Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

11

Vesilaitostoimintojen siirtoon Helsingin Ympäristöpalvelut -kuntayhtymään liittyvän varainsiirtoveron maksaminen

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        23.3.2010

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


11

VESILAITOSTOIMINTOJEN SIIRTOON HELSINGIN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄÄN LIITTYVÄN VARAINSIIRTOVERON MAKSAMINEN

 

Khs 2009-2545

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeiden luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron veronlisäyksineen enintään 1 392 000 euroa talousarvion tililtä 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus hyväksyi vesilaitostoimintoja koskevan luovutuskirjan 23.11.2009 (1287 §). Vesilaitostoimintojen luovutuksen yhteydessä jäsenkunnat siirsivät HSY-kuntayhtymälle myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeet. Luovutuskirjan mukaan osakkeiden siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta vastaavat kaupungit kukin luovuttamiensa osakkeiden osalta. Helsingin osalta maksettava varainsiirtovero on 1 384 160,46.

 

                                            Kaupungit tulevat hakemaan verottajalta osakkeiden siirtoon liittyvän varainsiirtoveron poistamista ja pyytämään maksetun veron palauttamista. Hakemusta perustellaan sillä, että osakkeiden siirto on osa YTV:n ja perustettujen kuntayhtymien (HSY ja HSL) uudelleenorganisointia. YTV:n ja uusien kuntayhtymien väliset transaktiot on pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetussa laissa säädetty verosta vapaaksi. Vesilaitostoimintojen luovutuksen kohteena olevista kiinteistöistä (rakennukset ja rakennelmat) ei luovutuksen saajana olevan kuntayhtymän tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

 

                                            Vero on syytä maksaa ensin, jotta vältytään veronlisäykseltä siinä tapauksessa, ettei verottaja hyväksy veron poistamista.

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

25.3.2010

yleisten töiden lautakunta

23.3.2010

ympäristölautakunta

23.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

23.3.2010

terveyslautakunta

23.3.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

18.3.2010

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

25.3.2010

opetuslautakunta

23.3.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

23.3.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

23.3.2010

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

24.3.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

18.3.2010

kiinteistölautakunta

23.3.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

24. ja 25.3.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024