4

ESITYS ASUNTOTONTTIEN VARAAMISESTA ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNALLE SEKÄ LYHYT KATSAUS ASUNTOTONTTIEN VARAUSTILANTEESEEN

 

Kv 2010-213

 

 

EHDOTUS                        Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 saakka seuraavat tontit jäljempänä mainituin ehdoin:

 

20. LÄNSISATAMA, Saukonpaasi

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

20027/2

7 300

n. 78

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tontille 28.10.2009 ratkaistun suta-kilpailun kilpailuehdotuksen ”Pyrstötähti” mukaisesti tai vähintäänkin siitä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon se, mitä varausehdoissa on omistusasuntojen keskipinta-alasta toisaalla varausehdoissa todettu.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

./.                   7 olevia Jätkäsaaren alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

22. VALLILA

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

22556/3

4 820

n. 64

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin
ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja toteuttaa uudisrakentamisen edellyttämät olemassa olevien rakennusten purut yhteistyössä Vallilan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Purkamisesta aiheutuvien kulujen kattamisesta sovitaan Att:n, Vallilan Kiinteistöt Oy:n ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa erikseen.

 

28. OULUNKYLÄ

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

28316/1

3 000

n. 32

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen kohteen suunnittelussa kokeilemaan menettelyä, jossa varauksensaaja pyytää vähintään kohteen kaupunkikuvallisia ratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman ainakin kolmelta eri suunnittelijalta ja kohteen suunnittelijaksi valitaan parhaimmaksi arvioidun viitesuunnitelman esittänyt suunnitteluja. Suunnittelijan valinta on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

-                     Varauksensaajan tulee olla tietoinen, että tonttiin tällä hetkellä kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään vasta, kun tontilla nykyisellään olevan ostoskeskuksen korvaavat tilat ovat valmistuneet. Tontti arvioidaan saatavan rakennuskelpoiseksi viimeistään 31.12.2013 mennessä. 

 

-                     Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukaisesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla nykyisin olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

28321/10

1 200

n. 16

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas II - ehtoja.

 

-                     Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukaisesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla 28316/11 nykyisellään olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

 

29. HAAGA, Pohjois-Haaga

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

29145/14

1 900

n. 20

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

29145/19

1 800

n. 24

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

33. KAARELA

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

33037/3

2 300

n. 31

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

36. VIIKKI, Viikinmäki

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

36120/3

4 500

n. 60

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

36121/2

3 300

n.35

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

 

38. MALMI, Pihlajanmäki

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

38029/3

1850

n.25

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas - I ehtoja.

 

39. TAPANINKYLÄ

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

39146/1-3

1 565

n. 17

 

Vapaarahoitteisten Hitas II -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

39146/4

1 500

n. 20

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

43. HERTTONIEMI

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

43040/7

4 400

n. 73

 

Ensisijaisesti ikääntyville suunnattujen valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Tontin suunnittelu ja toteutus on koordinoitava ja yhteensovitettava korttelin muiden rakentajien kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen sopimaan po. korttelin muiden rakennuttajien kanssa korttelin tonttien toteuttamisen edellyttämistä pysäköinti- ja muista yhteisjärjestelyistä ja näistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Mikäli osapuolet eivät keskenään toisin sovi, noudatetaan mainittujen osalta kiinteistölautakunnan 22.12.2009 (803 §) hyväksymästä maankäyttösopimuksesta ilmeneviä toteutus- ja kustannustenjakoperiaatteita. 

 

45. VARTIOKYLÄ, Myllypuro

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

45186/2

2 500

n. 33

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas - I ehtoja.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan varausalueen viereisen KT -tontin 45186/3 haltijan kanssa varausalueen autopaikkojen sijoittamisesta kyseiselle KT -tontille.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

45156/6

8 000

n. 107

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Tontin rakennusoikeudesta noin 50 % on toteutettava vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona Hitas I - ehdoin.

