämiseksi lapselle.

 

Pöytäkirjanote sisäasiainministeriölle, myös sähköisenä osoitteisiin hare(at)intermin.fi ja maahanmuutto-osasto(at)intermin.fi, sekä sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle ja henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

885 §

9.8.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO KUNNAT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI -TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ KUNTALAIN MUUTTAMISEKSI

 

Khs 2010-1109

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kunnat ja kilpailuneutraliteetti
 -työryhmän esityksestä kuntalain muuttamiseksi seuraavan lausunnon:

 

Esityksen lähtökohdista

 

Kaupunki pitää tärkeänä, että kunnan muun kuin kilpailutilanteessa tapahtuvan palvelutoiminnan osalta kunnat voivat jatkossakin vapaasti päättää tavan, jolla ne järjestävät palvelunsa kuntalaisille. Tältä osin kaupunki viittaa työryhmän muistiossaan esittämään lähtökohtaan, että esityksen tarkoituksena ei ole puuttua kunnan erityislailla säädettyyn palvelujen järjestämisvastuuseen. Kun kunnille luodaan pelisäännöt kilpailluilla markkinoilla toimimiselle, tulisi edetä työryhmän esityksen pohjalta.

 

Selvyyden vuoksi kaupunki toteaa, että toimivien markkinoiden näkökulmasta kaupunki on muiden kuntien tavoin monipuolinen toimija, jonka toimilla on erilaisia vaikutuksia markkinoilla. Kunnat ostavat palveluja, tuottavat palveluja sekä toteuttavat elinkeinopolitiikkaansa erilaisin toimenpitein luoden edellytyksiä oman alueensa ja koko seudun elinkeinotoiminnalle ja laajemminkin. Kunnat voivat siten omilla toimillaan myös edistää kilpailullisten markkinoiden syntymistä ja olemassaoloa sekä ylläpitää ja edistää toimivaa kilpailua. Erityisesti kilpailun väheneminen markkinoiden keskittyessä ja kilpailullinen tasapaino pienten ja suurten yritysten välillä vaikuttavat markkinoiden toimivuuteen. On elinkeinoelämän ja kuntalaisten etu, että kysynnän ja tarjonnan keskinäinen suhde pysyy tasapainoisena, jotta myös tavaroiden ja palveluiden hinnat ja laatu pysyvät kohtuullisella tasolla ja niiden saatavuus on varmistettu.

 

Esityksen taloudellisista vaikutuksista

 

Tulonmenetysten korvaaminen

 

Yhtiöt ovat velvollisia maksamaan verotettavasta tulostaan yhteisöveroa kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Nykyinen yhteisöverokanta on 26 %. Kuntien elinkeinotoiminnastaan saama tulo puolestaan on tällä hetkellä verovapaata tai hyvin lievän verotuksen kohteena. Työryhmän esitys merkitsee, että kunnat menettävät tällä hetkellä verovapaita elinkeinotoiminnan tulojaan ja veronsaajana tältä osin tulee olemaan valtio.

 

Kaupungin alustavan selvityksen perusteella voidaan arvioida, että tulonmenetys Helsingille on pelkästään Helsingin Energian ja Helsingin Sataman nykyisten toimintojen yhtiöittämisen jälkeen toteutustavasta riippuen suuruusluokkaa 50–80 miljoonaa euroa, mikä vastaa kunnallisverotuloina yli puolta veroprosenttia. Tulonmenetys on siten kaupungintalouden ja palvelutuotannon rahoittamisen kannalta merkittävä. Luonnollisesti lopullinen verovaikutus riippuu yhtiön liiketoiminnasta syntyvän tuloksen lisäksi perustamisvaiheessa yhtiöön siirtyvän toiminnan laajuutta, siirtotapaa, arvoa sekä yhtiörakennetta ja pääomitusta koskevasta yhtiöittämisratkaisusta.

 

Kaupunki pitää työryhmän kannanoton mukaisesti välttämättömänä, että kaupungille yhtiöittämisvelvollisuudesta eli toiminnan verotuksellisen aseman muutoksesta aiheutuvat tulomenetykset korvataan täysimääräisesti. Ei ole perusteltua, että valtio saa muutoksesta verohyödyn. Työryhmä ei esitä miten ja mistä ajankohdasta lukien tulonmenetykset tulisi korvata.

 

Kaupunki ei hyväksy työryhmän esittämää näkemystä, että tulonmenetysten korvaamiseksi tehtävä selvitys ”voitaisiin tehdä aikaisintaan siirtymäajan ja muutaman toimintavuoden perusteella”. Kaupunki katsoo, että tulonmenetys tulee korvata perustettujen yhtiöiden tilinpäätösten perusteella vuosittain perustamisajankohdasta lukien ja maksaa suoraan yksittäiselle kunnalle kutakin tilivuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Kaupungin näkemyksen mukaan tämä on kunta-valtio -suhteessa tasapuolista, kun otetaan huomioon, että kuntien yhtiöittämisvelvoitteensa perusteella perustamat yhtiöt tilittävät valtiolle toimintansa tuottamasta tulosta ennakkoveroa kuukausierissä heti yhtiömuotoisen toiminnan ensimmäisestä aloittamiskuukaudesta alkaen.

 

Vapautus varainsiirtoverosta

 

Työryhmä esittää vapautusta varainsiirtoverosta perustettaviin yhteisöihin luovutettavien käyttöomaisuusosakkeiden sekä kiinteistöjen ja niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden osalta.

 

Varainsiirtovapaus ei siis koskisi lakiesityksen sanamuodon mukaan yhtiöitettävään toimintaan liittyvien kaikkien osakkeiden siirtymistä, vaan vain esityksessä nimenomaisesti mainittuja osakkeita.  Kaupunki katsoo, että kunnan toimintojen järjestely lain vaatimalla ja edellyttämällä tavalla ei saa aiheuttaa itse järjestelypakosta johtuvia veroseuraamuksia. Näin ollen myöskään vapautusta varainsiirtoverosta ei tulisi rajata vain esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeisiin, vaan vapautuksen tulisi koskea muitakin osakkeita, jotka kunta pitää yhtiöitettävän toiminnan kannalta tarpeellisena siirtää perustettavaan yhtiöön.

 

Kaupunki pitää välttämättömänä, että vapautus varainsiirtoverosta toteutetaan työryhmän esityksen mukaisesti edellä esitetyin, siirtyviä osakkeita koskevin tarkennuksin. Ilman vapautusta verokustannus olisi Helsingille merkittävä. Kaupungin alustavan selvityksen perusteella voidaan arvioida, että pelkästään Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisten yhteydessä näihin yhtiöihin vastikkeellisesti luovutettavista osakkeista ja kiinteistöistä menevät varainsiirtoverot olisivat varovasti arvioiden suuruusluokkaa 70–80 miljoonaa euroa.

 

 

Esitys siirtymäajasta

 

Työryhmä esittää, että kunnan on viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä siirrettävä yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluva toiminta hoidettavaksi erillisessä yhteisömuodossa tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua.

 

Kaupunki pitää välttämättömänä, että yhtiöittämisille annetaan vähintäänkin työryhmän esityksen mukainen siirtymäaika.Mikäli työryhmän esityksen mukainen yhtiöittämisvelvollisuus toteutuu, niin esimerkiksi Helsingissä yhtiöittämisten piiriin kuuluu tai saattaa kuulua liikelaitoksia, joista yksittäisen liikelaitoksen liikevaihto on suurimmillaan yli 700 miljoonaa euroa, tase 1,5 mrd euroa ja henkilöstömäärä yli 2000 henkilöä.

