Kokousaika

19.4.2010 kello 16.00 - 17.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 487 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 470­–osa 472 ja osa 481 §:t)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 487 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen (paitsi 487 §)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 489–503 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 482–503 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

(paitsi osa 482–503 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(paitsi osa 481–503 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri (paitsi 497–503 §:t)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


470–471,


472,


478–484, 

 Sauri

 

 

485,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


486–488, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


489–495, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


496, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
473–477,


497–503, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

470

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

471

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

472

Kj/1

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen

 

473

Kaj/2

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2010

 

474

Kaj/3

Vuokrausperusteet Pitäjänmäen asunto- ja autopaikkatonteille 46072/15 ja 14

 

475

Kaj/4

Munkkiniemen kortteleiden 30004, 30005, 30009 ja tonttien 30008/10, 11, 14, 15, 17 - 21, 23 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11901)

 

476

Kaj/5

Vartiokylän korttelin 45340 sekä liikenne-, katu- ym. alueiden ja Mellunkylän kortteleiden 47074 - 47076 ja tonttien 47079/1 ja 2 ym. alueiden (Kehä I:n ja Kivikontien liittymä ympäristöineen) asemakaavan muuttaminen (nro 11860)

 

477

Kaj/6

Laajasalon kortteleiden 49047, 49074 ja 49090 osien ja puistoalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 49074/2, 49075/3 ja 49079/1 ym. alueiden (Kruunuvuorenranta, Gunillankallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11888)

 

478

Kj/3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: oman palvelutuotannon kustannusrakenteen selvittelyn jatkamiseksi

 

479

Kj/4

Vt Mika Ebelingin toivomusponsi: ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteutus taloudellisesti haastavana aikana

 

480

Kj/5

Asuntolautakunnan sekä asuntotuotantotoimikunnan virkamatka Sveitsiin Zürichiin ja Saksaan Freiburgiin

 

481

Kj/6

12.4.2010 pöydälle pantu asia

Lähiöprojektin toimintakertomus 2009

 

482

Kj/7

12.4.2010 pöydälle pantu asia

World Design Capital 2012 - järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen

 

483

Kj/8

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

484

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

485

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

486

Ryj/1

Esitys ympäristöministeriölle toimivallan siirrosta pilaantunutta maaperää koskevissa asioissa

 

487

Ryj/2

12.4.2010 pöydälle pantu asia

Esitys Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvityksen jatkotoimista

 

488

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

489

Stj/1

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Huonokuntoisten vanhusten hoitohenkilöstöä koskeva suunnitelma

 

490

Stj/2

Valtuutettu Tuuli Kousan toivomusponsi: Vanhusten pitkäaikaishoidon työntekijöiden työnkuva

 

491

Stj/3

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi: Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon laajapohjainen kehittäminen

 

492

Stj/4

Elina Kuosmasen ym. ehdotus vapaaehtoistyön välittämisestä

 

493

Stj/5

Sosiaaliviraston edustajan vaihtuminen vanhusneuvostossa

 

494

Stj/6

Samarbetsavtal om Mathilda Wrede-institutet

Mathilda Wrede -instituuttia koskeva yhteistyösopimus

 

495

Stj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

496

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

497

Kaj/1

Kannanotto Xxxx, Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx muistutukseen Munkkiniemen kortteleiden 30004, 30005, 3009 ja tonttien 30008/10, 11, 14, 15, 17 - 21, 23 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11901)

 

498

Kaj/2

Kannanotto Laajasalo - Degerö seura ry:n, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx ja Asunto Oy Reiherintie 1:n muistutuksiin kortteleiden nro 49047, 49074 ja 49090 osien ym. alueiden (Gunillankallio) asemakaava-asiassa (nro 11888)

 

499

Kaj/3

Herttoniemen sairaalan A-rakennuksen korjaustyön teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

500

Kaj/4

Tontin varaaminen Katajanokalta Ab Invest As:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

 

501

Kaj/5

Kannanotto Xxxx Xxxxxxxxx ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n muistutuksiin Vartiokylän korttelin nro 45340 ym. alueiden ja Mellunkylän kortteleiden nro 47074 - 47076 ym. alueiden (mm. Kehä I:n ja Kivikontien liittymä) asemakaava-asiassa (nro 11860)

 

502

Kaj/6

12.4.2010 pöydälle pantu asia

Asuntotonttien varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle

 

503

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

470 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Kantola) ja Rädyn (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

471 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

472 - 477 §

Kaupunginvaltuuston 5.5.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

472 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.4.2010 pöydälle pantu asia
Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen

 

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön 10 §:n ”Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet” ensimmäinen ja toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:             

 

Toimielinten varsinaisille jäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta koneita annetaan yksi henkilöä kohti.

