Kokousaika

31.5.2010 kello 16.00 – 17.03

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 687 ja
700-713 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 688, 692 ja 713 §:t)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi 687 ja 713 §:t)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 687 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 684-osa 686 ja 713 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen (paitsi 684-685 ja 713 §:t)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 684-685, osa 700 ja 713 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 700-701 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 687 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies (paitsi 713 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 713 §)

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 694-715 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 713 §)

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri (paitsi 713 §)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 713 §)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


684-685,


-,


694-698, 

 Sauri

 

 

699,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


700-701, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


702-704, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


705-706, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
686-693,


707-715, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

684

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

685

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

686

Kaj/1

Kaarelan retkeily- ja ulkoilualueen ym. alueiden ja Tuomarinkylän lähivirkistysalueen ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä samojen kaupunginosien puisto- ym. alueiden (Keskuspuiston pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11905)

 

687

Kaj/2

Suurmetsän tonttien 41163/14 ja 15, 41164/17 ja 22 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11916)

 

688

Kaj/3

Vuokrausperusteet Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalo- ja autopaikkatonteille sekä kerrostalotontin 20029/15 vuokrausperusteiden tarkistaminen (Länsisatama, tontit 20007/11 - 14, 20801/2, 20802/1 ja 2, 20804/4 sekä 20029/15)

 

689

Kaj/4

Vuokrausperusteet asuntotontille (Suutarila, Tapulikaupunki, tontti 40100/6)

 

690

Kaj/5

Vuokrausperusteet omakotitalotonteille Kaarelassa, Torpparinmäessä, Puistolassa ja Suutarilassa

 

691

Kaj/6

Vuokrausperusteiden muuttaminen pientalotonteilla sekä yhteiskäyttötonteilla (Vartiokylä, Myllypuro)

 

692

Kaj/7

Perusteet 1.1.2011 alkaen valmistuvien Hitas-yhtiöiden tonttien sääntelemättömän vertailuvuokran vahvistamiselle

 

693

Kaj/8

Pientalotonttien varaaminen rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamista varten sekä vuokrausperusteiden määrääminen ko. tonteille (Myllypuron tontit 45565/4, 45566/1 ja 45568/1 ja Suutarilan tontti 40044/8)

 

694

Kj/3

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi: Palmian ruokapalveluhenkilöstön tehtävät päiväkodeissa

 

695

Kj/4

Helsinki region infoshare -hankkeen valmisteluvaiheen sopimukset vuosille 2010 - 2012

 

696

Kj/5

Esitys valtioneuvostolle julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistämiseksi

 

697

Kj/6

17.5.2010 ja 24.5.2010 pöydälle pantu asia

Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen ja ympäristövyöhykkeen perustaminen Helsingissä

 

698

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

699

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

700

Ryj/1

Helsingin kaupungin osallistuminen autottoman päivän järjestelyihin

 

701

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

702

Stj/1

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Lapsiin ja nuoriin kohdistuva kotiväkivalta

 

703

Stj/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kohdentaminen

 

704

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

705

Sj/1

Vt Johanna Sydänmaan toivomusponsi: Juoma- ja makeisautomaattien poistaminen kaikista Helsingin kouluista

 

706

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

707

Kaj/1

Lauttasaaren tonttien 31128/4 ja 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11963)

 

708

Kaj/2

Oulunkylän ja Haagan eräiden alueiden (osa Keskuspuistoa) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11964)

 

709

Kaj/3

Aluevaihto Lauttasaaressa

 

710

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

711

Kaj/5

Asunto Oy Helsingin Mirandan poikkeamishakemus

 

712

Kaj/6

24.5.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto Puistola-Seura ry:n ja Suurmetsä-Jakomäki-Seura ry:n muistutukseen Suurmetsän tonttien 41163/14 ja 15 ja 41164/17 ja 22 sekä katualueiden asemakaava-asiassa (nro 11916)

 

713

Kaj/7

24.5.2010 pöydälle pantu asia

Vt Tuomas Rantasen toivomusponsi: Hitas-asuntojen omistusrajoituksen merkitys asunnonvaihtotilanteissa

 

714

Kaj/8

17.5.2010 ja 24.5.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:n muistutukseen Keskuspuiston pohjoisosan asemakaava-asiassa (nro 11905)

 

715

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

684 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Puoskarin (varalla Hakola) ja Kantolan (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

685 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

686 - 693 §

Kaupunginvaltuuston 16.6.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

686 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 17.5.2010 ja 24.5.2010 pöydälle pantu asia
Kaarelan retkeily- ja ulkoilualueen ym. alueiden ja Tuomarinkylän lähivirkistysalueen ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä samojen kaupunginosien puisto- ym. alueiden (Keskuspuiston pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11905)

 

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Moision kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

                                            Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pitkäkosken urheilukenttä poistetaan asemakaavasta metsä- ja puistoalueen säästämiseksi.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin palautusehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Puoskari ja Ylikahri.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

687 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.5.2010 pöydälle pantu asia
Suurmetsän tonttien 41163/14 ja 15, 41164/17 ja 22 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11916)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Moisio, Bryggare ja Oker-Blom sekä sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

688 §

Vuokrausperusteet Jätkäsaaren aloitusalueen kerrostalo- ja autopaikkatonteille sekä kerrostalotontin 20029/15 vuokrausperusteiden tarkistaminen (Länsisatama, tontit 20007/11 - 14, 20801/2, 20802/1 ja 2, 20804/4 sekä 20029/15)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

