Kokousaika

6.4.2010 kello 16.00 – 16.46 ja 16.55-18.12

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 398-osa 409:t
sekä osa 429 ja osa 430 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 429-430 §:t)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 429 ja 430 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi osa 429 §)

 

 

Räty, Laura

(paitsi osa 429 ja osa 430 §:t)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

varajäsen (paitsi 429-430 §:t)

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 429 ja 430 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 417-430 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 429-430 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 429
ja osa 430 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 415-416 §:t)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 406-430 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri (paitsi osa 429 ja
osa 430 §:t)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 429-430 §:t)

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija (osa 429 ja osa 430 §:t)

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 429 ja osa 430 §:t)

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 429 ja osa 430 §:t)

 

 

Oasmaa, Kyösti

aluerakentamispäällikkö (osa 430 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


398-399,


400,


406-413, 429-430, 

 Sauri

 

 

414,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,

415-416, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
401,


417, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
402,


418-419, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
403-405,


420-428, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

398

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

399

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

400

Kj/1

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2009

 

401

Stj/2

Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

402

Sj/3

Opetustoimen johtosäännön hyväksyminen

 

403

Kaj/4

Maankäyttöä ja aluejärjestelyä koskeva sopimus ja esisopimus Kuntien eläkevakuutuksen ja sen omistamien yhtiöiden kanssa Herttoniemen teollisuusalueen tonttia koskevaan asemakaavamuutokseen liittyen (tontti 43065/5)

 

404

Kaj/5

Korttelitalo Kanavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

405

Kaj/6

Kivelä-Hesperian sairaala-alueelta vuokrattavan rakennuspaikan vuokrausperusteet ja varaaminen asunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvän suunnittelukilpailun voittajalle Helsingin Diakonissalaitokselle (osa tontista 14481/3)

 

406

Kj/3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2010 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

 

407

Kj/4

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän jäsenten Risto Rautavan, Mari Puoskarin ja Outi Ojalan virkamatka Kiinaan Shanghaihin

 

408

Kj/5

Määrärahan myöntäminen Ormuspellon kaava-alueen esirakentamisen lisäkustannuksiin vuonna 2010

 

409

Kj/6

Helsingin Sataman virkojen perustaminen

 

410

Kj/7

Valtuutettu Jaana Pelkosen toivomusponsi: Tietoteknisten taitojen antaminen ikäihmisille ja syrjäytymisvaarassa oleville väestöryhmille

 

411

Kj/8

29.3.2010 pöydälle pantu asia

Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston päällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön viran täyttäminen

 

412

Kj/11

Avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

413

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

414

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

415

Ryj/1

Damico Oy:n oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tekemästä päätöksestä 18.12.2009 § 143: Ruokahuollon kustannusselvityksen tilaaminen

 

416

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

417

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

418

Sj/1

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle kahdesta asetusluonnoksesta

 

419

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

420

Kaj/1

Lehtisaaren päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

421

Kaj/2

Maankäyttösopimuksen tekeminen Espoon kaupungin kanssa Espoon Perkkaalla (Suurhuopalahti, tila Alberga RN:o 2:1290)

 

422

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:n ja Broman Kiinteistöt Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

423

Kaj/4

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Suomen Osatontti Ky:n sekä Kiinteistö Oy Helsingin Killan välisessä kiinteistökaupassa

 

424

Kaj/5

Helsingin hallinto-oikeuden toimenpidelupaa koskeva päätös (Asunto Oy Tiirasaarentie 8)

 

425

Kaj/6

15.3.2010 ja 22.3.2010 pöydälle pantu asia

Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

 

426

Kaj/7

29.3.2010 pöydälle pantu asia

Vt Tuomas Rantasen toivomusponnet: Perheasuntojen rakentamisen edistäminen esimerkiksi huonelukuun perustuvalla ohjaamisella

 

427

Kaj/8

29.3.2010 pöydälle pantu asia

Linnanmäen vanhojen vesilinnojen varaaminen Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan ja pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Alppiharju, tontti 12357/10)

 

428

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

429

Kj/9

Iltakouluasia: Helsinki-Vantaa- ja seutuhallintoselvitysten tilannekatsaus

 

430

Kj/10

Iltakouluasia: Aluerakentamisprojektin tilannekatsaus

 


 

398 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Peltokorven (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