 

Varsinkin tällaisten liikelaitosten yhtiöittämisprosessit ovat kokemuksen mukaan monivaiheisia ja vaativia, sisältäen ainakin seuraavat vaiheet:

-                                       perusselvitysvaihe: yhtiöittämistapavaihtoehdot taloudellisine tarkasteluineen, yhtiörakenteet, vero- ja tulossuunnitteluun liittyvien ennakkopäätösten hakeminen verottajalta ja tapauskohtaisesti myös keskusverolautakunnalta sekä valtion kirjanpitolautakunnalta, yhteydenpito muihin viranomaisiin,

 

-                                       yksityiskohtainen yrityssuunnitteluvaihe: valitun yhtiöittämistavan toteuttamisen yksityiskohtainen suunnittelu (liiketoimintasuunnitelma, alkavan taseen muodostaminen, pääomitus, tulossuunnittelu, rahoitus, yt-menettely ja muut henkilöstöä koskevat järjestelyt jne.),

 

-                                       hallinnollinen päätöksentekovaihe: yhtiöittämisen kunnan sisäinen hallinnollinen vaihe valmisteluineen on toteutettava kuntalain ja hallintolainsäädännön mukaisella tavalla. Helsingissä yhtiöittämisistä päättää kaupunginvaltuusto sitä edeltävien lautakunta/johtokunta- ja kaupunginhallitusesitysten pohjalta.

 

-                                       yhtiön perustamisvaihe: rekisteröinti ja ilmoitukset muille viranomaisille, hallinnon järjestäminen ja mm. aikaa vievä sopijapuolten suostumusten hankkiminen kunnan nimissä ennen yhtiöittämistä tehtyjen sopimusten siirrolle yhtiölle.

 

Edellä esitetty huomioon ottaen kaupunki pitää työryhmän esittämää siirtymäaikaa perusteltuna.

 

Esityksen vaikutuksista henkilöstön asemaan

 

Työryhmä esittää, että sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunnat harjoittavat lain voimaantullessa ja jonka ne joutuvat yhtiöittämään lain perusteella, katsottaisiin lain perusteella liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutusta koskevia edellytyksiä ei tarvitsisi erikseen selvittää, vaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyisivät liikkeen- luovutussäännöksien perusteella.

 

Kaupunki toteaa olevan omalta osaltaan selvää, että kaikki yhtiöittämiset katsotaan liikkeenluovutuksiksi riippumatta siitä, perustuvatko ne lakiesityksen mukaiseen velvollisuuteen vai ei.  Omissa yhtiöittämisjärjestelyissään kaupunki on noudattanut liikkeenluovutuksen periaatteita  riippumatta siitä, onko niihin ollut lain velvoite vai ei. Tämä on koskenut myös siirtyvän henkilöstön eläketurvaa.

 

Lakiesityksen yksityiskohdista

 

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla (2 a §)

 

Työryhmä esittää, että lainkohdassa ei määriteltäisi tarkemmin, mitä tarkoitetaan kunnan toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla, koska ”yleispätevää määrittelyä ei ole olemassa ja viime kädessä joudutaan kussakin yksittäistapauksessa tulkitsemaan, toimiiko kunta kilpailutilanteessa markkinoilla”.

 

Kaupunki toteaa, että työryhmän esittämä lakitekninen konstruktio, jossa ei määritellä, mikä on kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja jossa lainkohtaan liitetään vain esimerkkiluettelo siitä, millaisen toiminnan ei ainakaan katsota tapahtuvan kilpailutilanteessa markkinoilla, voi nostaa esille käytännön epävarmuustekijöitä, joihin saadaan lopullinen ratkaisu viime kädessä vasta tuomioistuintietä.

 

Tästä huolimatta kaupunki pitää työryhmän esittämää ratkaisua parempana ja lain soveltamisen kannalta käytännössä joustavampana kuin vaihtoehtoa, jossa pyrittäisiin tyhjentävästi määrittelemään kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla. Sellainen ei ole käytännössä mahdollista.

 

Yhtiöittämisvelvollisuus

 

Työryhmä esittää myös säädettäväksi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan organisaatiovelvoitteesta (”yhtiöittämisvelvollisuus”). Pykälän 1 momentissa säädettäisiin pääsäännöstä, jonka mukaan kunnan olisi siirrettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta yhtiölle, muulle yhteisölle tai säätiölle.

 

Tältä osin kaupungilla ei ole muuta huomauttamista kuin, että se pitää lakiteknisesti epäonnistuneena ilmaisua ”yhtiöittämisvelvollisuus”, kun kyse voi olla kilpailunalaisen toiminnan siirtämisestä säännöksen sanamuodonkin mukaan myös muuhun kuin yhtiömuotoon. Kaupunki esittää, että yhtiöittämisvelvollisuuden sijasta säännöksessä käytetään ilmaisua ”oikeudellinen eriyttämisvelvollisuus”, joka ilmaisuna paremmin vastaa tavoitetta kilpailunalaisen toiminnan eriyttämisestä kunnan muusta toiminnasta.

 

Esityksen mukaan säännöksessä ei puututtaisi kunnan toimialaan eikä määriteltäisi, mitä toimintaa kunta voi harjoittaa, vaan tältä osin säännöksessä viitattaisiin kuntalain 2 §:ään. Kuntalain 2 §:ssä määritellään kunnan toimiala. Lisäksi säännöksessä ei puututtaisi kunnan laissa säädettyyn palvelujen järjestämisvastuuseen. Kaupunki pitää näitä työryhmän esityksen lähtökohtia perusteltuina.

 

Kuntien yhteistoiminta

 

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säädettäisiin kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Säännöksen mukaan kilpailutilanteesta markkinoilla ei olisi kyse, jos palveluja järjestetään kuntalain 76 §:ssä tarkoitettuna yhteistoimintana lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella omana toimintana. Palvelujen järjestäminen olisi rajattu sen alueen asukkaille ja muille, joille sen on lain perusteella järjestettävä palveluja. Työryhmän esityksessä mainitaan lakiin perustuvista yhteistoimintavelvoitteista esimerkkeinä erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon järjestäminen.

 

Työryhmän muistiossa todetaan lisäksi, että kun kyse on kuntien välisestä yhteistoiminnasta, oikeustila on kilpailuttamisvelvollisuuden osalta tällä hetkellä vakiintumaton. Jos tulevassa oikeuskäytännössä asetetaan tiukat vaatimukset kuntien väliselle yhteistoiminnalle, jotta se ei olisi kilpailuttamisvelvollisuuden alaista, yhteistoimintaan tulee liittymään kuntien kannalta riski yhtiöittämisvelvollisuudesta.

 

Helsingin kaupunki toteaa, että tällä voi muun ohessa olla vaikutusta pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, koska kaikki nykyiset yhteistyöalat eivät perustu lakisääteiseen yhteistoimintavelvoitteeseen. Lainkohdan soveltamisen kannalta varsin kriittiseksi voi muodostua kysymys siitä, mitkä palvelut kuuluvat lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin. Helsingin seudulla toimiva HUS-kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnille esimerkiksi laboratoriopalveluja. Mikäli säännöstä tullaan tulkitsemaan niin, että ne eivät kuulu lakisääteisen yhteistoiminnan (erikoissairaanhoidon) piiriin, niin se vaikeuttaa jatkossa sopimista näiden palvelun tuottamisesta sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteistyönä.

 

Kaupunki katsoo ensisijaisesti, että kuntien väliseen yhteistoimintaan ei tulisi lainkaan liittää yhtiöittämisvelvollisuutta, jos kyse on kunnan lakisääteisten palvelujen tuottamisesta. Viime kädessä kyse on siitä, hoitaako kunta palvelutuotannon yksin vai yhdessä muiden vastaavan palveluvelvoitteen omaavien kuntien kanssa.

 

Työryhmä toteaa, että valmisteilla oleva hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sisältää useita säännöksiä, joiden perusteella kuntien ja kuntayhtymien on sovittava terveydenhuollon palvelujen työnjaosta (kuvantamis-, laboratorio- ja kuntoutuspalvelut). Lisäksi ne sisältävät ensihoidon ambulanssipalveluja koskevan säännöksen, jonka perusteella palo- ja pelastustoimi voi jatkossa tuottaa ambulanssipalveluja yhteistoimintasopimuksen perusteella.