689 §

Vuokrausperusteet asuntotontille (Suutarila, Tapulikaupunki, tontti 40100/6)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

690 §

Vuokrausperusteet omakotitalotonteille Kaarelassa, Torpparinmäessä, Puistolassa ja Suutarilassa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

691 §

Vuokrausperusteiden muuttaminen pientalotonteilla sekä yhteiskäyttötonteilla (Vartiokylä, Myllypuro)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

692 §

Perusteet 1.1.2011 alkaen valmistuvien Hitas-yhtiöiden tonttien sääntelemättömän vertailuvuokran vahvistamiselle

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

693 §

Pientalotonttien varaaminen rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamista varten sekä vuokrausperusteiden määrääminen ko. tonteille (Myllypuron tontit 45565/4, 45566/1 ja 45568/1 ja Suutarilan tontti 40044/8)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

694 §

VALTUUTETTU SIRPA ASKO-SELJAVAARAN TOIVOMUSPONSI: PALMIAN RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT PÄIVÄKODEISSA

 

Khs 2009-1897

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaralle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Esittelijä muutti esitystään siten, että toivomusponnen vastauksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke:

 

                                            Työnjakoa ja yhteistyötä henkilöstön ja hoidon kokonaistoimivuuden näkökulmasta tullaan tarkastelemaan vuoden kuluessa (1.8.2011 mennessä) huomioiden myös päiväkotien erityispiirteet.

                                           

                      Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

695 §

HELSINKI REGION INFOSHARE -HANKKEEN VALMISTELUVAIHEEN SOPIMUKSET VUOSILLE 2010 - 2012

 

Khs 2010-1047

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteinä olevat Helsinki Region Infoshare -hankkeen valmisteluvaiheen sopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan em. sopimukset sekä tekemään niihin teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen tietokeskukselle (Asta Manninen), talous- ja suunnittelukeskukselle (Ari Hietamäki) ja hallintokeskukselle (Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

696 §

ESITYS VALTIONEUVOSTOLLE JULKISHALLINNON TIETOVARANTOJEN SAATAVUUDEN JA KÄYTÖN EDISTÄMISEKSI

 

Khs 2010-1067

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle seuraavaa:

 

                                            Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamista koskevassa aiesopimuksessa valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat sitoutuneet yhteisiin kärkihankkeisiin, joilla muun muassa toteutetaan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykystrategiaa. Yksi keskeisistä uusista kärkihankkeista tähtää käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen vahvistamiseen. Julkisen sektorin hallussa olevan tiedon käyttäjälähtöistä hyödyntämistä helpottamalla luodaan osaltaan tähän edellytyksiä.

 

Julkisen sektorin rooli yhteiskunnan digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja myös digitaalisen liiketoiminnan mahdollistamisessa on merkittävä. Tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamiseksi ja digitaalisten palveluiden kehittämiseksi tulisi julkishallinnon tietovarantojen tietojen avaamista mahdollisimman laajasti ja maksuttomasti koko yhteiskunnan käyttöön kiirehtiä. Samalla tiedon avaamiseen ja yhteiskäyttöön tulisi luoda yhteiset käytänteet.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit haluavat olla mukana kehityksen kärjessä kehittämällä ja vahvistamalla omia alueellisia ja temaattisia innovaatioympäristöjään. Kaupunkien yhteistyönä valmistellaan parhaillaan seudun kuntien tietotuotannon ja -palveluiden kehittämistä Helsinki Region Infoshare – toimintamallin ja -periaatteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tarjota yhtenäistä tietoa Helsingin seudusta ja sen osista mahdollisimman kattavasti, laajasti ja maksutta kaikkien käyttöön. Avoin julkinen tieto kuvaa monipuolisesti erilaisia kaupunki-ilmiöitä, kuten elinoloja, taloutta ja hyvinvointia, työllisyyttä sekä liikkumista. Kyseessä on samalla seudun tietointensiivisten palvelualojen yritysten kasvua ja kilpailukykyä turvaava toimenpide.

 

Valtionhallinnon tietovarantojen avaaminen laajentaisi merkittävästi Helsinki Region Infoshare-hankkeessa tarjottavaa avointa ja maksutonta tietoa Helsingin seudusta.

 

Kaupunginhallitus esittää, että

 

-       julkishallinnon tietovarantojen tiedot avataan kaikille hyödynnettäväksi siten, että tietosuojaa tai yksityisyyttä ei loukata eikä turvallisuutta vaaranneta sekä luodaan tiedon avaamiseen ja yhteiskäyttöön yhteiset käytänteet

 

-       julkisesti tuotettu tieto on mahdollisimman kattavasti ja laajasti maksutta käytettävissä

 

-       valtio tukee osaltaan seudun kuntia Helsinki Region Infoshare –valmistelun toteuttamisessa ja edistää uuden toimintamallin leviämistä koko maahan.                

 

                                            Seudullisen tiedon jakaminen kustannustehokkaasti laajempaan käyttöön säästää sekä tietopalvelujen tuottajien että loppukäyttäjien aikaa ja vaivaa. Samalla rajapintojen avaaminen vähentää teknologia- ja toimittajariippuvuutta ja eri toimijoiden välinen yhteistyö helpottuu. Julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinseutunsa kehityksestä ja parantaa avoimen ja läpinäkyvän tiedon avulla myös osallistumismahdollisuuksia sekä kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Avoin julkisen tiedon saatavuus tukee myös seudun uusien palvelujen ja liiketoiminnan syntyä sekä edistää tutkimus- ja muuta kehitystoimintaa.

