Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

Avoimen viran määräaikainen hoitaminen

1

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


11

AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2009-2405

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee määrätä talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston päällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi projektipäällikkö Kari Miskalan 6 239,03 euron kokonaiskuukausipalkalla alkaen 1.4.2010 ja päättyen 31.5.2010, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa, kunnes virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan.

 

Pöytäkirjanote Kari Miskalalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 30.11.2009 kokouksessaan 1313 §:n kohdalla mm. kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan tietotekniikkaosaston tietotekniikkapäällikön avoimeksi tullut virka haettavaksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 14 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus ja hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen oltava viranomainen.

 

Tietotekniikkaosaston osastopäällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin ilmoituslehdissä. Hakuaika päättyi 19.1.2010. Virkaa haki hakuajan kuluessa 100 henkilöä. Viranhaltijan valintaprosessi on vielä kesken. Tietotekniikkapäällikön viran täyttämistä koskeva esitys jäi kaupunginhallituksen 29.3.2010 kokouksessa pöydälle ja seuraava käsittely on kaupunginhallituksessa 6.4.2010.

 

Tietotekniikkaosaston tehtävien hoitamisen vuoksi on tärkeää, että avoinna olevalle tietotekniikkapäällikön virkatehtäville on määrätty hoitaja.

 

Tietotekniikkapäällikön kokonaispalkka on 6 239,03 euroa kuukaudessa.

 

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se määräisi projektipäällikkö Kari Miskalan hoitamaan tietotekniikkaosaston päällikkönä toimivan tietotekniikkapäällikön avoinna olevaa virkaa 6 239,03 euron mukaisin palkkaeduin alkaen 1.4.2010 ja päättyen 31.5.2010, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa, kunnes virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan.

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                29.3.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                31.3.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          30.3.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

30.3.2010

yleisten töiden lautakunta

30.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto

24.3.2010

 

Ilmoitus ao. jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

30.3.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

30.3.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

30.3.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

25.3.2010

rakennuslautakunta

30.3.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.3.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102