399 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

400 - 405 §

Kaupunginvaltuuston 21.4.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

400 §

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2009

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

401 §

Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

402 §

Opetustoimen johtosäännön hyväksyminen

 

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että opetustoimen johtosäännön 8 §:n  ”Johtokunnan tehtävät” kolmas kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

                                            3 hyväksyä vuosittain peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 10 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

403 §

Maankäyttöä ja aluejärjestelyä koskeva sopimus ja esisopimus Kuntien eläkevakuutuksen ja sen omistamien yhtiöiden kanssa Herttoniemen teollisuusalueen tonttia koskevaan asemakaavamuutokseen liittyen (tontti 43065/5)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

404 §

Korttelitalo Kanavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

405 §

Kivelä-Hesperian sairaala-alueelta vuokrattavan rakennuspaikan vuokrausperusteet ja varaaminen asunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvän suunnittelukilpailun voittajalle Helsingin Diakonissalaitokselle (osa tontista 14481/3)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

406 §

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2010 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN LOMAKAUTENA

 

Khs 2010-654

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2010 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

Pajunen Jussi                                       5.7. – 8.8.2010

kaupunginjohtaja           

 

Haatainen Tuula                                   15.7. – 8.8.2010

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen Paula                                   12. – 14.5.2010

apulaiskaupunginjohtaja                                          5.7. – 8.8.2010

 

Penttilä Hannu                                      14.5., 21.5., 24.6.2010

apulaiskaupunginjohtaja                                          29.6. – 11.7.2010

 

Sauri Pekka                                                                 30.6. – 1.8.2010

apulaiskaupunginjohtaja

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilöasioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

407 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN JÄSENTEN RISTO RAUTAVAN, MARI PUOSKARIN JA OUTI OJALAN VIRKAMATKA KIINAAN SHANGHAIHIN

 

Khs 2010-655

Esityslistan asia Kj/4

 

                                           Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän jäsenet Risto Rautavan (4. – 9.5.2010) sekä Mari Puoskarin ja Outi Ojalan (3. - 9.5.2010) tekemään virkamatkan Kiinaan Shanghaissa järjestettävään Expo Maailmannäyttelyyn tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 01, Khn yleiset käyttövarat, vastuualue 13, hanke 13001 ja kohde 7091.

 

Pöytäkirjanote Risto Rautavalle, Mari Puoskarille, Outi Ojalalle ja hallintokeskukselle (Anja Vallittu ja Helena Puusaari).

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:                                        

                                           

                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän jäsenet Risto Rautavan (4. – 9.5.2010) sekä Mari Puoskarin ja Outi Ojalan (3. - 9.5.2010) tekemään virkamatkan Kiinaan Shanghaissa järjestettävään Expo Maailmannäyttelyyn tutustumista varten.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

408 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ORMUSPELLON KAAVA-ALUEEN ESIRAKENTAMISEN LISÄKUSTANNUKSIIN VUONNA 2010

 

Khs 2009-672

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 10, muu esirakentaminen, 

 

950 000 euroa Ormuspellon kaava-alueen esirakentamisen lisäkustannuksiin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

409 §

HELSINGIN SATAMAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2010-570

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.5.2010 lukien Helsingin Satamaan turvallisuus- ja ympäristöosastolle sijoitettavaksi jäljempänä mainitut kaksi pysäköinnintarkastajan virkaa, joiden vakanssinumerot ovat 071222 ja 071578.

 

Perustettava

virka

 

Vakanssi-

numero

Tehtäväkohtainen

palkka euroa/kk

Pysäköinnintarkastaja

071222

1 730,00

Pysäköinnintarkastaja

071578

1 730,00

 

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

410 §

VALTUUTETTU JAANA PELKOSEN TOIVOMUSPONSI: TIETOTEKNISTEN TAITOJEN ANTAMINEN IKÄIHMISILLE JA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVILLE VÄESTÖRYHMILLE

 

Khs 2009-1070

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Jaana Pelkonen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jaana Pelkoselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rantanen Heli, projektipäällikkö, puhelin 310 25803

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

411 §

29.3.2010 pöydälle pantu asia

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN TIETOTEKNIIKKAOSASTON PÄÄLLIKKÖNÄ TOIMIVAN TIETOTEKNIIKKAPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-2662

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa VTM Markku Raition talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston osastopäällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön virkaan (vakanssinumero 16793) 1.4.2010 lukien 6 239,03 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, talous- ja suunnittelukeskukselle, taloushallinnon palvelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 9 ja 10 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

412 §

AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2009-2405

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston päällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi projektipäällikkö Kari Miskalan 6 239,03 euron kokonaiskuukausipalkalla alkaen 1.4.2010 ja päättyen 31.5.2010, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa, kunnes virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan.