 

Pöytäkirjanote valtioneuvostolle, valtiovarainministeriölle ja liikenne- ja viestintäministeriölle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

697 §

17.5.2010 ja 24.5.2010 pöydälle pantu asia

VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMINEN HELSINGISSÄ

 

Khs 2009-1156

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin ilmansuojelutyöryhmän 30.3.2010 päivätyn ehdotuksen vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämisestä ja ympäristövyöhykkeen perustamisesta Helsingissä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää ehdotuksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi kaikille hallintokunnille sekä kehottaa hallintokuntia huolehtimaan niille ehdotuksessa osoitetuista toimenpiteistä.

 

Pöytäkirjanote sekä liite 1 kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, HSL Helsingin seudun liikenteelle (PL 100, 00077 HSL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalveluille (Seututieto, PL 100, 00066 HSY) sekä hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Moision kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava toinen kappale:

                                           

                                            Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että myös suuripäästöisimmille henkilö- ja pakettiautoille määritellään ympäristövyöhykkeellä rajoitukset ja valvontamekanismi pikaisella aikataululla.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin tekemän vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Arhinmäki, Oker-Blom, Peltokorpi, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisäksi jäsen Moisio teki jäsen Arhinmäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke:

 

Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, ettei ehdotusta 2 a) koskien pysäköintietuutta tule toteuttaa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision tekemän vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Arhinmäki ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Kansanen Pekka, ympäristöjohtaja, puhelin 310 32000
Poutanen Olli-Pekka, liikennesuunnittelupäällikkö, puhelin 310 37079
Viinanen Jari, ympäristötarkastaja, puhelin 310 31519

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 35

 

 

698 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       24.5.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                26.5.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

699 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

700 §

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN AUTOTTOMAN PÄIVÄN JÄRJESTELYIHIN

 

Khs 2009-2652

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

701 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

25.5.2010

teknisen palvelu lautakunta

27.5.2010

yleisten töiden lautakunta

25.5.2010

ympäristölautakunta

25.5.2010

 

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

702 §

VALTUUTETTU SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: LAPSIIN JA NUORIIN KOHDISTUVA KOTIVÄKIVALTA

 

Khs 2009-2325

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

703 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN KOHDENTAMINEN

 

Khs 2009-2322

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

704 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

25.5.2010

terveyslautakunta

25.5.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

705 §

VT JOHANNA SYDÄNMAAN TOIVOMUSPONSI: JUOMA- JA MAKEISAUTOMAATTIEN POISTAMINEN KAIKISTA HELSINGIN KOULUISTA

 

Khs 2009-2331

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Johanna Sydänmaalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

706 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

20.5.2010

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

25.5.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

25.5.2010

nuorisolautakunta

27.5.2010

opetuslautakunta

25.5.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

25.5.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

25.5.2010

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

25.5.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

707 §

LAUTTASAAREN TONTTIEN 31128/4 JA 5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11963)

 

Khs 2010-954

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31128 tonttien nro 4 ja 5 rakennuskieltoaikaa 14.6.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

708 §

OULUNKYLÄN JA HAAGAN ERÄIDEN ALUEIDEN (OSA KESKUSPUISTOA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11964)

 

Khs 2010-1003

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 28. kaupunginosan (Oulunkylä) ja 29. kaupunginosan (Haaga) eräiden alueiden (osa Keskuspuistoa) rakennuskieltoaikaa 7.6.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

709 §

ALUEVAIHTO LAUTTASAARESSA

 

Khs 2010-993

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Xx-xx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxx oikeudenomistajien kanssa seuraavan aluevaihdon:

 

A                   Helsingin kaupunki luovuttaa Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajille 2 178 m2:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin Lauttasaaren kylän tilasta Lautta­saari RN:o 1:618 Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31122 tonttiin nro 5 tonttijakokartan nro 11806 mukaisesti.

 

B                   Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajat luovuttavat Helsingin kaupungille 958 m2:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31122 tontista nro 3 voimassa olevan asemakaavan nro 11874/1.4.2010 mukaista lähivirkistysaluetta varten.

 

Aluevaihto tehdään seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajat maksavat Helsingin kaupungille välirahaa 1 626 700 euroa.

 

2                    Alueet luovutetaan rasituksista vapaina.

 

3                    Osapuolet vastaavat osaltaan luovuttamiensa alueiden maa­perän puhtaudesta ja niiden mahdollisesta puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

4                    Kaupunki ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeuden­omistajille luovutettavalla alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Jos maaperässä kuitenkin havaitaan pilaantumista, on tontinosan vastaanottajan otettava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä yhteyttä tonttiosastoon (Johanna Hytönen, puh. 310 36414). Kaupunki korvaa pilaantumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittava tonttiosaston kanssa ennen niiden toteuttamista.

 

5                    Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajat poistavat toimestaan ja kustannuksellaan aluevaihdossa kaupungille luovuttamallaan alueella osittain sijaitsevat rakennukset ja maanalaisen öljysäiliön 29.10.2010 mennessä. Lisäksi Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajat vastaavat mahdollisesta maaperän pilaantuneisuustutkimuksista ja maaperän kunnostuksesta siten, ettei siitä aiheudu myöhemmin kaupungille kustannuksia.