 

Valtuuston sähköistä kokousmenettelyä varten annetaan enintään viiden valtuutetun ryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja yli viiden valtuutetun ryhmälle valtuustoryhmän koon mukaan lisäksi jokaista seuraavaa alkavaa viittä valtuutettua kohden yhdelle varavaltuutetulle henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Tietokoneet annetaan sijaantulojärjestyksessä kunkin valtuustoryhmän ensimmäisille varavaltuutetuille.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

473 §

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti 2010

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Kukkonen Harri, suunnittelija, puhelin 310 36115
Randell Mari, suunnittelija, puhelin 310 25823

 

474 §

Vuokrausperusteet Pitäjänmäen asunto- ja autopaikkatonteille 46072/15 ja 14

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

475 §

Munkkiniemen kortteleiden 30004, 30005, 30009 ja tonttien 30008/10, 11, 14, 15, 17 - 21, 23 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11901)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

476 §

Vartiokylän korttelin 45340 sekä liikenne-, katu- ym. alueiden ja Mellunkylän kortteleiden 47074 - 47076 ja tonttien 47079/1 ja 2 ym. alueiden (Kehä I:n ja Kivikontien liittymä ympäristöineen) asemakaavan muuttaminen (nro 11860)

 

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti siten, että esityslistan liitteenä 3 olevaan päätöshistoriaan lisätään kaupunkisuunnitteluviraston 9.4.2010 antama lausunto.

                                           

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

477 §

Laajasalon kortteleiden 49047, 49074 ja 49090 osien ja puistoalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 49074/2, 49075/3 ja 49079/1 ym. alueiden (Kruunuvuorenranta, Gunillankallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11888)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

478 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: OMAN PALVELUTUOTANNON KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTELYN JATKAMISEKSI

 

Khs 2009-1055

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

479 §

VT MIKA EBELINGIN TOIVOMUSPONSI: ENNALTAEHKÄISEVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS TALOUDELLISESTI HAASTAVANA AIKANA

 

Khs 2009-1045

Esityslistan asia Kj/4

 

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mika Ebelingille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

480 §

ASUNTOLAUTAKUNNAN SEKÄ ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN VIRKAMATKA SVEITSIIN ZÜRICHIIN JA SAKSAAN FREIBURGIIN

 

Khs 2010-623, 2010-730

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntolautakunnan sekä asuntuotantotoimikunnan esityksessä mainitut varsinaiset jäsenet sekä asuntolautakunnan kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Sveitsiin Zürichiin ja Saksaan Freiburgiin 31.5 – 3.6.2010 osuuskuntarakentamiseen, asumisen rahoitusmuotoihin sekä energiatehokkaaseen ja esteettömään asuinrakentamiseen tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan asuntolautakunnan sekä asuntotuotantotoimikunnan käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle (Marjaana Santala), asuntotuotantotoimikunnalle (Harry Åhlgren) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle (Markku Nyyssölä).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

481 §

12.4.2010 pöydälle pantu asia

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2009

 

Khs 2010-485

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2009.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia jatkamaan yhteistyötä lähiöprojektin kanssa projektin toimintakauden 2008 - 2011 tavoitteiden toteuttamiseksi ja esikaupunkien elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että lähiöprojektin työtä tulee jatkaa ja projektin käytäntöjen hyväksikäyttöä tulee vahvistaa. Lähiörahaston resurssit tulee kytkeä selvemmin lähiöprojektin yhteyteen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, lähiöprojektille (projektipäällikkö Marja Piimies), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Jäsen Kantola teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava kolmas kappale:

                                           

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että lähiöprojektin työtä tulee jatkaa ja projektin käytäntöjen hyväksikäyttöä tulee vahvistaa. Lähiörahaston resurssit tulee kytkeä selvemmin lähiöprojektin yhteyteen.

 

Suoritetussa äänestyksessä Kantolan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Piimies Marja, projektipäällikkö, puhelin 310 37329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

482 §

12.4.2010 pöydälle pantu asia

WORLD DESIGN CAPITAL 2012 - JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-621

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä International Council of Societes of Industrial Design -nimisen yhteisön (ICSID) ja Helsingin kaupungin välisen World Design Capital 2012 - järjestämistä koskevan sopimuksen (Memorandum of Agreement) liitteen 1 mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kulttuurikeskukselle (Pekka Timonen), talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskukselle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä pöytäkirjanote (ilman liitteitä) esityslistateksteineen Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

                                            Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti esityslistan liitteiden 1 ja 2 osalta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 20 k

 

 

483 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2010-494

Esityslistan asia Kj/8

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 19.2.2010, 1030 § mainituilla sekä kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

 

484 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                    12.4.2010, 15.4.2010

konsernijaosto                                                                12.4.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                14.4.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

485 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

486 §

ESITYS YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE TOIMIVALLAN SIIRROSTA PILAANTUNUTTA MAAPERÄÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Khs 2010-582

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä ympäristöministeriölle seuraavan hakemuksen toimivallan siirrosta pilaantunutta maaperää koskevissa asioissa:

 

Kaupunginhallitus esittää, että ympäristöministeriö päättäisi ympäristönsuojelulain 80 §:n nojalla siirtää ympäristönsuojelulain 12 luvussa mainittujen pilaantunutta maaperää koskevien asioiden toimivallan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle 1.1.2011 alkaen toistaiseksi.