 

 

47. MELLUNKYLÄ, Kontula

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47295/1

5 000

n. 67

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas I -ehtoja.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47295/2

7 800

104

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas I -ehtoja.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

47298/1

6 800

n. 91

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

 

 

 

49. LAAJASALO, Gunillankallion alue

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49046/1

5 800

n. 62

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

./.                   8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49046/2

9 000

n. 120

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas I -ehtoja.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49047/1

4 800

n. 64

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tontin 49046/1 tai 2 rakentamisen aloittamista.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

49. LAAJASALO, Hopealaakson alue

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/2

4 900

n. 52

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/3

4 900

n. 52

 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/4

3 450

n. 46

 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                     Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas I -ehtoja.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Kortteli/tontti

Asuinrakennusoikeus

Asuntoja kpl

49183/5

7 900

n. 105

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin
ehdoin:

 

-                     Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tontin 49183/2, 3 tai 4 rakentamisen aloittamista.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kohteesta
suta-kilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä

./.                   8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Lisäksi lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittujen varausten osalta noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 

-                     Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella.

 

-                     Hitas -tuotannossa on noudatettava liitteenä 9 olevia lisäehtoja.

 

-                     Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset siten kuin kevään 2010 aikana tarkemmin määritellään.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

-                     Omistusasuntotuotannossa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Keskipinta-alatavoite voidaan kuitenkin alittaa enintään 10 %:lla, mikäli se on asuntojen suunnittelun taikka asuntojen kysyntään liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua.

 

-                     Varauksensaajan tulee noudattaa alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-                     Varauksensaajan tulee noudattaa liitteenä nro 10 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 3.3.2010 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                     Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

Edelleen lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi asuntotuotantotoimikunnalle sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmäkotihankkeiden suunnittelua varten 31.12.2012 saakka jäljempänä mainitut tontit ja seuraavin ehdoin:

 

Kaupunginosa

Tontti

Rakennusoikeus

33. Kaarela

33032/18

   784

38. Malmi

38029/4

   850

49. Laajasalo

49079/4

2 000

49. Laajasalo

49090/2

2 100

54. Vuosaari (Aurinkolahti)

54276/4

1 000

 

-                     Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa tiedottamaan hankkeista kulloinkin kyseessä olevan alueen asukkaita ja asukasyhdistyksiä hankesuunnittelun alkuvaiheessa.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen tontin 49090/2 suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan liitteenä 8 olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut liitteestä ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-                     Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset siten kuin kevään 2010 aikana tarkemmin määritellään.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

Vielä lautakunta päätti todeta, ettei Suursuon Ostoskeskus Oy:n 14.12.2009 päivätty kirjelmä anna kiinteistötoimen osalta aihetta toimenpiteisiin.

 

Lopuksi lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

 

 

Lisätiedot:
Haapanen Sami, kehittämislakimies, puhelin 310 36437
Kivelä Tuomas, tonttiasiamies, puhelin 310 36455

 

 

LIITTEET

Liite 1

Att:n arvioitu asuntotuotanto 2010-2014

 

Liite 2

Yhteenveto tonttien varaustilanteesta 1.1.2010

 

Liite 3

Yhteenveto varausesityksen tonteista

 

Liite 4

Yhteenvetokartta varausesityksen asuntotonteista

 

Liite 5

Yhteenvetokartta -sosiaaliviraston palveluhankkeet

 

Liite 6

Varausesityksen perusteluosa

 

Liite 7

Jätkäsaaren alueen varausten lisäehdot

 

Liite 8

Kruununvuorenrannan alueen varausten lisäehdot

 

Liite 9

Hitas -lisäehdot

 

Liite 10

Tonttiosaston toimintaohje 3.3.2010

 

Liite 11

Suursuon Ostoskeskus Oy:n kirjelmä 14.12.2009

 

 

 

Tiivistelmä                         Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 mukaan asuntotuotanto Helsingissä pyritään nostamaan 5 000 asuntoon vuodessa, josta 3 600 asuntoa rakennetaan kaupungin maalle. Asuntotuotantotoimikunnan (jäljempänä Att) tavoite kaupungin maalle toteutettavasta tuotannosta on 1 500 asuntoa vuodessa.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2009 edellyttää, että Att:n vuoden 2012 tuotantotavoitteiden turvaamiseksi kaupunki osoittaa omaa asuntotuotantoa varten riittävän määrän vuoteen 2012 mennessä rakennuskelpoiseksi saatettavissa olevia tontteja. Kiinteistölautakunta esittääkin nyt kaupunginhallitukselle uusien asuntotonttien varaamista Att:lle. Uusia tonttien varauksia esitetään tehtäväksi noin 1 412 asuntoa vastaavasti. Varattavaksi esitettäviä tontteja on mm. Länsisatamassa, Viikinmäessä, Haagassa, Myllypurossa sekä Laajasalossa.