 

6                    Mikäli kohdassa 5 mainittuja toimenpiteitä ei ole suoritettu sovittuun ajankohtaan mennessä, kaupungilla on oikeus purkaa saamalleen alueelle jääneiden rakennusten osat, poistaa alueella sijaitsevat laitteet, tutkia ja kunnostaa mahdollisesti pilaantunut maaperä sekä periä asianomaisilta mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

 

7                    Aluevaihdon ehtojen 5 ja 6 noudattamisen vakuudeksi Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajat ovat antaneet kaupungille 31.12.2010 saakka voimassa olevan viidenkymmenentuhannen (50 000) euron määräisen omavelkaisen pankkitakauksen.

 

Pöytäkirjanote Xxxx-Xxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx oikeudenomistajille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

710 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXXX JA XXXXX XXXXXXXXXX SEKÄ XXXXX XXXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-992

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 24.3.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxxx ja Xxxxxx Xxxxx-xx ovat myyneet Helsingin kaupungin Immersbyn kylässä sijaitsevan Kiviksaari-nimisen tilan RN:o 3:110 rakennuksineen Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

711 §

ASUNTO OY HELSINGIN MIRANDAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-328

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-328/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       tontille 31137/4 rakennettava asuinkerrostalo toteutetaan vuokratalona. Asunnot tulee suunnitella niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista.

 

-                                       kerhohuone ja muut asukkaiden yhteistilat toteutetaan rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Melkonkatu 5:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

712 §

24.5.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO PUISTOLA-SEURA RY:N JA SUURMETSÄ-JAKOMÄKI-SEURA RY:N MUISTUTUKSEEN SUURMETSÄN TONTTIEN 41163/14 JA 15 JA 41164/17 JA 22 SEKÄ KATUALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11916)

 

Khs 2009-1923

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin. 

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään  

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa on muodostettu Vanhalta Porvoon­tieltä katuyhteys Tatti-kadun koillispäähän ja siitä edelleen Vantaan puolelle koilliseen. Vantaan puolelle on suunniteltu rautakaupan, puutarhatarvikkeiden ja kodin sisustuksen suurmyymälä (Terra ja Isku; noin 21 000 k-m2) ja liikennemyy­mälä (ABC; noin 1 300 k-m2). Kaikkiaan pysäköintipaikkoja on koko alueelle suunniteltu 730, joista 400 on sijoitettu maantasoon ja 330 suur­myymälän katolle. Autopaikoista noin 55 sijoittuu Helsingin puolelle.

 

Helsingin puolella olevat kaksi teollisuustonttia on muutettu suurmyymälän pysäköintialueeksi (LPA) ja huoltoasematontiksi (KLH) suurmyy­mälän yhteyteen rakennettavan liikennemyymälän polttoaineen jakelualuetta varten. Tonttia 41164/17 on laajennettu koilliseen ja tontin 41163/14 pysäköintialuetta luoteeseen tonteilla toimivien yritysten toivo­malla tavalla. Viimeksi mainittu tontti on muutettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY).

 

Muistutuksen keskeinen sisältö

 

Puistola-Seura ry ja Suurmetsä-Jakomäki-Seura ry toteavat (30.10.2009) seuranneensa kyseisen kaavamuutoksen ja siihen liittyvän Vantaan puolen Porttisuon kaavamuutoksen kulkua ja antaneet alueen asukkaiden käsityksiä ja myös yleisötilaisuuksissa julkituotuja kannanottoja peilaavat mielipiteensä hankkeiden eri vaiheissa sekä Helsingin että Vantaan kaupungeille.

 

Seurojen yhteistyö Vantaan kaupungin hankkeita hoitavien toimihenkilöiden kanssa on yleensä sujunut hyvin. Poikkeuksen muodostaa tämä hanke. Varsinkaan Vantaan puolen hankkeesta annetuilla seurojen mie­lestä perustelluilla mielipiteillä ei näytä olleen juuri merkitystä suunnitelmien sisältöön. Ikuinen keskustelu siitä, että ovatko ihmiset järjestelmää varten vai järjestelmä ihmisiä varten, näyttää kääntyvän taas järjestelmän eduksi. Siksipä seurat eivät nyt esitä kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotukseen mitään muistutusta, vaan siirtyvät ajamaan asukkaiden ja koko koilliskolkan etua vahvistuvan kaavan vaikutusten osalta.

 

Seurat esittävät kaupunginhallitukselle kaavan vahvistamisen jälkeisiksi jatkotoimenpiteiksi seuraavaa:

 

1                    Porttisuon kaava-alueelle on liiketilojen rakentamisen yhtey­­dessä tulossa ulkoilutie Vanhan Porvoontien alikulkutun­­nelilta liikerakennusten ohi tontin itälaidan kalliolle Lahdenväylän varteen lähelle kaupunkien rajaa. Seurat esittävät Helsingin kaupungin tehtäväksi suunnitella ja rakentaa ulkoilutien jatke kaupungin rajalta Lahdenväylän vartta pitkin Suurmetsäntien varteen asti heti, kun Vantaan puolen liikerakennushankkeen toteuttaja on rakentanut suunnitelmiin kuuluvan ulkoilutien. Näin yhdistyisivät Vantaan ja Hel­singin puolen ulkoilutieverkostot toimivaksi kokonaisuudeksi.