 

Pöytäkirjanote Kari Miskalalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

413 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                29.3.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                31.3.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          30.3.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

414 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

415 §

DAMICO OY:N OIKAISUVAATIMUS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ 18.12.2009 § 143: RUOKAHUOLLON KUSTANNUSSELVITYKSEN TILAAMINEN

 

Khs 2009-2650

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

416 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

30.3.2010

yleisten töiden lautakunta

30.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

417 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto

24.3.2010

 

Ilmoitus ao. jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

418 §

LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE KAHDESTA ASETUSLUONNOKSESTA

 

Khs 2010-578

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Asetusluonnokset ovat Korkeasaaren eläintarhan osalta yleisesti ottaen vaikutuksiltaan neutraaleja. Toiminnallisesti ja taloudellisesti ongelmallisiksi muodostuvat lähinnä 2. luvun 5 §:ssä ja 2. luvun 6 §:n 4. kappaleessa mainitut määräykset, joissa asetetaan merkittäviä lisäaikoja tuotavien ja vietävien sorkka- ja kavioeläinten eristysaikoihin.

 

Lisääntyneet eristysajat merkitsisivät Korkeasaaren eläintarhalle karanteeni- ja varatarhojen merkittävää lisärakentamista ja kustannuksia, sillä kasvaneiden eristysaikojen vuoksi varatarharakentamisessa tullee noudattaa näyttelytarhojen tilanormeja.

 

Korkeasaari on sijaintinsa ja nykyisin noudatettavien eristyskäytäntöjen osalta erilaisessa asemassa kuin tuotanto- tai harraste-eläinten pitäjät. Korkeasaari pystyy pitämään kavio- ja sorkkaeläimet eristyksessä saaressa vaaditun vuoden ajan, eivätkä ne ole kosketuksissa muihin eläimiin.

 

Korkeasaaren eläintarhan kanta on se, että sille tulee myöntää asetuksessa poikkeus noudattaa nykyisiä käytänteitä. Eläinsuojelulliset perusteet ja yksityiskohtaiset perustelut ovat seuraavat:

 

Asetuksen 2 luvun, 5 §:n 6) kohta: Jos sorkka- ja kavioeläimet pitää eristää eläintarhan lähtötarhassa vähintään 30 vuorokauden ajaksi, on yksittäisen eläimen vieminen käytännössä hyvin vaikeaa. Sorkka- ja kavioeläimet ovat laumaeläimiä ja lajikumppaneista noin pitkän ajan erossa pitäminen on julmaa ja sillä voi olla hyvinkin vakavia seuraamuksia.

 

Asetuksen 2 luvun 6 §:n, 4. kappale: Jos Suomeen saapuvia märehtijöitä tulee pitää vuosi eristyksessä eläintarhassa, merkitsee se lähes poikkeuksetta, että eläintarhassa on kaksi ko. lajin laumaa. Jos 2 luvun 5 §:n 6) kohdan vaatimus on voimassa, käytännössä eläintarhassa voi olla kolme saman lajin eristymää: jo siellä olleet, lähtevät ja tulleet. Jos kyseessä on kookas hevos- tai sorkkaeläin, tilantarve on huomattava. Vuoden eristys ei liene ajallisesti tilapäistä pitoa ja silloin eristystilojen tulee olla eläintarhojen tilanormien mukainen.

 

Pöytäkirjanote maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle sekä eläintarhan johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

419 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

30.3.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

30.3.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

420 §

LEHTISAAREN PÄIVÄKODIN JA KOULUN UUDISRAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-319

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 17.12.2009 päivätyn Lehtisaaren päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 272 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4 160 000 euroa (11/2009, RI = 125,6, THI = 144,8).

