Kokousaika

10.5.2010 kello 16.00 – 17.17

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Timonen, Pekka

kulttuurijohtaja (593 §)

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri (593 §)

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Ryöti, Miliza

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


583–584,


585–586,


588,


589–594,

 

Kokkonen

 

 

 

595,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,


-,


596–602,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


603–605,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


-,


606–612,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
587,


-,


613–620,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

583

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

584

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

585

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

586

Kj/2

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen sekä opetuslautakunnan ja Palmia-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

587

Kaj/3

Laajasalon lähivirkistysalueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 49139 sekä lähivirkistys-, uimaranta-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11904)

 

588

Kj/1

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

589

Kj/3

Helsingin Sataman johtokunnan virkamatka Belgiaan

 

590

Kj/4

Tarkastuslautakunnan virkamatka Skotlantiin

 

591

Kj/5

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

 

592

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 5.5.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

593

Kj/7

World Design Capital Helsinki 2012 -järjestämistä koskevan kaupunkien välisen sopimuksen hyväksyminen

 

594

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

595

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

596

Ryj/1

Rakentamispalvelun pääkonttorin vuokrasopimuksen hyväksyminen

 

597

Ryj/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY Jätehuollon ympäristölupahakemuksesta (Konalan Sortti-asema)

 

598

Ryj/3

Kaupungin omistaman Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeen myyminen Oulunkylän sairaskotisäätiölle

 

599

Ryj/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös erään viran lakkauttamista koskevassa asiassa

 

600

Ryj/5

Väliraportti Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä ajalta 1.1.2003 - 28.5.2009

 

601

Ryj/6

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen 2009 ja toimintasuunnitelman 2010 hyväksyminen

 

602

Ryj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

603

Stj/1

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalvelumaksut

 

604

Stj/2

3.5.2010 pöydälle pantu asia

Terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutuksen edellytykset

 

605

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

606

Sj/1

Uudelleensijoituksen periaatteet

 

607

Sj/2

Eron myöntäminen Giray Gazalelle maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan varajäsenyydestä

 

608

Sj/3

Vt Mari Holopaisen toivomusponsi: Sukupuolivähemmistöjen oikeuksien linjaukset

 

609

Sj/4

Vt Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Tasa-arvosuunnitelman sijaistarpeen huomioiminen naisvaltaisten alojen henkilöstömitoituksessa

 

610

Sj/5

Vt Yrjö Hakasen toivomusponsi: Maahanmuuttajien neuvontatoiminnan kehittäminen

 

611

Sj/6

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä, joka koskee koulujen viikoittaista kasvisruokapäivää

 

612

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

613

Kaj/1

Vt Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi: Ikäihmisten asumisen ja elämisen tarpeiden huomioiminen Jätkäsaaren jatkosuunnittelussa

 

614

Kaj/2

Vt Mari Puoskarin toivomusponsi: Erillisten pyöräkaistojen toteuttamisen tutkiminen Jätkäsaaren aloitusalueen jatkosuunnittelussa

 

615

Kaj/3

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston suunnittelu urbaaniksi tapahtumapuistoksi

 

616

Kaj/4

Jätkäsaaren kahden tontin varaaminen Verkkokauppa.com Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle Verkkokaupan uuden liike-, toimitila-, tuotanto- ja varastohankkeen suunnittelua varten

 

617

Kaj/5

Malmin Ormuspellon tonttien varaaminen Vahanen Oy:lle ryhmärakentamisen järjestämistä ja kohteen rakennuttamista varten (Malmi, tontit 38274/1 - 9)

 

618

Kaj/6

Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä

 

619

Kaj/7

3.5.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto Xxxx Xxxxxxx, Asunto Oy Keulakuvantie 13:n ja Asunto Oy Kallioniementie 2:n muistutuksiin Laajasalon korttelin nro 49139 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11904)

 

620

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

583 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Vesikansan (varalla Asko-Seljavaara) ja Oker-Blomin (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

584 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

585 - 587 §

Kaupunginvaltuuston 19.5.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

585 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2010 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti jättää aloitteen 1 pöydälle.

 

Jäsen Krohn teki jäsen Pajamäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaisesti aloitteen 27 toiseksi viimeinen tekstikappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Khs katsoo, ettei tällä hetkellä ole syytä hätämajoituksen järjestämiseen romanikerjäläisille. Hätämajoitusta järjestetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja tällöinkin vain välttämättömäksi ajaksi. Sompasaaressa oleskelevien romanien sanitaatio-ongelmien ratkaisemista kesäajaksi pidetään kuitenkin välttämättömänä.

 

                                            Suoritetussa äänestyksessä Krohnin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8–7. Vähemmistöön kuuluivat Urho, Rauhamäki, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

586 §

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen sekä opetuslautakunnan ja Palmia-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

587 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2010 pöydälle pantu asia
Laajasalon lähivirkistysalueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 49139 sekä lähivirkistys-, uimaranta-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11904)

 

 

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

588 §

Kaupunginvaltuuston 2.6.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

588 §

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

589 §

HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN VIRKAMATKA BELGIAAN

 

Khs 2010-847

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Belgiaan 29.9. – 1.10.2010 Antwerpenin, Ghentin ja Zeebruggen satamiin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin Sataman johtokunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle (Eve Tuomola) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

590 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VIRKAMATKA SKOTLANTIIN

 

Khs 2010-876

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tarkastuslautakunnan esityksessä mainitut varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Skotlantiin Edinburghiin ja Glasgowhun 26. – 29.9.2010 Skotlannin paikallishallinnon tilintarkastuksen ja tuloksellisuusarvioinnin järjestelmiin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan tarkastuslautakunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle (Timo Terävä) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä tarkastusvirastolle.

                     

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

591 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2010-810

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainaa seuraavasti:

 

 

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

Puotilan Kiinteistöt Oy/

Kastellinpolku

 

 

293 030

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/

Hernepellontie 26

 

                     

573 000

 

247 328

Kannelmäen Kiinteistöt Oy/

Soittajanpolku

                     

 

 

86 705

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Pihta

 

 

     33 050

 

Yhteensä

 

866 630

 

367 083

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

592 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 5.5.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 5.5.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan liitolle.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kumota 14.12.1998, 1748 § hyväksymänsä luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltamisohjeet sekä 8.5.1995, 751 § hyväksymänsä ohjeet luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa luottamushenkilöiden virkamatkoihin liittyvät sopimus- ja toimivaltamääräykset 19.1.2004,
68 § tekemänsä päätöksen mukaisesti seuraavasti:

 

1.1

Sopimusmääräykset

 

Luottamushenkilöiden virkamatkakustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 17 mukaan.

 

1.2

Toimivalta                        

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia virkamatkoja.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien sekä komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan sekä Moskovaan ja Pietariin.

