Kokousaika

29.3.2010 kello 16.00 - 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 365 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 361 ja 391 §:t)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 365 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi osa 388-osa 390 §:t)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 378-osa 383 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 378 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 365 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

(paitsi osa 369-397 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (osa 371 §)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


356-357,


358-360,


366-372, 374, 

 Sauri

 

 

373,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


375-377, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


378-379, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


380-381, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
361-365,


382-397, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

356

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

357

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

358

Kj/1

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

 

359

Kj/2

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

360

Kj/3

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

361

Kaj/4

Kalasataman Sörnäistenniemen asemakaava-alueen asunto-, autopaikka- ja yhteispihatonttien sekä maanalaisten alueiden vuokrausperusteet

 

362

Kaj/5

Viikin korttelin nro 36233 asemakaavan muuttaminen (nro 11913)

 

363

Kaj/6

Vuokrausperusteet kahdelle Viikinmäessä sijaitsevalle asuinrakennusten tontille (Viikki, Viikinmäki, tontit 36110/13 ja 36112/1)

 

364

Kaj/7

Vuokrausperusteet Viikinmäessä sijaitsevalle asuinrakennusten tontille (Viikki, Viikinmäki, tontti 36261/2)

 

365

Kaj/8

Konalan kortteleiden nro 32044 ja 32045 sekä katu- ja puistoalueiden (HOK-Elannon S-market ja Kodin Terra) asemakaavan muuttaminen (nro 11915)

 

366

Kj/3

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtajan ja HSY Veden toimialajohtajan valitseminen pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseneksi

 

367

Kj/4

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

368

Kj/5

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

369

Kj/6

Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

370

Kj/7

Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston päällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön viran täyttäminen

 

371

Kj/8

8.3.2010 pöydälle pantu asia

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeet

 

372

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

373

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

374

Kj/11

Vesilaitostoimintojen siirtoon Helsingin Ympäristöpalvelut -kuntayhtymään liittyvän varainsiirtoveron maksaminen

 

375

Ryj/1

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2008

 

376

Ryj/2

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelualueen perustamisesta Itäsalmeen (arboretum)

 

377

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

378

Stj/1

22.3.2010 pöydälle pantu asia

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapaa selvittäneen työryhmän ehdotuksista

 

379

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

380

Sj/1

Galimatias Concept Oy Ab:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä 13.11.2009 § 86

 

381

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

382

Kaj/1

Lausunto Liikennevirastolle lentoaseman kaukoliikenneradan esiselvityksestä

 

383

Kaj/2

Vt Tuomas Rantasen toivomusponnet: Perheasuntojen rakentamisen edistäminen esimerkiksi huonelukuun perustuvalla ohjaamisella

 

384

Kaj/3

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Kustaa Vaasan puiston kunnossapidon, huollon ja valvonnan toteuttaminen tukipalveluna kaupunginosayhdistysten tai muiden vastaavien kanssa

 

385

Kaj/4

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Vanhan Helsingin historiaa selvittävän opasaineiston tuottaminen

 

386

Kaj/5

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Kahvilatoiminnan järjestämisen mahdollisuudet Vanhankaupungin Kustaa Vaasan puistossa

 

387

Kaj/6

Vt Tarja Kantolan toivomusponsi: Hevostallin tarpeiden huomioiminen Kustaa Vaasan puiston järjestelyissä

 

388

Kaj/7

Kruununhaan yläasteen koulun kosteusvauriokorjauksen sekä teknisen työn ja musiikin opetustilojen perusparannuksen teknisen hankesuunnitelma

 

389

Kaj/8

Meilahden toimitilatontin varauksen jatkaminen Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten (Meilahti, suunniteltu tontti nro 15643/1)

 

390

Kaj/9

Linnanmäen vanhojen vesilinnojen varaaminen Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan ja pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Alppiharju, tontti 12357/10)

 

391

Kaj/10

Tontin varaaminen opiskelija-asuntoja ja kehitysvammaisten asuntohanketta varten Etelä-Hermannista (tontti 21005/2)

 

392

Kaj/11

Asuinkerrostalotontin varaaminen Toukolan Arabianrannasta tarjouskilpailun järjestämistä varten (tontti 23124/44)

 

393

Kaj/12

Asuntotuotantotoimikunnan poikkeamishakemus

 

394

Kaj/13

Paulig Oy:n poikkeamishakemus

 

395

Kaj/14

Ehdokkaiden valitseminen Kalasataman keskuksen toteutuskilpailuun   (Sörnäinen, Kalasatama korttelit nro 10595 - 10598)

 

396

Kaj/15

22.3.2010 pöydälle pantu asia

Selvitys lisärakentamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla

 

397

Kaj/16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

356 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Kantola) ja Krohnin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

357 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

358 - 365 §

Kaupunginvaltuuston 7.4.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

358 §

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

359 §

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Tuomo Valveen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi liikennelaitos-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Suzana Abenetia.