 

Kaupunki pitää työryhmän näkemyksen mukaisesti joka tapauksessa välttämättömänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä tarkennetaan, jotta niissä palveluissa, joissa kunnalliselle palvelutuotannolle on erityisiä perusteita, kunta ja kuntayhtymä voisivat jatkossakin tuottaa palveluja, vaikka tehtävään liittyisi kilpailuneutraliteettiongelmia. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen edellyttävät tulevaisuudessakin, että kunnat ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät järjestävät ja tuottavat lakisääteiset terveyspalvelut. Yksi­tyisen sektorin tärkeänä tehtävänä on täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja. Esitetty siirtymäaika mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien ennen lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan jatkamisen siirtymäaikana.

 

Lisäksi kaupunki toteaa, että ehdotetussa 2 a §:n 2 momentin 3 kohdassa mainitaan kuntalain 76 §:n mukainen kuntien välinen yhteistoiminta, jota harjoitettaisiin sidosyrityksen muodossa. Kuntalain 76 § ei kuitenkaan koske kuntien välistä yritysmuotoista yhteistoimintaa, vaan vain isäntäkuntaa, kuntayhtymää ja yhteistä viranhaltijaa.

 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevista poikkeuksista (2 b §)

 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset koskisivat sellaisia tehtäviä, joissa kunnan voitaisiin katsoa toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, mutta toiminnan perusteella kunnalla ei olisi yhtiöittämisvelvollisuutta. Säännökseen sisältyvä poikkeusluettelo on esimerkinomainen eikä tyhjentävä.

 

Tältä osin kaupunki toteaa edellä 2 a §:n kohdalla esitetyn mukaisesti, että esimerkkipohjainen luettelo voi nostaa esille käytännön epävarmuustekijöitä, joihin saadaan lopullinen ratkaisu viime kädessä vasta tuomioistuintietä. Tästä huolimatta kaupunki pitää työryhmän esittämää esimerkkiluetteloon perustuvaa säätämistapaa parempana ja lain soveltamisen kannalta käytännössä joustavampana kuin vaihtoehtoa, jossa pyrittäisiin tyhjentävästi määrittelemään poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta. Sellainen ei ole käytännössä mahdollista.

 

Vähäinen toiminta

 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan perusteella kunta voisi harjoittaa omana toimintanaan vähäistä toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksen perustelujen mukaan vähäiseksi toiminnaksi katsottaisiin toiminta, jolla ei olisi markkinavaikutuksia tai markkinavaikutus jäisi pieneksi. Työryhmä toteaa, että säännöstä tulisi tulkita tiukasti ja ottaen huomioon myös niin sanottu potentiaalinen markkinavaikutus eli vaikutus yksityisen toiminnan syntymiseen alalla. Laissa ei myöskään esityksen perustelujen mukaan kytkettäisi vähäisyyden määritelmää esimerkiksi liikevaihdon prosenttimääriin.

 

Kaupunki pitää lain soveltamisen kannalta ongelmallisena ilmaisua ”vähäinen” siitä huolimatta, että esityksen perusteluissa täsmennetään sen esimerkiksi tarkoittavan toiminnan ”satunnaisuutta” ja ”lyhytkestoisuutta”.

 

Kaupunki esittää, että ilmaisua ”vähäinen” täydennetään ilmaisulla ”satunnainen”. Tämä vastaisi paremmin säännöksen tarkoitusta ja osaltaan selkeyttäisi säännöksen soveltamista. Kunnan toiminta markkinoilla voisi olla siten ”vähäistä tai satunnaista”.

 

Tukipalvelujen myynti tytäryhteisöille

 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan perusteella kunta voisi myydä tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsottaisiin toimivan markkinoilla.

 

Esityksen perustelujen mukaan säännös on tarpeen, jotta kunnat voivat tehostaa kuntakonsernin palveluja hoitamalla niitä keskitetysti. Toiminnan keskittämisellä pyritään turvaamaan, että tehtävää hoidetaan kokonaistaloudellisesti tehokkaasti. Toiminta olisi rajattu tukipalveluihin.

 

Kaupunki pitää säännöstä konsernijohtamisen kannalta tarpeellisena ja välttämättömänä, mutta esitetyssä muodossa ongelmallisena kahdesta syystä.

 

Ensinnäkin säännös sinällään mahdollistaa kunnan kannalta sen tukipalvelujen myynnin tytäryhteisöille ilman, että tämä katsottaisiin kunnan toiminnaksi kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksellä ei ole kuitenkaan käytännössä tavoiteltua vaikutusta, koska julkisen hankintayksikön asemassa oleva tytäryhteisö ei voi hankintalain tiukasti sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan hankkia kunnalta tällaisia tukipalveluja kilpailuttamatta ilman hankintalain mukaista suorahankintaperustetta muutoin kuin hankintalainsäädännön mukaisiin kynnysarvoihin saakka. Kaupunki toteaa, että työryhmäesitykseen ei sisälly vastaavaa hankintalainsäädännön muutosesitystä, jolla tehtäisiin julkisen hankintayksikön asemassa oleville tytäryhteisöille mahdolliseksi tukipalvelujen hankinta emokunnalta ilman kilpailutusta. Jotta säännös toimisi tavoitellulla tavalla, hankintalainsäädäntöä tulisi tältä osin muuttaa; varsinkin kun konsernirakenteen yleistyminen ja laajeneminen tuo väistämättä esiin entistä useammin tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan hankintalain soveltamista kuntakonsernin sisällä myös tytäryhteisön omistajaltaan suorittamiin hankintoihin. Hankintalain tiukka sanamuodon mukainen tulkinta johtaa konsernin sisäisen ristiinomistuksen lisääntymiseen ja erilaisten kunnan ja sen tytäryhteisöjen yhdessä omistamien palveluyhtiöiden perustamiseen kuntakonsernin sisälle.

 

Toiseksi säännöskohdan ilmaisu ”tukipalvelut” on epämääräinen ja antaa mahdollisuuksia eri suuntiin meneville tulkinnoille. Säännöksen perustelujen mukaan tukipalveluja olisivat muun muassa kirjanpidon ja palkkahallinnon järjestäminen sekä tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevien palvelujen myynti, siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto sekä tilojen vuokraus ja myynti. Epäselväksi jää, sisältyisivätkö tukipalvelu-käsitteeseen myös esimerkiksi rakennuttamispalvelut, oikeudelliset asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuljetuspalvelut, työterveyshuolto jne.

 

Esimerkiksi työterveyspalveluja tuottavien kuntien omien työterveyskeskusten ja vastaavien tulisi voida jatkossakin tuottaa palveluja yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja tytäryhteisöiksi muuttuvien liikelaitosten nykyisille työntekijöille. Mikäli tämä ei olisi mahdollista, niin se merkitsisi, että nykyisessä virastomuodossa toimivat työterveysyksiköt menettäisivät pelkästään Helsingissä tuhansia työterveyshuollon asiakkaita ja joutuisivat sopeuttamaan toimintansa supistuvan volyymin mukaisiin resursseihin tai muuttamaan toimintansa yhtiömuotoon.

 

Mikäli työterveyspalvelut taas tulkittaisiin muuksi kuin tukipalveluksi, niin kunnan tulisi voida myydä tällaisia palveluita kunnan sidosyksikkönä toimivalle tytär- tai muulle yhteisöille kuntana samaan tapaan kuin sisäisessä kilpailutuksessa tai yhteistoiminnassakin. Niin myös kunnan osallistuminen sidosyksikön kilpailutukseen tulisi olla mahdollista.