 

Perusteluinaan kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

 

Ympäristöministeriö siirsi Helsingin kaupunginhallituksen hakemuksesta 29.3.2001 Uudenmaan ympäristökeskukselta toimivallan päättää ympäristönsuojelulain 78.2 §:n mukaisista pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevista ilmoituksista Helsingin kaupungin alueella Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle määräajaksi 1.6.2001 - 31.5.2006. Kaupunginhallituksen jatkohakemuksesta ympäristöministeriö siirsi kaikki ympäristönsuojelulain 12 luvussa mainittujen pilaantunutta maaperää koskevien asioiden toimivallan ympäristölautakunnalle 1.6.2006 - 31.12.2010.

 

Ympäristölautakunta on antanut viisi maaperän puhdistamisen ympäristölupaa. Ympäristölautakunta on siirtänyt 28.10.2003 puhdistamista koskevien ilmoitusten päätösvallan ympäristövalvontapäällikölle, joka on vuosina 2001-2009 tehnyt yhteensä 166 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevaa ilmoituspäätöstä. Vuosittain ilmoituspäätöksiä on ollut 20-25. Lisäksi ympäristökeskus on ohjeistanut ja valvonut pilaantuneiden maiden asianmukaisen kunnostamisen esimerkiksi maanrakennustöiden yhteydessä havaituissa pilaantumistapauksissa. Pilaantunutta maaperää koskevan valvontatoiminnan laajuutta osoittaa, että ympäristökeskus on tehnyt vuosittain yli 550 tarkastuskäyntiä.

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksella on pitkä kokemus pilaantunutta maaperää koskevissa tutkimus- ja kunnostusasioissa. Ympäristökeskus on tehnyt maaperän pilaantumistutkimuksia Helsingissä jo 1980-luvulta alkaen maaperän yleisen tilan kartoituksina ja jatkanut erityisesti valvontatyötä palvelevaa soveltavaa tutkimustoimintaa. Tutkimusaiheet ovat liittyneet mm. kunnostusmenetelmiin, haitallisten aineiden taustapitoisuuksiin sekä haitallisten aineiden pitoisuuksiin viljelyspalstoilla ja kauppapuutarha-alueilla. Ympäristökeskus on osallistunut asiantuntijana erityisesti maankäytön muutokseen liittyvään tutkimustarpeen, tutkimusten laadun ja laajuuden sekä kunnostustarpeen ja -tavoitteiden arviointiin. Ympäristökeskus on jo ennen toimivallan ensimmäistä, vuonna 2001 tapahtunutta siirtoa toiminut pilaantuneen maaperän tutkimisen ja kunnostamisen paikallisvalvojana ja antanut lausuntoja alueelliselle ympäristökeskukselle maaperän puhdistamisen lupa- ja ilmoitusasioissa.

 

Ympäristökeskus täydentää valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään tiedot Helsingin alueen pilaantuneesta maaperästä. Lisäksi ylläpidetään omaa puhdistettujen alueiden karttapohjaista tietokantaa. Edellä mainittujen rekistereiden ylläpito ja täydentäminen edellyttää puhdistamiskohteiden pitkäaikaista seuraamista.

 

Helsingin kaupungilla on käytössään myös monipuolinen sähköinen karttajärjestelmä, josta on helposti saatavilla asioiden käsittelyssä tarpeellinen tieto kuten pohjavesialueet, korkeuskäyrät, vesijohdot ja viemäröinti, maaperälajit, kiinteistöt ja rakennukset sekä omistajatiedot. Kyseistä järjestelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää pilaantuneiden maa-ainesasioiden arvioinneissa ja päätöksenteossa.

 

Helsingin olosuhteet ja kokemus huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista esittää nykyisen toimivallan jatkamista.

 

Ympäristölautakunnalla on edelleenkin hyvät edellytykset kaikkien pilaantunutta maaperää koskevien asioiden käsittelyyn. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalla Helsingin kaupungin ympäristökeskuksella on riittävä asiantuntemus ja kokemus sekä voimavarat.

 

Maaperäasioiden valmistelusta huolehtii päätoimisesti viisi ympäristötarkastajaa ja osan työajastaan vastuualueen esimies, joilla on viran hoitamiseen soveltuva koulutus ja 7-20 vuoden työkokemus maaperäasioissa. Ympäristökeskuksen lakimiehen oikeudelliset palvelut ovat myös käytettävissä. Lisätukea viranomaistoiminnalle antaa valtakunnallinen työryhmä, joka koostuu pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten valmistelijoista, ja joka seuraa muun muassa päätösten yhdenmukaisuutta. Ympäristökeskus on työryhmän jäsen.

