Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 17.-18.2.2011

1

 


9

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 17.-18.2.2011

 

Khs 2010-2135

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä Tampereella 17.- 18.2.2011 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjanote nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tampereen kaupungin kutsu

 

Liite 2

Ohjelma

 

ESITTELIJÄ                      Tampereen kaupunki ilmoittaa (5.11.2010), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 17.-18.2.2011. Tapaamisen teemoina ovat suurten kaupunkien edunvalvonta ja suurten kaupunkien yhteistyöstä sopiminen.

 

Kutsukirjeessä pyydetään nimeämään 4.1.2011 mennessä tapaamiseen kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot sekä halutessaan myös muita edustajia, noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista.

 

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.