 

Säännöksen selkeyttäminen ja vastaava hankintalainsäädännön muuttaminen on tarpeellista.

 

Palvelujen myynti sidosyksiköille

 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan kunta voisi myydä palveluja sidosyksikölle tai -yritykselle. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintalain 10 §:n mukaan erillistä oikeushenkilöä, jota kunta valvoo joko yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa samalla tavoin kuin omia toimipaikkojaan ja joka harjoittaa pääosin toimintaansa hankintayksiköiden kanssa. Palvelujen myyntiä ei olisi rajattu vain tukipalveluihin.

 

Tämän säännöskohdan osalta kaupunki toteaa saman kuin edellä tukipalveluja koskevan kohdankin osalta. Säännös sinällään mahdollistaa kunnan kannalta palvelujen myynnin sidosyksiköille ilman, että sitä katsotaan kunnan toiminnaksi kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksellä ei ole kuitenkaan käytännössä tavoiteltua vaikutusta, koska julkisen hankintayksikön asemassa oleva sidosyksikkö ei voi hankintalain tiukasti sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan hankkia kunnalta palveluja kilpailuttamatta ilman hankintalainsäännön mukaista suorahankintaperustetta muutoin kuin hankintalainsäädännön mukaisiin kynnysarvoihin saakka. Kaupunki toteaa, että työryhmäesitykseen ei sisälly vastaavaa hankintalainsäädännön muutosesitystä, jolla tehdään julkisen hankintayksikön asemassa oleville sidosyksiköille mahdolliseksi palvelujen hankinta kunnalta ilman kilpailutusta. Jotta säännös toimisi tavoitellulla tavalla, hankintalainsäädäntöä tulisi tältä osin muuttaa; varsinkin kun konsernirakenteen yleistyminen ja laajeneminen tuo väistämättä esiin entistä useammin tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan hankintalain soveltamista kuntakonsernin sisällä myös sidosyksikön omistajaltaan suorittamiin hankintoihin. Hankintalain tiukka sanamuodon mukainen tulkinta johtaa konsernin sisäisen ristiinomistuksen lisääntymiseen ja erilaisten kunnan ja sen tytäryhteisöjen yhdessä omistamien palveluyhtiöiden perustamiseen kuntakonsernien sisälle.

 

Kunnan osallistuminen sidosyksikön tarjouskilpailuun

 

Työryhmämuistion perusteluosassa todetaan, että poikkeussäännös ei mahdollistaisi kunnan osallistumista sidosyksikön järjestämään tarjouskilpailuun. Kun sidosyksikkö ei kuitenkaan määritelmällisestikään toimi kuin vähäisessä määrin markkinoilla, voidaan katsoa, että se on vain yksi kunnallisen toiminnan tai yhteistoiminnan järjestämismuoto. Kunnan tulisi voida myydä palveluita tällaiselle yksikölle kuntana samaan tapaan kuin sisäisessä kilpailutuksessa tai yhteistoiminnassakin. Niin myös kunnan osallistuminen sidosyksikön kilpailutukseen tulisi olla mahdollista.

 

 

Tilojen vuokraaminen

 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan yhtiöittämisvelvollisuutta ei synny, jos kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut.

 

Säännöksen perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on rajata toimintaa siten, että toiminnan tarkoitus tulisi olla pääasiassa se, että tilat ovat kunnan omassa ja tytäryhteisöjen käytössä tai sellaisen palvelutoiminnan käytössä, jonka kunta on kilpailuttanut. Viimeksi mainitulla on tarkoitus varmistaa, että kunta voi esimerkiksi kilpailutettaessa palveluja tarjota tiloja toiminnan harjoittajan käyttöön.

 

Kaupunki pitää säännöstä perusteltuna todeten kuitenkin, että samalla tavoin kuin esityksen eräissä muissakin kohdissa tähänkin säännöskohtaan sisältyy tulkinnoille tilaa jättävä ilmaisu ”pääasiassa”. Tältä osin esitykseen ei sisälly ilmaisua tarkentavia tulkintaperiaatteita.

 

Lisäksi kaupunki toteaa, että ehdotetussa 2 b §:n 1 momentin 5 kohdassa mainitaan, että kunta voi vuokrata toimitiloja käytettäväksi mm. kunnan omassa toiminnassa. Tällaisessa sisäisessä vuokraustoiminnassa on kyse tavanomaisesta omasta toiminnasta, joka on sallittu muutenkin.

 

Valvonta (8 §)

 

Pykälässä säädettäisiin kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavan toiminnan valvonnasta. Valvontaviranomaisena toimisi esityksen mukaan aluehallintovirasto. Aluehallintovirastoja on kuusi.

 

Työryhmä toteaa, että valmistelussa selvitettiin vaihtoehtoisesti valvontatehtävän antamista kilpailuvirastolle. Tätä ei kuitenkaan esitetty, koska tehtävä olisi työryhmän mukaan edellyttänyt kilpailuviraston henkilöstöresurssien lisäämistä, jota ei pidetty todennäköisenä.

 

Kaupunki esittää, että kilpailuneutraliteetin valvonta keskitetään kilpailuasioiden asiantuntijaviranomaiselle eli kilpailuvirastolle (Kivi). Valtakunnallisena viranomaisena Kivi pystyy arvioimaan eri puolilla maata sijaitsevien kuntien toimintaa ja sen kilpailuneutraliteettivaikutuksia yhdenmukaisin perustein. Kivi on tehnyt tällaista arviointia sille osoitettujen toimenpidepyyntöjen johdosta jo aiemminkin. Myös muissa pohjoismaissa kilpailuneutraliteetin valvonta on keskitetty kilpailuvirastoa vastaavalle viranomaiselle.

 

Kilpailuneutraliteetin valvonta ei ole muutenkaan kunnan toiminnan rakenteen valvontaa. Pikemminkin se on sen valvontaa, toimiiko kuntaoikeushenkilö kilpailluilla markkinoilla vai ei. Sillä, millä tavoin toiminta on oikeushenkilön sisäisesti järjestetty, ei ole tässä arvioinnissa merkitystä, koska kilpailuneutraliteettivaikutukset ovat joka tapauksessa samat.

 

Valvonta on käytännössä jälkikäteisvalvontaa, koska toimivaltaisella viranomaisella tuskin on resursseja puuttua toimintaan esimerkiksi kesken vireillä olevan kilpailutuksen. Tästä syystä on hankalaa, että viranomaisen antaman kiellon (ja mahdollisen uhkasakon) suhde voimassa olevien sopimuksien soveltamiseen ja kiellon vaikutus niiden voimassa pysymiseen on lakiesityksessä käsittelemättä.

 

Aluehallintovirastojen päätöksiin haetaan muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta, joita on tällä hetkellä kahdeksan. Kivin päätöksiin haetaan muutosta markkinaoikeudelta. Myös oikeuskäytännössä on siksi sama eriytymisen riski kuin esitetyn mallin mukaisessa viranomaistoiminnassa olkoonkin, että Korkein hallinto-oikeus on joka tapauksessa viime kädessä huolehtimassa oikeuskäytännön yhtenäisyydestä.

 

Hinnoittelu (66 a §)

 

Ehdotetussa 66 a §:ssä edellytetään liiketaloudellista hinnoittelua toimittaessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Ehdotetussa 2 b §:n 2 momentissa puolestaan todetaan, että kunnan osallistuminen oman kunnan järjestämään tarjouskilpailuun ei tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla. Kaupunki toteaa, että tästä voisi päätellä, ettei tällöin tarjottua palvelua tarvitse hinnoitella liiketaloudellisesti, mikä ei liene säännöksen todellinen tarkoitus. 66 a §:n viittauksen pitäisi siksi kohdistua pelkästään 2 b §:n 1 ja 3 momenttiin, ei koko pykälään.

