HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

11 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

22.3.2010 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Työllisyydenhoidon määrärahan käyttöä koskevan päätöksen muuttaminen

3

 

4

Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen aiesopimuksen mukaisen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen varatun määrärahan käyttöä koskevan päätöksen muuttaminen

4

 

5

Helsingin liittyminen Cruise Baltic Association -nimiseen yhdistykseen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalveluille luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen"

7

 

2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Standardoitujen ympäristöjärjestelmien käytön edistäminen

14

 

3

Särkkäniemen luonnonsuojelualueen päivitetyn hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyminen ja lähettäminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vahvistettavaksi

16

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi: Kartoitus omaishoitajien työoloista ja jaksamisesta

19

 

2

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Kunnallisen lasten päivähoidon rahoitus

22

 

3

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapaa selvittäneen työryhmän ehdotuksista

24

 

4

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntömuutos

30

 

5

Lausunto yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmän ehdotuksista

32

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle muutosehdotuksista eräisiin jalankulkuun, pyöräilyyn ja liikenteen rauhoittamiseen liittyviin säädöksiin

43

 

2

Kiinteistön ostaminen Östersundomissa

45

 

3

Maankäyttö- ja esisopimus Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaarassa (Espoo, Leppävaaran tontit 51204/1 ja 3 sekä Suur-Huopalahden tila Alberga RN:o 2:1290)

47

 

4

Bokvillanin perusparannuksen hankesuunnitelma

49

 

5

Riistavuoren vanhustenkeskuksen ravintolan ja keittiön laajennuksen hankesuunnitelma

52

 

6

Maatullin ala-asteen kosteusvaurio- ja ilmanvaihtokorjauksen tekninen hankesuunnitelma

54

 

7

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Osatontti Ky:n sekä Asunto Oy Helsingin Herkuleksen välisessä kiinteistökaupassa

57

 

8

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx sekä Xxxx Xxxxxxxx ja MCT Management Consulting & Training oy:n välisissä kiinteistökaupoissa

59

 

9

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Helsingin Työväenyhdistys ry:n sekä Kiinteistö Oy Sturenkatu 27:n välisessä kiinteistökaupassa

62

 

10

Tonttien varaaminen Eteralle Viikin Latokartanosta puuelementtitekniikan kehittämistä ja vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten (36245/1 ja 2)

64

 

11

Tonttien varaaminen Jämerä-kivitalot Oy:lle Viikin Latokartanosta kehittämishanketta varten (korttelit 36249 - 36252)

68

 

12

Neste Markkinointi Oy:n, Oy Teboil Ab:n, St1 Oy:n ja Hampuris Oy:n poikkeamishakemus

71

 

13

Selvitys lisärakentamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla

74

 

14

15.3.2010 pöydälle pantu asia
Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

79

 

15

15.3.2010 pöydälle pantu asia
Kannanotto Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx ja Asunto Oy Belvedere Bostads Ab:n muistutuksiin Katajanokan Kanavaterminaalin alueen asemakaava-asiassa (nro 11850)

86

 

16

1.3.2010 ja 15.3.2010 pöydälle pantu asia
Kulosaaren korttelitalon uudisrakennuksen tarveselvitys ja peruskorjauksen hankesuunnitelmat

93

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Asko-Seljavaara) ja Pajamäen (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

TYÖLLISYYDENHOIDON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-18

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, muuttaen 25.1.2010, 70 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä, että Khn käytettäväksi työllisyydenhoitoon varatusta 3,0 milj. euron määrärahasta myönnetään 2 490 000 euroa henkilöstökeskuksen ja 510 000 euroa sosiaaliviraston käytettäväksi.

 

Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

 

LIITE

Työllisyydenhoidon määräraha ... päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                     

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2010, 70 §:n kohdalla hyväksyä vuoden 2010 talousarvion kohdalla 1 04 02, Khn käytettäväksi työllisyydenhoitoon varatun 3,0 milj. euron käyttösuunnitelman. Tarkoituksena on ollut, että henkilöstökeskus ja sosiaalivirasto huolehtivat määrärahan käyttöön liittyvistä järjestelyistä. Päätösesityksestä oli kuitenkin erehdyksessä jäänyt pois maininta siitä, että määrärahasta myönnettäisiin henkilöstökeskuksen käytettäväksi 2 490 000 euroa ja sosiaaliviraston käytettäväksi 510 000 euroa.

 

 

 

 


4

VALTION JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN VÄLISEN AIESOPIMUKSEN MUKAISEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEEN VARATUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-2599

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, muuttaen 21.12.2009, 1417 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä, että valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen aiesopimuksen mukainen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen varattu määräraha 2,5 milj. euroa myönnetään henkilöstökeskuksen käytettäväksi.

 

Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

 

LIITE

Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen aiesopimuksen mukaisen maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen...päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                     

Kaupunginhallitus päätti 21.12.2009, 1417 §:n kohdalla hyväksyä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen aiesopimuksen mukaisen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman. Tarkoituksena on ollut, että henkilöstökeskus huolehtii määrärahan käyttöön liittyvistä järjestelyistä. Päätösesityksestä oli kuitenkin erehdyksessä jäänyt pois maininta siitä, että määräraha myönnettäisiin henkilöstökeskuksen käytettäväksi.

 

 

 

 


5

HELSINGIN LIITTYMINEN CRUISE BALTIC ASSOCIATION -NIMISEEN YHDISTYKSEEN

 

Khs 2010-542

 

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä, että Helsingin kaupunki liittyy jäseneksi vuonna 2010 perustettavaan The Cruise Baltic Association
‑nimiseen yhdistykseen. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu, liittymisvaiheessa noin 22 000 euroa, maksetaan talousarvion kohdalta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa ja talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hoitamaan yhdistykseen jäsenyyteen liittyvät tehtävät.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (matkailu- ja kongressitoimisto).

 

Lisätiedot:
Becker Tuulikki, vs. matkailupäällikkö, puhelin 310 36391

 

 

LIITE

Yhdistyksen säännöt ja Partnership Application

 

ESITTELIJÄ

Helsingin kaupunki on ollut mukana Cruise Baltic -projektissa sen perustamisesta lähtien. Projekti alkoi BSR Interreg III B -hankkeena 2004-2007 ja on jatkunut erillisellä projektisopimuksella 2007-2010 ilman EU -rahoitusta. Projektisopimuksen päättyessä 31.10.2010 on sovittu, että toimintaa jatketaan yhdistysmuodossa.

 

Cruise Baltic -projektissa on tällä hetkellä mukana 26 kaupunkia 10 Itämeren maassa. Projekti on saanut paljon tunnustuspalkintoja ja onnistunut luomaan Itämerelle vahvan risteilyimagon. Itämeren suosio risteilykohteena on kasvanut koko projektin ajan ja Itämeri on nyt Karibian ja Välimeren jälkeen suosituin risteilykohde maailmassa.

 

Helsinki on yksi suosituimmista risteilykaupungeista Itämerellä Pietarin, Kööpenhaminan, Tallinnan ja Tukholman ohella. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että Helsinki jatkaa hyvin toimivaa kansainvälistä Cruise Baltic -yhteismarkkinointia ja risteilysatamien ympäristöasioiden ja palvelujen kehittämistyötä ja liittyy Cruise Baltic Association -nimisen yhdistyksen jäseneksi. Vastuutahoina Helsingin kaupungilla ovat markkinoinnin ja matkailupalvelujen osalta elinkeinopalvelun matkailu- ja kongressitoimisto ja satamapalvelujen ja ympäristöasioiden osalta Helsingin Satama.

 

Marraskuussa 2010 toimintansa aloittavan Cruise Baltic Association
-nimisen yhdistyksen vuosimaksut määräytyvät kaupunkiin saapuvien risteilyalusten määrän mukaan ja vaihtelevat 10 000 eurosta 22 000 euroon. Helsingissä vierailee vuosittain yli 200 risteilyalusta, joten sen vuosimaksu on suunnitelman mukaan 22 000 euroa.

 

 

 

 


1

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUILLE LUONNOKSESTA "PÄÄKAUPUNKISEUDUN VARAUTUMISSUUNNITELMA ILMANLAADUN ÄKILLISEEN HEIKKENEMISEEN"

 

Khs 2009-2460

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun ympäristöpalveluille luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen" seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallituksen mielestä on tarkoituksenmukaista, että pääkaupunkiseudun kunnat toimivat yhdessä ja yhtenäisesti ilmanlaadun heikentyessä alueella. Kaupunginhallitus katsoo, että pääkaupunkiseudun yhteinen varautumissuunnitelma selkeyttää useiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja mahdollistaa nopeisiin toimiin ryhtymisen ilmanlaadun äkillisesti heikentyessä.

 

Suunnitelman mukaisesta maksuttomuudesta ja maksuttomuudesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista kaupunginhallitus toteaa, että maksuttoman joukkoliikenteen toteuttamisella varautumissuunnitelmaluonnoksessa esitetyssä poikkeustilanteessa on suuri merkitys Helsingin kaupungille. Maksuttomasta liikenteestä aiheutuu joukkoliikenneinfran käyttökustannusten lisääntymistä matkustajamäärien voimakkaasti lisääntyessä joukkoliikenteen infraverkolla. Kaupunginhallitus katsoo, että maksuttomuuden toteuttaminen koko seutulippualueella edellyttää, että HSL:llä on edellytykset järjestää riittävät resurssit ja kapasiteetti tarpeellisen lisäbussiliikenteen järjestämiseen.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset (lipputulojen menetys ja liikennetarjonnan lisääminen) tulee kohdistaa alueen kunnille niiden periaatteiden mukaisesti, joita käytetään muidenkin joukkoliikennepalveluiden kustannusten kohdistamisessa HSL:n jäsenkunnille.

 

Päätösvallan siirron osalta Helsingin kaupungille kaupunginhallitus viittaa edellä poikkeustilanteen merkittävyydestä esitettyyn ja katsoo, että Helsingin kannalta on tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki johtaa toimenpiteitä varautumissuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa. Kaupunginhallitus kannattaa seudullisen suunnitelman voimaansaattamista ja seudullisia toimenpiteitä koskevan päätäntävallan siirtämistä Helsingin kaupungille.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että tarvittavat käytännön päätösmenettelyt varautumissuunnitelmassa esitettyjä tilanteita varten tulee sopia pääkaupunkiseudun kuntien kanssa etukäteen.

 

Varautumissuunnitelman pohjalta tehtävästä viestintäsuunnitelmasta kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että tältä osin suunnitelmaluonnos kaipaa täsmentämistä. Kaupunginhallitus katsoo, että tietoa tulee välittää viranomaisten verkkosivujen lisäksi myös joukkoviestimien kautta. Esimerkiksi typpidioksidin kohdalla jo ilmoitus huonosta ilmanlaadusta tulee välittää viestimille eikä vasta tehostettujen toimenpiteiden vaiheessa. Tämä vastaa myös aikaisempaa YTV:n käytäntöä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun ympäristöpalveluille, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, hallintokeskuksen viestinnälle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Helsingin Satama ‑liikelaitoksen johtokunnalle sekä hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

YTV:n saatekirje 23.11.2009

 

Liite 2

Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen - luonnos 20.11.2009

 

Liite 3

Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen

 

Liite 4

Lausunnon antaminen Helsingin... - Päätöshistoria

 

TIIVISTELMÄ                    YTV ja pääkaupunkiseudun kaupungit ovat valmistelleet koko pääkaupunkiseudun kattavan varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkillisen kohoamisen varalta. Suunnitelma noudattaa Helsingin ja Espoon olemassa olevia varautumissuunnitelmia typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten suhteen. Päivitystarve aiheutuu typpidioksidin vuonna 2010 tiukentuvasta raja-arvosta ja uutena mukaan tulevista otsonin tiedotuskynnyksistä. Varautumissuunnitelmalla päivitetään ja korvataan Helsingin ja Espoon voimassa olevat suunnitelmat. Jatkossa seudullisia toimenpiteitä koordinoi Helsinki muiden kaupunkien antamien valtuuksien pohjalta.

 

YTV (1.1.2010 lähtien HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä) pyytää kaupungeilta hyväksyntää suunnitelman mukaisiin periaatteisiin ilmanlaadun äkillisessä heikkenemisessä: joukkoliikenteen maksuttomuus koko seutulippualueella, myös Kerava ja Kirkkonummi, sekä päätösvallan siirtäminen Helsingille toimenpiteiden johtamisessa.

 

ESITTELIJÄ                      YTV:n hallitus on lähettänyt lausunnolle luonnoksen "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen". YTV (1.1.2010 lähtien HSY) pyytää mm. Helsingin kaupungin lausuntoa 31.3.2010 mennessä.

 

Lausunnon osana YTV pyytää ilmoitusta siitä, hyväksyykö Helsingin kaupunki suunnitelman mukaiset periaatteet:

1)    maksuttomuudesta koko seutulippualueella, myös Kerava ja Kirkkonummi,

2)    maksuttomuudesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, myös Kerava ja Kirkkonummi,

3)    päätösvallan siirron Helsingin kaupungille toimenpiteiden käynnistämisen sekä johtamisen osalta,

4)    mitä päätösmenettelyjä päätösvallan siirto vaatii ja miten ja millä aikataululla kaupunki mahdollisen päätöksen toteuttavat.

 

./.                   YTV:n saatekirje 23.11.2009 liitteineen sekä luonnos "Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen" 20.11.2009 ovat tämän asian liitteinä.

 

Luonnos suunnitelmaksi ilmanlaadun heikkenemiseen on lisäksi luettavissa HSY:n verkkosivuilta osoitteessa www.hsy.fi > Seututieto > Ilmanlaatu > Tietoa ilmansuojelusta > Varautumissuunnitelma > Luonnos suunnitelmaksi (www.hsy.fi/varautumissuunnitelma).

 

Asiassa on saatu Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan (12.1.2010), ympäristölautakunnan (12.1.2010), HKL-liikelaitoksen johtokunnan (21.1.2010), yleisten töiden lautakunnan (26.1.2010), kaupunkisuunnittelulautakunnan (28.1.2010), pelastuslautakunnan (2.2.2010), hallintokeskuksen viestinnän (2.2.2010), talous- ja suunnittelukeskuksen (5.2.2010), Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan (16.2.2010) sekä hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston (22.2.2010) lausunnot.

 

Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto puoltaa suunnitelman hyväksymistä. Lisäksi osasto pitää tärkeänä, että viestinnän rooli episoditilanteessa sekä toimenpiteiden eri vaiheissa on selkeästi ja suunnitelmallisesti kuvattu.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset (lipputulojen menetys ja liikennetarjonnan lisääminen) tulee kohdistaa alueen kunnille niiden periaatteiden mukaisesti, joita käytetään muidenkin joukkoliikennepalveluiden kustannusten kohdistamisessa HSL:n jäsenkunnille.

 

Hallintokeskuksen viestinnän mukaan ilmalaadun heiketessä pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSY:n ja muiden viranomaisten sisäinen ja niiden välinen sujuva tiedonkulku sekä tehokas tiedottaminen asukkaille ovat avainasemassa. Helsingin kaupungin viestintä katsoo, että kun tieto halutaan saada asukkaiden tietoon, se tulee välittää myös joukkoviestimien kautta eikä vain viranomaisten verkkosivuilla. Tältä osin suunnitelmaluonnos kaipaa täsmentämistä.

 

./.                   Asiaan saadut lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, joka on tämän asian liitteenä.

 

Esittelijä toteaa, että Khs hyväksyi 24.9.2007 § 1208 Helsingin

./.                   kaupungin varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Helsingin suunnitelma sisältää varautumisen liikenteen aiheuttaman typpidioksidin, katupölyn ja pienhiukkasten pitoisuuksien kohoamiseen. Lausunnolla olevaan pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelmaan, joka perustuu pitkälti Helsingin kaupungin varautumissuunnitelmaan ja jolla korvataan Helsingin voimassa oleva suunnitelma, on uutena epäpuhtautena otettu mukaan otsoni.

 

Esittelijä katsoo, että on tarkoituksenmukaista, että pääkaupunkiseudun kunnat toimivat yhdessä ja yhtenäisesti ilmanlaadun heikentyessä alueella. Ilman epäpuhtauksien levitessä yli kaupunkirajojen yhteinen suunnitelma selkeyttää useiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja mahdollistaa nopeisiin toimiin ryhtymisen ilmanlaadun äkillisesti heikentyessä.

 

Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen

 

Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma koskee lyhytaikaisia, mutta korkeita ilmansaastepitoisuuksia. Pitkän aikavälin keinot ilmanlaadun parantamiseksi Helsingin osalta on esitetty Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelmassa 2008-2016, jonka Khs hyväksyi 19.5.2008 (§ 736).

 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun erityistilanteissa toiminnan lähtökohtana on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, HSY Seututiedon, ilmansuojeluasiantuntijoiden ilmanlaadun seuranta ja ilmanlaatutiedon lähettäminen viranomaisille ja asukkaille sekä ennusteiden perusteella tehty arviointi tilanteen jatkumisesta. Varautumissuunnitelmassa käsitellään siten ilmanlaadun tehostettuun seurantaan ja ilmanlaatutiedon lähettämiseen liittyvät toimenpidekynnykset.

 

Erityistilanteiden kulloinkin vaatimat viranomaistoimenpiteet kuuluvat kaupunkien toimivaltaan ja kaupungit laativat yhteisten linjausten pohjalta tarvittaessa omat kaupunkien sisäiset sekä toimialakohtaiset suunnitelmat ja ohjeet.

 

Viestintäsuunnitelman keskeisellä osalla ”keinot ilman autoilun rajoittamista” pyritään tehokkaan tiedotuksen ja viestinnän kautta vaikuttamaan kuntalaisten käyttäytymiseen ja autoilun vähentämiseen ja siten välttämään ilmanlaatutilanteen paheneminen niin, että ei jouduttaisi raskaampiin autoilun rajoitustoimenpiteisiin.

 

Helsingin kaupungin hallintokeskus koordinoi varautumissuunnitelmaan liittyvän viestintäsuunnitelman ja tiedotepohjien tekemistä kuntien ja HSY:n yhteisen viestintäryhmän yhteistyönä. HSY viestii ilmanlaadusta ja toimenpiteistä viestii se, jolla on päätösvalta.

 

Helsingillä ja Espoolla on ilmansuojelun työryhmä, jossa on edustajat eri hallintokunnista ja joka vastaa mm. varautumissuunnitelman ylläpidosta. Varautumissuunnitelmaan liittyvä viestintäsuunnitelma, tiedotepohjat ja viranomaisten yhteystiedot kootaan viranomaiskäyttöön ja niitä päivitetään tarpeen mukaan HSY:n koordinoimina.

 

Helsingin ympäristökeskuksen verkkosivuilla annetaan kuntalaisille toimintaohjeita ja suosituksia ilmanlaadun erityistilanteiden varalta. Tulevissa ilmanlaadun erityistilanteissa sivuille kootaan myös muiden tahojen tiedotteet, jotta kaikki asukkaiden tarvitsema tieto on yhdessä paikassa.

 

Joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin poikkeusliikennesuunnitelma sekä liikenteen rajoittamissuunnitelma tullaan päivittämään varautumissuunnitelman hyväksymisen myötä. Joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin poikkeusliikennesuunnitelman suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

 

Varautumissuunnitelma pyritään tekemään vuoden 2011 aikana, sillä se antaa tärkeitä lähtötietoja liikenteen rajoittamissuunnitelmalle. Liikenteen rajoittamissuunnitelma tehdään osittain kaupunkien yhteisenä, osittain kaupunkien omina osina Helsingin kaupungin koordinoimana. Suunnitelman tulisi olla valmis vuoden 2012 aikana.

 

Varautumissuunnitelman toimivuutta testataan ja valmiutta ylläpidetään yhteisillä harjoituksilla, joiden koollekutsumisesta vastaavat HSY ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

 

Suunnitelman mukaiset periaatteet

 

Maksuttomuus ja maksuttomuudesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset

 

Mikäli typpidioksidin pitoisuudet kohoavat ilmanlaatuasetuksen mukaiselle tuntiraja-arvolle, voidaan pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelman mukaan ottaa käyttöön samanaikaisesti maksuton joukkoliikenne koko seutulippualueella sekä rajoittaa liikennettä rekisterinumeron perusteella. Rajoittaminen tapahtuu tiedotuksen keinoin ja se toteutetaan joko Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella riippuen ilmanlaatuepisodin laajuudesta.

 

Mikäli raja-arvo ylittyy, otetaan käyttöön harkinnan mukaan liikenteen täysrajoittaminen tilanteen laajuudesta riippuen Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella. Samalla jatketaan joukkoliikenteen tarjoamista maksuttomana. Liikenteen rajoittaminen toteutetaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

 

Esittelijä viittaa asiassa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että maksuttoman joukkoliikenteen toteuttamisella edellä mainitussa poikkeustilanteessa on suuri merkitys Helsingin kaupungille. Maksuttomasta liikenteestä aiheutuu joukkoliikenneinfran käyttökustannusten lisääntymistä matkustajamäärien voimakkaasti lisääntyessä joukkoliikenteen infraverkolla. Maksuttomuuden toteuttaminen koko seutulippualueella edellyttääkin, että HSL:llä on edellytykset järjestää riittävät resurssit ja kapasiteetti tarpeellisen lisäbussiliikenteen järjestämiseen.

 

Esittelijä katsoo, että maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset (lipputulojen menetys ja liikennetarjonnan lisääminen) tulee kohdistaa alueen kunnille niiden periaatteiden mukaisesti, joita käytetään muidenkin joukkoliikennepalveluiden kustannusten kohdistamisessa HSL:n jäsenkunnille.

 


Päätösvallan siirto Helsingin kaupungille

 

Suunnitelman mukaan Helsingin kaupunginjohtaja päättää harkinnan mukaan liikenteen rajoittamisesta ja joukkoliikenteen maksuttomuudesta muiden kaupunkien antamien valtuuksien nojalla kuultuaan muita kaupunginjohtajia ja HSL:n toimitusjohtajaa.

 

Maksuttoman joukkoliikenteen toteuttamisella edellä mainitussa poikkeustilanteessa on suuri merkitys Helsingin kaupungille, joten Helsingin kannalta on tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki johtaa toimenpiteitä varautumissuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa siten, että tarvittavat käytännön päätösmenettelyt näitä tilanteita varten sovitaan pääkaupunkiseudun kuntien kanssa etukäteen.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: STANDARDOITUJEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN

 

Khs 2009-2005

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Standardoitujen ympäristöjärjestelmien käytön... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Merkitessään 23.9.2009 tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hallintokuntien ja varsinkin tytäryhteisöjen systemaattista siirtymistä standardoitujen ympäristöjärjestelmien käyttöön edistetään. (Kauko Koskinen, äänin 77-0)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu ympäristölautakunnan (23.2.2010) lausunto.

 

Lausunnossa todetaan mm., että Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan mukaan kaupungin virastojen, laitosten ja tytäryhteisöjen tulee tehostaa ympäristöjohtamistaan. Tällä hetkellä ISO14001 sertifikaatin mukainen ympäristöjärjestelmä on käytössä seuraavissa kaupungin organisaatioissa: Helsingin Satama, Helsingin Energian Salmisaaren, Vuosaaren ja Hanasaaren voimalaitokset sekä lämpökeskukset ja kaukolämpötoiminta. Green Office- järjestelmä on käytössä Helsingin Energian toimistoilla ja opetusviraston hallintorakennuksella. Vihreä lippu tai Okka-säätiön myöntämä ympäristösertifikaatti on 14 koululla. Lisäksi useilla virastoilla on ympäristöohjelmia tai vastaavia ympäristöjohtamisen sovelluksia. Sen sijaan kaupungin ympäristöraportin 2008 perusteella vain muutama tytäryhteisö toteutti systemaattista ympäristöjohtamista.

 

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä kehittää kaupungin virastojen ja laitosten ympäristöjohtamista. Työryhmä on toteuttanut pienempien virastojen ympäristöjohtamisen valmennuksia ns. johtoryhmävierailuina. Pienet virastot ovat olleet ensisijaisena kohteena, koska niillä ei ole resursseja ympäristöjohtamisen kehittämiseen itsenäisesti. Valmennuskäyntejä on alettu kuitenkin suunnata myös suuremmille virastoille kuten sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle, joissa ympäristöjohtaminen on haasteellista virastojen koon takia. Lisäksi työryhmä on järjestänyt kaikille virastoille ja laitoksille suunnattuja seminaareja ja työpajoja ympäristöjohtamisesta.

