Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Rakentamispalvelun yksikön johtaja Kauko Nygrénin eroanomus sekä viran täyttömenettely

4

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                          --

konsernijaosto                                                                     30.8.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                                   --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                           --

-                                        Helsingin Satama                                                           --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                      --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


2

RAKENTAMISPALVELUN YKSIKÖN JOHTAJA KAUKO NYGRÉNIN EROANOMUS SEKÄ VIRAN TÄYTTÖMENETTELY

 

Khs 2010-1605

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että yksikön johtaja Kauko Nygrénille myönnetään ero rakentamispalvelun talonrakennuksen osaston yksikön johtajan virasta (vakanssinumero 054000) 1.9.2010 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakentamispalvelua käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee määrätä talonrakennuksen osaston yksikön johtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti insinööri Kari Haapaniemen 5 427 euron kokonaiskuukausipalkalla 6.9.2010 alkaen siihen saakka kunnes virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 28.2.2011 saakka.

 

Pöytäkirjanote Kauko Nygrénille, Kari Haapaniemelle, teknisen palvelun lautakunnalle ja rakentamispalvelulle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Eroilmoitus

 

ESITTELIJÄ                      Yksikön johtaja Kauko Nygrén on hakenut eroa kaupunginhallitukselta rakentamispalvelun talonrakennuksen osaston yksikön johtajan virasta 1.9.2010 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Viran kokonaispalkka on 5 632,00 euroa/kk.

 

Talonrakennus tuottaa rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yksikön johtajan tehtävänä on johtaa osaston toimintaa ja vastata siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

 

Viraston johtosäännön mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua ensin lau­suntonsa. Rakentamispalvelun osalta lausunnon antaa teknisen palvelun lautakun­ta.

 

Johtosäännön mukaan osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi esitetty insinööri Kari Haapaniemi toimii tällä hetkellä rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan tuki – yksikön tuotantopäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut mm. rakentamispalvelun ympäristötuotannon itäisen alueyksikön toimistopäällikkönä.

 

./.                   Eroilmoitus on liitteenä 1.

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

2.9.2010

ympäristölautakunta

31.8.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

31.8.2010

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

2.9.2010

opetuslautakunta

31.8.2010

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

31.8.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

30.8.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

17.8.2010

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

31.8.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.8.2010

rakennuslautakunta

31.8.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

31.8. ja 1.9.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024