 

Muiden luottamushenkilöiden virkamatkoista Pohjoismaissa sekä Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin päättää asianomainen lauta- tai johtokunta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan ohjeen tilapäisistä toimielimistä ja kumota 7.8.2000 (§ 980) antamansa ohjeen tilapäisten toimielinten asettamisesta ja toiminnasta.

 

Pöytäkirjanote ja liitteenä oleva ohje tilapäisistä toimielimistä kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

 

15                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia huomioimaan kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän maankäytön ja asumisen toteutusohjelman tavoitekohtaa 2, hallinta- ja rahoitusmuoto, koskevan täsmennyksen,

 

-                                       todeta, että mainittu täsmennys koskee myös maankäytön ja asumisen toteutusohjelman tavoitekohtaa 4, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka. Täsmennys tulee huomioida yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden toteutuksessa siten, että vuosittaisesta uustuotannosta toteutetaan aiesopimuksen mukaisesti 20 % tai vähintään 1 000 asuntoa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, noudattaen samalla yhdessä sovittuja tavoitteita, sekä

 

-                                       kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kiinteistölautakuntaa, asuntolautakuntaa, asuntotuotantotoimikuntaa, rakennuslautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa, niiden alaisia virastoja sekä talous- ja suunnittelukeskusta toimimaan kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymien, MA-ohjelman tavoitteiden toteutumista osaltaan edistävien toimenpiteiden edellyttämällä tavalla.

 

Pöytäkirjanote sekä kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksen perusteluista kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Asunto Oy Helsingin Jatulintarhalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Marja-Liisa Laakkoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, kaupunginmuseolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

593 §

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012 -JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN KAUPUNKIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-621

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
Timonen Pekka, kulttuurijohtaja, puhelin 310 37000

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

594 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                          3.5.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  5.5.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

595 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

596 §

RAKENTAMISPALVELUN PÄÄKONTTORIN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-717

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakentamispalvelun toimitilojen vuokraamista koskevan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ‑kuntayhtymän ja rakentamispalvelun välisen 23.12.2009 allekirjoitetun vuokrasopimuksen esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

597 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE HSY JÄTEHUOLLON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (KONALAN SORTTI-ASEMA)

 

Khs 2010-568

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon HSY Jätehuollon Konalan Sortti-aseman toiminnan muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/240/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 20.4.2010 kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Sortti-asema parantaa pääkaupunkiseudun jätehuollon palvelutasoa mahdollistamalla jätteiden pienerien tuonnin edelleen käsiteltäväksi ja käytettäväksi kierrätykseen. Sortti-aseman toiminnan lisäämisestä käyttöaikoja pidentämällä ei aiheudu kohtuutonta haittaa, koska alueelle on suora ajoyhteys Vihdintieltä. Toiminnasta ei aiheudu ilmaan, maaperään tai pohjaveteen päästöjä, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia viihtyvyyteen tai ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus kannattaa Sortti-aseman jätemäärien vastaanoton lisäystä ja aseman aukioloa myös lauantaisin klo 8-18 edellyttäen, että haketuksesta ei aiheudu liikaa melua tai muuta haittaa. Lauantain aukiolo edesauttaa Helsingin kaupungin yleisten alueiden siisteyttä vähentämällä mahdollisesti viheralueille vietyjen puutarhajätteiden sekä muun romun määrää.

 

Kaupunginhallitus puoltaa HSY Jätehuollon Konalan Sortti-asemaa koskevan ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen hyväksymistä.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

598 §

KAUPUNGIN OMISTAMAN UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKKEEN MYYMINEN OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖLLE

 

Khs 2010-724

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myydä Oulunkylän sairaskotisäätiölle Helsingin kaupungin omistaman yhden (1) osakkeen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä sen nimellisarvosta 169 euroa/kpl.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut kaupungin puolesta allekirjoittamaan tarvittavat osakkeen myyntiä koskevat asiakirjat ja hoitamaan osakkeen myyntiin liittyvät toimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä Oulunkylän sairaskotisäätiölle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

599 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS ERÄÄN VIRAN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2009-1072

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti. että Helsingin kaupunki ei valita Helsingin hallinto-oikeuden 14.4.2010 antamasta päätöksestä nro 10/0334/2, joka koskee erään viran lakkauttamista.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

600 §

VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISESTÄ AJALTA 1.1.2003 - 28.5.2009

 

Khs 2009-270

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

601 §

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

602 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelu lautakunta

6.5.2010

yleisten töiden lautakunta

4.5.2010

ympäristölautakunta

4.5.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

603 §

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TOIMEENTULOTUKIASIAKKAIDEN TERVEYSPALVELUMAKSUT

 

Khs 2009-1272

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kati Peltolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

604 §

3.5.2010 pöydälle pantu asia

TERVEYSASEMAYKSIKÖN AVOSAIRAANHOIDON KILPAILUTUKSEN EDELLYTYKSET

 

Khs 2009-1996

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutuksen edellytyksistä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyslautakuntaa, talous- ja suunnittelukeskusta, henkilöstökeskusta sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluja antamaan lausuntonsa terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutusta selvittäneen työryhmän raportista 31.8.2010 mennessä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin työryhmän raportista terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Jäsen Krohn teki jäsen Pajamäen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksesta poistetaan kolmas tekstikappale, joka kuuluu ”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyslautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle 31.8.2010 mennessä tarvittavat esitykset työryhmän esittämän pilotin toteuttamista varten.”

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Krohnin vastaehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

605 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 16 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

4.5.2010

sosiaalilautakunta
- ruotsinkielinen jaosto


22.4.2010

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

606 §

UUDELLEENSIJOITUKSEN PERIAATTEET

 

Khs 2010-866

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

607 §

ERON MYÖNTÄMINEN GIRAY GAZALELLE MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ

 

Khs 2009-274

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Giray Gazalelle eron maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan varajäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita neuvottelukunnan varajäseneksi Nasima Razmyarin toimikauden 2009–2010 loppuun.

 

Pöytäkirjanote Giray Gazalelle, Nasima Razmyarille, mainitulle toimikunnalle, henkilöstökeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

608 §

VT MARI HOLOPAISEN TOIVOMUSPONSI: SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN OIKEUKSIEN LINJAUKSET

 

Khs 2010-202

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

609 §

VT OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: TASA-ARVOSUUNNITELMAN SIJAISTARPEEN HUOMIOIMINEN NAISVALTAISTEN ALOJEN HENKILÖSTÖMITOITUKSESSA

 

Khs 2010-206

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.2.2010 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

610 §

VT YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2010-212

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.2.2010 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

611 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ, JOKA KOSKEE KOULUJEN VIIKOITTAISTA KASVISRUOKAPÄIVÄÄ

 

Khs 2009-1885

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa valituksen johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan selityksen:

 

Helsingin kaupunginhallitus katsoo, että valitus tulisi jättää tutkimatta jäljempänä esitettävin perustein.