 

Asuntotuotantoon varattavien tonttien lisäksi esitetään varattavaksi viisi tonttia sosiaaliviraston kehitysvammaisten palveluasuntohankkeita varten.

 

Voimassa olevat aiemmin tehdyt aloittamattomat varaukset ja nyt tehtävät varaukset mahdollistavat laskennallisesti arviolta noin 3 vuoden Att:n tavoitteiden mukaisen asuntotuotannon. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia Att:lle aiemmin varattuja eikä nyt varattavia tontteja todennäköisesti saada rakennuskelpoiseksi seuraavan 2 vuoden aikana.

 


ESITTELIJÄ

 

Att:n tonttivaraukset ja lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen

 

Kaupungilla on vuoden 2010 alussa voimassa olevia asuntotonttien varauksia eri rakennuttajille ja tontinluovutuskilpailuja varten yhteensä hieman yli 12 000 asunnon tuotantoa varten, eli noin 2,5 vuoden asuntotuotantoa vastaava määrä.

 

Kaikista varauksista noin 3 400 asuntoa, eli 28 %, on Att:lle. Lukuun sisältyy noin 500 asuntoa, joista Att on jo tehnyt aloituspäätöksen, mutta joiden rakentamista ei ole vielä aloitettu. MA-ohjelman päätösten mukaan asuntotuotanto kaupungin maalla pitäisi olla 3 600 asuntoa vuodessa ja Att:n tuotanto-osuus tästä 1 500 asuntoa, eli 42 prosenttia. Att:n varausten suhteellinen osuus kaikista tonttivarauksista jää siten tavoitteesta noin 14 % prosenttia. Lisävaraukset kaupungin omaan tuotantoon ovat tästä syystä perusteltuja.

 

./.                   Esityslistan liitteenä 1 olevasta taulukosta ilmenee rahoitus- ja hallintamuodoittain Att:n arvioitu asuntotuotanto vuosien 2010 - 2014 aikana. Seuraavan viiden vuoden aikana on ohjelmoitu alkavaksi yhteensä noin 2 500 asunnon rakentaminen. Nykyiset Att:n varaukset huomioiden Att:lta puuttuu laskennallisesti tonttivarauksia seuraavan viiden vuoden tavoitteelliseen tuotantoon nähden noin 4 100 asunnon verran, mikäli pidetään kiinni Att:n 1 500 asunnon vuotuisesta tavoitteesta. Eniten tonttivarauksia puuttuu Ara-tuotannosta, yhteensä noin 2 100 asuntoa vastaava määrä. 

 

./.                   Esityslistan liitteenä 2 olevasta taulukosta ilmenee tällä hetkellä voimassa olevat asuntotonttien varaukset rakennuttajittain sekä rahoitus- ja hallintamuodoittain. Yleisesti ottaen voitaneen todeta, että varauksia on voimassa tällä hetkellä varsin runsaasti. Nykyisillä varauksilla pystyttäneenkin vastaamaan varsin hyvin MA-ohjelman kokonaistuotantotavoitteeseen (5 000 asuntoa/vuosi), joskaan kaikki varatut tontit eivät varmastikaan ole vielä rakentamiskelpoisia.

 

Varauksia ja niiden määrää tarkasteltaessa lienee syytä todeta, että vaikka tontteja onkin puhtaasti määrällisesti tarkasteltuna varattuna varsin runsaasti, ongelmaksi saattaa muodostua suunnittelun edetessä paljastuvat tonttien laadulliset tekijät. Toisin sanoen osa varatuista tonteista saattaa olla sijainniltaan, rakennettavuudeltaan, kaavaratkaisuiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan erittäin haastavia toteutettavaksi siihen rahoitus- ja hallintamuotoon, johon ne on aikanaan MA - ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti varattu.

 

Lisävarauksia on tarkoitus esittää eri rakennuttajille laajemmin loppusyksystä 2010 tai vuoden 2011 alussa, jolloin varattavaksi voitaneen esittää tontteja suurempia määriä mm. Haagan Isonnevan, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilta sekä Jätkäsaaren aloitusalueelta.