 

Kaikkiaan kunnostuksen kohteena on Helsingissä vuosittain noin 40-50 erisuuruista aluetta ja lisäksi tutkimusten ja kunnostuksen suunnittelun kohteena useita kymmeniä kohteita. Yleisimmin alueet kunnostetaan maankäytön muutosten ja uudisrakentamisen yhteydessä. Pilaantuneen maaperän tutkimus- ja kunnostustoiminta on nykyään hyvin laajaa ja ottaen huomioon maankäytön muutosta koskevat suunnitelmat tehtäväalue tulee säilymään vilkkaana pitkälle tulevaisuuteen.

 

Pöytäkirjanote ympäristöministeriölle sekä ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

487 §

12.4.2010 pöydälle pantu asia

ESITYS HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄLLE RAITIOLIIKENTEEN KOKONAISKEHITTÄMISSELVITYKSEN JATKOTOIMISTA

 

Khs 2009-2451

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä Helsingin seudun liikenne
 -kuntayhtymälle seuraavan esityksen raitioliikenteen kehittämisestä:

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitos (HKL) on yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa teettänyt raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvityksen. Työ on jatkoa vuonna 2006 valmistuneelle raitiolinjaston kehittämisselvitykselle (Ratikka 2015).

 

Kokonaiskehittämisselvityksessä esitetään raitioliikenteen tavoitteellinen tila vuosina 2020 ja 2030 sekä toteutuspolku kohti tavoitetilaa. Selvitykseen on koottu Helsingin ajankohtaisten raitioliikennehankkeiden sisältö ja suunnittelutilanne hankekokonaisuuksien ohjelmoinnin ja päätöksenteon tueksi.

 

Selvityksessä on laadittu jo tehtyihin päätöksiin, maankäytön kehittämishankkeiden toteutumisarvioihin ja muihin suunnittelulinjauksiin perustuvat alustavat linjasto- ja liikennöintisuunnitelmavaihtoehdot vuoden 2020 tavoitelinjastosta. Vaihtoehtoja on vertailtu liikennöintikustannusten arvioinnin ja liikennemallitarkasteluiden perusteella niin, että parhaiden tämänhetkisten tietojen perusteella on luotu suositus linjaston kehittämispolusta.

 

Selvityksessä suositellaan linjaston kehittämispoluksi seuraavaa:

 

-                                       syksyllä 2011 linjan 8 jatkaminen Salmisaaresta Crusellin siltaa pitkin Jätkäsaareen

-                                       syksyllä 2012 linjan 9 reitin muuttaminen kulkemaan rautatieasemalta Kampin läpi Jätkäsaareen Länsiterminaalin väliaikaiselle kääntöpaikalle

-                                       vuonna 2013 linjan 9 jatkaminen Pasilan sillan yli Länsi-Pasilaan ja Ilmalaan

-                                       vuonna 2013–2014 raitiolinjan 3T reitin muuttaminen kulkemaan Topeliuksenkadun ja Nordenskiöldinkadun kautta

-                                       vuonna 2015–2016 raitiolinjan 10 haaroittaminen siten, että puolet linjan vuoroista liikennöi kääntyen Lasipalatsilta Laajasaloon ja puolet Etelä-Helsinkiin.

 

Selvityksen mukaan vuosina 2009–2020 tarvittavat raitioteiden uusinvestoinnit ovat yhteensä noin 130 milj. euroa, josta merkittävin osuus muodostuu Laajasalon ja Kalasataman ratainfrastruktuurista. Kustannusarvio sisältää ratarakenteen, ratasähkön ja sähkönsyöttöasemat. Kustannuksiin ei sisälly ohjelman toteutuksesta aiheutuvia katurakenteen muutoksia ja teknisen huollon verkostojen siirtoja olemassa olevilla kaduilla tai raitioliikenteen vaatimia siltoja ja vastaavia rakenteita.

 

Rataverkon varayhteydet ovat keskeinen edellytys liikennöinnin luotettavuudelle ja raitioliikenteen toimintamahdollisuuksille poikkeus- ja häiriötilanteissa. Näiden kehittämiseen varaudutaan selvityksessä noin 9 milj. eurolla ennen vuotta 2020.

 

Raitiolinjaston keskeisimpiä laajentumissuuntia vuoteen 2020 mennessä ovat Jätkäsaari, Ilmala, Kruunuvuorenranta ja Kalasatama. Raitiolinjaston laajentaminen edellyttää uutta kalustoa jo hankittavaksi päätettyjen kalustoinvestointien lisäksi. Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan noin 30 lisävaunua, jos suunnitellut hankkeet toteutuvat aiotusti.

 

Raitioliikenteen kehittämissuunnitelmat ovat myös osin riippuvaisia loppuvuodesta 2010 tehtävistä johdinautoliikenteen kehittämispäätöksistä.