 

Valituksen pääasiallinen sisältö

 

Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus määrää valtuuston päätöksen kumottavaksi virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

 

Valittajat katsovat, että Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksyessään aloitteen päättänyt lisätä kaupungin koulujen ruokalistalle viikoittaisen kasvisruokapäivän, jolloin oppilaille ja opiskelijoille ei tarjota kouluruokana muita vaihtoehtoja kuin kasvisruoka.

 

Valittajat toteavat, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska opiskelijoita ei ole lukiolain 27 §:n ja ammatillisista oppilaitoksista annetun 36 §:n mukaisesti kuultu ennen tämän opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavan päätöksen tekemistä. Opiskelijoiden puhevaltaa näissä asioissa käyttää oppilaskunta.

 

Helsingin kaupunki ei ole ennen päätöksen tekemistä kuullut lukioiden tai ammattioppilaitosten oppilaskuntia eikä ole muutoinkaan varannut opiskelijoille mahdollisuutta tulla kuulluksi asiassa.

 

Valtuutetun oikeudesta tehdä valtuustoaloite

 

Helsingin kaupunginvaltuuston 14.6.1995 hyväksymän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asiois­ta.

 

Aloi­te on annettava kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle val­tuuston kokouksen aikana ja siitä on tehtävä merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.

 

Aloitteen sisältö

 

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua ovat valtuustossa 9.9.2009 esittäneet seuraavansisältöisen aloitteen:

 

”Kolmasosa suomalaisen ympäristövaikutuksista syntyy ruokailusta. Kasvisruoan lisäämisellä joukkoruokailussa voidaan merkittävästi pienentää Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja ekologista jalanjälkeä.

 

Helsingin on sitouduttava ilmastonmuutoksen torjuntaan myös ruokahankinnoissaan.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että opetusvirasto ottaa käyttöön viikoittaisen kasvisruokapäivän, jolloin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.”

 

Aloitteen käsittely

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 9.9.2009 lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on 21.12.2009 saanut aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

 

Kokouksessaan 8.2.2010 kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän esityksestä poiketen, että aloite nro 30 palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että viikoittainen kasvisruokapäivä toteutetaan. Lisävalmistelussa aloitteesta on saatu opetusviraston lausunto 12.2.2010.

 

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt 15.2.2010 pitämässään kokouksessa antaa kaupunginvaltuustolle vastauksen aloitteen nro 30 osalta. Vastaus on sisältynyt kaupunginhallituksen mietintöön 1-2010, jossa on käsitelty aloitteen nro 30 lisäksi lukuisia muita valtuutettujen tekemiä aloitteita.

 

Mietinnössä kaupunginhallitus on todennut aloitteen nro 30 osalta vastauksenaan mm. seuraavaa:

 

”Khs toteaa, että aloitteesta on saatu opetuslautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus on palauttanut aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta on pyydetty opetusviraston lausunto.

 

Opetusvirasto toteaa lausunnossaan mm. että Helsingissä noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa kouluruokasuositusta. Suosituksessa tuodaan esille ateriavaihtoehto, joka voi olla kasvisruoka. Erityisesti kasvisruokien tulee sisältää palkokasveja liha- ja munaraaka-aineiden sijaan. Ateriavaihtoehtona on aina Helsingissä vapaassa otossa kasvispääruoka. Kalaruokapäivänä ei peruslistalla ole liharuokavaihtoehtoa. Kouluruokasuositusten mukaan kalaruokaa tulee olla vähintään kerran viikossa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kalaruokapäivää vastaavasti jatkossa Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa tarjotaan kasvispääruokapäivä. Kasvispääruokapäivä tulee toteuttaa nykyisten hankintasopimusten puitteissa. Opetusvirasto huolehtii tarpeellisesta tiedottamisesta.

 

Khs katsoo edellä olevan riittävän selvitykseksi asiassa.”

 

Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päätti katsoa mietinnön 1-2010 aloitteen nro 30 tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2010 tehnyt asiassa päätöksen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja katsonut mietinnön 1-2010 aloitteen nro 30 tulleen loppuun käsitellyksi. Samalla valtuusto on hyväksynyt kaksi toivomuspontta:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kasvisruokapäivän toteutusta kouluruokailussa seurataan kuukausittain ruoan menekin ja ruokailijoiden määrän perusteella. Kouluruoan menekin laskiessa kasvisruokapäivinä on vaihtoehtoinen pääruoka tuotava tarjolle.

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kouluruokailun muutoksissa oppilaskuntia kuullaan koululainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Valtuuston päätöksen luonne

 

Kaupunginvaltuustolla on ollut vaihtoehtona asiassa kaupunginhallituksen vastauksen saatuaan joko päättää, että aloitteen käsittely on päättynyt tai että asia palautetaan kaupunginhallitukseen uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto on yksimielisesti katsonut asian käsittelyn päättyneeksi.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös aloitteen nro 30 osalta ei sisällä asiaratkaisua. Valtuusto ei ole päättänyt mistään toimenpiteistä aloitteen johdosta.

 

”Aloitteeseen annettuun päätökseen (esim. ei aihetta toimenpiteisiin, saatetaan aloitteen tekijöiden tietoon toimenpiteet, joihin on ryhdytty) ei yleensä saa hakea muutosta (esim. KHO 28.2.1973 T 844). Päätös ei sisällä asiasisällöllisesti lopullista ratkaisua. Mikäli aloitteeksi otsikoitu kirjelmä on tulkittavaksi hakemukseksi omassa asiassa, valituskelpoisuus arvioidaan toisin. Hakemuksen hylkäävät ja hyväksyvät päätökset ovat valituskelpoisia.” (Suomen Kuntaliitto: Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä 2008 s. 13)

 

Aloitteessa nro 30 ei ole ollut kyse valtuutettujen omasta asiasta, joten aloitetta ei ole pidettävä hakemuksena.

 

Lisäksi on huomioitava, että valtuuston kannanottoa opetustoimen toimialaan kuuluvissa asioissa voidaan pitää enintään periaatelinjauksena. Periaatelinjaukset ovat myös valmisteluun kuuluvia ratkaisuja, jotka eivät ole valituskelpoisia.

 

”Hallinnossa on pääsääntönä, että ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaista säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan. Esimerkiksi valtuusto ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu kunnanhallituksen tai lautakunnan ratkaistavaksi. Kunnanhallitus voi kyllä saattaa asian valtuuston käsiteltäväksi siten, että valtuusto tekee asiassa periaatepäätöksen, jota hallitus sitten omassa päätöksenteossaan noudattaa. Jos päätösvalta kuuluu lain tai muun normin mukaan kunnanhallitukselle, valtuuston periaatekannanotto sitoo hallitusta vain poliittisesti, ei oikeudellisesti.” (Suomen Kuntaliitto: Kunnan kokousmuisti 2004 s. 11)

 

Helsingin kaupunginvaltuuston 27.10.2010 vahvistaman Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön 1 §:n mukaan Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupun­gin opetustoimesta.