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

360 §

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

361 §

Kalasataman Sörnäistenniemen asemakaava-alueen asunto-, autopaikka- ja yhteispihatonttien sekä maanalaisten alueiden vuokrausperusteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

362 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.3.2010 pöydälle pantu asia
Viikin korttelin nro 36233 asemakaavan muuttaminen (nro 11913)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

363 §

Vuokrausperusteet kahdelle Viikinmäessä sijaitsevalle asuinrakennusten tontille (Viikki, Viikinmäki, tontit 36110/13 ja 36112/1)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

364 §

Vuokrausperusteet Viikinmäessä sijaitsevalle asuinrakennusten tontille (Viikki, Viikinmäki, tontti 36261/2)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

365 §

Konalan kortteleiden nro 32044 ja 32045 sekä katu- ja puistoalueiden (HOK-Elannon S-market ja Kodin Terra) asemakaavan muuttaminen (nro 11915)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Bryggare ja Oker-Blom sekä sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

366 §

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN (HSL) TOIMITUSJOHTAJAN JA HSY VEDEN TOIMIALAJOHTAJAN VALITSEMINEN PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEKSI

 

Khs 2009-57

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     kumota 2.3.2009 § 289 tekemänsä päätöksen,

 

-                     asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2009-2010, ja

 

-                     valita pelastuspalveluneuvottelukuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, sosiaalijohtajan, kaupungininsinöörin, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, Staran toimitusjohtajan, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtajan, HKL:n toimitusjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, HSY Veden toimialajohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajan, Kaartin Jääkärirykmentin komentajan, Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajan, HUS:n operatiivisen tulosyksikön johtajan sekä Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuspalveluneuvottelukunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

367 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2010-563

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 3 232 500 euroa saadaan maksaa vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

368 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2009-2241, 2009-2242, 2010-335

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2009 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 104 508 euroa, saadaan käyttää vuonna 2010 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Kulttuuriraitiovaunu

50 000

 

hallinnoija: HKL-liikelaitos

 

2

Turva- ja valvontapalvelujen sovellusalusta

25 530

 

hallinnoija: HKL-liikelaitos

 

3

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa

9 165

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

4

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

19 813

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2010, on toimitettava 15.7.2010 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2010 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2011 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 29.10.2010 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitokselle (Kerkko Vanhanen), Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle (Matti Rantala ja Juhana Kokkonen), taloushallintopalvelulle (Sonja Tavilampi), talous- ja suunnittelukeskukselle (Katja Bosisio-Hillberg), varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

369 §

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-616

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen, 14 148 080,93 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 201 950 989,58 euroa, siirretään Helsingin Energia-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (Helsingin Energia -) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 779 143,92 euroa, siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 14 778 266,26 euroa, siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (Helsingin Satama -) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

HKL-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 518 194,26 euroa, siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (HKL-) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Palmia-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 509 664,15 euroa, siirretään Palmia-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (Palmia -) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

MetropoliLab-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 388 518,42 euroa, siirretään MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (MetropoliLab -)liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) tilikauden alijäämä, –317 255,92 euroa, siirretään Talpa-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) tilikauden alijäämä, –30 740,73 euroa, siirretään Helsingin kaupungin kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti (Helsingin kaupungin kehittämispalvelut -) liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Asuntolainarahaston ylijäämä, 802 375,24 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 826 600,96 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä, 907 541,09 euroa, vakuutusrahaston alijäämä, –4 537 158,36 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, –4 671 689,95 euroa, siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti-alueen investointimenoja vastaava määrä, 7 185 385,70 euroa.

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 30 918,20 euroa ja kaupungin tuloksesta kaupungin oman asuntotuotannon rakentamisen ja perusparannuksen rahoittamiseksi valtuuston 7.10.2009 tekemän päätöksen 214 § mukaisesti 14 000 000 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 8 856 024,48 euroa.

 

Innovaatiorahastoon siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja jo käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoituksen turvaamiseksi valtuuston 28.1.2009 tekemän päätöksen 23 § mukaisesti 10 000 000 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, –200 447 662,94 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 200 000 000 euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen selosti kokouksessa kaupungin taloustilannetta tarkemmin tilinpäätöksen pohjalta.