 

Tytäryhteisöjen ympäristöjohtamisen kehittämiseen ympäristökeskuksella ei toistaiseksi ole ollut resursseja. Ympäristökeskuksen tulossuunnitelmassa vuodelle 2010 on kuitenkin tytäryhteisöjen ympäristöjohtamisen valmennussuunnitelman laatiminen. Tytäryhteisöjen ympäristöjohtamisen valmennukset voivat olla joko yleisiä koulutustilaisuuksia tai räätälöidympiä valmennuksia.

 

Ympäristökeskus on rakentanut EU-rahoitteisen hankkeen turvin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka tavoitteena on vahvistaa pääkaupunkiseudun pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaa ns. kevennetyn ympäristöjärjestelmän keinoin. Kiinnostusta järjestelmää kohtaan on ollut myös kaupungin omissa organisaatioissa. Kaupungin tytäryhteisöt ovat yksi mahdollinen kohderyhmä.

 

Lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n koordinoimassa 4V – välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin – hankkeessa aiotaan vuonna 2010 toteuttaa muutamien kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden ympäristökatselmus, ja resursseista riippuen laatia niille mahdollisesti myös ympäristöohjelmat.

 

 

 

 


3

SÄRKKÄNIEMEN LUONNONSUOJELUALUEEN PÄIVITETYN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA LÄHETTÄMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VAHVISTETTAVAKSI

 

Khs 2009-2660

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan Särkkäniemen luonnonsuojelualueen päivitetyn hoito- ja käyttösuunnitelman 2009-2018 ja lähettää päivitetyn hoito- ja käyttösuunnitelman Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vahvistettavaksi.

 

Pöytäkirjanote sekä Särkkäniemen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Särkkäniemen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018

 

Liite 2

Särkkäniemen luonnonsuojelualueen sijainti ja kartta

 

Liite 3

Särkkäniemen luonnonsuojelualueen päivitetyn... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Ympäristölautakunta päätti 15.12.2009 hyväksyä Särkkäniemen luonnonsuojelualueen päivitetyn hoito- ja käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja Uudenmaan ympäristökeskukselle vahvistettavaksi.

 

./.                   Särkkäniemen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 on tämän asian liitteenä. Ympäristölautakunnan esitys on kokonaisuudessaan luettavissa tämän asian liitteenä olevasta päätöshistoriasta.

 

Esittelijä toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät ovat 1.1.2010 siirtyneet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus on 24.2.2010 ilmoittanut, että sillä ei ole asiaan huomautettavaa.

 


Särkkäniemen luonnonsuojelualue

 

Särkkäniemen luonnonsuojelualue sijaitsee Itä-Helsingissä, Uutelan ulkoilualueen itärannalla.

 

./.                   Särkkäniemen luonnonsuojelualueen sijainti ja kartta ovat tämän asian liitteenä.

 

Runsaan 15 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1993 Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä seudullisesti arvokkaiden merenrantaniittyjen ja harvinaisen fladan ja kluuvien suojelemiseksi. Särkkäniemen luonnonsuojelualueelle on laadittu vuonna 1988 hoito- ja käyttösuunnitelma, joka vahvistettiin rauhoituspäätöksen yhteydessä.

 

Särkkäniemen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen

 

Särkkäniemen hoito- ja käyttösuunnitelma 20 vuoden takaa vaati ajantasaistamista. Kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana Särkkäniemen virkistyskäyttö on lisääntynyt voimakkaasti, kun lähellä sijaitsevan Vuosaaren asukasluku on kasvanut useilla kymmenillä tuhansilla. Käyttöpaineen voimakas kasvu on johtanut muun muassa tallaukselle herkkien merenrantaniittyjen kulumiseen ja alueen roskaantumiseen.

 

Särkkäniemen hoito- ja käyttösuunnitelma päivitettiin maastokauden 2009 aikana kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta.

 

Päivitetty hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää yksityiskohtaisia toimenpidesuosituksia Särkkäniemen arvokkaan lajiston ja luontotyyppien suojelemiseksi ja alueen virkistyskäytön kehittämiseksi. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä ei muuteta.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisen kustannukset

 

Särkkäniemen hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannus on noin 14 000 euroa. Kertaluonteisten hoito- ja kunnostustöiden ja rakenteiden hinnaksi on rakennusvirastossa arvioitu yhteensä 6 500 euroa. Näitä ovat pääopastaulun rakenteet, raja- ja opaskyltit, matokompostin kunnostus sekä aita- ja pitkospuurakenteet. Vuosittain toistuvien hoitotöiden hinnaksi on rakennusvirastossa arvioitu 4 000 euroa. Näitä töitä ovat kurtturuusun ja jättipalsamin torjunta, roskien keruu, matokompostin hoito, luvattomien nuotiopaikkojen ja rakenteiden purku sekä alueen vuosittainen valvonta. Harvemmin kuin vuosittain tapahtumien hoitotoimien hinnaksi on arvioitu 3 000 euroa. Näitä toimia ovat puiden harvennukset ja kantojen jyrsinnät.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU NINA HURUN TOIVOMUSPONSI: KARTOITUS OMAISHOITAJIEN TYÖOLOISTA JA JAKSAMISESTA

 

Khs 2009-2394

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Nina Hurulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään talousarviota vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2010-2012 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

7 (30)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kartoittaa keinot, joilla omaishoitajien hyvät työolot ja työkuormitus arvioidaan sekä jaksaminen turvataan” (Nina Huru, äänin 79 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuun sosiaalilautakunnan lausuntoon (9.2.2010), jossa todetaan seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeinen tavoite on vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukeminen. Omaishoidon tukeminen on merkittävä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toivomusponnessa on kiinnitetty huomio tärkeään asiaan, omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.

 

Omaishoidon tuen asiakastyötä Helsingissä tekee noin 25 sosiaaliohjaajaa. He antavat neuvontaa ja ohjausta eri palveluihin. He tekevät myös kotikäyntejä, joiden tarkoituksena on mm. arvioida ja tukea omaishoitajan jaksamista.

 

Omaishoidon tuesta annetussa laissa edellytetään, että omaishoitajan kyky hoitotyöhön arvioidaan tarkkaan. Tukea voidaan myöntää vain, jos hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia ja hoidettavan koti on olosuhteiltaan annettavalle hoidolle sopiva (Laki omaishoidon tuesta 2005, 3 §). Omaishoitosopimuksessa hoitaja sitoutuu ilmoittamaan hoidossa tai toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista. 

 

Omaishoitopäätöksen yhteydessä tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa suunnitellaan myös tukipalvelut omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Tärkeimpiä niistä ovat omaishoitajan vapaapäivät, jotka kuuluvat niille omaishoitajille, joiden hoitotyö on sitovaa. Helsingissä seurataan, kuinka suuri osa omaishoitajista käyttää vapaapäiviään. Osuus on tällä hetkellä n. 56 %. Omaishoitajien vapaapäivien käyttöä pyritään edistämään ja vapaapäivien käyttö onkin lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana. Vapaiden pitämistä on tuettu mm. vakinaistamalla sijaisomaishoitajakokeilu 1.1.2009.

 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan Helsingissä myös muin keinoin.

Neljä alueellista omaishoidon toimintakeskusta palvelevat omaishoitajia ja hoidettavia, myös niitä jotka eivät ole kunnallisen omaishoidon tuen piirissä. Sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille järjestetään lakisääteisten vapaapäivien lisäksi virkistysvapaita. Virkistysvapaat toteutetaan siten, että kaupungin palkkaama omaishoidon tuuraaja tulee kotiin 1-4 tunniksi. Päätoimisia omaishoidon tuuraajia on nykyisin yhdeksän ja he tekevät vuosittain yhteensä n. 2500 tuurauskäyntiä.

 

Uutena omaishoidon tukimuotona on syksyllä 2009 aloitettu ryhmäfysioterapia, johon osallistuu n. 30 iäkästä omaishoidettavaa. Se järjestetään yhteistyössä terveyskeskuksen kotihoidon ja fysioterapian kanssa. Osallistujat haetaan kahdesti viikossa kokoontuviin ryhmiin kotoa ja heitä avustetaan tarvittaessa mm. siirtymisissä ja pukemisessa.

 

Hoidettavan toimintakyvyn ylläpitäminen edistää myös omaishoitajan jaksamista. Hoidettavan fysioterapiakäynnit tarjoavat lisäksi noin kolmen tunnin tauon hoitotyössä kahdesti viikossa.

 

Omaishoitajien tukemista kehitetään parhaillaan siten, että sosiaaliohjaajat kartoittavat omasta asiakaspiiristään erityisessä tuen tarpeessa olevia omaishoitoperheitä. Heidän tukemisekseen on tarkoitus tehdä tehostettua työtä keväästä 2010 alkaen.

 

Sosiaalilautakunta katsoo, että omaishoidon työntekijät tuntevat omaishoitajien työolot ja niihin liittyvät haasteet ja ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin niiden parantamiseksi, joten erillisen selvityksen tekeminen ei ole tarpeen. Sosiaalilautakunta edellyttää kuitenkin jatkuvan yhteyden pitämistä omaishoitajiin työolojen, työnkuormituksen ja jaksamisen seuraamiseksi sekä arvioimiseksi. Jaksamisen turvaaminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen on osa perustyötä.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: KUNNALLISEN LASTEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUS

 

Khs 2009-2395

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tarja Kantola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tarja Kantolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilua Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

1                    ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päivähoidon uusien toimijoiden tukemisen kokeilun ei tule vaarantaa kunnallisen päivähoidon rahoitusta.” (Tarja Kantola, äänin 48-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuun sosiaalilautakunnan lausuntoon (23.2.2010), jossa todetaan seuraavasti:

 

Sosiaaliviraston palvelustrategian linjauksissa (sosiaalilautakunta 13.1.2009) päivähoidon strategista painopistettä siirretään palveluyrityksille. Vuoden 2010 sitovana talousarviotavoitteena on, että yksityisen hoidon tuen piirissä on 6 % alle kouluikäisestä väestöstä. Tavoitteena on yksityisen päivähoitopalvelun lisääminen.

 

Päivähoidon palvelustrategian toteuttamisessa lähtökohtana on päivähoitopalvelujen tuottaminen siten, että vanhempien valintaoikeudet toteutuvat. Palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannuskehitystä seurataan kunnallisesti ja yksityisesti tuotetun palvelun osalta. Päivähoidon palveluverkkoa tarkastellaan säännöllisesti kerran kuukaudessa ja kaksi kertaa vuodessa asia käsitellään sosiaalilautakunnassa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2009 (§ 244) sosiaalilautakunnan esityksen käynnistämistuen myöntämisestä yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan 1.1.2010 alkaen. Käynnistämistuella autetaan aloittavan toimijan päivähoitotoiminnan käynnistämistä tai jo alalla olevan palveluntuottajan mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa. Sosiaalilautakunnan 9.2.2010 (30 §) päätöksen mukaisesti viraston 2010 käyttösuunnitelmassa käynnistämistukeen varattiin 150 000 euroa vuodelle 2010.

 

Käynnistämistukea uuden yksityisen toiminnan aloittamiseen on ollut mahdollista myöntää kuluvan vuoden alusta lukien. Lyhyen voimassaoloajan johdosta käynnistämistuen vaikutuksesta yksityisen hoidon tuella toimivan päivähoidon tarjonnan lisääntymiseen ja päivähoidon palvelurakenteeseen ei voida arvioida.

 

Oma kunnallinen palvelutuotanto on pääsääntöinen tapa järjestää päivähoitoa. Sosiaalilautakunta toteaa, että käynnistämistuen käyttöönotto ei vaaranna kunnallisen päivähoidon rahoitusta. Selvitys vuoden 2010 käynnistämistuen tuloksista ja vaikutuksista tuodaan sosiaalilautakuntaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

 

 

 


3

LAUSUNTO OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIA JA JÄRJESTÄMISTAPAA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

 

Khs 2010-386

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapaa selvittäneen työryhmän ehdotuksista:

 

Lausunnossa käsitellään erikseen arviot toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon järjestämistapaehdotuksista sekä rahoitus- ja kehittämistarpeista.    

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon järjestäminen

 

Kaupunginhallitus yhtyy työryhmän ehdotukseen siitä, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää nykyisellä tavalla eli oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluterveydenhuoltona.

 

Työryhmä on perustellusti todennut, että oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämä opiskeluterveydenhuolto kykenee parhaiten tekemään tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Tutkimusten, selvitysten ja nuorille tehtyjen terveystarkastusten perusteella voidaan todeta, että tässä ikävaiheessa, jolloin opiskellaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, liian vähäinen liikunta ja uni, epäterveelliset ruokailutottumukset, alkoholin käyttö sekä tupakointi ovat keskeisiä terveyttä ja hyvinvointia haittaavia tekijöitä. Toisen asteen opiskelijoilla on eroja ikäryhmän sisällä oppilaitostyypin mukaisessa tarkastelussa. Ammattiin opiskelevilla oireilu sekä riskikäyttäytyminen ovat yleisempiä kuin lukiolaisilla. Nuoruuden terveyserot ennakoivat jyrkkiä väestöryhmittäisiä terveyseroja aikuisuudessa. Sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

 

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat sekä lukio että ammatilliset oppilaitokset. Työryhmän toimeksianto on kohdistunut toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, lukiot on rajattu ulkopuolelle. Tärkeää olisi jatkossa saada kokonaiskäsitys toisen asteen opiskeluterveydenhuollon toteutumisesta sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Työryhmä on todennut tämän selvittämisen jääneen vaillinaiseksi.

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon rahoitus- ja
kehittämistarpeet

 

Työryhmä esittää oppilaitoksen sijaintikunnan tuottaman opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi toiminnan rahoituksen vahvistamista. Kaupunginhallitus katsoo, että rahoituksen vahvistaminen toteutuu parhaiten, kun luodaan toimiva lakisääteinen opiskeluterveydenhuollon palvelujen laskutusoikeus oppilaitosten sijaintikunnan ja kotikunnan välille. Malli edellyttää kuitenkin laskutustoimintojen kehittämistä mahdollisimman sujuviksi tietojärjestelmiä hyödyntäen. Laskutusjärjestelmien toimivuus ja sujuvuus on erittäin tärkeää Helsingin kokoisessa kaupungissa, jonka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee runsaasti ulkokuntalaisia.

 

Helsingissä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta on runsasta. Helsingissä toisen asteen koulutuksessa opiskelee yli 30 600 opiskelijaa, joista lukiolaisia 14 100 ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita 16 500.

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäminen

 

Kaupunginhallitus ei kannata ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS-mallia. Työryhmän mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelujen saattamiseksi 1.7.2009 voimaan tulleen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (380/2009) edellyttämälle tasolle tarvitaan 12,9 milj. euroa järjestämistavasta riippumatta. Raportin kustannuslaskelmissa ei ole puututtu opiskeluterveydenhuollon käyntien sisällöllisiin eroihin. YTHS tarjoaa kunnan järjestämää palvelua selvästi laajemman palvelun, mm. erikoislääkärivastaanotot. Epäselväksi jää, sisältääkö mainittu 12,9 milj. euron lisäys myös palvelun laajentamisen YTHS:n nykyisin yliopisto-opiskelijoille tarjoamiin palveluihin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapa YTHS-mallilla sisältää epävarmuustekijöitä kuten Kuntaliiton täydentävässä lausumassa todetaan. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa vakuutettujen sairaanhoitovakuutusmaksun tuoton nostaminen 9,2 milj. eurolla sekä työryhmän ehdottama korkeakouluopiskelijoiden pakollinen terveydenhoitomaksu.

 

Kansanterveyslain mukainen opiskeluterveydenhuolto perustuu yleislääkärijohtoiseen toimintaan. Kaupunginhallitus yhtyy Kuntaliiton täydentävään lausumaan, jossa todetaan, että YTHS-mallilla toteutettu ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto laajentaisi  palvelua myös erikoislääkäritasoisiin avosairaanhoidon palveluihin. Tämä korostaa entisestään eriarvoisuutta eri opiskelija- ja väestöryhmien välillä ja saattaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat eriarvoiseen asemaan. 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon rahoitus- ja kehittämistarpeet

 

Työryhmän mukaan YTHS-mallin käyttöönotto vähentäisi kuntien menoja 7,3 milj. euroa. Työryhmä toteaa, että valtiovarainministeriön mukaan YTHS-mallin mahdollinen käyttöönotto tulisi toteuttaa valtion menojen näkökulmasta kustannusneutraalisti. Epäselväksi jää, mistä valtion ja Kelan lisäpanostukseen tarvittava rahoitus YTHS-mallissa otetaan.  

 

Työryhmä toteaa myös, että YTHS-mallin käyttöönotto edellyttäisi rahoitusosuuksien jatkoselvittämistä osapuolten kesken. Ilman tarkempaa tietoa rahoitusosuuksissa tapahtuvista muutoksista YTHS-mallin käyttöönoton kustannusvaikutuksia ei ole mahdollista arvioida. Kustannusvaikutusten tunteminen on erittäin tärkeää Helsingissä, jossa ammattikorkeakouluopiskelijoita on lähes 21 500 ja heistä ulkokuntalaisia opiskelijoita on 23 %.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan oppilaitoksen sijaintikuntamalli yhdistettynä palvelujen laskutusoikeuteen oppilaitoksen sijaintikunnan ja kotikunnan välillä on paras vaihtoehto. Sijaintikunnan tuottaman opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi tulee vahvistaa toiminnan rahoitusta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon saattaminen vastaamaan valtioneuvoston asetuksen 380/2009 edellyttämää tasoa edellyttää kansallisella tasolla mittavaa lisärahoitustarvetta, mikä kohdistuu ennen kaikkia sellaisiin kuntiin, joissa opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoitukset eivät vastaa valtioneuvoston antaman asetuksen vaatimuksia. Helsingissä opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoituksia on pyritty korjaamaan talousarvioin puitteissa vastaamaan valtioneuvoston asetuksen edellyttämää tasoa.

 

Opiskeluterveydenhuollon muut kehittämisehdotukset

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä sitä, että raportissa on yhdeksi kehittämiskohteeksi nimetty opiskeluterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistyön tarve ja vastuutahon määrittäminen. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan seuranta ja arviointi soveltuisivat parhaiten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi.

 

Yhteenveto

 

Helsingin terveyskeskus järjestää tällä hetkellä opiskeluterveydenhuollon palvelut lähes 55 000:lle lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevalle henkilölle, joista ulkokuntalaisia on yli 14 100 opiskelijaa eli 26 %. Sen vuoksi Helsingin kaupungin on perusteellisesti arvioitava tämän lakisääteisen terveydenhuollon toiminnan järjestämisen kokonaisuutta toiminnan sujuvuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö liittyy laajempaan kansallisen ja myös kunnallisen terveydenhuollon kehittämistyöhön. Helsingin kaupungilla on vastuu kaikkien asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista.

 

Kaupunginhallitus ei kannata ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YHTS-mallia sen keskeneräisyyden ja vaikeasti arvioitavien kustannusvaikutusten vuoksi. Työryhmäraportissa kustannusvaikutukset on riittämättömästi esitetty. Järjestämisvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia tulee analysoida edelleen sekä valtionosuusuudistuksen seurannan yhteydessä osana rahoituskokonaisuutta että huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tapahtuvat muutokset.

 

 Lisäksi opiskeluterveydenhuollon palveluissa tulee säilyä tasapuolisuus lukiolaisten, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden välillä. Kansanterveyslain mukaan opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan yleislääkäritasoisena, YHTS-mallissa painottuisivat erikoislääkäritasoiset avosairaanhoidon palvelut.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että oppilaitoksen sijaintikuntamalli yhdistettynä palvelujen laskutusoikeuteen oppilaitoksen sijaintikunnan ja kotikunnan välillä on paras vaihtoehto. Kunnan omana palveluna tuotettu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuolto kykenee parhaiten tekemään tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja kunnan eri toimijoiden välillä.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle (myös sähköisenä kirjaamo.stm(at)stm.fi), terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 2.2.2010

 

Liite 2

Opiskeluterveydenhuollon kustannukset ja järjestämistapaehdotukset, työryhmäraportti, sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:49

 

Liite 3

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kustannuksia... -Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 26.1.2009 ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelujen kustannuksia ja järjestämistä selvittävän työryhmän. Työryhmän toimikausi oli 1.2.2009 – 30.6.2009. Toimikautta jatkettiin 15.9.2009 saakka.

 

./.                   Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt terveyskeskukselta lausuntoa työryhmän muistiosta viimeistään 28.2.2010. Lausuntopyyntö ja muistio ovat esityslistan liitteinä.

 

Kaupungin lausunnot mm. ministeriöille antaa Khs. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on myönnetty 30.3.2010 saakka.

 

./.                   Asiasta on saatu talous- ja suunnittelukeskuksen (2.3.2010) sekä terveyskeskuksen (24.2.2010) lausunnot, jotka löytyvät kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä olevasta päätöshistoriasta.   

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa mm., että työryhmäraportissa esitetyn lisäksi järjestämisvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia tulee analysoida edelleen sekä valtionosuusuudistuksen seurannan yhteydessä osana rahoituskokonaisuutta että huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tapahtuvat muutokset.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan YTHS-mallin keskeneräisyyden ja vaikeasti arvioitavien kustannusvaikutusten johdosta, oppilaitoksen sijaintikuntamalli yhdistettynä palvelujen laskutusoikeuteen oppilaitoksen sijaintikunnan ja kotikunnan välillä on esitettyjen selvitysten perusteella ensisijainen vaihtoehto.

 

Päätösehdotus perustuu saatuihin lausuntoihin.    

 

Kansanterveyslain mukaan kunnan tulee ylläpitää alueellaan sijaitsevien koulutusta järjestävien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta opiskeluterveydenhuoltoa, johon luetaan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen, opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, mielenterveyspalvelut ja suun terveydenhuolto sekä omalta osaltaan koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

 

Työryhmän tavoitteena oli selkeyttää ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujärjestelmä niin, että palvelut ovat helposti ja joustavasti opiskelijoiden saatavilla.

 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää opiskeluterveydenhuollon kustannukset, vertailla kunnalle ja yhteiskunnalle aiheutuvia opiskeluterveydenhuollon kustannuksia, kun opiskeluterveydenhuolto toteutetaan kunnallisena palveluna tai Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mallilla,  tehdä ehdotuksia opiskeluterveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi tukemaan opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä  esittää toimiva opiskeluterveydenhuollon järjestämistapa. Työryhmän tuli ottaa huomioon terveydenhuollon uudistuva lainsäädäntö, työterveyshuollon toimintatapa, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) sekä Toimiva terveyskeskus -ohjelma.

 

Työryhmä on lähtenyt siitä, että opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuun tulee jatkossakin säilyä kansanterveyslain (66/1972) mukaisesti oppilaitoksen sijaintikunnalla. Työryhmässä opiskeluterveydenhuollon järjestämistapamalleja on tarkasteltu erikseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja korkea-asteen ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoiden osalta. Sen sijaan työryhmä ei ole tarkastellut opiskeluterveydenhuollon sisältöä, vaan edellyttää, että se toteutuu palvelujen tuottajasta ja järjestämistavasta riippumatta valtioneuvoston asetuksen(380/2009) ja sosiaali- ja terveysministeriön antaman opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM 2006a) mukaisesti.

 

Työryhmän selvityksen mukaan Suomessa opiskeluterveydenhuollon kustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 166 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 noin 180 miljoonaa euroa.

 

 

 

 


4

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOS

 

Khs 2010-380

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen 20.1.2010 ja 24.2.2010 ehdottamaa sääntömuutosta.

 

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Oulunkylän sairaskotisäätiön kirje 26.2.2010

 

Liite 2

Oulunkylän sairaskotisäätiön voimassa olevat säännöt

 

Liite 3

Ehdotus uusiksi säännöiksi 24.2.2010

 

Liite 4

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntömuutos - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitus on kokouksissaan 20.1.2010 ja 24.2.2010 päättänyt säätiön sääntöjen muuttamisesta.

 

./.                   Säätiön hallituksen puheenjohtajan kirje (26.2.2010), voimassa olevat säännöt ja ehdotus uusiksi säännöiksi ovat esityslistan liitteinä.

