Kokousaika

17.5.2010 kello 16.00 – 17.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 621-osa 624 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Halla-aho, Jussi

varajäsen (paitsi osa 648-655 §:t)

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 635-655 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 648-655 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 654 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 643 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 644-655 §:t)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Kansanen, Pekka

ympäristöjohtaja (osa 637 §)

 

 

Väkevä, Outi

ympäristötarkastaja (osa 637 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


621-622,


623,

 

624-627,


635-641, 643, 

 Kokkonen

 

 

 

642,

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä

 

628,


644-646, 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen

 

629,


647, 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen

 

630-631,


648-650, 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä

 

632-634,


651-655, 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

621

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

622

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

623

Kj/1

Aloitteen 1 käsitteleminen

 

624

Kj/1

Palveluverkkojen kehittäminen

 

625

Kj/2

Hallintosäännön 9a §:n muuttaminen

 

626

Kj/3

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

 

627

Kj/4

Hankintalakien muutoksesta aiheutuvat muutokset johtosääntöihin

 

628

Ryj/5

Rakennusviraston kaupungininsinöörin viran täyttäminen

 

629

Stj/6

Savuton Helsinki - Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman 2007-2015 jatkotoimenpiteet

 

630

Sj/7

Länsi-Helsingin lukion lakkauttaminen

 

631

Sj/8

Laajasalon ala- ja yläasteen koulujen hallinnollinen yhdistäminen

 

632

Kaj/9

Jätkäsaaren kahden tontin vuokrausperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit nro 20812/1 ja 4)

 

633

Kaj/10

Hermannin tontin 21005/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11919)

 

634

Kaj/11

Kaarelan retkeily- ja ulkoilualueen ym. alueiden ja Tuomarinkylän lähivirkistysalueen ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä samojen kaupunginosien puisto- ym. alueiden (Keskuspuiston pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11905)

 

635

Kj/3

Lainan myöntäminen Oulunkylän Tekonurmi Oy:lle

 

636

Kj/4

Asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaan vakuuden antaminen kaupungin puolesta

 

637

Kj/5

Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen ja ympäristövyöhykkeen perustaminen Helsingissä

 

638

Kj/6

Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus vs. kaupunginjohtajan 11.3.2010 antamasta päätöksestä § 4062

 

639

Kj/7

Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2009

 

640

Kj/8

10.5.2010 pöydälle pantu asia

World Design Capital Helsinki 2012 -järjestämistä koskevan kaupunkien välisen sopimuksen hyväksyminen

 

641

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

642

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

643

Kj/11

Ei julkisuuteen ennen 11.6.2010: Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen eräille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta

 

644

Ryj/1

10.5.2010 pöydälle pantu asia

Väliraportti Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä ajalta 1.1.2003 - 28.5.2009

 

645

Ryj/2

10.5.2010 pöydälle pantu asia

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen 2009 ja toimintasuunnitelman 2010 hyväksyminen

 

646

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

647

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

648

Sj/1

10.5.2010 pöydälle pantu asia

Uudelleensijoituksen periaatteet

 

649

Sj/2

10.5.2010 pöydälle pantu asia

Vt Mari Holopaisen toivomusponsi: Sukupuolivähemmistöjen oikeuksien linjaukset

 

650

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

651

Kaj/1

Kannanotto Helsingin Keskuspuiston puolesta ry:n muistutukseen Keskuspuiston pohjoisosan asemakaava-asiassa (nro 11905)

 

652

Kaj/2

Käpylän tontteja koskevien varausten tarkentaminen (tontit 878/6, 7 ja 8)

 

653

Kaj/3

Torikortteleiden liikennesuunnitelma

 

654

Kaj/4

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11967)

 

655

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

621 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Moisio) ja Asko-Seljavaaran (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

622 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

623 §

Kaupunginvaltuuston 19.5.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

623 §

Aloitteen 1 käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

624 - 634 §

Kaupunginvaltuuston 2.6.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

624 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2010 pöydälle pantu asia
Palveluverkkojen kehittäminen

 

 

Jäsen Räty teki jäsen Puoskarin kannattamana liitteen 1 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Lisäksi jäsen Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan asia tulisi jättää viikoksi pöydälle.