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

370 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN TIETOTEKNIIKKAOSASTON PÄÄLLIKKÖNÄ TOIMIVAN TIETOTEKNIIKKAPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-2662

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

371 §

8.3.2010 pöydälle pantu asia

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2011-2013 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2010-392

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2011–2013 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa kaupunginhallitus tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotuksen valmistelun perusteita ja raamia.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti käsitellä vuoden 2011 raamia elokuisessa iltakoulussa. Kokoukselle esitetään tuorein tieto toimintaympäristön muutoksista sekä kaupungin talouden kehityksestä ja ennusteesta vuodelle 2010. Kaupunginhallitus käy keskustelun talous- ja työllisyystilanteesta ja sen vaikutuksista taloussuunnitelmakaudelle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmanneksi kappaleeksi lisätään:

 

                                                                 Lisäksi kaupunginhallitus päättänee käsitellä vuoden 2011 raamia elokuisessa iltakoulussa. Kokoukselle esitetään tuorein tieto toimintaympäristön muutoksista sekä kaupungin talouden kehityksestä ja ennusteesta vuodelle 2010. Kaupunginhallitus käy keskustelun talous- ja työllisyystilanteesta ja sen vaikutuksista taloussuunnitelmakaudelle.

 

                                                                 Lisäksi esittelijä muutti esityslistan liitteenä 1 olevaa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raamia ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeita liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Kokouksessa muutettu liite (Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeet)

 

Liite 3

Liite 3

 

 

372 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        23.3.2010

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

373 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

374 §

VESILAITOSTOIMINTOJEN SIIRTOON HELSINGIN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄÄN LIITTYVÄN VARAINSIIRTOVERON MAKSAMINEN

 

Khs 2009-2545

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeiden luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron veronlisäyksineen enintään 1 392 000 euroa talousarvion tililtä 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

375 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI VUODELTA 2008

 

Khs 2009-2006

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

376 §

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA ITÄSALMEEN (ARBORETUM)

 

Khs 2010-220

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon, joka koskee mahdollista luonnonsuojelualueen perustamista Itäsalmeen:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue kuuluu valmisteilla olevaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen osayleiskaavan suunnittelualueeseen, jonka Helsingin puoleiset osat pääosin on asetettu rakennuskieltoon kesään 2013 asti (Khs 23.6.2008 § 943).

 

Suunnitteilla olevan kuntien yhteisen osayleiskaavan valmistelussa suunnittelualueen maankäyttöä käsitellään kokonaisuutena niin, että luontoarvot ja muut maankäytön näkökulmat otetaan huomioon tasapainoisesti.  Suunnittelua valmistellaan ja edistetään selvityksin ja aluetutkielmin.

 

Hakemuksessa esitetty arboretum on luonnonsuojelullisesti arvokas puistometsäkokonaisuus. Aikaisempien kannanottojensa mukaisesti kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, että Itäsalmessa ei ennen tarkempien selvitysten sekä yleissuunnitelman valmistumista tulisi tehdä sellaisia suojelupäätöksiä, joilla vaikeutetaan alueen maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua. Kaupunginhallitus katsoo, että esitetyn luonnonsuojelualueen perustamista tulisi toistaiseksi lykätä.

 

Puulajipuiston rauhoittaminen ja sen hoito- ja käyttösuunnitelma tulisi ratkaista yhteistyössä maanomistajan, ympäristöviranomaisten sekä muiden sidostahojen kanssa asemakaavoituksen yhteydessä sitten, kun kaavan kannalta keskeiset asiat on ratkaistu.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-8

 

 

377 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

25.3.2010

yleisten töiden lautakunta

23.3.2010

ympäristölautakunta

23.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

378 §

22.3.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIA JA JÄRJESTÄMISTAPAA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

 

Khs 2010-386

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapaa selvittäneen työryhmän ehdotuksista:

 

Lausunnossa käsitellään erikseen arviot toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon järjestämistapaehdotuksista sekä rahoitus- ja kehittämistarpeista.    

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon järjestäminen

 

Kaupunginhallitus yhtyy työryhmän ehdotukseen siitä, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää nykyisellä tavalla eli oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluterveydenhuoltona.

 

Työryhmä on perustellusti todennut, että oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämä opiskeluterveydenhuolto kykenee parhaiten tekemään tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Tutkimusten, selvitysten ja nuorille tehtyjen terveystarkastusten perusteella voidaan todeta, että tässä ikävaiheessa, jolloin opiskellaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, liian vähäinen liikunta ja uni, epäterveelliset ruokailutottumukset, alkoholin käyttö sekä tupakointi ovat keskeisiä terveyttä ja hyvinvointia haittaavia tekijöitä. Toisen asteen opiskelijoilla on eroja ikäryhmän sisällä oppilaitostyypin mukaisessa tarkastelussa. Ammattiin opiskelevilla oireilu sekä riskikäyttäytyminen ovat yleisempiä kuin lukiolaisilla. Nuoruuden terveyserot ennakoivat jyrkkiä väestöryhmittäisiä terveyseroja aikuisuudessa. Sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä pitää kehittää ja pikaisesti panostaa erityisesti toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin.