 

./.                   Asiasta on saatu hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto (9.3.2010), joka löytyy esityslistan liitteenä olevasta päätöshistoriasta.

 

Säätiön tarkoitukseen puuttumatta uudistuksen tarkoituksena on  ajanmukaistaa säännöt ja mahdollistaa ns. in-house-asema suhteessa Helsingin kaupunkiin. Hankintaoikeudellinen selvitys sisältyy oikeuspalvelujen lausuntoon. Ehdotetut sääntömuutokset ovat säätiölain mukaisia. 

 

In-house-aseman mahdollistamiseksi hallituksen kokoonpanoa koskeva sääntöjen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen, valitsee Helsingin kaupunki. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden (1) hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja. Mikäli valitsijataho ei ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

 

Sääntömuutoksen jälkeen kaupungin ja Valtiokonttorin on mahdollista ostaa kilpailuttamatta säätiön palveluna tarjoamaa sotainvalidien hoitoa ja kuntoutusta.  

 

Uusien sääntöjen 7, 13 ja 14 §:n sanamuodoissa on kysymys voimassa olevien sääntökohtien terminologisesta ajantasaistamisesta: sairaskodin johtajan nimike muutetaan säätiön toimitusjohtajaksi ja lainsäädännöllisesti oikeusministeriön tilalle on tullut patentti- ja rekisterihallitus.

 

Sääntöjen 10 §:ssä oleva tilintarkastajien lukumäärää koskeva kohta muutetaan kahdesta yhteen:

 

Vuosikokouksessa nimetään yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi (1) hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

 

Esittelijä toteaa, että säätiön hallitus on lähettänyt sääntömuutosehdotuksen Khn käsiteltäväksi. Oikeuspalvelujen lausuntoon viitaten sääntömuutosta voidaan puoltaa.

 

 

 

 


5

LAUSUNTO YHTENÄISET PÄIVYSTYSHOIDON PERUSTEET -TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

 

Khs 2010-385

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmän ehdotuksista:

 

Päivystyshoito

 

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairauden, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia tai hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista, että sitä ei voida siirtää ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Palveluita on saatava kaikkina vuorokauden aikoina. Se on tärkeä osa julkista, hyvää terveydenhoitoa.

 

Päivystystoiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla. Päivystyksiä on keskitetty suurempiin yksiköihin, yhteispäivystysmalleja on kehitetty ja potilasohjausta on pyritty tarkastelemaan alueellisesti. Yhtenäiset toimintamallit ovat puuttuneet ja järjestelmästä on tullut sirpaleinen.

 

Päivystyshoidon palveluiden tulee taata korkealaatuinen, oikea-aikainen, yhdenvertainen ja vaikuttava hoitoon pääsy ja hoito. Tämä edellyttää riittävän asiantuntemuksen kohdentamista päivystykseen. Sille on varattava riittävät voimavarat.

 

Riittävän asiantuntemuksen ja hoidon korkealaatuisuuden varmistamiseksi päivystykseen tulee varata kokenut, osaava ja alueen olosuhteet tunteva vakituisessa palvelusuhteessa oleva henkilöstö. Riittävän osaamisen tulee kattaa myös puhelimitse tehtävä hoidon arviointi. Osaaminen edellyttää lääkärien ja hoitohenkilökunnan perus- sekä jatkokoulutuksessa uusia järjestelyjä. Toiminnan laatua tulee voida arvioida yhtenäisin kansallisin ja osin paikallisesti sovituin mittarein.

 

Lievien sairauksien ja vammojen hoito tulee järjestää kohtuullisen matkan päässä potilaan kotoa. Laajaa osaamista ja resursseja edellyttävien potilaiden hoito tulee järjestää riittävän laajan alueen työnjaon mukaisesti. Työnjaossa huomioidaan etäisyyksien, matkaan liittyvien riskien ja osaamisen kannalta paras mahdollinen tasapaino. Yhteistyö ensihoitopalveluiden, hätäkeskusten, sosiaalipäivystyksen, mielenterveys- ja päihdetyön, vammaishuollon ja virka-ajan terveyspalveluiden kanssa tulee huomioida palveluiden suunnittelussa.

 

Mielikuva päivystyspalveluista vaikuttaa voimakkaasti kansalaisten käsitykseen koko terveydenhuollosta. Väestö ohjautuu herkästi käyttämään päivystystä, mikäli normaaliajan palveluiden järjestelyissä on puutteita. Päivystyspalveluiden organisointitapa vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaiden hoidon porrastumiseen.  Päivystykseen liittyvät työnjakokysymykset voivat olla organisaatioiden välisen kitkan aiheuttajia.

 

Viime vuosina koko Suomessa on yleistynyt nk. yhteispäivystyksen toimintamalli. Sillä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestämistä yhteisen työnjako- ja resurssisopimuksen pohjalta. Käytännössä tämä on merkinnyt päivystyksen keskittymistä harvempiin toimipisteisiin. Hallintomallit ja käytännön sovellukset ovat olleet vaihtelevia.  Yhteispäivystyksen hyötyinä ovat olleet päivystyksen epätarkoituksenmukaisen käytön väheneminen, lääkärityövoiman saatavuuden parantuminen, laadukkaammat tukitoiminnot ja joustavat konsultaatiomahdollisuudet.

 

Nykytila  Helsingissä

 

Helsingin terveyskeskuksen keskitetty päivystys on järjestetty yhteispäivystysperiaatteella. Malmin ja Haartmanin sairaaloiden aikuisten päivystyksissä toimii Kaupunginsairaalan järjestämänä yhteisen johdon alla erikoislääkärijohtoinen sisätautipäivystys sekä yleislääkäritasoinen terveyskeskuspäivystys ja yleislääkäritasoinen kirurginen päivystys, joka keskittyy yleislääkäritasoiseen traumatologiaan ja esim. vatsakipupotilaiden kirurgiseen ensiarvioon. Yhteispäivystyksessä toimii yhden oven periaate sekä viiveetön potilaiden luokittelu ja eteenpäin ohjaus tuloaulassa avun tarpeen ja sairauden luonteen mukaisesti porrastaen.

 

Myös lasten päivystys toimii yhteispäivystyksenä siten, että hoitohenkilökunta on HUSin henkilökuntaa ja päivystävien lääkäreiden toiminnasta vastaa terveyskeskus. Potilasohjaus tapahtuu sairaanhoitajan toimesta joko erikoissairaanhoitoon tai perusterveydenhuoltoon. Toiminta on koettu sujuvaksi.

 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 18.5 2004 Helsingin ja HUSin yhteispäivystyksen linjauksista siten, että toiminnan tulee olla terveyskeskuksen toimintaa, jota HUS konsultoi.

 

Yhteispäivystyksen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen rajapintaa hallitaan hyvällä potilasohjauksella. Kiireellisen sairaankuljetuksen osuus on tässä keskeinen. Lääketieteellisesti vaativimmat tapaukset ohjataan suoraan erikoissairaanhoidon päivystykseen

 

Vuonna 2008 sisätautipäivystyskäyntejä oli Malmin päivystyksessä n. 17 500 ja vuonna 2009 16 500. Vastaavat luvut Marian/ Haartmanin päivystyksessä olivat 16 500 ja 17 500. Malmin sisätautipäivystyksen käyntimäärät ovat siis hieman vähentyneet ja läntisen päivystyspisteen kasvaneet päivystyksen siirryttyä Marian sairaalasta Meilahden kampukselle.

 

Aikuisten terveyskeskuspäivystyskäyntejä oli Malmilla v. 2008 arkisin keskimäärin 55 päivässä ja vuonna 2009 53 ja vastaavasti Maria/Haartmanissa 48 ja 45. Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä Helsingissä on kohtuullinen ts. päivystyksen käyttö päiväaikaisen toiminnan puskurina on vähäistä.

 

1.4.2010 alkaa pääkaupunkiseudun kuntarajat ylittävä päivystys siten, että omatoimisesti päivystykseen hakeutuva voi valita myös naapurikunnan alueella sijaitsevan päivystyksen. Tämä edellyttää yhtenäisiä kiireellisen hoidon perusteita, jotta kuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti hoitoon ohjauksessa ja hoitoon ottamisessa. Lisäksi potilastietojärjestelmiä on sovitettava yhteen (kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja HUSissa eri tietojärjestelmät). Tämä toteutetaan Navitas – aluetietojärjestelmän avulla. Kuntarajat ylittävän päivystyspalvelujen käytön vaikutuksia eri päivystyspisteiden käyntimääriin on vaikea etukäteen arvioida.

 

Pääkaupunkiseudulla toimii pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen call center-tyyppinen terveyspalvelujen neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi, joka täydentää terveydenhuollon toimipisteiden vastaavaa toimintaa. Vuodessa vastataan 350 000 puheluun. Toiminta ei ole järjestettävissä niin, että puheluita vastaanotettaessa olisi käytettävissä kaikkien kuntien potilastietojärjestelmät. Kuntien omissa toimipisteissä sairauskertomukset luonnollisesti ovat käytettävissä hoidon tarpeen arvion tukena.

 

Kommentit työryhmäraportin numeroituihin kohtiin

 

Kohta 5

Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat perusteltuja ja erityisen tärkeänä pidetään sitä, että paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon ja että päivystyspotilaan koko hoitoketju hätäkeskuksesta päivystyspoliklinikalle otetaan huomioon.


 

Kohta 9.1

Päivystyshoidon määritelmä: ”Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa”. Määritelmä on onnistunut. Edelleen on tarkoituksenmukaista, että suuntaa antava 24 tunnin raja on annettu ja että päivystyshoito ja muu kiireellinen hoito erotetaan käsitteellisesti toisistaan.

 

Kohta 9.2

Raportissa todetaan: ”Hoidon tarpeen arviointi edellyttää, että arvioivalla henkilöllä on käytettävissään arvioitavan henkilön potilasasiakirjat”.  On kuitenkin todettava, että päivystyksissä tulee jatkuvasti tilanteita, joissa mitään kunnollisia esitietoja ei ole käytettävissä, mutta hoito pitää voida antaa tästä huolimatta. Myös ensihoito ja keskitetty puhelinpalvelu kykenee toimimaan ilman sairauskertomusta. Luonnollisesti dokumentointi tulee tehdä tarkasti. Potilasasiakirjat tuovat siis useissa tilanteissa lisäarvoa, mutta niitä ei voida asettaa päivystystilanteessa välttämättömäksi edellytykseksi hoidon tarpeen arvioinnille.

 

Kohta 9.3

Neuvontapalveluiden nykytilaa koskevassa arvioinnissa kuvatut ongelmat eivät pääosin koske pääkaupungin yhteistä neuvontapalvelua. Vaatimus käytettävissä olevista potilastietojärjestelmistä ei sovellu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon kiinteästi liittyvän monen kunnan neuvontapalvelun konseptiin. Sen sijaan vastaanotettujen puheluiden dokumentointi on välttämätöntä.

 

Kohta 9.5

Palvelujen käytön lääketieteellisiä perusteita koskeva raportin oireperusteinen arviointiliite antaa hyvän pohjan paikallisten ohjeiden laatimiseen.

 

Ohjeiden tarkoituksena ei ole raportin mukaan käännyttää tai torjua potilaita päivystyspoliklinikalta. On kuitenkin uhkana, että näin tulee tapahtumaan niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat jo päivystykseen saapuneet. Tämän vuoksi ohjeita on välttämätöntä tulkita joustavasti potilaskohtaisesti paikallisiin olosuhteisiin sopivasti: esimerkiksi potilaat, jotka tulisi sairautensa perusteella hoitaa 1-3 päivän kuluessa ja jotka eivät sinänsä edellytä päivystysluonteista hoitoa. Nämä potilaat on kuitenkin usein tarkoituksenmukaista hoitaa päivystyksessä, koska potilaan ohjaaminen päiväpalveluihin aiheuttaa turhaa hoitoprosessin venyttämistä eikä ole potilaslähtöistä. Metropolialueen erityisongelman muodostavat vahvasti syrjäytyneet henkilöt, jotka eivät kiinnity mihinkään hoitopaikkaan. Nämä potilaat on välttämätöntä hoitaa päivystyksissä vaikka se ei olisikaan aina lääketieteellisin perustein oikeaoppista.

 

Kohta 9.6.4

Työryhmän ehdotuksen mukaisesti on välttämätöntä, että  ylin johto sitoutuu siihen, että päivystyksen käyttö muun toiminnan varapaikkana loppuu. Tämä on tärkeää siitäkin syystä, että potilaiden subjektiivinen käsitys hoidon kiireellisyydestä poikkeaa usein terveydenhuollon ammattihenkilön tekemästä arviosta ja johtaa helposti konflikteihin ja reklamaatioihin asiakasrajapinnassa.

 

Kohta 9.6.5

Tavoite 1-3 päivän sisällä lääkärin vastaanottoa tarvitsevien potilaiden hoidon järjestämisestä ajanvaraustoiminnan piirissä on oikean suuntainen, mutta ei ole välttämättä päivystystoiminnasta vastaavien järjestettävissä ja voi edellyttää päivätoiminnan lisäresursointia. Tämän lisäresursoinnin suuruudesta raportissa ei ole minkäänlaista arviota, mitä on pidettävä puutteena.

 

 

Kohta 9.6.6

Työryhmän ehdotuksen mukaan päivystyskäyntiin liittyvät todistukset laatii jälkikäteen potilasta päivystyksessä hoitanut lääkäri. Tavoitteena tämä on hyvä, mutta on vaikeasti toteutettavissa silloin, kun päivystävät lääkärit ovat organisaation ulkopuolisia lääkäreitä.

 

Kohta 9.7

Raportissa todetaan, että päivystyksen henkilökunta voi ottaa jatkohoitopaikkaan puhelimitse yhteyttä. Tämä ei tietenkään voi tapahtua päivystysaikana muuten kuin päivystävien yksiköiden välillä. Ehdotus päivystyksestä päiväaikaisiin palveluihin tapahtuvasta ajanvarauksesta edellyttää perusteellista harkintaa paikallisesti. Mikäli jatkohoitoa ei voida varmistaa 2 päivän sisällä päiväaikaisessa toiminnassa, potilas hoidetaan päivystyksessä.

 

Kohta 10

Päivystyksen henkilökunnan pysyvyyden ja osaamisen lisääminen on kannatettavaa siten, että päivystyspoliklinikoilla on nykyistä enemmän omaa vakituista lääkäri- ja hoitohenkilökuntaa.

 

Kohta 11.1

Sairaanhoitajien koulutuksessa päivystystyön osaamista tulee lisätä.

 

Kohta 11.2

Lääkäreiden peruskoulutusta tulee kehittää vastaamaan nykymuotoisen ja kehittyvän päivystystoiminnan tarpeita. On korostettava kuitenkin, että tämä ei voi tapahtua lääkärin perustutkinnon laajuutta kasvattamalla.

 

Kohta 11.5

Raportissa ehdotetaan uuden erikoisalan, akuuttilääketieteen, perustamista kansainvälisten esikuvien mukaisesti. Tähän ehdotukseen on suhtauduttava kriittisesti. Uuden erikoisalan perustaminen lisää entisestään erikoislääkärikoulutuksen pirstoutumista. Raportin mukaan akuuttilääketiede on kaikkia muita erikoisaloja yhdistävä ja täydentävä erikoisala. On kuitenkin todettava, että nykyisistä erikoisaloista yleislääketiede, joka on erikoislääkäreiden määrällä mitattuna suurin erikoisala, on muita erikoisaloja yhdistävä erikoisala. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa päivystyslääketieteen osuutta tulee lisätä.

 

Päivystyslääketieteen erityispätevyyttä voidaan käyttää nykyistä enemmän yhtenä vaihtoehtona päivystyslääketieteen koulutuksen järjestämiseksi ja merkityksen korostamiseksi. Sen sijaan on kannatettavaa , että erikoislääkärien ja yleensä seniorilääkäreiden työpanosta lisätään päivystysten etulinjassa.

 

Kohta 13.1.1

Työryhmä ehdottaa, että terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädäntöuudistuksessa tulee huomioida päivystystoiminnan rakennetta, työnjakoa ja järjestämisvastuuta koskevat seikat. Raportista ei kuitenkaan  käy ilmi, mikä osa raportin suosituksista erityisesti tulisi ottaa huomioon lainsäädännössä.

 

Kyseisen kohdan kuviosta 5 saa sen käsityksen, että yliopistosairaalan lähellä asuvan potilaan kaikki päivystyspalvelut terveyskeskuksen päiväpäivystyspalveluita lukuun ottamatta annetaan yliopistosairaalasta. Kaupunginhallitus edellyttää, että Helsinki voi jatkossakin halutessaan järjestää pääosan kaupunkilaistensa päivystyksestä omana, erikoissairaanhoidon tukemana, toimintana, Haartmanin sairaalan toimintamallin mukaisesti.

 

Kohta 13.1.4

Helsingissä päivystyspoliklinikoiden etäisyys ei millään järjestämistavalla aiheuta merkittäviä ongelmia eikä päivystyksestä erillisiä ilta- tai viikonloppuvastaanottoja tarvita päivystyksen tueksi.


 

Kohta 13.1.5

Tavoite, että päivystyksessä hoidetaan vain määritelmän mukaisia päivystyspotilaita ja erityisesti yöaikana vain välttämättömän hoidon tarpeessa olevia, on oikea. Tämä edellyttää kuitenkin virka-aikaisen toiminnan uudelleen järjestelyä ja mahdollisesti lisäresursointia. Laskelmia tämän lisäresursoinnin tarpeesta raportissa ei esitetä.

 

Päivystykseen saapuneiden potilaiden ohjaaminen päiväaikaisiin palveluihin on omiaan aiheuttamaan ristiriitatilanteita päivystyksissä, minkä vuoksi on tärkeää, että kokonaisarvion perusteella potilas tulee voida hoitaa myös päivystyksessä, vaikka täysin oikeaoppinen päivystyspotilaan määritelmä ei täyttyisikään.

 

Kohta 13.1.6

Vanhuspotilaiden päivystyksellistä hoitoa koskevat ehdotukset ovat kannatettavia.

 

Kohta 13.1.7

Helsingissä lasten päivystys on järjestetty työryhmän esittämällä tavalla.

 

Kohta 13.1.8

Raportissa esitetään selkeät perustelut synnytysten keskittämisen tarpeelle.

 

Kohta 13.1.9

Työryhmä ehdottaa, että mielenterveyspotilaiden hoitoa varten päivystyksen käytössä on oltava kaikki ajankohtainen sähköinen tieto niin perusterveydenhuollosta, sosiaalitoimesta kuin erityispalveluista. Tämä ehdotus ei ole toteuttamiskelpoinen nykyisten tietosuojaan ja asiakastietojärjestelmien kirjavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Tietojärjestelmien edelleen kehittäminen ja tietosuojakysymysten ratkaiseminen myös päivystyspotilaiden hoitoa nykyistä paremmin tukevaksi on välttämätöntä.

 

Kohta 13.1.10

Työryhmä ehdottaa selviämisasemia paikkakunnille, joissa toimii isoja yhteispäivystyksiä. Helsingillä on selviämishoitoasema ja kokemukset tästä ovat myönteisiä.

 

Kohta 13.1.13

Työryhmä ehdottaa, että etäkonsultaatiotoiminta aivohalvausten liuotushoidon toteuttamiseksi voidaan järjestää joko yhden valtakunnallisen tai useamman yliopistosairaalan keskuksen toimesta. Kaupunginhallitus toteaa, että niin tässä kuin muissakin valtakunnallisesti keskitettävissä päivystyspalveluissa kustannukset eivät saa kohdistua kyseistä keskusta ylläpitäviin kuntiin suuremmalta osin kuin niiden omien asukkaiden palveluiden käyttö edellyttää.

 

Kohta 13.2.1

Työryhmä ehdottaa, että päivystyspoliklinikan tulee toimia yhden johdon alla. Linjaus on kannatettava. Toiminta voi olla joko perusterveydenhuolto- tai erikoissairaanhoitojohtoista paikallisen päätöksen teon mukaisesti. Helsingin yhteispäivystyksissä on omaksuttu perusterveydenhuoltovetoinen järjestely.

 

Kohta 13.2.2

Työryhmä ehdottaa, että yleislääketieteen ja muiden erikoisalojen lääkäreiden välisen työnjaon ei tule pitäytyä aiemmissa perinteissä, vaan työnjaon tulee lähteä potilaan tarpeesta ja mahdollisimman suoraviivaisesta hoitopolusta. Tämän suosituksen tarkoitus jää epäselväksi. Jos se tarkoittaa yksisuuntaista tehtävien siirtoa muilta erikoislääkäreiltä yleislääkäreille, ehdotusta ei kannateta. Sen sijaan potilaan tarpeesta lähtevä paikallisesta työnjaosta sopiminen on aiheellista.

 

Kohta 14

Raportin selkeänä puutteena voidaan pitää sitä, että siinä ei millään tasolla arvioida ehdotuksien kustannusvaikutuksia. Kustannuskehityksen kannalta on tärkeää voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen, tarkennettu hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi ja normaalipalveluihin ohjaaminen. Suositusten toimeenpanon kustannusvaikutuksia tulee selvittää ja arvioida raportissa todettua laajemmin.

 

Kohta 15.2

Kuten raportissa todetaan, ensihoito tulee suunnitella kiinteäksi osaksi terveydenhuollon päivystyspalveluja. Ensihoidon järjestämisvastuu soveltuu sairaanhoitopiirin tehtäväksi.

 

Yhteenveto

 

Yhteenvetona ja vastauksina lausuntopyynnössä erityisesti pyydettyihin seikkoihin kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

 

Raportti on monilta osin ansiokas ja toimii hyvänä pohjana päivystyshoidon perusteita laadittaessa. Helsingissä päivystyspalvelut ovat maan kattavimmat ja niiden laatu on hyvä. Helsinkiläisten päivystyshoito on pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetty. Etäisyyksillä ei ole Helsinki-ympäristössä merkitystä. Päivystyksen työnjakoon ja hallinnolliseen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko on jätettävä paikalliselle tasolle. Päivystyksellinen hoidon tarpeen arvio tulee voida toteuttaa puhelimitse ympärivuorokautisesti, mutta tämä ei edellytä sairauskertomuksen käytettävissä oloa. Raportin taloudellisten vaikutusten arviointi edellyttää vielä työstämistä.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle (myös sähköisenä kirjaamo.stm(at)stm.fi), terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 17.2.2010

 

Liite 2

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmän raportti 31.1.2010, STM 058:00/2009

 

Liite 3

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Päivystyslääketieteen yhdistys teki keväällä 2008 sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisten kriteerien laatimiseksi. Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien kokouksessa sovittiin, että HYKS-erityisvastuualue ottaa tehtäväkseen kriteerien laatimisen. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28.5.2009 hankkeelle ohjausryhmän.

 

./.                   Ministeriön lausuntopyyntö ja hankkeen 31.1.2010 syntynyt raportti ovat esityslistan liitteinä.  Ministeriö on pyytänyt terveyskeskukselta lausuntoa työryhmän raportista viimeistään 11.3.2010.

 

Kaupungin lausunnot mm. ministeriöille antaa Khs. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on myönnetty 31.3.2010 saakka.

 

./.                   Asiasta on saatu talous- ja suunnittelukeskuksen (8.3.2010) sekä terveyskeskuksen (10.3.2010) lausunnot, jotka löytyvät kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä olevasta päätöshistoriasta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa mm., että päivystystoiminta ja erityisesti ympärivuorokautinen päivystys on kallista. Potilaiden hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointia on kehitetty pääkaupunkiseudun perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen järjestämisestä tehdyn yhteistoimintasopimuksen valmistelun yhteydessä. Päivystyspalvelujen yhteiskäyttö aloitetaan 1.4.2010. Yhtenäiset päivystyshoidon kriteerit -hanke tukee jo aloitettua päivystyspisteiden toimintayhtenäisyyden turvaamista hoidon kiireellisyyden arvioinnin osalta.

 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kustannuskehityksen kannalta on tärkeää voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen, tarkennettu hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi ja normaalipalveluihin ohjaaminen. Suositusten toimeenpanon kustannusvaikutuksia tulee kuitenkin selvittää ja arvioida raporttia laajemmin.

 

Päätösehdotus perustuu saatuihin lausuntoihin.  