 

Keskeisinä jatkoselvitystarpeina on selvityksessä todettu seuraavaa:

 

-                                       raitioliikenteen roolin ja merkityksen täsmentäminen Kalasataman joukkoliikenteessä sekä linjastovaihtoehdon valinta

-                                       Munkkivuoren ja Taka-Töölön ratahankkeiden tarkempi suunnitelma sisältäen arvion alueen bussilinjojen korvaamiseksi raitioliikenteellä

-                                       linjan 1 liikennesuunnan kokonaistarkastelu

-                                       katutilan mitoituksiin, liikennöitävyyteen ja linjastovaihtoehtoihin liittyvät lisäsuunnittelutarpeet Etelä-Helsingin raideyhteyksien toteuttamiseksi ja liikennöinnin mahdollistamiseksi.

 

Vuosina 2021 - 2030 toteutettavien ratarakenteiden kustannukset noin 74 milj. euroa.

 

Koko kehittämisohjelman kustannukset ovat selvityksen mukaan noin 204 milj. euroa.

 

Raitioliikenteen nopeuttamiseksi ja luotettavuuden kehittämiseksi selvityksessä esitetään linjakohtaista tarkastelua, jossa määritellään linjakohtaisesti realistiset nopeus- ja luotettavuustavoitteet. Koko järjestelmää koskeva nopeuttamistavoite johdettaisiin jatkossa yksittäisten linjojen tavoitteista. Nopeuttamisen yhtenä keskeisenä edellytyksenä on, että raitioliikenteen erottelua muusta liikenteestä parannetaan ja uudet raitiotiehankkeet toteutetaan siten, että raitiovaunuille varataan omat kaistat. Nopeuttaminen on keskeinen edellytys raitioliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi.

 

Kaupunginhallitus esittää, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä jatkaisi raitioliikenteen suunnittelutyötä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitos-liikelaitoksen kanssa oheen liitetyssä Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvitys -raportissa annetun linjastosuosituksen ja jatkoselvitystarpeiden pohjalta.

 

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että raitiotiehankkeiden kehittämispolkua ja tavoitetilaa päivitetään jatkossa säännöllisesti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin raportista Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitokselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola, Rissanen ja Laakso esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

488 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

13.4.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

489 §

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: HUONOKUNTOISTEN VANHUSTEN HOITOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVA SUUNNITELMA

 

Khs 2009-2392

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kati Peltolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

490 §

VALTUUTETTU TUULI KOUSAN TOIVOMUSPONSI: VANHUSTEN PITKÄAIKAISHOIDON TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖNKUVA

 

Khs 2009-2486

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuuli Kousa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuuli Kousalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

491 §

VALTUUTETTU SIRKKU INGERVON TOIVOMUSPONSI: IKÄÄNTYNEIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON LAAJAPOHJAINEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2009-2485

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku Ingervo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirkku Ingervolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

492 §

ELINA KUOSMASEN YM. EHDOTUS VAPAAEHTOISTYÖN VÄLITTÄMISESTÄ

 

Khs 2010-123

Esityslistan asia Stj/4

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa valmistelemaan vapaaehtoistyössä toimivien rekrytoinnin laajentamista Elina Kuosmasen ym. tekemän aloitteen pohjalta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Elina Kuosmaselle, sosiaalivirastolle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

493 §

SOSIAALIVIRASTON EDUSTAJAN VAIHTUMINEN VANHUSNEUVOSTOSSA

 

Khs 2008-2728

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä sosiaali- ja lähityön päällikön Merja Etholén-Rönnbergin va. sosiaali- ja lähityön päällikön Maarit Raution tilalle vanhusneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi, vuoden  2010 loppuun saakka.

 

Pöytäkirjanote vanhusneuvostolle, sosiaalivirastolle, Maarit Rautiolle, Merja Etholén-Rönnbergille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

494 §

SAMARBETSAVTAL OM MATHILDA WREDE-INSTITUTET

MATHILDA WREDE -INSTITUUTTIA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

 

Stn/Khs 2010-689

Ärende Stj/6 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Stadsstyrelsen beslutar godkänna ett samarbetsavtal om Mathilda Wrede-institutet enligt bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

 

                                            Stadsstyrelsen beslutar samtidigt bemyndiga socialdirektören att underteckna avtalet.