 

Kirje nro        valtiovarainministeriölle, pöytäkirjanote (ilman liitettä) kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

Jäsen Kantola teki jäsen Puoskarin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon 1. ja 2. kappaleet poistetaan ja 3. kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: ”Kun kunnille luodaan pelisäännöt kilpailluilla markkinoilla toimimiselle, tulisi edetä työryhmän esityksen pohjalta.”.

 

Suoritetussa äänestyksessä Kantolan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10-4. Vähemmistöön kuuluivat Urho, Koskinen, Männistö ja Rautava. Hakola poissa.

 

Lisäksi jäsen Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon 1. ja 2. kappale korvataan seuraavilla kahdella kappaleella:

 

Kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena järjestelynä työryhmän esitystä, että EU:n komission kannanottojen perusteella kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla joudutaan eriyttämään tapahtuvaksi oikeudellisesti erillisissä yhteisömuodoissa. Suomen tulee vaikuttaa EU:ssa niin, ettei kunnallista itsehallintoa rajoiteta markkinoiden kilpailuneutraliteetin nimissä.

 

Esitetyssä kuntalain muutoksessa on monia kohtia joihin kaupunki haluaa kiinnittää huomiota.

 

Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen seuraavat perustelut:

 

”Valtiolla ja kunnalla tulee olla oikeus päättää hallinnon ja palvelujen järjestämisestä asukkaiden kokonaisedun mukaisesti. Kansanvaltaisia päätöksiä ei pidä rajoittaa yritysten kilpailunäkökohtien perusteella, varsinkin kun todellista markkinakilpailua ei ole pystytty toteuttamaan sen enempää paikallisesti kuin valtioiden sisällä tai kansainvälisesti. Kunnan omana toimintana tapahtuva tuotanto on läpinäkyvämpää kuin yhtiömuotoinen, puhumattakaan säätiöistä. Pakkoyhtiöittäminen johtaa julkisen sektorin rapautumiseen ja kansalaisten poliittisen vaikutusvallan häviämiseen.”.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

886 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                           9.8.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

887 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

888 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

10.8.2010

teknisen palvelun lautakunta

12.8.2010

yleisten töiden lautakunta

10.8.2010

ympäristölautakunta

10.8.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

889 §

HELSINKILÄISTEN NAISJÄÄKIEKKOILIJOIDEN PALKITSEMINEN VANCOUVERIN OLYMPIAKISOISSA 2010 SAAVUTETUSTA PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2010-1189

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää helsinkiläisille Mariia Posalle ja Anna Vanhatalolle 1 700 euron suuruiset tunnustuspalkinnot eli stipendit Vancouverin olympiakisoissa 2010 saavutetusta pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinnot maksetaan talousarvion kohdalta 10402 01, Khn käyttövarat, vastuualueelta 13.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle asianomaiselle tiedottamista varten, hallintokeskukselle, Taloushallintopalvelulle ja hallintokeskukselle (Helena Puusaari).

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen neljäs sana muutetaan muotoon: ”helsinkiläisille”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

890 §

PELAAJIEN PALKITSEMINEN VALKO-VENÄJÄLLÄ JÄRJESTETTYJEN NUORTEN ALLE 18-VUOTIAITTEN JÄÄKIEKON MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2010-1190

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää helsinkiläisille Markus Granlundille, Mikael Granlundille, Jani Hakanpäälle, Mikael Salmivirralle, Miihkali Tepolle ja Micke-Max Åstenille 1 400 euron suuruiset tunnustuspalkinnot eli stipendit Valko-Venäjällä pelattujen nuorten alle 18-vuo­tiaiden jääkiekon MM‑kilpailuissa 2010 saavutetusta pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinnot maksetaan talousarvion kohdalta 10402 01, Khn käyttövarat, vastuualueelta 13.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle asianomaisille tiedottamista varten, hallintokeskukselle, Taloushallintopalvelulle ja hallintokeskukselle (Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

891 §

TALIN LIIKUNTAPUISTOA KOSKEVAN PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KANNELMÄEN LIIKUNTAKESKUS OY:N KANSSA JA OY BOWLING AB:N PITKÄAIKAISEN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-1299

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) Munkkiniemen kylän Rnr:o 420 tilaan1:1172 kuuluvat yhteensä noin 6 630 m2:n suuruiset alueet lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Rakennusmaa-alueen vuosivuokra on 21 824,00 euroa (elinkustannusindeksin pisteluvulla 1730). Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

3                          Pysäköintialueiden osalta vuosivuokra on 3 028,00 (elinkustannusindeksin pisteluvulla 1730). Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 0,062 euron suuruista neliömetrihintaa.

4                          Vuokra-alueen rajoja tarkistetaan lopullisen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä.

5                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan muuttamaan Talin keilahallialuetta koskevaa Oy Bowling Ab:n kanssa tehtyä vuokrasopimusta (Kvsto 29.11.1972 asia 8; Uulk 11.12.1972, 680 §) vuokra-alueen osalta siltä osin, kuin liikuntahallin rakennusala sijoittuu Oy Bowling Ab:n vuokra-alueelle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

892 §

VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJALLE PEKKA TIMOSELLE JA SIJAISEN OTTAMINEN

 

Khs 2010-1479

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Timoselle palkatonta virkavapautta kulttuurikeskuksen johtajan virasta ajaksi 17.8.2010- 1.4.2013.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa kulttuurikeskuksen johtajan sijaiseksi em. ajaksi kulttuurikeskuksen osastopäällikön Veikko Kunnaksen 7 067,40 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Pekka Timoselle, Veikko Kunnakselle, kulttuurikeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijätekstin ensimmäisen kappaleen päivämäärät muutetaan päätösehdotusta vastaavaan muotoon: ”17.8.2010–1.4.2013”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

893 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

894 §

PÄIVÄKOTI LINNUNLAULUN KOSTEUSVAURIOKORJAUSTEN JA TILAMUUTOSTEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-989

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 15.4 2010 päivätyn Lasten päiväkoti Linnunlaulun kosteusvauriokorjausten ja tilamuutosten hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 200 brm2, rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3,1 miljoonaa euroa helmikuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,2, THI = 146) ja hankkeen pääomavuokran määrittämisen perusteena palvelutilojen osalta tavanomaisesti noudatettu tuottovaatimus.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, HKR-Rakennuttajalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

895 §

TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN KEITTIÖIDEN YHDISTÄMISEN JA PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1073

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 5.3.2010 päivätyn Taivallahden peruskoulun keittiöiden yhdistämisen ja perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus 465 brm2, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1,6 miljoonaa euroa joulukuun 2009 kustannustasossa (RI  = 125,7, THI = 146,0) ja hankkeen pääomavuokran määrittämisen perusteena palvelutilojen osalta tavanomaisesti noudatettu tuottovaatimus.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, HKR-Rakennuttajalle, opetuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

896 §

HELSINGIN KUVATAIDELUKION KEITTIÖN JA RUOKASALIN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-988

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 25.2.2010 päivätyn Helsingin kuvataidelukion ruokahuollon tilojen perusparannuksen ja muutoksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 680 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1,65 miljoonaa euroa lokakuun 2009 kustannustasossa (RI = 125,8, THI = 144,8), ja hankkeen pääomavuokran määrittämisen perusteena palvelutilojen osalta tavanomaisesti noudatettu tuottotavoite. Hankkeen toteutusajankohta ratkaistaan vuoden 2011 talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, HKR-Rakennuttajalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

897 §

PUOTINKYLÄN KARTANON PÄÄRAKENNUKSEN JA PEHTOORIN TALON SEKÄ PIHAN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-421

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

898 §

KAUPUNKIPIENTALOTONTTIEN VARAAMINEN KALASATAMASTA CONECT OY:LLE (10582/4 - 9)

 

Khs 2010-1337

Esityslistan asia Kaj/5

 

                     A                    Kaupunginhallitus päätti varata Conect Oy:lle 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10582 kaupunkipientalotontit nro 4 - 9 rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakennuttamista varten vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon 31.12.2011 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja kokoaa luonnollisten henkilöiden muodostaman tonttien rakennuttajaryhmän ja kaupunki vuokraa tontit ryhmään kuuluville henkilöille noudattaen soveltuvin osin tavanomaisia omakotitonttien vuokrausehtoja.