 

Esittelijä toteaa, että hankkeen tavoitteena on ollut määritellä päivystyshoidon perusteiden valtakunnalliset kriteerit. Päivystyshoito on osa kiireellistä hoitoa, mutta nykyisessä lainsäädännössä ei ole päivystyksen tai kiireellisen hoidon määritelmää. Lausunnolla olevassa raportissa kiireellinen hoito on jaettu päivystyshoitoon ja muuhun kiireelliseen hoitoon. Päivystyshoito on tarpeen antaa välittömästi, yleensä alle 24 tunnissa.

 

Ministeriön asettaman ohjausryhmän tavoitteena on ollut huolehtia,

siitä, että laadittavassa kriteeristössä otetaan huomioon päivystystoiminnan kokonaisuus vähintään seuraavista päivystyshoidon tavoitteiden näkökulmista:

 

-       päivystyshoidon tarpeen tunnistaminen

-       päivystyspotilaiden yhdenvertainen hoitoonpääsy ja hoito

-       riittävän asiantuntemuksen kohdentaminen päivystystoimintaan

-       toiminnan korkealaatuisuuden, oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen

-       päivystykseen varataan riittävät voimavarat ja ne kohdennetaan oikein

-       perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ensihoitopalvelun ja sosiaalitoimen yhteistyö päivystystoiminnassa on saumattomasti järjestetty

 

Lisäksi ohjausryhmän on tullut kiinnittää huomiota siihen, miten päivystyspalveluihin hakeutuvien, mutta eri syistä muualle ohjattavien potilaiden hoidon saaminen turvataan. Työssä on myös tullut vahvistaa eri sektoreiden ja sosiaalihuollon yhteistyötä.

 

Ministeriö pyytää, että annettavassa lausunnossa otetaan kantaa seuraaviin asioihin:

 

-       tarvittava päivystyspalvelujen taso ja kattavuus oman alueen väestön palvelutarpeen näkökulmasta 

-       etäisyyden vaikutus päivystyspalvelujen saatavuuteen

-       päivystyspalvelujen alueellinen suunnittelu ja työnjaosta sopiminen

-       päivystyksen hallinnolliset ratkaisut

-       päivystysaikainen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi puhelimitse ja tämän toiminnallinen ja hallinnollinen järjestäminen

-       tuotettujen päivystyspalvelujen suhde elektiiviseen toimintaan.   

 

 

 

 


1

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE MUUTOSEHDOTUKSISTA ERÄISIIN JALANKULKUUN, PYÖRÄILYYN JA LIIKENTEEN RAUHOITTAMISEEN LIITTYVIIN SÄÄDÖKSIIN

 

Khs 2010-137

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Lausunto                          Helsingin kaupunki pyrkii strategiaohjelmansa 2009 - 2012 mukaisesti pyöräilyn ja jalankulun tuntuvaan ja turvalliseen lisäämiseen kaupungissa. Kaupunki on kesällä 2009 allekirjoittanut pyöräilyn lisäämiseen tähtäävän kansainvälisen sopimuksen. Lisäksi jo pitkään kaupungissa on toiminut pyöräilyn kaksinkertaistamiseen tähtäävä työryhmä ”Sykkeli” ja pyöräilyn edistämiseen keskittyvä virkamies kaupunkisuunnitteluvirastossa. Helsingin kaupunki kuuluu myös Suomen pyöräilykuntien verkostoon.

 

Kaupunki on 8.12.2009 tehnyt liikenne- ja viestintäministeriölle tieliikenneasetusta koskevan esityksen pyöräilijöiden ryhmittymisalueista risteyksissä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaisesti ehdotettiin, että asetusta muutettaisiin siten, että pyöräilijöiden ryhmittymisalueet voitaisiin valo-ohjatuissa risteyksissä toteuttaa autokaistojen eteen nk. pyöräilytaskuina. Siinä pyöräilijöille varataan oma tila pysäytysviivan yhteydessä muun liikenteen edessä. Tämä toteutustapa on maailmalla saavuttanut suosiota osana pyöräilyolosuhteiden parantamista.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt mm. Helsingin kaupungilta lausuntoa muistiosta, johon on koottu sellaisia liikenteen ohjauksen säädösmuutoksia, joilla tähdätään jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen ja liikenteen rauhoittamiseen niin, että näiden kulkumuotojen turvallisuus paranee.

 

Helsingin kannalta keskeisiä muutosehdotuksia ovat pyöräilyn salliminen yksisuuntaisilla kaduilla molempiin suuntiin sekä edellä kuvattu pyöräilijöiden odotustilan (pyörätaskun) laillistaminen. Lisäksi muistiossa ehdotetaan uutta töyssyistä varoittavaa liikennemerkkiä sekä läpiajokiellon poistamista pihakadun liikennesäännöistä. Kuntia koskevat myös ehdotetut velvoitteet merkitä pyörätien jatke ajoradan yli sekä parantaa töyssyjen havaittavuutta aina ruutumerkinnöin. Nämä toteutustavat ovat olleet Helsingissä käytäntönä jo nyt.

 

Yhteistyöryhmä on käsitellyt myös pyörätien käytön velvoittavuutta sekä pyöräilyä jalkakäytävällä. Näiltä osin muistiossa ei ehdoteta muutoksia nykyisiin säännöksiin.

 

Helsingin kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että pyöräilijän velvollisuus käyttää pyörätietä tulisi poistaa lainsäädännöstä. Harkintaa voitaisiin jättää sekä pyörätieverkon ylläpitäjälle että pyöräilijöille itselleen. Norjan tapaan käyttöön voitaisiin ottaa uusi pyörätiemerkki, joka ei olisi määräysmerkki. Perusteluna muutokselle on, että polkupyörä on ajoneuvo, jonka paikka on muiden ajoneuvojen tavoin ajoradalla silloin, kun pyöräilijä oman tai muiden turvallisuuden vuoksi tai muusta syystä niin katsoo parhaaksi.

 

Kaupunginhallituksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksista. Esitetyt kannanotot ja ehdotukset ovat perusteltuja ja ohjaavat lainsäädännön kehittämistä oikeaan suuntaan ja ne tulisikin saattaa voimaan mahdollisimman pikaisesti.

 

Pöytäkirjanote liikenne- ja viestintäministeriölle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 14.12.2009 sekä muistio Liikenteen ohjauksen säädösmuutokset /Kevyt liikenne ja liikenteen rauhoittaminen 11.12.2009

 

Liite 2

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö asiassa on mennyt suoraan kaupunkisuunnitteluvirastolle, ja lausunto on käsitelty lautakunnassa 14.1.2010. Hallintokeskukselle lautakunnan kirje on saapunut 28.1.2010, mutta asiayhteys ja sen vuoksi myös annettu määräaika on jäänyt huomaamatta. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on varmistettu 11.3.2010, että lausunto voidaan lausunnoille annetusta määräajasta (18.1.2010) huolimatta ottaa huomioon jatkovalmistelussa.

 

 

 

 


2

KIINTEISTÖN OSTAMINEN ÖSTERSUNDOMISSA

 

Khs 2010-420

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

A                   oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Östersundomin kylässä (442) sijaitsevan tilan Silasskog RN:o 1:74 (91-442-1-74) 1 630 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Xxxx, Xxxxx, Xxxx ja Xxxx Xxxx- xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx jakamattoman kuolinpesän osakkailta sekä Xxx Xxxxxxxx ja Xxxxxxx Xxxxxxxx seuraavin ehdoin:

 

1                    Myyjät vastaavat kiinteistöverosta vuoden 2010 osalta ja Ostaja vuodesta 2011 alkaen.

 

2                    Myyjät ilmoittavat käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistöllä ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista.

 

3                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavan-omaisia ehtoja.

 

B                   myöntää kiinteistölautakunnalle 1 630 000 euron suuruisen määrärahan talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupantekoa varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tarjous

 

Liite 2

Sijainti- ja kohdekartat

 

Liite 3

Helsingin Östersundomin maanomistuskartta

 

Liite 4

Kiinteistölautakunnan esityslistateksti 23.2.2010

 

Liite 5

Kiinteistön ostaminen Östersundomissa... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kiinteistölautakunta esittää liitosalueella Östersundomin itäosan keskivaiheilla Uuden Porvoontien ja Porvoon moottoritien välisellä keskeisellä kehittämisalueella liitosalueen sijaitsevan noin 7,20 hehtaarin suuruisen tilan Silasskog ostamista 1 630 000 euron kauppahinnasta. Maastoltaan kiinteistö on loivapiirteistä ja puustoltaan vaihtelevaa, pääosin varttunutta sekametsää. Maaperä on kovapohjainen ja osittain avokalliota.

 

Alue on kaavoittamaton. Kiinteistö kuuluu alueeseen, jonka Helsingin kaupunginhallitus 23.6.2008 (943 §) määräsi rakennuskieltoon viideksi vuodeksi yleiskaavan laatimista varten.

 

Kauppahinta vastaa yksikköhintaa 22,6 euroa/m2. Se noudattaa kaupungin alueella soveltamaa hintatasoa, joten sitä voidaan kiinteistön hyvä sijainti ja rakennuskelpoisuus huomioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä.

 

Esittelijä toteaa, että Östersundomin kaavoituksen helpottamiseksi ja alueen toteutuksen varmistamiseksi kaupungin maaomaisuuden lisääminen keskeisillä kehittämisalueilla on perusteltua ja kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukaista. Esittelijän ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

./.                   Sijainti- ja kohdekartat ovat liitteessä 1.

 

 

 

 


3

MAANKÄYTTÖ- JA ESISOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN KANSSA ESPOON LEPPÄVAARASSA (ESPOO, LEPPÄVAARAN TONTIT 51204/1 JA 3 SEKÄ SUUR-HUOPALAHDEN TILA ALBERGA RN:O 2:1290)

 

Khs 2010-413

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Espoon kaupungin kanssa liitteen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Maankäyttö- ja esisopimusluonnos

 

Liite 2

Sijaintikartta ja asemakaavaehdotus

 

Liite 3

Kiinteistölautakunnan esityslistateksti 23.2.2010

 

Liite 4

Maankäyttö- ja esisopimus Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaarassa... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.11.2009 Albergankartanon asemakaavamuutoksen, jossa Helsingin omistaman toimistokorttelin rakennusoikeutta lisätään ja Y-kortteleiden käyttötarkoitus muutetaan toimistokortteliksi sekä yleisiksi alueiksi. Helsingin ja Espoon kaupunkien on sovittava maankäyttösopimuksesta ennen kaavamuutoksen käsittelyä Espoon kaupunginhallituksessa.

 

Kaupunkien välisessä Uudessa Leppävaarasopimuksessa on sovittu menettelytavoista tulevan toimistokorttelin 51335 pohjoisosan sekä entisen Y-korttelin 51010 puistoksi muuttuvan alueen osalta.

 

Sopimuksen piiriin kuuluvien muuttuvien Y-tonttien osalta on sovittu meneteltävän Espoon yleisesti vastaavassa tilanteessa soveltamin tavoin, so. Espoon yleisten periaatteiden mukaisen maankäyttösopimuksen tekemisestä.

 

Espoon yleisten periaatteiden mukaisesti maankäyttömaksuna peritään 40 % tulevan korttelin 51335 eteläosan toimistotonttiosan arvonnoususta, minkä lisäksi Helsingin omistamat yleisiksi muuttuvat alueet (noin 12 228 m2) siirtyvät korvauksetta Espoolle.

 

Maankäyttömaksun piirissä oleville alueille kaavamuutos tuo Helsingille 18 000 k-m2 toimistorakennusoikeutta entisen asemakaavan 10 000
k-m2:n Y-rakennusoikeuden tilalle.

 

./.                   Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä 2.

 

./.                   Espoon kaupungin kanssa on päästy liitteen 1 mukaiseen neuvottelutulokseen. Sen mukaan Helsinki suorittaa maankäyttömaksun vasta tontteja myydessään, jolloin kauppahinnasta 26,5 % osoitetaan kaupanteon yhteydessä Espoolle. Sanottu osuus kauppahinnasta vastaa 40 % kaavan Helsingille tuomasta arvonnoususta. Espoon kaupunki sitoutuu sopimuksessa luovuttamaan tonttien rakentamiseksi tarvittavat, tonttien ulkopuoliset sijoittumis/rasiteoikeudet korvauksetta toimistotonttien haltijoille. Lisäksi sopimukseen on kirjattu tarkempia yksityiskohtia koskevia sopimusehtoja.

 

Sokerilinnantien jatkeen alueelle rakennettavan pysäköintitalon toteuttamisesta ja käytöstä toimistokortteleiden toteuttajat ja Espoon kaupungin omistama aluepysäköintiyhtiö Leppävaaran Pysäköinti Oy sopivat erikseen, joten sitä ei käsitellä tässä maankäyttösopimuksessa.

 

Esittelijä katsoo, että maankäyttösopimuksen neuvottelutulos on Helsingin kaupungin kannalta hyväksyttävissä ja puoltaa maankäyttösopimuksen tekemistä liitteen 1 mukaisin ehdoin.

 

Esittelijän ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


4

BOKVILLANIN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2623

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 1.10.2009 päivätyn Bokvillanin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 620 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 450 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 764 000 euroa (RI = 125,9 ja THI = 150,1, kustannustasossa 8/2009).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Arabian Palvelu Oy:lle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 1.10.2009

 

Liite 2

Arabian Palvelu Oy:n lausunto 28.10.2009

 

Liite 3

HKR-Rakennuttajan tekemä kustannusarvio 30.9.2009

 

Liite 4

Bokvillanin perusparannuksen hankesuunnitelma - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Bokvillan on 1870-luvulla rakennettu hirsirakenteinen huvila Vanhankaupunginlahden rannalla. Rakennus puistoineen on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja ympäristöllisesti merkittävä kohde. Rakennus on ollut ympärivuotisessa asuinkäytössä 1900-luvun alusta lähtien ja on nyt vuokrattuna Arabian projektialueen asuntoyhtiöiden yhteisesti omistamalle ja mm. alueen yhteiskerhotiloista vastaavalle Arabian Palvelu Oy:lle. Rakennuksen tekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä. Rakenteet ja pinnat ovat peruskorjauksen tarpeessa, edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1949. Rakennukseen ei ole esteetöntä pääsyä, eikä pihan osuutta ole puistoa kunnostettaessa korjattu.

 

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1. Suojelu koskee sekä julkisivuja että sisätiloja.

 

Rakennus on tarkoitus perusparantaa Arabianrannan asukkaiden yhteiskerhotilaksi kulttuuri- ja taidepainotteista toimintaa varten. Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Arabian Palvelu Oy:n yhteistyönä.

 

Helsingin Arabianranta on uusi yhä kasvava asuinalue. Kaiken ikäisille asukkaille tarkoitettuja yhteiskerhotiloja puuttuu ja niistä on kasvava tarve. Kokonaan uudella asuinalueella vanha, alueen perinteistä kertova Bokvillan on tärkeä alueen identiteettiä vahvistava tekijä.

 

Päärakennus perusparannetaan kerho- ja kokoontumistiloiksi tilarakenne säilyttäen, pinnat entistetään ja muutoskohdissa uusitaan rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Toisen kerroksen entiset asuinhuoneet kunnostetaan työhuoneiksi sekä pieneksi asunnoksi. WC-tiloja rakennetaan sekä ensimmäiseen kerrokseen että kellariin. Nykyinen keittiö perusparannetaan lämmityskeittiöksi. Julkisivut sekä ikkunat kunnostetaan, parveke rakennetaan uudelleen. Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon. Viemärit, vesijohdot ja osa vesikalusteista uusitaan. Ilmanvaihto toteutetaan koneellisena kellarissa sekä 1. kerroksessa ja painovoimaisena 2. kerroksessa. Sähköasennukset uusitaan kokonaisuudessaan. Rakennus palo-osastoidaan ja varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä. Piha-alueet sekä vanha maakellari kunnostetaan. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.

 

Hankkeen bruttoala on 620 brm² ja huoneistoala 427 htm². Tästä asunnon osuus on 37 htm².

 

Rakennusviraston laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat verottomana 1 450 000 euroa (2 339 euroa/brm²).Pihan peruskorjauskustannusten osuus arviosta on 150 000 euroa arvonlisäverottomana.

 

Pääomavuokra on perusparannuksen jälkeen n. 6 300 euroa kuukaudessa. Perusparannettavan 37 htm²:n suuruisen asunnon vuokra määritellään erikseen. Arabian Palvelu Oy, joka toimii talon päävuokralaisena, on hyväksynyt vuokran.

 

Arabian Palvelu Oy sopii toiminnasta, tilojen jälleenvuokraamisesta ja toiminnan suunnittelusta paikallisen kaupunginosayhdistyksen ja muiden järjestöjen kanssa, jotka vastaavat asukkaiden kerho- ja muusta asukastoiminnan järjestämisestä. Asunto jää tilakeskuksen edelleen vuokrattavaksi.

 

Hanke on mukana tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2010 - 2014 toteutettavaksi vuosina 2010 - 2011. Rakennustyö alkaa suunnitelman mukaan lokakuussa 2010 ja valmistuu syyskuussa 2011.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Bokvillanin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisena ja toteaa, että hankkeeseen on taloussuunnitelmassa vuosille 2010 - 2012 varattu 1,5 miljoonaa euroa.

 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


5

RIISTAVUOREN VANHUSTENKESKUKSEN RAVINTOLAN JA KEITTIÖN LAAJENNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2621

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 24.7.2009 päivätyn Riistavuoren vanhustenkeskuksen ravintolan ja keittiön laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 492 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 500 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 800 000 euroa, RI = 127,0 ja THI = 152,3 kustannustasossa joulukuu 2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalivirastolle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 24.7.2009

 

Liite 2

Sosiaaliviraston lausunto 28.10.2009

 

Liite 3

Kustannusarvio 9.3.2009

 

Liite 4

Riistavuoren vanhustenkeskuksen... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Riistavuoren vanhustenkeskuksessa toimii entinen vanhainkoti, nykyisin ryhmäkoti ja palvelukeskus. Palvelukeskuksen toimintaan osallistujien määrä on ollut jatkuvasti kasvussa ja vanhustenkeskuksessa aloitettu ikäihmisten hyvinvointikeskus ja monipuolisen vanhustenkeskuksen toimintamallin kehittämishanke laajentaa asiakaskuntaa edelleen.

 

Riistavuoren vanhustenkeskus on peruskorjattu vuonna 2001. Ravintolan ruokailijoiden määrä on lisääntynyt tällöin ennakoidusta huomattavasti. Ravintolaa laajennetaan nykyisen terassin alueelle. Keittiön laajennus tapahtuu muuntamalla nykyisin vajaakäyttöiset ja esteelliset tupakeittiön tilat keittiön käyttöön.

 

Hankkeen laajuus on 492 brm2. HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 1 500 000 euroa arvonlisäverottomana eli 3 049 euroa/brm2 ja 1 800 000 euroa arvonlisäverollisena eli 3 664 euroa/brm2. Kustannukset ovat hintatasossa RI 127,0 ja THI 152,3 joulukuu 2008.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

 

 

pääomavuokra n.

18,66 euroa /htm2/kk ja

 

ylläpitovuokra

2,95 euroa /htm2/kk (v. 2009 tasossa) eli

 

yhteensä

21,61 euroa /htm2/kk.

 

Vuokranmärityksen perusteena on käytetty muutos- ja laajennusalueen huoneistoalaa 367 m2. Siten muutos- ja laajennusalueen kuukausivuokra on noin 7 931 euroa ja vuosivuokra noin 95 172 euroa.

 

Hanke on vuosien 2009 - 2014 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuonna 2010 toteutettavana hankkeena.

 

Rakentamisen suunnitellaan alkavan huhtikuussa 2010 ja valmistuvan joulukuussa 2010.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan Riistavuoren vanhustenkeskuksen ravintolan ja keittiön laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisena ja toteaa, että Riistavuoren vanhustenkeskuksen ravintolan ja keittiön laajennukselle on taloussuunnitelmassa vuosille 2010 - 2012 varattu 1,5 miljoonaa euroa.

 

Sosiaalivirasto puoltaa hankesuunnitelmaa.

 

Esittelijä toteaa, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


6

MAATULLIN ALA-ASTEEN KOSTEUSVAURIO- JA ILMANVAIHTOKORJAUKSEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2619

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 25.11.2009 päivätyn Maatulllin ala-asteen kosteusvaurio- ja ilmanvaihtokorjauksen teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 540 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 815 000 euroa (10/2009, RI 125,8,0, THI 144,8).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetuslautakunnalle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 25.11.2009

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto Maatullin ala-asteen kosteusvaurio- ja ilmanvaihtokorjauksen hankesuunnitelmasta 15.12.2009

 

Liite 3

Maatullin ala-asteen kosteusvaurio- ja ilmanvaihtokorjauksen teknisen hankesuunnitelma - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Maatullin ala-asteen koulu on valmistunut 1980, Rakennuksessa on kaksi kerrosta kolmessa siivessä. koulussa on tällä hetkellä n. 365 oppilasta ja henkilökuntaa 40 aikuista.

 

Rakennuksen kuntotutkimuksissa on todettu alapohjan alla kosteutta, homekasvua ryömintätiloissa ja ilmanvaihtojärjestelmän ongelmiin liittyen myös mineraalivillakuituihin liittyvää ärsytystä aiheuttavaa epäpuhtautta sisäilmassa. Kohteen ongelmat ja korjaustarpeet todettiin niin akuuteiksi, että tilakeskus on tilannut liikuntasalin lattian purkutöitä ja ryömintätilan puhdistustöitä sekä suunnittelua erillisen tarjouksen perusteella kiireellisinä töinä HKR-Rakennuttajalta yhteensä arvonlisäverottomana 495 000 eurolla. Liikuntasalin lattia on purettu ja alapohjan, ryömintätilan sekä ilmanvaihdon korjaustyöt ovat kesken.

 

Korjauksissa alapohjarakenne tiivistetään ja lämpöeristetään. Ryömintätila puhdistetaan ja sinne toteutetaan koneellinen ilmanvaihto. Liikuntasalin lattian rakennekerrokset uusitaan, jolloin myös näyttämörakenteet uusitaan. Mineraalivillakuituongelmien korjaamiseksi tehdään ilmanvaihtojärjestelmään muutoksia.

 

Korjauksien yhteydessä otetaan huomioon rakentamisohjelmassa
2010 - 2015 vuosille 2015 - 2016 sijoitettu peruskorjaus. Liikuntasalin lattian korjauksiin ja näyttämön rakenteisiin tehtäviin muutokset suunnitellaan siten, ettei niitä tarvitse peruskorjauksessa muuttaa. Myös alapohjan ja ryömintätilan kunnostus tiivistyksineen ja lisälämmöneristyksineen tehdään niin, että ko. rakenteet voidaan jättää tulevan peruskorjauksen ulkopuolelle.

 

./.                   Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

 

Kustannukset                  Teknisen perusparannushankkeen kustannukset on laskettu urakkatarjousten perusteella.

 

Kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 1 540 000 euroa,
arvonlisäverollisena 1 815 000 euroa, kausi 10/2009, RI 125,8, THI 144,8.

 

Teknisen perusparannuksen osuus ei vaikuta nykyisiin vuokrakustannuksiin. Toiminnallisten muutosten vuokravaikutus tulee olemaan 1 000 euroa/kk (alv. 0 %) 10 vuoden ajan.

 

Rahoitus                           Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskuksen talonrakennuksen investointihankkeille varatuista määrärahoista. Hankkeen toteutukselle on varattu kustannusarvion mukainen määräraha vuosille 2009 - 2010.

 

Aikataulu                          Kosteusvauriokorjaukset on aloitettu kiireellisenä työnä kesäkuussa 2009, hankkeen on arvioitu valmistuvan heinäkuussa 2010.

 

Lausunnot                        Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Maatullin ala-asteen kosteusvaurio- ja ilmanvaihtokorjauksen teknisen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti ja toteaa muutoin seuraavaa:

 

Korjaukselle on varattu vuoden 2010 talousarviossa vain 0,2 miljoonaa euroa, mutta rakennustöiden aloittamisen jälkeen on ilmennyt, että korjaustarve on ennakoitua suurempi ja kustannusarvio on noussut. Tilakeskus hoitaa hankkeelta puuttuvan rahoituksen talousarvion kohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet.