 

Yhteenveto

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville 26.2.2010. Valittajat ovat toimittaneet valituksen hallinto-oikeudelle 12.3.2010, eli lain mukaisessa määräajassa.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi edellä esitetyn perusteella, että kysymyksessä oleva valtuuston päätös koskee kuntalain 91 §:n tarkoittamalla tavalla valmistelua, minkä vuoksi päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kyse on ollut kaupunginvaltuuston tekemästä periaatelinjauksesta.

 

Kaupunginvaltuuston päätöstä on näillä perusteilla pidettävä asian valmistelua koskevana periaateratkaisuna, joka ei ole valituskelpoinen.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että valitus tulisi jättää tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

612 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

4.5.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

4.5.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

- kehittämisyksikkö

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

613 §

VT SIRPA ASKO-SELJAVAARAN TOIVOMUSPONSI: IKÄIHMISTEN ASUMISEN JA ELÄMISEN TARPEIDEN HUOMIOIMINEN JÄTKÄSAAREN JATKOSUUNNITTELUSSA

 

Khs 2009-1335

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 3.6.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Asko-Seljavaara) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

614 §

VT MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: ERILLISTEN PYÖRÄKAISTOJEN TOTEUTTAMISEN TUTKIMINEN JÄTKÄSAAREN ALOITUSALUEEN JATKOSUUNNITTELUSSA

 

Khs 2009-1336

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 3.6.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

615 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: JÄTKÄSAAREN HYVÄNTOIVONPUISTON SUUNNITTELU URBAANIKSI TAPAHTUMAPUISTOKSI

 

Khs 2009-1337

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 3.6.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

616 §

JÄTKÄSAAREN KAHDEN TONTIN VARAAMINEN VERKKOKAUPPA.COM OY:LLE JA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE VERKKOKAUPAN UUDEN LIIKE-, TOIMITILA-, TUOTANTO- JA VARASTOHANKKEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2010-891

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti:

 

A                   Varata 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelissa nro 20812 sijaitsevan tonttijaon mukaisen toimitilatontin nro 4 (2 494 m2 ja 14 900 k-m2, Tyynenmerenkatu) ja korttelissa nro 20812 sijaitsevasta asuntotontista nro 1 (2 273 m2 ja 4 800 k-m2, Rionkatu) suunniteltavan toimitilatontin Verkkokauppa.com Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle Verkkokaupan uuden liike-, toimitila-, tuotanto- ja varastohankkeen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varattaville tonteille tulee suunnitella Verkkokaupan uudet liike-, toimitila-, tuotanto- ja varastotilat (noin 19 700 k-m2).

 

2                    Rakennuksen suunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä kau­punkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Länsisataman aluerakentamisprojektin ja tontin nro 20812/3 varauksensaajan ja tulevan luovutuksensaajan kanssa.

 

Lisäksi rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsingin Energian mahdolliset muuntamo­­tarpeet.

 

3                    Rakennuksen suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon energiatehokkuus.

 

4                    Tontit vuokrataan rakentamiseen sen jälkeen, kun satamatoiminnot johto- ja putkisiirtoineen on saatu siirrettyä pois tonteilta.

 

Lisäksi tontin nro 20812/1 vuokraamisen edellytyksenä on, että tontille nykyisin asemakaavassa nro 11770 osoitettu asuntorakennusoikeus (AK, 4 800 k-m2) saadaan muutettua toimitilarakennusoikeudeksi (KTY, noin 6 700 k-m2) tai sen toteuttamiseen saadaan tarvittava poikkeamispäätös.

 

5                    Tonttien pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen tullaan ottamaan liitteessä 8 esitettyjen periaatteiden mukaisia ehtoja Jätkäsaaren alueen jätteen putkikeräysjärjestelmästä, rakentamisen logistiikkayhteistyöstä, yhteismarkkinoinnista ja rakennuksiin mahdollisesti toteuttavista tele- ja sähkö-kaapeista, ellei kiinteistölautakunta perustellusta syystä toisin päätä.

 

Lisäksi varauksensaajat ovat tietoisia, että Jätkäsaaren alueelle ollaan laatimassa alueellista rakennustapaohjetta sekä ohjetta talorakentamista varten. Varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan tulevia ohjeita, ellei tonttien maanvuokrasopimuksessa toisin sovita.

 

6                    Tonttien pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen tullaan ottamaan ehdot muun muassa korttelin nro 20812 tonttien nro 1, 3 ja 4 toteuttamiseen, huoltoon ja pysäköintiin tarvittavista yhteisjärjestelyistä ja rasitteista.

 

7                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisesti aiheutuvista vahingosta eikä kustannuksista, jos nykyiselle asun­­totontille nro 20812/1 ei saada aikaan toimitilarakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta (KTY, noin 6 700 k-m2) tai sen toteuttamiseen ei saada tarvittavaa poikkeamispäätöstä.

 

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajille mahdollisesti aiheutuvista vahingosta eikä kustannuksista, jos tonttien nro 20812/1 ja 4 rakentamiseen tarvittavaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei saada aikaan tai johto- ja put-kisiirtoja ei saada tonteilla toteutettua suunnittelussa aika-taulussa.

 

B                   Todeta, että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n vuoden 2012 loppuun voimassa oleva varaus tonttiin 20812/4 raukeaa yhtiön suostumuksen mukaisesti siltä osin, kun se on ristiriidassa nyt päätettäväksi esitetyn varauksen kanssa. Mikäli kuitenkin ehdotuksen A mukainen varaus ei johda tontin 20812/4 osalta pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiseen 31.3.2011 mennessä, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Rakennusosakeyhtiö Hartelan varaus tulee uudelleen voimaan ajaksi 1.4.2011 - 31.12.2012 entisin ehdoin.

 

C                   Kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa nopeasti laatimaan kortteliin nro 20812 asemakaavan muutosehdotuksen niin, että tonteille voidaan toteuttaa ehdotuksen A mukainen toimitilahanke (noin 19 700 k-m2).

 

Pöytäkirjanote Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle, Verkkokaup-pa.com Oy:lle, Rakennusosakeyhtiö Hartelalle, Helsingin Energian verk­kopalveluille, Helsingin Satamalle, HSY Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

617 §

MALMIN ORMUSPELLON TONTTIEN VARAAMINEN VAHANEN OY:LLE RYHMÄRAKENTAMISEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KOHTEEN RAKENNUTTAMISTA VARTEN (MALMI, TONTIT 38274/1 - 9)

 

Khs 2010-600

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   Varata 38. kaupunginosan (Malmi, Ormuspelto) korttelin nro 38274 kaupunkipientalotontit nro 1 - 9 Vahanen Oy:lle rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamista varten 30.6.2011 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja kokoaa luonnollisten henkilöiden muodostaman tonttien rakentajaryhmän ja kaupunki vuokraa tontit ryhmään kuuluville henkilöille noudattaen tavanomaisia oma­kotitonttien vuokrausehtoja.