 

Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen seuraavat perustelut: ”Lisäaika olisi ollut tarpeen, jotta kolmen suuren ryhmän neuvottelutulokseen olisi voinut perehtyä”.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti Rädyn tekemän vastaehdotuksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

625 §

Hallintosäännön 9a §:n muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

626 §

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

627 §

Hankintalakien muutoksesta aiheutuvat muutokset johtosääntöihin

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

628 §

Rakennusviraston kaupungininsinöörin viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

629 §

Savuton Helsinki - Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman 2007-2015 jatkotoimenpiteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

630 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2010 pöydälle pantu asia
Länsi-Helsingin lukion lakkauttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

631 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2010 pöydälle pantu asia
Laajasalon ala- ja yläasteen koulujen hallinnollinen yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

632 §

Jätkäsaaren kahden tontin vuokrausperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit nro 20812/1 ja 4)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

633 §

Hermannin tontin 21005/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11919)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

634 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.5.2010 pöydälle pantu asia
Kaarelan retkeily- ja ulkoilualueen ym. alueiden ja Tuomarinkylän lähivirkistysalueen ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä samojen kaupunginosien puisto- ym. alueiden (Keskuspuiston pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11905)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

635 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN OULUNKYLÄN TEKONURMI OY:LLE

 

Khs 2010-699

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Oulunkylän tekonurmi Oy:lle 168 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta katsomorakennuksen rakentamista varten seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 10 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

636 §

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN PERUSTAJAOSAKKAAN VAKUUDEN ANTAMINEN KAUPUNGIN PUOLESTA

 

Khs 2010-356

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston antamaan rahalaitoksille kaupungin puolesta asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaalta vaadittavat RS-takausten vastasitoumukset.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

637 §

VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMINEN HELSINGISSÄ

 

Khs 2009-1156

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Kansanen Pekka, ympäristöjohtaja, puhelin 310 32000
Poutanen Olli-Pekka, liikennesuunnittelupäällikkö, puhelin 310 37079
Viinanen Jari, ympäristötarkastaja, puhelin 310 31519

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

638 §

KARI KOMULAISEN OIKAISUVAATIMUS VS. KAUPUNGINJOHTAJAN 11.3.2010 ANTAMASTA PÄÄTÖKSESTÄ § 4062

 

Khs 2010-329

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Häkkinen Mika, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin 310 36334

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

639 §

LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2009

 

Khs 2010-616

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

640 §

10.5.2010 pöydälle pantu asia

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012 -JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN KAUPUNKIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-621

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä World Design Capital Helsinki 2012 - järjestämistä koskevan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien sekä perustettavan säätiön välisen sopimuksen liitteen mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kulttuurikeskukselle (Pekka Timonen), talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskukselle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä pöytäkirjanote (ilman liitteitä) esityslistateksteineen Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
Timonen Pekka, kulttuurijohtaja, puhelin 310 37000

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Liitteen liite 1 salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 20 k.)

 

 

641 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                10.5.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          11.5.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

642 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

643 §

EI JULKISUUTEEN ENNEN 11.6.2010: KULTAISEN HELSINKI-MITALIN MYÖNTÄMINEN ERÄILLE HENKILÖILLE, JOIDEN ON KATSOTTAVA TOIMINNALLAAN ANSAITSEVAN KAUPUNGIN TUNNUSTUSTA

 

Khs 2009-2376

Esityslistan asia Kj/11

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin tämän lisälistan liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

 

                                            Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Ei julkisuuteen ennen 11.6.2010)

 

 

644 §

10.5.2010 pöydälle pantu asia

VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISESTÄ AJALTA 1.1.2003 - 28.5.2009

 

Khs 2009-270

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi väliraportin Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä ajalta 1.1.2003 – 28.5.2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsinki kaikille ‑projektia

 

-                                       laatimaan yhteistyössä virastojen ja liikelaitosten sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ehdotuksen kaupungin esteettömyyslinjauksista sekä ehdotuksen esteettömyystyön edistämisestä vuoden 2011 jälkeen

-                                       kehittämään yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa paikkatietopohjaisen seurantajärjestelmän esteettömyystyön etenemisen seuraamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja liikelaitoksia

 

-                                       kiinnittämään toimintaprosessien kehittämisessä huomiota siihen, että esteettömyystoimenpiteet voidaan yhdistää osaksi hallintokunnan normaalia toimintaa

-                                       käynnistämään toimipisteidensä esteettömyysarviointityön

-                                       kiinnittämään huomiota siihen, että esteettömyyskartoitukset ja -selvitykset laadittaisiin käyttäjähallintokunnan toimesta tarveselvitysten yhteydessä.

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä Helsinki kaikille ‑projektille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 13

 

 

645 §

10.5.2010 pöydälle pantu asia

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-549

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2009 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2010.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

646 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL –liikelaitoksen johtokunta

12.5.2010

pelastuslautakunta

10.5.2010

yleisten töiden lautakunta

11.5.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

647 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

11.5.2010

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

648 §

10.5.2010 pöydälle pantu asia

UUDELLEENSIJOITUKSEN PERIAATTEET

 

Khs 2010-866

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat uudelleensijoituksen periaatteet.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että periaatteet tulevat voimaan 1.9.2010 ja ovat voimassa enintään 31.12.2019 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota 22.5.2006, 746 §, hyväksymänsä henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet 1.9.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote liitteineen virastoille ja liikelaitoksille.