 

Akuutin tarpeen vuoksi rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2009 ja hankkeen on suunniteltu valmistuvan helmikuussa 2010. Hankkeeseen sisältyy joitakin käyttölaadullisia parannuksia, jotka on järkevä toteuttaa kosteusvauriokorjauksen yhteydessä. Nämä toimenpiteet jäävät pois vuosina 2015 - 2016 toteutettavasta rakennuksen perusparannushankkeesta.

 

Opetuslautakunta puoltaa lausunnossaan esitettyä hankesuunnitelmaa.

 

Esittelijä toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


7

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN OSATONTTI KY:N SEKÄ ASUNTO OY HELSINGIN HERKULEKSEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-412

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 31.12.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Osatontti Ky on myynyt 1503,5/4299,5 suuruisen määräosan Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontista nro 3 Asunto Oy Helsingin Herkulekselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Asunto Oy Helsingin Herkulekselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

Liite 5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontista nro 3 määräosa; Sörnäistenkatu 15

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

 

 

21. kaupunginosa
kortteli nro 21018
tontti nro 3 (m-osa 1503,5/4299,5)

Suomen Osatontti Ky/ Asunto Oy Helsingin Herkules

 

31.12.2009

1 422 722,08 euroa

 

 

 

Kaupan tausta                 Kiinteistökaupan kohteena on määräosa (1503,5/4299,5) Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontista nro 3. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Myydyn määräosan pinta-ala on noin 2 053 m2 ja rakennusoikeus noin 1 742 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee
kaksi vuonna 2009 valmistunutta asuinkerrostaloa (2 396 k-m2 ja
2 587 k-m2). Rakennukset, jotka ostaja omistaa, eivät kuulu kauppaan.

 

./.                   Kartat kaupan kohteesta ovat esityslistan liitteinä 1 - 2.

 

Ostaja on vuokrannut tontin myyjältä 10.5.2007 allekirjoitetulla asuntoalueen maanvuokrasopimuksella. Samana päivänä myyjän ja ostajan välillä on allekirjoitettu kiinteistökaupan esisopimus, jossa on sovittu ostajan oikeudesta lunastaa vuokraamaansa kiinteistöä murto-osissa vuosittain. Ostaja käyttää lunastusoikeuttaan nyt toisen kerran. Vaikka kohteen koko on alle 3 000 m2, on kaupungilla etuosto-oikeus aiemmin kahden viime vuoden aikana tehtyjen kauppojen vuoksi. Tontti on kauppojen tuloksena ostajan ja myyjän yhteisomistuksessa.

 

Kokonaiskauppahinta 1 422 722,08 euroa vastaa yksikköhintoja noin 693 euroa/m2 ja noin 817 euroa/k-m2.

 

Esittelijän mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska tontti on myyjän ja ostajan yhteisomistuksessa, tontti on rakennettu, rakennukset ovat ostajan omistuksessa ja ostaja on hallinnut tonttia jo aiemmin maanvuokrasopimuksen perusteella.

 

Esittelijän ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


8

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXX JA XXXX XXXXXXXXXXX SEKÄ XXXXX XXXXXXXX JA MCT MANAGEMENT CONSULTING & TRAINING OY:N VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2010-410

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 29.1.2010 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Xxx ja Xxx Xxxxxxxxxx ovat myyneet määräalat Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä (412) sijaitsevasta määräalasta M601 RN:o 1:881 Xxxxx Xxxxxxxxx ja MCT
Management Consulting & Training Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Xxxxx Xxxxxxxx ja MCT
Management Consulting & Training Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kohteista

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

Liite 5

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 6

Kauppakirja

 

Liite 7

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä tilan RN:o 1:881 määräala M601; Karoliinintie 13

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista, joihin kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 


Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

 

 

Määräala Laajasalon kylän tilan
RN:o 1:881 määräalasta M601

 

Xxx ja Xxxx Xxxx-xxxx/Xxxx Xxxxxxx

 

29.1.2010
500 000 euroa

 

 

Määräala Laajasalon kylän tilan
RN:o 1:881 määräalasta M601

 

Xxx ja Xxx Xxxxx-xxx/MCT Management Consulting & Training Oy

 

29.1.2010
450 000 euroa

 

 

Tiedot kauppojen kohteesta

 

Kiinteistökauppojen kohteena on määräala Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevan Tonttuvuori-nimisen tilan RN:o 1:881 määräalasta M601. Myytyjen määräalojen pinta-alat ovat 2 024 m2 ja 1 515 m2.

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan määräalat muodostavat erillispientalojen korttelialueeseen kuuluvan tontin nro 49252/3 (AO). Tontin pinta-ala on 3 539 m2 ja rakennusoikeus 390 k-m2.

 

Kauppahinnat                  Kauppojen yhteenlaskettu kokonaiskauppahinta on 950 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 268,44 euroa/m2 ja noin 2 435,90 eu-roa/k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1950 valmistunut 230 k-m2:n suuruinen palo- ja pelastustoimen rakennus sekä 64 k-m2:n suuruinen tietoliikenteen rakennus. Kauppakirjojen mukaan rakennukset myydään purettaviksi.

 

Myyjän ilmoituksen mukaan kauppoihin ei liity muita kuin luovutuskirjoissa mainitut ehdot.

 

./.                   Kartat kaupan kohteesta ovat esityslistan liitteinä 1 - 2.

 

Kaupungilla on etuosto-oikeus kaupoissa, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet. MCT Management Consulting & Training Oy on kokonaan Sauli Penttilän omistuksessa oleva yhtiö, joten luovutuksen saajat tulkitaan etuostolain mukaan samaksi ostajaksi. Kauppojen yhteenlaskettu pinta-ala on yli 3 000 m2, joten kaupungilla on etuosto-oikeus tehtyihin määräalojen kauppoihin.

 

Esittelijä toteaa, että kysymyksessä on osin rakennetun erillispientalojen korttelialueeseen kuuluvan tontin nro 49252/3 (AO) kaupasta, jossa kauppahinta muodostuu varsin korkeaksi, rakennusoikeuden mukaan laskettuna noin 2 500 euroa/k-m2. Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kaupassa etuosto-oikeuttaan.

 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


9

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY:N SEKÄ KIINTEISTÖ OY STURENKATU 27:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-411

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee etuostolain 8 §:n mukaisena ennakkolausuntonaan todeta, ettei kaupunki tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin Työväenyhdistys ry ja Kiinteistö Oy Sturenkatu 27 tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyyntönsä mukaisen kiinteistökaupan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle Kiinteistö Oy Sturenkatu 27:lle ja Helsingin Työväenyhdistys ry:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 4

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22548 tontti nro 34;
Sturenkatu 27

 

Ennakkolausuntopyyntö

 

./.                   Helsingin Työväenyhdistys ry pyytää ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa yhdistys myy tontin nro 22548/34 Kiinteistö Oy Sturenkatu 27:lle.

 

Tiedot kaupan kohteesta

 

Suunnitteilla olevan kaupan kohteena on Helsingin kaupungin 22.
kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22548 tontti nro 34. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K). Tontin pinta-ala on 3 184 m2 ja rakennusoikeus
7 170 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1973 valmistunut 7 831 k-m2:n suuruinen toimistorakennus. Ostaja omistaa rakennuksen entuudestaan.

 

Kokonaiskauppahinta 3 060 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 961,06 euroa/m2 ja noin 426,78 euroa/k-m2.

 

./.                   Kartat tontista ovat esityslistan liitteinä 2 ja 3.

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Etuostolain 21 §:n mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnan-hallitus. Kunnanhallitus voi päätöksestään ilmenevässä laajuudessa siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi.

 

Kaupunginhallitus on 3.12.2007 (1558 §) päättänyt oikeuttaa kiinteistö-viraston tonttiosaston osastopäällikön ratkaisemaan kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevat asiat, mikäli kaupunginhallitus on etuostolain 8 §:n mukaisesti antanut ennakkolausunnon, jonka mukaan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan, ja kauppa myöhemmin on toteutunut ennakkolausunnon mukaisena.

 

Kiinteistölautakunnan esityksen mukaan kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde on rakennettu, ostaja omistaa tontilla sijaitsevan rakennuksen eikä ole tiedossa syytä, jonka mukaan kaupungin tulisi käyttää po. oikeutta.

 

Esittelijä toteaa kiinteistölautakunnan perusteluihin viitaten, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


10

TONTTIEN VARAAMINEN ETERALLE VIIKIN LATOKARTANOSTA PUUELEMENTTITEKNIIKAN KEHITTÄMISTÄ JA VAPAARAHOITTEISTA VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA VARTEN (36245/1 JA 2)

 

Khs 2010-414

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

A                   varata Viikin Latokartanon korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle yhteistyökumppaneinaan Metsäliitto Osuuskunta ja Peab Oy vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2012 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajan tulee noudattaa Viikin Latokartano V -rakennustapaohjetta sekä olla suunnittelussa yhteistyössä Viikin alueellisen yhteistyöryhmän kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee allekirjoittaa liitteenä oleva sitoumus Kehittyvä Kerrostalo –hankkeen tontinvarausten lisäehtojen noudattamisesta.

 

3                    Tonteille rakennettavien rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

B                   oikeuttaa varauksensaajan vaihtoehtoisesti toteuttamaan korttelin nro 36245 tonttien nro 1 ja 2 rakennusoikeudesta, 8 000 k-m2:stä, noin 1 100 k-m2 vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja.

 

C                   todeta, ettei Skanska Kodit Oy:n mainittuihin tontteihin kohdistuva hakemus anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Eteralle, Metsäliitolle ja Peab:lle, talous- ja suunnittelukeskukseen Viikiin alueprojektille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Asemakaavan ote

 

Liite 3

Eteran ym. hakemus liitteinä olevine haku- ja hanketietolomakkeineen

 

Liite 4

Kehittyvä Kerrostalo -hankkeen varausehdot

 

Liite 5

Skanska Kodit Oy:n hakemus liitepiirustuksineen

 

Liite 6

Kiinteistölautakunnan esityslistateksti 23.2.2010

 

Liite 7

Tonttien varaaminen Eteralle Viikin Latokartanosta... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2;

Von Daehnin katu, Nils Westermarkin kuja

 

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle yhteistyössä Metsäliitto Osuuskunnan ja Peab Oy:n kanssa toteutettavaksi varattaisiin Viikin Latokartanosta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten tontit 36245/1 ja 2. Asemakaavassa tontit on merkitty asuintalojen korttelialueeksi (A). Tonttien rakennusalojen kerrosluku on II - III ja tonttien rakennusoikeus yhteensä 8 000 k-m2. Tonteille voi rakentaa erillistaloja, paritaloja, kytkettyjä pientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja. Asuntojen vähimmäiskeskikokoa ei asemakaavassa ole määritelty. MA-ohjelman tavoitteiden mukainen asuntojen vähimmäiskeskikoko 75 asuntoneliötä ei koske vuokra-asuntotuotantoa.

 

Tonteille on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä 116 asuntoa. Näistä 106 asuntoa tulisi puukerrostaloihin ja kymmenen paritaloihin. Paritaloihin tulevat asunnot voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti omistusasuntoina sääntelemättömään tuotantoon. Asuntojen keskikooksi kerrostaloissa tulisi noin 69 k-m2 eli noin 55 as-m2. Paritaloissa olevat pientaloasunnot olisivat tyyppiä 4h+k+s ja niiden koko olisi 96,5 as-m2.

 

Etera on ilmoittanut pyrkivänsä ostamaan tontit. Tontit voitaneen aikanaan vuokrata osto-oikeudella kaupunginhallituksen 1.3.2010 päättämin periaattein. Paritalojen osalta ei ole tarpeen noudattaa hitas-ehtoja, vaan ne voidaan aikanaan luovuttaa ehdoin, jotka vastaavat omakotitonteilla noudatettavaa käytäntöä.

 

Helsingin kerrostalorakentamisen kehittämiseksi koottiin vuonna 2005 laaja-alainen työryhmä, jonka tehtävänä oli analysoida kerrostalosuunnittelun ja -rakentamisen nykytilannetta, yksilöidä kehittämistarpeita ja kehittämismenetelmiä sekä käynnistää konkreettisia kehittämishankkeita. Kehittämisprojekti saatiin päätökseen tammikuussa 2008. Projektin jatkotyönä laadittiin syksyllä 2009 julkistettu Kehittyvä Kerrostalo –oh-jelma, joka koordinoi kerrostaloihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja huolehtii niiden toteuttamisedellytyksistä. Kehittäminen organisoidaan osana aluerakentamistoimintaa ohjelmaan hyväksyttyjen konkreettisten hankkeiden kautta.

 

Varauksensaajien tarkoituksena on kehittää kohteessa uutta puuelementtitekniikkaan perustuvaa pienkerrostaloratkaisua. Hankkeessa on tarkoitus kehittää puuelementtitekniikkaan pohjautuvan kerrostalojärjestelmän tuotantotehokkuus kilpailukykyiselle tasolle ja kerätään alan osaavien toimijoiden verkosto edelleen kehittämisen ja vastaavien rakennushankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi myös jatkossa. Hankkeen aikana tuotteistetaan puurunkoinen pienkerrostalo valmiina palvelukonseptina tarjottavaksi.

 

Varauksensaajat ovat pyytäneet suunnittelemansa hankkeen hyväksymistä Kehittyvä Kerrostalo –ohjelmaan ja ovat siksi valmiita sitoutumaan sen mukaisiin varausehtoihin, joissa määritetään mm. kehittämisteeman toteutukseen ja valvontaan liittyvät varauksensaajan velvollisuudet.

 

Ensimmäisiä taloja on tarkoitus alkaa rakentaa jo tänä keväänä. Todennäköisesti hanke toteutetaan useassa vaiheessa, joten varausaikaa lienee syytä antaa 31.12.2012 saakka.

 

Kohteesta järjestettiin viime keväänä päättynyt tontinluovutuskilpailu vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas-ehdoin, mutta kilpailuun ei jätetty yhtään ehdotusta. Kilpailun epäonnistumisen jälkeen kohteelle etsittiin Viikin aluerakennusprojektin johdolla yhteistyössä tonttiosaston kanssa uutta sopivaa varaajaa ja rakennuttajaa. Neuvotteluja käytiin pitkään Skanskan kanssa, joka tutki ja suunnittelutti kohdetta toteutuskelpoiseksi Hitas-tuotantoon. Lopulta Skanska kuitenkin ehdotti kohteen toteuttamista asumisoikeusasuntotuotantona ja edellytti asemakaavan muuttamista siten, että tonttien rakennusoikeutta pienennettäisiin olennaisesti. Skanskan esitykseen ei katsota olevan perusteltua suostua, eikä yhtiön varaushakemusta siksi esitetä hyväksyttäväksi.

 

Myöhemmissä yhteydenotoissa ja neuvotteluissa tonteille löytyi edellä kuvattu asemakaavan mukaiseen toteutukseen valmis ja puukerrostalokonseptin kehittämisestä kiinnostunut toteuttajataho Metsäliitto Osuuskunta yhteistyöryhmineen, johon kuuluvat Peab Oy rakentajana ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sijoittajana. Kaupungin käytännön mukaan tontit esitetään varattavaksi niiden tulevalle vuokraajalle tai ostajalle Eteralle, mutta varauspäätöksessä on syytä mainita myös yhteistyökumppanit, joista Metsäliitto on hankkeen ideoija ja kokoaja.

 

Esittelijä pitää kiinteistölautakunnan varausesitystä Eteralle ja sen yhteistyökumppaneille perusteltuna, mielenkiintoisena ja tärkeänä puukerrostalojen elementtirakentamisen kehittämishankkeena. Lisäksi näin todennäköisesti saadaan alueen viimeiset tontit rakennettua ja Viikin Latokartanon alue valmiiksi. Tämän lisäksi alueella on enää yksi kohde varaamatta ja siitäkin on esitys tehtynä erikseen.

 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen lisättynä energiatehokkuutta ja Kehittyvä Kerrostalo –hankkeen varausehtoihin sitoutumista koskevilla ehdoilla.

 

 

 

 


11

TONTTIEN VARAAMINEN JÄMERÄ-KIVITALOT OY:LLE VIIKIN LATOKARTANOSTA KEHITTÄMISHANKETTA VARTEN (KORTTELIT 36249 - 36252)

 

Khs 2010-419

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata Viikin Latokartanon korttelin nro 36249 tontit nro 1 ja 2, korttelin nro 36250 tontit nro 1, 3 ja 4, korttelin nro 36251 tontit nro 1, 3 ja 4 sekä korttelin nro 36252 tontin nro 1, joiden rakennusoikeus on yhteensä noin 5 200 k-m², Jämerä-kivitalot Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten joko Hitas-2 -ehdoin tai omakotitonteilla sovellettavin ehdoin 31.12.2012 saakka ja lisäksi seuraavin ehdoin:

 

1                    Hankkeen kehittämisohjelmasta, suunnitelmasta ja asuntojen hintapuitteesta tulee päästä kaupungin Hitas- tai vastaavassa menettelyssä hyväksymään ratkaisuun.

 

2                    Hankkeesta tulee järjestää KVR-urakkakilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

3                    Asunnot tulee rakentaa matalaenergiarakentamisena ja vähintään energiatehokkuusluokkaan A.

 

4                    Varauksen saajan tulee noudattaa Viikin Latokartano V rakennustapaohjeita ja suunnitella hanke yhteistyössä Viikin alueellisen yhteistyöryhmän kanssa.

 

Pöytäkirjanote Jämerä-kivitalot Oy:lle ja talous- ja suunnittelukeskuksen Viikin alueprojektille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Asemakaavan ote

 

Liite 3

Jämerä-kivitalot Oy:n kirje

 

Liite 4

Havainnekuva

 

Liite 5

Hitas-ehdot

 

Liite 6

Vuokrausperusteet

 

Liite 7

Kiinteistölautakunnan esityslistateksti 23.2.2010

 

Liite 8

Tonttien varaaminen Jämerä-kivitalot Oy:lle Viikin Latokartanosta... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 36249 tontit nro 1 ja 2,
korttelin nro 36250 tontit nro 1, 3 ja 4, korttelin nro 36251 tontit nro 1, 3 ja 4 sekä korttelin nro 36252 tontti nro 1;
Von Daehnin katu

 

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Jämerä-kivitalot Oy:lle varattaisiin Viikin Latokartanosta Hitas-asuntojen rakennuttamista varten otsikossa mainitut yhdeksän pientalotonttia, joille rakennetaan noin 50 omitusasuntoa.

 

Asemakaavassa tontit on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tonttien kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0,55. Lisäksi kortteleissa on kolme pysäköintitonttia (LPA). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 5 200 k-m2. Tonteille voi rakentaa erillistaloja, paritaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Asuntojen vähimmäiskeskikoko ei asemakaavassa ole määritelty, mutta hakija esittää hakemuksessaan 50 asunnon rakentamista, mikä merkitsisi MA-ohjelman omistusasuntotuotannolle asettaman keskipinta-alatavoitteen ylittämistä.

 

Varauksensaajan tarkoituksena on kehittää tonteilla energiatehokasta ja tiivistä aluerakentamista. Kohteen asunnot toteutetaan matalaenergiarakentamisena. Lisäksi korostetaan kohteiden kustannustehokkuutta, paloturvallisuutta, laatua ja asumismukavuutta.

 

Kohde esitetään rakennettavaksi Hitas-ehdoin. Siltä osin, kuin kohde toteutetaan yhden asunnon kaupunkipientaloina, sovelletaan omakotitonttien yleisiä varaus- ja vuokrausehtoja. Jämerä-kivitalot Oy:n tarkoituksena on antaa kohteen rakennustyöt KVR-urakkana, jolloin urakkaohjelmassa voidaan määritellä hintapuite tai todeta kustannukset suunnitelmien ja kustannusarvion perusteella.

 

Kohde oli varattuna Sato-Rakennuttajat Oy:lle 31.12.2008. Kohteen piti olla kehittämishanke, jossa oli tarkoituksena mm. varmistaa asukkaiden tavallista suurempi osallistuminen asuntojensa suunnitteluun. Kohdetta suunniteltiin varsin pitkälle, mutta aloitus lykkääntyi suhdannetilanteen heiketessä, ja syksyllä 2008 yhtiö ilmoitti, ettei hankkeen toteuttaminen ole mahdollista lähivuosina tonttien haasteellisten kaavaratkaisujen, maasto-olosuhteiden ja markkinatilanteen takia.

 

Tämän jälkeen, useiden yhteydenottojen ja neuvottelujen jälkeen, Jämerä-kivitalot Oy ilmoitti olevansa kiinnostunut kohteen toteuttamisesta esittäminsä edellä kuvatuin kehittämistavoittein. Kysymys on hankkeesta, jollaisia pyritään hakemaan ja edistämään mm. kaupungin Kehittyvä Kerrostalo –projektissa.

 

Alueen kunnallistekniikka on jo valmistunut ja muut tontit rakennettu, rakenteilla tai suunnitteilla. Tontit ovat olleet jo melko pitkään rakennuskelpoisia.

 

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2006 hyväksynyt Latokartanon alueelle vuokrausperusteet, jotka ovat edelleen käyvät ja sellaisina edelleen sovellettavissa.

 

Ensimmäisiä taloja on tarkoitus alkaa rakentaa ensi syksynä ja viimeisiä syksyllä vuonna 2012, joten varaus voitaisiin tehdä 31.12.2012 saakka. Ellei hanke etene tavoitteiden mukaisesti, voidaan asiaan puuttua ja ääritapauksessa varaus purkaa.

 

Varauksen saajan tulee noudattaa Viikin Latokartano V rakennustapaohjeita sekä on suunnittelussa yhteistyössä Viikin alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Ohjeet sisältävät myös Viikin ekologisen rakentamisen kriteerit. Suunnittelussa tulee olla yhteistyössä Viikin alueellisen yhteistyöryhmän eli alueellisen Hitas-työryhmän kanssa.

 

Esittelijä pitää esityksen mukaisen varauksen tekemistä Jämerä-kivitalot Oy:n kehittämishanketta varten perusteltuna. Varauksen myötä saadaan alueen viimeiset tontit rakennettua ja Viikin Latokartanon alue valmiiksi. Alueella ei ole kaupungin maalla tämän lisäksi kuin yksi kohde varaamatta ja siitäkin on esitys tällä esityslistalla.

 

Esittelijän ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen energiatehokkuusluokkaa koskevin lisäyksin.

 

 

 

 


12

NESTE MARKKINOINTI OY:N, OY TEBOIL AB:N, ST1 OY:N JA HAMPURIS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-3

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-3/526 mukaisesti määräaikaisena 31.12.2020 asti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Koskelan kylän tila RN:o 1)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Koskelan kylän tila RN:o 1)

 

Liite 3

Asemapiirros (Koskelan kylän tila RN:o 1)

 

Liite 4

Neste Markkinointi Oy:n, Oy Teboil Ab:n, ST1 Oy:n ja Hampuris Oy:n poikkeamishakemus - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Neste Markkinointi Oy, Oy Teboil Ab, St1 Oy ja Hampuris Oy pyytävät (26.10.2009) poikkeamislupaa 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Koskelan kylässä olevalle tilalle RN:o 1 (Kyläsaarenkatu).

 

Kohteeseen on tarkoitus sijoittaa kaksi raskaan liikenteen polttonesteen myyntipistettä, yksi henkilöautoja palveleva polttonesteen myyntipiste, autonpesuhalli sekä pikaruokaravintola.

 

Esittelijä toteaa, että kiinteistöviraston tonttiosasto on 14.10.2009 vuokrannut 10. kaupunginosasta (Sörnäinen) Koskelan kylän tilasta RN:o 1 Oy Teboil Ab:lle noin 460 m2:n suuruisen alueen A, Neste Markkinointi Oy:lle noin 460 m2:n suuruisen alueen B ja St1 Oy:lle noin 1672 m2:n suuruisen alueen E. Lisäksi kiinteistöviraston tonttiosasto on 16.10.2009 vuokrannut Hampuris Oy:lle 10. kaupunginosasta Koskelan kylän tilasta RN:o 1 noin 1000 m2:n suuruisen alueen D.

 

./.                   Ympäristökartta ja asemapiirros ovat liitteinä 2 ja 3.

 

Hakemuksen käsittämä alue on voimassaolevassa kaavassa pääosin satama-aluetta (LS) ja osa alueesta on katualuetta (Agroksenkuja).

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta ja aluetta koskevista suunnittelutavoitteista siten, että toiminnot eivät ole satamatoimintoja palvelevia, kuten asemakaava edellyttää. Lisäksi suunnitelmien mukaan autopesuhalli (100 m2) sijoittuu katualueelle (Agroksenkuja), jolla ei ole rakennusoikeutta.