 

                                            Protokollsutdrag till socialnämnden och socialdirektören.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä 1 olevan, Mathilda Wrede -instituuttia koskevan yhteistyösopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan em. sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sosiaalijohtajalle.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

495 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

13.4.2010

terveyslautakunta

13.4.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

496 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

31.3.2010

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

13.4.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

13.4.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

8.4.2010

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

13.4.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

497 §

KANNANOTTO XXXX, XXXXXX JA XXXX XXXXXXXXXX MUISTUTUKSEEN MUNKKINIEMEN KORTTELEIDEN 30004, 30005, 3009 JA TONTTIEN 30008/10, 11, 14, 15, 17 - 21, 23 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11901)

 

Khs 2009-1377

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyyn muis­tutukseen.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Asemakaavan muutoksella säilytetään osa Vanhan Munkkiniemen kulttuuri- ja asemakaavahistoriallisesti arvokasta kaupunkirakennetta. Alku­­peräiset pihaympäristöt, katu- ja puistoalueet säilytetään.

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa asuinrakennusten korttelialueet on merkitty säilytettäviksi (A/s) ja siellä olevat kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojeltaviksi. Joillekin tonteille (5 tonttia) on osoitettu lisäksi uudisrakennuksen rakennusala korttelialueen sisäosaan. Rakennusoikeus on alueella yhteensä 21 320 k‑m2, josta uutta kerrosalaa n. 600 k-m2. Asemakaavahistoriallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokkailla puistoalueilla ominaispiirteet tulee säilyttää. Tammitien kulttuurihistoriallisesti arvokas katualue suojellaan ja puurivit säilytetään.

 

Tavoitteena on asemakaavan ajanmukaistaminen, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu, alueen vähäinen täydennysrakentaminen ympäristöön sopeutuvalla tavalla sekä asemakaava- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piha-, katu- ja puistoalueiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

 

Muistutuksen keskeinen sisältö

 

Xxxx, Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx esittävät (7.9.2009, täydennys ja 14.9.2009) mm., että rakennusoikeutta korotetaan Saunalahden-
tie 1:ssä 380 k-m2:iin. Perusteluina esitetään, että viereisillä tonteilla sijaitsevat suuret rakennukset. Kaupunkikuvallisesti olisi edullista, että kaikki Saunalahdentien rakennukset olisivat samankorkuisia. Muistutuk­sessa ehdotetaan, että Solnantien liittymä avataan tonttiliikenteelle ja että raskas ajoneuvoliikenne kielletään Ramsaynrannalta, Pikkuniementieltä ja Saunalahdentieltä. Muistuttajat kärsivät kohtuuttomasti nykyisistä liikennejärjestelyistä. Lisäksi ehdotetaan, että liikennevalot poistetaan Saunalahdentien, Ramsaynrannan ja Pikkuniementien ris­teyksestä liikenneruuhkia aiheuttavina ja liikenneturvallisuutta vaarantavina tai että ainakin niiden käyttöaikaa rajoitetaan.

 

Muistutuksen täydennyksessä ehdotetaan liikenteen ohjaamista Kärkitien kautta, jonka varrella ei ole asuinrakennuksia.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Nykyinen rakennus tontilla 30005/1 on yksikerroksinen ja sen kerrosala on n. 230 k-m2, mikä vastaa tehokkuutta e = 0.32. Nykyinen tehokkuus on alempi kuin keskimäärin Tammitien alueella. Rakennusoikeus oli jo laatimisvaiheessa korotettu 300 k-m2:iin ja kerrosluku korotettu kahteen kerrokseen (e = 0.42). Saunalahdentien varressa ja Solnantien eteläpäässä muutkin rakennukset ovat kaksikerroksisia ja niiden rakennusoikeus vastaa keskimäärin tehokkuutta e = 0.4. Ehdotuksen mukainen rakennusoikeus on alueelle soveltuva eikä tuota kohtuutonta haittaa naa­pureille. Rakennusala on nykyisen rakennuksen paikalla. Rakennus­oikeuden korottaminen 380 k-m2:iin nostaisi tontti­tehokkuuden e = 0.53:een, mikä merkitsisi ympäristöä tiiviimpää rakentamistapaa. Rakennusoikeutta ei ole muistutuksen johdosta muutettu.

 

Lähinaapureita on kuultu (MRL 32 §) koskien muistutuksessa esitettyä rakennusoikeuden korottamista 380 k-m2:iin. Asunto Oy Solnantie 2 vastustaa ra­ken­nusoi­keuden ko­rottamista esittäen kirjeessään 12.11.2009 mm., että esitetty toisen kerroksen rakentaminen peittäisi nykyisen merinäköalan ja alentaisi olennaisesti kiinteistön arvoa.

 

Asunto Oy Solnantie 2 perustelee vastustustaan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 3 momentilla, jonka mukaan asemakaavalla ei saa ai­heuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Asemakaavan muuttaminen sillä tavoin, että naapurikiinteistölle mahdollistettaisiin monikerroksisen rakennuksen rakentaminen, on vastoin edellä mainittua pykälää. Naapurikiinteistöllä sijaitsevista huoneistoista on esteetön merinäköala, joka on tärkeä elinympäristöön liittyvä virkistyksellinen tekijä ja myös huoneistojen arvoon olennaisesti vaikuttava seikka.