 

Kaupunginhallitus päätti samalla kehottaa kiinteistövirastoa jatkossa tekemään tarkemmat kustannusarviot hankkeista ennen niiden ottamista talousarvioehdotukseensa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

421 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN ESPOON KAUPUNGIN KANSSA ESPOON PERKKAALLA (SUURHUOPALAHTI, TILA ALBERGA RN:O 2:1290)

 

Khs 2010-601

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään

                      Espoon kaupungin kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

422 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 19:N JA BROMAN KIINTEISTÖT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-599

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 1.2.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Ristipellontie 19 on myynyt määräalan Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32040 tontista nro 1 Broman Kiinteistöt Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote Broman Kiinteistöt Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

423 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUOMEN OSATONTTI KY:N SEKÄ KIINTEISTÖ OY HELSINGIN KILLAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-631

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Suomen Osatontti Ky:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Suomen Osatontti Ky ja Kiinteistö Oy Helsingin Kilta tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausunto-pyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

Pöytäkirjanote Suomen Osatontti Ky:lle, Kiinteistö Oy Helsingin Killalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

424 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN TOIMENPIDELUPAA KOSKEVA PÄÄTÖS (ASUNTO OY TIIRASAARENTIE 8)

 

Khs 2009-596

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 19.3.2010 antaman päätöksen, joka koskee Helsingin kaupunginhallituksen tekemää valitusta rakennuslautakunnan 17.2.2009 tekemästä päätöksestä § 60 (Asunto Oy Tiirasaarentie 8:n toimenpidelupa), ja todeta, että Helsingin kaupunki ei hae valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

425 §

15.3.2010 ja 22.3.2010 pöydälle pantu asia

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

426 §

29.3.2010 pöydälle pantu asia

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONNET: PERHEASUNTOJEN RAKENTAMISEN EDISTÄMINEN ESIMERKIKSI HUONELUKUUN PERUSTUVALLA OHJAAMISELLA

 

Khs 2009-1082, 2009-1339

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 ja 3.6.2009 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kiinteistötoimea perustamaan poikkihallinnollisen työryhmän kehittämään keskipinta-alan ja huoneistotyyppien sääntelyä. Työryhmän tehtävänä on selvittää erilaisten sääntelymallien edut ja haitat ja tuoda esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä jäljennöksin esityslistasta tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kiinteistötoimea perustamaan poikkihallinnollisen työryhmän kehittämään keskipinta-alan ja huoneistotyyppien sääntelyä. Työryhmän tehtävänä on selvittää erilaisten sääntelymallien edut ja haitat ja tuoda esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

427 §

29.3.2010 pöydälle pantu asia

LINNANMÄEN VANHOJEN VESILINNOJEN VARAAMINEN LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖLLE MONITOIMIAREENAN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (ALPPIHARJU, TONTTI 12357/10)

 

Khs 2010-316

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Lasten Päivän Säätiölle 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin nro 12357 tontilla nro 10 sijaitsevat pyöreä vesilinna monitoimiareenan ja suorakulmainen vesilinna pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 30.6.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennusten ja niihin liittyvän alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

 

2                    Vesisäiliörakennukset luovutetaan varauksensaajalle muodostettavasta tontista tehtävän pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen yhteydessä ja rakennusten luovutusehdoista tulee sopia kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin korttelin nro 12456 tontin nro 1 luovuttamiseksi asemakaavanmukaiseen käyttöön.

 

Pöytäkirjanote Lasten Päivän Säätiölle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

                                            Jäsen Ylikahri teki jäsen Laakson kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

                                            Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että suorakulmaista vesilinnaa ei varata pysäköintilaitoksen suunnittelua varten.

                                           

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ylikahrin palautusehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Laakso, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

428 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

30.3.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

25.3.2010

rakennuslautakunta

30.3.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.3.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.46–16.55 väliseksi ajaksi ennen kaupunginjohtajan asioita 9 ja 10.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

429 §

ILTAKOULUASIA: HELSINKI-VANTAA- JA SEUTUHALLINTOSELVITYSTEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

430 §

ILTAKOULUASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2010-38

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Alustus aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa.

 

Lisätiedot:
Oasmaa Kyösti, aluerakentamispäällikkö, puhelin 310 25957

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

Ville Ylikahri

Terhi Peltokorpi

(paitsi osa 429-430 §:t)

 

 

 

 

Laura Rissanen

(osa 429-430 §:ien kohdalla)

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  14.4.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 398-406, 410, 413-419 ja 424-430 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 422-423 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

398-406, 410, 413-419 och 424-430 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

422-423 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.