 

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat sekä lukio että ammatilliset oppilaitokset. Työryhmän toimeksianto on kohdistunut toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, lukiot on rajattu ulkopuolelle. Tärkeää olisi jatkossa saada kokonaiskäsitys toisen asteen opiskeluterveydenhuollon toteutumisesta sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Työryhmä on todennut tämän selvittämisen jääneen vaillinaiseksi.

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon rahoitus- ja
kehittämistarpeet

 

Työryhmä esittää oppilaitoksen sijaintikunnan tuottaman opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi toiminnan rahoituksen vahvistamista. Kaupunginhallitus katsoo, että rahoituksen vahvistaminen toteutuu parhaiten, kun luodaan toimiva lakisääteinen opiskeluterveydenhuollon palvelujen laskutusoikeus oppilaitosten sijaintikunnan ja kotikunnan välille. Malli edellyttää kuitenkin laskutustoimintojen kehittämistä mahdollisimman sujuviksi tietojärjestelmiä hyödyntäen. Laskutusjärjestelmien toimivuus ja sujuvuus on erittäin tärkeää Helsingin kokoisessa kaupungissa, jonka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee runsaasti ulkokuntalaisia.

 

Helsingissä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta on runsasta. Helsingissä toisen asteen koulutuksessa opiskelee yli 30 600 opiskelijaa, joista lukiolaisia 14 100 ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita 16 500.

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäminen

 

Kaupunginhallitus kannattaa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS-mallia. Työryhmän mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelujen saattamiseksi 1.7.2009 voimaan tulleen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (380/2009) edellyttämälle tasolle tarvitaan 12,9 milj. euroa järjestämistavasta riippumatta.

 

Raportin kustannuslaskelmissa ei kuitenkaan ole puututtu opiskeluterveydenhuollon käyntien sisällöllisiin eroihin. YTHS tarjoaa kunnan järjestämää palvelua selvästi laajemman palvelun, mm. erikoislääkärivastaanotot. Epäselväksi jää, sisältääkö mainittu 12,9 milj. euron lisäys myös palvelun laajentamisen YTHS:n nykyisin yliopisto-opiskelijoille tarjoamiin palveluihin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapa YTHS-mallilla sisältää epävarmuustekijöitä, jotka pitää pystyä ratkaisemaan.

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon rahoitus- ja kehittämistarpeet

 

Työryhmän mukaan YTHS-mallin käyttöönotto vähentäisi kuntien menoja 7,3 milj. euroa. Työryhmä toteaa, että valtiovarainministeriön mukaan YTHS-mallin mahdollinen käyttöönotto tulisi toteuttaa valtion menojen näkökulmasta kustannusneutraalisti. Epäselväksi jää, mistä valtion ja Kelan lisäpanostukseen tarvittava rahoitus YTHS-mallissa otetaan.

 

Lisärahoituksen tarve koskee kuitenkin myös sijaintikuntamallia. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon saattaminen vastaamaan valtioneuvoston asetuksen 380/2009 edellyttämää tasoa edellyttää kansallisella tasolla mittavaa lisärahoitustarvetta, mikä kohdistuu ennen kaikkea sellaisiin kuntiin, joissa opiskelijaterveydenhuollon henkilöstömitoitukset eivät vastaa valtioneuvoston antaman asetuksen vaatimuksia.

 

Työryhmä toteaa myös, että YTHS-mallin käyttöönotto edellyttäisi rahoitusosuuksien jatkoselvittämistä osapuolten kesken. Ilman tarkempaa tietoa rahoitusosuuksissa tapahtuvista muutoksista YTHS- mallin käyttöönoton kustannusvaikutuksia ei ole mahdollista arvioida. Kustannusvaikutusten tunteminen on erittäin tärkeää Helsingissä, jossa ammattikorkeakouluopiskelijoita on lähes 21 500 ja heistä ulkokuntalaisia opiskelijoita on 23 %. 

