Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus sosiaalijohtajan kalustehankintaa koskevaan kanteluun

1

 


8

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN VASTAUS SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINTAA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2009-1211

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 30.9.2010, dnro 1607/4/09, antaman vastauksen sosiaalijohtajan kalustehankintaa koskevaan kanteluun.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

 

LIITTEET

Liite 1

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ilmoitus 30.9.2010

 

Liite 2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 30.9.2010, dnro 1607709

 

ESITTELIJÄ                      XXXX XXXX jätti (6.5.2009) sosiaalijohtajan kalustehankinnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi (18.5.2009) kaupunginhallitukselta lausuntoa kantelun johdosta.

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginhallitus päätti 24.8.2009 (§ 899) antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaalijohtajan kalustehankinnasta hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausuntojen (11.6.2009 ja 11.8.2009) mukaisen lausunnon.