Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Liikuntalautakunnan virkamatka Iso-Britanniaan

1

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


10

LIIKUNTALAUTAKUNNAN VIRKAMATKA ISO-BRITANNIAAN

 

Khs 2010-1297

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Iso-Britanniaan Lontooseen 3.-5.11.2010 Lontoon liikuntakulttuuriin ja -mahdollisuuksiin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikuntalautakunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle (Martti Tenho) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä liikuntavirastolle (Ulla Knus).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

 

LIITTEET

Liite 1

Liikuntalautakunnan esitys 8.6.2010

 

Liite 2

Liikuntalautakunnan virkamatkan ohjelma

 

ESITTELIJÄ                                            Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 11.1.2010 (§ 11) kaupungin hallintoelinten kokousajoista ja pöytäkirjoista sekä päätösten saattamisesta kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2010. Päätöksessä todetaan, että lauta- ja johtokuntien muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten eikä kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Liikuntalautakunta on valmistellut virkamatkaa Lontooseen 3.11.–5.11.2010. Virkamatka ajoittuu näin ollen päällekkäin kaupunginvaltuuston kokouksen 3.11.2010 kanssa. Esittelijä katsoo, että tässä yksittäistapauksessa lautakunnan virkamatkaesitys tulisi poikkeuksellisesti hyväksyä. Esittelijä toteaa samalla, että lauta- ja johtokuntien virkamatkoja järjestettäessä tulee jatkossa noudattaa em. Khn päätöstä matkan ajoittamisesta. 

 

 

                                            Liikuntalautakunnan esityksen mukaan matkan ohjelma muodostuu tutustumisesta Lontoon liikuntakulttuuriin ja -mahdollisuuksiin. Lontoo isännöi vuoden 2012 kesäolympialaisia. Lisäksi matkan aikana on tarkoitus perehtyä Itä-Lontoon elvyttämisprojektiin, joka toteutuu lähes kokonaan urheilun voimin.

                                           

                                            Esityksen mukaan virkamatkalle osallistuisivat lautakunnan varsinaiset jäsenet, kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa sekä liikuntaviraston edustajia. Virkamatkan kustannukset olisivat noin 1300 euroa/henkilö.

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia matkoja.

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          24.8.2010

-                                        Helsingin Satama                                          24.8.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                     25.8.2010

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

24.8.2010

yleisten töiden lautakunta

24.8.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto

19.8.2010

 

Ilmoitus lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

24.8.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.8.2010

kiinteistölautakunta

24.8.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.8.– 25.8.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024