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia. Esittelijä toteaa, että vaikka hakemus kohdistuu osin katualueelle, poikkeamisen tässä tapauksessa voi myöntää kunta. Voidaan katsoa, että tässä tapauksessa ja tässä ympäristössä on kyse poikkeamasta, joka ei ole vähäistä suurempi poikkeaminen rakennusoikeudesta.

 

./.                   Kaupunkisuunnitteluvirasto on 29.12.2009 antanut asiassa lausunnon (Liite 4 - päätöshistoria).

 

Selostus                            Alueella on voimassa 16.4.1985 vahvistettu asemakaava nro 8750. Asemakaavan mukaan alue on satama-aluetta, jolle saa rakentaa tarvittavien kuormaustilojen, raiteiden, kulkuteiden sekä autopaikkojen lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita.

 

Hakijan tarkoituksena on mahdollistaa Neste Markkinointi Oy:n, Oy Teboil Ab:n, St1 Oy:n ja Hampuris Oy:n polttonesteen myyntikatoksen, autonpesuhallin ja pikaruokaravintolan toimintojen siirtämistä Kyläsaarenkadun pohjoispäästä nyt kyseessä olevaan paikkaan.

 

Toiminnot sijaitsevat nykyään Kyläsaarenkadun ja Hermannin rantatien risteyksessä noin yhden kilometrin päässä ehdotetusta uudesta sijoituspaikasta. Ne joudutaan poistaman nykyisestä sijoituspaikastaan, koska paikalle on kaavoitettu Arcadan laajennusta varten kortteli 21677 (Asemakaava nro 11783, voim. 27.2.2009). Arcadan laajennuksen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2010.

 

Uuden tontin läpi kulkeva Agroksenkuja poistuu 2010. Vanha Talvitie jatketaan Kyläsaarenkadulle 2010 aikana.

 

Kahden yhtiön yhteinen raskaan liikenteen polttonesteen myyntipiste on ainoa yhteinen raskaan liikenteen polttonesteenmyyntipaikka Sörnäisten ja Hermannin alueella.

 

Tontille halutaan rakentaa pikaruokaravintola, autonpesuhalli, kaksi raskaan liikenteen polttonesteen myyntikatosta ja yksi henkilöautojen polttonesteen myyntikatos sekä niitä palvelevat mainoslaitteen ja tekniset rakenteet.

 

Tarvittava kokonaisrakennusoikeus on 200 kem2. Autopaikkoja on tarkoitus toteuttaa 10 kpl henkilöautojen pysäköintipaikkaa.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Kiinteistöviraston tonttiosasto on puoltanut hakemusta ehdolla, että hanke on voimassa olevan vuokrauspäätöksen mukainen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Esittelijän ehdotus          Esittelijä toteaa, että hanke mahdollistaa Arcadan ja Prakticumin opetustilojen laajentamisen Toukorannan eteläosan tienoille sekä opiskelija-asuntojen rakentamisen. Hanke on suunniteltu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena kymmeneksi vuodeksi. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Esittelijä puoltaa hakemusta määräaikaisena 31.12.2020 asti.

 

 

 

 


13

SELVITYS LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUKSISTA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN ALUEILLA

 

Khs 2009-1464

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lisärakentamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laatimaan työohjelman selvityksessä esitettyjen toteutettavien ja tutkittavien kohteiden jatkovalmistelua ja kaavoitusta varten. Työohjelma tavoiteaikatauluineen tulee laatia vuoden 2010 loppuun mennessä ja se tulee sisällyttää täydennysrakentamistyöryhmän loppuraporttiin, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kevätkaudella 2011.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään mahdollisuudet lieventää tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Selvitys tulee laatia vuoden 2010 loppuun mennessä ja se tulee sisällyttää täydennysrakentamistyöryhmän loppuraporttiin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa huomioimaan jatkotyön vaatimat resurssit tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissaan.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa tekemään esityksen keinoista, joilla voitaisiin edistää selvityksessä mainittujen kohteiden toteuttamista muuhun hallintamuotoon kuin valtion tukemiksi vuokra-asunnoiksi. Ehdotuksen tulee valmistua 31.10.2010 mennessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että kohdekohtaiset viitesuun­nitelmat laaditaan kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden toimesta. Ke­hotukset viitesuunnitelmien laatimiseen annetaan yhtiökohtaisesti, osana asuinkiinteistöyhtiöiden konserniohjausta. Viitesuunnitelmien laatimi­nen tulee sovittaa kaupunkisuunnitteluviraston työohjelman määrittä­mään aikatauluun.

 


Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, asuntotuotantotoimi­kun­nalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pöytäkirjanote liitteen 1 kanssa kaupungin asuntokiinteistöyhtiöiden hal­lituksille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asuinkiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamisselvitys

 

Liite 2

Selvitys lisärakentamismahdollisuuksista... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2009 (94 §) maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2009 hyväksymisen yhteydessä muun muassa käynnistää täydennysrakentamiskampanjan, jonka tavoite on kannustaa kiinteistönomistajia, asunto-osakeyhtiöitä sekä kiinteistöyhtiöitä lisä- ja täydennysrakentamiseen sekä soveltuvien vanhojen toimitila- ja teollisuuskiinteistöjen muuttamiseen asuinrakennuksiksi. Valtuusto päätti myös, että täydennysrakentamisen edistämiseksi tulee selvittää mahdollisuudet lieventää tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 30.3.2009 (84 §) tekemän kaupungin aravayhtiöiden varsinaisia yhtiökokouksia koskevan päätöksen perusteella kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja kehotti 17.6.2009 (69 §) Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden hallituksia ryhtymään toimenpiteisiin alueidensa lisärakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Yhtiöiden ehdotuksille asetettiin määräajaksi 30.10.2009.

 

Yhtiöt ovat toimittaneet selvityksensä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle syyskauden 2009 kuluessa ja ne on käyty läpi yhtiökohtaisissa palavereissa yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa. Yhtiöiden selvitysten ja käytyjen palaverien pohjalta on syntynyt asian liitteenä oleva asuinkiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamisselvitys. Selvitys on koottu talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolla.

 

Täydennysrakentamisselvityksen tuloksia

 

Selvitys sisältää koosteen mahdollisista täydennysrakentamiskohteista asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla. Lisäksi selvityksessä kuvataan täydennysrakentamisen merkitystä kaupungin kehityksen näkökulmasta. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentyminen on kestävän kaupunkikehityksen perusta ja täydennysrakentamisella voidaan tukea muun muassa joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen säilymistä alueilla, joiden väestökehitys muutoin olisi taantuvaa. Uusien kaupunginosien rakentamisen rinnalla tulee kehittää myös nykyisiä kaupunginosia.

 

Uudisrakentamisella voidaan monipuolistaa vanhojen kaupunginosien asuntokantaa ja sen hallintamuotojakaumaa. Vuokra-asuntovaltaisille alueille voidaan rakentaa asumisoikeus-, Hitas- ja omistusasuntoja. Eräillä alueilla on tarvetta seniori- ja opiskelija-asuntojen lisäämiseen. Pienasuntovaltaisille alueille voidaan toteuttaa esimerkiksi tiivistä kaupunkimaista pientalokantaa, joka toisi uuden vaihtoehdon kerrostalo- ja omakotiasumisen väliin.

 

Asukkaille täydennysrakentaminen tuo lisää vaihtoehtoja asumiseen. Tutkimuksissa on todettu, että asukkaat helsinkiläisiin uudiskohteisiin tulevat pääosin lähialueelta. Uusi rakennus ja asunto voi tarjota paremman varustetason kuin nykyinen. Väestön ikääntymisen myötä tulee turvata asumisuran jatkumisen mahdollisuudet tutulla omalla alueella. Senioriasukkaiden kiinnostus uudistuotantoa kohtaan tukee kehitystä, joka vapauttaa alueen nykyisestä asuntokannasta vanhempia ja kenties edullisempia asuntoja perheasunnoiksi.

 

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden rakennuskantaa on lähes kaikissa kaupunginosissa. Asuntojen, asuinrakennusten ja pihapiirien ominaisuudet vaihtelevat kaupunginosasta toiseen rakentamisajankohdan ja myöhempien perusparannusten mukaisesti. Myös lisärakentamisen mahdollisuudet ja reunaehdot vaihtelevat paljon kaupunginosasta toiseen liikuttaessa.

 

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden näkökulmasta täydennysrakentamisella voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Kaupungin maksaman täydennysrakentamiskorvauksen yhtiöt voivat käyttää esimerkiksi peruskorjausten tai piharemonttien rahoittamiseen. Mikäli lisärakentaminen toteutetaan yhtiölle itselleen, se tarjoaa mahdollisuuden yhtiön asuntokannan monipuolistamiseen: esimerkiksi suurempia asuntoja pienasuntovaltaiselle alueelle tai nykyvaatimukset täyttäviä esteettömiä asuntoja yhtiöille, joissa on paljon ikääntyviä asukkaita.

 

Kiinteistöyhtiöiden lisärakentaminen korottaa pääomavastiketta ja siten vuokria aivan kuten muukin uudisrakentaminen. Esittelijä toteaa, että tässä esitetyt kohteet toteutuvat vähitellen ja ne valmistuvat vasta asuinkiinteistöyhtiöiden fuusion toteuduttua. Näin ollen niiden vuokria korottava vaikutus lievenee, koska se ei enää kohdistu ainoastaan yhteen alueelliseen yhtiöön.

 

Kiinteistöyhtiöiden ehdotusten perusteella selvitettiin kaikkiaan lähes 90 mahdollista täydennysrakentamiskohdetta. Niistä 15 karsittiin alustavissa selvityksissä eri syistä. Jäljelle jääneet potentiaaliset kohteet jaettiin toteutettavien ryhmään ja tutkittavien ryhmään. Toteutettavien ryhmän kahdeksan kohdetta ovat sellaisia, joissa suunnitteluprosessi tai asemakaavan muutos on jo käynnistetty. Alustavien suunnitelmien pohjalta laskettu mahdollisen lisärakentamisen määrä näissä kohteissa on noin 40 000 k-m2.

 

Tutkittavaksi luokiteltuja kohteita on kaikkiaan 64 ja niiden arvioitu rakentamispotentiaali asettuu välille 150 000 – 170 000 k-m2. Esittelijä korostaa, että arviot tulevan lisärakentamisen määrästä ovat alustavia ja karkeahkoihin laskelmiin perustuvia. Myös eri kohteiden tosiasiallinen soveltuvuus perustuu alustavaan arvioon ja saattaa jatkossa tarkemmin selvitettäessä muuttua. Mahdollista siis on, että kohteita karsiutuu matkan varrella. Toisaalta tilalle saattaa myös löytyä uusia kohteita.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä tai käynnistymässä joukko laajempia aluekohtaisia selvityksiä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Osa tämän selvityksen kohteista tullaan tutkimaan tarkemmin niiden yhteydessä, muun muassa osana esikaupunkien renessanssi -projektia.

 

Täydennysrakentamistyöryhmä ja jatkovalmistelu

 

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 19.8.2009 (55 §) täydennysrakentamistyöryhmän edistämään kaupunkirakenteen tiivistämistä maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008–2017 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Työryhmä on käsitellyt tässä esiteltyä selvitystä kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden lisärakentamismahdollisuuksista ja osallistunut tulosten arviointiin sekä johtopäätösten ja jatkotoimenpidesuositusten laatimiseen.

 

Esittelijä toteaa, että täydennysrakentamistyöryhmän työ jatkuu vuoden 2010 loppuun. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän tulee loppuraportissaan esittää toimenpiteet, joilla täydennysrakentamista voidaan edistää. Osa toimenpiteistä liittyy tämänkin selvityksen yhteydessä esiin nousseisiin seikkoihin, kuten pysäköinnin järjestämiseen, tyhjien palvelurakennusten uusiokäyttömahdollisuuksiin, asuin- ja elinympäristön laatuun sekä alue- ja kohdekohtaisiin hallintamuototavoitteisiin.

 

Esittelijä toteaa lopuksi, että täydennysrakentamisen edistämiseksi tulisi vielä löytää menettelytapoja, jotka parantaisivat täydennysrakentamisen hyväksyttävyyttä vanhojen asuinalueiden vakiintuneissa yhteisöissä. Ulkomaisista kokemuksista johdettujen ideoiden perusteella eräs käyttökelpoinen työkalu olisi järjestelmä, joka ohjaisi täydennysrakentamisesta koituvaa yhdyskuntataloudellista hyötyä takaisin nimenomaan niille alueille, joille täydennysrakentaminen kohdistuu. Hyötyä voitaisiin ohjata esimerkiksi ympäristön parantamiseen, liikuntapalveluihin tai muihin tarpeellisiin palveluihin tai investointeihin. Esittelijä toteaa edellyttävänsä, että täydennysrakentamistyöryhmä sisällyttää selvityksen tällaisen järjestelmän toteuttamisvaihtoehdoista loppuraporttiinsa.

 

 

 

 


14

15.3.2010 pöydälle pantu asia

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata AB Invest AS:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) suunnitellun korttelin nro 8193 tontin nro 1 hotelli- ja liikerakennuksen suunnittelua varten 31.12.2011 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                          Varauksensaajan on suunniteltava tontille arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli-, liike- ja toimistorakennus yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

 

2                          Rakennus tulee suunnitella ja rakentaa niin, että se täyttää energiatehokkuusluokalle A asetetut vaatimukset.

 

3                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontille laadittava asemakaava ja asemakaavan muutos tule lainvoimaiseksi tai tonttia koskevaa lopullista luovutussopimusta voida solmia.

 

Pöytäkirjanote AB Invest AS:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

AB Invest AS, varaushakemus 10.1.2007

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Asemakaavakartta

 

Liite 4

Näkymät 3 kpl

 

Liite 5

Arkkitehti Xxxx Xxxxxxxxxx kirje 6.12.2008

 

Liite 6

Vetoomus 10.12.2008

 

Liite 7

Asunto Oy Belvedere Bostads Ab:n kirje 18.3.2009

 

Liite 8

Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ

 

Alkuperäinen varausesitys

 

Kaupunginhallitukselle tehtiin 2.2.2009 esitys Katajanokanlaiturin alueella olevan Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) suunnitellun korttelin nro 8193 tontin nro 1 varaamisesta AB Invest AS:lle hotelli- ja liikerakennuksen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka. Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajan tuli suunnitella tontille arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli-, liike- ja toimistorakennus yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa. Kaupunki ei esityksen mukaan vastaisi siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaisi aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontille laadittava asemakaava ja asemakaavan muutos tule lainvoimaiseksi tai tonttia koskevaa lopullista luovutussopimusta voida solmia.

 

Hotellihankkeen katsottiin osaltaan tukevan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista ja suunnitteilla olevia Kauppatorin ympäristön ja Kaupungintalokortteleiden kehittämis- ja elävöittämishankkeita.

 

Esittelijä totesi, että hanke on herättänyt poikkeuksellisen suurta huomiota ja vilkasta julkista keskustelua paitsi päätöksentekijöiden myös asukkaiden sekä kaupunkisuunnittelun, museotoimen ja arkkitehtuurin asiantuntijoiden keskuudessa. Hankkeen tulevaisuuden todettiinkin riippuvan ennen kaikkea siitä, miten asemakaavan käsittely etenee lausuntovaiheessa ja edelleen päätöksenteossa.

 

Varaushakemus ja hakija

 

Varausesitys perustui hakemukseen, jonka norjalainen AB Invest AS vuoden 2007 alussa osoitti kiinteistölautakunnalle. Kirjeessä hakija ilmoitti olevansa erittäin kiinnostunut korkeatasoisen hotellin rakennuttamisesta Helsinkiin. Paikaksi hakija esitti Katajanokalla olevaa Kanavaterminaalin aluetta Enson pääkonttorin välittömässä tuntumassa.

 

Samalla hakija esitti, että rakennuksen suunnittelisivat arkkitehdit
Herzog & de Meuron, jotka ovat suunnitelleet lukuisia kansainvälistä huomiota saaneita rakennuksia eri puolille maailmaa. Näistä mainittakoon muun muassa Pekingin olympiastadion, Hampurin rakenteilla oleva uusi konserttitalo ja De Young Museum San Fransiscossa. Katajanokan hotellin sisustus suunnitellaan Alvar Aallon hengessä ja tiiviissä yhteistyössä muun muassa Artekin kanssa.

 

AB Invest AS on norjalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka on keskittynyt hotellikiinteistöjen rakentamiseen ja omistukseen. Yhtiöllä on lukuisia hotellikiinteistöjä lähinnä Norjassa ja Ruotsissa. Kuluvan vuoden aikana yhtiölle on valmistunut muun muassa Tukholman keskustaan uusi hotellirakennus, jossa on kaikkiaan 558 huonetta. Hotellien operoinnista yhtiön omistamissa kiinteistöissä vastaavat tunnetut kansainväliset hotelliketjut.

 

Hankkeen ja asemakaavan suunnittelu ja varauskohde

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on rinnan hakijan talosuunnittelun kanssa valmistellut Katajanokan Kanavaterminaalin alueelle asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11850. Kaavamuutoksen tavoitteena on osana koko Eteläsataman elävöittämistä ja kehittämistä liittää alue osaksi keskustan toimintoja ja julkisia kaupunkitiloja. Asemakaava liittyy osaksi kaupunkisuunnitteluvirastossa vireillä olevaa koko Eteläsataman kehittämistä ja Kirjava Satama-hanketta.

 

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa viisikerroksisen
hotellirakennuksen sijoittamisen nykyisen Kanavaterminaalin alueelle
sekä sitä ympäröivän katu- ja liikennealueen muuttamisen julkiseksi
kaupunkitilaksi. Entinen satama-alue ja kaavoittamaton alue
kaavoitetaan hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1) ja katualueeksi.

 

Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 12150 k-m2.
Tonttitehokkuus on e=1,45. Rakennukseen sijoitetaan noin 200
hotellihuonetta. Tontille saa sijoittaa myös hotellitoimintaan liittyviä
toimisto-, myymälä-, ravintola- ja kokoontumistiloja. Rakennuksen ylimpään kerrokseen on sijoitettava vähintään 400 m2 ja katutasoon vähintään 700 m2 yleisölle avointa ravintola-, myymälä- ja palvelutilaa.

 

Katualueelle rantaan tehdään uusi vesiallas ja laituri. Kaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 8193.

 

Asemakaavan muutosehdotus perustuu arkkitehtitoimisto Herzog &
de Meuronin laatimaan viitesuunnitelmaan ja sen jatkokehittelyyn.

 

Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla kerroksen korkuisia taivutettuja lasielementtejä, joiden kiinnityssaumojen on oltava listattomia. Teknisten tilojen ja laitteiden tulee sijoittua rakennusmassoihin osaksi niiden arkkitehtuuria ja muulle tontinosalle korkealaatuisesti toteutettuna. Jätehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle.

 

Asemakaava-alueella piha- ja katualueiden pintamateriaalien on oltava yhtenäisiä. Pintamateriaalina on käytettävä luonnonkiveystä.

 

Tontin autopaikkavelvoite on 25 autopaikkaa. Kaikki autopaikat on sijoitettava yleisiin pysäköintilaitoksiin.

 

Kaupunki omistaa suunnitellun tontin. Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja maaperä on tarvittaessa kunnostettava rakentamisen yhteydessä. Kunnostuksesta mahdollisesti aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista vastaa kaupunki.

 

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan välittömästi asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman. Alueen toteuttaminen edellyttää laiturin, vesialtaan ja hotellirakennuksen samanaikaista rakentamista. Alueelle tullaan laatimaan tontin ulkotiloja ja katualuetta koskeva rakentamistapaohje ja valaistussuunnitelma.

 

Varausehdotuksen käsittely

 

Varausehdotusta kaupunginhallituksessa 16.2.2009 käsiteltäessä jäsen Räty teki jäsen Puoskarin kannattamana seuraavan palautusesityksen:

 

”Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että asia tuodaan päätettäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi äänin 10-2, 3 tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat jäsenet Ojala ja Peltokorpi. Tyhjää äänestivät jäsenet Bryggare, Kantola ja Pajamäki.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta jäsen Rädyn palautusesityksen mukaisesti.

 

Jäsenet Ojala, Peltokorpi ja Pajamäki jättivät asiaan eriävän mielipiteensä, jonka mukaan kaupunginhallituksen olisi tullut hylätä tontinvarausesitys ja keskeyttää hanketta koskevan asemakaavan valmistelu.

 

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitukselle 2.2.2009 tehty varausehdotus oli kiinteistölautakunnan aiemmin 16.12.2008 tekemän esityksen mukainen. Lautakunnan päätös esityksestä syntyi tuolloin äänestyksen jälkeen äänin 6 - 3 jäsen Paalimäen esitettyä jäsen Revon kannattamana, että lautakunta hylkäisi esittelijän varausesityksen.

 

Äänestyksessä vähemmistöön jääneet jäsenet Paalimäki, Repo ja Liemola jättivät päätöksestä yhteisen, seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

 

”Tonttia ei pidä varata haettuun tarkoitukseen, koska paikalle suunniteltu rakennus on ristiriidassa ympäröivän arvokkaan rakennuskannan kanssa.

 

Myöskään hankkeen edistäminen ei ole sujunut demokratian pelisääntöjen mukaisesti. Hakijan ehdottamasta arkkitehtuurikilpailusta luopumista ei olisi pitänyt päättää virkamiestasolla vaan ratkaisu olisi pitänyt tehdä luottamushenkilötasolla.”

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys asemakaavan hyväksymiseksi

 

Esittelijä toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.12.2008 lähettää suunnitellun hankkeen kanssa rinnan laaditun asemakaava- ja ase­makaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 

Asiaa kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltäessä jäsen Loukoila jäsen Kolben kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:

 

Asemakaava palautetaan valmisteltavaksi siten, että nykyinen suunnitelma hylätään ja alueen tulevaa käyttöä pohditaan yhdessä arkkitehtuurin asiantuntijoiden, museo- ja ympäristöviranomaisten sekä kaupun­kilaisten kanssa. Samalla tutkitaan mahdolliselle hotellille myös mui­ta sijoituspaikkoja Eteläsataman alueelta.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5 (Helistö, Palmroth-Leino, Salonen, Sandbacka, Anttila) – 4 (Kolbe, Lahti, Loukoila, Puoskari).

 

Kiinteistölautakunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta

 

Asemakaavaehdotuksesta 26.5.2009 annettavaa lausuntoa kiinteistölautakunnassa käsiteltäessä varajäsen Lindeman esitti jäsen Kaliman kannattamana esittelijän kannasta poiketen, että asemakaava palautetaan valmisteltavaksi siten, että nykyinen suunnitelma hylätään ja alueen tulevaa käyttöä pohditaan yhdessä arkkitehtuurin asiantuntijoiden, museo- ja ympäristöviranomaisten sekä kaupunkilaisten kanssa. Samalla tutkitaan mahdolliselle hotellille myös muita sijoituspaikkoja Eteläsataman alueelta.

 

Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotuksen kannalla olivat äänin 6-3 puheenjohtaja Paalimäki, jäsenet Kalima, Molander, Viskari ja Vuorinen sekä varajäsen Lindeman. Esittelijän ehdotuksen kannalla olivat jäsen Saarinen sekä varajäsenet Erwes ja Järvinen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.11.2009 lähettää 4.12.2008 päivätyn mm. kysymyksessä olevaa hotellitonttia asemakaavan muutosehdotuksen nro 11850 (muodostuu uusi kortteli 8193) kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot sekä saadut kirjeet anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Holopainen Modigin ja Soininvaaran kannattamana teki ehdotuksen, jonka mukaan kaavaehdotus olisi tullut hylätä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5 (Männistö, Niemi, Palmroth-Leino, Kallio, Rauhamäki) – 3 (Holopainen, Modig, Soininvaara) jäsen Johanssonin äänestäessä tyhjää.