 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan tonteille etukäteen paalutetut pohjalaatat sekä pohjalaattojen rakentamisen yhteydessä rakennusten vesijohto- ja viemäriliitokset sekä kaukolämpöliittymät. Näistä aiheutuvat kustannukset peritään tonttien tulevilta vuokralaisilta tonttien pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten tekemisen yhteydessä.

 

Tonttien vuokralaisilta peritään samalla myös kaupungin maksamat tonttien tonttijako- ja lohkomiskustannukset.

 

2                    Varauksensaajan tulee tehdä tonttien tulevien vuokralaisten kanssa projektinjohtopalveluista tarvittavat rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimukset, jotka kaikkien sopijapuolten on allekirjoitettava ennen kuin tonttien vuokraushakemukset toimitetaan kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Rakennuttamissopimuksen tulee sisältää liitteestä 5

                      ilmenevät varauksensaajalle kuuluvat tehtävät.

 

Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimusten mallit tulee esittää kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön hyväksyttäväksi ennen tonttien markkinoinnin aloittamista.

 

3                    Tonttien rakentamisessa tulee noudattaa soveltuvin osin Ormuspellon alueen kaupunkipientalojen pohjarakennustöiden yleisohjetta 1.1.2006.

 

B                   Oikeuttaa kiinteistölautakunnan varaamaan Vahanen Oy:lle eri hakemuk­sesta Malmin Ormuspellon asemakaavan nro 11465 alueelta korttelin nro 38274 tonttien lisäksi lautakunnan päättämän määrän kaupunkipientalotontteja sen jälkeen, kun korttelin nro 38274 tontit nro 1 - 9 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla.

 

Pöytäkirjanote Vahanen Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

618 §

LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN SELVITYKSESTÄ SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTON PERUSTAMISEDELLYTYKSISTÄ

 

Khs 2010-338

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt Helsingin kaupunginhallituksen lausun­toa Metsähallituksen laatimasta selvityksestä (18.2.2010), jossa tarkastellaan Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksiä ja esitetään erilaisia vaihtoehtoja sen laajuudelle.

 

Sipoonkorpi ympäristöineen on seudullisesti tärkeä luonnonsuojelu- ja virkistysalue sekä kuntien ja valtion merkittävä yhteistyöhanke. Sen kehittäminen parina Nuuksion laajalle luonnonsuojelu-, ulkoilu- ja virkistys­alueelle tuo erinomaisen lisän seudun kaupunkirakenteeseen yli miljoonan asukkaan luonto- ja virkistysalueena.

 

Sipoonkorven kansallispuiston hallinta ja toteutus

 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston 29.4.2009 hyväksymässä strategiaohjelmassa 2009–2012 todetaan eräänä keskeisenä suunnitteluperiaatteena yhtenäisten viheralueiden ja viheralueyhteyksien säilyttäminen sekä rantojen säilyttäminen kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Yhtenä toimenpiteenä tämän periaatteen toteuttamiseksi on esitetty Sipoonkorven kansallispuiston perustamista.

 

Kaupunginhallitus kannattaa ajatusta siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto perustettaisiin mahdollisimman pikaisesti. Perustettavan kansallispuiston hallinta, toimivalta, hoidon ja käytön koordinointi sekä kokonaisvastuu alueiden ylläpidosta tulee olla vain yhdellä taholla eli Met­sähallituksella. Tämä on perinteinen ja hyväksi todettu toimintamalli, joka on käytössä kaikissa muissa Suomen kansallispuistoissa. Tästä syystä kansallispuisto tulee perustaa vain valtion omistukseensa hankkimille maille.

 

Helsingin kaupunki on jo tähänkin asti aktiivisella maanhankinnallaan edesauttanut Sipoonkorven kansallispuiston syntymahdollisuuksia. Valtio on maanvaihtojen kautta saanut Sipoonkorven maistaan peräti 63 % eli noin 1 200 hehtaaria Helsingiltä.

 

Sipoonkorven tarkastelualueeksi on määritelty aikaisempien laajojen, asiantuntijoista koostuneiden Sipoonkorpi 1 ja 2 -työryhmien toimesta Porvoon moottoritien pohjoispuoleiset alueet. Helsingin kaupunki on pitänyt näitä selvityksiä tähän astisen suunnittelun lähtökohtana ja on valmis jatkossakin neuvottelemaan tarpeellisista maanvaihdoista tällä Sipoonkorven ydinalueella.

 

Kaupunginhallitus pitää Metsähallituksen selvitystä monilta osin ansiok­kaana ja hyvänä keskustelunavauksena. Rajauksiin ja toteutustapojen yksityiskohtiin voidaan kuitenkin ottaa kantaa vasta sitten, kun ympäristöministeriö ensin tekee periaatepäätöksen puiston perustamisesta ja sen jälkeen laatii, yhteistyössä eri osapuolten kanssa, esityksen puiston laajuudesta.

 

Helsingin strategiaohjelman mukaan Sipoon kunnasta Helsinkiin liitetyn nk. liitosalueen suunnittelun yhteydessä selvitetään, kuinka Sipoonkorven arvokkaat alueet suojellaan, Sipoonkorven metsämanner säilytetään yhtenäisenä ja riittävät ekologiset käytävät metsämantereen ja me­renrannan välillä turvataan. Sipoonkorven kansallispuiston rajaukset on mahdollista suunnitella, Nuuksion kansallispuiston tapaan, varsinaisen kansallispuistosuunnittelun ja sitä tukevan yleiskaavatyön yhteydessä. Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, nk Östersundomin osayleiskaava, on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 aikana.

 

Valvontatarve ja kustannukset

 

Alueella liikkuu suojelun muodosta riippumatta paljon väkeä, ja nykyisilläkin suojelu- ja virkistysalueilla tapahtuu lain ja suojelumääräysten rikkomuksia. Metsäalueilla ongelmana on muun muassa luvaton maastoliikenne ja heikko koirakuri, rannoilla taas kalastus niilläkin suojelualueilla, jotka ovat linnustonsuojelun vuoksi liikkumiskiellossa. Harvinaisten mutta rauhoittamattomien kevätkukkien poiminta jokamiehenoikeudella jatkuu vielä suojelemattomissa Natura-lehdoissa. Sen lopettaminen vaatii jonkin muotoisen rauhoituspäätöksen. Selkeä opastus ja riittävän tiheä valvonta on tarpeen näiden epäkohtien torjumiseksi. Liikku­mis- ja kalastusrajoituksista kertovat maastokyltit ja riittävä määrä muuta tiedotusaineistoa on tarpeen laatia neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. On myös eduksi, jos valvova henkilöstö pystyy viestimään näillä kielillä.

 

Kustannusten jakautumisesta voidaan todeta, että selkein tilanne on silloin, kun valtio huolehtii kansallispuiston kustannuksista ja kunnat puolestaan omista virkistys- ja retkeilyalueistaan. Yhteistyö kuntien, yksityisten maanomistajien ja valtion kesken tulee olemaan tärkeää, kun suunnitellaan Sipoonkorven kokonaisuutta maankäyttömuotoineen, reitteineen, toimintoineen ja palveluineen.