 

2                    Varauksensaajan tekee tonttien tulevien vuokralaisten kanssa projektinjohtopalveluista tarvittavat rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimukset, jotka kaikkien sopijapuolten on allekirjoitettava ennen kuin tonttien vuokraushakemukset toimitetaan kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

./.                                         Rakennuttamissopimukseen on sisällytettävä liitteestä 5 ilmenevät varauksensaajalle kuuluvat tehtävät.

 

Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimusten mallit on esitettävä kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön hyväksyttäväksi ennen tonttien markkinoinnin aloittamista.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen korvamaan tonttien 10582/4-9 autopaikoista ja ensimmäisen kerroksen suunnittelusta ja perustusten rakentamisesta eli paalutuksesta, salaojista, pohjalaatasta, tonttien rajoille mahdollisesti tulevista palomuureista, kunnallistekniikan tonttiliittymistä sekä yhteispihan mahdollisesta tilapäisestä aitaamisesta aiheutuvat kaupungin hyväksymät todelliset kustannukset korttelin 10582 rakennuttaja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Asiaa koskevat lupasuunnitelmat ja kustannusarvio on esitettävä kaupungin hyväksyttäväksi ennen edellä mainittujen rakenteiden rakennusluvan hakemista.

 

4                    Varattavien tonttien suunnittelun tulee tapahtua Kalasataman alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Tonttien pää-suunnittelijoiden tulee olla yhteystyöryhmän hyväksymiä.

 

5                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä
6 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta ”Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille 4.3.2010”.

 

6                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä
7 olevia varausehtoja (Kalasataman Sörnäistenniemen alueella noudatettavat lisäehdot).

 

7                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

                                           

                      Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

8                    Varauksensaajan tulee raportoida hankkeen edistymisestä tonttiosastolle viimeistään 31.12.2010 mennessä. Tähän ajankohtaan mennessä tulee kohteen kaikista tonteista olla konsultin kanssa solmittu rakennuttamissopimus, suunnitelmien tulee olla vähintään luonnosvaiheessa sekä NCC Rakennus Oy:n kanssa tulee olla sovittu perustusten ym. toteutuksesta ja kustannuksista.

 

Mikäli hanke ei ole 31.12.2010 mennessä edennyt edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti, voidaan varaus katsoa rauenneeksi.

 

B                   Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista sekä varauksen mahdollisesta raukeamisesta.

 

Pöytäkirjanote Conect Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varausehtoihin lisätään kohdaksi seitsemän seuraavat kaksi kappaletta:

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

899 §

ASUINKERROSTALOTONTTIEN 20804/1 JA 3 VARAAMINEN VVO-YHTYMÄ OYJ:LLE JA SARACO D&M OY:LLE KEHITTYVÄ KERROSTALO -HANKKEITA VARTEN SEKÄ ASUINKERROSTALOTONTIN 20804/2 VARAAMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNALLE (LÄNSISATAMA, JÄTKÄSAARI, TONTIT 20804/1-3)

 

Khs 2010-1338, 2010-1268

Esityslistan asia Kaj/6

 

                     A                    Kaupunginhallitus päätti varata asuntotuotantotoimikunnalle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin (AK) 20804/2 vuoden 2012 loppuun saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Tontille on rakennettava vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin.

 

2                          Varauksensaaja on tietoinen, että varausalueelle on suunniteltu sijoitettavaksi asemakaavan muutoksessa nro 11770 tontille 20804/1 osoitetut päiväkotitilat.

 

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueelle em. n. 700 k-m2 suuruiset päiväkotitilat edellyttäen, että päiväkodille saadaan tarvittavat viranomaisluvat. Päiväkotitilat on suunniteltava yhteistyössä sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ja niiden antamien ohjeiden mukaisesti.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa sopimaan korttelin nro 20804 muiden varauksensaajien kanssa korttelin asemakaavassa osoitetun tonttijaon muuttamisesta siten, että korttelin tontteja 20804/2 ja 3 yhteisesti palvelevan pysäköintilaitoksen toteuttaminen on tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla järjestettävissä.

 

Korttelin lopullinen tonttijako on pyrittävä laatimaan siten, että po. pysäköintilaitos laitteineen ja rakenteineen voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti niiden tonttien alueelle, joita pysäköintilaitos palvelee.

 

Korttelin nro 20804 pihasuunnittelu on tehtävä yhtenä kokonaisuutena kiinteistörajoista riippumatta niin, että kannenalainen pysäköintilaitos suunnitellaan siten, että pihan maanvarainen osuus muodostuu piha-alueen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja koko korttelin piha-alueelle lisäarvoa tuottavaksi.

 

4                    Elleivät varauksensaaja ja tontin 20804/3 varauksensaaja keskenään erikseen toisin sovi, osapuolet ovat velvollisia sopimaan tontteja 20804/2 ja 3 yhteisesti palvelevan pysäköintilaitoksen toteuttamisen periaatteista 31.12.2010 mennessä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä näistä aiheutuvien kustannusten jakamisessa noudatetaan lisäksi, mitä Jätkäsaaren alueellisissa varausehdoissa on pysäköinnin järjestämisen osalta todettu, ellei kiinteistövirasto toisin määrää.

 

5                    Varauksensaaja on tietoinen, että Jätkäsaaren ase-makaavan muutoksen nro 11770 alueen kiinteistöjen väestönsuojat on tämän hetken suunnitelmien mukaan tarkoitus sijoittaa edellä Jätkäsaareen toteutettavan kalliotilahankkeen yhteydessä rakennettavaan yhteisväestönsuojaan. Mikäli yhteisväestönsuoja päätetään toteuttaa, kaupunki määrää liittymismaksun sekä muut liittymisen ehdot.

 

6                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen lyhytaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

7                    Omistusasuntotuotannossa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Keskipinta-alatavoite voidaan kuitenkin alittaa enintään 10 %:lla, mikäli se on asuntojen suunnittelun taikka asuntojen kysyntään liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua.

 

                      8                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 5

olevia Jätkäsaaren alueellisia varausten lisäehtoja, liitteenä
7 olevia Hitas-asuntotuotannon lisäehtoja, liitteenä 8 olevaa tonttiosaston ohjetta 4.3.2010 sekä alueelle mahdollisesti laadittavia rakennustapa- ja muita ohjeita.

 

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut alueellisten lisäehtojen sisältämän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

B                   Kaupunginhallitus päätti varata VVO-yhtymä Oyj:lle (Y-tunnus 0116336-2) Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin (AK) 20804/1 vuoden 2012 loppuun saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille on rakennettava valtion tukemia vuokra-asuntoja.

 

2                    Varauksensaaja on velvollinen tontin suunnittelussa ja rakentamisessa tutkimaan sekä kehittämään uuden tyyppisiä pienasuntoratkaisuja sekä asuntorakentamisen autottomuutta varauksensaajan 16.2.2010 päivätyn Kehittyvä kerrostalo -tontinvaraushakemuksen mukaisesti.

 

Autopaikkojen toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti saatava kustannussäästö on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään asuntoratkaisujen ja asumisen laadun kehittämisessä kaupungin kanssa hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkemmin määriteltävin tavoin.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa sopimaan korttelin nro 20804 muiden varauksensaajien kanssa korttelin asemakaavassa osoitetun tonttijaon muuttamisesta siten, että korttelin tontteja 20804/2 ja 3 yhteisesti palvelevan pysäköintilaitoksen toteuttaminen on tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla mahdollista.