 

Uusi varausehdotus

 

Esittelijä toteaa, että hanke on edelleen herättänyt laajaa julkista mielenkiintoa ja kritiikkiä niin kaavoitusmenettelyä kuin itse suunnitelmaakin kohtaan. Myös vaikutusten arviointeja ja tiedotusta pidettiin
puutteellisina. Näiden seikkojen lisäksi mielipiteissä on vaadittu arkkitehtikilpailua ja havainnollistavampaa esittelymateriaalia. Suunnitelmaa on ehdotuksesta saaduissa muistutuksissa ja lausunnoissa myös pidetty sopimattomana kyseiseen paikkaan ja sen koettu olevan liiaksi ristiriidassa valtakunnallisten kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Myös asemakaavaehdotusta puoltavia kannanottoja ilmaistiin.

 

Esittelijä toteaa, että hankkeen toteutuminen varausehdotuksen mukaisesti edellyttää asemakaavaehdotuksen hyväksymistä, ja kun asemakaavaehdotus toisaalta perustuu olennaisesti hankesuunnitelmaan, edellyttää asemakaavan toteutuminen varauksenhakijan pitäytymistä hankkeessa. Varausehdotuksen tekeminen on siksi perusteltua yhdessä asemakaavaehdotuksen kanssa.

 

Varaus esitetään tehtäväksi entisin ehdoin lukuun ottamatta hankkeen energialuokkaa koskevaa lisäehtoa. Kaupunginvaltuusto edellytti vuoden 2010 talousarviosta päättäessään, että mm. tontinvarausehdoissa tulee parantaa rakennusten energiatehokkuutta tavoitteena A-energia-luokka mahdollisuuksien mukaan. Energialuokkaa koskeva ehto on vastaavasti lisätty varausehdotuksen ehtoihin.

 

Varausaikaa esitetään kuitenkin pidennettäväksi vuoden 2011 loppuun, jotta voidaan varautua myös mahdolliseen valitusprosessiin.

 

 

 

 


15

15.3.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXX JA ASUNTO OY BELVEDERE BOSTADS AB:N MUISTUTUKSIIN KATAJANOKAN KANAVATERMINAALIN ALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11850)

 

Khs 2009-292

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin. 

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Kanavaterminaalin paikalle (Katajanokanlaituri 2) on esitetty hotellin rakentamista (Arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuron, AB Invest AS). Satamatoimintoja ja sata­man aluetta supistetaan Kanavaterminaalin alueella. Terminaalin paikal­le sijoitetaan hotellirakennus, jonka länsi- ja ete­­läpuolen laituritasolle sijoitetaan yleisöä palvelevia kahvila- ja ravintolatiloja ja niiden edustan julkiselle laiturille avautuvia terasseja.

 

Kauppatorin ympäristön toiminnot painottuvat entistä enemmän keskus­­tatoimintoihin. Satamatoiminnot ovat olleet Katajanokalla voimakkaassa muutoksessa. Tavarasatama-alue on muutettu matkustajasatamaksi ja alueen makasiinirakennuksia hotelli- ja kongressikäyttöön.

 

Kaupunkirakenteellisesti rakennus sijaitsee kahden Helsingin perinteisen kaupunkiakseliston nivelkohdassa, jossa tapahtuu siirtymä empiren Helsingin ruutukaavan akselistosta Katajanokan akselistoon. Eteläsata­man urbaani asetelma perustuu kaupungin historiallisesti muotoutunee­seen merijulkisivuun. Katajanokalla merijulkisivu muodostuu korkeussuunnassa porrastuvista rakennusvyöhykkeistä. Rakennus asettuu osak­si Esplanadin ja sen päätteenä olevaa Stora Enso Oyj:n pääkontto­rin muodostamaa kokonaisuutta tuoden siihen uuden elementin. Rakennuksen sijoittelua ja laajuutta on hiottu osaksi kaupunkikuvaa.

 

Hotellirakennus muuttaa Katajanokan rantavyöhykkeen merijulkisivua. Helsingin merellisessä kaupunkikuvassa keskeiset muuta kaupunkirakennetta ylemmäksi nousevat dominantit Tuomiokirkko ja Uspenskin ka­tedraali säilyttävät kuitenkin asemansa. Rakennuksen sijoituksessa on otettu huomioon Presidentinlinna ja näkymät merelle.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa viisikerrok­­­­sisen hotellirakennuksen sijoittamisen nykyisen Kanavaterminaalin alueelle sekä sitä ympäröivän katu- ja liikennealueen muuttamisen julkiseksi kaupunkitilaksi. Entinen satama-alue ja kaavoittamaton alue on kaavoitettu hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1) ja katualueeksi. Katualueelle rantaan tehdään uusi vesiallas ja laituri. Kaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 8193.

 

Kaavaehdotus perustuu arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuronin laatimaan viitesuunnitelmaan ja sen jatkokehittelyyn.

 

Korttelin nro 8193 rakennusoikeus on 12 150 k-m2, mikä vastaa tonttite­hokkuuslukua e = 1.45. Rakennukseen sijoitetaan noin 200 hotellihuo­netta. Kortteliin saa sijoittaa myös hotellitoimintaan liittyviä toimisto‑, myymälä-, ravintola- ja kokoontumistiloja.

 

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan välittömästi asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Alueen toteuttaminen edellyttää laiturin, vesialtaan ja hotellirakennuksen samanaikaista rakentamista. Alueelle tullaan laatimaan tontin ulkotiloja ja katualuetta koskeva rakentamistapaohje ja valaistussuunnitelma.

 

Muistutusten keskeinen sisältö

 

Xxxxxx Xxxxxxx kysyy (23.3.2009), voiko asemakaava, joka on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, saada lainvoiman? Kaavan velvoittama lasijulkisivu ei hänen ymmärtääkseen ole mahdollista toteuttaa niin, että rakennus täyttäisi energiataloudelliset määräykset. Edellä mainitut seikat ovat niin vakavassa ristiriidassa esitettyjen havainnekuvien kanssa, että hän epäilee tahallista harhaanjohtamista. Lisäksi Xxxxxxxx muistuttaa, että suunnitelman kehittämisessä ei ole otettu huomioon riittävässä määrin aiemmissa kuulemisvaiheissa esitet­tyä kritiikkiä. Xxxxxxxx on lisäksi lähettänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle 10.12.2009 lisäkirjeen, jossa hän esittää kysymyksiä rakennuksen energiataloudellisuudesta, ja epäilee, että kaupunkisuunnittelulautakun­nan päätös saattaa perustua virheellisiin tai vaillinaisiin tietoihin mm. ikkunapinta-alasta. 

 

Xxx Xxxxx vastustaa (20.3.2009) Katajanokanlaituri 2:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Asemakaavaan merkitty hotellirakennus ei sovi osoitettuun paikkaan. Esitetty koordinaatisto- ja massoitteluratkaisu tekee hankkeesta Kauppatorin–Eteläsataman kaupunkikuvaa rikkovan ja hallitsevan dominantin Presidentinlinnan tuntumassa. Myöskään rakentamisen jatkoa ei ole suunniteltu asianmukaisella tavalla. Millä tavalla rakentamista on tarkoitus jatkaa esimerkiksi seuraavan varastomakasiinin tullessa uudistettavaksi? Kauppatorin–Etelä­sataman kaupunkikuva on maamme tunnetuimpia kaupunkimaisemako­konaisuuksia, jota ei tule kaavoittaa palasittain, vaan lähtökoh­tana tulee vähintään olla julkisen keskustelun läpikäynyt, hyväksytty ja kaikki ranta-alueet käsittävä osayleiskaava.

 

Asunto Oy Belvedere Bostads Ab vastustaa (11.3.2009) hotellihanketta. Helsingin kaupunki on käynnistänyt hankkeen, joka tähtää hotellin rakentamiseen Katajanokan Kanavaterminaalin paikalle. Suunniteltu "rohkean" arkkitehtuurin rakennus tulisi turmelemaan Helsingin keskeisimmän kaupunkinäkymän. Asunto Oy Belvedere Bostads Ab:n asukkaat esittävät hotellihankkeesta luopumista välittömästi ja arvostelevat hanketta perustelevia virkamiesnäkemyksiä, joiden pohjalta kunnalliset luottamuselimet päätöksiä tekevät.

 

Kannanotto muistutuksiin

 

Asemakaavan muutoksen kritisointi ja sen perustelut ovat koko prosessin aikana olleet samankaltaisia ja ne toistuvat useassa mielipiteessä, muistutuksessa ja lausunnossa. Asemakaavahanke on herättänyt kritiikkiä arkkitehtien ammattikunnan, eri alojen asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja viranomaisten keskuudessa. Kaupunkisuunnitteluviraston omat ja muut asiantuntijat ovat tutkineet saatua palautetta ja arvioineet kaavan vaikutuksia perusteellisesti. Muistutusten, lausuntojen ja muun myöhemmän palautteen johdosta kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt vielä uusia havainnollistavia mallinnuksia ja animaatioita.

 

Eteläsatamasta tullaan käymään vuonna 2010 kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Aluetta kehitetään keskustan merelliseksi osaksi ja kaupun­kilaisten ja vierailijoiden olohuoneeksi. Tavoitteena on, että Eteläsataman merkitys ja ilme tulevat kehittymään ja muuttumaan ja alue avau­­tuu monipuoliselle toiminnalle. Vanhaan kontekstiin tuodaan nyt uusi elementti, joka on alkua uudelle kaupunkikehitykselle ja tulee vahvistamaan alueen vetovoimaisuutta. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan pidä tarpeellise­na osayleiskaavan laadintaa pelkästään hotellihankkeen perusteella.

 

Asemakaavaprosessi ja vuorovaikutus

 

Armi-hankkeen (Arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaatiokeskus) rauettua kaupunki tarjosi aluetta suunniteltavaksi hotellihanketta varten. Toteuttajaosapuolen taholta oli valittu hotellin suunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Hertzog & de Meuron, joka on suunnitellut kansainvälisesti huipputasoiseksi luokiteltuja kohteita. Hankekohtaista asemakaa­vaa on kehitetty kaupunkisuunnitteluviraston ja arkkitehtitoimiston yhteistyönä. Tämä on kilpailumenettelyn ohella yksi hyvä suunnittelutapa kaupunkikuvallisesti haasteellisissa kohteissa. Kaavaehdotus perustuu arkkitehtitoimiston laatimaan viitesuunnitelmaan ja sen jatkokehittelyyn.

 

Hankkeen vuorovaikutus on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n edellyttämällä tavalla. Kaavahankkeesta on järjestetty normaa­lien nähtävillä olojen lisäksi lehdistötilaisuus ja keskustelutilaisuus keväällä 2008. Luonnosta koskeva yleisölle avoin esittelytilaisuus pidettiin kaupunkisuunnitteluvirastossa syyskuussa 2008. Ehdotusvaiheessa sitä on esitelty yleisötilaisuudessa kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytiloissa Laiturilla marraskuussa 2008, josta lähtien suunnitelmat olivat myös esillä tammikuuhun 2009 saakka. Lisäksi suunnitelmia esiteltiin asukasillassa Katajanokan asukkaille helmikuussa 2009.

 

Kaavahankkeen eri vaiheissa esitetyissä kannanotoissa on korostettu tarvetta tarkastella ja arvioida hotellin vaikutuksia kaavamuutoksen kohteena olevaa tonttia laajempaan, koko Eteläsataman käsittävään kokonaisuuteen. On esitetty myös tontin ottamista mukaan Eteläsataman tulevaan arkkitehtuurikilpailuun. Kaupunkisuunnitteluviraston tarkoituksena on laajentaa Eteläsataman kansainvälisen arkkitehtuurikilpailualueen rajausta niin, että myös Katajanokan puoleinen osa on mukana kilpailussa.

 

Vaikutusten arvioinnin riittävyys

 

Asemakaavan muutosta valmisteltaessa on tehty tarpeellisia vaikutusten arviointeja. Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut maankäyttö- ja rakennuslain 5 ja 9 §:n edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutuksia kau­punkikuvaan, maisemaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Nämä vaikutukset on lausunnoissa ja muis­tutuksissa nähty erityisen ongelmallisina.

 

Arviointeja on täydennetty mallinnuksin ja animaatioin, jotka ovat osoittaneet, että käsitykset hankkeen kielteisistä vaikutuksista kaupunkikuvaan ja kulttuurihistorialliseen ympäristöön ovat saattaneet osittain perustua puutteelliseen havainnemateriaaliin.

 

Arvioinnissa on pyritty tuomaan esille rakennushankkeen vaikutukset mahdollisimman monipuolisesti. Uusi havainnemateriaali on liitetty ase­makaavaselostukseen.

 

Hotellin suhde kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön
ja suunnitelmien kehittyminen prosessin aikana

 

Asemakaavan muutosluonnoksen laatimisvaiheessa on rakennuksen suunnittelijoiden kanssa tarkasteltu eri sijoitusvaihtoehtoja ja tärkeimpiä näkymiä eri suunnista kaupunkikuvan ja rakennuksen lähiympäristön tilamuodostuksen kannalta. Empirekeskusta, Presidentinlinnan symbolinen asema, Eteläsatama ja näkymät merelle on otettu huomioon siirtä­mällä rakennusta itään rannasta kauemmaksi, madaltamalla rakennusta kerroksella ja lyhentämällä hotellikerrosten ulokkeita. Helsingin merellisessä kaupunkikuvassa keskeiset muuta kaupunkirakennetta ylem­mäksi nousevat merkittävät rakennukset säilyvät dominantteina.

 

Rakennus sijaitsee Katajanokan ja historiallisen keskustan saumakohdassa ja ottaa huomioon kaupungin perinteisiä akselistoja ja suuntia.

 

Rakennus asettuu osaksi Esplanadin ja sen päätteenä olevaa Stora Enso Oyj:n pääkonttorin muodostamaa kokonaisuutta tuoden siihen uuden elementin. Rakennuksen sijoittelua ja laajuutta on hiottu osaksi kaupunkikuvaa. Rakennus on kaupunkimaisemassa itsenäinen ja tulee muodostamaan uuden 2000-luvun kerroksen historialliseen jatkumoon. Kannanotoissa esitettyä rakennuksen ristiriitaa ympäristön kanssa ei voida pitää yksiselitteisenä tai kiistattomana.

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt kaupunginhallitukselle 2.3.2010 päivätyn kirjeen, jossa todetaan Lauri Putkosen laatineen kaava-alueesta selvityksen ”Kanavaterminaalin alue, asemakaavahistoria, rakennushistoria ja kaupunkikuvan kehitys”.  Selvitys on liitetty kaava-asiakirjoihin.  

 

Rakennuksen vaikutus mereltä tai Tähtitorninmäen ja Kauppatorin suun­nasta ei ole merkittävä eikä sen toteuttaminen vaaranna valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Uusi havainnemateriaali osoittaa, että hotellisuunnitelma sopeutuu Helsingin keskustan merijulkisivuun ja olemassa oleviin rakennuksiin, mutta muut­taa erityisesti lähiympäristöstä tarkastellen perinteistä kaupunkiku­vaa Helsingissä uudella tavalla.

 

Asemakaava täyttää kaupunginhallituksen käsityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisällölle ja 50 §:n kaavan tarkoitukselle asettamat vaatimukset. Valmistelussa on otettu huomioon valtakunnalliset inventoinnit ja ylemmänasteisten kaavojen ohjausvaikutus. Suunnittelualue ei sisälly Yleiskaava 2002:ssa Katajanokalle osoitettuun kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävään alueeseen. Suunnittelussa on kuitenkin kiinnitetty suurta huomiota rakennuksen mittakaavan sovittamiseen arvokkaaseen ympäristöön.

 

Asemakaavan toteuttaminen ei vaaranna arvokkaan ympäristön arvojen säilyttämistä.

 

Energiatalous

 

Lasijulkisivujen riittävä U-arvo saavutetaan niin sanotulla superlasilla, jossa on argontäyte, 3-K-lasia ja selektiivipinnoite. Näiden lisäksi on tarkoitus käyttää energiatehokkaita lasivälilistoja. Arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuron on kehittämässä yhteistyössä lasialan erikoisosaajan kanssa sopivaa taivutettua umpiolasia. Teknisesti on mahdollista saavuttaa energiamääräykset täyttävä U-arvo. Valmista tuotetta ei ole vielä saatavilla markkinoilta, koska kyseessä on taivutettu lasi. Herzog & de Meuronilla on pitkä kokemus uudenlaisten materiaalien ja me­netelmien kehityksestä ja käytöstä ja kestävää kehitystä koskevat tavoit­teet ovat mukana jokaisessa projektissa alusta asti. Kaupunginhallitus toteaa vielä, että tontinvarausehtoihin tullaan liittämään rakennukselle velvoite siitä, että rakennus täyttää nk. A-luokan energiavaatimuksen.

 

Hotellin tarpeellisuus Katajanokalle ja Helsingille

 

Hotellihanke toteuttaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaa, jonka mukaan Helsinkiä tulee vahvistaa huippuluokan matkailu- ja kongressikaupunkina, lisätä keskustan houkuttelevuutta, kehittää Hel­sinki Design -käsitettä ja lisätä arkkitehtuurin merkitystä Helsingin matkailuvalttina.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että hotellihanke vahvistaa Eteläsataman elä­vyyttä jatkamalla keskustan elinvoimaisuutta Katajanokalle.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx ja Asunto Oy Belvedere Bostads Ab:lle.  

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset (Katajanokan hotellin asemakaavan muutosehdotus nro 11850)

 

ESITTELIJÄ                      Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Muistutuksia tehtiin yhteensä kuusi, joista kolmen tekijät eivät ilmoittaneet osoitettaan.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasi­allisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuk­siin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­töseh­do­tuk­sen­­sa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillises­tä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


16

1.3.2010 ja 15.3.2010 pöydälle pantu asia

KULOSAAREN KORTTELITALON UUDISRAKENNUKSEN TARVESELVITYS JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAT

 

Khs 2009-2286

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa valmistelemaan Kulosaaren ala-asteen perusparannuksen ja ruokasalin laajennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman korvaavan Kulosaaren Korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman 22.9.2009 päivätyn tarveselvityksen perusteella. Hankesuunnitelmaa laadittaessa tulee pitäytyä noudattamaan hankkeen tarveselvityksen perusteella laadittua rakentamiskustannusten enimmäishinta-arviota, joka on arvonlisäverottomana 16,9 miljoonaa euroa ja arvonlisäverollisena 20,5 miljoonaa euroa kustannustasossa elokuu 2009, RI = 125,9 ja THI = 150,1.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankesuunnitteluun liittyen selvittämään, miten koulun vaatiman tonttialueen pieneneminen ja käyttämätön rakennusoikeus voidaan hyödyntää alueen täydennysrakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, HKR-Rakennuttajalle, rakennusvalvontavirastolle, kaupunginmuseolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kulosaaren ala-asteen perusparannus ja ruokasalin laajennus, rakennus A, päivitetty hankesuunnitelma 22.9.2009

 

Liite 2

Kulosaaren LPK, kirjasto ja ala-aste perusparannus, rakennus B, hankesuunnitelma 22.9.2009

 

Liite 3

Kulosaaren korttelitalon tarveselvitys 22.9.2009

 

Liite 4

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto, 6.10.2009

 

Liite 5

Opetuslautakunnan lausunto 13.10.2009

 

Liite 6

Lausunto kiinteistölautakunnalle Kulosaaren päiväkodin ja ala-asteen uudisrakentamisesta

 

Liite 7

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

 

Liite 8

Rakennuksen A, kustannusarvio 17.9.2009

 

Liite 9

Rakennuksen B, kustannusarvio 26.8.2009

 

Liite 10

Korttelitalon, kustannusarviot 18.9.2009

 

Liite 11

Aikatauluehdotus

 

Liite 12

Kustannusten yhteenveto kaavio

 

Liite 13

Kulosaaren korttelitalon uudisrakennuksen tarveselvitys ja peruskorjauksen hankesuunnitelmat - päätöshistoria

 

TIIVISTELMÄ                    Kulosaaressa, osoitteessa Kyösti Kalliontie 1 olevalla kaupungin omistamalla tontilla sijaitsee kaksi erillistä rakennusta. Rakennuksessa A toimii ala-aste. Rakennuksessa B toimivat lasten päiväkoti ja kirjasto, minkä lisäksi siellä on ala-asteen lisätiloja. Rakennusten perusparannuksia ja niiden hankesuunnitelmia on kiirehditty kohteiden kosteus- ja homevaurioiden vuoksi. Rakennukset ovat täällä hetkellä tyhjillään ja päiväkoti ja ala-aste pääosin tontilla sijaitsevissa väistötiloissa.

 

Peruskorjauksille on valmisteltu vaihtoehtona uudisrakennuksen, Kulosaaren Korttelitalon, tarveselvitys, joka sisältää lasten päiväkodin, lastenkirjaston ja ala-asteen vaatimat tilat. Uudisrakennusvaihtoehdossa vanhat rakennukset puretaan.

 

Vanhoja rakennuksia pidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaina niiden rakennustaiteellisten, kaupunkikuvallisten ja/tai historiallisten arvojen perusteella, mutta niiden suojelua ulkoseinien osalta vaikeana suuresta korjaustarpeesta johtuen.

 

Hankesuunnitelmat ja tarveselvitys on laadittu rakennusviraston, kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston, sosiaaliviraston ja kaupunginkirjaston kanssa yhteistyönä.

 

Uudisrakennuksen ja perusparannuksen vaihtoehtovertailun lopputuloksena esitetään hankesuunnittelun lähtökohdaksi otettavaksi Kiinteistölautakunnan esittämää Kulosaaren Korttelitalon uudisrakentamisen tarveselvitystä siinä esitetyn kustannuslaskelman puitteissa. Uudisrakentamisvaihtoehtoa on pidettävä elinkaariratkaisultaan kokonaistaloudellisesti edullisempana kuin peruskorjaukseen perustuvaa vaihtoehtoa.

 

Samalla tulee selvittää hankkeen kokonaistalouden kannalta tärkeä uudisrakentamisvaihtoehdossa käyttämättä jäävän tontinosan lisärakentamismahdollisuus.

 

Kulosaarelaiset ry - Brandöborna rf on tehnyt kuntalaisaloitteena esityksen yksityisperusteisesta uudisrakentamiseen perustuvasta monitoimitalo Lottiksesta. Mikäli esittelijän päätösehdotus hyväksytään, esittelijä tulee antamaan aloitteentekijälle tämän mukaisen vastauksen.

 

ESITTELIJÄ                      Kiinteistöviraston tilakeskus on valmistellut Kulosaaren lasten päiväkodin, kirjaston ja ala-asteen rakennusten perusparannuksen hankesuunnitelman.

 

Opetuslautakunta ei puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä, vaan esitti, että kiinteistöviraston tilakeskus tekee lisäselvityksen siitä, saadaanko rakennus peruskorjauksella terveellisyysvaatimukset täysin täyttäväksi ja turvalliseksi. Lisäksi opetuslautakunta esitti, että uudisrakennusvaihtoehtoa tutkitaan tarkemmin kustannustason selvittämiseksi ja ottaen huomioon koulurakennuksen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten täyttymisen varmistamisen.

 

Yhtenä uudisrakentamisen toteutusvaihtoehtona haluttiin selvitettävän paikallisten asukkaiden ideoimaa Lottis-hanketta.

 

Tilakeskus teetti opetuslautakunnan esittämän lisäselvityksen. Sen perusteella jatkosuunnittelussa on mahdollista huolehtia rakennuksen kaikkien rakenteiden korjauksesta kosteusteknisesti turvallisiksi, kun myös varmistetaan suunnittelun ja rakentamisen aikainen kosteuskorjausten erityisosaaminen ja valvonta. Hankesuunnitelmaa täydennettiin esitetyillä lisätoimenpiteillä.

 

Kiinteistölautakunta päätti lisäselvityksellä täydennettyä hankesuunnitelmaa käsitellessään palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja kehottaa tilakeskusta selvittämään myös uudisrakennusvaihtoehdot.

 

Peruskorjauksen hankesuunnitelma ja uudisrakentamisen tarveselvitys on tehty yhteistyössä tilakeskuksen, sosiaaliviraston, opetusviraston ja kirjaston kesken. Konsulttina on toiminut HKR-Rakennuttaja. Rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, pelastuslaitoksen sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on käyty tarpeelliset neuvottelut.

 

Mikäli esittelijän päätösehdotus hyväksytään, esittelijä tulee antamaan Kulosaarelaiset ry - Brandöborna rf:n tekemään kuntalaisaloitteseen tämän mukaisen vastauksen. Samoin hankesuunnitelman yhteydessä tulee varmistaa hallintokuntien sitoutuminen hankesuunnitelmassa esitettyyn tilankäyttöön.