 

2                    Seurat esittävät, että Helsingin kaupunki valvoo lausuntoa antavana naapurina Vantaan puolen rakennushankkeen suunnitelmia ja rakentamista niin, että kaikki mahdollinen tehdään Kehä III:n ja sen liittymien melun vaimentamiseksi Helsingin puolen asuntojen suuntaan.

 

3                    Vanha Porvoontie on nykyisellään raskaasti liikennöity. Sen ylittäminen on vaarallista ja melu häiritsee tien varren asutusta. Liikennemelun osalta on tehty EU-normien mukainen meluselvitys ja esitetty meluaidat tien molemmille puolille asutuksen kohdalle. Meluaitojen suunnittelu- ja rakentamispäätökset pitää tehdä ja aikataulut lyödä lukkoon.

 

4                    Vanhan Porvoontien jalankulkijaturvallisuutta ei paranneta aidoilla vaan liikenteen määrää rajoittamalla. Liikennesuun­nittelijoiden mukaan Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n liittymän liikenteen ruuhkaantumisen osalta liikutaan jo ylärajoilla. Asiakohdan hankkeen suunnitelmissa on kiinnitetty paljon huomiota ruuhkautumisen välttämiseen. Siltä osin on tehty varmaan kaikki mahdollinen. Jatkossa on saatava käännetyksi osa Heikinlaakson läpi kulkevasta liikenteestä pois Vanhalta Porvoontieltä. Se onnistuu vain tekemällä liittymä Lahdenväylälle Suurmetsäntien kohdalle. Tämä liittymä sisältyy jo Helsingin yleiskaavaan 2002 ja kaupunkisuunnitteluviraston ohjelmaan ja näkyy myös asemakaavoissa. Liittymä kääntäisi teollisuusalueiden Tattariharjuntietä ja Suurmetsäntietä pitkin kulkevasta liikenteestä melkoisen osan Lahdenväylän kautta päätieverkkoon, eikä se kulkisi enää Vanhaa Porvoontietä pitkin Heikinlaakson asutuksen ohi tai Huokotietä pitkin Jakomäen asutuksen ohi. Liittymän toteutumisen esteenä on vain Lahdenväylän omistaja, Tiehallinto, joka on kaiken aikaa vastustanut liittymää. Nyt seurat sekä asukkaat odottavat, että kaupunginhallituksella olisi keinoja ja arvovaltaa saada Tiehallinnon pää kääntymään ja ottamaan alueen tieverkoston ongelmia helpottava Lahdenväylän Jakomäen liittymä työohjelmaansa.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Kaupunginhallitus toteaa seurojen esittämistä kaavan voimaan tulon jälkeisistä jatkotoimista seuraavaa:

 

Lahdenväylän varren ulkoilureitti on nykyisten asemakaavojen mukaisesti mahdollista toteuttaa. Helsingin yleiskaavassa suunnittelualueen eteläpuolinen alue Lahdenväylän varressa on osoitettu virkistysalueeksi. Kääpätien eteläpuolella kyseinen alue on yleiskaavassa osoitettu työpaikka-alueeksi, mutta toistaiseksi Heikinlaakson teollisuusalueen laajentamiselle tälle alueelle ei ole ollut tarvetta. Kevyen liikenteen reitti on siis mahdollista toteuttaa ainakin Kääpätien kevyen liikenteen sillalle asti ja reitin suunnittelu- ja rakennustarve on saatettu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tietoon. Reitin rakentaminen on tarkoitus tutkia Puistolan ja Heikinlaakson aluesuunnitelmassa, jonka valmistelu käynnistyy kevään 2010 aikana. Reitin suunnittelu ja rakentaminen ohjelmoi­­­daan sen jälkeen, kun kyseinen aluesuunnitelma on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa.

 

Vantaan puoleisen hankkeen suunnitelmista on laadittu asianmukaiset meluselvitykset, jotka on esitelty osallisille muun muassa asukastilaisuuksissa. Ne osoittavat, että suurmyymälän rakennusmassan sijoittumi­sella Kehä III:n varteen on Kehä III:n melun leviämistä estäviä vaikutuksia. Muun muassa Sienitien pään asuinrakennuksien meluolosuhteet paranevat noin 5–10 dB, mikäli suurmyymälärakennus toteutetaan. Vanhan Porvoontien län­sipuolella tien vieressä sijaitsevat asuinrakennukset ovat sekä nyky- että ennustetilanteissa melualueella. Kauppakeskushankkeen toteutuminen tai toteuttamatta jättäminen ei vaikuta oleellisesti kyseisten tonttien meluarvoihin. Näiden tonttien suojaaminen Kehä III:n liikenteen melulta edellyttää Kehä III:n meluntorjunnan parantamista Vanhan Porvoontien liittymän ympäristön liikennealueella sekä maastossa korkealla olevilla tonteilla kiinteistökohtaisten meluaito­jen rakentamista. Kehä III:n meluesteiden suunnittelu- ja toteutusvastuu on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-kes­kus) liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueella. Sama vastuukysymys koskee, kuten seurat toteavat, myös Lahdenväylän Suurmetsäntien liittymän toteuttamista. Helsingin kaupunki on omissa kaavasuun­nitelmissaan ja aluevarauksissaan varautunut kyseisen liittymän rakentamiseen tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi valtion viranomaisten kanta on ollut liittymän rakentamiseen kielteinen.