 

Korttelin lopullinen tonttijako on pyrittävä laatimaan siten, että pysäköintilaitos laitteineen ja rakenteineen voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti niiden tonttien alueelle, joita pysäköintilaitos palvelee.

 

Mikäli edellä mainitun tonttijaon muutoksen laatiminen ei ole mahdollista siten, että pysäköintilaitos olisi sijoitettavissa ainoastaan tonteille 20804/2 ja 3 (tai näistä muodostettaville tonteille), varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan pysäköintilaitoksen osan sijoittamisen tarvittavissa määrin myös varausalueelle.

 

Korttelin nro 20804 pihasuunnittelu on tehtävä yhtenä kokonaisuutena kiinteistörajoista riippumatta niin, että kannenalainen pysäköintilaitos suunnitellaan siten, että pihan maanvarainen osuus muodostuu piha-alueen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja koko korttelin piha-alueelle lisäarvoa tuottavaksi.

 

4                    Varauksensaaja on tietoinen, että varausalueelle on asemakaavan muutoksessa osoitettu rakennusala päiväkotitiloja varten. Päiväkotitilat pyritään ensisijaisesti sijoittamaan tontille 20804/2.

 

Mikäli päiväkotitilojen sijoittaminen tontille 20804/2 osoittautuu jatkosuunnittelussa viranomaispäätöksen tai muun vastaavan seikan johdosta mahdottomaksi, on varauksensaaja velvollinen suunnittelemaan ja rakentamaan päiväkotitilat (n. 700 k-m²) varausalueelle. Päiväkotitilat on tällöin suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ja niiden antamien ohjeiden mukaisesti.

 

5                    Varauksensaaja on tietoinen, että Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 11770 alueen kiinteistöjen väestönsuojat on tämän hetken suunnitelmien mukaan tarkoitus sijoittaa edellä Jätkäsaareen toteutettavan kalliotilahankkeen yhteydessä rakennettavaan yhteisväestönsuojaan. Mikäli yhteisväestönsuoja päätetään toteuttaa, kaupunki määrää liittymismaksun sekä muut liittymisen ehdot.

 

6                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

7                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 5 olevia Jätkäsaaren alueellisia varausten lisäehtoja, liitteenä
6 olevia Kehittyvä kerrostalo -hankkeen lisäehtoja, liitteenä 8 olevaa tonttiosaston ohjetta 3.3.2010 sekä alueelle mahdollisesti laadittavia rakennustapa- ja muita ohjeita.

 

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut alueellisten lisäehtojen sekä Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden sisältämän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

C                   Kaupunginhallitus päätti varata Saraco D&M Oy:lle (Y-tunnus 1738349-0) Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin (AK) 20804/3 vuoden 2011 kesäkuun loppuun saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontti toteutetaan Hitas II -ehdoin. Varauksensaaja on velvollinen sopimaan kohteen Hitas-hankintahinnan määräytymisen periaatteista kaupungin kanssa ennen kohteen markkinoinnin aloittamista.

 

2                    Varauksensaaja on velvollinen tontin suunnittelussa ja rakentamisessa tutkimaan sekä kehittämään kerrostalorakentamiseen soveltuvaa rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamis-/rakennuttamismallia varauksensaajan 20.5.2010 päivätyn Kehittyvä kerrostalo -tontinvaraus-hakemuksen mukaisesti.

 

Hankkeeseen hyväksyttävien ryhmärakentajien (perustajaosakkaiden) tulee olla luonnollisia henkilöitä. Hanke on suunnattava ensisijaisesti lapsiperheille.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen tekemään tontille perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaiden (asukkaiden) ja/tai hanketta varten perustettavan asunto-osake-yhtiön kanssa projektinjohtopalveluista tarvittavat rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimukset.

 

Ellei kiinteistöviraston kanssa toisin sovita, varauksensaajan tehtäviin kuuluvat ainakin seuraavat asia-kokonaisuudet:

 

-                                       Hankkeen markkinointi ja ryhmärakennuttajiksi (perustajaosakkaiksi) ryhtyvän asukasyhteisön kokoaminen.

 

-                                       Ryhmärakennuttajien ja perustettavan asunto-osakeyhtiön hallinnointi ja edunvalvontatehtävät sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikaiset, rakennuttaja-, projektinjohto- ja työmaavalvontatehtävät.

 

-                                       Työnjohto-organisaation asettaminen työmaalle.

 

-                                       Rakentamisen jakaminen osa- ja sivu-urakoihin.

 

-                                       Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistoimintasopimusten laatiminen.

 

-                                       Suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten valmisteleminen ryhmärakentajien perustaman asunto-osayhtiön päätettäväksi.

 

-                                       Aikataulu- ja kustannusvalvonta.

 

-                                       Työmaa- ja muu raportointi

 

Ryhmärakentajien ja hanketta varten perustettavan asunto-osakeyhtiön kanssa tehtävät rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimusten (tms. sopimusten) mallit sekä rakennuttajakonsultin palveluista perittävät korvaukset tulee esittää kiinteistöviraston osastopäällikön hyväksyttäväksi ennen hankkeen markkinoinnin aloittamista.

 

Kaupunki ei maksa mainittujen tehtävien hoitamisesta varauksensaajalle mitään korvausta.

 

4                    Varaus on voimassa 30.6.2011 saakka. Varauksensaaja kokoaa varausaikana ryhmärakentajiksi (perustajaosakkaiksi) ryhtyvän asukasyhteisön.

 

5                    Varauksensaaja on velvollinen 30.6.2011 mennessä esittämään kiinteistöviraston hyväksyttäväksi alustavan hankesuunnitelman tilaohjelmineen ja rahoitusselvityksineen sekä selvityksen asuntojen varaustilanteesta. Mikäli kiinteistövirasto hyväksyy hankesuunnitelman ja vähintään noin 75 % suunnitelluista hankesuunnitelman mukaisista asunnoista on tällöin varattuna eri ryhmärakennuttajille, varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2012 saakka. Muussa tapauksessa varaus raukeaa, ja kaupunki menettelee tontin osalta parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

6                    Kiinteistövirasto voi perustellusta syystä pidentää edellä mainittua määräaikaa ja varausaikaa enintään kuudella kuukaudella. Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varaus edellä mainituin tavoin raukeaa.

 

7                    Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa sopimaan korttelin nro 20804 muiden varauksensaajien kanssa korttelin asemakaavassa osoitetun tonttijaon muuttamisesta siten, että korttelin tontteja 20804/2 ja 3 yhteisesti palvelevan pysäköintilaitoksen toteuttaminen on tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla mahdollista.

 

Korttelin lopullinen tonttijako on pyrittävä laatimaan siten, että pysäköintilaitos laitteineen ja rakenteineen voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti niiden tonttien alueelle, joita pysäköintilaitos palvelee.

 

Korttelin nro 20804 pihasuunnittelu on tehtävä yhtenä kokonaisuutena kiinteistörajoista riippumatta niin, että kannenalainen pysäköintilaitos suunnitellaan siten, että pihan maanvarainen osuus muodostuu piha-alueen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja koko korttelin piha-alueelle lisäarvoa tuottavaksi.

 

8                    Elleivät varauksensaaja ja tontin 20804/2 varauksensaaja keskenään erikseen toisin sovi, osapuolet ovat velvollisia sopimaan tontteja 20804/2 ja 3 yhteisesti palvelevan pysäköintilaitoksen toteuttamisen periaatteista ennen kohteen markkinoinnin aloittamista, kuitenkin viimeistään 31.12.2010 mennessä.

 

Pysäköintilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä näistä aiheutuvien kustannusten jakamisessa noudatetaan lisäksi sitä, mitä Jätkäsaaren alueellisissa varausehdoissa on pysäköinnin järjestämisen osalta todettu, ellei kiinteistövirasto toisin määrää.