 

On kuitenkin syytä varautua siihen, että esityksessä jossakin määrin aliarvioidut kustannukset eivät riitä kansallispuiston toteuttamiseen. Vaikka palveluvarustus pidettäisiin omatoimista retkeilyä palvelevana, huoltotöihin ja valvontaan tarvittaneen enemmän työvoimaa kuin laskelmassa on esitetty. Käytännön hoitotöihin esitetyn edullisen työvoiman lisäksi tarvitaan luonnonhoidossa, opastuksessa ja valvonnassa näiden alojen erityisammattitaitoa ja lisäksi monikulttuurisessa asiakaspalvelutyössä myös kielitaitoa.

 

Kaupunginhallitus ei myöskään pidä perusteltuna sitä, että Sipoonkorpi jäisi vaille omaa opastuskeskusta.

 

Yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa, että Sipoonkorven kansallispuiston perustamishanke samanlaisin hallintajärjestelyin kuin muissakin maamme kansallispuistoissa on mitä toivottavin. Valtion tulisi pyrkiä aikaan saamaan periaatepäätös sen perustamisesta niin, että kansallispuiston suunnittelu sen rajausten osalta olisi mahdollista yhteen sovittaa alkamassa olevan Östersundomin osayleiskaavoituksen kanssa. Kaupunginhallitus kannattaa myös eri osapuolista koostuvan valmistelutyöryhmän perustamista.

 

Pöytäkirjanote Metsähallitukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

619 §

3.5.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXX XXXXXXXXX, ASUNTO OY KEULAKUVANTIE 13:N JA ASUNTO OY KALLIONIEMENTIE 2:N MUISTUTUKSIIN LAAJASALON KORTTELIN NRO 49139 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11904)

 

Khs 2009-1487

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus koskee Kallioniementien ja Purjetuulenkujan välistä rantavyöhykettä Hevossalmessa ja Jollaksessa. Kallioniementien kortteliin nro 49139 osoitetaan suojeltavan asuinrakennuksen lisäksi uusi rakennuspaikka, jolle saa rakentaa 200 m2 kerrosalaa, ja korttelin rajoja muu­tetaan. Viereinen yhdistyskäytössä oleva rakennus saa suojelumer­kinnän ja pihapiirimerkinnän, samoin Lappalaislahden pohjukan pienempi punainen rakennus.

 

Keulakuvantien korttelia nro 49128 laajennetaan niin, että sekä etelä- että pohjoispäähän tulee uusi omakotitontti. Tehokkuusluku on e = 0.20 kuten korttelin muilla tonteilla. Näiden tonttien yhteenlaskettu kerrosala on 362 m2.

 

Keulakuvantien päässä oleva kaavoittamaton niemi merkitään lähivirkis­tysalueeksi. Niemessä oleva huvila ja pienempi rakennus suojellaan ja rakennuksille muodostetaan pihapiiri.

 

Kaava-alueen itäosassa olevalle Villa Furuhjelmille osoitetaan asuinrakennusten tontti ja huvilan suojelumerkintä sr-2 muutetaan sr-1:ksi. Villa Furuvikille rajataan pihapiiri suojelumerkintöineen niin, että ranta on edelleen uimaranta-aluetta. Kaavamääräyksillä pyritään Villa Furuhjelmin tontin, Villa Furuvikin pihapiirin ja uimaranta-alueen puutarhahistoriallisesti arvokkaan huvilapuutarhan ominaispiirteiden säilyttämiseen ja vahvistamiseen.

 

Koko kaava-alueella täydennetään ja selkiytetään polkuverkostoa.

 

Muistutusten pääasiallinen sisältö ja kannanotto niihin

 

Xxxxx Xxxxxxx toteaa (7.9.2009 ja 15.9.2009 samansisältöisesti), että nykyisen Lappalaislahden pohjukan alueella on kolme vanhaa asuinmiljöötä edustavaa rakennusta, joiden kulttuurihistoriallista merkitystä koskeva selvitys tulisi ottaa lähtökohdaksi alueen käytön suunnittelulle.

 

Xxxxxxx toteaa lisäksi muun muassa, että kaupunkisuunnittelulautakun­­ta ei lausunnossaan kaupunginhallitukselle ota mitään kantaa esittämääni paikan arvojen kokonaistarkastelun puutteellisuuteen eikä lain­kaan viittaa toimittamiini historia- ja rakennustietoihin. Vastineessaan As Oy Keulakuvantie 13:n mielipiteeseen kaupunkisuunnittelulautakunta viittaa epäsuorasti "rinteessä olevaan asuinrakennuksen" purkamiseen, kun siinä ei enää asuta. Kyseinen rakennus sisältää rakenteissaan vanhan, 1800-luvulta peräisin olevan alkuperäisrakennuksen rungon. Samaa esitettiin häätökirjeiden jälkeen toistuvasti kiinteistöviraston (talo-osaston) kirjelmissä yli 20 vuotta sitten myös nyt kaavaesityksessä rauhoitettavaksi esitetyn lahdenpohjan tuvan osalta.

 

Xxxxxxx huomauttaa, että paikan historiallista ja kulttuurihistoriallista merkitystä ei ole selvitetty riippumattomasti ja että isännöitsijä ei ole oma-aloittei­sesti pyrkinyt huolehtimaan rakennuksista, vaan on tarkoituksellisesti antanut niiden ränsistyä.

 

Muistuttaja uusii lisäksi aiemmat kannanottonsa, joka liittyy Lappalaislahden ulkoilureitteihin. Voimassa olevassa asemakaavassa ja asemakaavan muutosehdotuksessa säilyvä Furuvikinpolun linjaus on lähiympäristön haavoittuvuus huomioiden järkevämpi kuin eteläisempi lahden­pohjukan rakennusten vieritse kulkevan ulkoilupolun linjaus.

 

Xxxxxxx muistutuksen liitteenä on Lappalaislahden pohjukan paikallishistoriaa käsittelevä historiallinen katsaus, jonka hän on toimittanut jo aiemmin kaupunkisuunnitteluvirastoon. Tätä ennen hän on toimittanut katsauksen myös kaupunginmuseolle.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että erillisten rakennusten suojelutarve on selvitetty kaavahankkeen aikana. Ratkaisut kaavatasolla perustuvat inventointiin (Laajasalon rakennuskulttuurin inventointi), maastokäynteihin ja kaupungin­museon lausuntoihin. Kaupunginmuseon tekeillä ollut Laajasalon raken­nuskulttuurin inventointihanke, joka käsittää myös muistutuksessa mainitut rakennukset, on tukenut asemakaavan suunnittelutyötä ja kaa­vamuutoksessa toteutuu kaupunginmuseon alueen rakennuskannalle esittämät suojelutavoitteet. Kaupunginmuseolla on ollut tiedossa myös muistuttajan laatima paikallishistoriaa käsittelevä katsaus.