 

Liikenteen osalta voidaan todeta, että Solnantie on niin lähellä Saunalahdentien liittymää, ettei sitä voida avata ajoneuvoliikenteelle. Liittymän avaaminen toisi mukanaan turhaa läpiajoliikennettä alueen kapeille asuntokaduille. Asemakaavassa ei myöskään määrätä liikennevalois­ta eikä tarkemmista liikennejärjestelyistä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Xxxx, Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

498 §

KANNANOTTO LAAJASALO - DEGERÖ SEURA RY:N, XXXX-XXXX XXXXXXXX JA ASUNTO OY REIHERINTIE 1:N MUISTUTUKSIIN KORTTELEIDEN NRO 49047, 49074 JA 49090 OSIEN YM. ALUEIDEN (GUNILLANKALLIO) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11888)

 

Khs 2009-1520

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

499 §

HERTTONIEMEN SAIRAALAN A-RAKENNUKSEN KORJAUSTYÖN TEKNISEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-607

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 15.12.2009 päivätyn Herttoniemen sairaalan A-rakennuksen korjaustyön teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 285 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 532 000 euroa (RI = 125,7 ja THI = 146,8) kustannustasossa syyskuu 2009.

 

Rahoitus hankkeelle tulee osoittaa talousarvion kohdasta 8 02 02 03, Terveystoimen korjaushankkeet.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­­selle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

500 §

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei AB Invest AS:n hakemus Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) suunnitellun korttelin nro 8193 tontin nro 1 hotelli- ja liikerakennuksen suunnittelua varten anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote AB Invest AS:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

501 §

KANNANOTTO XXXX XXXXXXX JA HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N MUISTUTUKSIIN VARTIOKYLÄN KORTTELIN NRO 45340 YM. ALUEIDEN JA MELLUNKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 47074 - 47076 YM. ALUEIDEN (MM. KEHÄ I:N JA KIVIKONTIEN LIITTYMÄ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11860)

 

Khs 2009-215

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

502 §

12.4.2010 pöydälle pantu asia

ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNALLE

 

Khs 2010-611

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 saakka seuraavat tontit jäljempänä mainituin ehdoin:

 

1.                   20. LÄNSISATAMA, Saukonpaasi

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

20027/2

7 300

n. 78

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suun­nittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tontille 28.10.2009 ratkaistun suta-kilpailun kilpailu­ehdotuksen ”Pyrstötähti” mukaisesti tai vähintäänkin siitä il­menevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon se, mitä varausehdoissa on omistusasuntojen keskipinta-alasta toisaalla varaus­eh­doissa todettu.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

./.                   7 olevia Jätkäsaaren alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

2.                   22. VALLILA

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

22556/3

4 820

n. 64

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja toteuttaa uudisrakentamisen edellyttämät olemassa olevien rakennusten purut yhteistyössä Vallilan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Purkamisesta aiheutuvien kulujen kattamisesta sovitaan asuntotuotantotoimiston, Vallilan Kiinteistöt Oy:n ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa erikseen.

 

3.                   28. OULUNKYLÄ (MAUNULA)

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

28316/1

3 000

n. 32

 

Vapaarahoitteisten Hitas I ‑ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen kohteen suunnittelussa kokeilemaan menettelyä, jossa varauksensaaja pyytää vähintään kohteen kaupunkikuvallisia ratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman ainakin kolmelta eri suunnittelijalta ja kohteen suunnittelijaksi valitaan parhaimmaksi arvioidun viitesuunnitelman esittänyt suunnitteluja. Suunnittelijan valinta on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

-                                       Varauksensaajan tulee olla tietoinen, että tonttiin tällä hetkellä kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään vasta, kun tontilla nykyisellään olevan ostoskeskuksen korvaavat tilat ovat valmistuneet. Tontti arvioidaan saatavan rakennuskelpoiseksi viimeistään 31.12.2013 mennessä.

 

-                                       Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukai­sesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla nykyisin olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

 

4.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

28321/10

1 200

n. 16

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas-tuotannon osalta noudatetaan Hitas II ‑ehtoja.

 

-                                       Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukaisesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla 28316/11 nykyisellään olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

 

5.                   29. HAAGA, Pohjois-Haaga

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

29145/14

1 900

n. 20

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suun­nittelua varten.