 

Vanhan Porvoontien liikennemelun osalta seurat viittaavat Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 17.11.2008. Siinä on esitetty muun muassa 12 kiireelli­sin­tä asuntoalueiden katumelun torjuntakohdetta, joista yksi on Vanha Porvoontie. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman seurantaryhmä priorisoi katumeluntorjuntakohteet keväällä 2009. Vanhan Porvoontien koh­de sijoittui luokkaan 3 (kiireellisin luokka 1). Perusteluissa todetaan, että Vanhan Porvoontien kohdalla meluesteiden kustannustehokkuus jää melko heikoksi etenkin, jos otetaan huomioon myös alueella olevat kerrostalot. Alueella on yli 65 dB melualueella asukkaita, mutta meluesteet eivät vähentäisi lainkaan näiden yli 65 dB melulle altistuvien määrää. Alueen eteläosa on lisäksi myös Lahdenväylän melualueella. Tonttiliitty­mät hankaloittavat meluesteiden toteuttamista. Kaupunkisuunnitteluviraston liikenneinvestointien talousarvioehdotuksessa vuosille 2010–2014 kyseiseen kohteeseen ei ole varattu rahaa. Meluesteiden rakentamisen ajoitus riippuu meluntorjuntaan osoitettavien määrärahojen tasosta tulevaisuudessa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Puistola-Seura ry:lle ym.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

713 §

24.5.2010 pöydälle pantu asia

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: HITAS-ASUNTOJEN OMISTUSRAJOITUKSEN MERKITYS ASUNNONVAIHTOTILANTEISSA

 

Khs 2009-1340

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuomas Rantaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Moisio, Krohn, Peltokorpi ja Arhinmäki sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu, kaupunginlakimies Sarvilinna, kaupunginsihteerit Matikainen ja Hyttinen, henkilöstöjohtaja Tulensalo ja apulaiskaupunginsihteeri Ryöti esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

714 §

17.5.2010 ja 24.5.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA RY:N MUISTUTUKSEEN KESKUSPUISTON POHJOISOSAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11905)

 

Khs 2009-1572

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyyn muis­tutukseen.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Aluetta rajoittavat muun muassa Maununnevan ja Hakuninmaan asuinalueet, Pit­käkosken vesilaitos, Vantaanjoki, Vantaan kaupunki, Haltia­lan metsä, Helsinkipuisto sekä Paloheinän ja Länsi-Pakilan asuinalueet ja Keskus­puisto Elontien kohdalla.

 

Keskuspuiston pohjoisosa varataan yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Asemakaava ja asemakaavan muutos turvaa Keskuspuiston luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilymisen. Keskuspuiston pohjoisosan luonne ulkoilumetsänä ja luonto- ja retkeilyalueena säilytetään. Luonnonsuojelualueet, maisemal­lisesti arvokkaat pellot, suojeltava tie ja kulttuurihistoriallisesti arvok­kaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan.

 

Kaavan tavoitteena on turvata tärkeät seudulliset virkistysyhteydet ja Keskuspuiston virkistyskäyttöarvot. Tavoitteena on myös sovittaa yhteen maan alle suunniteltu joukkoliikennekatu ja maanalainen vedenpuh­distuslaitos sekä virkistyskäyttö siten, että maanalaiset hankkeet toteutetaan virkistyskäytön ja maiseman ehdoilla.

 

Kaava mahdollistaa Paloheinän ulkoilumajan laajentamisen ja sen ympäristön parantamisen sekä Paloheinänhuipun ulkoilupalvelujen kehittä­­misen. Keskuspuiston pohjoisosan länsireunassa on tulevan Kuninkaantammen asuntoalueen vieressä varaus urheilukenttää varten. Alueen eteläosassa sijaitsevaa Elontien viljelypalsta-aluetta on mahdollista laajentaa.

 

Jokeri 2 -linjan toteuttaminen edellyttää noin 1,3 kilometrin pituisen ja 14 metriä leveän joukkoliikennetunnelin rakentamista Keskuspuiston ali Paloheinäs­tä Kuninkaantammeen.

 

Kaava mahdollistaa Keskuspuiston alitse kulkevan joukkoliikennettä palvelevan Jokeri 2 -tunnelin (Paloheinäntunnelin) rakentamisen. Paloheinän majan ympäristössä esitetään Paloheinäntunnelin ajoluiskan järjestelyt sekä Jokeri 2 ‑raideva­raus. Kaavassa määritetään myös tunnelin ajoluiskan sijoittuminen Keskuspuiston länsiosassa, Kuninkaantammen uuden asuinalueen reunassa.

 

Kaava turvaa osaltaan kaupungin vesihuollon kehittämisen. Haltiavuoreen suunniteltu, viimeistään 2030-luvulla toteutettava talousvedentuotantoon tarkoitettu vedenpuhdistuslaitos on pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämisstrategian mukainen.

 

Keskuspuiston pohjoisosaan osoitettu uusi maanalainen vedenpuhdistuslaitos ja Jokeri 2 -linjan tunneliosuus on suunniteltu rakennettavaksi kallioon siten, että laitoksen ja tunnelin katto ovat vähintään 10 m:n syvyydessä. Kaavamääräysten mukaan vedenpuhdistuslaitos on suunniteltava siten, ettei siitä aiheudu haittaa Keskuspuiston virkistyskäytölle ja maisemalle. Vedenpuhdistuslaitoksen toteuttaminen vaatii vielä erillisen maanalaisen asemakaavan.