 

Laadittu asemakaavan muutos ei edellytä kyseisten suojelun ulkopuolelle jää­vien rakennusten purkamista, mutta kaavan toteuttaminen ei myöskään edellytä niiden säilyttämistä. Polun toteuttaminen ul-1-lin­jauk­sen mukai­sesti on luontevampaa, jos sen varren rakennukset puretaan.

 

Lahdenpohjukan virkistysalue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, ja rakennuksista vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Tilakeskuksen edustajan mukaan kyseisten rakennusten nykytila johtuu voimas­sa olevasta, vuonna 1982 vahvistuneesta asemakaavasta, jossa alue on osoitettu lähivirkistykseen. Voimassa olevassa asemakaavassa kyseisiä rakennuksia ei ole suojeltu.

 

Keulakuvantien ja Kallioniementien välisen polun ensisijaisena linjauksena on pidetty sitä linjausta, joka sisältyy myös voimassa olevaan kaavaan ja joka paremmin soveltuu pyöräilyyn, koska maastossa on vähemmän korkeuseroja.

 

Xxxxx Xxxxxxx laatima historiallinen katsaus oli jaettu esityslistan 28.5.2009 liitteenä kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja se on jaettu myös esityslistan (kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2010) liitteenä.

 

As Oy Keulakuvantie 13 esittää (6.9.2009), ettei ulkoilupolkua välillä Keulakuvantie–Kallionementie toteutettaisi asemakaavan muutosehdotuksen Furuvikinpolun linjauksen mukaisesti vaan etelämpänä ul-1-lin­jausta noudattaen.

 

Muistuttaja toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta pitää ulkoilupolun ensisijaisena linjauksena voimassa olevan kaavan linjausta, joka soveltuu paremmin pyöräilyyn vähäisempien korkeuserojen vuoksi.

 

Muistuttaja esittää kantanaan muun muassa seuraavaa:

 

Asunto-osakeyhtiö ehdottaa, että lopullisessa päätöksessä otetaan huomioon kau­punkilaisten pitkän tähtäimen etu ja ulkoilureitti linjataan Kallionie­mentie ja Keulakuvantien välisellä matkalla yhtiön esittämällä tavalla, joka tarjoaa kaupunkilaisten virkistyskäyttöön erityisen viehättä­vän miljöön aivan meren tuntumassa, mitä taloyhtiön sivuitse kulkeva väylä ei suinkaan tarjoa. Yhtiö ehdottaa myös, että rakennustyö toteute­taan, kun rinteessä sijaitseva asuinrakennus ei ole enää asuinkäytös­sä. Maaston korkeuseroihin liittyen yhtiö huomauttaa, että Laajasalonväylän länsipuolella ulkoilureitti kulkee hyvin mäkistä linjausta noudattaen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että As Oy Keulakuvantie 13 esitti saman mielipiteen luonnosvaiheessa ja kaupunkisuunnittelulautakunta totesi tuolloin, että Keulakuvantien ja Kallioniementien välisen polun ensisijaisena linjauksena pidetään voimassa olevan asemakaavan Furuvikinpolun linjausta, koska se soveltuu paremmin pyöräilyyn vähäisempien kor­keuserojen vuok­si.

 

Kaavaratkaisu ei tältä osin ole ehdotusvaiheessa muuttunut ja kaupunkisuunnittelulautakunnan perustelut pätevät siksi edelleen. Kaavamuutos ei edelleenkään estä polun viemistä ul-1-merkittyä linjausta pitkin, mutta suuremmat korkeuserot ja polun varren rakennukset huonontavat tämän vaihtoehdon toteuttamisedellytyksiä. 

 

Asunto Oy Kallioniementie 2 eli kaavamuutoksen hakija on ennen ase­makaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläoloa lähettänyt muistutukseksi otsikoidun kirjeen (16.6.2009) todeten muun muassa, että yhtiö haki tontin 49139/1 tonttitehokkuuden nostamista
e = 0.25:een, mutta nyt valmistellussa kaavaehdotuksessa kyseisen alueen tehokkuudeksi esitetään n. e = 0.21. 

 

As Oy Kallioniementie 2 uudistaa aiemmin lausumansa ja katsoo, ettei asemakaavaa Latosaarenniemessä tule hyväksyä ehdotetun sisältöisenä VL/k-merkintämuutoksen ja asemakaavatontin eteläisen länsirajan osalta. Luonnosvaiheessa As Oy Kallioniementie 2 esitti tonttirajojen osalta mielipiteenään, että tontin länsirajaa olisi siirrettävä länteen päin, ellei vanhaa rajaa voi säilyttää. Etelässä tontti tulisi ulottaa laiturin länsipuolelle ja laituri varata tontin käyttöön.

 

VL/k-merkintä

 

As Oy Kallioniementie 2:n omistaman Latosaarenniemen VL-alueen kaavamerkinnän muuttaminen VL/k:ksi (lähivirkistysalue, joka on varattu kunnan tarpeisiin) viittaa kunnan pakkolunastusmahdollisuuteen, jota emme voi hyväksyä emmekä katso sille olevan perustetta. Jo nykyiseen kaavaan sisältyvien kaupungin omistamien lähivirkistysalueiden laajuus lähinaapurustossamme osoittaa, ettei tarvetta yksityisomistuksen heikentämiseen kaavaehdotuksen mukaisesti ole olemassa. Ei ole myöskään kohtuullista ja oikeudenmukaista, että kaupunki pyrkii vastoin tahtoamme VL/k-kaavamääräysmuutoksella hankkimaan omistukseensa osaa Latosaarenniemen kiinteistöstämme samalla kun kaupun­gin omistamaa saman kaava-alueen lähivirkistysaluetta Keulakuvantien varressa kaavoitetaan luovutettavaksi asuinkäyttöön.

 

Kyseenalaistamme vahvasti virkamiesten esittämän väitteen siitä, ettei korttelin 49139 tontin 1 rakennusoikeutta ja tehokkuuslukua koskevaa asemakaavamuutosta voida tehdä ilman lähivirkistysalueen luovuttamista kaupungille. Katsomme oikeusturvamme edellyttävän tämän peruslähtökohdan selvittämistä emmekä voi hyväksyä kaavaehdotusta, kun ei ole selvitetty, voiko ehdotukseen sisältyvä hakijan omistuksessa oleva virkistysalue jäädä yksityisomistukseen ja ellei, niin mitkä ovat kaupungin perustelut sille. Mikäli Latosaarenniemen länsirannan alue kuitenkin tulee vastoin tahtoamme luovuttaa kaupungille, tulee sen tapahtua riittävää vastiketta vastaan, ottaen huomioon alueen ainutlaatuisuus (erittäin hyvärantainen ja poikkeuksellisen upea merenrantaniemi).