 

Työryhmän rahoitusselvityksen mukaisesti kaikkiin järjestämistapavaihtoehtoihin liittyy lisärahoitustarvetta, ja rahoituksellisia haasteita. Siksi YTHS-mallin mukaiseen opiskeluterveydenhuollon järjestämistapaan siirtymiseen ei liity sellaisia rahoituksellisia erityishaasteita, jotka estäisivät sen toteuttamisen.

 

Opiskeluterveydenhuollon muut kehittämisehdotukset

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä sitä, että raportissa on yhdeksi kehittämiskohteeksi nimetty opiskeluterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistyön tarve ja vastuutahon määrittäminen. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan seuranta ja arviointi soveltuisivat parhaiten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi.

 

Yhteenveto

 

Helsingin terveyskeskus järjestää tällä hetkellä opiskeluterveydenhuollon palvelut lähes 55 000:lle lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevalle henkilölle, joista ulkokuntalaisia on yli 14 100 opiskelijaa eli 26 %. Sen vuoksi Helsingin kaupungin on perusteellisesti arvioitava tämän lakisääteisen terveydenhuollon toiminnan järjestämisen kokonaisuutta toiminnan sujuvuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö liittyy laajempaan kansallisen ja myös kunnallisen terveydenhuollon kehittämistyöhön. Helsingin kaupungilla on vastuu kaikkien asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista. 

 

Kaupunginhallitus kannattaa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS-mallia. Malliin liittyvät epävarmuustekijät esimerkiksi kustannusvaikutusten osalta on kuitenkin kyettävä ratkaisemaan.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että toisen asteen opiskelijaterveydenhuollon osalta oppilaitoksen sijaintikuntamalli yhdistettynä palvelujen laskutusoikeuteen oppilaitoksen sijaintikunnan ja kotikunnan välillä on paras vaihtoehto.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle (myös sähköisenä kirjaamo.stm(at)stm.fi), terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Laakso teki jäsen Kantolan kannattamana liitteen 2 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Lisäksi jäsen Arhinmäki teki jäsen Asko-Seljavaaran kannattamana liitteen 3 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti jäsen Laakson sekä jäsen Arhinmäen tekemien vastaehdotusten mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

379 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

23.3.2010

terveyslautakunta

23.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

380 §

GALIMATIAS CONCEPT OY AB:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 13.11.2009 § 86

 

Khs 2009-2554

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja henkilöstökeskuksen esittämillä perusteilla hylätä Galimatias Concept Oy Ab:n oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin henkilöstöjohtajan 13.11.2009, 86 §, tekemästä päätöksestä koskien maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankintaa.

 

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista annetun lain 82 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on tämän lain vastainen.

 

Pöytäkirjanote Galimatias Concept Oy Ab:lle muutoksenhakuohjein sekä jäljennöksin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja henkilöstökeskuksen lausunnoista, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

Liite 3

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.20 k

 

Liite 4

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.20 k

 

Liite 5

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.20 k

 

Liite 6

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.20 k

 

Liite 7

Liitteet 7-8

 

 

381 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

18.3.2010

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

25.3.2010

opetuslautakunta

23.3.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

23.3.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

23.3.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

382 §

LAUSUNTO LIIKENNEVIRASTOLLE LENTOASEMAN KAUKOLIIKENNERADAN ESISELVITYKSESTÄ

 

Khs 2010-533

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa liikennevirastolle seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Rakenteilla oleva Kehärata tulee yhdistämään Helsingistä Tikkurilan kautta kulkevan nykyisen pääradan ja Vantaanlaakson radan kaupunkijunaliikenteen kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.

 

Esi- selvityksessä on tarkasteltu Pääradalta ja Lahden oikoradalta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Pasilaan johtavaa lentoaseman kaukoliikennerataa (Lentorata), joka luo vaihdottomat junayhteydet maakunnista ja nopean yhteyden Helsingin keskustasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

 

Vaihdoton yhteys nopeuttaa matkaa lentoasemalle 15–20 minuuttia verrattuna Kehäradan kautta tehtävään matkaan, jossa junaa vaihdetaan Tikkurilassa. Lentoradalle on kaavailtu myös muutamia taajamajunavuoroja, jotka palvelisivat erittäin nopeina keskustan ja Pasilan sekä Lentoaseman välisinä yhteyksinä.

 

Kaukojunaliikenteen johtamista lentoasemien kautta on kansainvälisestikin pidetty hyvänä ratkaisuna. Näin on voitu integroida lentoasemien syöttöliikenne ja välttää lyhyet lentomatkat. Junat kulkevat kaupunkien keskustoihin ja ovat erityisen kilpailukykyisiä lentoliikenteeseen verrattuna matka-ajan ollessa alle kolme tuntia.