 

9                    Varauksensaaja on tietoinen, että Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 11770 alueen kiinteistöjen väestönsuojat on tämän hetken suunnitelmien mukaan tarkoitus sijoittaa edellä Jätkäsaareen toteutettavan kalliotilahankkeen yhteydessä rakennettavaan yhteisväestönsuojaan. Mikäli yhteisväestönsuoja päätetään toteuttaa, kaupunki määrää liittymismaksun sekä muut liittymisen ehdot.

 

10                 Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

11                 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 5 olevia Jätkäsaaren alueellisia varausten lisäehtoja, liitteenä 6 olevia Kehittyvä kerrostalo -hankkeen lisäehtoja, liitteenä 7 olevia Hitas-asuntotuotannon lisäehtoja, liitteenä 8 olevaa tonttiosaston ohjetta 4.3.2010 sekä alueelle mahdollisesti laadittavia rakennustapa- ja muita ohjeita.

 

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut alueellisten lisäehtojen sekä Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden sisältämän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

D                   Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään edellä mainittuihin varauksiin vähäisiä muutoksia, tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

E                   Kaupunginhallitus päätti peruuttaa 23.2.2009 (276 §) tekemänsä päätöksen, jolla varasi korttelin nro 20804 kolme asuinkerrostalotonttia luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, VVO-yhtymä Oyj:lle,
Saraco D&M Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

900 §

NELJÄN ASUINPIENTALOTONTIN VARAAMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNALLE MYLLYPUROSTA (VARTIOKYLÄ, TONTIT 45568/10 - 13)

 

Khs 2010-1186

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Vartiokylän Myllypuron asuinpientalotontit (AP) 45568/10, 11, 12 ja 13 asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteista kaksi tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona Hitas II -ehdoin ja kaksi vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja. Hitas-tuotantona toteutettavista tonteista tulee sopia kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. Ellei kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa toisin sovita, rakentaminen tulee aloittaa Hitas-tuotantona toteutettavista tonteista.

 

2                    Tontit tulee suunnitella ja rakentaa korttelin nro 45569
AP-tonteilla järjestetyn huhtikuussa 2010 päättyneen
RS-kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Kyykän lyöjät” (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy) mukaisesti tai vähintäänkin siitä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. 

 

3                    Asuntojen myyntihinnan tulee Hitas-tuotannossa vastata asuntojen laatutasoa.

 

Hitas-tuotantona toteutettavien asuntojen alustavana hintapuitteena eli korkeimpana sallittuna asuntojen keskimääräisenä velattomana enimmäismyyntihintana pidetään 3 100 euroa/h-m², joka sidotaan rakennuskustannusindeksin kesäkuun 2010 arvoon.

 

Asuntoneliöihin ei lasketa asemakaavan sallimia lisätiloja. Asuntoneliöitä ovat siten ainoastaan asuntojen huoneistoalaan luettavat tilat. Asuntoneliöihin ei myöskään esimerkiksi lasketa asemakaavan mahdollisesti edellyttämiä liike- ja/tai työtiloja eikä asukkaiden yhteistiloja.

 

Hintapuitteeseen sisältyvät kaikki asuntojen toteutuskustannukset, kuten rakennuttaja-, suunnittelu- ja tonttikustannukset, rakentamis- ja takuuvaiheen kustannukset sekä väestönsuojien, kunnallistekniikan ja autopaikkojen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja liittymismaksut. Lisäksi hintapuitteisiin sisältyvät esimerkiksi asukkaiden yhteistilojen sekä muiden vastaavien tilojen kustannukset.

 

Mikäli asuntojen lopullisen hintapuitteen määrittelyssä ei muutoin päästä osapuolien välillä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan hintapuite kolmannen puolueettoman osapuolen laatimin rakennusosaperusteisin kustannuslaskelmin tai muulla osapuolien yhteisesti hyväksymällä tavalla. Varauksensaaja vastaa tällöin mainitun kustannuslaskelman teettämisestä aiheutuvista kustannuksista, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.

 

Varauksensaajan tulee hankkia asuntojen lopullisesta hintapuitteesta Hitas-työryhmän puoltava lausunto ja asuntojen lopullisen hintapuitteen vahvistaa kiinteistölautakunta viimeistään tonttien pitkäaikaisen vuokraamisen yhteydessä.

 

Varauksensaaja voi jyvittää asuntojen hinnat päättämällään tavalla. Asuntojen yhteenlasketun velattoman myyntihinnan tulee kuitenkin olla lopullisen vahvistetun hintapuitteen mukainen eli asuntojen velattoman kokonaismyyntihinnan tulee olla sama tai vähemmän kuin asuntoneliöiden määrä kerrottuna hintapuitteella ja korjattuna rakennuskustannusindeksin muutoksella välillä 6/2010 - rakentamisen aloitusta edeltävä viimeinen tiedossa oleva indeksipisteluku.

 

4                    Varauksensaaja on velvollinen yhdessä kortteleiden
nro 45563 - 45566 ja 45569 varauksensaajien kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan mainittujen kortteleiden asuinpientalotontteja (AP) palvelevan asemakaavassa tontille 45567/1 osoitetun yhteiskerhotilan (AH). Tonttien 45568/10–13 tulee liittyä yhteiskerhotilojen osakkaaksi.
Elleivät mainittujen kortteleiden varauksensaajat keskenään toisin sovi, yhteiskerhotilojen toteutuksessa on nou-datettava liitteestä 5 ilmeneviä periaatteita.

 

5                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varaus-alueelle rakennettavaa raken-nusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

6                    Omistusasuntotuotannossa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Keskipinta-alatavoite voidaan kuitenkin alittaa enintään 10 %:lla, mikäli se on asuntojen suunnittelun taikka asuntojen kysyntään liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua.

 

7                    Varauksensaaja on velvollinen hankkimaan katualueelle asemakaavan edellyttämällä tavalla sijoitettavat autopaikat kaupungilta kaupungin asianomaisen viranomaisen vahvistamin ehdoin.

 

8                    Hitas-tuotannossa on noudatettava liitteenä 5 olevia
Hitas-lisäehtoja. Varauksensaaja on velvollinen noudatta-maan liitteenä 6 olevaa tonttiosaston toimintaohjetta 4.3.2010.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa 7.4.2008 (508 §) tekemänsä päätöksen Myllypuron puukaupunkikylän asuinpientalotonttien (AP) 45568/10–13 varaamisesta.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

901 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ OY SHELL AB:N SEKÄ SHELL OVERSEAS INVESTMENTS BV:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1340

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki anna oy Shell ab:lle etuostolain 8 §:n mukaista ennakkolausuntoa yhtiön ja Shell Overseas Investment BV:n välillä mahdollisesti tehtävästä Helsingin kaupungin Laajasalon kylän (412) tiloja RN:o 2:62, 2:121 ja 2:328 koskevasta kiinteistökaupasta.

 

Pöytäkirjanote oy Shell ab:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

902 §

LIIKUNTALAUTAKUNNAN HALLINNASSA OLEVIEN SEURASAARESSA SIJAITSEVIEN ASUIN- JA HUOLTORAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTAAN

 

Khs 2010-700

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää kiinteistölautakunnan hallintaan kirjanpitoarvostaan 1.4.2010 lukien Seurasaaressa sijaitsevat seuraavat liikuntalautakunnan hallinnassa olevat rakennukset:

 

 

rakennustunnus

nimi

 

42173

metsänvartijan mökki

 

42171

saunarakennus

 

42187

huoltorakennus

 

42182

huvila nro 3, ns. isännän asunto

 

42183

varastorakennus

 

42184

saunarakennus

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

903 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

10.8.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

9.8.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

                                                                                                             

                                           

Jan Oker-Blom                                       Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   24.8.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 878-888, 893 ja 897-903 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

878-888, 893 och 897-903 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.