 

Katsomme, että ehdotukseen sisältyvä VL/k-merkintä heikentää yksityisomistusta ilman perusteluja. Omistamamme lähivirkistysalueen luovutusta kaupungille ei tule sitoa valmisteluun palautettuun hakemukseem­me rakennusoikeuden ja tehokkuusluvun vahvistamiseksi asemakaavatontillemme, koska suunniteltu tehokkuusluku on kaavaehdotuksen perustelujen mukaan yhdenvertainen alueen muiden asemakaavatonttien kanssa. Alueluovutus ei myöskään voi olla edellytyksenä asemakaavatonttimme laajentamiseen rantaan saakka, koska laajentaminen vastaa kaavan tarkoitusta rakennusten suojelemiseksi ja on yhden­mukainen tontin 49099/1 kanssa.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen VL/k-alueella länsirannalla on hienoa kivipengerrystä ja vanhat kiviportaat, joiden säilyminen tulee turvata. Siitäkin huolimatta, että alue on nykyisin VL-aluetta, olemme pyrkineet pitämään sitä kauniina ja siistinä ja säilyttämään siinä istutuksia ja vanhat kivipengerrykset.

 

Korttelin 49139 eteläinen länsiraja

 

Vaadimme kaavaehdotuksen muuttamista vähintään siten, että asemakaavatontin eteläinen länsiraja ulotetaan nykyisen asemakaavatontin länsirajaa seuraten eteläisen ison laiturin länsipuolelle. Katsomme, että asemakaavatontin tulee rajautua luontoa ja yksityisyyttä kunnioittaen. Eteläisen laiturin käyttö veneily-, uinti- ja muuhun käyttöön tulee jatkossakin turvata asunto-osakeyhtiöllemme oman tonttimaan sisällä aitoja tai rajoja ylittämättä.

 

Tarkistukset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Mikäli Khs katsoo, että Latosaarenniemen kiinteistö voidaan kokonaan tai eteläkärkeä myöten kaavoittaa asemakaavatontiksi, edellä mainitut seikat tulevat sellaisinaan turvatuiksi. Mikäli vastoin käsitystämme Khs katsoo, että lunastuksen kaltainen menettely on perusteltua yksityisomistuksessamme olevan virkistysalueen osalta, tai siinäkin tapauksessa, että alue päätetään säilyttää yksityisomistuksessa VL-alueena, meille on ensiarvoisen tärkeää kaavaehdotuksen muuttaminen siten, että asemakaavatontin länsiraja tulee ulottumaan minimissään eteläisen laiturin länsipuolelle.

 

Khs toteaa, että korttelin 49139 rakennusoikeuden määrään kaupunkisuunnittelulautakunta otti kantaa jo ehdotusta puoltaessaan, jolloin se vastineessaan As Oy Kallioniementie 2:n esittämään mielipiteeseen totesi, että rakennusoikeus on mitoitettu sen mukaan, mikä näin herkkään paikkaan on mahdollista toteuttaa sen arvoja täysin pilaamatta. As Oy Kallioniementie 2 esitti luonnosvaiheessa, että uuden rakennuspaikan rakennusoikeus tulee nostaa 200 k-m2:stä 300 k-m2:iin. Kaupun­kisuunnittelulautakunnan em. kannanottoon viitaten asemakaavan muutosehdotuksessa esitettyä korttelin 49139 rakennusoikeutta ei ole perusteltua nostaa.

 

VL/k-merkintä

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhtenä tavoitteena on turvata aiemminkin lähivirkistysalueeksi kaavoitetun alueen monipuolinen virkistyskäyttö ja parantaa arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen suojelun edellytyksiä. Kaavaratkaisun VL/k-merkinnällä lähivirkistysalue varataan kunnan tarpeisiin, jolla pyritään luomaan edellytykset myös Latosaarenniemen länsiosan monipuoliselle virkistyskäytölle. Asemakaavan muutos pienentää Latosaarenniemen lähivirkistysaluetta suhteessa aikaisempaan tilanteeseen, koska korttelia 49139 laajennetaan rantaan asti ja rannan lähivirkistysalue poistuu kyseiseltä alueelta. Jäljelle jäävä Latosaarenniemen virkistysalue varataan kuitenkin nykyistä selkeämmin kunnan tarpeisiin.

 

Muistutuksessa verrataan Latosaarenniemen kaavaratkaisua Keulakuvantien varren uusiin korttelialuevarauksiin ja uuteen kortteliin 49099. Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi 28.5.2009, että huvilavyöhykkeen kortteli 49139 on yksittäistapaus eikä sitä voi verrata muihin kyseisiin tapauksiin.

 

Asemakaavan muutosehdotus parantaa tavoitteiden mukaisesti edellytyksiä alueen monipuoliselle virkistyskäytölle eikä se vaaranna länsirannan nykyisten arvojen säilymistä. Latosaarenniemen VL/k-merkintä on edellä mainituista syistä tärkeä eikä sitä ole perusteltua muuttaa.

 

Korttelin 49139 eteläinen länsiraja

 

Luonnosvaiheessa korttelin nykyistä länsirajaa oli siirretty itään päin niin, että Kallioniementien jatke olisi sijoittunut korttelin ulkopuolelle. Näin Latosaarenniemeen olisi (vastapainona korttelin ulottamiselle itärantaan) saatu ulkoilupolkulenkki. Tällöin olisi osoitettu kääntöpaikka korttelia 49139 palvelevalle liikenteelle virkistysalueelle. Luonnosvaiheen jälkeen korttelin länsiraja kuitenkin maanomistajien toivomuksen mukaisesti palautettiin entiseen kohtaan. Muutosehdotuksessa Lato­saarenniemen päässä oleva laituri on kaavamääräyksellä varattu korttelin 49139 asukkaiden käyttöön. Virkistysalueella olevan laiturin osalta yleinen käytäntö on, että laituri osoitetaan lähellä sijaitsevan korttelin käyttöön.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kortteli 49139 on pientalovaltaista asuin­aluetta ja Latosaarenniemen muut osat virkistysaluetta. Latosaarennie­mi on kokonaisuudessaan, kuten koko kaava-alue, merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Asemakaavan muutosehdotuksen tarkistaminen eteläisen länsirajan osalta As Oy Kallioniementie 2:n esittämällä tavalla heikentäisi Latosaarenniemen länsiosan edellytyksiä monipuoliselle vir­kistyskäytölle. Laadittu asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen eikä sitä ole korttelin 49139 eteläisen länsirajan osalta perusteltua muuttaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxx, Asunto Oy Keulakuvantie 13:lle ja Asunto Oy Kallioniementie 2:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

620 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

28.4.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.4.2010

kiinteistölautakunta

4.5.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19.4., 3.5. ja 4.5.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Miliza Ryöti

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Vesikansa

Jan D. Oker-Blom

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   19.5.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 583–588, 592, 594–595, 597, 600–606 ja 608–620 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

583–588, 592, 594–595, 597, 600–606 och 608–620 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.


 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.