 

Muistutuksen keskeinen sisältö

 

Helsingin Keskuspuiston puolesta ry. vaatii (10.9.2009), että maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen tilavaraus poistetaan asemakaavaehdotuksesta. Yhdistys perustelee vaatimustaan sillä, että tilavaraus voi olla luonnonsuojelulain vastainen, koska maanalaisen tilavarauksen yläpuo­­­­lella on luonnonsuojelulain perusteella suojeltavaksi tarkoitettua alu­etta.

 

Yhdistys viittaa myös lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista ja muistut­­taa, että maanalainen vedenpuhdistuslaitos saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, eikä ympäristövaikutusten arvioin­­tia saisi siirtää kauas tulevaisuuteen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 24.8.2006 hyväksymissä suunnitteluperiaatteissa todetaan, että teknisen huollon rakenteet rakennetaan Kes­kuspuiston maiseman ja virkistyskäytön ehdoilla. Maanalaisia halli­maisia tiloja varten joudutaan louhimaan aukkoja ilmanvaihtokuiluja ja poistumisteitä varten. Nämä aiheuttavat haittaa luonto- ja maisema-ar­voille. Yhdistyksen mielestä on kyseessä poikkea­minen Keskuspuiston suunnitteluperiaatteista.

 

Yhdistys viittaa myös Helsingin maanalaiseen yleiskaavaehdotukseen. Ehdotuksessa vedenpuhdistuslaitoksen tilavaraus sijaitsee pintakallioalueella eikä kallioresurssialueella. Ehdotuksen kaavamääräyksissä todetaan, että esikaupungin pintakallioalueilla soveltuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja käyttötarkoitus selvitetään maanalaisen asemakaavoituksen yhteydessä. Selvitykset tulisi tehdä myös maan päällisen ase­­­makaavoituksen yhteydessä. Nyt käsiteltävään asemakaavaehdotukseen sisältyy vain suppea rakennettavuusselvitys.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Luontoarvojen säilyttäminen ja ympäristövaikutukset

 

Haltialan metsäalueella sijaitsevat Haltialan pohjoinen lehtoalue ja Haltiavuoren–Paloheinän lehto- ja korpilaaksojakson metsä on osoitettu asemakaavaehdotuksessa luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi tarkoitetuksi alueiksi ympäristölautakunnan luonnonsuojeluohjelmasta vuon­na 2008 tekemän päätöksen perusteella. Luonnonsuojeluohjelman yksi suojelubiologinen tavoite on, että merkittävä osa ohjelmassa rauhoitettavaksi ehdotetuista kohteista tukee jo olemassa olevia Helsingin luonnon suuria ydinalueita. Haltialan–Vantaanjoen alue on yksi tällaisis­ta ydinalueista. Mainittuja alueita koskevia rauhoituspäätöksiä ei ole vielä tehty.

 

Maanalaisen vedenpuhdistamon yläpuolella sijaitsee Haltialan pohjoinen lehtoalue, jonka suojelun tarkoituksena on turvata rikkaan lehtokas­villisuuden ja monipuolisen metsäeliöstön säilyminen alueella. Tavoitteena on myös luoda Pitkäkosken rinnelehdon ja Haltialan aarnialueen väliin mahdollisimman luonnontilaisen kaltainen metsäalue ennallistamistoimien avulla.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on Keskuspuiston osayleiskaavan 1978 ja Keskuspuiston suunnitteluperiaatteiden (kaupunkisuunnittelulautakunta 24.8.2006) mukaisesti turvata Keskuspuiston alue sekä alueen säilyminen luonteeltaan virkistyskäyttöön tarkoitettuna ulkoilumetsänä. Tavoitteena on myös tur­vata alueen hyvin merkittävien luontoarvojen säilyminen sekä merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyttäminen ja kehittäminen. Kaavan tärkeänä tavoitteena on myös mahdollistaa pääkaupunkiseudun vesihuollon asianmukainen kehittäminen keskipitkällä ajanjaksolla. Kaavan tavoitteena on myös sovittaa yhteen virkistyskäyttö ja maanalaiset hankkeet siten, että maanalaiset hankkeet toteutetaan virkistyskäytön ja maiseman ehdoilla.

 

Asemakaavaehdotuksesta on saatu Helsingin ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnot. Ympäristökeskuksella ei ole asiasta huomautettavaa. Uudenmaan ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että kaava sovittaa yhteen maanalaiset hankkeet maisema- ja virkistysarvojen kanssa. Myös alueen luontoarvot on riittävästi otettu huomioon.

 

Asemakaavaehdotuksessa maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen rakentamiselle on annettu tiukat määräykset, joiden on arvioitu turvaavan Haltialan metsäalueen luonnonsuojeluarvot sekä virkistys- ja maisema-arvot. Asemakaavaehdotuksessa kyseinen luontokohde on osoitettu luonnonsuojelulain perusteella suojeltavaksi tarkoitetuksi alueeksi (SL‑2). Osittain samalle alueelle, mutta maan alle, on osoitettu myös ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen pääkaupunkiseudun talousveden tuotantoa varten. Maanalainen vedenpuhdistuslaitos on tarkoitus rakentaa siten, että laitoksen kat­to on vähintään 10 metrin syvyydessä kalliossa, ja siten, ettei Keskuspuistoon tule uusia maanpäällisiä ajoyhteyksiä.

