Asia

 

Sivu

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Virkavapauden myöntäminen kulttuurikeskuksen johtajalle Pekka Timoselle ja sijaisen ottaminen

1

 


4

VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJALLE PEKKA TIMOSELLE JA SIJAISEN OTTAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää Pekka Timoselle palkatonta virkavapautta kulttuurikeskuksen johtajan virasta ajaksi 17.8.2010- 1.4.2013.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee ottaa kulttuurikeskuksen johtajan sijaiseksi em. ajaksi kulttuurikeskuksen osastopäällikön Veikko Kunnaksen 7 067,40 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Pekka Timoselle, Veikko Kunnakselle, kulttuurikeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

ESITTELIJÄ                      Pekka Timonen pyytää, että Khs myöntäisi hänelle virkavapautta kulttuurikeskuksen johtajan virasta ajaksi 17.8.2010 - 14.3.2010, jotta hän voisi toimia maailman desingpääkaupunki 2012 (World Desing Capital Helsinki 2012) hankkeen toteuttamisesta vastaavan säätiön johtajana.

 

Esittelijä toteaa, että Timosen toimiminen kyseisessä tehtävässä on tarkoituksenmukaista koska Pekka Timonen on ollut keskeisessä valmisteluroolissa desingpääkaupunkinimityksen hankkimisessa Helsingille ja että Timosen toimiminen säätiön johdossa on hyödyllistä myös kaupungin kannalta.

 

Hallintosäännön 22 §:n mukaan yli vuoden kestävän virkavapaan viraston tai laitoksen päällikölle myöntää kaupunginhallitus. Jos viranhaltijan virkavapaan ajaksi tai osaksi sitä on tarpeen ottaa sijainen, sijaisen ottaa ja hänen palkkauksensa määrää virkavapaan myöntävä viranomainen. Virkavapaa-ajan palkkaeduista päättää virkavapaan myöntävä viranomainen virkaehtosopimuksessa sovittuja ja kaupunginhallituksen erikseen vahvistamia perusteita noudattaen.

 

Kaupunginjohtaja on johtajistokäsittelyssä 5.2.2010 päättänyt virka- ja työvapaaohjeista, joissa todetaan, että ellei lainsäännöksistä tai virka- tai työehtosopimusten määräyksistä muuta aiheudu, virka- ja työvapaan myöntäjä harkitsee, myöntääkö hän virka- tai työvapaata ja miksi aikaa. Harkinnassa on otettava huomioon mm. se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana voidaan hoitaa ja että virka- tai työvapaan hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

 

Esittelijä toteaa, että sijaisuus on perusteltua hoitaa viraston sisäisin järjestelyin. Johtajan tehtäviä olisi määrättävä hoitamaan filosofian maisteri, kulttuurikeskuksen osastopäällikkö Veikko Kunnas, joka on toiminut ko. virassa 1.5.2007 alkaen.