 

Varausesitys pääpiiteissään ja varausesityksen perustelut

 

Kuten edellä on jo todettu, Att:lla oli vuoden 2010 alussa voimassa tonttivarauksia yhteensä noin 3 400 asunnon rakentamista varten. Att:n tuotantotavoitteiden saavuttaminen vuodesta 2012 eteenpäin edellyttää lisävarausten tekemistä kaupungin omaan tuotantoon. Att:n edustajien kanssa on käyty syksyn 2009 ja alkuvuoden 2010 aikana läpi mahdolliset lisäkohteet.

 

Nyt käsiteltävään varausesitykseen sisältyy yhteensä 32 kerrostalo- ja rivitalotonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä noin 113 000 k-m². Tontit sijaitsevat Länsisataman, Vallilan, Oulunkylän, Haagan, Kaarelan, Viikin, Malmin, Tapaninkylän, Herttoniemen, Vartiokylän, Mellunkylän ja Laajasalon kaupunginosissa. Asuntoja tonteille voidaan rakentaa yhteensä 1 412 asuntoa, joista noin 408 asuntoa (n. 29 %) olisi Hitas -omistusasuntotuotantoa, noin 472 asuntoa (n. 33 %) yleisemmin välimuodon asuntotuotantoa (Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistus) ja 532 asuntoa (n. 38 %) olisi valtiontukemaa vuokra-asuntotuotantoa.

 

Varausesityksen tonteista noin 770 asuntoa vastaava määrä saataneen rakentamiskelpoiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä ja yhtä tonttia lukuun ottamatta muut tontit vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

Asuntotuotantoon varattavien tonttien lisäksi esitetään varattavaksi viisi tonttia (yht. noin 6 700 k-m²) sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmäkotihankkeita varten. Tontit sijaitsevat Kaarelan, Malmin, Laajasalon ja Vuosaaren kaupunginosissa.

 

./.                   Yhteenveto varattavaksi esitettävistä tonteista on esityslistan liitteenä 3 ja yhteenvetokartta asuntotuotantoon varattavaksi esitetyistä tonteista esityslistan liitteenä 4. Yhteenvetokartta sosiaaliviraston tarpeisiin esitettävistä tonteista on puolestaan esityslistan liitteenä 5.

 

./.                   Varausesityksen taustat ja tonttikohtaiset perustelut sekä kohdekohtaiset kartat ilmenevät esityslistan liitteenä 6 olevasta varausesityksen perusteluosasta. Perusteluosassa on käsitelty myös laajemmin varausehtoja sekä tonttien rakennettavuutta.

 

Lopuksi                             Esittelijä pitää edellä selostettujen lisävarausten tekemistä kaupungin omaan asuntotuotantoon perusteltuna. Varattavaksi esitettävät tontit mahdollistaisivat Att:n tuotantotavoitteeseen nähden lähes vuoden asuntotuotannon. Jo nykyisellään voimassa olevat aiemmin tehdyt aloittamattomat varaukset ja nyt tehtävät varaukset mahdollistavat laskennallisesti arviolta tällöin noin 3 vuoden Att:n tuotannon tavoitteiden mukaisen tuotannon. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia Att:lle aiemmin varattuja ja nyt varattavia tontteja saada rakennuskelpoiseksi seuraavan 2 vuoden aikana.

 

Kiinteistövirasto tulee seuraavan kahden vuoden aikana toimimaan aktiivisesti Att:n tuotantoon soveltuvien tonttien kartoittamiseksi, jotta MA- ohjelmassa asetetut tavoitteet voitaisiin tonttivarannon puolesta saavuttaa myös pidemmällä aikavälillä. Att:lle pyritäänkin esittämään lisävarauksia jo kuluvan kevään aikana, mikäli sopivia kohteita löydetään.
Lisävarauksia esitettäneen laajemmassa määrin loppuvuonna 2010 tai vuoden 2011 alussa. Tällöin tulisi pyrkiä löytämään tontteja erityisesti valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Tämä saattaa kuitenkin osoittautua haastavaksi sillä laadullisilta ominaisuuksiltaan kyseiseen rahoitus- ja hallintamuotoon soveltuvia tontteja lienee kaavoituksen alla varsin rajallisesti.