6.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

29145/19

1 800

n. 24

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

7.                   33. KAARELA

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

33037/3

2 300

n. 31

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

8.                   36. VIIKKI, Viikinmäki

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

36120/3

4 500

n. 60

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

9.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

36121/2

3 300

n.35

 

Vapaarahoitteisten Hitas I ‑ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

 

10.                38. MALMI, Pihlajanmäki

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

38029/3

1 850

n.25

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas ‑tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

11.                39. TAPANINKYLÄ

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

39146/1-3

1 565

n. 17

 

Vapaarahoitteisten Hitas II ‑ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

 

12.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

39146/4

1 500

n. 20

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

13.                43. HERTTONIEMI

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

43040/7

4 400

n. 73

 

Ensisijaisesti ikääntyville suunnattujen valtion tukemien vuokra-asun­to­jen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Tontin suunnittelu ja toteutus on koordinoitava ja yhteenso­vitettava korttelin muiden rakentajien kanssa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen sopimaan po. korttelin muiden rakennuttajien kanssa korttelin tonttien toteuttamisen edellyttämistä pysäköinti- ja muista yhteisjärjestelyistä ja näistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Mikäli osapuolet eivät keskenään toisin sovi, noudatetaan mainittujen osalta kiinteistölautakunnan 22.12.2009 (803 §) hyväksymästä maankäyttösopimuksesta ilmeneviä toteutus- ja kustannustenjakoperiaatteita.

 

14.                45. VARTIOKYLÄ, Myllypuro

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

45186/2

2 500

n. 33

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas-tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan varausalueen viereisen KT-tontin 45186/3 haltijan kanssa varausalueen autopaikkojen sijoittamisesta kyseiselle KT‑tontille.

 

15.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

45156/6

8 000

n. 107

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Tontin rakennusoikeudesta n. 50 % on toteutettava vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin.

 

16.                47. MELLUNKYLÄ, Kontula

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47295/1

5 000

n. 67

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

17.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47295/2

7 800

104

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas-tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

18.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47298/1

6 800

n. 91

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

19.                49. LAAJASALO, Gunillankallion alue

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49046/1

5 800

n. 62

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

20.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49046/2

9 000

n. 120

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Mahdollisen Hitas-tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 ole­via Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

21.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49047/1

4 800

n. 64

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tontin 49046/1 tai 2 rakentamisen aloittamista.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

22.                49. LAAJASALO, Hopealaakson alue

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/2

4 900

n. 52

 

Vapaarahoitteisten Hitas I ‑ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

23.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/3

4 900

n. 52

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

24.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/4

3 450

n. 46

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                                       Mahdollisen Hitas-tuotannon osalta noudatetaan Hitas I ‑ehtoja.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

25.

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/5

7 900

n. 105

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tonttien 49183/2, 3 tai 4 rakentamisen aloittamista.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

./.                   8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekir­joittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että edellä mainittujen varausten osalta noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 

-                                       Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella.

 

-                                       Hitas-tuotannossa on noudatettava liitteenä 9 olevia lisäehtoja.

 

-                                       Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset siten kuin kevään 2010 aikana tarkemmin määritellään.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

-                                       Omistusasuntotuotannossa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Keskipinta-alatavoite voidaan kuitenkin alittaa enintään 10 %:lla, mikäli se on asuntojen suunnittelun taikka asuntojen kysyntään liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua.

 

-                                       Varauksensaajan tulee noudattaa alueellisia rakennustapa­ohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-                                       Varauksensaajan tulee noudattaa liitteenä nro 10 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 3.3.2010 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                                       Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä varata asuntotuotantotoimikunnalle sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmäkotihankkeiden suunnittelua varten 31.12.2012 saakka jäljempänä mainitut tontit ja seuraavin ehdoin:

 

Kaupunginosa

Tontti

Rakennusoikeus

33. Kaarela

33032/18

   784

38. Malmi

38029/4

   850

49. Laajasalo

49079/4

2 000

49. Laajasalo

49090/2

2 100

54. Vuosaari (Aurinkolahti)

54276/4

1 000

 

-                                       Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa tiedottamaan hankkeista kulloinkin kyseessä olevan alueen asukkaille ja asukasyhdistyksille hankesuun­­nittelun alkuvaiheessa.

 

-                                       Varauksensaaja on velvollinen tontin 49090/2 suunnittelus­sa ja toteutuksessa noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-                                       Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset siten kuin kevään 2010 aikana tarkemmin määritellään.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä kehottaa kiinteistölautakuntaa

 

-                                       ryhtymään valtion tuella rakennettavien asumisoikeus- ja osaomistustalojen osalta toimenpiteisiin niihin asemakaavassa rakennettavaksi edellytettyjen liiketilojen ottamiseksi välivuokrattavakseen samoin kuin vuokratalojen osalta nyt menetellään, ja

 

-                                       tekemään esityksen siitä, miten kaupunki voisi asuntotuotantotoimikunnan rakennutettavissa Hitas-yhtiöissä ryhtyä osakkaaksi yhtiöihin rakennettavien liiketilojen osalta.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdol­lisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

503 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.4.2010

asuntotuotantotoimikunta

14.4.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.4.2010

kiinteistölautakunta

8.4.2010

rakennuslautakunta

13.4.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.4.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 27.4.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 483 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 470–479, 481, 484–492, 495–498, 500–501 ja 503 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 


 

3
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 483 §

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 


 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

483 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

470–479, 481, 484–492, 495–498, 500–501 och 503 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

3
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

483 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.