 

Pääradan kapasiteetti Helsingin ja Keravan välillä on nykyisin täysimääräisesti käytössä. Seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän kestäväksi kehittämiseksi tulisi pääradan raidemäärää lisätä neljästä kuuteen. Pääradan leventäminen edellyttäisi maanlunastuksia ja rakennusten purkamisia ja aiheuttaisi kaupungin kannalta suuria ei-toivottuja rakennetun ympäristön muutoksia muun muassa Tapanilassa. Lisäksi lisäraiteiden rakentaminen pääradan molemmille reunoille aiheuttaisi suuria muutostarpeita katu- ja raittiverkkoon sekä pysäköintialueisiin.

 

Lentorata vapauttaa kapasiteettia nykyisellä pääradalla sekä henkilö- että tavarajunaliikenteelle ja mahdollistaa lähijunaliikenteen tihentämisen nykyisen pääradan lisäksi Lahden oikoradalla. Mikäli Lentorata rakennetaan, nykyiselle pääradalle Helsingin ja Keravan välillä ei tarvita lisäraiteita.

 

Lentoaseman kaukoliikenneradan esiselvityksen luonnosraportti on hyvä lähtökohta Lentoradan jatkosuunnittelulle. Esiselvityksessä esitetty ratalinjaus on ollut sopiva vaikutusarvioinnin tekemiseksi ja hankenimi ”Lentorata” on lyhyt ja kuvaa hanketta hyvin.

 

Helsinki- Vantaan lentoaseman kaukoliikenneradan rakentamisesta koituisi merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle. Esiselvityksessä esitetyt hankkeen kannattavuuslaskelmat ovat puutteellisia, koska lentoradasta koituvia kaikkia yhteiskuntataloudellisia hyötyjä ei ole voitu arvioida. Kannattavuuslaskelmat tulee tehdä siten, että Lentoradan kustannuksista vähennetään pääradan leventämisen kustannukset, jolloin hyötykus­tannussuhde nousee tuntuvasti esiselvitysraportissa esitetystä 0,8:sta.

 

Myös rautatieliikenteeseen tukeutuvan maankäytön kehittämisen ja kestävän liikkumisen edistämisen hyödyt auto- ja lentoliikenteen kasvun hidastuessa tulee ottaa huomioon lentoradan taloudellisuutta arvioitaessa.

 

Jos Lentorata tehdään, tulisi myös mahdollinen Pietarin suora yhteys rakentaa Lentoradan kautta. Helsinkiin ulottuva Rail Baltica ja Helsingistä Pietariin suuntautuva rautatieyhteys sisältyvät yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon (TEN-T), jota Euroopan Unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin. Varautuminen Rail Baltican yhdistämiseen Lentorataan ja päärataan tulee selvittää jatkosuunnittelussa tarkemmin.

 

Seuraavana vaiheena Lentoradan suunnittelussa tulisi olla alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen lähivuosien aikana.

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää Lentorataa, siihen liittyvää kansallista matkakeskushanketta ja ratkaisuun kytkeytyvää Pisara-rataa keskeisenä osana kansallista ja kansainvälistä liikennejärjestelmää, jolla on keskeinen merkitys Helsingin seudun ja koko maan kilpailukyvylle. Vaikka hankkeiden yhteiskustannukset, noin 1 500 milj. euroa asettavat valtion rahoitukselle suuren haasteen, hanke on erittäin tärkeä ja sen tulisi olla valmis Pisara-radan rakentamisen jälkeen 2020-luvun puoliväliin mennessä.

 

Pöytäkirjanote Liikennevirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

383 §

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONNET: PERHEASUNTOJEN RAKENTAMISEN EDISTÄMINEN ESIMERKIKSI HUONELUKUUN PERUSTUVALLA OHJAAMISELLA

 

Khs 2009-1082, 2009-1339

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

384 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: KUSTAA VAASAN PUISTON KUNNOSSAPIDON, HUOLLON JA VALVONNAN TOTEUTTAMINEN TUKIPALVELUNA KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN TAI MUIDEN VASTAAVIEN KANSSA

 

Khs 2009-820

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 1.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

385 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: VANHAN HELSINGIN HISTORIAA SELVITTÄVÄN OPASAINEISTON TUOTTAMINEN

 

Khs 2009-819

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 1.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

386 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: KAHVILATOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN MAHDOLLISUUDET VANHANKAUPUNGIN KUSTAA VAASAN PUISTOSSA

 

Khs 2009-821

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 1.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

387 §

VT TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: HEVOSTALLIN TARPEIDEN HUOMIOIMINEN KUSTAA VAASAN PUISTON JÄRJESTELYISSÄ

