Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

10

Kaupunginhallituksen varajäsenen Sanna Vesikansan virkamatka Ruotsiin

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

3

Kaupunginhallituksen 14.12.2009 pöytäkirjan 1401 §:n kohdalla tekemän päätöksen muuttaminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          12.1.2010

-                                        Helsingin Satama                                          12.1.2010

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAJÄSENEN SANNA VESIKANSAN VIRKAMATKA RUOTSIIN

 

Khs 2009-2617

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee täydentäen 21.12.2009 pöytäkirjan § 1418 oikeuttaa kaupunginhallituksen varajäsenen Sanna Vesikansan tekemään virkamatkan Ruotsiin Tukholmaan 28. – 29.1.2010 Ruotsin perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen Vårdval -järjestelmään tutustumista varten.

 

Virkamatkan kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., kaupunginjohtajan käytettäväksi, alakohdalta 01 virkamatkakustannukset ja alakohdalta 02 edustusmenot, vastuualueelta 13, hankkeelta 13046.

 

Pöytäkirjanote Sanna Vesikansalle, talous- ja suunnittelukeskukselle (Marko Karvinen) ja hallintokeskukselle (Leena Komonen ja Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

 

ESITTELIJÄ                      Kj toteaa, että päätösehdotuksessa esitetään täydennystä kaupunginhallituksen päätökseen 21.12.2009 § 1418, jolla oikeutettiin kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tekemään virkamatkan 28. - 29.1.2010 Ruotsiin Tukholmaan.

 

Matkan tarkoituksena on tutustua ruotsalaiseen palvelusetelijärjestelmään eli asiakkaan valinnanvapauteen esimerkiksi perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. Seminaarin järjestelyistä vastaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kuntaohjelman palvelusetelihanke.

 

Tarkoitus on, että matkalle osallistuu kaupunginhallituksen varsinaisten jäsenten sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen varajäsen Sanna Vesikansa. Tämän lisäksi matkalle osallistuu edustaja talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hallintokeskuksesta.

 

Matka- ja majoituskustannukset sekä seminaarin kustannukset ovat noin 1 600 euroa henkilöltä. Virkamatkan kustannukset luottamushenkilöiden osalta maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat ym. Talous- ja suunnittelukeskuksen ja hallintokeskuksen edustajien matkakustannukset maksetaan asianomaisten virastojen määrärahoista.

 

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:in mukaisesti.

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ette se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

12.1.2010

yleisten töiden lautakunta

12.1.2010

ympäristölautakunta

12.1.2010

 

Pöytäkirjanote ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ette se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

12.1.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGINHALLITUKSEN 14.12.2009 PÖYTÄKIRJAN 1401 §:N KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-2526

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 14.12.2009 pöytäkirjan 1401 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä siltä osin kuin se koskee sosiaalivirastoa ja lakkauttaa esityslistan liitteestä ilmenevät sosiaaliviraston virat.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Lakkautettavat virat

 

ESITTELIJÄ

 

Khs päätti 14.12.2009 pöytäkirjan 1401 §:n kohdalla eräiden virkojen lakkauttamisesta 1.1.2010 lukien. Khn käsittelyyn oli vahingossa toimitettu virheellisiä tietoja lakkautettavista sosiaaliviraston viroista. Tietojen virheellisyyden takia Khn päätöstä pitäisi muuttaa.

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

12.1.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11.1. ja 14.1.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407