 

Haltialanlehdon osoittaminen kaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi tukee osaltaan tavoitetta säilyttää Keskuspuiston luonto-, virkistys- ja maisema-arvot, vaikka luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun alueen alla on varaus maanalaista vedenpuhdistamoa varten.

 

Helsingin Vesi ‑liikelaitos on todennut asemakaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että asemakaavassa esitetyt rajoitukset laitoksen toteutukselle voidaan lähtökohtaisesti ottaa huomioon suunnittelus­sa ja toteutuksessa. Asemakaavaselostuksessa on arvioitu, että lehtomaisen kasvillisuuden säilymisedellytyksenä oleva luontoalueen vesitasapaino on mahdollista säilyttää maanalaisesta rakentamisesta huolimatta. Laitokselta edellytetään vesitiiveyttä, jonka vuoksi rakentamisella ei ole vai­kutusta kasvillisuuden vedensaantiin. Erillisessä maanalaisessa laitoksen asemakaavassa voidaan asettaa tiukat rajat mahdollisille vesivuodoille.

 

Selvitysten riittävyys

 

Ympäristövaikutusten arviointitarve tulee selvitettäväksi myöhemmin laadittavan maanalaisen asemakaavan yhteydessä.

 

Vedenpuhdistuslaitoksen tilavaraus perustuu kiinteistöviraston geoteknisen osaston laatimaan selvitykseen, joka on riittävä pitkän aikavälin varaukselle myös kallioteknisen rakennettavuuden osalta. Tilavaraus on myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.12.2009 hyväksymässä maanalaisessa yleiskaavassa.

 

Maanalaisessa yleiskaavaehdotuksessa ei näytetty Keskuspuiston alueen kallioresursseja, jotta sinne ei syntyisi kysyntää kalliotiloille. Pitkäkosken alue on pääkaupunkiseudun vesihuollon infrastruktuurin kannal­­ta tärkeä ja keskeinen alue. On perusteltua varata sieltä kallioresurs­­seja mahdollista vedenpuhdistuslaitosta varten. Hankkeen tullessa ajankohtaiseksi on todennäköistä, että laitokselle tutkitaan myös vaihto­ehtoisia paikkoja. 

 

Hanke toteutuu Helsingin Vedeltä saatujen tietojen mukaan viimeistään 2030-luvulla. Laitos turvaa pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämisen. Hanke vaatii jatkossa erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen ase­makaavan, jonka yhteydessä tutkitaan kallion rakennettavuus tarkemmin, hankkeelle laaditaan realistiset suunnitelmat ja tehdään riittävät vaikutusarvioinnit. Työnaikaiset häiriöt selvitetään ja haitat pyritään ehkäisemään. Louheen kuljetusta varten voidaan rakentaa työtunneli kallios­sa alueen ulkopuolelta esimerkiksi läheltä Hämeenlinnantietä, jolloin ei aiheuteta häiriötä kaava-alueelle eikä tulevalle Kuninkaantammen asuntoalueelle.

 

Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet

 

Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet on otettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksessa huomioon siten, että Keskuspuistoon sopimattomat, mutta välttämättömät, hankkeet on sijoitettu maan alle. Kaa­­­vamääräykset ovat Keskuspuiston suunnitteluperiaatteiden mukaisia, ja niillä on tarkoitus turvata Haltialan metsäalueen säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena osana Keskuspuistoa.

 

Kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: Laitos ja siihen liittyvät ilman­vaihtokuilut ja poistumistiet tulee suunnitella siten, ettei niistä aiheudu haittaa Keskuspuiston virkistyskäytölle ja maisemalle. Virkistys- ja retkeilyalueelle ei tule sijoittaa uusia maanpäällisiä ajoyhteyksiä. Vedenpuhdistuslaitoksen ajoyhteydet tulee rakentaa kaava-alueella kalliotunnelina Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen tontilta. Alue tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa puistoalueen luonnonsuojelu- ja maisemallisia arvoja vastaavaan tilaan. Toteuttaminen vaatii erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen asemakaavan.

 

Kaavamääräykset tukevat Haltialan metsäalueen luontoarvojen säilyttä­mistä, eikä varausta maanalaista vedenpuhdistamoa varten tarvitse poistaa. Muistutuksen johdosta kaavamääräystä on tiukennettu seuraa­vasti: Laitos ja siihen liittyvät ilmanvaihtokuilut ja poistumistiet tulee suun­nitella ja toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa Keskuspuiston virkistyskäytölle, maisemalle ja luontoarvoille. Laitoksen katon yläpuolella tulee olla kalliota vähintään 10 metriä. Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta aiheu­du vahinkoa luontoalueen vesitasapainolle.

 

Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:n hallituksen edustajien kanssa on neuvoteltu 14.1.2010 kaupunkissuunnitteluvirastossa kaavaan liittyvistä kysymyksistä ja muistutuksesta. Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:n edustajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä muistutuksen perusteella kaavamääräykseen tehtyyn tarkennukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

715 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

25.5.2010

asuntotuotantotoimikunta

26.5.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.5.2010

rakennuslautakunta

25.5.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

24.5., 25.5. ja 27.5.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  8.6.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 684-694, 696-706 ja 712-715 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 711 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 707-708 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 710 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

684-694, 696-706 och 712-715 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

711 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

707-708 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

710 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.