 

Khs 2009-818

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 1.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tarja Kantola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tarja Kantolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että toivomusponnen vastauksesta poistetaan viimeinen kappale sekä vastauksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

                                                                 Toivomusponnesta on saatu yleisten töiden lautakunnan lausunto (10.9.2009), jossa todetaan muun muassa seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

388 §

KRUUNUNHAAN YLÄASTEEN KOULUN KOSTEUSVAURIOKORJAUKSEN SEKÄ TEKNISEN TYÖN JA MUSIIKIN OPETUSTILOJEN PERUSPARANNUKSEN TEKNISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2547

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 27.10.2009 päivätyn Kruununhaan yläasteen koulun kosteusvauriokorjauksen sekä teknisen työn ja musiikin opetustilojen perusparannuksen teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 700 000
euroa (9/2009, RI 125,7, THI 146,8).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetuslautakunnalle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

389 §

MEILAHDEN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN BIOMEDICUMIN KOLMANNEN VAIHEEN SUUNNITTELUA VARTEN (MEILAHTI, SUUNNITELTU TONTTI NRO 15643/1)

 

Khs 2009-2398

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille varatun 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 15643 toimitilatontin nro 1 varausta 31.12.2011 saakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

390 §

LINNANMÄEN VANHOJEN VESILINNOJEN VARAAMINEN LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖLLE MONITOIMIAREENAN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (ALPPIHARJU, TONTTI 12357/10)

 

Khs 2010-316

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

391 §

TONTIN VARAAMINEN OPISKELIJA-ASUNTOJA JA KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOHANKETTA VARTEN ETELÄ-HERMANNISTA (TONTTI 21005/2)

 

Khs 2009-827

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21005 suunnitellun AKS-tontin nro 2 (7 800 k-m2) Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijoille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä kehitysvammaisille tarkoitettujen vuokra-asuntojen ja palvelutilojen rakennuttamista varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa 31.12.2011 saakka ja ehdolla, että tontin asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

2                    Kehitysvammaisten asumisyksikön koko voi olla enintään 20 % tontin koko rakennusoikeudesta.

 

3                    Suunnittelun tulee tapahtua yhteystyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston, sosiaaliviraston, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja tonttiosaston kanssa.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, sosiaalivirastolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

392 §

ASUINKERROSTALOTONTIN VARAAMINEN TOUKOLAN ARABIANRANNASTA TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN (TONTTI 23124/44)

 

Khs 2010-415

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   varata 23. kaupunginosan (Toukola, Arabianranta) korttelin nro 23124 asuinkerrostalotontin nro 44 tarjouskilpailun järjestämistä varten erityisen korkeatasoisten vapaarahoitteisten omistusasuntojen toteuttamiseksi ilman Hitas-ehtoja 31.12.2011 saakka, ja

 

B                   oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tontin myymiseksi liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisen tarjouskilpailun sekä luovuttamaan tontin tarjouskilpailun voittajalle tarjouskilpailun tuloksen mukaisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

393 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-159

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-159/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       korttelin kahden tontin piha-alue suunnitellaan yhtenäisen suunnitelman mukaisesti, maanvaraiseksi ja korttelin yhteisöllisyyttä tukevaksi kokonaisuudeksi.

 

-                                       korttelin polkupyörävarastot ovat riittävän tilavia, toimivia ja hyvin varustettuja ja tilat sijaitsevat siten, että niihin on kulkuyhteydet suoraan kadulta.

 

-                                       hankkeiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista huolehditaan Kehittyvä kerrostalo-ohjelman edellyttämällä tavalla.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

394 §

PAULIG OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-138

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-138/526 mukaisena edellyttäen, että vuokra-asunnot toteutetaan siten, että asuntojen yhdistäminen on mahdollista hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmissa (päivätty 11.11.2009) esitetyllä tai vastaavalla tavalla.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

395 §

EHDOKKAIDEN VALITSEMINEN KALASATAMAN KESKUKSEN TOTEUTUSKILPAILUUN   (SÖRNÄINEN, KALASATAMA KORTTELIT NRO 10595 - 10598)

 

Khs 2010-628

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että:

 

A                   Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun neuvotteluvaiheeseen valitaan Citycon Oyj, Skanska Talonrakennus Oy ja SRV-Yhtiöt Oyj,

 

B                   Pöyry CM Oy suljetaan kilpailun ulkopuolelle,

 

C                   Sponda Oyj:n ja Sato Oyj:n muodostama yritysryhmä hylätään.