 

Jäsen Ojala teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevat uudelleensijoituksen periaatteet muutettuna siten, että kohdassa 1.9 Uudelleen sijoituksen päättyminen toisessa kappaleessa muutetaan 3 vuotta 5 vuodeksi ja vastaavasti kohdassa 2.7 Uudelleen sijoituksen päättyminen 3 vuotta 5 vuodeksi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti vastaehdotukseensa seuraavat perustelut:

 

Uudelleensijoituksessa kolmekin vuotta voi olla liian lyhyt aika löytää henkilölle soveltuva pysyvä työ. Kun alemmin palkattuun tehtävään siirtyvälle uudelleen sijoitetulle voidaan maksaa ns. siirtymälisää 5 vuoden ajalta, olisi loogista että sama vähimmäisaika koskisi myös uudelleen sijoituksen päättymistä.

 

Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

649 §

10.5.2010 pöydälle pantu asia

VT MARI HOLOPAISEN TOIVOMUSPONSI: SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN OIKEUKSIEN LINJAUKSET

 

Khs 2010-202

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.2.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mari Holopaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Pajamäen kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

Toivomusponnen vastauksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunki pitää yhdenvertaisuuden edistämistä tärkeänä ja aloittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia käsittelevien erillisten linjausten valmistelun.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaesitys voitti esittelijän esityksen äänin 8-5, 1 poissa, Rissanen äänesti tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Räty ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

650 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

11.5.2010

nuorisolautakunta

11.5.2010

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

4.5.2010

taidemuseon johtokunta

6.5.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

651 §

KANNANOTTO HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA RY:N MUISTUTUKSEEN KESKUSPUISTON POHJOISOSAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11905)

 

Khs 2009-1572

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

652 §

KÄPYLÄN TONTTEJA KOSKEVIEN VARAUSTEN TARKENTAMINEN (TONTIT 878/6, 7 JA 8)

 

Khs 2010-96

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tarkentaa 7.4.2008 tekemäänsä Käpylän tontteja koskevaa varauspäätöstään seuraavasti:

 

-                                       Suunniteltu tontti 878/6 varataan Asunto Oy Helsingin
Käpylän Panuntielle omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas-ehdoin 31.12.2012 saakka.

 

-                                       Suunniteltu tontti 878/7 varataan asuntotuotantotoimikunnalle sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmäkotihanketta varten 31.12.2012 saakka ehdolla, että hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa. Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa tiedottamaan hankkeesta alueen asukkaille ja asukasyhdistyksille hankesuunnittelun alkuvaiheessa.

 

-                                       Suunniteltu tontti 878/8 varataan asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2012 saakka.

 

Varauksensaajien tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 

-                Hitas-omistusasuntotuotannossa tulee noudattaa liitteenä 3 olevia Hitas-ehtoja.

 

-                Tontilla 878/6 tulee asuntojen vähimmäiskeskikoon olla 75 huoneistoneliötä. Keskikoosta saa suunnittelullisista tai markkinoista johtuvista syistä poiketa enintään 10 prosenttia.

 

-                Varauksen saajien tulee noudattaa liitteenä nro 4 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 4.3.2010 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

-                Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntielle, asuntotuotantotoimikunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

653 §

TORIKORTTELEIDEN LIIKENNESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1362

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

654 §

KRUUNUNHAAN TONTTIEN 11/6, 14/6 JA 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 JA 23/10 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11967)

 

Khs 2010-952

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 11 tontin nro 6, korttelin nro 14 tonttien nro 6 ja 12, korttelin nro 15 tontin nro 4, korttelin nro 16 tontin nro 9, korttelin nro 19 tontin nro 2, korttelin nro 21 tontin nro 1, korttelin nro 22 tontin nro 6 ja korttelin nro 23 tontin nro 10 rakennuskieltoaikaa 17.5.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Jäsen Hakola teki jäsen Rädyn kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan rakennuskieltoa ei pidennetä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan vastaehdotuksen äänin 8-6 1-poissa. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

655 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.5.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.5.2010

rakennuslautakunta

11.5.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.5. ja 10.5.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Rissanen

Sirpa Asko-Seljavaara

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   25.5.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 621-634, 637-639, 641-642, 644-651, 653 ja 655 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 654 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

621-634, 637-639, 641-642, 644-651, 653 och 655 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

654 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.