 

 


Vaihtoehto 1, nykyisten koulu-, päiväkoti- ja kirjastorakennusten
perusparantaminen

 

Perusparannusten hankesuunnitelma

 

Opetustilojen tarve

 

Kulosaaren ala-asteen koulu on lähikoulu alueen lapsille. Lukuvuonna 2008 - 2009 Kulosaaren ala-aste on toiminut väistötiloissa koulukiinteistöjen kosteusongelmien vuoksi. Oppilaaksiottoalueena on Kulosaari. Koulussa on myös kaksikielistä opetusta.

 

Opetusviraston Helsingin tietokeskuksen väestöennusteeseen perustuvan oppilasennusteen mukaan 7–12 -vuotiaiden määrä Kulosaaren alueella vähenee: lukuvuoden 2009 - 2010 alueella asuu 213 ala-aste-ikäistä lasta ja lukuvuonna 2014 - 2015 alueen ala-asteikäisten lasten määrä on 199.

 

Sekä perusparannus- että uudisrakennusvaihtoehto perustuvat samansuuruiseen kapasiteettiin: 265 laskennallista yleisopetuksen oppilaspaikkaa.

 

Rakennuksessa A sijaitsee pääosa koulun toiminnasta. Rakennuksessa B sijaitsevat kielten aineenopetusluokat sekä oppilashuollon tilat. Koulun toiminnat pysyvät peruskorjauksen jälkeen samana.

 

Lasten päiväkodin tarve

 

Päiväkodin toiminta koostuu peruskorjauksen jälkeen 1–6-vuotiaiden lasten koko- ja osapäivätoiminnasta sekä esiopetuksesta. Päiväkodissa tulee olemaan noin 117–120 tilapaikkaa. Todellinen hoitopaikkamäärä muodostuu kulloinkin päiväkodissa olevien lasten iän ja hoitoisuuden mukaan.

 

Kirjaston tarve

 

Kulosaaren kirjaston asiakaskuntaan kuuluu lähinnä Kulosaaren asukkaita ja lähikoulujen oppilaita. Asukkaiden määrä vuonna 2008 oli 3 748. Asukasluku pysyy jatkossakin jokseenkin samana ja on väestöennusteen mukaan 3 752 vuonna 2017.

 


Yleistä hankkeesta

 

Henkilökunnan ja oppilaiden oireilun takia ala-asterakennuksessa A suoritettiin sisäilmamittauksia ja tehtiin tutkimuksia vuonna 2008. Rakennuksessa todettiin useita rakenteellisia puutteita, jotka johtavat kosteus- ja homevaurioihin. Kesällä 2008 tehtiin väliaikaisia korjaustoimenpiteitä. Ympäristökeskus antoi käyttöluvan rakennukselle vuoden 2008 loppuun asti. Vuoden 2009 alusta opetus siirtyi koulun tontille rakennettuihin paviljonkeihin. Samoin perustein päädyttiin tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta tyhjentämään LPK, kirjasto ja ala-aste-rakennus B käyttäjistä lokakuussa 2009 väliaikaisiin evakkotiloihin.
Lopulliset väistötilapaviljongit valmistuivat päiväkodille Risto Rytin puistoon tammikuussa 2010 ja lisäpaviljongit koululle tyhjenevän päiväkodin pihaan joulukuussa 2009.

 

Tekniset ja toiminnalliset korjaustarpeet

 

Syntyneiden kosteusvaurioiden korjaamiseksi ja tulevien rakenteellisten vaurioiden estämiseksi rakennuksissa joudutaan tekemään mittavia rakennusosien korjaus- ja uusimistoimenpiteitä. Rakennusten ulkoseinät, ikkunat, kattoikkunoiden jalustat sekä vesikatto ja alapohjat rakenteineen pääosiltaan uusitaan. Rakennusten salaojitus korjataan. Rakennuksiin rakennetaan uudet ilmanvaihtojärjestelmät, uudet ilmanvaihdon konehuoneet sekä sähkö- ja valaistusjärjestelmät uusitaan. Rakennukset saatetaan esteettömiksi. B-rakennukseen rakennetaan kaksi hissiä. Koulun ja päiväkodin pihat kunnostetaan.

 

A-rakennuksessa tehtävät toiminnasta johtuvat suurimmat muutokset aiheutuvat samanaikaisopetuksen ja eriyttämisen vaatimuksista opetustiloihin. Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä muutostöitä ovat keittiön perusparannus, oppilaiden wc-tilojen lisäys ja muutostyöt purunpoistotilassa. Koulun ruokailutila on pieni kapasiteetin mukaiselle oppilasmäärälle ja sille ehdotetaan laajennusta. Koulun B-rakennuksen tiloihin lisätään puuttuva kuraattorin huone. Koulun pihan turvallisuutta parannetaan siirtämällä huoltoreitti erilleen oppilasliikenteestä.

 

Perusparannuksen ja ruokalan laajennuksen jälkeen koulun oppilaskapasiteetti olisi 249. Laskettaessa mukaan B-rakennuksessa käytössä olevat koulun tilat saadaan koko koulun oppilaskapasiteetiksi 265 oppilasta.

 

Päiväkodin tilojen perusparannuksen yhteydessä tilat saatetaan nykyisten määräysten mukaisiksi. Toiminnallisia parannuksia on suunnittelun yhteydessä otettu huomioon mm. keittiön sijainnin ja ruokahuollon järjestämisen sekä turvallisen kulkureitin osalta.

 

Kirjastotilaan ei tule merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Kirjaston pinta-ala on 322 huoneistoneliömetriä (htm2).

 

Rakennukseen B jää hankesuunnitelmassa 412 htm2 tyhjää tilaa. Tila on entinen nuorisokeskuksen tila, joka toimii ala-asteen väistötilana.

 

Kysymys suojelusta

 

Kulosaaren ala-asteen koulurakennus (A-rakennus) ja päiväkotirakennus (B-rakennus) ovat valmistuneet 1966. Molemmat rakennukset on suunnitellut professori Osmo Lappo. Koulurakennus on luokiteltu luokkaan 1 kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa ”Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880 - 1980”. Julkaisun mukaan luokan +1 ja1 kohteet tulisi suojella asemakaavalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaina niiden rakennustaiteellisten, kaupunkikuvallisten ja/tai historiallisten
arvojen perusteella.

 

Tilakeskuksen, opetusviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon välisessä neuvottelussa on käsitelty koulurakennuksen suojeluarvoja. Tuolloin todettiin, että rakennuksen ulkovaipan korjaustarve on niin suuri, että tiukkoja suojelutavoitteita ei voitane asettaa. Sen sijaan rakennuksen sisätiloja koulun aulan osalta ehdotettiin suojeltavaksi.

 

Perusparannusten kustannukset ja vaikutus vuokriin

 

HKR-Rakennuttajan laatimien kustannusarvioiden mukaan perusparannushankkeiden rakennuskustannukset ovat rakennuksen A osalta arvonlisäverottomana 8,9 miljoonaa euroa eli noin 2 200 euroa/brm2, (RI 125,9 ja THI 150,1 elokuu 2009).

 

Rakennuksen B osalta vastaavat kustannukset ovat arvonlisäverottomana 7,1 miljoonaa euroa eli noin 2 500 euroa/brm2.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arviot (alv. 0 %), kun poistoaika on 30 vuotta:

 

 

Rakennus A

 

 

pääomavuokra n.

13,78 euroa /htm2/kk

 

ylläpitovuokra

2,85 euroa /htm2/kk

 

yhteensä

16,63 euroa /htm2/kk.

 

Opetusvirasto 3 249 htm2, 54 031 euroa/kk eli 648 372 euroa/v

 

 

Rakennus B

 

 

pääomavuokra

15,49 euroa /htm2/kk

 

ylläpitovuokra

3,67 euroa /htm2/kk

 

yhteensä

19,16 euroa /htm2/kk.

 

 

 

Opetusviraston
188 htm2,

vuokraosuus 3 602 euroa/kk, 43 224 euroa/v

 

 

Sosiaaliviraston
1 186 htm2,

osuus 22 724 euroa/kk, 272 688 euroa/v

 

Kirjaston
322 htm2,

osuus 6 170 euroa/kk, 74 040 euroa/v

 

Tyhjän tilan 412htm2

osuus 7 894 euroa/kk, 94 728 euroa/v

 

Väistötilat

 

Rakennus A

 

Ala-asteen väistötilaksi on hankittu koulun tontille siirtokelpoiset paviljonkirakennukset yhteensä 1 649 htm2 sekä tiloja viereisestä rakennuksesta 241 htm2. Opetusvirasto maksaa peruskorjauksen ajalta väistötiloista korkeintaan samansuuruista vuokraa kuin varsinaisten opetus-tilojen vuokra on. Mikäli tilakeskukselle jää väistötiloista kustannuksia ne lisätään hankkeen kokonaiskustannuksiin ja huomioidaan perusparannuksen jälkeisiä vuokria määritettäessä.

 

Väistötilojen kustannukset ovat noin 2 420 000 euroa, mikä aiheuttaa 10 vuoden ajan noin 10 091 euroa/kk lisäkustannuksen peruskorjauksen vuokra-arvioon.

 

Rakennus B

 

B-rakennuksen koulun väistötilaksi hankitaan edellä hankittujen koulun pihaan sijoitettujen paviljonkien lisäksi vielä 390 m2 lisäpaviljonkeja. Koulun väistötilojen kustannukset ovat noin 495 000 euroa, mikä aiheuttaa 10 vuoden ajan noin 3 718 euroa/kk lisäkustannuksen koulun peruskorjauksen vuokra-arvioon.

 

Päiväkodin väistötilaksi hankitaan siirtokelpoiset paviljonkirakennukset Risto Rytin puistoon yhteensä 708 m2. Päiväkodin väistötilojen kustannukset ovat noin 1 792 000 euroa, mikä aiheuttaa 10 vuoden ajan noin 11 355 euroa/kk lisäkustannuksen päiväkodin peruskorjauksen vuokra-arvioon.

 

Kirjasto siirtää palvelunsa kirjastoautoon peruskorjauksen ajaksi.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Kulosaaren ala-asteen ja päiväkoti Kulosaaren ja kirjaston peruskorjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymään vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaan siten, että ala-aste on ajoitettu vuosille 2011 - 2012. Erillisessä liitteessä on päiväkodin ajoitukseksi arvioitu 2013 - 2014. Määrärahavaraukset ovat yhteensä 14,4 miljoonaa euroa:

 

Rakennuksen A perusparannukselle 8,7 miljoonaa euroa vuosille
2011 - 2012.

 

Rakennuksen B perusparannukselle 5,7 miljoonaa euroa vuosille
2013 - 2014.

 

Rakennus A, Rakentaminen alkaa 6/2012 ja hanke valmistuu 6/2013.

Rakennus B, Rakentaminen alkaa 6/2013 ja hanke valmistuu 6/2014.

 

./.                   Hankkeiden aikataulujen yhteenvetokaavio, liitteenä 11.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rakennuttamistehtävistä vastaa HKR-Rakennuttaja. Kiinteistön ylläpidosta tulee vastaamaan kiinteistöviraston tilakeskus.

 

Vaihtoehto 2, uusi korttelitalo

 

Uudisrakennuksen tarveselvityksen sisältö

 

Opetuslautakunnan 17.3.2009 ja kiinteistölautakunnan 12.5.2009 esitysten mukaisesti Kulosaaren korttelitalon tarveselvityksessä on tutkittu vaihtoehtoista uudisrakennusta Kulosaaren ala-asteen koulurakennuksen sekä päiväkodin, kirjaston ja koulun tiloja sisältävän kiinteistön peruskorjauksille.

 

Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttäisi edellä mainittujen kahden suojelutavoitteita omaavan rakennuksen purkamista ja myös tontilla jo toiminnassa olevien väistötilapaviljonkien siirtämistä rakennustyön ajaksi muualle.

 

Toiminnallinen tarve

 

Kulosaaren korttelitalon toiminnallinen tavoite on olla eri-ikäisten lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, joka tarjoaa iloa ja virkistystä sekä kannustaa ajatteluun, oppimiseen ja innovatiivisuuteen. Korttelitalossa toimivat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset yhdessä aikuisten kanssa. Tiloja on tarkoitus käyttää iltapäivätoiminnassa sekä iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden kokoontumis-, harrastus- ja kulttuuritoimintaan.

 

Korttelitalon tilaohjelma on laadittu opetusviraston, sosiaaliviraston ja kirjaston esittämien tilatarpeiden perusteella.

 

Laadituissa viitesuunnitelmissa on pyritty ottamaan huomioon eri toimijoiden tilojen suhde toisiinsa, tilojen sijainti tontilla sekä kulkusuunnat. Mikäli uudisvaihtoehtoa tullaan kehittämään eteenpäin, se edellyttää toiminnan ja tilojen suunnittelun parempaa vuoropuhelua.

 

Ala-asteen oppilaiden ja päiväkodin lasten määrät ovat uudisrakennuksessa samansuuruiset kuin peruskorjausvaihtoehdossa. Kirjasto pienenee lasten kirjastoksi.

 

Uudisrakennuksen kustannukset

 

./.                   HKR-rakennuttajan laatima kustannusarvio, liitteenä 10.

 

 

Korttelitalo, 5 181 brm2

 

 

arvonlisäverottomana

16 900 000 euroa, 3 262 euroa/brm2,

 

arvonlisäverollisena

20 500 000 euroa, 3 963 euroa/brm2,

 

hintatasossa RI 125,9 ja THI 150,1 elokuun 2009.

 

Uudisrakennuksen vaikutukset vuokriin

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arviot (alv. 0 %) Korttelitalohankkeesta em. kustannusten perusteella on:

 

 

pääomavuokra n.

17,57 euroa /htm2/kk ja

 

ylläpitovuokra

3,67 euroa /htm2/kk

 

yhteensä

21,24 euroa /htm2/kk.

 

 

Opetusviraston 3 170 htm2, osuus 67 331 euroa/kk, 807 972 euroa/v

 

Sosiaaliviraston 1 091htm2, osuus 23 173 euroa/kk, 278 076 euroa/v

 

Kirjaston 144htm2,

osuus 3 059 euroa/kk, 36 708 euroa/v.

 


Olemassa olevien rakennusten purku

 

Uudisrakentaminen edellyttää vanhojen rakennusten purkamista.

 

Purkutöiden aiheuttaman suuren melu- ja pölyhaitan vuoksi väliaikaiset paviljongit on siirrettävä pois tontilta ennen purkutöiden aloitusta. Paviljonkien siirtokustannukset ja uusien raskaampien paviljonkien kustannukset sisältyvät väistötilakustannuksiin.

 

Rakennuksen purkukustannukset sisältyvät hankkeen kustannusarvioon. Tontilla olevien rakennusten A ja B purkukustannukset ovat
HKR-Rakennuttajan arvion mukaan yhteensä arvonlisäverottomana 860 000 euroa, arvonlisäverollisena 1 049 200 euroa.

 

Uudisrakennuksen väistötilat

 

Koulun väistötilaksi on hankittu ja hankitaan siirtokelpoiset paviljonkirakennukset yhteensä 2 357 m2.

 

Koulun väistötilojen kustannukset ovat yhteensä noin 4 070 000 euroa, mikä aiheuttaa 10 vuoden ajan noin 21 318 euroa/kk lisäkustannuksen koulun uudisrakennuksen vuokra-arvioon.

 

Päiväkodin väistötilaksi hankitaan siirtokelpoiset paviljonkirakennukset Risto Rytin puistoon yhteensä 708 m2.

 

Päiväkodin väistötilojen kustannukset ovat noin 1 920 000 euroa, mikä aiheuttaa 10 vuoden ajan noin 12 166 euroa/kk lisäkustannuksen päiväkodin peruskorjauksen vuokra-arvioon.

 

Uudisrakennuksen hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Kulosaaren ala-asteen ja päiväkoti Kulosaaren ja kirjaston peruskorjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymään vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaan siten, että ala-aste on ajoitettu vuosille 2011 - 2012. Erillisessä liitteessä on päiväkodin ajoitukseksi arvioitu 2013 - 2014. Määrärahavaraukset ovat yhteensä 14,4 miljoonaa euroa:

 

Rakennuksen A perusparannukselle 8,7 miljoonaa euroa vuosille
2011 - 2012.

 

Rakennuksen B perusparannukselle 5,7 miljoonaa euroa vuosille
2013 - 2014.

 

Uudisrakennuksen rakentamisen suunnitellaan alkavan 6/2013 ja hankkeen valmistuvan 12/2014.

 

Kiinteistövirasto vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rakennuttamistehtävistä vastaa HKR-Rakennuttaja. Kiinteistön ylläpidosta tulee vastaamaan kiinteistöviraston tilakeskus.

 

Lausunnot                        Kiinteistölautakunnan esityksestä on pyydetty talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto, minkä lisäksi hankkeesta ovat kiinteistölautakunnalle antaneet lausuntonsa kulttuuri- ja kirjastolautakunta, opetuslautakunta, sosiaalilautakunta ja kaupunkisuunnitteluvirasto.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 24.11.2009 uudisrakennus- ja peruskorjausvaihtoehdoista seuraavaa:

 

Kulosaaren ala-asteen ja päiväkoti Kulosaaren ja kirjaston peruskorjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymään vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaan siten että ala-aste on ajoitettu vuosille 2011 - 2012. Erillisessä liitteessä on päiväkodin ajoitukseksi arvioitu 2013 - 2014. Määrärahavaraukset ovat yhteensä 14,4 miljoonaa euroa.

 

Kiinteistölautakunnan palautettua hankkeen uudisrakennusvaihtoehdon selvittämistä varten, tilakeskus on laatinut uudisrakennuksesta tarveselvityksen. Uudisrakennukseen sisältyvät peruskoulu ja päiväkoti suunnilleen samankokoisina kuin peruskorjausvaihtoehdossa mutta kirjasto pienempänä kouluun liittyvänä lastenkirjastona.

 

Hankkeen laajuus on peruskorjausvaihtoehdossa 6 950 brm2 ja uudisrakennuksena 5 181 brm2. Tehokkaammalla tilankäytöllä on uudisrakennuksessa päästy n. 1 770 brm2 pienempään kokonaislaajuuteen.

 

Vaihtoehtojen rakentamiskustannuksissa ei ole oleellista eroa. Peruskorjausvaihtoehdon kustannukset ovat 16 miljoonaa euroa (alv=0) eli 2 302 euroa/brm2 ja uudisrakennuksen 16,9 miljoonaa euroa (alv=0) eli 3 262 euroa/brm2. Ero johtuu uudisvaihtoehtoon sisältyvistä 0,9 miljoonaa euron purkukustannuksista. Vaikka neliöhintojen perusteella arvioituna korjausaste olisi vain noin 70 %, tilankäytön tehokkuus uudisrakennuksessa kaventaa eron.

 

Kun väistötilakustannukset otetaan huomioon, on uudisrakennusvaihtoehto kokonaisuudessaan vain noin 2,2 miljoonaa euroa eli 10 % kalliimpi.

 

Uudisrakennusvaihtoehtoon sisältyy kuitenkin käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 5 700 kem2, joka on kaupungin kannalta merkittävä etu.

 

Kaupungilla on hoidettavana niin suuri kiinteistömassa, ettei laajamittaiseen peruskorjausten korvaamiseen uudisrakentamisella ole taloudellisia mahdollisuuksia. On voitava luottaa siihen, että kun peruskorjattava rakennus tutkitaan, suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, se saadaan myös terveysvaatimukset täyttäväksi ja käyttäjille turvalliseksi.

 

Tässä tapauksessa kuitenkin uudisrakennusta puoltavat tehokkaampi tilankäyttö, tontille jäävä huomattava käyttämätön rakennusoikeus sekä mm. energiansäästö- ja muuntojoustavuustavoitteiden peruskorjausta parempi huomioon ottaminen.

 

Taloudellisesti hanke on perusteltu vain jos käyttämätön rakennusoikeus voidaan realisoida asumiseen. Kaupungin palvelujen lisäämistarvetta ei tässä kohteessa ole.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa uudisrakennusvaihtoehdon hankesuunnittelun jatkamista edellyttäen, että hankesuunnitteluun liittyen selvitetään, miten koulun vaatiman tonttialueen pieneneminen ja käyttämätön rakennusoikeus voidaan hyödyntää alueen täydennysrakentamiseen.

 

Khn tulisi kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään edellä mainittu selvitys.

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta totesi kiinteistölautakunnalle antamassaan lausunnossa mm., että korkeintaan lastenkirjastotasoinen ratkaisu on kohteessa mahdollinen. Lausunnossa ei oteta kantaa toteutustavan valintaan.

 

Opetuslautakunta

 

Opetuslautakunta puolsi kiinteistölautakunnalle antamassaan lausunnossa uudisrakennusvaihtoehtoa.

 

Sosiaalilautakunta

 

Sosiaalilautakunta vertaili kiinteistöviraston tilakeskukselle antamassaan lausunnossa peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeita totesi mm., että molemmat vaihtoehdot täyttävät päiväkotitoiminnalle asetettavat toiminnalliset sekä tekniset että viihtyisyyskriteerit. Lautakunta piti rakennushanketta tarpeellisena ja kiireellisenä. Sosiaalilautakunta pitää ensisijaisena tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

 

Lautakunta totesi edelleen, että hankkeita vertailtaessa ei löydy merkittäviä taloudellisia tai aikataulullisia syitä kummankaan hankkeen puolesta, mutta että uudisrakentamisvaihtoehdossa on mahdollista ottaa huomioon päivähoidon toiminnallisten tarpeiden muutokset peruskorjausta paremmin sekä pitää hyvänä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia muiden hallintokuntien kanssa. Kohteen jatkosuunnittelussa tuli lautakunnan mielestä kiinnittää päivähoidon osalta huomiota sellaisiin ratkaisuihin, joilla kohteen vuokratasoa voidaan alentaa.

 

Kulosaaren ala-asteen vanhempainyhdistys ja Kulosaaren päiväkodin
vanhempainyhdistys

 

Yhdistykset ovat toimittaneet Kulosaaren päiväkodin ja ala-asteen uudisrakentamisesta yhteisen lausunnon, jossa puoltavat uudisrakentamista.

 

Johtopäätös                      Esittelijä toteaa kiinteistölautakunnan esityksen, siihen liitettyjen lausuntojen ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnon perusteella, ettei esitettyjen peruskorjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtojen välillä ole kokonaiskustannusten ja toteutuvien vuokrakustannusten välillä merkittävää eroavaisuutta.

 

Uudisrakennusvaihtoehtoa puoltavat tilaratkaisultaan tehokkaammat ja käyttäjähallintokuntia paremmin palvelevat toimitilat. Miltei samat toiminnat sisältävästä uudisrakennuksesta tulee tehokkaampi, kerrosalaltaan 1 769 brm2 pienempi. Tontin rakennusoikeutta jää käyttämättä aiempaa enemmän. Hankkeen vaatima tonttialue ja käytettävä rakennusoikeus pienenevät uudisrakennusvaihtoehdossa.

 

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi matalaenergiarakentamisena, joka edesauttaa kaupunkia saavuttamaan sille asetetut energian säästötavoitteet. Uudisrakennuksen suunnitteluratkaisuissa voidaan huomioida tulevaisuuden tarpeet täyttävä muuntojoustava ratkaisumalli.

 

Uudisrakennuksen elinkaaren suhde sijoitettavaan pääomaan nähden on uudisrakennusvaihtoehdossa edullisempi.

 

Esittelijä yhtyy hankkeen kustannukset ja edellä esitetyt perustelut huomioon ottaen kiinteistölautakunnan esitykseen, jota talous- ja suunnittelukeskus lausunnossaan myös puoltaa, ja ehdottaa, että kiinteistölautakuntaa kehotettaisiin valmistelemaan Kulosaaren Korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma 22.9.2009 päivätyn tarveselvityksen perusteella siinä esitettyä kustannusarviota noudattaen.

 

Koska hankkeen taloudellisuuteen vaikuttaa suuresti se, miten suunnitelman mukaiselta uudisrakennushankkeen vaatimalta tilalta yli jäävä tontinosa olisi käytettävissä uudisrakentamiseen, esittelijä ehdottaa talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon yhtyen, että, kaupunkisuunnittelulautakuntaa samalla kehotetaan selvittämään tontin täydennysrakentamisen kaavalliset edellytykset.