 

Pöytäkirjanote perusteluineen (valintataulukko, kirjallinen arvio) ja muutoksenhakuohjeineen kaikille kuudelle kilpailun osallistumishakemuksen tehneelle ehdokkaalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

396 §

22.3.2010 pöydälle pantu asia

SELVITYS LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUKSISTA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN ALUEILLA

 

Khs 2009-1464

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen lisärakentamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laatimaan työohjelman selvityksessä esitettyjen toteutettavien ja tutkittavien kohteiden jatkovalmistelua ja kaavoitusta varten. Työohjelma tavoiteaikatauluineen tulee laatia vuoden 2010 loppuun mennessä ja se tulee sisällyttää täydennysrakentamistyöryhmän loppuraporttiin, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kevätkaudella 2011.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään mahdollisuudet lieventää tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Selvitys tulee laatia vuoden 2010 loppuun mennessä ja se tulee sisällyttää täydennysrakentamistyöryhmän loppuraporttiin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa huomioimaan jatkotyön vaatimat resurssit tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissaan.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa tekemään esityksen keinoista, joilla voitaisiin edistää selvityksessä mainittujen kohteiden toteuttamista muuhun hallintamuotoon kuin valtion tukemiksi vuokra-asunnoiksi. Ehdotuksen tulee valmistua 31.10.2010 mennessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että kohdekohtaiset viitesuun­nitelmat laaditaan kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden toimesta. Ke­hotukset viitesuunnitelmien laatimiseen annetaan yhtiökohtaisesti, osana asuinkiinteistöyhtiöiden konserniohjausta. Viitesuunnitelmien laatimi­nen tulee sovittaa kaupunkisuunnitteluviraston työohjelman määrittä­mään aikatauluun.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, asuntotuotantotoimi­kun­nalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pöytäkirjanote liitteen 1 kanssa kaupungin asuntokiinteistöyhtiöiden hal­lituksille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

397 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

24.3.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

18.3.2010

kiinteistölautakunta

23.3.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

24. ja 25.3.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

375 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

KAUKO KOSKINEN: MILJÖRAPPORT FÖR HELSINGFORS STAD 2008

 

Stn 2009-2006

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250

Översättning:

384 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: FÖRVERKLIGANDE AV UNDERHÅLLET, SERVICEN OCH

BEVAKNINGEN I GUSTAV VASAS PARK I FORM AV STÖDTJÄNSTER

TILLSAMMANS MED STADSDELSFÖRENINGAR ELLER MOTSVA-

RANDE MEDBORGARORGANISATIONER

 

Stn 2009-820

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


Översättning:

385 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: PRODUKTION AV GUIDEMATERIAL SOM PRESENTERAR

DET GAMLA HELSINGFORS HISTORIA

 

Stn 2009-819

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

Översättning:

386 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: MÖJLIGHETER ATT ORDNA KAFÉVERKSAMHET I GUSTAV

VASAS PARK I GAMMELSTADEN

 

Stn 2009-821

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


Översättning:

387 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TARJA

KANTOLA: BEAKTANDE AV HÄSTSTALLETS BEHOV I ARRANGE-

MANGEN I GUSTAV VASAS PARK

 

Stn 2009-818

Ärende Kaj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Tarja Kantola) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tarja Kantola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Föredraganden ändrade sitt förslag så att det sista stycket i svaret till hemställningsklämmen stryks och fjärde stycket ändras på följande sätt:

 

Nämnden för allmänna arbeten har gett ett utlåtande (10.9.2009) om hemställningsklämmen. I utlåtandet konstateras bl.a. följande:

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa    8.4.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 380 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 356–365, 370, 372–373, 375–379, 381–387, 389–392 ja 396–397 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 393–394 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 


 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

4

KUNNALLISVALITUS

 

Valitusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

-                                       kunnan jäsen.

 

Pöytäkirjan 380 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

1                          päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

2                          päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

3                          päätös on muutoin lainvastainen.

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

-                                       valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

-                                       kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

-                                       verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan

-                                       valittajan nimi ja kotikunta

-                                       postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

380 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

356–365, 370, 372–373, 375–379, 381–387, 389–392 och 396–397§ i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

393–394 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4

KOMMUNALBESVÄR

 

Besvärsrätt

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

-                                       av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

380 § i protokollet

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

1                          beslutet har tillkommit i felaktig ordning

2                          den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

3                          beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

-                                       beredning eller verkställighet

-                                       i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

-                                       i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

-                                       det beslut i vilket ändring söks

-                                       till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

-                                       de grunder på vilka ändring yrkas

-                                       ändringssökandens namn och hemkommun

-                                       den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

-                                       det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

-                                       ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

-                                       de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol pä adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.